PATAGONIA - Patagonia42: Glossed version

Get Flash to see this player.

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1ANOtybed bod dada (we)di gael o ?
  tybedI wonder.ADV bodbe.V.INFIN dadaDaddy.N.M.SG wediafter.PREP gaelget.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ?
  I wonder if Dada's had it?
2MSAwel (dy)na be dw i (y)n feddwl .
  welwell.IM dynathat_is.ADV bewhat.INT dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT feddwlthink.V.INFIN+SM .
  well, that's what I'm thinking
3MSAo(eddw)n i meddwl a +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN aand.CONJ .
  I was thinking and...
4MSA+, ac o(edde)n ni (y)n (.) gobeithio .
  acand.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT gobeithiohope.V.INFIN .
  and we were hoping
5MSAoedd [?] AnwenCS a fi (y)n gobeithio taw efo ti oedd o .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Anwenname aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM ynPRT gobeithiohope.V.INFIN tawthat.CONJ efowith.PREP tiyou.PRON.2S oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  Anwen and me were hoping that you had it
6ANOohCS achos mae (y)na un efo fi .
  ohoh.IM achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.NUM efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  oh, because I have one
7ANOond o(eddw)n i (y)n deall taw taid JosephCS oedd biau fo .
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deallunderstand.V.INFIN tawthat.CONJ taidgrandfather.N.M.SG Josephname oeddbe.V.3S.IMPERF biauown.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S .
  but I was under the impression that it belonged to Joseph's grandpa
8MSAwel edrycha lle mae (y)r xxx +/.
  welwell.IM edrychalook.V.2S.IMPER llewhere.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF .
  well, look at where the...
9ANOond oe(dd) hwnna pan o(eddw)n i (y)n cofio be [/] be oedd o .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hwnnathat.PRON.DEM.M.SG panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN bewhat.INT bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  but that was when I remembered what it was
10ANOond <mae uh> [/] mae (y)r cês gynta ar_ôl .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES uher.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF cêscase.N.M.SG gyntafirst.ORD+SM ar_ôlafter.PREP .
  the first case is left over
11MSA+< wel mae un o +/.
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES unone.NUM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  well, one of...
12MSAwel hwnnw (y)dy o .
  welwell.IM hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  well it's that one
13ANOie ?
  ieyes.ADV ?
  yes?
14MSAwel wyt ti (dd)im wedi edrych ar yr enwau ?
  welwell.IM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP edrychlook.V.INFIN aron.PREP yrthe.DET.DEF enwaunames.N.M.PL ?
  well, haven't you looked at the names?
15ANOwel dw i ddim yn cofio .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  well I don't remember
16ANOdw i (we)di &es +//.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP .
  I've...
17ANOblynyddoedd yn_ôl ers ryw (.) ddeg mlynedd ges i o o MamCS .
  blynyddoeddyears.N.F.PL yn_ôlback.ADV erssince.PREP rywsome.PREQ+SM ddegten.NUM+SM mlyneddyears.N.F.PL+NM gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S oof.PREP ofrom.PREP Mamname .
  years back, about 10 years ago I got it from Mam
18MSAwel &e cofia +/.
  welwell.IM cofiaremember.V.2S.IMPER .
  well remember...
19ANOond oedd dada ddim wedi marw amser hynny .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF dadaDaddy.N.M.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP marwdie.V.INFIN amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  but Dada hadn't died then
20ANOpeth ryfedd bod hi (y)n roid o i fi .
  peththing.N.M.SG ryfeddstrange.ADJ+SM bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT roidgive.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  strange that she was giving it to me
21ANOMamCS <ddaru hi> [?] marw ers ugain mlynedd yn_ôl !
  Mamname ddarudo.V.123SP.PAST hishe.PRON.F.3S marwdie.V.INFIN erssince.PREP ugaintwenty.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV !
  Mam, she died 20 years ago!
22MSAwel uh mae [/] mae &d [/] (.) <mae wedi> [//] mae MamCS wedi marw ers dros ugain mlynedd .
  welwell.IM uher.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP maebe.V.3S.PRES Mamname wediafter.PREP marwdie.V.INFIN erssince.PREP drosover.PREP+SM ugaintwenty.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM .
  well Mam died over 20 years ago
23MSAac oedd dy dad di wedi marw yn gynt .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF dyyour.ADJ.POSS.2S dadfather.N.M.SG+SM diyou.PRON.2S+SM wediafter.PREP marwdie.V.INFIN ynPRT gyntearlier.ADJ+SM .
  and your father died before that
24ANO+< yndy yndy dw i (y)n gwybod hynny .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP .
  yes, yes I know that
25ANO+< yndy xxx ond fasai fo efo dada .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ondbut.CONJ fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM fohe.PRON.M.3S efowith.PREP dadaDaddy.N.M.SG .
  yes, [...] but he would be with Dada
26MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
27ANO(dy)na fo mi sylwa i .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S miPRT.AFF sylwanotice.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  there it is, I shall pay it attention
28ANOmi sylwa i .
  miPRT.AFF sylwanotice.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  I shall pay it attention
29MSA&g edrych ar dyddiad [?] .
  edrychlook.V.2S.IMPER aron.PREP dyddiaddate.N.M.SG .
  looking at the date
30ANO+< ie ie (.) ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
31ANO(e)fallai taw hwnna (y)dy o .
  efallaiperhaps.CONJ tawthat.CONJ hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  maybe that's it
32ANOo(eddw)n i (y)n meddwl taw taid JosephCS oedd biau fo .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT meddwlthink.V.INFIN tawthat.CONJ taidgrandfather.N.M.SG Josephname oeddbe.V.3S.IMPERF biauown.V.INFIN+SM fohe.PRON.M.3S .
  I thought it belonged to Joseph's grandpa
33ANOa mae (y)na un (y)ma fel oedd yr arfer amser hynny yndy .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.NUM ymahere.ADV fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF arferhabit.N.M.SG amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  and there is one here, as was the custom then, wasn't it
34ANOoedd popeth yn cael ei roid fan (y)na lawr ar yr uh +...
  oeddbe.V.3S.IMPERF popetheverything.N.M.SG ynPRT caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S roidgive.V.INFIN+SM fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV lawrdown.ADV aron.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM .
  everything used to be put there, down on the er...
35MSA+< wel ie .
  welwell.IM ieyes.ADV .
  well, yes
36ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
37MSA[- spa] claro .
  claroof_course.E .
  right
38ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
39MSA(a)chos mae efo fi un .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM unone.NUM .
  because I've got one
40MSAuh ond uh Mam rhodd hwnnw i fi a AlwynCS .
  uher.IM ondbut.CONJ uher.IM Mamname rhoddgift.N.F.SG.[or].give.V.3S.PAST hwnnwthat.ADJ.DEM.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ Alwynname .
  er, but Mam gave that one to me and Alwyn
41MSAa wedyn mae um +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES umum.IM .
  and then, um...
42ANO+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
43ANOun bach ?
  unone.NUM bachsmall.ADJ ?
  a little one?
44MSAun ie fel xxx honno ond bod o (y)n dywyll yndy ?
  unone.NUM ieyes.ADV fellike.CONJ honnothat.PRON.DEM.F.SG ondbut.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT dywylldark.ADJ+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  one, yes, like [...] that except that it's dark isn't it?
45ANO+< &=cough .
  .
  
46MSAoedd yn Cymraeg .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynin.PREP CymraegWelsh.N.F.SG .
  it was in Welsh
47ANO+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
48MSAachos pwy sy (y)n mynd i ddarllen hwnna o fan hyn ?
  achosbecause.CONJ pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddarllenread.V.INFIN+SM hwnnathat.PRON.DEM.M.SG oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ?
  because who's going to read that from here?
49ANO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
50ANO+< na (.) na ie ie dw i (y)n deall .
  nano.ADV nano.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deallunderstand.V.INFIN .
  no, yes I understand
51ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
52ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
53MSAac i &n [/] i ni rŵan (.) maen nhw (y)n &h anodd eu deallt .
  acand.CONJ ito.PREP ito.PREP niwe.PRON.1P rŵannow.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT anodddifficult.ADJ eutheir.ADJ.POSS.3P dealltunderstand.V.INFIN .
  and even to us now, they're hard to understand
54ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
55MSAyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they are
56ANO+< yndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they are
57ANOmae gen i (.) geiriadur Gymraeg Saesneg fan (y)na (..) uh o (y)r flwyddyn mil wyth cant chwe_deg .
  maebe.V.3S.PRES genwith.PREP iI.PRON.1S geiriadurdictionary.N.M.SG GymraegWelsh.N.F.SG+SM SaesnegEnglish.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV uher.IM oof.PREP yrthe.DET.DEF flwyddynyear.N.F.SG+SM milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG chwe_degsixty.NUM .
  I have a Welsh-English dictionary there from the year 1860
58ANOrhywbeth fel (yn)a (y)dy o .
  rhywbethsomething.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  it's something like that
59ANOmae &h anodd i ddeallt .
  maebe.V.3S.PRES anodddifficult.ADJ ito.PREP ddealltunderstand.V.INFIN+SM .
  it's hard to understand
60MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is
61ANOyr [/] yr iaith yndy (.) ie mor hen .
  yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF iaithlanguage.N.F.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH ieyes.ADV morso.ADV henold.ADJ .
  the language, yes, so old
62MSA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is
63MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is
64ANO<mae (y)na> [//] mae (y)r geiriau (y)ma [///] mae [/] mae (y)r ieithoedd yn newydd [* newid] .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF geiriauwords.N.M.PL ymahere.ADV maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ieithoeddlanguages.N.F.PL ynPRT newyddnew.ADJ .
  these words.. . the languages change
65ANOxxx mae (y)na eiriau newydd yn cael xxx .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV eiriauwords.N.M.PL+SM newyddnew.ADJ ynPRT caelget.V.INFIN .
  [..] new words get [...]
66MSA+< xxx .
  .
  
67MSAxxx +/.
  .
  
68ANOa wedyn dw i ddim yn deall o_gwbl .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN o_gwblat_all.ADV .
  and then I don't understand at all
69MSA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
70ANOa mae (y)r Beibl +//.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF BeiblBible.N.M.SG .
  and the Bible...
71ANOwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there it is
72ANOmae (y)r Beibl +//.
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF BeiblBible.N.M.SG .
  the Bible...
73ANOunrhyw Beibl yn &h anodd i ddeall .
  unrhywany.ADJ BeiblBible.N.M.SG ynPRT anodddifficult.ADJ ito.PREP ddeallunderstand.V.INFIN+SM .
  any Bible is hard to understand
74MSAond uh (.) tria gael allan +/.
  ondbut.CONJ uher.IM triatry.V.2S.IMPER gaelget.V.INFIN+SM allanout.ADV .
  but, er, try to get out...
75ANOie ie mi [/] mi sylwa i .
  ieyes.ADV ieyes.ADV miPRT.AFF miPRT.AFF sylwanotice.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  yes yes I shall pay it attention
76MSA+< tria di edrych amdano fe achos uh +...
  triatry.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM edrychlook.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fehe.PRON.M.3S achosbecause.CONJ uher.IM .
  you try and look for it, because, er...
77ANO+< ie peidiwch â poeni na .
  ieyes.ADV peidiwchstop.V.2P.IMPER âwith.PREP poeniworry.V.INFIN nano.ADV .
  yes, don't worry, no
78MSA+< mae o (y)n beth werthfawr cofia xxx .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT beththing.N.M.SG+SM werthfawrvaluable.ADJ+SM cofiaremember.V.2S.IMPER .
  it's a valuable thing, you know [...]
79ANO+< wel yndy mae o &m +//.
  welwell.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  well, yes it is
80ANOun peth fel (yn)a (y)dy o .
  unone.NUM peththing.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  it's a thing like that
81MSA+< ie (dy)na fo .
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, that's it
82ANO+< fel (y)na .
  fellike.CONJ ynathere.ADV .
  like that
83ANOfel (yn)a .
  fellike.CONJ ynathere.ADV .
  like that
84MSAa mae (.) John_RichardsCS a Sian_Richa(rds)CS (.) a (y)r enwau <ni i_gy(d)> [//] ni !
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES John_Richardsname aand.CONJ Sian_Richardsname aand.CONJ yrthe.DET.DEF enwaunames.N.M.PL niwe.PRON.1P i_gydall.ADJ niwe.PRON.1P !
  and there's John Richards and Sian Richards and all our names.. . us!
85MSAa wedyn &dx (dy)dy hi ddim .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM .
  and then, she is not
86MSAein rai ni yndyn .
  einour.ADJ.POSS.1P raisome.PRON+SM niwe.PRON.1P yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  ours, yes
87ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
88ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
89MSAa wedyn (.) dw i rŵan yn wneud un fi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S rŵannow.ADV ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM unone.NUM fiI.PRON.1S+SM .
  and then, I'm doing mine now
90MSAdw i roid enwau .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S roidgive.V.INFIN+SM enwaunames.N.M.PL .
  I'm putting the names
91MSAa dw i roid enwau (y)r plantod ŵan .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S roidgive.V.INFIN+SM enwaunames.N.M.PL yrthe.DET.DEF plantodchild.N.M.PL ŵannow.ADV .
  and I'm putting the names of the children now
92ANOmm +...
  mmmm.IM .
  
93MSAfel bod o (y)n aros comoS [//] fel documentoS .
  fellike.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT aroswait.V.INFIN comolike.CONJ fellike.CONJ documentodocument.N.M.SG.[or].document.V.1S.PRES .
  so that it remains as... as a testimony document
94ANO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
95ANOie ie (.) ie ie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
96ANOfel (y)na xxx be oedden nhw (y)n wneud yndy (he)fyd .
  fellike.CONJ ynathere.ADV bewhat.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH hefydalso.ADV .
  that's [...] what they used to do too isn't it
97ANOmae (y)na lot o (.) Beiblau felly [?] .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP BeiblauBibles.N.M.PL fellyso.ADV .
  there are a lot of Bibles like that
98MSA[- spa] +< claro .
  claroof_course.E .
  sure
99MSAachos dyna beth oedd y documentoS o_blaen cofia .
  achosbecause.CONJ dynathat_is.ADV bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF documentodocument.N.M.SG o_blaenbefore.ADV cofiaremember.V.2S.IMPER .
  because that's what the testimony document was before, remember
100ANO+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
101MSAachos mae (y)r BeiblCS (..) xxx ColemansCS +//.
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF Beiblname Colemansname .
  because the [...] Colemans' Bible...
102ANOmm +...
  mmmm.IM .
  
103MSAmae o (y)n beth &o +...
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bethwhat.INT .
  it's something...
104MSAmae o efo [///] efo JamieCS oedd o .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S efowith.PREP efowith.PREP Jamiename oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  it's with... Jamie had it
105MSAond rŵan mae o efo merched ColemanCS yn EsquelCS dw i (y)n credu .
  ondbut.CONJ rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S efowith.PREP merchedgirl.N.F.PL Colemanname ynin.PREP Esquelname dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  but now I think it's with the Coleman daughters in Esquel
106ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
107MSAa mae [///] fan (y)na mae (y)na bethau ofnadwy o documentosS mae (y)n debyg .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV bethauthings.N.M.PL+SM ofnadwyterrible.ADJ oof.PREP documentosdocument.N.M.PL maebe.V.3S.PRES ynPRT debygsimilar.ADJ+SM .
  and there, there are some extremely testimony document-like things, probably
108ANOajáS ?
  ajáaha.IM ?
  aha?
109MSA+< <dw i ddim credu bod> [/] dw i (ddi)m credu bod fi (we)di weld o erioed .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP weldsee.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S erioednever.ADV .
  I don't think I've ever seen it
110ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
111ANOefo pwy mae o ?
  efowith.PREP pwywho.PRON maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ?
  who has it?
112MSAefo merched ColemansCS .
  efowith.PREP merchedgirl.N.F.PL Colemansname .
  with the Coleman daughters
113ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
114MSAwnaethon nhw ofyn am uh gael ei fenthyg o .
  wnaethondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ofynask.V.INFIN+SM amfor.PREP uher.IM gaelget.V.INFIN+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S fenthyglend.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  they asked to borrow it
115MSAefo JamieCS oedd o .
  efowith.PREP Jamiename oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  Jamie had it
116ANOa (dy)dy o (ddi)m (we)di <cael dod> [?] (y)n_ôl &=laugh ?
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ?
  and it hasn't come back?
117MSAa (dy)dy o ddim (we)di <cael dod> [?] (y)n_ôl .
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  and it hasn't come back
118ANO&=laugh .
  .
  
119MSAwel (dy)na fo !
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S !
  well, there we go
120ANO(dy)dy o ddim (we)di gofyn amdano fo chwaith ?
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gofynask.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S chwaithneither.ADV ?
  he hasn't asked for it either?
121MSA+< xxx fel teulu mae o .
  fellike.CONJ teulufamily.N.M.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  [...] he's like family
122ANOie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
123MSA+< ti (y)n gwybod fel +//.
  tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN fellike.CONJ .
  you know, like...
124MSAwel i (y)r teulu oedd yn mynd â xxx ni <a (y)r afon> [?] .
  welwell.IM ito.PREP yrthe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP niwe.PRON.1P aand.CONJ yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG .
  well for the family, he took us [...] us and the river
125ANO+< eu teulu i_gyd ?
  eutheir.ADJ.POSS.3P teulufamily.N.M.SG i_gydall.ADJ ?
  their whole family?
126MSAwel gobeithio taw efo ti mae o a ddim (e)fo [?] xxx +...
  welwell.IM gobeithiohope.V.INFIN tawthat.CONJ efowith.PREP tiyou.PRON.2S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S aand.CONJ ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM efowith.PREP .
  well hopefully it's you that has it and not [...]...
127ANO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
128MSAofn [/] (.) ofn bod wedi cael xxx +/.
  ofnfear.N.M.SG ofnfear.N.M.SG bodbe.V.INFIN wediafter.PREP caelget.V.INFIN .
  I worry that it's been....
129ANO+< a wedi cael aros yn fan (a)cw (.) tybed ?
  aand.CONJ wediafter.PREP caelget.V.INFIN aroswait.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV tybedI wonder.ADV ?
  and it's been able to stay there, I wonder?
130ANOohCS (fa)swn i (y)n gofyn amdano fe .
  ohoh.IM faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT gofynask.V.INFIN amdanofor_him.PREP+PRON.M.3S fehe.PRON.M.3S .
  oh, I'd ask for it
131ANO(dy)dy o ddim fel +//.
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM fellike.CONJ .
  it's not as though...
132ANOdw [/] dw i (y)n siarad <efo hi> [?] bob amser &=noise .
  dwbe.V.1S.PRES dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP hishe.PRON.F.3S bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG .
  I speak with her all the time
133MSAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
134ANOmi ofynna i <os (y)dy o> [//] os [/] os xxx +//.
  miPRT.AFF ofynnaask.V.2S.IMPER+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S osif.CONJ osif.CONJ .
  I'll ask if it's...
135ANO(dy)dy o ddim hwn ydy o ?
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM hwnthis.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ?
  it isn't this, is it?
136ANOmi ofynna i .
  miPRT.AFF ofynnaask.V.2S.IMPER+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S .
  I'll ask
137ANOgweld <be ddeith [*] hi> [//] (.) be ddeudith hi .
  gweldsee.V.INFIN bewhat.INT ddeithcome.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S bewhat.INT ddeudithsay.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S .
  see what she says
138MSA+< dw i (we)di gofyn am rei pethau .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gofynask.V.INFIN amfor.PREP reisome.PREQ+SM pethauthings.N.M.PL .
  I've asked for some things
139ANOond (dy)dyn nhw ddim ar gael .
  ondbut.CONJ dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM aron.PREP gaelget.V.INFIN+SM .
  but they're not available
140MSAond uh +...
  ondbut.CONJ uher.IM .
  but, er...
141ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
142MSAti (y)n deall ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT deallunderstand.V.INFIN ?
  you understand?
143MSA(dy)na be sy (y)n bod .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bodbe.V.INFIN .
  that's what's wrong
144ANOajáS mae (y)n biti yn_de ?
  ajáaha.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT bitipity.N.M.SG+SM yn_deisn't_it.IM ?
  aha, it's a pity, eh?
145ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
146MSAxxx +/.
  .
  
147ANOdach chi (y)n nabod [?] hwn ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ?
  do you know this one?
148MSA+" dynion familiaS delS surS .
  dynionmen.N.M.PL familiafamily.N.F.SG delof_the.PREP+DET.DEF.M.SG sursouth.N.M.SG .
  the men from the family of the south
149MSAohCS ie (.) mae hwnna efo [/] efo AnwenCS dw i (y)n credu .
  ohoh.IM ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG efowith.PREP efowith.PREP Anwenname dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  oh yes, Anwen has that, I think
150ANOyndy yndy ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  yes, really?
151MSA+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
152MSAyndy mae o efo AnwenCS .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S efowith.PREP Anwenname .
  yes, Anwen has it
153MSAmae un arall sy efo fi .
  maebe.V.3S.PRES unone.NUM arallother.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  there's another one that I've got
154MSAuh unaS mae +//.
  uher.IM unaa.DET.INDEF.F.SG maebe.V.3S.PRES .
  er, one, it's that...
155MSA[- spa] +" cien [/] cien sombreros y un atuendo .
  cienhundred.NUM cienhundred.NUM sombreroshat.N.M.PL yand.CONJ unone.DET.INDEF.M.SG atuendooutfit.N.M.SG .
  one hundred... one hundred hats and an outfit.
156ANOahCS ie ie ie .
  ahah.IM ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  ah, yes, yes.
157MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
158MSAhwnnw xxx ddiddorol iawn (he)fyd .
  hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ddiddorolinteresting.ADJ+SM iawnvery.ADV hefydalso.ADV .
  that one [...] very interesting as well
159ANO&=noise .
  .
  
160ANOIoan_Glyn_OwenCS ?
  Ioan_Glyn_Owenname ?
  Ioan Glyn Owen?
161MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
162ANOIsobelCS (.) OwenCS .
  Isobelname Owenname .
  Isobel Owen
163ANOuh priodas yndy ?
  uher.IM priodasmarriage.N.F.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  er, a wedding, isn't it?
164ANOa wedyn (.) dyma fo JacobCS fan hyn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dymathis_is.ADV fohe.PRON.M.3S Jacobname fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  and then, here's Jacob here
165MSApwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
166MSAJacobCS .
  Jacobname .
  Jacob
167ANOhwnna .
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG .
  him
168ANOy llun .
  ythe.DET.DEF llunpicture.N.M.SG .
  the picture.
169MSAia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
170ANOdyn y llun ?
  dynman.N.M.SG ythe.DET.DEF llunpicture.N.M.SG ?
  the man in the picture?
171MSA+< (dy)na ti ia .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S iayes.ADV .
  there you are, yes
172ANOJacobCS .
  Jacobname .
  Jacob
173ANObriodas efo Elin_Mai_JonesCS .
  briodasmarriage.N.F.SG+SM efowith.PREP Elin_Mai_Jonesname .
  wedding to Elin Mai Jones
174MSA+< &=moan .
  .
  
