PATAGONIA - Patagonia7: Glossed version

Get Flash to see this player.

Click the play button to hear this conversation.
Download the audio.
View the CHAT file. (To download, right-click and choose Save Link As.)

The first line below shows each utterance in the file as transcribed, containing pause and expression markers. The second line gives the manual gloss (Siarad) or a words-only version of the utterance (Patagonia, Miami), with the automatic gloss in a popup when moving your mouse over the words. The third line gives an English rendition of the utterance.

For ease of reading, language tags have been replaced with superscripts: C = @s:cym (Welsh), E = @s:eng (English), S = @s:spa (Spanish), CE = @s:cym&eng (Welsh and English), CS = @s:cym&spa (Welsh and Spanish), SE = @s:spa&eng (Spanish and English).

1VLMond (y)chydig o bobl o Gymru ddoth drosodd flwyddyn yma .
  ondbut.CONJ ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ddothcome.V.3S.PAST+SM drosoddover.ADV+SM flwyddynyear.N.F.SG+SM ymahere.ADV .
  but only a few people from Wales came over this year
2ESM+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
3VLM(d)im ond un criw .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ unone.NUM criwcrew.N.M.SG .
  only one group
4ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
5ESMun criw .
  unone.NUM criwcrew.N.M.SG .
  one group
6ESMa (y)r plant bach ifanc ynde .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ifancyoung.ADJ yndeisn't_it.IM .
  and the little young children
7VLM+< ohCS a (y)r plant bach ifanc .
  ohoh.IM aand.CONJ yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ifancyoung.ADJ .
  oh, and the little young children
8ESMia rŵan oedden nhw ynde ?
  iayes.ADV rŵannow.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P yndeisn't_it.IM ?
  yes, they were now weren't they
9VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
10VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
11ESMoedden nhw (y)n aros i_gyd yn y PlascoedCS ?
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN i_gydall.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF Plascoedname ?
  were they all staying in Plascoed?
12ESMneu yn lle Ty_GwynCS hefyd ?
  neuor.CONJ ynin.PREP llewhere.INT Ty_Gwynname hefydalso.ADV ?
  or in Ty Gwyn too?
13VLMdw i ddim yn siŵr lle maen nhw (.) i_gyd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ llewhere.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ .
  I'm not sure where they all are
14ESMyn PlascoedCS mae (y)na rai .
  ynin.PREP Plascoedname maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV raisome.PRON+SM .
  some are in Plascoed
15ESMmm oedd .
  mmmm.IM oeddbe.V.3S.IMPERF .
  mm, they were
16VLMahCS .
  ahah.IM .
  
17ESMond (dy)dyn nhw +//.
  ondbut.CONJ dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P .
  but they're not...
18ESMy ddynes yna oedd [//] fuodd hi (y)n athrawes yn EsquelCS gynta(f) (.) pan ddechreuasen nhw .
  ythe.DET.DEF ddyneswoman.N.F.SG+SM ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF fuoddbe.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ynPRT athrawesteacher.N.F.SG ynin.PREP Esquelname gyntaffirst.ORD+SM panwhen.CONJ ddechreuasenbegin.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P .
  that woman was, she was a teacher at esquel to begin with, when they started
19ESMoedd hi wedi bod <yn y> [?] +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  she had been in the...
20VLMachos oedd yna rai ar wahân i criw LucioCS .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV raisome.PRON+SM aron.PREP wahânseparate.ADJ+SM ito.PREP criwcrew.N.M.SG Lucioname .
  because there were some separate from Lucio's lot
21ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
22VLMmaen nhw yn aros yn PlascoedCS .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN ynin.PREP Plascoedname .
  they're staying in Plascoed
23ESM+< PlascoedCS .
  Plascoedname .
  
24ESMmaen nhw (y)n aros yn PlascoedCS .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT aroswait.V.INFIN ynin.PREP Plascoedname .
  they're staying in Plascoed
25VLMachos mae [//] Frank_JonesCS dw i (y)n gwybod bod o (y)n PlascoedCS .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES Frank_Jonesname dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynin.PREP Plascoedname .
  because Frank Jones is, I know he's in Plascoed
26ESM(dy)na fo [/] (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it, that's it
27VLMond dw i ddim yn credu bod o efo criw LucioCS .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S efowith.PREP criwcrew.N.M.SG Lucioname .
  but I don't think that he's with Lucio's lot
28VLMdw i (ddi)m yn siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm not sure
29ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
30ESMna na dw i ddim yn siŵr o hynny .
  nano.ADV naPRT.NEG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S hynnythat.PRON.DEM.SP .
  no, no, I'm not sure about that
31ESMdim yn siŵr .
  dimnot.ADV ynPRT siŵrsure.ADJ .
  not sure
32VLMac oedd un dynes <wedi cyrr(aedd)> [///] oedden nhw wedi dwyn ei bag hi (y)n TrelewCS .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF unone.NUM dyneswoman.N.F.SG wediafter.PREP cyrraeddarrive.V.INFIN oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dwyntake.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S bagbag.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ynin.PREP Trelewname .
  and one woman had arrived, they had stolen her bag in Trelew
33ESMohCS .
  ohoh.IM .
  
34ESMpryd ?
  prydwhen.INT ?
  when?
35ESMdiwrnod eisteddfod ?
  diwrnodday.N.M.SG eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ?
  on the day of the Eisteddfod
36VLMna diwrnod cyn dw i (y)n credu .
  nano.ADV diwrnodday.N.M.SG cynbefore.PREP dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  no, they day before I think
37VLMdydd Gwener dw i (y)n credu .
  dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  Friday I think
38ESM+< wel +...
  welwell.IM .
  
39ESM+< ohCS .
  ohoh.IM .
  
