PATAGONIA - Patagonia5
Instances of ei for speaker GLO

34GLOpan mae rywun yn gweld o (e)i gwmpas bobl (.) yn (.) pasio (.) bywyd trist iawn o achos eu iechyd (.) mae o meddwl bod o wedi cael bendith (.) fawr iawn ar (.) fyw mor hen ac yn gallu (.) gwneud drosto ei hun bopeth .
  panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN oof.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S gwmpasround.N.M.SG+SM boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT pasiopass.V.INFIN bywydlife.N.M.SG tristsad.ADJ iawnvery.ADV ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S achosbecause.CONJ eutheir.ADJ.POSS.3P iechydhealth.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN bendithblessing.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aron.PREP fywlive.V.INFIN+SM morso.ADV henold.ADJ acand.CONJ ynPRT gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN drostoover_him.PREP+PRON.M.3S+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S hunself.PRON.SG bopetheverything.N.M.SG+SM .
  when a person sees people around him living very sad lives because of their health, it means that he has received very great blessings to have lived so long and to be able to do everything for himself.
34GLOpan mae rywun yn gweld o (e)i gwmpas bobl (.) yn (.) pasio (.) bywyd trist iawn o achos eu iechyd (.) mae o meddwl bod o wedi cael bendith (.) fawr iawn ar (.) fyw mor hen ac yn gallu (.) gwneud drosto ei hun bopeth .
  panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN oof.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S gwmpasround.N.M.SG+SM boblpeople.N.F.SG+SM ynPRT pasiopass.V.INFIN bywydlife.N.M.SG tristsad.ADJ iawnvery.ADV ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S achosbecause.CONJ eutheir.ADJ.POSS.3P iechydhealth.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN bendithblessing.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM iawnvery.ADV aron.PREP fywlive.V.INFIN+SM morso.ADV henold.ADJ acand.CONJ ynPRT gallube_able.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN drostoover_him.PREP+PRON.M.3S+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S hunself.PRON.SG bopetheverything.N.M.SG+SM .
  when a person sees people around him living very sad lives because of their health, it means that he has received very great blessings to have lived so long and to be able to do everything for himself.
149GLOa maen nhw (y)n gallu mynd â hi &ŋ (.) yn [/] yn Sbanish tra byddi di (y)n ei deud yn Gymraeg .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN âwith.PREP hishe.PRON.F.3S ynPRT ynin.PREP SbanishSpanish.N.F.SG trawhile.CONJ byddibe.V.2S.FUT diyou.PRON.2S+SM ynPRT eiher.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES deudsay.V.INFIN ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  and they can take it in Spanish while you say it in Welsh
194GLOa wedyn mae LindaCS a (e)i mam y greaduriaid mewn trybini .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES Lindaname aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG ythe.DET.DEF greaduriaidcreatures.N.M.PL+SM mewnin.PREP trybinimisfortune.N.G.SG .
  and then Linda and her mother, poor things, are in trouble
204GLOpan oedden nhw (y)n dod i_gyd i bractisio (y)r [//] y Gymraeg pan oedd yr ysgol Gymraeg yn uh <cael ei> [//] (.) mynd ymlaen yn fan hyn yn RawsonCS .
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN i_gydall.ADJ ito.PREP bractisiopractice.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT uher.IM caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Rawsonname .
  when they used to all come to practise Welsh, when the Welsh school was being... was going ahead here in Rawson
218GLOia mae pawb yn mynd â [//] ar_ôl ei [/] ei waith hefyd um +...
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP ar_ôlafter.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S eihis.ADJ.POSS.M.3S waithwork.N.M.SG+SM hefydalso.ADV umum.IM .
  yes, everyone is going after work as well
218GLOia mae pawb yn mynd â [//] ar_ôl ei [/] ei waith hefyd um +...
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES pawbeveryone.PRON ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP ar_ôlafter.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S eihis.ADJ.POSS.M.3S waithwork.N.M.SG+SM hefydalso.ADV umum.IM .
  yes, everyone is going after work as well
376GLOmae o (y)n le hyfryd iawn yndy i fynd <ar y> [//] ar ei wyliau ydy .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT leplace.N.M.SG+SM hyfryddelightful.ADJ iawnvery.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ito.PREP.[or].I.PRON.1S fyndgo.V.INFIN+SM aron.PREP ythe.DET.DEF aron.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S wyliauholidays.N.F.PL+SM ydybe.V.3S.PRES .
  it's a very beautiful place to go on your holidays, indeed

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.