175ANOa mi aeth i AustraliaS .
  aand.CONJ miPRT.AFF aethgo.V.3S.PAST ito.PREP Australianame .
  and he went to Australia
176ANOa dyma enwau (y)r uh plant i_gyd .
  aand.CONJ dymathis_is.ADV enwaunames.N.M.PL yrthe.DET.DEF uher.IM plantchild.N.M.PL i_gydall.ADJ .
  and here are the names of all the children
177MSA+< xxx .
  .
  
178MSAa pwy sy (we)di wneud y llyfr (y)ma ?
  aand.CONJ pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG ymahere.ADV ?
  and who's made this book?
179ANOuh RomeroCS .
  uher.IM Romeroname .
  er, Romero
180MSAohCS (dy)na ti waith yndy ?
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S waithwork.N.F.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  oh, that's some work, isn't it?
181ANOie Huw_TudurCS a RomeroCS ie .
  ieyes.ADV Huw_Tudurname aand.CONJ Romeroname ieyes.ADV .
  yes, Huw Tudur and Romero, yes
182MSA+< (dy)na ti waith .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S waithwork.N.F.SG+SM .
  that's some work
183ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
184ANOond (dy)dy uh uh teulu Nain RichardsCS ddim (y)ma .
  ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG uher.IM uher.IM teulufamily.N.M.SG Nainname Richardsname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ymahere.ADV .
  but Grandma Richards' family isn't here
185ANOJohn_RichardsCS +/.
  John_Richardsname .
  John Richards
186MSA+< (dy)dy teulu Nain RichardsCS ddim yn y llall chwaith .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG teulufamily.N.M.SG Nainname Richardsname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF llallother.PRON chwaithneither.ADV .
  Grandma Richards' family isn't in the other one either
187ANO(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go
188MSA+< neb !
  nebanyone.PRON !
  nobody!
189MSAdim un !
  dimnot.ADV unone.NUM !
  not one!
190ANO+< na .
  nano.ADV .
  no
191ANO(dy)na beth ryfedd yn_de ?
  dynathat_is.ADV beththing.N.M.SG+SM ryfeddstrange.ADJ+SM yn_deisn't_it.IM ?
  that's strange, isn't it?
192MSAna (ddi)m dada na mam na neb .
  nano.ADV ddimnot.ADV+SM dadaDaddy.N.M.SG na(n)or.CONJ mammother.N.F.SG na(n)or.CONJ nebanyone.PRON .
  there's no Dada or Mam or anyone
193ANO+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
194MSAdan ni (ddi)m xxx +/.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM .
  we're not...
195ANO+< fan hyn .
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  here
196ANOdim_ond fan hyn (.) yma (.) uh EdwardCS (.) Glyn_OwenCS Alexandra_JonesCS (.) yn_de ?
  dim_ondonly.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ymahere.ADV uher.IM Edwardname Glyn_Owenname Alexandra_Jonesname yn_deisn't_it.IM ?
  only here, er, Edward Glyn Owen, Alexandra Jones, right?
197MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
198ANOdach chi (y)n gwybod pwy (y)dy hynna ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES hynnathat.PRON.DEM.SP ?
  do you know who that is?
199MSAxxx +/.
  .
  
200ANO+< xxx .
  .
  
201ANOwel a mae [/] (.) mae Sian yn fan hyn .
  welwell.IM aand.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES Sianname ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  well, and Sian is here
202MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
203ANOa John_RichardsCS .
  aand.CONJ John_Richardsname .
  and John Richards
204MSAa &hi ahCS (dy)na ti .
  aand.CONJ ahah.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  and [...] ah, there you are
205ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
206MSAwel dw i_fewn yn y llall (.) wrth bod fi (y)n wraig AlwynCS .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES i_fewnin.PREP ynin.PREP ythe.DET.DEF llallother.PRON wrthby.PREP bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ynPRT wraigwife.N.F.SG+SM Alwynname .
  well I'm included in the other one, since I'm Alwyn's wife
207ANOajáS (.) ie efo EllisCS a ColemanCS .
  ajáaha.IM ieyes.ADV efowith.PREP Ellisname aand.CONJ Colemanname .
  aha, yes, with Ellis@s:cy&es and Coleman
208MSA+< xxx .
  .
  
209ANOEllisCS .
  Ellisname .
  Ellis
210ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
211MSAuh na ColemanCS xxx Rhys_ColemanCS .
  uher.IM na(n)or.CONJ Colemanname Rhys_Colemanname .
  er, no, Coleman [...] Rhys Coleman
212ANO&=cough .
  .
  
213MSAdod fel ColemanCS xxx +//.
  dodcome.V.INFIN fellike.CONJ Colemanname .
  becoming a Coleman...
214MSAdim (wy)bod ond xxx dw i (y)n credu +...
  dimnot.ADV wybodknow.V.INFIN+SM ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  don't know, but [...] I think
215MSA+, merch i [///] AlwynCS yn merch i ColemanCS yn_doedd ?
  merchgirl.N.F.SG ito.PREP Alwynname ynPRT merchgirl.N.F.SG ito.PREP Colemanname yn_doeddbe.V.3S.IMPERF.TAG ?
  Alwyn's daughter was a daughter of Coleman, wasn't she?
216ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
217MSAFirasCS .
  Firasname .
  Firas
218ANOia FirasCS ie ie .
  iayes.ADV Firasname ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, Firas, yes yes
219ANOmae (y)n deud fan hyn +"/.
  maebe.V.3S.PRES ynPRT deudsay.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  it says here
220ANO+" Ioan_Glyn_OwenCS (.) IsobelCS suS mujerS yS [/] yS seisS hijosS llegaronS alS ChubutCS enS milS ochocientosS setentaS yS cincoS .
  Ioan_Glyn_Owenname Isobelname suhis.ADJ.POSS.MF.3SP.SG mujerwoman.N.F.SG yand.CONJ yand.CONJ seissix.NUM hijosson.N.M.PL llegaronget.V.3P.PAST alto_the.PREP+DET.DEF.M.SG Chubutname enin.PREP milthousand.NUM ochocientoseight_hundred.N.M.PL setentaseventy.NUM yand.CONJ cincofive.NUM .
  Ioan_Glyn_Owen, Isobel his wife and six sons arrived in Chubut in 1875
221MSA[- spa] &set ochocientos setenta y cinco ?
  ochocientoseight_hundred.N.M.PL setentaseventy.NUM yand.CONJ cincofive.NUM ?
  eight hundred seventy five.
222ANO[- spa] +< setenta y &si sí sí .
  setentaseventy.NUM yand.CONJ yes.ADV yes.ADV .
  seventy yes yes .
223ANOIoan_Glyn_OwenCS bisabueloS .
  Ioan_Glyn_Owenname bisabuelogreat_grandfather.N.M.SG .
  Ioan_Glyn_Owen great-grandfather.
224MSA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
225MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
226ANO[- spa] bisabuelo suyo .
  bisabuelogreat_grandfather.N.M.SG suyoof_his.ADJ.POSS.MF.3SP.M.SG .
  his great-grandfather.
227MSA+< &bis ia setentaS .
  iayes.ADV setentaseventy.NUM .
  yes, seventies.
228ANO+< ie ti (y)n deall ?
  ieyes.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT deallunderstand.V.INFIN ?
  yes, you understand?
229ANOuh +"/.
  uher.IM .
  er...
230ANOtuvieronS chacraS enS tir [//] Tair_HelygenCS .
  tuvieronhave.V.3P.PAST chacrafarm.N.F.SG enin.PREP tirland.N.M.SG Tair_Helygenname .
  they had a farm in Tair Helygen .
231MSAS yn y Dyffryn .
  yes.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF Dyffrynname .
  yes, in the Valley
232ANO+" enS Tres_saucesCS cercaS deS RawsonCS .
  enin.PREP Tres_saucesname cercawall.N.F.SG deof.PREP Rawsonname .
  in Tres Sauces, near Rawson
233ANOmásS tardeS vivieronS enS TrelewCS dondeS actualmenteS (.) estáS casaS LloydCS avenidaS FontanaCS .
  másmore.ADV tardeafternoon.N.F.SG vivieronlive.V.3P.PAST enin.PREP Trelewname dondewhere.REL actualmentepresently.ADV estábe.V.3S.PRES casahouse.N.F.SG.[or].marry.V.2S.IMPER.[or].marry.V.3S.PRES Lloydname avenidaavenue.N.F.SG Fontananame .
  later they lived in Trelew where the Lloyd house currently is, on Fontana Avenue
234ANO[- spa] +" abrieron allí una pensión familiar .
  abrieronopen.V.3P.PAST allíthere.ADV unaa.DET.INDEF.F.SG pensiónpension.N.F.SG familiarfamily.ADJ.M.SG .
  they opened a family bed and breakfast there
235ANO+" suS hijaS (.) Laura_MaiCS casadaS conS John_David_PrysCS (.) tuvoS laS primeraS casaS deSS enS GaimanCS .
  suhis.ADJ.POSS.MF.3SP.SG hijadaughter.N.F.SG Laura_Mainame casadamarry.V.F.SG.PASTPART conwith.PREP John_David_Prysname tuvohave.V.3S.PAST lathe.DET.DEF.F.SG primerafirst.ORD.F.SG casahouse.N.F.SG deof.PREP tea.N.M.SG enin.PREP Gaimanname .
  his daughter, Laura Mai, married to John David Prys, had the fist tea house in Gaiman
236ANO[- spa] y también el primer hotel donde ahora funciona la escuela de música .
  yand.CONJ tambiéntoo.ADV elthe.DET.DEF.M.SG primerfirst.ORD.M.SG hotelhotel.N.M.SG dondewhere.REL ahoranow.ADV funcionawork.V.2S.IMPER.[or].work.V.3S.PRES lathe.DET.DEF.F.SG escuelaschool.N.F.SG deof.PREP músicamusic.N.F.SG .
  and also the first hotel where the music school is now
237ANO+" cuandoS elS presidenteS RocaCS visitóS elS territorioS enS milS ochocientosS noventaS yS nueveS fueS agasajadoS enS esteS hotelS conS unS almuerzoS .
  cuandowhen.CONJ elthe.DET.DEF.M.SG presidentepresident.N.M.SG Rocaname visitóvisit.V.3S.PAST elthe.DET.DEF.M.SG territorioterritory.N.M.SG enin.PREP milthousand.NUM ochocientoseight_hundred.N.M.PL noventaninety.NUM yand.CONJ nuevenine.NUM fuego.V.3S.PAST.[or].be.V.3S.PAST agasajadoentertain.V.PASTPART enin.PREP esteEast.N.M.SG hotelhotel.N.M.SG conwith.PREP unone.DET.INDEF.M.SG almuerzobreakfast.N.M.SG .
  when President Roca visited the place in eighteen ninety nine he was a guest of honor in this hotel, and there was a lunch for him.
238ANO[- spa] +" había muchos invitados .
  habíahave.V.13S.IMPERF muchosmany.PRON.M.PL invitadosinvite.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].invite.V.M.PL.PASTPART .
  there were many guests
239ANOyS diezS plwmpwdins deS postreS .
  yand.CONJ diezten.NUM plwmpwdinsplum_pudding.N.M.PL deof.PREP postredessert.N.M.SG .
  and ten plum puddings for dessert
240MSA&=gasp .
  .
  
241ANO+" entreS tantosS viajerosS queS allíS seS alojaronS seS mencionaS aS unS Lord_CavendishCS conS opinionesS culinariasS yS dosS hombresS yS unaS mujerS queS resultaronS serS miembrosS deS laS bandaS Butch_CassidyCS .
  entrebetween.PREP tantosso_much.ADJ.M.PL viajerostraveller.N.M.PL quethat.PRON.REL allíthere.ADV seself.PRON.REFL.MF.3SP alojaronbillet.V.3P.PAST seself.PRON.REFL.MF.3SP mencionamention.V.3S.PRES ato.PREP unone.DET.INDEF.M.SG Lord_Cavendishname conwith.PREP opinionesopinion.N.F.PL culinariasculinary.ADJ.F.PL yand.CONJ dostwo.NUM hombresman.N.M.PL yand.CONJ unaa.DET.INDEF.F.SG mujerwoman.N.F.SG quethat.PRON.REL resultaronresult.V.3P.PAST serbe.V.INFIN miembrosmember.N.M deof.PREP lathe.DET.DEF.F.SG bandaband.N.F.SG Butch_Cassidyname .
  among so many travellers that stayed at this hotel, a Lord Cavendish is mentioned, who has culinary opinions, and two men and a woman that happened to be members of Butch_Cassidy's band
242ANO+" aS suS partidaS dejaronS unS mansoS poniS deS regaloS .
  ato.PREP suhis.ADJ.POSS.MF.3SP.SG partidagame.N.F.SG dejaronlet.V.3P.PAST unone.DET.INDEF.M.SG mansomeek.ADJ.M.SG ponipony.N.M.SG deof.PREP regalogift.N.M.SG .
  when they left, they left a docile pony as a present
243ANOButch_CassidyCS +/.
  Butch_Cassidyname .
  Butch Cassidy
244MSAia xxx +...
  iayes.ADV .
  yes [...]
245ANO[- spa] pistolero .
  pistolerogunman.N.M.SG .
  gunman
246MSA[- spa] +< pistolero .
  pistolerogunman.N.M.SG .
  gunman
247ANOia (.) xxx .
  iayes.ADV .
  yes, [...]
248ANOia wir andros o [/] o waith .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM androsexceptionally.ADV oof.PREP oof.PREP waithwork.N.M.SG+SM .
  yes indeed, an awful lot of work
249MSAohCS <dim_ond hwnna> [?] .
  ohoh.IM dim_ondonly.ADV hwnnathat.PRON.DEM.M.SG .
  oh, just that
250MSAmae hwnna (we)di cael ei (y)sgrifennu &n yn well na (y)r llall .
  maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S ysgrifennuwrite.V.INFIN ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM naPRT.NEG yrthe.DET.DEF llallother.PRON .
  that's been written better than the other one
251ANOyndy ?
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  has it?
252MSA+< mae (y)r &ɬe llall yn [/] uh yn sgwennu (y)n bam bam bam .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF llallother.PRON ynPRT uher.IM ynPRT sgwennuwrite.V.INFIN ynPRT bamwhy?.ADV+SM bamwhy?.ADV+SM bamwhy?.ADV+SM .
  the other writes bam! bam! bam!
253MSAond uh os wyt ti isio cael gwybod pwy (y)dy rywun i pwy wyt ti (y)n dod (.) ahCS wel xxx mae o yna .
  ondbut.CONJ uher.IM osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG caelget.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ito.PREP pwywho.PRON wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN ahah.IM welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynathere.ADV .
  but if you want to find out who someone is, who you come from, then, well [...], it's there.
254ANO+< o le .
  oof.PREP leplace.N.M.SG+SM .
  from where
255ANOmae yna .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV .
  it's there
256MSAmae yna ti (y)n gallu +//.
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV tiyou.PRON.2S ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  it's there, you can...
257ANO+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
258ANOyndy yndy wel (dy)na fo !
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S !
  yes, yes, well there you are
259MSA+< ti +/.
  tiyou.PRON.2S .
  you...
260ANO&=cough .
  .
  
261MSAond os +//.
  ondbut.CONJ osif.CONJ .
  but if...
262MSA(dy)dy [/] (dy)dy [/] (dy)dy teulu ni ddim yndy ?
  dydybe.V.3S.PRES.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG teulufamily.N.M.SG niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  our family isn't, is it?
263MSAxxx [/] xxx +...
  .
  [...]
264ANOna RichardsCS [/] RichardsCS John_RichardsCS .
  nano.ADV Richardsname Richardsname John_Richardsname .
  no, Richards, John Richards
265MSA+< teulu xxx .
  teulufamily.N.M.SG .
  family [...]
266ANOnoS noS ddim .
  nonot.ADV nonot.ADV ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  no, [he's] not
267ANOia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
268ANOwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go
269MSAbuest ti yn y eisteddfod ?
  buestbe.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S ynin.PREP ythe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ?
  were you at the Eisteddfod?
270ANOdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
271MSAdo ?
  doyes.ADV.PAST ?
  yes?
272MSAgest ti hwyl ?
  gestget.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S hwylfun.N.F.SG ?
  did you have fun?
273ANOwel oeddwn i (y)n uh +//.
  welwell.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT uher.IM .
  well, I was, er...
274ANOmi es i (y)r eisteddfod .
  miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  I went to the Eisteddfod
275ANOond [/] ond dw i ddim yn sefyll trwy (y)r amser yn eisteddfod .
  ondbut.CONJ ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT sefyllstand.V.INFIN trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG ynPRT eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  but I don't stand all the time at an Eisteddfod
276MSA+< trwy (y)r amser .
  trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG .
  all the time
277ANOmae rywun yn braidd yn [/] yn dueddu blino <wrthyn nhw> [?] .
  maebe.V.3S.PRES rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT braiddrather.ADV ynPRT ynPRT dueddutend_to.V.INFIN+SM blinotire.V.INFIN wrthynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  you somewhat tend to get tired out by them
278MSA+< xxx braidd yn hir rŵan .
  braiddrather.ADV ynPRT hirlong.ADJ rŵannow.ADV .
  [...] rather long now
279MSA(y)n ormod .
  ynPRT ormodtoo_much.QUANT+SM .
  too much
280ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
281MSA+, braidd .
  braiddrather.ADV .
  ...somewhat
282ANOgorffen am uh hanner wedi un o gloch y bore dydd Sul .
  gorffencomplete.V.2S.IMPER amfor.PREP uher.IM hannerhalf.N.M.SG wediafter.PREP unone.NUM oof.PREP glochbell.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG .
  finishing at half past one in the morning on Sunday
283ANOpan [///] (.) de(g) [/] deg awr deuddeg awr fan (y)na mae o (y)n ormod .
  panwhen.CONJ degten.NUM degten.NUM awrhour.N.F.SG deuddegtwelve.NUM awrhour.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT ormodtoo_much.QUANT+SM .
  when... ten, twelve hours there, it's too much
284MSAna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no
285ANOa dw i ddim credu bod o (we)di bod mor uh um hyfryd â [/] (.) â mae o (y)n arfer bod blwyddyn (y)ma .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN morso.ADV uher.IM umum.IM hyfryddelightful.ADJ âwith.PREP âwith.PREP maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT arferuse.V.INFIN bodbe.V.INFIN blwyddynyear.N.F.SG ymahere.ADV .
  and I don't think it's been so lovely as it usually is this year
286ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you are
287ANOmaen nhw (y)n mynd a maen nhw (y)n +...
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT .
  they go and they...
288ANO&=cough a peth arall yr un &n nos Sadwrn hynny oedd penblwydd GaryCS .
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ yrthe.DET.DEF unone.NUM nosnight.N.F.SG SadwrnSaturday.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP oeddbe.V.3S.IMPERF penblwyddbirthday.N.M.SG Garyname .
  and another thing, that same Saturday night was Gary's birthday
289MSAahCS ia ?
  ahah.IM iayes.ADV ?
  ah yes?
290ANO+< a oedd o yn TrelewCS .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynin.PREP Trelewname .
  and he was in Trelew
291MSAahCS (dy)na ti .
  ahah.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  ah, there you are
292ANOa wedyn mi [//] fuon ni (y)n cael swper .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF fuonbe.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN swpersupper.N.MF.SG .
  and then we had dinner
293ANOfo a [/] a KatiaCS .
  fohe.PRON.M.3S aand.CONJ aand.CONJ Katianame .
  him and Katia
294MSA[- spa] claro .
  claroof_course.E .
  right
295ANOa LindaCS a fi (.) fuon ni (y)n cael swper .
  aand.CONJ Lindaname aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM fuonbe.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P ynPRT caelget.V.INFIN swpersupper.N.MF.SG .
  and Linda and me, we had dinner
296MSA+< xxx .
  .
  [...]
297ANOac ar_ôl y swper mi es i (y)n_ôl i (y)r uh +...
  acand.CONJ ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF swpersupper.N.MF.SG miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S yn_ôlback.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM .
  and after dinner I went back to the, er...
298MSAwelaist ti (y)r xxx ?
  welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S yrthe.DET.DEF ?
  did you see the [...] ?
299ANO+< i (y)r ehCS ?
  ito.PREP yrthe.DET.DEF eheh.IM ?
  to the... eh?
300MSAwelaist ti (y)r uh xxx +...
  welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S yrthe.DET.DEF uher.IM .
  did you see the [...]
301ANO+< na .
  nano.ADV .
  no.
302MSAna welaist ti (dd)im [?] +/?
  nawho_not.PRON.REL.NEG welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ?
  no, you didn't see...?
303ANO+< y seremoni ?
  ythe.DET.DEF seremoniceremony.N.F.SG ?
  the ceremony?
304MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
305ANO[- spa] no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  no
306MSAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
307ANO[- spa] no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  no
308ANOuh <welais i (ddi)m hynny> [?] achos um (.) gyrraeson ni rhy hwyr .
  uher.IM welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM hynnythat.PRON.DEM.SP achosbecause.CONJ umum.IM gyrraesonarrive.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P rhytoo.ADJ hwyrlate.ADJ .
  I didn't see that because.. . we arrived too late
309ANOoedd ry hwyr pan aethon ni fewn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF rytoo.ADJ+SM hwyrlate.ADJ panwhen.CONJ aethongo.V.3P.PAST niwe.PRON.1P fewnin.PREP+SM .
  it was too late when we went in
310ANOac [/] ond (dy)na fo .
  acand.CONJ ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there it is
311ANOmi welson ni (y)r (.) uh +...
  miPRT.AFF welsonsee.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P yrthe.DET.DEF uher.IM .
  we saw the, er...
312MSAa uh faint oedd GaryCS (y)n gael rŵan (he)fyd ?
  aand.CONJ uher.IM faintsize.N.M.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF Garyname ynPRT gaelget.V.INFIN+SM rŵannow.ADV hefydalso.ADV ?
  and which birthday was Gary having now?
313ANOchwe_deg .
  chwe_degsixty.NUM .
  sixty
314ANOdyna pam oedd yn [/] yn beth pwysig .
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ynPRT beththing.N.M.SG+SM pwysigimportant.ADJ .
  that's why it was important
315MSAahCS xxx chwe_deg rŵan .
  ahah.IM chwe_degsixty.NUM rŵannow.ADV .
  ah, [...] sixty now
316ANO+< chwe_deg .
  chwe_degsixty.NUM .
  sixty
317ANOo (y)r pedwar_deg naw yndy yndy .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF pedwar_degforty.NUM nawnine.NUM yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  from (19)49, yes
318MSA+< ohCS (dy)na ti .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  oh, there you are
319ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
320MSAchwe_deg .
  chwe_degsixty.NUM .
  sixty
321ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
322MSAxxx <dw i (y)n> [?] cofio fel <(fa)sen ni> [?] fel ddoe yli .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN fellike.CONJ fasenbe.V.1P.PLUPERF+SM niwe.PRON.1P fellike.CONJ ddoeyesterday.ADV yliyou_know.IM .
  [...] I remember it like we were [...] yesterday, you see
323MSAfi a ElenCS mynd ar gefn ceffylau .
  fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ Elenname myndgo.V.INFIN aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM ceffylauhorses.N.M.PL .
  me and Elen going on horseback
324MSAac i lle MamCS .
  acand.CONJ ito.PREP lleplace.N.M.SG Mamname .
  and to Mam's place
325MSAachos fan hyn fe [?] ganwyd ti .
  achosbecause.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP fePRT.AFF ganwydbe_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM tiyou.PRON.2S .
  because you were born here
326MSAuh na ganwyd ti xxx .
  uher.IM nawho_not.PRON.REL.NEG ganwydbe_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM tiyou.PRON.2S .
  er, no you were born [...]
327ANO+< ganwyd GaryCS .
  ganwydbe_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM Garyname .
  Gary was born
328ANOa Gary (he)fyd ?
  aand.CONJ Garyname hefydalso.ADV ?
  and Gary too?
329MSAdo do .
  doyes.ADV.PAST doyes.ADV.PAST .
  yes
330ANOna fi [/] &b fi fan hyn .
  nano.ADV fiI.PRON.1S+SM fiI.PRON.1S+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  no, me here
331MSAganwyd GaryCS .
  ganwydbe_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM Garyname .
  Gary was born
332MSAganwyd GaryCS dw isio deud [?] .
  ganwydbe_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM Garyname dwbe.V.1S.PRES isiowant.N.M.SG deudsay.V.INFIN .
  I mean to say Gary was born
333ANO+< &=cough ahCS .
  ahah.IM .
  ah
334MSAGaryCS .
  Garyname .
  Gary
335MSAyn mis (.) octubreS .
  ynPRT mismonth.N.M.SG octubreOctober.N.M.SG .
  in October
336ANOHydref .
  HydrefOctober.N.M.SG .
  October
337MSAfi a ElenCS mynd ar cefn ceffylau i lle MamCS .
  fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ Elenname myndgo.V.INFIN aron.PREP cefnback.N.M.SG ceffylauhorses.N.M.PL ito.PREP lleplace.N.M.SG Mamname .
  me and Elen going on horseback to Mam's place
338MSAa fan (hy)nny oedd [/] oedd [/] uh oedd BillCS yn y gwely eto a [/] a GaryCS .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF Billname ynin.PREP ythe.DET.DEF gwelybed.N.M.SG etoagain.ADV aand.CONJ aand.CONJ Garyname .
  and there, Bill was in bed again, and Gary
339ANO<o(eddw)n ni (y)na> [/] o(eddw)n ni (y)na (y)n y gwely (he)fyd .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF niwe.PRON.1P ynathere.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF niwe.PRON.1P ynathere.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF gwelybed.N.M.SG hefydalso.ADV .
  I was there in bed as well
340MSAwel o(edde)t ti hefyd .
  welwell.IM oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S hefydalso.ADV .
  well, you were too
341ANOo(eddw)n i yn y gwely .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynin.PREP ythe.DET.DEF gwelybed.N.M.SG .
  I was in bed
342ANOachos o(eddw)n i newydd ddod yn_ôl o Buenos_AiresCS o(eddw)n i .
  achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S newyddnew.ADJ ddodcome.V.INFIN+SM yn_ôlback.ADV ofrom.PREP Buenos_Airesname oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  because I'd just come back from Buenos Aires
343MSAo(edde)t ti ddeg oed .
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ddegten.NUM+SM oedage.N.M.SG .
  you were ten years old
344ANOyn ddeg oed a wedi cael varicelaS .
  ynPRT ddegten.NUM+SM oedage.N.M.SG aand.CONJ wediafter.PREP caelget.V.INFIN varicelachickenpox.N.F.SG .
  ten years old, and had had chickenpox
345MSAahCS .
  ahah.IM .
  ah
346ANOa (y)n y gwely o(eddw)n i .
  aand.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF gwelybed.N.M.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  and I was in bed
347ANOie dw i (y)n cofio (y)n iawn .
  ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  yes I remember alright
348ANOdach chi (ddi)m yn cofio (hyn)ny ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP ?
  you don't remember that?
349ANO[- spa] &=laugh <no no no> [?] !
  nonot.ADV nonot.ADV nonot.ADV !
  no, no, no
350MSA+< na !
  nano.ADV !
  no!
351MSA<oedd (y)na ti wir> [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV tiyou.PRON.2S wirtrue.ADJ+SM .
  there you were, really
352ANO+< ond wir i ti dw i (y)n cofio (y)n iawn .
  ondbut.CONJ wirtrue.ADJ+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  but, honestly, I remember alright
353ANO[- spa] no no .
  nonot.ADV nonot.ADV .
  no, no
354MSA&=noise .
  .
  