40VLMdw i (y)n credu dydd Gwener .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  I think on Friday
41ESMmag hi .
  magrear.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  her bag
42VLMoedd hi (y)n cerdded yn y parc .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT cerddedwalk.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF parcpark.N.M.SG .
  she was walking in the park
43VLMmaen nhw jyst yn dwyn ei bag hi (.) efo cwbl .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P jystjust.ADV ynPRT dwyntake.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S bagbag.N.M.SG hishe.PRON.F.3S efowith.PREP cwblall.ADJ .
  they've just stolen her bag with everything
44ESMahCS pobreS .
  ahah.IM pobrepoor.ADJ.M.SG .
  ah, poor thing
45ESMwnaeth o golli ei documentosS i_gyd .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP gollilose.V.INFIN+SM eihis.ADJ.POSS.M.3S documentosdocument.N.M.PL i_gydall.ADJ .
  she lost all her documents
46VLM+< popeth [/] popeth .
  popetheverything.N.M.SG popetheverything.N.M.SG .
  everything, everything
47ESMwedyn [?] be sydd yn gas ynde uh .
  wedynafterwards.ADV bewhat.INT syddbe.V.3S.PRES.REL ynPRT gasnasty.ADJ+SM yndeisn't_it.IM uher.IM .
  and then, what's unfortunate isn't it
48VLMohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes
49ESMachos (.) be [/] be maen nhw (y)n wneud wedyn uh .
  achosbecause.CONJ bewhat.INT bewhat.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM wedynafterwards.ADV uher.IM .
  because what, what have they done later, uh
50VLMdoes gen i (ddi)m gès .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG .
  I have no idea
51VLM(doe)s gen i ddim gès .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG .
  I have no idea
52ESMehCS i gael y documentsE <i &n> [//] (y)n_ôl ynde .
  eheh.IM ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF documentsdocument.N.PL ito.PREP yn_ôlback.ADV yndeisn't_it.IM .
  eh, to get the documents back, isn't it
53ESMdw i (ddi)m yn gwybod be maen nhw (y)n +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT .
  I don't know what they're...
54VLMohCS wna i ddangos y trafod i ti wedyn xxx .
  ohoh.IM wnado.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S ddangosshow.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF trafodtransaction.N.M.SG ito.PREP tiyou.PRON.2S wedynafterwards.ADV .
  oh, I'll show you the discussion later [...]
55ESMdw i (we)di cael hi .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  I've had it
56VLM+< ahCS ti (we)di cael hi .
  ahah.IM tiyou.PRON.2S wediafter.PREP caelget.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  ah, you've had it
57ESMdw i (we)di cael hi achos mae yna hogan fach athrawes o [/] o RawsonCS â intrest mawr yn yr uh Cym(raeg) [/] Cymraeg .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP caelget.V.INFIN hishe.PRON.F.3S achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV hogangirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM athrawesteacher.N.F.SG oof.PREP ofrom.PREP Rawsonname âwith.PREP intrestinterest.N.M.SG mawrbig.ADJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM CymraegWelsh.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG .
  I've had it, because there's a teacher's young daughter from Rawson who's very interested in Welsh
58VLMahCS xxx yr +...
  ahah.IM yrthe.DET.DEF .
  ah. the [...] ...
59VLMdw i (gwy)bod achos ddeudodd hi wrthaf i am gofio deud pam <bydd rywbeth yn y capel [?]> [///] bod isio mynd i (y)r capel [?] .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S gwybodknow.V.INFIN achosbecause.CONJ ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S wrthafto_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S amfor.PREP gofioremember.V.INFIN+SM deudsay.V.INFIN pamwhy?.ADV byddbe.V.3S.FUT rywbethsomething.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG bodbe.V.INFIN isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG .
  I know, because she told me to remember to tell her when there's anything is in the chapel; that she wants to go to chapel
60ESMbuodd hi (y)n yr eisteddfod ddoe .
  buoddbe.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG ddoeyesterday.ADV .
  she was at the Eisteddfod yesterday
61ESM<oedd hi uh> [//] buodd hi yn y gorsedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S uher.IM buoddbe.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ynin.PREP ythe.DET.DEF gorseddGorsedd.N.F.SG .
  she was uh, she was in the Gorsedd
62VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
63VLMond <doedd hi> [/] doedd hi xxx gofio .
  ondbut.CONJ doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG hishe.PRON.F.3S doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG hishe.PRON.F.3S gofioremember.V.INFIN+SM .
  but she didn't, she [...] remember
64VLMdeud pan fasai (y)na gwrdd yn capel fan (a)cw bod isio dod (.) rhyw ddiwrnod .
  deudsay.V.INFIN panwhen.CONJ fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM ynathere.ADV gwrddmeet.V.INFIN+SM ynPRT capelchapel.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV bodbe.V.INFIN isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN rhywsome.PREQ ddiwrnodday.N.M.SG+SM .
  to say when there's a service in chapel there that she wants to come some day
65ESMmm um .
  mmmm.IM umum.IM .
  
66ESMmae ehCS (.) IsabelCS &la ehCS +...
  maebe.V.3S.PRES eheh.IM Isabelname eheh.IM .
  Isabel eh, is, eh...
67ESMpwy IsabelCS ?
  pwywho.PRON Isabelname ?
  who, Isabel?
68VLMxxx ia .
  iayes.ADV .
  [...] yes
69ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
70VLMmerch fach o RawsonCS .
  merchgirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM oof.PREP Rawsonname .
  a little girl form Rawson
71ESM+< o RawsonCS .
  ofrom.PREP Rawsonname .
  from Rawson
72ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
73VLMoedd IdrysCS deud wrthaf i ia bod hi (y)n ffrindiau mawr efo LeticiaCS a xxx .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Idrysname deudsay.V.INFIN wrthafto_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S iayes.ADV bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT ffrindiaufriends.N.M.PL mawrbig.ADJ efowith.PREP Leticianame aand.CONJ .
  Idrys was telling me yeah, that she was great friends with Leticia and [...]
74ESM<ahCS (dy)na fo> [/] ahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah, that's it, that's it
75VLMa wedyn deud cof(ia) [/] cofia deud +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV deudsay.V.INFIN cofiaremember.V.2S.IMPER cofiaremember.V.2S.IMPER deudsay.V.INFIN .
  and then say, remember to say...
76ESMohCS fydda i (y)n deu(d) (wr)thi .
  ohoh.IM fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S .
  oh, I'll tell her
77VLMia .
  iayes.ADV .
  
