PATAGONIA - Patagonia5
Instances of i_gyd for speaker GLO

204GLOpan oedden nhw (y)n dod i_gyd i bractisio (y)r [//] y Gymraeg pan oedd yr ysgol Gymraeg yn uh <cael ei> [//] (.) mynd ymlaen yn fan hyn yn RawsonCS .
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dodcome.V.INFIN i_gydall.ADJ ito.PREP bractisiopractice.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynPRT uher.IM caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ynin.PREP Rawsonname .
  when they used to all come to practise Welsh, when the Welsh school was being... was going ahead here in Rawson
219GLOachos bobl uh oedd yn gweithio i_gyd oedden nhw yn_de ?
  achosbecause.CONJ boblpeople.N.F.SG+SM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gweithiowork.V.INFIN i_gydall.ADJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yn_deisn't_it.IM ?
  because they were all people who worked, weren't they?

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia5: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.