355ANOie (.) ac um +...
  ieyes.ADV acand.CONJ umum.IM .
  yes, and um...
356ANOwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there you are
357ANOoedd cael ei chwe_deg .
  oeddbe.V.3S.IMPERF caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S chwe_degsixty.NUM .
  he was having his sixtieth
358ANOa mae (.) uh PalomaCS yn abogadaS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES uher.IM Palomaname ynPRT abogadasolicitor.N.F.SG .
  and Paloma is a lawyer
359MSAyn abogadaS !
  ynPRT abogadasolicitor.N.F.SG !
  a lawyer!
360ANOyndy yndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes she is
361MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
362MSAPalomaCS (y)dy (y)r ail .
  Palomaname ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ailsecond.ORD .
  Paloma is the second one
363ANO+< cyfreithiwr .
  cyfreithiwrlawyer.N.M.SG .
  lawyer
364MSAyr ail ferch ?
  yrthe.DET.DEF ailsecond.ORD ferchgirl.N.F.SG+SM ?
  the second daughter?
365ANO+< ie yr ail ie .
  ieyes.ADV yrthe.DET.DEF ailsecond.ORD ieyes.ADV .
  yes, the second, yes
366MSAyn abogadaS !
  ynPRT abogadasolicitor.N.F.SG !
  a lawyer!
367ANOxxx .
  .
  
368ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
369ANOcyfreithiwr .
  cyfreithiwrlawyer.N.M.SG .
  a lawyer
370MSAhonna (y)dy (y)r [/] y brifenw hi .
  honnaclaim.V.2S.IMPER ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF brifenwsurname.N.M.SG+SM hishe.PRON.F.3S .
  that's her surname
371ANOia wir &=laugh !
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM !
  yes, indeed!
372MSA+< xxx honna [/] honna (y)dy (y)r +/.
  honnaclaim.V.2S.IMPER honnathat.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF .
  [...] she, she's the...
373ANO+< ohCS mae o xxx !
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S !
  oh, he's [...]!
374ANOxxx maen nhw ddau fel brawd a chwaer .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ddautwo.NUM.M+SM fellike.CONJ brawdbrother.N.M.SG aand.CONJ chwaersister.N.F.SG .
  the two of them are like brother and sister
375MSA+< hwnna (y)dy (y)r xxx +/.
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF .
  that's the [...] ...
376ANO+< wel maen nhw (y)n cael hwyl efo ei_gilydd .
  welwell.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG efowith.PREP ei_gilyddeach_other.PRON.3SP .
  well, they have fun together
377MSA+< xxx .
  .
  [...]
378MSAie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
379ANO+< <maen nhw> [/] <maen nhw> [/] maen nhw (y)n debyg un i (y)r llall .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT debygsimilar.ADJ+SM unone.NUM ito.PREP yrthe.DET.DEF llallother.PRON .
  they're similar to one another
380ANO(dy)na be sy (y)n bod .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bodbe.V.INFIN .
  that's what's wrong
381MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
382MSAna .
  nano.ADV .
  no
383ANOyndy yndy achos mae +/.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES .
  yes, because...
384MSA(dy)dy hi ddim yn briod na(c) (y)dy ddi ?
  dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT briodproper.ADJ+SM nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES ddishe.PRON.F.3S ?
  she isn't married is she?
385ANOna(c) (y)dy .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  no
386ANOna(c) (y)dy na(c) (y)dy .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  no she isn't
387ANOa mae (y)n gweithio (y)n tribunalesS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynPRT tribunalescourt.N.M.PL .
  and she works in the courts
388MSAuh be ?
  uher.IM bewhat.INT ?
  er, what?
389ANOmae (y)n gweithio yn [/] yn [/] yn [/] yn [/] yn [/] <yn y &ɬ> [//] yn (.) tribunalesS .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynPRT ynPRT ynPRT ynPRT ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF ynPRT tribunalescourt.N.M.PL .
  she works in court
390ANOyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes she does
391MSA+< &=gasp (dy)na ti iawn (yn)dy ia .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S iawnOK.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH iayes.ADV .
  oh, that's good, isn't it, yes
392ANO+< xxx .
  .
  
393ANO+< wel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, that's it
394MSAwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, that's it
395MSAmae (y)n iawn ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV ?
  she's alright?
396ANOyndy yndy xxx +/.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes [...]
397MSA+< mae (y)n iawn ?
  maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV ?
  she's alright?
398ANOyndy wir .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
399MSA+< mae (y)n iawn .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV .
  she's alright
400ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
401MSA(dy)na ti wir .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S wirtrue.ADJ+SM .
  there you go
402ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
403ANO<a (dy)na fo> [?] .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there it is
404MSA[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  good
405MSA(dy)na ti penblwydd o yn cant chwe_deg oed .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S penblwyddbirthday.N.M.SG ohe.PRON.M.3S ynPRT canthundred.N.M.SG chwe_degsixty.NUM oedage.N.M.SG .
  there you go, his 160th birthday
406ANO+< ond o(eddw)n i (y)n falch .
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT falchproud.ADJ+SM .
  but I was glad
407MSAyn [/] yn [/] (.) yn TrelewCS mae xxx ie ?
  ynPRT ynPRT ynin.PREP Trelewname maebe.V.3S.PRES ieyes.ADV ?
  [...] is in Trelew, right?
408ANO&=cough pwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
409ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
410ANOyn TrelewCS .
  ynin.PREP Trelewname .
  in Trelew
411ANOyn fan (yn)a mae hi a (y)r dwy ferch yndy ?
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S aand.CONJ yrthe.DET.DEF dwytwo.NUM.F ferchgirl.N.F.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  that's where she and the two girls are, isn't it?
412MSAxxx .
  .
  [...]
413ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we are
414MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
415ANOa GaryCS xxx +/.
  aand.CONJ Garyname .
  and Gary...
416MSA+< a wel mae [/] mae o (y)n daid (he)fyd yndy ?
  aand.CONJ welwell.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT daidgrandfather.N.M.SG+SM hefydalso.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  well, he's a grandfather too, isn't he?
417ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
418MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
419ANOyndy yndy ers ryw +...
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH erssince.PREP rywsome.PREQ+SM .
  yes, yes, since ...
420MSAers +...
  erssince.PREP .
  since...
421ANO+, uh misoedd .
  uher.IM misoeddmonths.N.M.PL .
  er, months
422MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
423ANOmisoedd yndy .
  misoeddmonths.N.M.PL yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  months, yes
424MSA+< xxx .
  .
  [...]
425ANOa (dy)na fo &n +...
  aand.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  and there it is...
426ANOdw i ddim gwybod be mae o meddwl (.) wneud .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S meddwlthink.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM .
  I don't know what he's thinking of doing
427ANOos (y)dy o mynd i ddod i fyw yn TrelewCS neu na .
  osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM ynin.PREP Trelewname neuor.CONJ nano.ADV .
  whether he's going to come to live in Trelew or not
428ANOgawn ni weld .
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM .
  we'll see
429ANOachos uh dw i ddim credu fydd o (y)n sefyll llawer (.) o amser .
  achosbecause.CONJ uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT sefyllstand.V.INFIN llawermany.QUAN oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  because I don't think he'll stay for long
430MSA+< yn fan (a)cw (.) ie ?
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV ieyes.ADV ?
  over there, yes?
431ANO+< na na (di)m_ond +/.
  nano.ADV nano.ADV dim_ondonly.ADV .
  no, no only...
432MSAacho(s) <(y)dy o> [/] (y)dy o (y)n gweithio rŵan ?
  achosbecause.CONJ ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweithiowork.V.INFIN rŵannow.ADV ?
  because is he working now?
433ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
434MSAyndy mae o (y)n wei(thio) +/.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT weithiowork.V.INFIN+SM .
  yes, he's working...
435ANO+< mae o (y)n ymddeol .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT ymddeolretire.V.INFIN .
  he is retired
436ANOond uh mae fo cael gyflog .
  ondbut.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES fohe.PRON.M.3S caelget.V.INFIN gyflogwage.N.MF.SG+SM .
  but he does get a wage
437ANOuh wel ychydig iawn o gyflog mae (y)n cael xxx +/.
  uher.IM welwell.IM ychydiga_little.QUAN iawnOK.ADV oof.PREP gyflogwage.N.MF.SG+SM maebe.V.3S.PRES ynPRT caelget.V.INFIN .
  well, he gets very little pay [...]
438MSA+< ohCS ie <mae o (y)n> [//] uh mae (y)n xxx +/.
  ohoh.IM ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT uher.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  oh, yes he's [...] he's [...]
439ANO+< ond mae [/] mae (y)na waith arall efo fo .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV waithwork.N.F.SG+SM arallother.ADJ efowith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  but he has other work
440MSAmae [/] mae jubilaciónS mae o (we)di cael hi ?
  maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES jubilaciónretirement.N.F.SG maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ?
  has he retired?
441ANOyndy yndy yndy yndy yndy ers ryw (.) wyth mlynedd yn_ôl .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH erssince.PREP rywsome.PREQ+SM wytheight.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV .
  yes, yes, for about eight years
442MSA<wel ia> [?] debyg iawn .
  welwell.IM iayes.ADV debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  well yes, probably
443ANO+< yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes
444ANOond (dy)dy hwnna ddim yn digon i [/] i fyw xxx +/.
  ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT digonenough.QUAN ito.PREP ito.PREP fywlive.V.INFIN+SM .
  but that's not enough to live [...] ...
445MSA+< wel na(c) (y)dy debyg iawn wir .
  welwell.IM nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  well no, probably not
446ANO[- spa] no !
  nonot.ADV !
  no!
447ANOa wedyn mae o (y)n uh (.) mae o (y)n wneud gwaith arall .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT uher.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM gwaithwork.N.M.SG arallother.ADJ .
  and then he's doing other work
448ANOa efo [//] rhwng y ddau peth wel mae o .
  aand.CONJ efowith.PREP rhwngbetween.PREP ythe.DET.DEF ddautwo.NUM.M+SM peththing.N.M.SG welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  and he's between the two
449MSAwel fydd o xxx +/.
  welwell.IM fyddbe.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S .
  well, he'll be...
450ANO+< a mynd ymlaen bob ychydig .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ymlaenforward.ADV bobeach.PREQ+SM ychydiga_little.QUAN .
  and moving on every now and then
451ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you are
452ANOgawn ni weld be wneith o yndy ?
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM bewhat.INT wneithdo.V.3S.FUT+SM ohe.PRON.M.3S yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  we'll see what he does, won't we?
453ANOdan ni ddim xxx +/.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM .
  we don't [...]
454MSAwel ie mae (y)r &n dwy ferch yn byw yn fan hyn ?
  welwell.IM ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF dwytwo.NUM.F ferchgirl.N.F.SG+SM ynPRT bywlive.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ?
  well yes, both girls are living here?
455ANO+< yn TrelewCS .
  ynin.PREP Trelewname .
  in Trelew
456MSAyn TrelewCS ?
  ynin.PREP Trelewname ?
  in Trelew?
457ANOyn TrelewCS yndyn .
  ynin.PREP Trelewname yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  in Trelew, yes
458MSA+< wel (dy)na fo <fel (y)na (y)dy> [?] .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S fellike.CONJ ynathere.ADV ydybe.V.3S.PRES .
  well, there you go, that's how it is
459ANOachos oedd y [//] yr [//] um (..) &me PalomaCS (y)n +//.
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF umum.IM Palomaname ynPRT .
  because Paloma was...
460ANOyn ComodoroCS oedd hi (y)n byw .
  ynin.PREP Comodoroname oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN .
  she lived in Comodoro
461MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
462ANOond mae hi ers ryw flwyddyn yn_ôl yn TrelewCS .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S erssince.PREP rywsome.PREQ+SM flwyddynyear.N.F.SG+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP Trelewname .
  but she's been back in Trelew for about a year
463ANOa fan (y)na mae (we)di gorffen astudio .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN astudiostudy.V.INFIN .
  and she's finished studying there
464MSA+< ahCS (dy)na ti iawn yndy ?
  ahah.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S iawnOK.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  ah, there you are, that's ok isn't it?
465ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
466MSA(dy)na ti .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you are
467MSAa farmacéuticaS (y)dy (y)r llall ie ?
  aand.CONJ farmacéuticapharmaceutical.N.F.SG ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF llallother.PRON ieyes.ADV ?
  and the other one's a pharmacist, right?
468ANOie (.) ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
469ANOa wedyn ohCS mae (y)r ddwy (y)n iawn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV ohoh.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  and so, oh, they're both alright
470MSA+< iawn .
  iawnOK.ADV .
  right
471MSAxxx .
  .
  
472ANO+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
473MSAardderchog .
  ardderchogexcellent.ADJ .
  excellent
474ANOia wir .
  iayes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
475ANOfelly mae .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES .
  that's how it is
476ANOo(eddw)n i (y)n um (..) meddwl uh (..) am uh be (ba)sen ni (y)n [/] yn siarad uh (.) heddiw .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT umum.IM meddwlthink.V.INFIN uher.IM amfor.PREP uher.IM bewhat.INT basenbe.V.1P.PLUPERF niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT siaradtalk.V.INFIN uher.IM heddiwtoday.ADV .
  I was thinking about what we would talk about today
477ANOa o(eddw)n i (y)n cofio pan o(eddw)n i (y)n mynd i (y)r ysgol (.) yn plant bach <yn y> [/] (.) <yn y> [/] (.) yn yr uh ffarm (.) mynd ar gefn ceffyl (..) i (y)r ysgol .
  aand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ffarmfarm.N.F.SG myndgo.V.INFIN aron.PREP gefnback.N.M.SG+SM ceffylhorse.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  and I was remembering when I used to go to school, the little children on the farm going on horseback to school
478ANOfi a FlorenceCS .
  fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ Florencename .
  me and Florence
479MSAa FlorenceCS .
  aand.CONJ Florencename .
  and Florence
480ANOa FlorenceCS ie .
  aand.CONJ Florencename ieyes.ADV .
  and Florence, yes
481ANOa [/] a (.) dau geffyl efo ni .
  aand.CONJ aand.CONJ dautwo.NUM.M geffylhorse.N.M.SG+SM efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  and we had two horses
482ANOac uh cychwyn yn bore (y)n gynnar .
  acand.CONJ uher.IM cychwynstart.V.INFIN ynPRT boremorning.N.M.SG ynPRT gynnarearly.ADJ+SM .
  and starting off early in the morning
483ANOa (y)r uh mynd â (y)r [/] yr [/] uh yr [//] (.) y dillad ysgol yn [//] mewn bag .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM myndgo.V.INFIN âwith.PREP yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF dilladclothes.N.M.PL ysgolschool.N.F.SG ynPRT mewnin.PREP bagbag.N.M.SG .
  and taking the school clothes in a bag
484MSAie [=! laughs] !
  ieyes.ADV !
  yes!
485ANO+< &=laugh a &v wisgo (y)r [/] yr xxx +//.
  aand.CONJ wisgodress.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  and wearing the...
486ANOoedd Mam wedi (.) uh golchi nhw a smwddio nhw a startsio nhw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Mamname wediafter.PREP uher.IM golchiwash.V.INFIN nhwthey.PRON.3P aand.CONJ smwddioiron.V.INFIN nhwthey.PRON.3P aand.CONJ startsiostarch.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  Mam had washed them and ironed them and starched them
487MSA+< mae (y)n siŵr [/] siŵr bod wedi .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT siŵrsure.ADJ siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN wediafter.PREP .
  I'm sure she had
488ANOa wedyn oedd (.) bopeth yn wyn ac yn (.) lân i (y)r dim yndy .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF bopetheverything.N.M.SG+SM ynPRT wynwhite.ADJ.M+SM acand.CONJ ynPRT lânclean.ADJ+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF dimnothing.N.M.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  and then everything was white and clean, completely, right
489ANOa fan (hy)nny oedden ni tan [//] os dw i (y)n cofio (y)n iawn (.) tan tua tri o gloch pnawn oedd hi .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P tanuntil.PREP osif.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV tanuntil.PREP tuatowards.PREP trithree.NUM.M oof.PREP glochbell.N.F.SG+SM pnawnafternoon.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  and there we were until, if I remember right it was until about three in the afternoon
490ANOoedden ni (y)n aros naw [/] o naw tan tri rywbeth fel (yn)a oedd .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT aroswait.V.INFIN nawnine.NUM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S nawnine.NUM tanuntil.PREP trithree.NUM.M rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF .
  we stayed from nine until three, something like that, it was
491MSA+< siŵr o fod achos (.) <buest ti> [//] o(edde)t ti (y)n dod yn aml i aros efo ni .
  siŵrsure.ADJ oof.PREP fodbe.V.INFIN+SM achosbecause.CONJ buestbe.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN ynPRT amlfrequent.ADJ ito.PREP aroswait.V.INFIN efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  I'm sure, because you used to come often to stay with us
492MSAaton ni yn xxx doeddet ti ?
  atonto_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P ynPRT doeddetbe.V.2S.IMPERF.NEG tiyou.PRON.2S ?
  to us in [...], didn't you?
493ANOo(eddw)n .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF .
  yes
494MSAo(edde)t ti (y)n dod +/.
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN .
  you used to come
495ANO+< yn [//] o(eddw)n yn y gaea .
  ynPRT oeddwnbe.V.1S.IMPERF ynin.PREP ythe.DET.DEF gaeawinter.N.M.SG .
  yes, we were in winter
496MSAyn y gaea ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF gaeawinter.N.M.SG ?
  in the winter?
497ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
498MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
499ANOS ie ie .
  yes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
500MSAie dw i (y)n cofio (hy)nny .
  ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP .
  yes, I remember that
501ANOmis Gorffennaf oedd xxx rywbeth fel (yn)a oedd hynny .
  mismonth.N.M.SG GorffennafJuly.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hynnythat.PRON.DEM.SP .
  it was July [...] something like that
502MSA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
503ANOia .
  iayes.ADV .
  yes
504MSA(dy)na ti ryfedd oedd hi xxx +/.
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S ryfeddstrange.ADJ+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  how strange it was [...]
505ANO+< wel o(eddw)n i mynd i le Nain (he)fyd .
  welwell.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ito.PREP leplace.N.M.SG+SM Nainname hefydalso.ADV .
  well, I used to go to Grandma's house too
506MSA+< (dy)dy [/] (.) (dy)dy [/] (dy)dy (y)r uh plant ddim yn wneud hwnna rŵan na(c) (y)dyn ?
  dydybe.V.3S.PRES.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF uher.IM plantchild.N.M.PL ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM hwnnathat.PRON.DEM.M.SG rŵannow.ADV nacPRT.NEG ydynbe.V.3P.PRES ?
  children don't do that now, do they?
507ANO+< na na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no.
508MSAdim fel (yn)a .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV .
  not like that
509ANO+< na wel amser hynny oedd <mynd i> [/] mynd i le Anti AnnieCS tŷ AlwynCS a mynd i [//] am ryw deg ddiwrnod i le Nain +/.
  nano.ADV welwell.IM amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP oeddbe.V.3S.IMPERF myndgo.V.INFIN ito.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP leplace.N.M.SG+SM Antiname Anniename house.N.M.SG Alwynname aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP amfor.PREP rywsome.PREQ+SM degten.NUM ddiwrnodday.N.M.SG+SM ito.PREP leplace.N.M.SG+SM Nainname .
  no, well back then going to Auntie Annie's place, Alwyn's house, and going for about ten days to Grandma's place...
510MSA+< ac efo (y)r xxx .
  acand.CONJ efowith.PREP yrthe.DET.DEF .
  and with the [...]
511ANOohCS ie ie ie .
  ohoh.IM ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  oh, yes yes
512MSA<i lladd> [/] i lladd y pajaritosS .
  ito.PREP lladdkill.V.INFIN ito.PREP lladdkill.V.INFIN ythe.DET.DEF pajaritosunk .
  to kill the little birds
513ANOie (.) &=laugh !
  ieyes.ADV !
  yes!
514ANOgymaint o hynny adeg hynny .
  gymaintso much.ADJ+SM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S hynnythat.PRON.DEM.SP adegtime.N.F.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  so much of that back then
515MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
516MSAmeddwl (.) na um gymaint mae (y)r (.) byd wedi altro ar_ôl hynny yndy ?
  meddwlthink.V.2S.IMPER nano.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG umum.IM gymaintso much.ADJ+SM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG wediafter.PREP altroalter.V.INFIN ar_ôlafter.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  thinking, no, how much the world has changed after that, hasn't it?
517ANO+< xxx .
  .
  