78ESMmm (dy)na fo .
  mmmm.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  mm, that's it
79VLMcofia ddeud pan bydd rywbeth yn y capel dw i isio dod achos mae gen i intrest mawr (.) efo pethau (y)r Cymru .
  cofiaremember.V.2S.IMPER ddeudsay.V.INFIN+SM panwhen.CONJ byddbe.V.3S.FUT rywbethsomething.N.M.SG+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES genwith.PREP iI.PRON.1S intrestinterest.N.M.SG mawrbig.ADJ efowith.PREP pethauthings.N.M.PL yrthe.DET.DEF CymruWales.N.F.SG.PLACE .
  remember to tell her that I want to come when there's something in the chapel, because I have a great interest in Welsh things
80ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
81VLMond mae (h)i isio pan fydd oedfa [?] Cymraeg (.) siŵr .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S isiowant.N.M.SG panwhen.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM oedfareligious_meeting.N.F.SG CymraegWelsh.N.F.SG siŵrsure.ADJ .
  but she'll want to when there's a Welsh service, surely
82VLMahCS dw i (y)n gwybod .
  ahah.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  ah, I know
83ESM<gofynnais i a> [?] oedd hi (y)n deud fod hi (ddi)m yn deall dim .
  gofynnaisask.V.1S.PAST iI.PRON.1S aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT deallunderstand.V.INFIN dimnot.ADV .
  I asked, and, and she was saying that she didn't understand anything
84ESMond uh oedd hi wedi mwynhau yn iawn .
  ondbut.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP mwynhauenjoy.V.INFIN ynPRT iawnOK.ADV .
  but she had enjoyed herself
85VLM+< &dental_click wel ni [?] (we)di cwrdd yn y capel byw [?] wedyn yndyn ?
  welwell.IM niwe.PRON.1P wediafter.PREP cwrddmeet.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG bywlive.V.INFIN wedynafterwards.ADV yndynbe.V.3P.PRES.EMPH ?
  well we're meeting in the [...] chapel later are we?
86ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
87ESMcapel [/] capel Cymraeg ydy o ynde .
  capelchapel.N.M.SG capelchapel.N.M.SG CymraegWelsh.N.F.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  it's a Welsh chapel, isn't it
88VLM+< clywed y canu a clodi [?] .
  clywedhear.V.3S.IMPER ythe.DET.DEF canusing.V.INFIN aand.CONJ clodipraise.V.INFIN .
  hearing the singing and praising
89VLMjiw (.) esgob [?] .
  jiwheavens.E esgobbishop.N.M.SG .
  Lord,
90ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
91VLMo(eddw)n i (y)n deud wrth JemimaCS neithiwr [//] ddoe (.) ehCS am edrych fewn os oedd gyda hi ryw bapurau (.) i beth oedd hi (y)n deud oedd hi yn mynd i wneud erbyn can mlynedd y capel (.) yn <mil (.) deuddeg> [/] <mil deuddeg> [//] mil xxx .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthby.PREP Jemimaname neithiwrlast_night.ADV ddoeyesterday.ADV eheh.IM amfor.PREP edrychlook.V.INFIN fewnin.PREP+SM osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF gydawith.PREP hishe.PRON.F.3S rywsome.PREQ+SM bapuraupapers.N.M.PL+SM ito.PREP bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM erbynby.PREP cancan.N.M.SG mlyneddyears.N.F.PL+NM ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG ynin.PREP milthousand.N.F.SG deuddegtwelve.NUM milthousand.N.F.SG deuddegtwelve.NUM milthousand.N.F.SG .
  I was telling Jemima last nigh, yesterday, eh to look in if she has some papers to what she said she was going to for the hundredth anniversary of the chapel in thousand twelve, thousand [...]...
92ESM+< mm +...
  mmmm.IM .
  
93ESM+< xxx .
  .
  
94ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
95ESM+< mil naw cant a deuddeg .
  milthousand.N.F.SG nawnine.NUM canthundred.N.M.SG aand.CONJ deuddegtwelve.NUM .
  nineteen-twelve
96ESMehCS o(eddw)n i (y)n deud uh (e)fallai Winston_LewisCS .
  eheh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN uher.IM efallaiperhaps.CONJ Winston_Lewisname .
  eh, I was saying, uh, maybe Winston Lewis
97ESM(e)fallai bod o wrth bod o wedi wneud yr xxx yn xxx a <fel yna> [?] .
  efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wrthby.PREP bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP wneudmake.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF ynPRT aand.CONJ fellike.CONJ ynathere.ADV .
  maybe he is, since he's done the [...] in [...] like that
98ESM(e)fallai bod yr uh laS fechaS bienS ynde .
  efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF uher.IM lathe.DET.DEF.F.SG fechadate.N.F.SG bienwell.ADV yndeisn't_it.IM .
  maybe the uh the date well isn't it
99VLMohCS ella .
  ohoh.IM ellamaybe.ADV .
  oh, maybe
100VLMachos oedd hi (y)n deud y basai llyfr ddim yna .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN ythat.PRON.REL basaibe.V.3S.PLUPERF llyfrbook.N.M.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  because she was saying that the book wouldn't be there
101VLMxxx .
  .
  
102ESM&=hum .
  .
  
103VLM(doe)s gen i (ddi)m gès .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG .
  I don't have a clue
104VLMdw i (ddi)m (we)di gweld dim un os nad (y)dy o yn y cwpwrdd (y)na .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN dimnot.ADV unone.NUM osif.CONJ nadwho_not.PRON.REL.NEG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynin.PREP ythe.DET.DEF cwpwrddcupboard.N.M.SG ynathere.ADV .
  I haven't seen anything unless it's in that cupboard
105VLMna .
  nano.ADV .
  no
106ESM+< na [/] na .
  nano.ADV nano.ADV .
  
107ESMa (y)r unig beth oedd gyda HildaCS +//.
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ bethwhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF gydawith.PREP Hildaname .
  the only thing that Hilda had...
108ESMoedd y ddau ohonyn nhw (y)n deud xxx [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF ddautwo.NUM.M+SM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  they were both saying [..]
109VLM+< <ia ia ia> [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes, yes, yes
110ESMond bydd [//] mae lot o flynyddoedd <siŵr fod> [?] wedi mynd .
  ondbut.CONJ byddbe.V.3S.FUT maebe.V.3S.PRES lotlot.QUAN oof.PREP flynyddoeddyears.N.F.PL+SM siŵrsure.ADJ fodbe.V.INFIN+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  but a lot of years will have, have gone, I'm sure
111VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
112ESM(e)fallai fod nhw wedi aros yn rhyw dŷ arall ynde .
  efallaiperhaps.CONJ fodbe.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP aroswait.V.INFIN ynin.PREP rhywsome.PREQ house.N.M.SG+SM arallother.ADJ yndeisn't_it.IM .
  perhaps they've stayed in some other house, haven't they
113VLMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
114ESMdw i (ddi)m yn credu bod FaustinoCS yn ddim_byd (fy)sai fo (y)n rhoi nhw (y)n_ôl .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN Faustinoname ynPRT ddim_bydnothing.ADV+SM fysaifinger.V.3S.IMPERF+SM fohe.PRON.M.3S ynPRT rhoigive.V.INFIN nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV .
  I don't think that Faustino is [...] anything he would give them back
115VLMgwybod [/] gwybod hynna .
  gwybodknow.V.INFIN gwybodknow.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP .
  I know, I know that
116ESMia <dan ni (ddi)m yn gwybod> [/] dan ni (ddi)m yn gwybod .
  iayes.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  yes, we don't know, we don't know
117VLM+< xxx .
  .
  
118VLMna .
  nano.ADV .
  no
119ESM+< na .
  nano.ADV .
  no
120VLMti (ddi)m yn gwybod .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you don' t know
121ESMwyt ti (we)di bod yn y ffarm rŵan ?
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG rŵannow.ADV ?
  have you been on the farm, now?
122VLMfi ?
  fiI.PRON.1S+SM ?
  me?
123VLMna dw i (ddi)m (we)di bod ar ffarm .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP bodbe.V.INFIN aron.PREP ffarmfarm.N.F.SG .
  no I haven't been on the farm
124ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
125VLMfe es i ryw [//] ers ryw bymtheg diwrnod neu ragor .
  fePRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S rywsome.PREQ+SM erssince.PREP rywsome.PREQ+SM bymthegfifteen.NUM+SM diwrnodday.N.M.SG neuor.CONJ ragormore.QUAN+SM .
  I went some, some fifteen days or more
126VLM<siŵr yn> [?] glanhau (y)r tŷ .
  siŵrsure.ADJ ynPRT glanhauclean.V.INFIN yrthe.DET.DEF house.N.M.SG .
  must have been to clean the house
127ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
128VLMpryd es i efo LudmillaCS ar_ôl cinio .
  prydwhen.INT esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S efowith.PREP Ludmillaname ar_ôlafter.PREP ciniodinner.N.M.SG .
  when I went with Ludmilla after lunch
129ESM+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
130ESMa (y)r John_MostynCS o MadrynCS wnaeson nhw (y)n_ôl dydd Sul .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF John_Mostynname oof.PREP Madrynname wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG .
  and John Mostyn from Madryn, they went back on Sunday
131VLMdydd Sul am dri o gloch pnawn .
  dyddday.N.M.SG SulSunday.N.M.SG amfor.PREP drithree.NUM.M+SM oof.PREP glochbell.N.F.SG+SM pnawnafternoon.N.M.SG .
  on Sunday at three in evening
132VLMgawson ni ginio i_gyd efo TrishaCS .
  gawsonget.V.3P.PAST+SM niwe.PRON.1P giniodinner.N.M.SG+SM i_gydall.ADJ efowith.PREP Trishaname .
  we all had lunch with Trisha
133VLMa wedyn mynd (.) am dri o (y)r gloch .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV myndgo.V.INFIN amfor.PREP drithree.NUM.M+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM .
  and then we went at three o clock
134ESMmae uh HerbertCS wedi tynnu llun mwya neis o (y)r teulu a mae o (y)n yr uh cyfrifiadur fan (a)cw adre .
  maebe.V.3S.PRES uher.IM Herbertname wediafter.PREP tynnudraw.V.INFIN llunpicture.N.M.SG mwyabiggest.ADJ.SUP neisnice.ADJ oof.PREP yrthe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM cyfrifiadurcomputer.N.M.SG fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV adrehome.ADV .
  Herbert has taken the nicest picture of the family, and it's on the computer at home
135ESMuh JackCS a JimCS .
  uher.IM Jackname aand.CONJ Jimname .
  uh, Jack and Jim
136ESMond dyma +//.
  ondbut.CONJ dymathis_is.ADV .
  but ...
137ESMdw i (y)n credu fod JemimaCS ddim yna .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM Jemimaname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  I don't think that Jemima is there
138ESMa bod AmadaCS xxx .
  aand.CONJ bodbe.V.INFIN Amadaname .
  and that Amada [...]
139VLMahCS achos wnaeth yr dyn (y)na [?] tynnu lluniau xxx .
  ahah.IM achosbecause.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM yrthe.DET.DEF dynman.N.M.SG ynathere.ADV tynnudraw.V.INFIN lluniaupictures.N.M.PL .
  ah, because that man took pictures [...]
140ESMohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes
141ESMna dan ni ddim wedi gweld reina .
  nano.ADV danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN reinathose.PRON+SM .
  we haven't seen those
142VLMohCS dw (we)di gweld nhw bore (y)ma .
  ohoh.IM dwbe.V.1S.PRES wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P boremorning.N.M.SG ymahere.ADV .
  oh I saw them this morning
143ESMahCS .
  ahah.IM .
  
144ESMyn yr uh +...
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM .
  in the uh...
145VLMdw i (we)di dewis un fi o hi i (ei)n hunain .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP dewischoose.V.INFIN unone.NUM fiI.PRON.1S+SM oof.PREP hishe.PRON.F.3S ito.PREP einour.ADJ.POSS.1P hunainself.PRON.PL .
  I've chosen one of her for myself
146ESMuh (dy)na fo .
  uher.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  uh, there you go
147ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
148VLMa wedyn hi yn y bwrdd efo ni .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV hishe.PRON.F.3S ynin.PREP ythe.DET.DEF bwrddtable.N.M.SG efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  and then her on the table with us
149ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
150VLMa wedyn wnaeth o dynnu ni i_gyd fel y teulu ein hunain .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP dynnudraw.V.INFIN+SM niwe.PRON.1P i_gydall.ADJ fellike.CONJ ythe.DET.DEF teulufamily.N.M.SG einour.ADJ.POSS.1P hunainself.PRON.PL .
  and then he took a picture of all of us as a family
151ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
152ESM<ein hunain> [//] eich hunain .
  einour.ADJ.POSS.1P hunainself.PRON.PL eichyour.ADJ.POSS.2P hunainself.PRON.PL .
  ourselves, yourselves
153VLMdw i (we)di (.) gweld nhw bore (y)ma .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P boremorning.N.M.SG ymahere.ADV .
  I've seen them this morning
154VLMond dw i (we)di deu(d) (wr)thyn nhw i wneud nhw i fi .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN wrthynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  but I've told them to make them for me
155ESM(dy)na fo [/] (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it, that's it
156ESMdw i ddim wedi bod uh +...
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP bodbe.V.INFIN uher.IM .
  I haven't been, uh...
157ESMachos uh oedd CamilaCS ddim fewn tan xxx .
  achosbecause.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF Camilaname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM fewnin.PREP+SM tanuntil.PREP .
  because, uh, Camila wasn't in until [...]
158VLM+< xxx .
  .
  