518ANO+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
519ANOyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
520MSA(dy)dy o ddim yr un peth rŵan .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM peththing.N.M.SG rŵannow.ADV .
  it's not the same thing now
521ANOna (.) na na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no no
522ANOplant rŵan yn wahanol ofnadwy .
  plantchild.N.M.PL rŵannow.ADV ynPRT wahanoldifferent.ADJ+SM ofnadwyterrible.ADJ .
  children now are very different
523ANO<dw i> [//] (.) yn y brifysgol dw i &rd +//.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynin.PREP ythe.DET.DEF brifysgoluniversity.N.F.SG+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  I... in the university I...
524ANOdw i (y)n [/] yn athro yn y prifysgol ers (.) dau_ddeg pedwar o flynyddoedd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT ynPRT athroteacher.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF prifysgoluniversity.N.F.SG erssince.PREP dau_ddegtwenty.NUM pedwarfour.NUM.M oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM .
  I've been a teacher at the university for 24 years
525MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
526ANOa dw i (y)n gweld <yn y> [/] yn yr amser hwnna fel mae (y)r gwahaniaeth .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG hwnnathat.ADJ.DEM.M.SG fellike.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF gwahaniaethdifference.N.M.SG .
  and I've seen in that time what the difference is
527MSA+< wyt ti (y)n gweld y gwahaniaeth .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF gwahaniaethdifference.N.M.SG .
  you see the difference
528MSA+< y gwahaniaeth y plant yndy .
  ythe.DET.DEF gwahaniaethdifference.N.M.SG ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  the difference of the children, isn't it
529ANOa <mae raid i fi feddwl> [/] mae raid i fi feddwl bod [/] uh (.) bod bob blwyddyn sy (y)n mynd heibio wel mae (y)na blwyddyn arall (.) rhwng fi a nhw .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM feddwlthink.V.INFIN+SM maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM feddwlthink.V.INFIN+SM bodbe.V.INFIN uher.IM bodbe.V.INFIN bobeach.PREQ+SM blwyddynyear.N.F.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN heibiopast.PREP welwell.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV blwyddynyear.N.F.SG arallother.ADJ rhwngbetween.PREP fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ nhwthey.PRON.3P .
  and I have to think each year that goes by, well, there's another year between me and them
530MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
531ANOachos maen nhw i_gyd yr un oed bob blwyddyn .
  achosbecause.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ yrthe.DET.DEF unone.NUM oedage.N.M.SG bobeach.PREQ+SM blwyddynyear.N.F.SG .
  because they're all the same age every year
532MSAyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes
533ANObob blwyddyn dw i (y)n +/.
  bobeach.PREQ+SM blwyddynyear.N.F.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT .
  every year I'm...
534MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
535ANO+< &m &m maen nhw &r &r ryw un_deg wyth un_deg naw ugain .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P rywsome.PREQ+SM un_degten.NUM wytheight.NUM un_degten.NUM nawnine.NUM ugaintwenty.NUM .
  they're about 18, 19, 20
536ANOond dw i un henach bob tro .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S unone.NUM henachold.ADJ.COMP bobeach.PREQ+SM troturn.N.M.SG .
  but I'm one [year] older each time
537MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
538ANOa wedyn mae raid i fi feddwl bod (y)na rei pethau galla i ddim deall yn iawn be maen nhw (.) wneud .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM feddwlthink.V.INFIN+SM bodbe.V.INFIN ynathere.ADV reisome.PREQ+SM pethauthings.N.M.PL gallabe_able.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM deallunderstand.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV bewhat.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wneudmake.V.INFIN+SM .
  and then I have to think that there are some things [where] I can't understand properly what they do
539MSA+< na .
  nano.ADV .
  no
540ANOpam bod nhw wneud beth hynna .
  pamwhy?.ADV bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wneudmake.V.INFIN+SM bethwhat.INT hynnathat.PRON.DEM.SP .
  why they do this thing
541ANOpam bod wneud beth acw .
  pamwhy?.ADV bodbe.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM bethwhat.INT acwover there.ADV .
  why [they] do that thing
542ANOpan o(eddw)n i (y)n mynd i (y)r ysgol dw i (y)n cofio (.) uh uh oedd yr [/] yr athro (y)n dod fewn (.) o(edde)n ni (y)n codi xxx .
  panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN uher.IM uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF athroteacher.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT codilift.V.INFIN .
  when I went to school I remember, er, the teacher would come in, we'd get up [...]
543MSAwel debyg iawn pawb yn codi xxx iawn .
  welwell.IM debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV pawbeveryone.PRON ynPRT codilift.V.INFIN iawnOK.ADV .
  well, probably, everyone get up [...]
544MSAa <buenosS díasS señor@s:spa> ["] .
  aand.CONJ buenoswell.ADJ.M.PL díasday.N.M.PL señorgentleman.N.M.SG .
  and good morning sir
545ANOie ie oedden .
  ieyes.ADV ieyes.ADV oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  yes, yes, they were
546MSA+< dim fel (yn)a heddiw .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV heddiwtoday.ADV .
  not like that today
547ANOna na (.) noS (dy)dy neb yn codi o_gwbl ŵan .
  nano.ADV nano.ADV nonot.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG nebanyone.PRON ynPRT codilift.V.INFIN o_gwblat_all.ADV ŵannow.ADV .
  no, no nobody gets up at all now
548ANOpan oedden ni mynd i (y)r ysgol (.) oedden ni +/.
  panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P .
  when we went to school, we used to...
549MSAa galli di ddim [/] (.) ddim wneud iddyn nhw wneud o ?
  aand.CONJ gallibe_able.V.2S.PRES diyou.PRON.2S+SM ddimnot.ADV+SM ddimnot.ADV+SM wneudmake.V.INFIN+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ?
  and you can't you make them do it?
550ANOna !
  nano.ADV !
  no!
551ANOna na na <(dy)dy o ddim> [/] (dy)dy o ddim yn &di be sy (y)n mynd rŵan xxx na .
  nano.ADV nano.ADV naPRT.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN rŵannow.ADV nano.ADV .
  no, no it's not the done thing now, [...], no
552ANOgallwch chi ddim +//.
  gallwchbe_able.V.2P.IMPER chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM .
  you can't...
553ANO(doe)s dim ystyr yn y peth rŵan .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV ystyrmeaning.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG rŵannow.ADV .
  there's no sense to it now
554ANOmaen nhw meddwl [///] &m &m <mae (y)r> [/] <mae (y)r> [/] mae [///] meddwl wahanol maen nhw rŵan .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P meddwlthink.V.INFIN maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL maebe.V.3S.PRES meddwlthought.N.M.SG wahanoldifferent.ADJ+SM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P rŵannow.ADV .
  they think... they think differently now
555ANOond na dw i (y)n cofio o(eddw)n i yn astudio .
  ondbut.CONJ naPRT.NEG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT astudiostudy.V.INFIN .
  but no, I remember I was studying
556ANOa wedyn oedd yr athro (y)n dod fewn .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF athroteacher.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM .
  and then the teacher came in
557ANOoedd raid iddyn nhw fynd (.) tu blaen <i (y)r> [/] i (y)r [/] <i (y)r uh> [/] i (y)r uh dosbarth fan (y)na (.) a siarad am y [/] y um uh temaS (y)r [/] yr [/] yr [//] y dydd yndy ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF raidnecessity.N.M.SG+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P fyndgo.V.INFIN+SM tuside.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM dosbarthclass.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN amfor.PREP ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF umum.IM uher.IM tematopic.N.M.SG.[or].fear.V.13S.SUBJ.PRES yrthat.PRON.REL yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  the had to go to the front of the class there and speak about the theme of the day, right?
558ANO+< ++ y dydd .
  ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG .
  the day
559ANOa siarad .
  aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN .
  and speak
560ANOoedd neb yn helpu rywun .
  oeddbe.V.3S.IMPERF nebanyone.PRON ynPRT helpuhelp.V.INFIN rywunsomeone.N.M.SG+SM .
  no one was helping anyone
561ANOa siarad a siarad (.) ddim [/] ddim holi rywun .
  aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN ddimnot.ADV+SM ddimnot.ADV+SM holiask.V.INFIN rywunsomeone.N.M.SG+SM .
  and speak and speak, not question someone
562MSA+< &d &d debyg iawn .
  debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  probably
563ANOna na oedd raid iddyn nhw siarad .
  nano.ADV naPRT.NEG oeddbe.V.3S.IMPERF raidnecessity.N.M.SG+SM iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P siaradtalk.V.INFIN .
  no, they had to speak
564MSA+< oedd raid ti siarad debyg iawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF raidnecessity.N.M.SG+SM tiyou.PRON.2S siaradtalk.V.INFIN debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV .
  you had to speak, probably
565ANOfelly oedden ni wneud .
  fellyso.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wneudmake.V.INFIN+SM .
  that's what we'd do
566MSA+< ie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
567ANOa rŵan (d)ydyn nhw ddim yn gallu darllen .
  aand.CONJ rŵannow.ADV dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN .
  and now they can't read
568ANO(dy)dyn nhw ddim yn gallu darllen (.) rhan fwya ohonyn nhw .
  dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN rhanpart.N.F.SG fwyabiggest.ADJ.SUP+SM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  they can't read, most of them
569ANOychydig iawn sydd yn gallu darllen .
  ychydiga_little.QUAN iawnOK.ADV syddbe.V.3S.PRES.REL ynPRT gallube_able.V.INFIN darllenread.V.INFIN .
  very few of them can read
570MSA+< dw i (y)n gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I know
571MSA+< dw i (y)n gwybod yn iawn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  I know full well
572ANO+< a siarad (.) rhai +/.
  aand.CONJ siaradtalk.V.INFIN rhaisome.PRON .
  and speaking, some...
573MSA+< dw i (y)n gwybod yn_ôl yn yr +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN yn_ôlback.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF .
  I know, back in the...
574ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
575MSAneu uh mae [/] <mae hi> [//] mae raid ddim [?] achos bod hi (y)n xxx yndy ?
  neuor.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S maebe.V.3S.PRES raidnecessity.N.M.SG+SM ddimnot.ADV+SM achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  or, er, she... it can't be because she's [...], isn't she?
576ANOmm +...
  mmmm.IM .
  mm
577MSAond mae yn darllen yn ardderchog .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT darllenread.V.INFIN ynPRT ardderchogexcellent.ADJ .
  but she reads excellently
578ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
579MSAa mae hi (y)n gallu (.) helpio lot o blant eraill .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT gallube_able.V.INFIN helpiohelp.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM eraillothers.PRON .
  and she's able to help a lot of other children
580MSA(dy)na ti .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you are
581ANO+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm
582MSA(dy)na ti .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you are
583ANOyndy yndy xxx .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
584MSA+< gallu helpu plant bach eraill .
  gallucapability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN helpuhelp.V.INFIN plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ eraillothers.PRON .
  able to help the other little children
585ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
586ANOna mae (y)r [/] uh yr [//] uh um (.) y teledu rŵan sy (y)n beth drwg ofnadwy .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM umum.IM ythe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG rŵannow.ADV sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT beththing.N.M.SG+SM drwgbad.ADJ ofnadwyterrible.ADJ .
  no, it's television now that's very bad
587MSAohCS !
  ohoh.IM !
  oh!
588ANO+< <(dy)dy (y)r> [/] (dy)dy (y)r teledu (.) <yn ei hun> [?] yn uh [//] yn ddim yn beth ddrwg &o &o xxx .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthat.PRON.REL dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG ynPRT eihis.ADJ.POSS.M.3S hunself.PRON.SG ynPRT uher.IM ynPRT ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynPRT beththing.N.M.SG+SM ddrwgbad.ADJ+SM .
  the television itself isn't bad
589MSA+< <ond yw> [/] ond yw edrych yn iawn ?
  ondbut.CONJ ywbe.V.3S.PRES ondbut.CONJ ywbe.V.3S.PRES edrychlook.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV ?
  but is watching all right?
590ANO+< ond y [/] y stwff sy (y)n dod o (y)r teledu yr [/] (.) yr [/] uh yr [/] uh yr uh +//.
  ondbut.CONJ ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF stwffstuff.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF teledutelevision.N.M.SG yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM .
  the stuff that comes from the television, the...
591ANObe dach chi (y)n galw nhw ?
  bewhat.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT galwcall.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ?
  what do you call them?
592ANO&r &r uh programs ["] dan ni (y)n deud .
  uher.IM programsprogramme.N.M.PL danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  we say programmes
593MSA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
594ANOdyna [/] (dy)na be sy (y)n drwg .
  dynathat_is.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT drwgbad.ADJ .
  that's what's bad
595MSA+< ia ie .
  iayes.ADV ieyes.ADV .
  yes
596ANOa wedyn <maen nhw> [/] maen nhw (y)n eistedd o flaen yr uh teledu fan (y)na .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT eisteddsit.V.INFIN oof.PREP flaenfront.N.M.SG+SM yrthe.DET.DEF uher.IM teledutelevision.N.M.SG.[or].televise.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  and then they sit there in front of the TV
597ANOa maen nhw [///] gallen nhw fod am ddwy awr (.) a ddim deud gair .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P gallenbe_able.V.3P.IMPER nhwthey.PRON.3P fodbe.V.INFIN+SM amfor.PREP ddwytwo.NUM.F+SM awrhour.N.F.SG aand.CONJ ddimnot.ADV+SM deudsay.V.INFIN gairword.N.M.SG .
  they... they can be [there] for two hours, and not say a word
598MSA+< &=noise .
  .
  
599MSAna .
  nano.ADV .
  no
600ANOmae [//] maen nhw fel (ta)sen nhw allan o (y)r byd .
  maebe.V.3S.PRES maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P fellike.CONJ tasenbe.V.3P.PLUPERF.HYP nhwthey.PRON.3P allanout.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG .
  they're as though they're out of this world
601MSAyndyn yndy .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes they are
602ANOa mae (y)r amser (y)na (we)di mynd heibio heb ei ddefnyddio i ddim_byd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG ynathere.ADV wediafter.PREP myndgo.V.INFIN heibiopast.PREP hebwithout.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S ddefnyddiouse.V.INFIN+SM ito.PREP ddim_bydnothing.ADV+SM .
  and that time has gone past without being used for anything
603MSA+< ydy <(dy)dy o> [/] a (dy)dy o ddim yn iawn .
  ydybe.V.3S.PRES dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  yes, and it's not right
604ANOna(c) (y)dy .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  no
605MSA(dy)dy o ddim yn iawn .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  it's not right
606ANO+< na(c) (y)dy xxx .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  no [...]
607ANOna na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no
608ANO&r a [/] a (y)r u(n) fath ar y [//] yr uh teliffon .
  aand.CONJ aand.CONJ yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM aron.PREP ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF uher.IM teliffontelephone.N.M.SG .
  and the same with the telephone
609MSA+< a wedyn wyt ti wneud [//] (.) porS ejemploS wneud (.) <i (y)r> [//] iddyn nhw wneud ffor(dd) arall .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wneudmake.V.INFIN+SM porfor.PREP ejemploexample.N.M.SG wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P wneudmake.V.INFIN+SM fforddway.N.F.SG arallother.ADJ .
  and then, for example, you make them do it another way
610MSAond (..) maen [/] maen nhw (y)n cwrdd â plant eraill .
  ondbut.CONJ maenstone.N.M.SG.[or].be.V.3P.PRES maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT cwrddmeet.V.INFIN âwith.PREP plantchild.N.M.PL eraillothers.PRON .
  but they meet other children
611ANOmm +...
  mmmm.IM .
  