159ESMoedden nhw (we)di tynnu ddi <ar wahân> [?] a mae o (y)n mynd i roid o i_fewn <yn yr uh> [/] (.) yn y llun .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP tynnudraw.V.INFIN ddishe.PRON.F.3S aron.PREP wahânseparate.ADJ+SM aand.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP roidgive.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S i_fewnin.PREP ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ynin.PREP ythe.DET.DEF llunpicture.N.M.SG .
  we've taken the picture, and he's going to put it into the, uh, picture
160VLMahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes
161VLMoedd un (we)di cau llygaid neu rywbeth meddai (y)r ddynes wrthaf i .
  oeddbe.V.3S.IMPERF unone.NUM wediafter.PREP cauclose.V.INFIN llygaideyes.N.M.PL neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM meddaisay.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ddyneswoman.N.F.SG+SM wrthafto_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S .
  the women told me that one person had closed their eyes or something
162ESMehCS [/] ehCS .
  eheh.IM eheh.IM .
  
163VLMbod isio wneud un newydd neu rywbeth .
  bodbe.V.INFIN isiowant.N.M.SG wneudmake.V.INFIN+SM unone.NUM newyddnew.ADJ neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  that a new one needed to be done or something
164ESMia fath o esgus (y)dy o .
  iayes.ADV fathtype.N.F.SG+SM oof.PREP esgusexcuse.N.M.SG ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  yes, that it's a kind of excuse
165VLMnaci .
  nacino.ADV .
  no
166ESMmae (y)n deud (wr)th ei hun <bod mae> [//] &=stutter mae am bod hi (we)di cau llygaid .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT deudsay.V.INFIN wrthby.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S hunself.PRON.SG bodbe.V.INFIN maebe.V.3S.PRES maebe.V.3S.PRES amfor.PREP bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP cauclose.V.INFIN llygaideyes.N.M.PL .
  she tells herself that it's because she closed her eyes
167ESM<oedd hi ddim yna> [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynathere.ADV .
  she wasn't there
168VLMwel +...
  welwell.IM .
  
169ESM<mae (y)na> [//] a mae wedi crio am fod uh MariaCS ddim wedi eistedd efo nhw yn y bwrdd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV aand.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP criocry.V.INFIN amfor.PREP fodbe.V.INFIN+SM uher.IM Marianame ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP eisteddsit.V.INFIN efowith.PREP nhwthey.PRON.3P ynin.PREP ythe.DET.DEF bwrddtable.N.M.SG .
  [...] and she cried because, uh, Maria hadn't sat with them at the table
170ESMoedd hi isio i MariaCS ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S isiowant.N.M.SG ito.PREP Marianame yndeisn't_it.IM .
  she wanted Maria didn't she
171ESMjelys oedd hi .
  jelysjealous.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  she was jealous
172VLM+< <jelys oedd hi> [/] jelys oedd hi .
  jelysjealous.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S jelysjealous.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  she was jealous, she was jealous
173ESMisio (dip)yn bach o sylw .
  isiowant.N.M.SG dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ oof.PREP sylwcomment.N.M.SG .
  wants a little bit of attention
174VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
175ESM<mae (y)n mae (y)n> [//] ohCS <mae (y)n> [/] mae (y)n ddrwg rŵan .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT ddrwgbad.ADJ+SM rŵannow.ADV .
  she's, she's, oh, she's very bad now
176ESMyn y dyddiau yma mae (y)n +...
  ynin.PREP ythe.DET.DEF dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT .
  these days she's...
177VLMfel yna oedd ehCS GlenysCS .
  fellike.CONJ ynathere.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF eheh.IM Glenysname .
  that's how Glenys was
178ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
179VLM(y)r un fath yn union .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM ynPRT unionexact.ADJ .
  exactly the same
180ESMmaen nhw (y)n gweiddi xxx .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gweiddishout.V.INFIN .
  they're shouting [...]
181VLMtynnu rywbeth i dynnu i [?] sylw .
  tynnudraw.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP dynnudraw.V.INFIN+SM ito.PREP sylwcomment.N.M.SG .
  doing something to attract attention
182ESM<i i> [/] i sylw .
  ito.PREP ito.PREP ito.PREP sylwcomment.N.M.SG .
  to [...] attention
183ESMisio bod yn centroS [?] popeth .
  isiowant.N.M.SG bodbe.V.INFIN ynPRT centrocentre.N.M.SG popetheverything.N.M.SG .
  wants to be the centre of everything
184VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
185ESMia dyna be (y)dy ddi .
  iayes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES ddishe.PRON.F.3S .
  yes, that's how she is
186VLMwelest ti (y)r fel maen nhw (y)n bildio fan (y)na ?
  welestsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S yrthe.DET.DEF fellike.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT bildiobuild.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV ?
  did you see how they're building there?
187ESMxxx .
  .
  
188ESMbydd o (y)n neis .
  byddbe.V.3S.FUT ohe.PRON.M.3S ynPRT neisnice.ADJ .
  it'll be nice
189VLMbydd y gymdoges ddim yn gweld y tŷ rŵan .
  byddbe.V.3S.FUT ythe.DET.DEF gymdogesneighbour.N.F.SG+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF house.N.M.SG rŵannow.ADV .
  the neighbour won't (be able to) see the house now
190ESMna n(a) +//.
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no
191ESMohCS na !
  ohoh.IM nano.ADV !
  oh, no!
192ESMMaudCS .
  Maudname .
  
193ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
194ESMmm wel +...
  mmmm.IM welwell.IM .
  
195ESMmae (y)n siŵr fydd y +/.
  maebe.V.3S.PRES ynPRT siŵrsure.ADJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF .
  [...] will probably be...
196VLMond fydd y lle ar gau i_gyd rŵan .
  ondbut.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF lleplace.N.M.SG aron.PREP gauclose.V.INFIN+SM i_gydall.ADJ rŵannow.ADV .
  but the whole place will closed now
197ESMia mae isio rywbeth uh (.) i gau yna oes .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG rywbethsomething.N.M.SG+SM uher.IM ito.PREP gauclose.V.INFIN+SM ynathere.ADV oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes, something there needs to be closed, doesn't it
198VLMoes (.) oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  yes, yes
199ESMond mae o (y)n neisiach fel (y)na .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT neisiachnice.ADJ.COMP fellike.CONJ ynathere.ADV .
  but it's nicer that way
200ESMuh &m muyS independienteS .
  uher.IM muyvery.ADV independienteindependent.ADJ.M.SG .
  er, very independent
201VLMohCS yndy yndy yndy .
  ohoh.IM yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  oh, it is
202VLM[- spa] es +/.
  esbe.V.3S.PRES .
  
203ESMxxx ddim wedi agor mewn hyn ?
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP agoropen.V.INFIN mewnin.PREP hynthis.PRON.DEM.SP ?
  [...] hasn't opened here?
204VLMna .
  nano.ADV .
  no
205VLMyn fan hyn chwaith .
  ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP chwaithneither.ADV .
  not here either
206ESMond yn lle ClementineCS fan (a)cw wel maen nhw (y)n xxx blodeuo i_gyd .
  ondbut.CONJ ynin.PREP llewhere.INT Clementinename fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV welwell.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT blodeuoflower.V.INFIN i_gydall.ADJ .
  but in Clementine's place over there, well they've all flowered
207VLMahCS .
  ahah.IM .
  
208ESMehCS mae (y)r hermosasS [/] hermosasS .
  eheh.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hermosasbeautiful.ADJ.F.PL hermosasbeautiful.ADJ.F.PL .
  they are beautiful [rose].
209ESMdw i (ddi)m yn gwybod pam .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pamwhy?.ADV .
  I don't know why
210ESMa wedyn o(eddw)n i (y)n edrych rŵan .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT edrychlook.V.INFIN rŵannow.ADV .
  and then I was looking now
211ESMdoes (y)na ddim +//.
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  there aren't any...
212ESMrai yn dechrau agor .
  raisome.PRON+SM ynPRT dechraubegin.V.INFIN agoropen.V.INFIN .
  some ar starting to open
213ESMond dim llawer o [?] +...
  ondbut.CONJ dimnot.ADV llawermany.QUAN oof.PREP .
  but not many...
214ESMa (y)r uh r(h)osyn y mynydd uh yn ryw fawr fel (y)na .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF uher.IM rhosynrose.N.M.SG ythe.DET.DEF mynyddmountain.N.M.SG uher.IM ynin.PREP rywsome.PREQ+SM fawrbig.ADJ+SM fellike.CONJ ynathere.ADV .
  and, uh, the mountain rose is large like that
215ESMond (dy)dy o (ddi)m wedi agor .
  ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP agoropen.V.INFIN .
  but it hasn't opened
216VLMahCS .
  ahah.IM .
  
217ESMddim wedi gorffen agor .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN agoropen.V.INFIN .
  hasn't finished opening
218VLMahCS .
  ahah.IM .
  
219ESMna .
  nano.ADV .
  no
220ESMun gwyn .
  unone.NUM gwynwhite.ADJ.M .
  a white one
221VLMmaen nhw (y)n slo .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT sloslow.ADJ .
  they're slow
222ESMyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  they are, they are, they are
223VLM+< ohCS .
  ohoh.IM .
  
224ESMond dw i (y)n credu bod hi (y)n cael digon o ddŵr .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN digonenough.QUAN oof.PREP ddŵrwater.N.M.SG+SM .
  but I think it's getting enough water
225ESMond (e)fallai +...
  ondbut.CONJ efallaiperhaps.CONJ .
  maybe...
226VLMo(eddw)n i (y)n gweld o (y)n dyfrio bob dydd .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT dyfriowater.V.INFIN bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  I saw him watering every day
227ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
228VLMffrynt beth_bynnag .
  ffryntfront.N.M.SG beth_bynnaganyway.ADV .
  the front, anyway
229ESMmm ie ie .
  mmmm.IM ieyes.ADV ieyes.ADV .
  mm, yes, yes
230ESMdw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
231VLMoedd o ddim llawer o awydd mynd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM llawermany.QUAN oof.PREP awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  it wasn't very keen to go
232VLMoedd o awydd mynd a ddim awydd mynd &=laugh .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN aand.CONJ ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN .
  it was keen to go, and not keen to go
233ESMac yn sôn am dod (y)n_ôl blwyddyn nesaf .
  acand.CONJ ynPRT sônmention.V.INFIN amfor.PREP dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV blwyddynyear.N.F.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  and talking about coming back next year
234VLMahCS !
  ahah.IM !
  
235ESMoedd o [//] oedd gynta [?] yn mynd i ddechrau [?] gadael pethau fan (a)cw achos gormod o [/] (.) o +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S oeddbe.V.3S.IMPERF gyntafirst.ORD+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM gadaelleave.V.INFIN pethauthings.N.M.PL fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV achosbecause.CONJ gormodtoo_much.QUANT oof.PREP ohe.PRON.M.3S .
  at first he was going to start leaving things here because there was too much...
236VLMohCSS porqueS oedd o (we)di cael bocs nhw [?] bagiau xxx +/.
  ohoh.IM yes.ADV porquebecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN bocsbox.N.M.SG nhwthey.PRON.3P bagiaubags.N.M.PL .
  oh, yes, because he had their box, bags [...]...
237ESMia ia ia ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes, yes, yes, yes
238ESMei fag o fan (a)cw yndy .
  eihis.ADJ.POSS.M.3S fagbag.N.M.SG+SM ohe.PRON.M.3S fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it's his bag over there, isn't it
239VLMac ehCS +...
  acand.CONJ eheh.IM .
  and, eh...
240ESMond dw i (ddi)m gweld bod o (we)di gadael ddim_byd .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP gadaelleave.V.INFIN ddim_bydnothing.ADV+SM .
  but I don't see that he's left anything
241VLMahCS .
  ahah.IM .
  
242ESMneu (.) (e)fallai fod o wedi xxx +/.
  neuor.CONJ efallaiperhaps.CONJ fodbe.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP .
  or maybe he's [...]
243VLMwelais i o (y)n capel neithiwr .
  welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S ynPRT capelchapel.N.M.SG neithiwrlast_night.ADV .
  I saw him in the chapel yesterday
244VLMxxx .
  .
  
245ESM&=cough .
  .
  