612MSAa mae (y)r plant eraill yn <gweud iddyn nhw> [?] +"/.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL eraillothers.PRON ynPRT gweudsay.V.INFIN iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  and the other children say to them:
613ANO+" chi sy ddim yn iawn .
  chiyou.PRON.2P sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM ynPRT iawnOK.ADV .
  it's you who's not right
614ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
615ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
616MSAfel (yn)a mae heddiw .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES heddiwtoday.ADV .
  that's how it is today
617ANO&=cough ie ie <mae (y)n> [//] mae &h anodd iawn .
  ieyes.ADV ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES anodddifficult.ADJ iawnvery.ADV .
  yes, it's very hard
618ANOachos uh <maen nhw (y)n> [/] uh maen nhw (y)n tueddu [?] deud +"/.
  achosbecause.CONJ uher.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT tueddutend_to.V.INFIN deudsay.V.INFIN .
  because they tend to say:
619ANO+" wel <be mae wneud yn y> [//] be mae (y)r ysgol yn wneud efo (y)r plant yma ?
  welwell.IM bewhat.INT maebe.V.3S.PRES wneudmake.V.INFIN+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF bewhat.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ymahere.ADV ?
  well, what is the school doing with these children?
620MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
621ANOfaint o amser maen nhw <yn y dydd> [//] uh pob dydd yn yr ysgol ?
  faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP amsertime.N.M.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynin.PREP ythe.DET.DEF dyddday.N.M.SG uher.IM pobeach.PREQ dyddday.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG ?
  how much time are they in school each day?
622ANOryw bedair awr .
  rywsome.PREQ+SM bedairfour.NUM.F+SM awrhour.N.F.SG .
  about four hours
623MSA(dy)na gyd .
  dynathat_is.ADV gydjoint.ADJ+SM .
  that's all
624ANOa maen nhw wedyn (.) adre oS (y)n y strydoedd neu ryw lle (y)na wneud unrhyw beth .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wedynafterwards.ADV adrehome.ADV oor.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF strydoeddstreets.N.F.PL neuor.CONJ rywsome.PREQ+SM lleplace.N.M.SG ynathere.ADV wneudmake.V.INFIN+SM unrhywany.ADJ bethwhat.INT .
  and then they're at home or in the streets or somewhere doing anything
625MSAunrhyw +/.
  unrhywany.ADJ .
  any...
626ANOa wedyn uh &m &m uh (dy)dy [/] <(dy)dy (y)r> [/] uh (dy)dy (y)r uh uh yr athro ddim gallu ysgwyddo bopeth fel (yn)a i (y)r +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM uher.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF uher.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF uher.IM uher.IM yrthe.DET.DEF athroteacher.N.M.SG ddimnot.ADV+SM gallube_able.V.INFIN ysgwyddoshoulder.V.INFIN bopetheverything.N.M.SG+SM fellike.CONJ ynathere.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF .
  and then the teacher can't shoulder everything like that to the...
627MSA+< na(c) (y)dy na(c) (y)dy .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  no, no
628ANO[- spa] +< no .
  nonot.ADV .
  no
629MSAna .
  nano.ADV .
  no
630ANO[- spa] no no no .
  nonot.ADV nonot.ADV nonot.ADV .
  no, no
631ANOgallen nhw ddim o_gwbl .
  gallenbe_able.V.3P.IMPER nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM o_gwblat_all.ADV .
  they can't, at all
632ANO<mae o (y)n beth> [//] uh uh mae [/] mae <hwnna (y)n beth yn &m> [?] boeni .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT bethwhat.INT uher.IM uher.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT bethwhat.INT ynPRT boeniworry.V.INFIN+SM .
  it's something that worries me
633ANOachos dw i ddim gweld bod y peth yn gwella o_gwbl .
  achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT gwellaimprove.V.INFIN o_gwblat_all.ADV .
  because I don't see it improving at all
634MSA+< ydy .
  ydybe.V.3S.PRES .
  yes
635MSA+< <dw i> [/] <dw i> [/] uh dw i (y)n boeni .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT boeniworry.V.INFIN+SM .
  I worry
636ANOna na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no
637MSA+< mae o (y)n boeni fi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT boeniworry.V.INFIN+SM fiI.PRON.1S+SM .
  it worries me
638ANOa wedyn dw i (y)n deud +"/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  and then I say
639ANO+" wel dw i mynd yn hen !
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S myndgo.V.INFIN ynPRT henold.ADJ !
  well, I'm getting old
640MSA+< <dw i yn> [//] mae o yn poeni fi .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT poeniworry.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM .
  I do... it does worry me
641MSA+, be (y)dy dyfodol y plant bach .
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES dyfodolfuture.N.M.SG ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ .
  what is the little children's future?
642ANOie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
643ANOa mae (y)n beth uh uh seriws .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT bethwhat.INT uher.IM uher.IM seriwsserious.ADJ .
  and it's a serious matter
644MSA+< ac o(eddw)n i (y)n siarad efo [/] (.) efo dynes o (y)r hen wlad diwrnod blaen .
  acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP efowith.PREP dyneswoman.N.F.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM .
  and I was talking to a lady from the Old Country the other day
645ANOajáS ?
  ajáaha.IM ?
  aha?
646MSAmaen nhw (y)r un peth yn union â ni .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF unone.NUM peththing.N.M.SG ynPRT unionexact.ADJ âwith.PREP niwe.PRON.1P .
  they [have] exactly the same thing as we do
647ANOyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes
648MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
649MSAmaen nhw (y)r un peth yn union â ni .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF unone.NUM peththing.N.M.SG ynPRT unionexact.ADJ âwith.PREP niwe.PRON.1P .
  they are exactly the same as us
650ANOie ie (dy)na fo .
  ieyes.ADV ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, that's it
651MSA+< oedd yn deud fel oedden nhw pan oedden nhw (y)n blant (.) <dim mor> [//] ddim tebyg i beth (y)dy o heddiw .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT deudsay.V.INFIN fellike.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P panwhen.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM dimnot.ADV morso.ADV ddimnothing.N.M.SG+SM tebygsimilar.ADJ ito.PREP bethwhat.INT ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S heddiwtoday.ADV .
  she was saying how things were when they were children, nothing like how they are today
652ANOna na na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no
653MSAwedyn oedd [//] oedd hi (y)n siarad yr un beth oedden ni (y)n siarad efo hi diwrnod o_blaen .
  wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT siaradtalk.V.INFIN yrthe.DET.DEF unone.NUM bethwhat.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP hishe.PRON.F.3S diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV .
  then she was talking about the same thing as we were talking to her about the other day
654ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
655MSA+< fel hyn .
  fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  like this
656MSAtrwy (y)r byd i_gyd mae o xxx +/.
  trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG i_gydall.ADJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  it's worldwide, [...]
657ANO+< yndy yndy yndy yndy yndy yndy mae o (y)n +//.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  yes, yes, yes it's...
658ANOfel (yn)a mae (y)r byd yn mynd .
  fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN .
  that's how the world's going
659MSAond uh <mae o> [/] mae o (y)n peth sy (y)n uh boeni rhywun yndy ?
  ondbut.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT peththing.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT uher.IM boeniworry.V.INFIN+SM rhywunsomeone.N.M.SG yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  but it's a worrying thing, isn't it?
660ANO+< popeth yn newid .
  popetheverything.N.M.SG ynPRT newidchange.V.INFIN .
  everything changing
661ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
662ANOyndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes
663MSAbe (y)dy dyfodol ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES dyfodolfuture.N.M.SG ?
  what's the future?
664ANObe (y)dy dyfodol ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES dyfodolfuture.N.M.SG ?
  what is the future?
665ANOie ie ie ie ie be fydd yn dod yndy ?
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV bewhat.INT fyddbe.V.3S.FUT+SM ynPRT dodcome.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  yes, yes, what will come, won't it?
666ANOie ond (dy)na fo .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, but there we go
667ANOgalla i ddim wneud dim_byd mwy na dw i wneud bob dydd yn y [/] y dosbarth .
  gallabe_able.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV mwymore.ADJ.COMP naPRT.NEG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wneudmake.V.INFIN+SM bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF dosbarthclass.N.M.SG .
  I can't do any more than I do each day in the classroom
668MSA+< dw i (y)n deud +"/.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  I say:
669MSA+" biti (ba)sai (y)r byd yn gallu mynd +//.
  bitipity.N.M.SG+SM basaibe.V.3S.PLUPERF yrthe.DET.DEF bydworld.N.M.SG ynPRT gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN .
  it's a shame the world can go...
670MSA+, +" tri_deg o flynyddoedd .
  tri_degthirty.NUM oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM .
  thirty years
671MSA(ba)sai (di)m_ond tri_deg o flynyddoedd yn_ôl .
  basaibe.V.3S.PLUPERF dim_ondonly.ADV tri_degthirty.NUM oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM yn_ôlback.ADV .
  if it would only be thirty years back
672ANOie wel dw i (y)n cofio pan o(eddw)n i (y)n athro fan hyn .
  ieyes.ADV welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT athroteacher.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  yes, well I remember when I was a teacher here
673MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
674ANOathro yn [/] yn [/] yn [/] yn yr ysgol .
  athroteacher.N.M.SG ynPRT ynPRT ynPRT ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  a school teacher
675ANOuh wel oedd athro yn ddyn uh uh pwysig .
  uher.IM welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF athroteacher.N.M.SG ynPRT ddynman.N.M.SG+SM uher.IM uher.IM pwysigimportant.ADJ .
  well, the teacher was an important man
676MSAwel ie .
  welwell.IM ieyes.ADV .
  well, yes
677ANOoedd pobl yn xxx +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF poblpeople.N.F.SG ynPRT .
  people [...]
678MSA+< wel (.) i [/] i ni oedd xxx +/.
  welwell.IM ito.PREP ito.PREP niwe.PRON.1P oeddbe.V.3S.IMPERF .
  well, to us it was [...] ...
679ANO+< oedd uh uh cyngor yr athro xxx wneud rŵan .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM uher.IM cyngorcouncil.N.M.SG yrthe.DET.DEF athroteacher.N.M.SG wneudmake.V.INFIN+SM rŵannow.ADV .
  the teacher's advice [...] do now
680ANOa un_deg naw oed o(eddw)n i .
  aand.CONJ un_degten.NUM nawnine.NUM oedage.N.M.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  and I was 19 years old
681MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
682ANOdw i (y)n co(fio) un_deg naw oed o(eddw)n i amser hynny .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN un_degten.NUM nawnine.NUM oedage.N.M.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP .
  I remember, I was 19 then
683MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
684ANOdw i (y)n cofio (y)n iawn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  I remember well
685MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
686ANOond (dy)na fo rŵan xxx athro !
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S rŵannow.ADV athroteacher.N.M.SG !
  but there you are, now [...] a teacher!
687MSAahCS .
  ahah.IM .
  ah
688ANO<peidiwch â> [//] gallwch chi ddim dweud drefn i [/] i blentyn .
  peidiwchstop.V.2P.IMPER âwith.PREP gallwchbe_able.V.2P.IMPER chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM dweudsay.V.INFIN drefnorder.N.F.SG+SM ito.PREP ito.PREP blentynchild.N.M.SG+SM .
  don't... you can't lay down the law to a child
689MSA+< na i neb .
  nano.ADV ito.PREP nebanyone.PRON .
  nor to anybody
690ANOachos mi fydd y dad a (y)r mam yn [/] yn [/] yn ie ie rhuthro ar_draws i chi .
  achosbecause.CONJ miPRT.AFF fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF dadfather.N.M.SG+SM aand.CONJ yrthe.DET.DEF mammother.N.F.SG ynPRT ynPRT ynPRT ieyes.ADV ieyes.ADV rhuthrorush.V.INFIN ar_drawsacross.PREP ito.PREP chiyou.PRON.2P .
  because the father and mother will rush over to you
691MSA+< na xxx .
  nano.ADV .
  no, [...]
692MSA+< yn union dweud xxx .
  ynPRT unionexact.ADJ dweudsay.V.INFIN .
  exactly, saying [...]
693MSA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes yes
694MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
695ANO+" be wyt ti (y)n wneud i (y)r (.) bachgen bach (y)ma ?
  bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV ?
  what are you doing to this little boy?
696MSA+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
697ANOie felly mae .
  ieyes.ADV fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES .
  yes, that's how it is
698MSA+< ie yn union felly mae .
  ieyes.ADV ynPRT unionexact.ADJ fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES .
  yes, that's exactly how it is
699ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
700MSAyn union .
  ynPRT unionexact.ADJ .
  exactly
701MSAond uh mae biti na (fa)sai (y)na rhywbeth yn dod i allu (.) stopio hyn .
  ondbut.CONJ uher.IM maebe.V.3S.PRES bitipity.N.M.SG+SM naPRT.NEG fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM ynathere.ADV rhywbethsomething.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP allube_able.V.INFIN+SM stopiostop.V.INFIN hynthis.PRON.DEM.SP .
  but it's a shame that nothing would come along to be able to stop this
702ANOhym +...
  hymhmm.IM .
  hmm
703ANOond wchi o(eddw)n i (y)n gweld <ryw ychydig o wahaniaeth> [/] ryw ychydig o wahaniaeth (.) y blwyddyn diwetha yn [/] yn AwstraliaCS .
  ondbut.CONJ wchiknow.V.2P.PRES oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN rywsome.PREQ+SM ychydiga_little.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM rywsome.PREQ+SM ychydiga_little.QUAN oof.PREP wahaniaethdifference.N.M.SG+SM ythe.DET.DEF blwyddynyear.N.F.SG diwethalast.ADJ ynPRT ynin.PREP Awstralianame .
  but you know I saw a fair bit of difference last year in Australia
704ANOfuon i am fis yn AwstraliaCS .
  fuonbe.V.3P.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S amfor.PREP fismonth.N.M.SG+SM ynin.PREP Awstralianame .
  I was in Australia for a month
705ANOa (.) <un o (y)r> [//] yn lle oedden ni (y)n aros (.) oedd yr wraig yn athrawes yn ysgol .
  aand.CONJ unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF ynin.PREP llewhere.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT aroswait.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM ynPRT athrawesteacher.N.F.SG ynPRT ysgolschool.N.F.SG .
  and where we were staying, the wife was a school teacher
706MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
707ANOa wedyn oeddwn i (y)n cael ryw ychydig o sgwrs efo hi .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN rywsome.PREQ+SM ychydiga_little.QUAN oof.PREP sgwrschat.N.F.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  and then I was having a little chat with her
708ANOwel (dy)dy o (ddi)m gymaint â fan hyn .
  welwell.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM gymaintso much.ADJ+SM âwith.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  well, it's not as much as here
709ANO(dy)dy o (ddi)m &g mor [//] peth +/.
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM morso.ADV peththing.N.M.SG .
  it's not so.. . something...
710MSA+< na ?
  nano.ADV ?
  no?
711ANOna (dy)dy ddim .
  nano.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG ddimnot.ADV+SM .
  no it's not
712MSAahCS .
  ahah.IM .
  ah
713ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go
714ANOmaen nhw (he)fyd yn poeni .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P hefydalso.ADV ynPRT poeniworry.V.INFIN .
  they also worry
715ANOachos bod nhw (y)n gweld bod y peth yn dod yndy .
  achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF peththing.N.M.SG ynPRT dodcome.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  because they see that the thing's coming
716MSAahCS .
  ahah.IM .
  ah
717ANObod o (y)n [/] yn newid yndy .
  bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT newidchange.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  that it's changing
718ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
719ANOa fan (yn)o yn [/] yng Nghymru dw i (ddi)m gwybod sut mae yng Nghymru xxx .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynothere.ADV ynPRT yngmy.ADJ.POSS.1S NghymruWales.N.F.SG.PLACE+NM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN suthow.INT maebe.V.3S.PRES yngmy.ADJ.POSS.1S NghymruWales.N.F.SG.PLACE+NM .
  and there in Wales, I don't know how it is in Wales
720MSA+< mae (y)n iawn [///] uh eto yn go_lew at blant bach at deg oed .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV uher.IM etoagain.ADV ynPRT go_lewrather.ADV atto.PREP blantchild.N.M.PL+SM bachsmall.ADJ atto.PREP degten.NUM oedage.N.M.SG .
  it's okay.. . still all right for children up to ten years old
721MSAond o fan (hy)nny (y)mlaen (.) <(y)dy (y)r> [/] (y)dy (y)r busnes .
  ondbut.CONJ oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynnythat.ADJ.DEM.SP ymlaenforward.ADV ydybe.V.3S.PRES yrthat.PRON.REL ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF busnesbusiness.N.MF.SG .
  but from then on is the issue
722ANO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
723ANOie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
724ANOwel dw i (y)n cofio yn [/] um yn y naw_deg chwech o(eddw)n i yn [/] yn [/] (..) yn Caerdydd (.) un noson .
  welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT umum.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF naw_degninety.NUM chwechsix.NUM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT ynPRT ynin.PREP CaerdyddCardiff.NAME.PLACE unone.NUM nosonnight.N.F.SG .
  well, I remember in (19)96 I was in Cardiff one night
725MSA+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
726MSAydw .
  ydwbe.V.1S.PRES .
  I do
727ANOac uh dw i (ddi)m yn cofio le oedden ni (we)di mynd .
  acand.CONJ uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN lewhere.INT+SM oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  and er, I can't remember where we'd gone
728ANOac oedd hi tua (.) un_ar_ddeg y nos dod yn_ôl i (y)r hotelCS .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S tuatowards.PREP un_ar_ddegeleven.NUM ythe.DET.DEF nosnight.N.F.SG dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF hotelhotel.N.M.SG .
  and it was about eleven at night, coming back to the hotel
729ANOa criw o bechgyn a merched ifanc yn [/] yn [/] uh yn [/] yn [/] (.) ffraeo .
  aand.CONJ criwcrew.N.M.SG oof.PREP bechgynboys.N.M.PL aand.CONJ merchedgirl.N.F.PL ifancyoung.ADJ ynPRT ynPRT uher.IM ynPRT ynPRT ffraeoquarrel.V.INFIN .
  and a group of boys and young women [were].. . fighting
730ANOxxx boteli yn &h hedfan yn yr awyr ac uh uh sgrechian ac yn +...
  botelibottle.V.2S.PRES+SM ynPRT hedfanfly.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF awyrsky.N.F.SG acand.CONJ uher.IM uher.IM sgrechianscream.V.3P.FUT.[or].scream.V.INFIN acand.CONJ ynPRT .
  [...] bottles flying through the air, and screaming and...
731ANO&am wel na mi ddoth yr uh (.) y plismon +...
  welwell.IM nano.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yrthe.DET.DEF uher.IM ythe.DET.DEF plismonpoliceman.N.M.SG .
  well no, the policeman came...
732ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you go
733ANOpob un yn diflannu un bob un .
  pobeach.PREQ unone.NUM ynPRT diflannudisappear.V.INFIN unone.NUM bobeach.PREQ+SM unone.NUM .
  every one disappearing, each of them
734ANOun ffor(dd) hyn a llall ffor(dd) arall .
  unone.NUM fforddway.N.F.SG hynthis.ADJ.DEM.SP aand.CONJ llallother.PRON fforddway.N.F.SG arallother.ADJ .
  one this way and another that way
735ANO(dy)na fo dim_byd yn digwydd .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dim_bydnothing.ADV ynPRT digwyddhappen.V.INFIN .
  there you are, nothing happened
736MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
737ANOamser hynny dw i (y)n cofio (y)n iawn .
  amsertime.N.M.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  I remember that time well
738ANOo(eddw)n i (y)n synnu .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT synnuastonish.V.INFIN .
  I was amazed
739MSAohCS wel +...
  ohoh.IM welwell.IM .
  oh well
740ANOwel uh o(eddw)n i ddim meddwl bod bethau fel (yn)a (y)n +/.
  welwell.IM uher.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ ynathere.ADV ynPRT .
  well, I didn't think things like that...
741MSA+< xxx .
  .
  [...]
742ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go
743ANOmae Caerdydd yn [/] yn dre fawr .
  maebe.V.3S.PRES CaerdyddCardiff.NAME.PLACE ynPRT ynPRT dretown.N.F.SG+SM fawrbig.ADJ+SM .
  Cardiff is a big town
744MSAohCS ydy .
  ohoh.IM ydybe.V.3S.PRES .
  oh, it is
745ANO+< dyna be sy (y)n bod .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bodbe.V.INFIN .
  that's what's wrong
746MSAyndy yndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it is yes
747ANO+< mm yndy .
  mmmm.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  mm, yes
748ANOprif(ddinas) [/] prifddinas ydy +/.
  prifddinascapital.N.F.SG prifddinascapital.N.F.SG ydybe.V.3S.PRES .
  the capital city is...
749MSA+< prifddinas .
  prifddinascapital.N.F.SG .
  capital city
750ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
751MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
752MSAyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
753MSAond uh (dy)na fo .
  ondbut.CONJ uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  er, there it is
754MSAfel wyt ti (y)n deud (..) (ba)swn i erioed yn meddwl bod (hwn)na (y)n digwydd xxx (.) yn yr hen wlad yndy ?
  fellike.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S erioednever.ADV ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT digwyddhappen.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wladcountry.N.F.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  as you say, I'd never think that that happens [...] in the old country, right?
755ANO+< ie dyna fo .
  ieyes.ADV dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  yes, that's it
756ANOxxx pam [/] pam bod hwnna (y)n digwydd ?
  pamwhy?.ADV pamwhy?.ADV bodbe.V.INFIN hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT digwyddhappen.V.INFIN ?
  [...] why does that happen?
757ANOachos (.) <mae (y)na> [/] uh uh mae (y)na (.) rheswm .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV uher.IM uher.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV rheswmreason.N.M.SG .
  because there is a reason
758ANObe [//] sut [//] be dan ni (we)di clywed ddeud am Gymru ers pan o(edde)n ni (y)n blant ?
  bewhat.INT suthow.INT bewhat.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP clywedhear.V.INFIN ddeudsay.V.INFIN+SM amfor.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM erssince.PREP panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT blantchild.N.M.PL+SM ?
  what have we heard said about Wales since we were children?
759MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
760ANOdad a mam yn siarad am Gymru .
  dadfather.N.M.SG+SM aand.CONJ mammother.N.F.SG ynPRT siaradtalk.V.INFIN amfor.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM .
  Dad and Mam talking about Wales
761ANOa nhw wedi clywed uh taid a nain yn siarad am Gymru fel oedd o ers can mlynedd yn_ôl .
  aand.CONJ nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP clywedhear.V.INFIN uher.IM taidgrandfather.N.M.SG aand.CONJ naingrandmother.N.F.SG ynPRT siaradtalk.V.INFIN amfor.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S erssince.PREP cancan.N.M.SG mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV .
  and they'd heard Grandpa and Grandma talking about Wales as it was a hundred years ago
762MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
763MSA+< fel oedd ers can mlynedd yn_ôl .
  fellike.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF erssince.PREP cancan.N.M.SG mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV .
  as it was a hundred years ago
764ANOie a felly dan ni (y)n meddwl +/.
  ieyes.ADV aand.CONJ fellyso.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT meddwlthink.V.INFIN .
  yes, and that's how we think...
765MSA+< dan ni [///] &d yn union felly dan ni (y)n meddwl (.) bod o yndy ?
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT unionexact.ADJ fellyso.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  that's exactly what we think it's like, isn't it?
766ANO+< ie (.) ie (.) ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
767MSA+< ond dim fel (yn)a mae .
  ondbut.CONJ dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG fellike.CONJ ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES .
  but it isn't like that
768ANOwel (dy)na fo .
  welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  well, there we go
769ANOa [/] a ychydig o (y)r iaith dan ni (y)n defnyddio ar y funud yma rŵan .
  aand.CONJ aand.CONJ ychydiga_little.QUAN oof.PREP yrthe.DET.DEF iaithlanguage.N.F.SG danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT defnyddiouse.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF funudminute.N.M.SG+SM ymahere.ADV rŵannow.ADV .
  and a little of the language we're using at the moment now.
770MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
771ANOwel (.) can mlynedd yn_ôl oedd o (y)n cael ei siarad .
  welwell.IM cancan.N.M.SG mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S siaradtalk.V.INFIN .
  well, 100 years ago it was actually spoken
772MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
773ANOehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
774ANOac ar_ôl hynny wel dan ni (y)n gymysgu o efo (y)r Sbaeneg fan hyn yn_dydy ?
  acand.CONJ ar_ôlafter.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT gymysgumix.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S efowith.PREP yrthe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG ?
  and after that, well, we mix it with Spanish here, don't we?
775MSA+< yndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes
776ANOac maen nhw yn gymysgu o efo (y)r uh Saesneg draw siŵr .
  acand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gymysgumix.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S efowith.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM SaesnegEnglish.N.F.SG drawyonder.ADV siŵrsure.ADJ .
  and they mix it with English over there, no doubt
777MSA+< xxx ran fwya (y)n siarad Saesneg .
  ranpart.N.F.SG+SM fwyabiggest.ADJ.SUP+SM ynPRT siaradtalk.V.INFIN SaesnegEnglish.N.F.SG .
  [...] most of them speak English
778ANOie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
779ANOie ond pan mae +//.
  ieyes.ADV ondbut.CONJ panwhen.CONJ maebe.V.3S.PRES .
  yes, but when...
780ANO<mae (y)na> [/] mae (y)na dueddfed (.) o [/] o &b gymysgu y [/] &s y [/] y Saesneg fewn yn y Gymraeg .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV dueddfedtendency.N.M.SG+SM ohe.PRON.M.3S oof.PREP gymysgumix.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF SaesnegEnglish.N.F.SG fewnin.PREP+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  there's a tendancy to mix English into the Welsh
781MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
782ANO+< fel ydyn ni (y)n cymryd o (y)r Sbaeneg .
  fellike.CONJ ydynbe.V.3P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT cymrydtake.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF SbaenegSpanish.N.F.SG .
  like the way we take from Spanish
783ANOac efo (ei)n gilydd dan ni (y)n deall (.) ein_gilydd xxx yn iawn .
  acand.CONJ efowith.PREP einour.ADJ.POSS.1P gilyddother.N.M.SG+SM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT deallunderstand.V.INFIN ein_gilyddeach_other.PRON.1P ynPRT iawnOK.ADV .
  and with each other we understand each other [...] fine
784MSA+< ia xxx .
  iayes.ADV .
  yes [...]
785MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
786ANOond pan fydden ni (y)n [//] yn &ga +//.
  ondbut.CONJ panwhen.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT .
  but when we...
787ANOpan dan ni fod i siarad efo rhywun sy (y)n dod o Gymru gallwn ni (ddi)m roi Sbaeneg mewn (i)ddo fo .
  panwhen.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP rhywunsomeone.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN ofrom.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM gallwnbe_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM roigive.V.INFIN+SM SbaenegSpanish.N.F.SG mewnin.PREP iddoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  when we're supposed to speak Welsh with someone who comes from Wales we can't put Spanish into it
788MSAna .
  nano.ADV .
  no
789ANO&=laugh .
  .
  