246VLMoedd gwastad [?] mynd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF gwastadflat.ADJ myndgo.V.INFIN .
  he was always going
247ESMna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no
248ESMoedd oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  he was, he was
249ESMxxx gerdded xxx lan (y)r afon diwrnod blaen a ClementineCS (y)n deud +"/.
  gerddedwalk.V.INFIN+SM lanshore.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG aand.CONJ Clementinename ynPRT deudsay.V.INFIN .
  [...] walked [...] the river shore the other day and Clementine saying...
250ESM+" wel ydach chi (y)n gwybod pan fyddech chi (y)n ymddeol .
  welwell.IM ydachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P ynPRT gwybodknow.V.INFIN panwhen.CONJ fyddechbe.V.2P.COND+SM chiyou.PRON.2P ynPRT ymddeolretire.V.INFIN .
  well you know when you retire
251ESM+" fyddech chi (y)n gallu dod (y)n_ôl i fan (h)yn .
  fyddechbe.V.2P.COND+SM chiyou.PRON.2P ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  you'll be able to come back here
252ESM+" ohCS na fydd y wraig ddim yn licio hynna .
  ohoh.IM nano.ADV fyddbe.V.3S.FUT+SM ythe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN hynnathat.PRON.DEM.SP .
  oh no, the wife would not like that
253VLMahCS .
  ahah.IM .
  
254ESM(dy)dy hi ddim yn licio wel am y plant yma [?] .
  dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN welwell.IM amfor.PREP ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ymahere.ADV .
  she doesn't like, well, about the children here
255VLM+< y plant .
  ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL .
  children
256VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
257ESMlosS nietosS sydd +...
  losthe.DET.DEF.M.PL nietosgrandson.N.M.PL syddbe.V.3S.PRES.REL .
  the grandchildren are...
258VLMachos aeth o pnawn dydd Sadwrn i (y)r steddfod (.) a mi ddoth adre (.) ehCS (y)n_ôl efo LouiseCS i de .
  achosbecause.CONJ aethgo.V.3S.PAST ohe.PRON.M.3S pnawnafternoon.N.M.SG dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF steddfodeisteddfod.N.F.SG aand.CONJ miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM adrehome.ADV eheh.IM yn_ôlback.ADV efowith.PREP Louisename ito.PREP debe.IM+SM .
  because he went on Saturday afternoon to the Eisteddfod, and he came home, eh, back with Louise for tea
259VLMac uh (.) aeth o (ddi)m (y)n_ôl yn nos .
  acand.CONJ uher.IM aethgo.V.3S.PAST ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM yn_ôlback.ADV ynPRT nosnight.N.F.SG .
  and, er, he didn't go back that night
260ESMahCS .
  ahah.IM .
  
261VLMoedd o (we)di blino .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP blinotire.V.INFIN .
  he was tired
262ESMohCS blino .
  ohoh.IM blinotire.V.INFIN .
  oh, tired
263ESMoedd o (y)n deud bod o .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  he said that he was
264VLMoedd golwg wedi blino arno fo yn ddiwe(ddar) [/] ddiweddar .
  oeddbe.V.3S.IMPERF golwgview.N.F.SG wediafter.PREP blinotire.V.INFIN arnoon_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S ynPRT ddiweddarrecent.ADJ+SM ddiweddarrecent.ADJ+SM .
  he's looked tired recently
265VLM<ond fod> [?] +...
  ondbut.CONJ fodbe.V.INFIN+SM .
  but that...
266ESMmae o (y)n deud bod uh gwahaniaeth uh .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN uher.IM gwahaniaethdifference.N.M.SG uher.IM .
  he says that there's, er, a difference, er
267ESMmae o (y)n gweld ei hunan ryw bum mlynedd (y)n_ôl fod o (y)n blino mwy rŵan .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT gweldsee.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG rywsome.PREQ+SM bumfive.NUM+SM mlyneddyears.N.F.PL+NM yn_ôlback.ADV fodbe.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S ynPRT blinotire.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP rŵannow.ADV .
  he sees himself getting more tired now than he did five years ago
268VLMyndy [?] .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  he does
269VLMo(eddw)n i (y)n gweld golwg wedi blino arno fo ers [/] ers ryw dri pedwar diwrnod (y)n_ôl .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN golwgview.N.F.SG wediafter.PREP blinotire.V.INFIN arnoon_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S erssince.PREP erssince.PREP rywsome.PREQ+SM drithree.NUM.M+SM pedwarfour.NUM.M diwrnodday.N.M.SG yn_ôlback.ADV .
  I've noticed that he's seemed to be tired since around four days ago
270ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
271ESMa pryd mae ferch y ddynes sy (y)n [//] (we)di aros yn dod (y)n_ôl o Sbaen ?
  aand.CONJ prydwhen.INT maebe.V.3S.PRES ferchgirl.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF ddyneswoman.N.F.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT wediafter.PREP aroswait.V.INFIN ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV ofrom.PREP Sbaenname ?
  and when is the woman's daughter who stayed here coming back from Spain?
272VLMy seithfed mae (y)r briodas .
  ythe.DET.DEF seithfedseventh.ORD maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF briodasmarriage.N.F.SG+SM .
  the marriage is on the seventh
273ESMohCS rargian .
  ohoh.IM rargianheavens.E .
  oh my!
274VLMwedyn y nawfed dw i (y)n credu mae hi (y)n dod (y)n_ôl o fan (a)cw .
  wedynafterwards.ADV ythe.DET.DEF nawfedninth.ORD dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV oof.PREP fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  then on the ninth I think she's coming back from there
275VLMa wedyn maen nhw (y)n mynd i Mar_del_PlataCS am (y)chydig o ddyddiau .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP Mar_del_Plataname amfor.PREP ychydiga_little.QUAN oof.PREP ddyddiauday.N.M.PL+SM .
  and then they're going to Mar del Plata for a couple of days
276ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
277VLMasíS queS (doe)s gen i ddim gès .
  asíthus.ADV quethat.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG .
  so I have no idea
278ESMddim yn Mar_del_PlataCS mae hi (y)n byw ?
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynin.PREP Mar_del_Plataname maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN ?
  doesn't she live in Mar del Plata ?
279ESMy tŷ .
  ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  the house
280VLMfan (y)na mae (y)r tŷ (e)fo (h)i .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF house.N.M.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  that's where her house is
281ESMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
282ESMa mynd i xxx i_w thŷ xxx +/.
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ito.PREP i_wto_his/her/their.PREP+POSS.3SP thŷhouse.N.M.SG+AM .
  and got to [...] to her house [...]
283VLM+< a mae hi (we)di rhannu o rŵan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP rhannudivide.V.INFIN ohe.PRON.M.3S rŵannow.ADV .
  and she's split it now
284VLMtŷ mawr .
  house.N.M.SG mawrbig.ADJ .
  big house
285VLMmae hi (we)di rhannu o .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP rhannudivide.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  she's split it
286VLMmae (y)n rhentu darn a cadw darn <iddi hi> [?] .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT rhenturent.V.INFIN darnpiece.N.M.SG aand.CONJ cadwkeep.V.INFIN darnpiece.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S .
  she's renting one part and keeping a part for herself
287ESMiddyn nhw .
  iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  for them
288VLMahCS iawn .
  ahah.IM iawnOK.ADV .
  ah, okay
289ESMfaint o blant sy efo hi ?
  faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM sybe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP hishe.PRON.F.3S ?
  how many children does she have?
290ESMun (h)ogan ?
  unone.NUM hogangirl.N.F.SG ?
  one girl?
291VLMun (h)ogan oedd efo hi fan hyn .
  unone.NUM hogangirl.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF efowith.PREP hishe.PRON.F.3S fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  one girl [...]
292ESM+< ahCS [/] ahCS ia bachgen sy xxx .
  ahah.IM ahah.IM iayes.ADV bachgenboy.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL .
  ah, ah [...]
293VLMmab sy [/] sy (y)n priodi yn Sbaen .
  mabson.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT priodimarry.V.INFIN ynin.PREP Sbaenname .
  [...] is getting married in Spain
294ESM&=sigh .
  .
  