790MSAna na debyg iawn (he)fyd .
  nano.ADV nano.ADV debygsimilar.ADJ+SM iawnvery.ADV hefydalso.ADV .
  no, that's right as well
791ANO+< ond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go
792ANOy Cymraeg yma dan ni (y)n siarad rŵan (.) wel uh hwn uh [/] hynna (y)dy (y)r iaith gaeth ddod efo (y)r MimosaCS o_blaen .
  ythe.DET.DEF CymraegWelsh.N.F.SG ymahere.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN rŵannow.ADV welwell.IM uher.IM hwnthis.PRON.DEM.M.SG uher.IM hynnathat.PRON.DEM.SP ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF iaithlanguage.N.F.SG gaethget.V.3S.PAST+SM ddodcome.V.INFIN+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF Mimosaname o_blaenbefore.ADV .
  this Welsh that we're speaking now, well, that's the language that came with the Mimosa before
793MSA+< wel na yr uh +...
  welwell.IM nano.ADV yrthe.DET.DEF uher.IM .
  well, no, the er...
794ANO+< mil wyth cant chwe_deg pump .
  milthousand.N.F.SG wytheight.NUM canthundred.N.M.SG chwe_degsixty.NUM pumpfive.NUM .
  1865
795MSAyr uh modryb [/] um modryb [//] y fodryb xxx +/.
  yrthe.DET.DEF uher.IM modrybaunt.N.F.SG umum.IM modrybaunt.N.F.SG ythe.DET.DEF fodrybaunt.N.F.SG+SM .
  er, Aunt.. . Aunt.. . the aunt [...]
796ANO+< does dim bwys am yr en(w) uh +/.
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV bwysweight.N.M.SG+SM amfor.PREP yrthe.DET.DEF enwname.N.M.SG uher.IM .
  the name isn't important, er...
797MSAwnes i gwrdd dydd Sul .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S gwrddmeet.V.INFIN+SM dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG .
  I met on Sunday
798ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
799MSAoedden nhw (y)n siarad fel dan ni (y)n siarad .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT siaradtalk.V.INFIN fellike.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN .
  they were speaking as we speak
800ANOajáS ?
  ajáaha.IM ?
  aha
801MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
802ANOajáS be oedd oed nhw ?
  ajáaha.IM bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF oedage.N.M.SG nhwthey.PRON.3P ?
  aha, how old were they?
803MSAum +/.
  umum.IM .
  um
804ANOo(edde)n nhw (y)n chwe_deg saith_deg ?
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT chwe_degsixty.NUM saith_degseventy.NUM ?
  were they 60, 70?
805MSAia mwy neu lai (.) ie .
  iayes.ADV mwymore.ADJ.COMP neuor.CONJ laismaller.ADJ.COMP+SM ieyes.ADV .
  yes, more or less, yes
806ANOahCS a lle oedden nhw ?
  ahah.IM aand.CONJ llewhere.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ?
  ah, and where were they?
807ANOlle welsoch chi nhw ?
  llewhere.INT welsochsee.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P nhwthey.PRON.3P ?
  where did you see them?
808MSAyn [/] yn lle ChrisCS .
  ynPRT ynin.PREP llewhere.INT Chrisname .
  at Chris's place
809ANOahCS ajáS !
  ahah.IM ajáaha.IM !
  ah, aha
810MSA+< <yn lle &r> [/] yn [/] yn lle RitaCS maen nhw (y)n aros .
  ynin.PREP llewhere.INT ynPRT ynin.PREP llewhere.INT Ritaname maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN .
  they're staying at Rita's place
811ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
812MSAwedi dod efo LouiseCS maen nhw .
  wediafter.PREP dodcome.V.INFIN efowith.PREP Louisename maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  they came with Louise
813MSAmae LouiseCS yma hefyd .
  maebe.V.3S.PRES Louisename ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  Louise is here too
814ANO+< ajáS yndy yndy welais i LouiseCS diwrnod o_blaen .
  ajáaha.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH welaissee.V.1S.PAST+SM ito.PREP Louisename diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV .
  aha, yes I saw Louise the other day
815MSA+< xxx .
  .
  
816ANOyn le welais i hi dw i (ddi)m yn cofio .
  ynPRT lewhere.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S hishe.PRON.F.3S dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  I can't remember where I saw her
817MSAna dw i ddim (we)di xxx .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP .
  no I haven't [...]
818ANO&=noise .
  .
  
819MSA+< hi a ei gŵr a rhyw ddyn arall .
  hishe.PRON.F.3S aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S gŵrman.N.M.SG aand.CONJ rhywsome.PREQ ddynman.N.M.SG+SM arallother.ADJ .
  her and her husband and some other man
820ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
821MSAmm +...
  mmmm.IM .
  mm
822ANOyn lle welais i LouiseCS ?
  ynin.PREP llewhere.INT welaissee.V.1S.PAST+SM ito.PREP Louisename ?
  where did I see Louise?
823ANOwelais i hi diwrnod o_blaen .
  welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S hishe.PRON.F.3S diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV .
  I saw her the other day
824ANOahCS yn GaimanCS <yn yr> [/] uh <yn y> [/] &km yn y cymanfa ar_ôl eisteddfod .
  ahah.IM ynin.PREP Gaimanname ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF cymanfaassembly.N.F.SG ar_ôlafter.PREP eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  ah, in Gaiman, at the cymanfa [assembly] after the Eisteddfod
825MSA+< xxx .
  .
  
826MSAohCS (dy)na ti .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  oh, there you go
827ANOie ac yn yr uh asadoS (.) fan (yn)a welais i hi .
  ieyes.ADV acand.CONJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM asadobarbecue.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S hishe.PRON.F.3S .
  yes, and at the barbecue, that's where I saw her
828ANOie di hi ddim yn arfer dod yn [/] yn amser hwnna o_gwbl hi .
  ieyes.ADV diyou.PRON.2S+SM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT arferuse.V.INFIN dodcome.V.INFIN ynPRT ynPRT amsertime.N.M.SG hwnnathat.ADJ.DEM.M.SG o_gwblat_all.ADV hishe.PRON.F.3S .
  yes, she doesn't normally come at that time at all, her
829MSAna(c) (y)dy na(c) (y)dy .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  no no
830ANOond (dy)na fo blwyddyn (y)ma mae wedi dod .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S blwyddynyear.N.F.SG ymahere.ADV maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dodcome.V.INFIN .
  but there we go, this year she's come
831MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
832MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
833ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go
834ANOdach chi feddwl fod yr amser (we)di mynd heibio ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P feddwlthink.V.INFIN+SM fodbe.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN heibiopast.PREP ?
  do you think the time has passed?
835MSAxxx +/.
  .
  [...]
836ANOmae (y)na dros i hanner awr wedi pasio .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV drosover.PREP+SM ito.PREP hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP pasiopass.V.INFIN .
  over half an hour has passed
837MSAyndy mae dros hanner awr wedi basio .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES drosover.PREP+SM hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP basiopass.V.INFIN+SM .
  yes, over half an hour has passed
838ANO+< mm (.) ie .
  mmmm.IM ieyes.ADV .
  mm, yes
839MSA&=noise .
  .
  
840ANOdan ni wedi +//.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP .
  we've...
841ANOy &km [/] yr uh pwyllgor cymdeithas Cymraeg (..) wedi uh paratoi um (..) nodyn (.) i (.) fel &w uh (.) llongyfarchio uh (..) AnnaCS (.) am wobr &s +/.
  ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF uher.IM pwyllgorcommittee.N.M.SG cymdeithassociety.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG wediafter.PREP uher.IM paratoiprepare.V.INFIN umum.IM nodynnote.N.M.PL ito.PREP fellike.CONJ uher.IM llongyfarchiocongratulate.V.INFIN uher.IM Annaname amfor.PREP wobrprize.N.MF.SG+SM .
  the committee of the Welsh Society has prepared a note to congratulate Anna for the prize...
842MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
843MSA+< ahCS ie .
  ahah.IM ieyes.ADV .
  ah, yes
844ANOwel dan ni (we)di (y)sgrifennu rywbeth fel hyn .
  welwell.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP ysgrifennuwrite.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP .
  well, we've written something like this
845ANOdw i ddim gwybod os (y)dy o (y)n iawn .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  I don't know whether it's right
846ANO+" mae pwyllgor cymdeithas Cymraeg dieciséisS deS octubreS (.) a dros yr holl cymdeithas Cymraeg lleol (.) yn wneud llongyfarch (.) ar yr achlysur o ennill cadair eisteddfod (.) ChubutCS y blwyddyn hon .
  maebe.V.3S.PRES pwyllgorcommittee.N.M.SG cymdeithassociety.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG dieciséissixteen.NUM deof.PREP octubreOctober.N.M.SG aand.CONJ drosover.PREP+SM yrthe.DET.DEF hollall.PREQ cymdeithassociety.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG lleollocal.ADJ ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM llongyfarchcongratulate.V.INFIN aron.PREP yrthe.DET.DEF achlysuroccasion.N.M.SG oof.PREP ennillwin.V.INFIN cadairchair.N.F.SG eisteddfodeisteddfod.N.F.SG Chubutname ythe.DET.DEF blwyddynyear.N.F.SG honthis.ADJ.DEM.F.SG .
  The Committee of the Welsh Society 16th October, and on behalf of the entire local Welsh Society, offer congratulations on the occasion of winning the chair at this year's Chubut Eisteddfod
847MSAie mae (y)n iawn .
  ieyes.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV .
  yes, it's ok
848ANO+" dyma prif wobr yr hwyl [?] .
  dymathis_is.ADV prifprincipal.PREQ wobrprize.N.MF.SG+SM yrthe.DET.DEF hwylfun.N.F.SG .
  This is the main prize of the event
849ANO+" a rydyn yn sicr eich bod yn llawn [?] deilwng ohoni (..) nid yn unig am y gerdd hyfryd ond hefyd am eich gwaith (.) a gofal cyson dros warchod iaith a thraddodiadau Gymraeg (.) yn y wlad yma .
  aand.CONJ rydynbe.V.3P.PRES ynPRT sicrcertain.ADJ.[or].sure.ADJ eichyour.ADJ.POSS.2P bodbe.V.INFIN ynPRT llawnfull.ADJ deilwngworthy.ADJ+SM ohonifrom_her.PREP+PRON.F.3S nid(it is) not.ADV ynPRT uniglonely.ADJ.[or].only.PREQ amfor.PREP ythe.DET.DEF gerddmusic.N.F.SG+SM hyfryddelightful.ADJ ondbut.CONJ hefydalso.ADV amfor.PREP eichyour.ADJ.POSS.2P gwaithwork.N.M.SG aand.CONJ gofalcare.N.M.SG cysonconstant.ADJ.[or].even.ADJ drosover.PREP+SM warchodprotect.V.INFIN+SM iaithlanguage.N.F.SG aand.CONJ thraddodiadautraditions.N.M.PL+AM GymraegWelsh.N.F.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF wladcountry.N.F.SG+SM ymahere.ADV .
  And we are certain that you are fully worthy of it, not only for the beautiful music, but also for your work and constant care in protecting the Welsh language and traditions in this country
850ANO+" gyda hyn (.) rydych yn hanrhyde(ddu) [/] hanrhydeddu eich teulu ac yn rhoi teimlad o balchder [?] i bawb ohonon sydd yn disgyny(ddion) [/] disgynyddion (.) i (y)r Cymry daeth yma i arloesi .
  gydawith.PREP hynthis.PRON.DEM.SP rydychbe.V.2P.PRES ynPRT hanrhydedduhonour.V.INFIN+H hanrhydedduhonour.V.INFIN+H eichyour.ADJ.POSS.2P teulufamily.N.M.SG acand.CONJ ynPRT rhoigive.V.INFIN teimladfeeling.N.M.SG oof.PREP balchderpride.N.M.SG ito.PREP bawbeveryone.PRON+SM ohononfrom_us.PREP+PRON.1P syddbe.V.3S.PRES.REL ynPRT disgynyddiondescendant.N.M.PL disgynyddiondescendant.N.M.PL ito.PREP yrthe.DET.DEF CymryWelsh_people.N.M.PL daethcome.V.3S.PAST ymahere.ADV ito.PREP arloesipioneer.V.INFIN .
  With this, you honour your family, and impart a sense of pride to all of us who are descendants to the Welsh who came here to prepare the way
851ANO+" diolch AnnaCS am eich esiampl .
  diolchthanks.N.M.SG Annaname amfor.PREP eichyour.ADJ.POSS.2P esiamplexample.N.F.SG .
  Thank you, Anna, for your example
852MSAneis iawn wir ie .
  neisnice.ADJ iawnvery.ADV wirtrue.ADJ+SM ieyes.ADV .
  very nice indeed, yes
853ANO+< mm ?
  mmmm.IM ?
  mm?
854MSAo(edde)n nhw wedi [/] wedi (.) synnu bod +...
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP wediafter.PREP synnuastonish.V.INFIN bodbe.V.INFIN .
  they were surprised that...
855ANOmm +...
  mmmm.IM .
  mm
856MSAyn_doedden ?
  yn_doeddenbe.V.3P.IMPERF.TAG ?
  weren't they ?
857ANOxxx darllenais i yr [/] uh yr [/] uh (.) yr um +...
  darllenaisread.V.1S.PAST iI.PRON.1S yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF umum.IM .
  [...] I read the, um...
858ANO&b be dach chi (y)n galw ?
  bewhat.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT galwcall.V.INFIN ?
  what do you call it?
859ANOyr [/] uh yr uh veredictoS ["] dach chi (y)n deud <yn &g> [//] yn Sbaeneg .
  yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM veredictoverdict.N.M.SG dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT deudsay.V.INFIN ynPRT ynin.PREP SbaenegSpanish.N.F.SG .
  you say veredicto in Spanish
860ANObe dach chi (y)n deud (.) yn [/] yn Gymraeg am veredictoS ?
  bewhat.INT dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT deudsay.V.INFIN ynPRT ynin.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM amfor.PREP veredictoverdict.N.M.SG ?
  what do you say in Welsh for veredicto?
861ANOpan yr [/] uh yr [/] uh yr uh +...
  panwhen.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF uher.IM .
  when the, er...
862MSAcystadleuaeth ["] ?
  cystadleuaethcompetition.N.F.SG ?
  competition?
863ANOnaci naci uh y beirniad .
  nacino.ADV nacino.ADV uher.IM ythe.DET.DEF beirniadadjudicator.N.M.SG .
  no, no, er, the adjudication
864MSAbeirniad ?
  beirniadadjudicator.N.M.SG ?
  adjudication?
865ANOy beirniad .
  ythe.DET.DEF beirniadadjudicator.N.M.SG .
  the adjudication
866MSAbeirniad .
  beirniadadjudicator.N.M.SG .
  adjudication
867ANOdarllenais i (y)r beirniad .
  darllenaisread.V.1S.PAST iI.PRON.1S yrthe.DET.DEF beirniadadjudicator.N.M.SG .
  I read the adjudication
868MSAxxx .
  .
  
869ANO+< ond ges i ddim uh darllen <y pennill> [//] yr [/] yr +...
  ondbut.CONJ gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM uher.IM darllenread.V.INFIN ythe.DET.DEF pennillverse.N.M.SG yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  but I didn't get to read the verse... the...
870MSA++ y [/] y penillion ?
  ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF penillionverses.N.M.PL ?
  the poem?
871ANO+, y penillion na na .
  ythe.DET.DEF penillionverses.N.M.PL nano.ADV nano.ADV .
  ...the poem, no
872ANOdw i (ddi)m gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
873ANOdw i ddim (we)di cael (.) hyd iddi .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN hydlength.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  I haven't found it
874MSA+< uh <am ei> [/] am ei lle hi fan (yn)a .
  uher.IM amfor.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S amfor.PREP eiher.ADJ.POSS.F.3S llewhere.INT hishe.PRON.F.3S fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  er, about her place there
875MSAam ei bywyd hi (y)dy o ie ?
  amfor.PREP eiher.ADJ.POSS.F.3S bywydlife.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ieyes.ADV ?
  it's about her life, right?
876ANO+< ie ie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
877MSAa [/] &x a [/] a DwynwenCS wnaeth darllen fo .
  aand.CONJ aand.CONJ aand.CONJ Dwynwenname wnaethdo.V.3S.PAST+SM darllenread.V.INFIN fohe.PRON.M.3S .
  and Dwynwen read it
878ANO+< xxx .
  .
  [...]
879ANOie ond gallodd hi (ddi)m gorffen .
  ieyes.ADV ondbut.CONJ galloddbe_able.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gorffencomplete.V.INFIN .
  yes, but she wasn't able to finish
880MSAa gallodd hi ddim gorffen naddo .
  aand.CONJ galloddbe_able.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gorffencomplete.V.INFIN naddono.ADV.PAST .
  and she wasn't able to finish, no
881ANOie (.) ie ajáS .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ajáaha.IM .
  yes, aha
882MSAglywes i hynna .
  glyweshear.V.1G.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S hynnathat.PRON.DEM.SP .
  I heard that
883ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
884MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
885ANO+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes
886MSAie &kl clywes i yn y +//.
  ieyes.ADV clyweshear.V.1G.PAST ito.PREP.[or].I.PRON.1S ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  yes, I heard in the...
887MSANerysCS oedd yn deud (hwn)na (wr)tha fi .
  Nerysname oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT deudsay.V.INFIN hwnnathat.PRON.DEM.M.SG wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM .
  it was Nerys that told me that
888MSAoedd NerysCS (we)di bod yn [/] &d yn y +//.
  oeddbe.V.3S.IMPERF Nerysname wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  Nerys had been at the...
889MSAoedd Nerys <yn y> [/] yn y steddfod .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Nerysname ynin.PREP ythe.DET.DEF ynin.PREP ythe.DET.DEF steddfodeisteddfod.N.F.SG .
  Nerys was at the Eisteddfod
890ANOoedd oedd welais i hi .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S hishe.PRON.F.3S .
  yes, I saw her
891MSAmm +...
  mmmm.IM .
  mm
892ANOoe(dd) xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  she was, [...]
893ANO[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes
894ANOa wythnos diwetha xxx dydd Sadwrn fuon i (y)n (.) yn (...) y dyffryn .
  aand.CONJ wythnosweek.N.F.SG diwethalast.ADJ dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG fuonbe.V.3P.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S ynPRT ynin.PREP ythe.DET.DEF dyffrynvalley.N.M.SG .
  and last week, [...] on Saturday I was in the valley
895ANOachos oedd penblwydd MartinoCS .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF penblwyddbirthday.N.M.SG Martinoname .
  because it was Martino's birthday
896MSAoedd deudaist ti wrtha fi y diwrnod blaen xxx bod ti (y)n mynd i penblwydd MartinoCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF deudaistsay.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM ythe.DET.DEF diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP penblwyddbirthday.N.M.SG Martinoname .
  yes, you were saying to me the other day that
897ANO+< xxx .
  .
  [...]
898ANO+< MartinoCS do .
  Martinoname doyes.ADV.PAST .
  Martino, yes
899MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
900MSAwnes i siarad efo ti .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP tiyou.PRON.2S .
  I talked to you
901MSAdwywaith tries i siarad efo ti diwrnod y ben_blwydd cofia .
  dwywaithtwice.ADV triestry.V.1S.PAST iI.PRON.1S siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP tiyou.PRON.2S diwrnodday.N.M.SG ythe.DET.DEF ben_blwyddbirthday.N.M.SG+SM cofiaremember.V.2S.IMPER .
  twice I tried to talk to you on the day of the birthday, remember
902ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
903MSAac oedd +/.
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF .
  and...
904ANO+< wel na wel dw i (ddi)m (we)di bod xxx +//.
  welwell.IM nano.ADV welwell.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP bodbe.V.INFIN .
  well, no, well I haven't been...
905ANOfuon i (.) ddim atebiad xxx ffôn ?
  fuonbe.V.3P.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S ddimnot.ADV+SM atebiadreply.N.M.SG ffônphone.N.M.SG ?
  was I no answer [...] phone?
906MSA+< o(edde)t ti +/.
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S .
  you were...
907MSAneb yn atebiad .
  nebanyone.PRON ynPRT atebiadreply.N.M.SG .
  no answer
908ANOahCS iawn o(eddw)n i ddim +//.
  ahah.IM iawnOK.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM .
  ah, ok, I wasn't...
909ANOlle o(eddw)n i ?
  llewhere.INT oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ?
  where was I?
910MSAddim atebiad .
  ddimnot.ADV+SM atebiadreply.N.M.SG .
  no answer
911ANOie (e)fallai wir achos achos (y)chydig iawn fuon i (y)n y tŷ .
  ieyes.ADV efallaiperhaps.CONJ wirtrue.ADJ+SM achosbecause.CONJ achosbecause.CONJ ychydiga_little.QUAN iawnOK.ADV fuonbe.V.3P.PAST+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S ynin.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  yes, quite possibly, because I was hardly in the house
912ANOdydd uh +/.
  dyddday.N.M.SG uher.IM .
  day...
913MSAie ac oedd [//] be oedd o (y)n +/.
  ieyes.ADV acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  yes, because what it was...
914ANOdydd Sadwrn oedd hi ?
  dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ?
  was it Saturday?
915MSAuh +/.
  uher.IM .
  er
916ANOoedd hi (y)n dydd Sadwrn ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG ?
  was it Saturday?
917MSAdw i (ddi)m cofio be [/] pwy diwrnod oedd hi .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM cofioremember.V.INFIN bewhat.INT pwywho.PRON diwrnodday.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  I don't remember which day it was
918MSAond dwywaith +/.
  ondbut.CONJ dwywaithtwice.ADV .
  but twice...
919ANO+< na dydd Mawrth oedd hi .
  nano.ADV dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  no it was Tuesday
920MSAdwy [/] dwy [//] dwywaith dries i .
  dwytwo.NUM.F dwytwo.NUM.F dwywaithtwice.ADV driestry.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S .
  twice I tried
921MSAac uh wnes i drio (y)n y bore achos o(eddw)n i meddwl (ba)sech chi mynd yn pnawn i rywle .
  acand.CONJ uher.IM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S driotry.V.INFIN+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN basechbe.V.2P.PLUPERF chiyou.PRON.2P myndgo.V.INFIN ynPRT pnawnafternoon.N.M.SG ito.PREP rywlesomewhere.N.M.SG+SM .
  and I tried in the morning because I thought you would go somewhere in the afternoon
922MSAa mi dries i wedyn ryw adeg .
  aand.CONJ miPRT.AFF driestry.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wedynafterwards.ADV rywsome.PREQ+SM adegtime.N.F.SG .
  and I tried sometime afterwards
923MSAac um (.) dw i (ddi)m cofio be oedden nhw (y)n ateb i fi .
  acand.CONJ umum.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM cofioremember.V.INFIN bewhat.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT atebanswer.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  and I don't remember what they said to me in reply
924MSAo(edde)n nhw (y)n ateb rywbeth i fi xxx <bod y lleill> [/] bod y +/.
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT atebanswer.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF lleillothers.PRON bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF .
  they answered me something [...], that the others...
925ANOahCS casillaS !
  ahah.IM casillabox.N.F.SG !
  ah mail box.
926MSA[- spa] casilla +/.
  casillabox.N.F.SG .
  mail box.
927ANO[- spa] +< casilla está llena .
  casillabox.N.F.SG estábe.V.3S.PRES llenafull.ADJ.F.SG.[or].fill.V.2S.IMPER.[or].fill.V.3S.PRES .
  the mail box is full
928MSA[- spa] xxx casilla está llena .
  casillabox.N.F.SG estábe.V.3S.PRES llenafull.ADJ.F.SG.[or].fill.V.2S.IMPER.[or].fill.V.3S.PRES .
  [...] the mail box is full
929ANO+< ie uh bocs [///] ie memo bocs yn llawn .
  ieyes.ADV uher.IM bocsbox.N.M.SG ieyes.ADV memomemo.N.M.SG bocsbox.N.M.SG ynPRT llawnfull.ADJ .
  yes, er, box, yes, [...] memo box full
930MSA&kas &s &kaʝija casillasS estáS llenaS ["] <oedden nhw> [/] <oedden nhw (y)n> [/] uh (.) oedden nhw (y)n deud .
  casillasboxes.N.F.SG estábe.V.3S.PRES llenafull.ADJ.F.SG.[or].fill.V.2S.IMPER.[or].fill.V.3S.PRES oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT uher.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  mail box is full is what they were saying
931ANO+< ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
932ANO&=cough .
  .
  
933MSAachos oedd penblwydd AlysCS hefyd .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF penblwyddbirthday.N.M.SG Alysname hefydalso.ADV .
  because it was Alys's birthday too
934ANOyr un pryd ie .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM prydtime.N.M.SG ieyes.ADV .
  the same time, yes
935MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
936ANOdydd Mawrth oedd hi ie .
  dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ieyes.ADV .
  it was Tuesday, yes
937MSAahCS dydd Mawrth .
  ahah.IM dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG .
  oh, Tuesday
938ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
939MSAahCS (dy)na ti .
  ahah.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  ah, there you go
940ANOxxx .
  .
  
941ANO&=cough .
  .
  
942ANOa pwy arall sy [///] <dach chi> [/] dach chi (y)n nabod amryw o bobl eraill sy (we)di cael wneud yr un peth ?
  aand.CONJ pwywho.PRON arallother.ADJ sybe.V.3S.PRES.REL dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT nabodknow_someone.V.INFIN amrywseveral.PREQ oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM eraillothers.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP caelget.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM peththing.N.M.SG ?
  and who else... do you know several other people who have been able to do the same thing?
943MSAuh wel (.) <wnest ti> [?] ddeud efallai bod [//] oedd uh IsoldeCS mynd i wneud efo RobertCS ie ?
  uher.IM welwell.IM wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ddeudsay.V.INFIN+SM efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM Isoldename myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM efowith.PREP Robertname ieyes.ADV ?
  er, well, you said that maybe Isolde was doing that with Robert, right?
944ANOahCS efo RobertCS ajáS .
  ahah.IM efowith.PREP Robertname ajáaha.IM .
  ah, with Robert, aha
945MSAoedd hi (we)di meddwl am RobertCS ta_beth .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN amfor.PREP Robertname ta_bethanyway.ADV .
  she had thought of Robert, in any case
946ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
947MSAa wedyn dw i (ddi)m gwybod am neb arall .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN amfor.PREP nebanyone.PRON arallother.ADJ .
  and then I don't know about anyone else
948ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
949ANOuh yr un fath â mae (y)r bachgen yma wneud rŵan (.) ers ryw bymtheg mlynedd yn_ôl fe oedd (y)na (..) um bachgen oedd yn [/] yn siarad Ffrangeg (.) francésS (.) yma .
  uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM âas.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG ymahere.ADV wneudmake.V.INFIN+SM rŵannow.ADV erssince.PREP rywsome.PREQ+SM bymthegfifteen.NUM+SM mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV fePRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV umum.IM bachgenboy.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ynPRT siaradtalk.V.INFIN Ffrangegname francésfrench.ADJ.M.SG.[or].french.N.M.SG ymahere.ADV .
  er, the same as this boy is doing now, about 15 years ago there was a boy who spoke French here
950ANOac oedd o (y)n wneud yr un peth (.) efo (y)r uh um ieithiau .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM peththing.N.M.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM umum.IM ieithiaulanguage.N.F.PL .
  and he was doing the same thing with the languages
951ANOac uh yr un o (y)r ieithiau <oedd o> [/] oedd o yn [/] yn defnyddio oedd xxx bretónS o +/.
  acand.CONJ uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF ieithiaulanguage.N.F.PL oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT defnyddiouse.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF bretónBreton.N.M.SG oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  and one of the languages he was using was Breton, from...
952MSA[- spa] bretón ?
  bretónBreton.N.M.SG ?
  Breton.
953ANO[- spa] bretón .
  bretónBreton.N.M.SG .
  Breton.
954MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
955ANOa mi rodd o lyth(yr) [//] um lyfr i fi wedi cael ei (y)sgrifennu yn bretónS .
  aand.CONJ miPRT.AFF roddgive.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S lythyrletter.N.M.SG+SM umum.IM lyfrbook.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S ysgrifennuwrite.V.INFIN ynPRT bretónBreton.N.M.SG .
  and he gave me a book written in Breton
956ANOa mae o (y)n debyg i Gymraeg .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT debygsimilar.ADJ+SM ito.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  and it's similar to Welsh
957MSA&=laugh .
  .
  
958ANOyndy wir !
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH wirtrue.ADJ+SM !
  yes indeed
959ANOyndy mae (y)na rei pethau yn &d xxx +//.
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV reisome.PREQ+SM pethauthings.N.M.PL ynPRT .
  yes, some things are [...]
960ANOmae o (.) yn debyg i_w siarad (he)fyd .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT debygsimilar.ADJ+SM i_wto_his/her/their.PREP+POSS.3SP siaradtalk.V.INFIN hefydalso.ADV .
  it's similar spoken as well
961MSAajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
962ANO[- spa] bretón .
  bretónBreton.N.M.SG .
  Breton .
963ANOac uh oedd enw fi fewn yn y llyfr ryw ambell i +/.
  acand.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF enwname.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM fewnin.PREP+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF llyfrbook.N.M.SG rywsome.PREQ+SM ambelloccasional.PREQ ito.PREP .
  and my name was in the book a few...
964MSA+< (dy)na ti .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you go
965MSAwyt ti (y)n (y)sgrifennu Cymraeg ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT ysgrifennuwrite.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ?
  do you write in Welsh?
966ANO(y)chydig .
  ychydiga_little.QUAN .
  a little
967MSA(y)chydig ?
  ychydiga_little.QUAN ?
  a little?
968ANO+< (y)chydig yndy dw i xxx +/.
  ychydiga_little.QUAN yndybe.V.3S.PRES.EMPH dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S .
  a little, yes I [...]...
969MSA+< ie wel yli dw [/] dw i (we)di bod meddwl lot heddiw .
  ieyes.ADV welwell.IM yliyou_know.IM dwbe.V.1S.PRES dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN meddwlthink.V.INFIN lotlot.QUAN heddiwtoday.ADV .
  yes, well look, I've been thinking a lot today
970ANO+< dw i (y)n cael trafferth ysgrifennu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT caelget.V.INFIN trafferthtrouble.N.MF.SG ysgrifennuwrite.V.INFIN .
  I have trouble with writing
971MSAdw i (y)n cyfri yn hunan .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cyfricover.V.2S.PRES ynin.PREP hunanself.PRON.SG .
  I count myself
972MSAmi <galla i> [?] sgrifennu (.) Cymraeg yn dda .
  miPRT.AFF gallabe_able.V.1S.PRES iI.PRON.1S sgrifennuwrite.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT ddagood.ADJ+SM .
  I can write Welsh well
973ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
974MSAond hwyrach (.) bod wedi darllen xxx .
  ondbut.CONJ hwyrachperhaps.ADV bodbe.V.INFIN wediafter.PREP darllenread.V.INFIN .
  but perhaps having read [...]
975MSAdw i (we)di darllen lot o Gymraeg .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP darllenread.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  I've read a lot of Welsh
976ANO+< ie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
977MSA+< hynny sy (we)di wneud i +/.
  hynnythat.PRON.DEM.SP sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP .
  that's what's made me...
978ANO+< wel mae hwnna (y)n beth dda i [/] i [/] i [/] i ddysgu .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ynPRT beththing.N.M.SG+SM ddagood.ADJ+SM ito.PREP ito.PREP ito.PREP ito.PREP ddysguteach.V.INFIN+SM .
  well, that's a good thing to learn
979MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
980MSAhwnna [/] hwnna sy (we)di wneud i fi (.) (y)sgrifennu .
  hwnnathat.PRON.DEM.M.SG hwnnathat.PRON.DEM.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM ysgrifennuwrite.V.INFIN .
  that's what's made me write
981ANO+< ie wir mm +...
  ieyes.ADV wirtrue.ADJ+SM mmmm.IM .
  yes, indeed, mm
982ANO+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm
983MSAac wrth_gwrs yn sgwennu o_hyd efo GeraintCS a DwynwenCS o_blaen bob amser timod a efo modryb BettyCS .
  acand.CONJ wrth_gwrsof_course.ADV ynPRT sgwennuwrite.V.INFIN o_hydalways.ADV efowith.PREP Geraintname aand.CONJ Dwynwenname o_blaenbefore.ADV bobeach.PREQ+SM amsertime.N.M.SG timodknow.V.2S.PRES aand.CONJ efowith.PREP modrybaunt.N.F.SG Bettyname .
  and of course always writing with Geraint and Dwynwen before, all the time you know, and with Auntie Betty
984ANO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
985ANO+< ahCS ie uh <pan oeddech chi (y)n> [/] um pan oeddech chi (y)n bach +/.
  ahah.IM ieyes.ADV uher.IM panwhen.CONJ oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ynPRT umum.IM panwhen.CONJ oeddechbe.V.2P.IMPERF chiyou.PRON.2P ynPRT bachsmall.ADJ .
  ah yes, er, when you were little
986MSA+< dw i erioed erioed wedi [/] wedi wneud .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S erioednever.ADV erioednever.ADV wediafter.PREP wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM .
  I've always done
987ANO+< na na ie .
  nano.ADV nano.ADV ieyes.ADV .
  no no yes
988ANOna ges i ddim y tsiawns (y)na o_gwbl .
  nawho_not.PRON.REL.NEG gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ythe.DET.DEF tsiawnschance.N.F.SG ynathere.ADV o_gwblat_all.ADV .
  no, I didn't get that chance at all
989MSA+< a wrth_gwrs (.) hwyrach bod ti efallai &eka +//.
  aand.CONJ wrth_gwrsof_course.ADV hwyrachperhaps.ADV bodbe.V.INFIN tiyou.PRON.2S efallaiperhaps.CONJ .
  and of course, maybe you, perhaps...
990MSAyn yr ysgol Sul yn y capel gaethon ni (.) dysgu [/] dysgu .
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG SulSunday.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG gaethonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P dysguteach.V.INFIN dysguteach.V.INFIN .
  it was in the chapel Sunday school that we got to learn
991ANO+< mmhm na ces i ddim fawr o ysgol Sul .
  mmhmmmhm.IM naPRT.NEG cesget.V.1S.PAST iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM fawrbig.ADJ+SM oof.PREP ysgolschool.N.F.SG SulSunday.N.M.SG .
  mmhm, no I didn't get very much Sunday school
992MSA+< (dy)na fo xxx +/.
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go, [...]
993ANO+< a peth arall .
  aand.CONJ peththing.N.M.SG arallother.ADJ .
  and another thing
994ANOo(eddw)n i (y)n naw oed mi es i &w adre (.) i dal ymlaen efo astudio .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT nawnine.NUM oedage.N.M.SG miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S adrehome.ADV ito.PREP dalcontinue.V.INFIN ymlaenforward.ADV efowith.PREP astudiostudy.V.INFIN .
  [when] I was nine I went home to carry on with studying
995MSA+< xxx .
  .
  
996ANOa ddes i ddim (y)n_ôl tan <o(eddw)n i> [?] (y)n +//.
  aand.CONJ ddescome.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM yn_ôlback.ADV tanuntil.PREP oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT .
  and I didn't come back until I was...
997ANOoeddwn i xxx jyst yn pedwar_deg .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S jystjust.ADV ynPRT pedwar_degforty.NUM .
  I was [...] just forty
998MSA+< xxx .
  .
  
999MSAie fan hyn wnaethon ni (.) uh dysgu yr abiéc a ryw bethau fel (yn)a xxx +/.
  ieyes.ADV fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP wnaethondo.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P uher.IM dysguteach.V.INFIN yrthe.DET.DEF abiécalphabet.N.M.SG aand.CONJ rywsome.PREQ+SM bethauthings.N.M.PL+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  yes, this is where we learned the ABC and some things like that [...]
1000ANO+< ie ie dw i (y)n cofio (y)r uh yr abiéc yndw .
  ieyes.ADV ieyes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF abiécalphabet.N.M.SG yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  yes, I remember the ABC, yes
1001MSA+< ti (y)n cofio ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN ?
  do you remember?
1002MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
1003ANOond ddaru MamCS dysgu (y)r abiéc inni pan o(edde)n ni (y)n plant bach (.) yn y tŷ .
  ondbut.CONJ ddarudo.V.123SP.PAST Mamname dysguteach.V.INFIN yrthe.DET.DEF abiécalphabet.N.M.SG innito_us.PREP+PRON.1P panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  Mam taught us the ABC when we were little children, at home
1004MSA+< ie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
1005MSAum +/.
  umum.IM .
  um
1006ANOoedden ni (y)n derbyn y Cymru_PlantCS .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT derbynreceive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN ythe.DET.DEF Cymru_Plantname .
  we received the Cymru Plant [Childrens' Wales]
1007ANOdach chi (y)n cofio Cymru_PlantCS ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT cofioremember.V.INFIN Cymru_Plantname ?
  do you remember Cymru Plant
1008MSA+< Cymru_Plant y Cymru_PlantCS ie .
  Cymru_Plantname ythe.DET.DEF Cymru_Plantname ieyes.ADV .
  the Cymru Plant, yes
1009ANO+< y cylchgrawn .
  ythe.DET.DEF cylchgrawnmagazine.N.M.SG .
  the magazine
1010MSAa wedyn dw i (we)di cael lawer o xxx lyfr na &m um +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN lawermany.QUAN+SM oof.PREP lyfrbook.N.M.SG+SM nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG umum.IM .
  and then, I've had lots of [...] books, no, um...
1011MSAdim gwybod os wyt ti +//.
  dimnot.ADV gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S .
  I don't know if you...
1012MSAwyt ti [/] ti [/] ti [/] &dn (.) ti (y)n darllen Cymraeg ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S tiyou.PRON.2S tiyou.PRON.2S tiyou.PRON.2S ynPRT darllenread.V.INFIN CymraegWelsh.N.F.SG ?
  do you... do you read Welsh?
1013ANOyndw ryw ychydig yndw mmhm .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH rywsome.PREQ+SM ychydiga_little.QUAN yndwbe.V.1S.PRES.EMPH mmhmmmhm.IM .
  yes I do a little, yes, mmhm
1014MSA+< uh llyfr Ein_Rhyfel_NiCS (.) um am y rhyfel diwetha .
  uher.IM llyfrbook.N.M.SG Ein_Rhyfel_Niname umum.IM amfor.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG diwethalast.ADJ .
  the book Ein Rhyfel Ni [Our War], about the last war
1015ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
1016MSA+< xxx buon ni (y)n da xxx ond methu <oeddet ti> [?] .
  buonbe.V.3P.PAST niwe.PRON.1P ynPRT dabe.IM+SM ondbut.CONJ methufail.V.INFIN oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S .
  [...] we were good at [...], but you couldn't
1017ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
1018MSAachos mae o (y)n &so +/.
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT .
  because it's...
1019ANO+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
1020ANO(y)dy o (y)n hawdd i ddeall ?
  ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT hawddeasy.ADJ ito.PREP ddeallunderstand.V.INFIN+SM ?
  is it easy to understand?
1021MSAyndy mae (y)n hawdd [?] ddeall .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT hawddeasy.ADJ ddeallunderstand.V.INFIN+SM .
  yes, it's easy to understand
1022ANO+< ajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
1023MSAa wedyn mae o (y)n sôn am fechgyn oedd yma timod .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT sônmention.V.INFIN amfor.PREP fechgynboys.N.M.PL+SM oeddbe.V.3S.IMPERF ymahere.ADV timodknow.V.2S.PRES .
  and then it talks about some boys who were here, you know
1024ANO+< ahCS .
  ahah.IM .
  ah
1025MSAam yr xxx a gaeth ei ladd .
  amfor.PREP yrthe.DET.DEF aand.CONJ gaethget.V.3S.PAST+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S laddkill.V.INFIN+SM .
  about the [...] who was killed
1026MSAa mae ei fam o (y)n siarad a +/.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES eihis.ADJ.POSS.M.3S fammother.N.F.SG+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT siaradtalk.V.INFIN aand.CONJ .
  and his mother speaks and...
1027ANOajáS &aw a lle mae o wedi gael ei sgwennu ?
  ajáaha.IM aand.CONJ llewhere.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP gaelget.V.INFIN+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S sgwennuwrite.V.INFIN ?
  aha, and where was it written?
1028MSA+< xxx .
  .
  
1029MSAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
1030ANOlle mae (we)di gael ei sgwennu ?
  llewhere.INT maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP gaelget.V.INFIN+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S sgwennuwrite.V.INFIN ?
  where was it written?
1031MSAohCS wel uh +/.
  ohoh.IM welwell.IM uher.IM .
  oh well, er...
1032ANOyn y Gymru neu yma yn y +/?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM neuor.CONJ ymahere.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF ?
  in Wales, or here in...?
1033MSA+< yn Gymru yn Gymru !
  ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM !
  in Wales, in Wales!
1034ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  [...]
1035MSAwedi cael o uh LouiseCS uh &he +//.
  wediafter.PREP caelget.V.INFIN ohe.PRON.M.3S uher.IM Louisename uher.IM .
  got it from Louise...
1036ANOahCS Lou(ise)CS +/.
  ahah.IM Louisename .
  ah, Louise
1037MSA+< nage um EfaCS doth â fo i fi .
  nageno.ADV umum.IM Efaname dothcome.V.3S.PAST âwith.PREP fohe.PRON.M.3S ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  no Efa brought it to me
1038ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm, yes
1039MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
1040MSAEfaCS ddoth â fo yn bresant i fi .
  Efaname ddothcome.V.3S.PAST+SM âwith.PREP fohe.PRON.M.3S ynPRT bresantpresent.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  Efa brought it to me as a present
1041MSAEin_Rhyfel_NiCS ["] mae (y)n deud .
  Ein_Rhyfel_Niname maebe.V.3S.PRES ynPRT deudsay.V.INFIN .
  Ein Rhyfel Ni [Our War], it says
1042ANOEin_Rhyfel_NiCS .
  Ein_Rhyfel_Niname .
  Ein Rhyfel Ni
1043MSAEin_Rhyfel_NiCS .
  Ein_Rhyfel_Niname .
  Ein Rhyfel Ni
1044MSAa wedyn mae (.) experienciaS (.) y rhai sy (we)di bod yn y rhyfel byd (y)dy o timod .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES experienciaexperience.N.F.SG ythe.DET.DEF rhaisome.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF rhyfelwar.N.MF.SG bydworld.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S timodknow.V.2S.PRES .
  and so it's the experience of those who were in the war, you know
1045ANO+< ie ie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
1046ANOmm +...
  mmmm.IM .
  mm
1047MSA+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
1048ANOie wir .
  ieyes.ADV wirtrue.ADJ+SM .
  yes indeed
1049ANOna (y)chydig uh +/.
  nano.ADV ychydiga_little.QUAN uher.IM .
  no, a few...
1050MSA+< wedyn dôth (y)na Gymry [///] dôth (yn)a Gymro (.) a na ac oedd yn perthyn inni (.) hefyd .
  wedynafterwards.ADV dôthcome.V.3S.PAST ynathere.ADV GymryWelsh_people.N.M.PL+SM dôthcome.V.3S.PAST ynathere.ADV GymroWelsh_person.N.M.SG+SM aand.CONJ nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT perthynbelong.V.INFIN innito_us.PREP+PRON.1P hefydalso.ADV .
  then some Welsh.. . a Welshman came over and he was related to us too
1051MSAuh berthyn i ochr &li AlwynCS .
  uher.IM berthynrelative.N.M.SG+SM.[or].belong.V.3S.PRES+SM.[or].belong.V.INFIN+SM ito.PREP ochrside.N.F.SG Alwynname .
  er, related to Alwyn's side
1052MSAwnaeth o ddod â llyfrau arall hefyd .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP ddodcome.V.INFIN+SM âwith.PREP llyfraubooks.N.M.PL arallother.ADJ hefydalso.ADV .
  he brought other books too
1053MSAond (dy)dy hwnna ddim mor &d uh diddorol .
  ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ddimnot.ADV+SM morso.ADV uher.IM diddorolinteresting.ADJ .
  but that one wasn't so interesting
1054ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
1055MSAond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go
1056MSAuh mae o [///] mae (y)r ddarllen Cymraeg yn wneud uh (.) wneud +//.
  uher.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ddarllenread.V.INFIN+SM CymraegWelsh.N.F.SG ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM uher.IM wneudmake.V.INFIN+SM .
  reading Welsh makes, er...
1057MSAmae efo AnwenCS .
  maebe.V.3S.PRES efowith.PREP Anwenname .
  it does with Anwen
1058MSA(dy)dy o (ddi)m (we)di (.) xxx +//.
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP .
  it hasn't [...]
1059MSAdw i (ddi)m (we)di cael &ʃ siarad lawer efo AnwenCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP caelget.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN lawermany.QUAN+SM efowith.PREP Anwenname .
  I've not been able to talk much with Anwen
1060MSAa dw i (we)di dod (.) uh dwy DrafodCS efo fi .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN uher.IM dwytwo.NUM.F Drafodname efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  and I've brought, er, two Drafod (local magazine) with me
1061MSAmae Camwy (we)di gyrru dwy DrafodCS i fi do ŵan ?
  maebe.V.3S.PRES Camwyname wediafter.PREP gyrrudrive.V.INFIN dwytwo.NUM.F Drafodname ito.PREP fiI.PRON.1S+SM doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES ŵannow.ADV ?
  Chubut have sent me two Drafod (local magazine) now, haven't they?
1062ANOa mae (y)na un efo fi fan hyn (he)fyd .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.NUM efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP hefydalso.ADV .
  and I've got one here too
1063ANOoedd (y)na uh (.) sôn am [/] am briodas um uh +...
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV uher.IM sônmention.V.INFIN amfor.PREP amfor.PREP briodasmarriage.N.F.SG+SM umum.IM uher.IM .
  it said about the wedding of, er...
1064ANObe (y)dy enw ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG ?
  what's the name?
1065ANOuh (.) ReynardoCS .
  uher.IM Reynardoname .
  er, Reynardo
1066MSA&=laugh ie ?
  ieyes.ADV ?
  yes?
1067ANOmae llun o nhw .
  maebe.V.3S.PRES llunpicture.N.M.SG oof.PREP nhwthey.PRON.3P .
  there's a picture of them
1068ANOohCS (dy)na fo (y)na .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ynathere.ADV .
  oh there it is there
1069MSAahCS (dy)na ti !
  ahah.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S !
  ah there you go!
1070ANOyndy a (.) llun o FelixCS a ei wraig a (y)r [/] uh yr ChilenaS (y)na oedd yn +...
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH aand.CONJ llunpicture.N.M.SG ofrom.PREP Felixname aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S wraigwife.N.F.SG+SM aand.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF Chilenaname ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT .
  yes, and a picture of Felix and his wife, and that Chilean woman who was...
1071MSA++ gaeth gwrdd â RicardoCS ?
  gaethget.V.3S.PAST+SM gwrddmeeting.V.INFIN+SM âwith.PREP Ricardoname ?
  ...who met with Ricardo?
1072ANOie (.) ie uh +/.
  ieyes.ADV ieyes.ADV uher.IM .
  yes, yes, er...
1073MSARicardo (.) dydd Sadwrn ddoth o a [/] &vi a [/] um a PedraCS i [/] uh i edrych amdanaf fi .
  Ricardoname dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG ddothcome.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S aand.CONJ aand.CONJ umum.IM aand.CONJ Pedraname ito.PREP uher.IM ito.PREP edrychlook.V.INFIN amdanaffor_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM .
  Ricardo, on Saturday he and Pedra came to look for me
1074ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
1075MSAa wrth_gwrs oedden ni yn lle ChrisCS .
  aand.CONJ wrth_gwrsof_course.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynin.PREP llewhere.INT Chrisname .
  and of course, we were at Chris's place
1076MSAo(edde)n ni (we)di cael invitaciónS <i lle> [/] i lle ChrisCS dydd Sul .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P wediafter.PREP caelget.V.INFIN invitacióninvitation.N.F.SG ito.PREP lleplace.N.M.SG ito.PREP lleplace.N.M.SG Chrisname dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG .
  we'd had an invitation to Chris's place on Sunday
1077ANO+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
1078MSAdydd Sadwrn achos bod yr [/] uh yr matrimonioS yma .
  dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF uher.IM yrthe.DET.DEF matrimoniomarriage.N.M.SG ymahere.ADV .
  Saturday because the wedding is here
1079ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
1080MSAond (di)m_ond ni (.) NerysCS a fi a (y)r matrimonioS .
  ondbut.CONJ dim_ondonly.ADV niwe.PRON.1P Nerysname aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ yrthe.DET.DEF matrimoniomarriage.N.M.SG .
  but it was only us, Nerys and I, and the married couple
1081MSAa nhw y dau (dy)na i_gyd oedden ni .
  aand.CONJ nhwthey.PRON.3P ythe.DET.DEF dautwo.NUM.M dynathat_is.ADV i_gydall.ADJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P .
  and both of them, that's all we were
1082ANO+< mm +...
  mmmm.IM .
  mm
1083ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  mm
1084MSA&=mumble noS &g (dy)na i_gyd oedden ni .
  nonot.ADV dynathat_is.ADV i_gydall.ADJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P .
  no, that's all we were
1085MSAum +...
  umum.IM .
  um
1086MSAa justoS mi ddoson nhw dydd Sul neu dydd Sa(dwrn) a fi ddim adre .
  aand.CONJ justojust.ADJ.M.SG miPRT.AFF ddosoncome.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG neuor.CONJ dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG aand.CONJ fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM adrehome.ADV .
  and they just came on Sunday or Sat... and I wasn't at home
1087ANO+< wel fyddai neb adre .
  welwell.IM fyddaibe.V.3S.COND+SM nebanyone.PRON adrehome.ADV .
  well, no one would be home
1088MSA<a wel> [//] ac o(eddw)n i awydd cwrdd achos <dw i (ddi)m (we)di> [/] dw i (ddi)m (we)di xxx +/.
  aand.CONJ welwell.IM acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S awydddesire.N.M.SG cwrddmeet.V.INFIN achosbecause.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP .
  and I was keen to meet up because I haven't [...]
1089ANO+< (dy)dych chi (ddi)m (we)di gweld nhw ar_ôl iddyn nhw ddod (y)n_ôl ?
  dydychbe.V.2P.PRES.NEG chiyou.PRON.2P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ar_ôlafter.PREP iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ddodcome.V.INFIN+SM yn_ôlback.ADV ?
  haven't you seen them since they got back?
1090MSA+< do dw i (we)di gweld nhw diwrnod priod(as) +//.
  doyes.ADV.PAST dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P diwrnodday.N.M.SG priodasmarriage.N.F.SG .
  yes, I saw them on the day of the wedding...
1091MSAna oedd [//] oedden ni (y)n yr un bwrdd uh yn priodas uh ReynardoCS .
  nano.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynin.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM bwrddtable.N.M.SG uher.IM ynPRT priodasmarriage.N.F.SG uher.IM Reynardoname .
  no we were at the same table at Reynardo's wedding
1092ANO+< ahCS ahCS &=noise .
  ahah.IM ahah.IM .
  ah
1093ANOmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
1094MSAhym +...
  hymhmm.IM .
  hmm
1095MSAyr un bwrdd .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM bwrddtable.N.M.SG .
  the same table
1096ANOwel mae (y)r hanner awr wedi mynd heibio .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN heibiopast.PREP .
  well, the half hour has gone past
1097MSAmae hanner awr wedi pasio .
  maebe.V.3S.PRES hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP pasiopass.V.INFIN .
  half an hour has passed
1098ANO+< ydy (y)r bachgen yma ?
  ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG ymahere.ADV ?
  is the boy here?
1099MSAwna i +//.
  wnado.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S .
  I'll...
1100MSAlle mae o ?
  llewhere.INT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ?
  where is he?
1101ANOwel mae o (we)di mynd .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  well, he's gone
1102ANO<ddaru cerdded i_lawr> [?] .
  ddarudo.V.123SP.PAST cerddedwalk.V.INFIN i_lawrdown.ADV .
  he walked down
1103ANO<dw i ddim disgwyl> [?] na (y)dy o mynd i colli yndy ?
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM disgwylexpect.V.INFIN naPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP collilose.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  I don't expect he's going to get lost, is he?
1104MSAie am bod hwn dal i fynd .
  ieyes.ADV amfor.PREP bodbe.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG dalstill.ADV ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  yes, because this is still going
1105ANOyndy mae (y)n dal i fynd yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT dalstill.ADV ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, it's still going yes
1106MSA(ba)swn i byth yn deud taw Cymro oedd o .
  baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S bythnever.ADV ynPRT deudsay.V.INFIN tawthat.CONJ CymroWelsh_person.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  I'd never have thought he was a Welshman
1107ANOna wel (dy)na fo uh mae +/.
  nano.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S uher.IM maebe.V.3S.PRES .
  no, well there we go, er, the...
1108MSAdywyll dywy(ll) .
  dywylldark.ADJ+SM dywylldark.ADJ+SM .
  very dark
1109ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
1110MSAa llygaid glas welaist ti ?
  aand.CONJ llygaideyes.N.M.PL glasblue.ADJ welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  and blue eyes, did you see?
1111ANO+< dan ni yn llygaid glas xxx +/.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT llygaideyes.N.M.PL glasblue.ADJ .
  we're blue eyes [...]...
1112MSA+< xxx oedd GeraintCS (.) pan oedd o (y)n ifanc dw i meddwl .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Geraintname panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT ifancyoung.ADJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  [...] Geraint was, when he was young I think
1113ANOajáS (y)dy hwn (y)r u(n) fath ?
  ajáaha.IM ydybe.V.3S.PRES hwnthis.PRON.DEM.M.SG yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM ?
  aha, is this one the same?
1114MSAllygaid glas oedd GeraintCS de ?
  llygaideyes.N.M.PL glasblue.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF Geraintname debe.IM+SM ?
  Geraint was blue-eyed, right?
1115ANO+< ie oedd .
  ieyes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes he was
1116MSA+< a oedd ei wallt o (y)n dywyll dywyll .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF eihis.ADJ.POSS.M.3S wallthair.N.M.SG+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT dywylldark.ADJ+SM dywylldark.ADJ+SM .
  and his hair was very dark
1117ANOajáS .
  ajáaha.IM .
  aha
1118MSAmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  mmhm
1119ANO(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there we go
1120MSAie bues i yn yr hogarS heddiw .
  ieyes.ADV buesbe.V.1S.PAST iI.PRON.1S ynin.PREP yrthe.DET.DEF hogarhome.N.M.SG heddiwtoday.ADV .
  yes, I was at the residence today
1121MSAwel (.) oedd y dynes yr hogarS yn deu(d) (wr)tha fi (.) uh +"/.
  welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF dyneswoman.N.F.SG yrthe.DET.DEF hogarhome.N.M.SG ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM uher.IM .
  well, the residence woman was telling me:
1122MSA[- spa] +" che xxx yo digo .
  chemate.N.M.SG yoI.PRON.SUB.MF.1S digotell.V.1S.PRES .
  hey, [...], I say.
1123MSA[- spa] es que uno lo tiene que [/] que hacer yo digo .
  esbe.V.3S.PRES quethat.CONJ unoone.PRON.M.SG lohim.PRON.OBJ.M.3S tienehave.V.3S.PRES quethat.CONJ quethat.CONJ hacerdo.V.INFIN yoI.PRON.SUB.MF.1S digotell.V.1S.PRES .
  is that one has to do it, I say
1124MSAvolverS alS [/] alS hogarS buenoS élS noS estáS peroS NinaCS .
  volverreturn.V.INFIN alto_the.PREP+DET.DEF.M.SG alto_the.PREP+DET.DEF.M.SG hogarhome.N.M.SG buenowell.E élhe.PRON.SUB.M.3S nonot.ADV estábe.V.3S.PRES perobut.CONJ Ninaname .
  to return to the residence well, he isn't, but Nina
1125ANOahCS NinaCS ie wel (dy)na fo !
  ahah.IM Ninaname ieyes.ADV welwell.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S !
  ah Nina, right, well there you are
1126ANOmae uh [///] uh ers wythnos yn_ôl <oedd yr> [//] uh oedd (y)na wyth mlynedd o pan oedd y [/] yr [/] yr homeE yn cael ei agor .
  maebe.V.3S.PRES uher.IM uher.IM erssince.PREP wythnosweek.N.F.SG yn_ôlback.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV wytheight.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM ohe.PRON.M.3S panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythat.PRON.REL yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF homehome.ADV ynPRT caelget.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S agoropen.V.INFIN .
  since a week ago it's been eight years from when the home was opened
1127ANOwyth mlynedd .
  wytheight.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM .
  eight years
1128MSAahCS wel mae o wedi pasio ?
  ahah.IM welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP pasiopass.V.INFIN ?
  ah well, it's passed?
1129ANOyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes it has
1130MSAohCS (dy)na ti achos o(eddw)n i (ddi)m cofio nos Sul os xxx .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM cofioremember.V.INFIN nosnight.N.F.SG SulSunday.N.M.SG osif.CONJ .
  oh, there you are, because I couldn't remember on Sunday evening whether...
1131MSAdos i â presant iddyn nhw y llynedd yli .
  dosgo.V.2S.IMPER ito.PREP.[or].I.PRON.1S âwith.PREP presantpresent.N.M.SG iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ythe.DET.DEF llyneddlast year.ADV yliyou_know.IM .
  I took them a present last year you know
1132ANOajáS ?
  ajáaha.IM ?
  aha?
1133MSAond uh wnaeth [//] o(eddw)n i (ddi)m yn cofio +/.
  ondbut.CONJ uher.IM wnaethdo.V.3S.PAST+SM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  but, er, I didn't remember...
1134ANO+< wyth mlynedd ac uh NinaCS oedd yr un cynta yndy (y)dych chi (y)n cofio ?
  wytheight.NUM mlyneddyears.N.F.PL+NM acand.CONJ uher.IM Ninaname oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF unone.NUM cyntafirst.ORD yndybe.V.3S.PRES.EMPH ydychbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT cofioremember.V.INFIN ?
  eight years, and Nina was the first one, do you remember?
1135MSAehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
1136ANONinaCS oedd yr un cynta (y)na .
  Ninaname oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF unone.NUM cyntafirst.ORD ynathere.ADV .
  Nina was the first one there
1137MSANinaCS oedd (y)r un cynta ie .
  Ninaname oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF unone.NUM cyntafirst.ORD ieyes.ADV .
  Nina was the first, yes
1138ANOie .
  ieyes.ADV .
  yes
1139ANOmaen nhw (y)n ddau_ddeg saith rŵan .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddau_ddegtwenty.NUM+SM saithseven.NUM rŵannow.ADV .
  there are 27 of them now
1140MSAhym ?
  hymhmm.IM ?
  hmm?
1141ANOmaen nhw (y)n ddau_ddeg saith rŵan .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT ddau_ddegtwenty.NUM+SM saithseven.NUM rŵannow.ADV .
  there are 27 of them now
1142MSAdau_ddeg s(aith) +//.
  dau_ddegtwenty.NUM saithseven.NUM .
  27
1143MSAohCS &=noise !
  ohoh.IM !
  oh
1144ANO+< &=grunt .
  .
  
1145MSAohCS ie xxx +/.
  ohoh.IM ieyes.ADV .
  oh yes...
1146ANO+< yn gormod .
  ynPRT gormodtoo_much.QUANT .
  too many
1147MSAuh naci <mae o> [/] mae o wneud fi (y)n (.) uh (.) gweld [?] +...
  uher.IM nacino.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES oof.PREP wneudmake.V.INFIN+SM fiI.PRON.1S+SM ynPRT uher.IM gweldsee.V.INFIN .
  er, no, it makes me.. . see...
1148ANOie ie ie na na dw i (y)n gweld [?] +//.
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV nano.ADV naPRT.NEG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN .
  yes, no I see...
1149ANOum um edrych ar NinaCS .
  umum.IM umum.IM edrychlook.V.INFIN aron.PREP Ninaname .
  um, look at Nina
1150ANO&=mumble <does dim> [//] (dy)dy ddim yr un fath pob dydd o_gwbl .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG ddimnot.ADV+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM pobeach.PREQ dyddday.N.M.SG o_gwblat_all.ADV .
  it's not the same every day at all
1151ANOdoes dim +...
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV .
  there's no...
1152MSAohCS ohCS dw i (ddi)m (we)di gallu siarad .
  ohoh.IM ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gallube_able.V.INFIN siaradtalk.V.INFIN .
  oh, I've not been able to speak
1153ANO&=grunt ?
  ?
  
1154MSAna .
  nano.ADV .
  no
1155ANOdiwrnod o_blaen oedd hi xxx &ba +//.
  diwrnodday.N.M.SG o_blaenbefore.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  the other day she...
1156ANOtro diwetha o(eddw)n i (y)na oedd hi yn gofyn sut oedd uh anti HildaCS a anti CarysCS .
  troturn.N.M.SG diwethalast.ADJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gofynask.V.INFIN suthow.INT oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM antiaunt.N.F.SG Hildaname aand.CONJ antiaunt.N.F.SG Carysname .
  last time I was there she was asking how Auntie Hilda and Auntie Carys were
1157MSAna .
  nano.ADV .
  no
1158ANOa wedyn mae (y)n cofio .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  and then she remembers
1159MSAna .
  nano.ADV .
  no
1160ANOwel mae [/] mae (y)n sylweddoli wedyn be hi (we)di deud .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES ynPRT sylweddolirealise.V.INFIN wedynafterwards.ADV bewhat.INT hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN .
  well then she realises what she's said
1161MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
1162MSAna (.) na ond (dy)na fo .
  nano.ADV nano.ADV ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  no, but there we are
1163ANOfelly mae .
  fellyso.ADV maebe.V.3S.PRES .
  that's how it is
1164MSAbe wnei di ?
  bewhat.INT wneido.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM ?
  what can you do?
1165MSAdw i (y)n +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT .
  I...
1166ANOdan ni (y)n uh +...
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT uher.IM .
  we're...
1167ANOmae (y)r uh pwyllgor y cymdeithas yn cael (.) sgwrs fan hyn heddiw (.) rŵan am +/.
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM pwyllgorcommittee.N.M.SG ythe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG ynPRT caelget.V.INFIN sgwrschat.N.F.SG fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP heddiwtoday.ADV rŵannow.ADV amfor.PREP .
  the Society's committee is having a talk here today, now about...
1168MSApwy ?
  pwywho.PRON ?
  who
1169ANOpwyllgor y cymdeithas Cymraeg .
  pwyllgorcommittee.N.M.SG ythe.DET.DEF cymdeithassociety.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG .
  the committee of the Welsh society
1170MSA+< xxx pwy [/] pwy (y)dy (y)r rhain rŵan ?
  pwywho.PRON pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF rhainthese.PRON rŵannow.ADV ?
  [..] who are they now?
1171MSA<wyt ti> [/] wyt ti (y)n yr brif ddyn ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynin.PREP yrthe.DET.DEF brifprincipal.PREQ+SM ddynman.N.M.SG+SM ?
  are you the main guy?
1172ANOmm +...
  mmmm.IM .
  mm
1173MSAwyt ti +//?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ?
  are you...?
1174MSAti (y)dy o +!?
  tiyou.PRON.2S ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S !?
  it's you?!
1175ANOyndw [=! laughs] !
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH !
  yes
1176MSAie +!?
  ieyes.ADV !?
  yes?!
1177ANOie ie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
1178MSAahCS o(eddw)n i (ddi)m yn gwybod hynna .
  ahah.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP .
  ah, I didn't know that
1179ANO+< a wedyn mae ChrisCS um ac um OscarCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES Chrisname umum.IM acand.CONJ umum.IM Oscarname .
  and then there's Chris and Oscar
1180ANOum IonaCS uh HughesCS .
  umum.IM Ionaname uher.IM Hughesname .
  um, Iona Hughes
1181MSApwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
1182ANOIonaCS (.) gwraig TudurCS .
  Ionaname gwraigwife.N.F.SG Tudurname .
  Iona, Tudur's wife
1183MSAahCS (.) ahCS IonaCS .
  ahah.IM ahah.IM Ionaname .
  ah, Iona
1184ANOyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
1185MSAIonaCS ahCS .
  Ionaname ahah.IM .
  Iona, ah
1186ANOa wedyn dan ni isio +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P isiowant.N.M.SG .
  and then we want...
1187ANOwrth bod y capel um (.) BethelCS +//.
  wrthby.PREP bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG umum.IM Bethelname .
  since the Bethel chapel...
1188ANOcanmlwyddiant capel BethelCS blwyddyn nesa .
  canmlwyddiantcentenary.N.M.SG capelchapel.N.M.SG Bethelname blwyddynyear.N.F.SG nesanext.ADJ.SUP .
  the centenary of Bethel chapel next year
1189MSAcant ?
  canthundred.N.M.SG ?
  a hundred?
1190ANOcant flwyddyn ie .
  canthundred.N.M.SG flwyddynyear.N.F.SG+SM ieyes.ADV .
  a hundred years, yes
1191ANOmil naw cant a deg dwy fil a deg .
  milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG aand.CONJ degten.NUM dwytwo.NUM.F filthousand.N.F.SG+SM aand.CONJ degten.NUM .
  1910, 2010
1192MSAohCS !
  ohoh.IM !
  oh!
1193ANOa wedyn dan ni ddim yn gwybod yn iawn (..) uh pwy dydd ydy o i (y)r dim .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV uher.IM pwywho.PRON dyddday.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ito.PREP yrthe.DET.DEF dimnothing.N.M.SG .
  and then we don't really know which day it is at all
1194MSA+< uh gwranda !
  uher.IM gwrandalisten.V.2S.IMPER !
  er, listen!
1195ANOmm +...
  mmmm.IM .
  mm
1196MSAdach chi wedi (.) xxx o EsquelCS do ?
  dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP ofrom.PREP Esquelname doyes.ADV.PAST ?
  you've [...] from Esquel, haven't you?
1197ANOehCS ?
  eheh.IM ?
  eh?
1198MSAEsquelCS +/.
  Esquelname .
  Esquel
1199ANOwel dan [//] uh dyna [/] dyna ni (we)di dechrau wneud .
  welwell.IM danuntil.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES uher.IM dynathat_is.ADV dynathat_is.ADV niwe.PRON.1P wediafter.PREP dechraubegin.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM .
  well that's what we've started to do
1200MSA+< xxx .
  .
  
1201ANOxxx <(dy)dy o (ddi)m yn wneud> [//] (dy)dy (y)r peth dim (we)di orffen eto .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF peththing.N.M.SG dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG wediafter.PREP orffencomplete.V.INFIN+SM etoagain.ADV .
  it's not finished yet
1202MSA+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
1203MSAie .
  ieyes.ADV .
  yes
1204ANOond dyna be dan i (y)n wneud .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV bewhat.INT danuntil.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES iI.PRON.1S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM .
  but that's what we're doing
1205MSAia .
  iayes.ADV .
  yes
1206ANOa wedyn uh dan ni (y)n [//] yn meddwl +"/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV uher.IM danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT meddwlthink.V.INFIN .
  and then we're thinking:
1207ANO+" be wnawn ni i (y)r canmlwyddiant (y)na ?
  bewhat.INT wnawndo.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P ito.PREP yrthe.DET.DEF canmlwyddiantcentenary.N.M.SG ynathere.ADV ?
  what will we do for that centenary?
1208MSA+< i (y)r can mlynedd ie .
  ito.PREP yrthe.DET.DEF cancan.N.M.SG mlyneddyears.N.F.PL+NM ieyes.ADV .
  ...for the hundred years, yes
1209ANOwedyn a dan ni (y)n isio cael gwybod (..) pwy ddydd ydy o .
  wedynafterwards.ADV aand.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT isiowant.N.M.SG caelget.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON ddyddday.N.M.SG+SM ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  then, and we want to find out which day it is
1210MSAohCS dw i (y)n +/.
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT .
  oh, I...
1211ANOond gallwn ni (ddi)m gael gwybod hynny .
  ondbut.CONJ gallwnbe_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM gaelget.V.INFIN+SM gwybodknow.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP .
  but we can't find that out
1212ANOond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there we go
1213ANOond dan ni (we)di meddwl bod cynta Fawrth díaS Dewi_Sant yn [/] yn +/.
  ondbut.CONJ danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN cyntafirst.ORD FawrthMars.N.M.SG+SM.[or].March.N.M.SG+SM.[or].Tuesday.N.M.SG+SM díaday.N.M.SG Dewi_Santname ynPRT ynPRT .
  but we thought that 1st March, St. David's day is...
1214MSA+< yndy yn ddiwrnod iawn i wneud o .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH ynPRT ddiwrnodday.N.M.SG+SM iawnOK.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  yes, is the right day to do it
1215ANO+< xxx yn ddiwrnod iawn i wneud o .
  ynPRT ddiwrnodday.N.M.SG+SM iawnOK.ADV ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  [...] is the right day to do it
1216ANOa wedyn fel hyn dan ni (we)di penderfynu a fydden ni (y)n [/] (.) yn [//] wel yn galw bobl i dod â syniadau i_fewn (.) i gael weld be gallwn ni wneud .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV fellike.CONJ hynthis.PRON.DEM.SP danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP penderfynudecide.V.INFIN aand.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM niwe.PRON.1P ynPRT ynPRT welwell.IM ynPRT galwcall.V.INFIN boblpeople.N.F.SG+SM ito.PREP dodcome.V.INFIN âwith.PREP syniadauideas.N.M.PL i_fewnin.PREP ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM weldsee.V.INFIN+SM bewhat.INT gallwnbe_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wneudmake.V.INFIN+SM .
  and then that's how we've decided and we'll... well, call on people to bring ideas in, to see what we can do

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia42: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.