295ESM(y)chydig o (.) teulu .
  ychydiga_little.QUAN oof.PREP teulufamily.N.M.SG .
  little family
296VLMwelaist ti MairCS ?
  welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S Mairname ?
  did you see Mair?
297VLMnaddo .
  naddono.ADV.PAST .
  no
298ESMnaddo .
  naddono.ADV.PAST .
  no
299VLMoedd hi yn yr asadoS efo ni .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG efowith.PREP niwe.PRON.1P .
  she was at the asado (barbecue) with us
300ESMoedd siŵr .
  oeddbe.V.3S.IMPERF siŵrsure.ADJ .
  she was
301ESMges i awydd dod ar_ôl cinio .
  gesget.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S awydddesire.N.M.SG dodcome.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ciniodinner.N.M.SG .
  I felt like coming after lunch
302ESMond ddim yn siŵr xxx +/.
  ondbut.CONJ ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ .
  but not sure [...]
303VLMwelais i Caridad_JonesCS jyst yn dod fewn .
  welaissee.V.1S.PAST+SM ito.PREP Caridad_Jonesname jystjust.ADV ynPRT dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM .
  I saw Caridad Jones just coming in
304ESMa mae hi (y)n dod a mynd ar_ôl cinio .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN aand.CONJ myndgo.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ciniodinner.N.M.SG .
  and she came and left after lunch
305VLM+< <oedd hi (y)n keen@s:eng> [?] i weld rywun &ʃ achos aeth hi (y)n syth at y bwrdd a gweld rywun .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT keenkeen.ADJ ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM achosbecause.CONJ aethgo.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ynPRT sythstraight.ADJ atto.PREP ythe.DET.DEF bwrddtable.N.M.SG aand.CONJ gweldsee.V.INFIN rywunsomeone.N.M.SG+SM .
  she was keen to see someone, because she went straight to the table and saw someone
306ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
307ESMmae hi (y)n dod o xxx .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  she comes from [...]
308VLM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
309ESMachos uh oedd y plant yn cael cinio a dw i (ddi)m yn licio porqueS [?] gadael ein uh ŵr ein hunain uh .
  achosbecause.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ynPRT caelget.V.INFIN ciniodinner.N.M.SG aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN porquebecause.CONJ gadaelleave.V.INFIN einour.ADJ.POSS.1P uher.IM ŵrman.N.M.SG+SM einour.ADJ.POSS.1P hunainself.PRON.PL uher.IM .
  because, er, the children were having lunch and I don't like [...] leaving my husband on his own
310ESMdw i (ddi)m yn licio dod +//.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT liciolike.V.INFIN dodcome.V.INFIN .
  I don't like [...] ...
311ESMneu <(fy)swn i> [/] (fy)swn i (y)n deud hanner gair <(fy)swn i (y)n> [/] (fy)swn i (y)n gallu dod i (y)r asadoS .
  neuor.CONJ fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN hannerhalf.N.M.SG gairword.N.M.SG fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT fyswnfinger.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT gallube_able.V.INFIN dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG .
  or if I'd say half a word I could go to the barbecue
312VLMia ac oedd Dylan_PriceCS wedi deud hynny fan (a)cw .
  iayes.ADV acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Dylan_Pricename wediafter.PREP deudsay.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  yes, and Dylan Price had said that there
313VLM<dw i (ddi)m yn gwybod> [?] pwy oedd o .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  I don't know who it was
314VLMtimod ThomosCS .
  timodknow.V.2S.PRES Thomosname .
  you know, Thomos
315VLMa wedyn mae hynny xxx .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES hynnythat.PRON.DEM.SP .
  and then that's [...]
316ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
317ESMyndy tydy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH tydyunk .
  it is, isn't it
318VLM+< xxx .
  .
  
319VLM<a wnes i &d chwilio fewn> [?] .
  aand.CONJ wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S chwiliosearch.V.INFIN fewnin.PREP+SM .
  and I looked in
320VLMpasio wedyn cofiais i ddim_byd .
  pasiopass.V.INFIN wedynafterwards.ADV cofiaisremember.V.1S.PAST iI.PRON.1S ddim_bydnothing.ADV+SM .
  passing later I didn't remember anything
321ESMia xxx .
  iayes.ADV .
  yes [...]
322VLMperoS oedd o (y)n deud bod golwg arno fo .
  perobut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN golwgview.N.F.SG arnoon_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  but he said that he didn't look well
323VLMLowri_PortmanCS yn deud wrthaf i .
  Lowri_Portmanname ynPRT deudsay.V.INFIN wrthafto_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S .
  Lowri Portman told me
324VLMLowriCS [/] (.) Lowri_EvansCS yn deud bod golwg arno fo .
  Lowriname Lowri_Evansname ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN golwgview.N.F.SG arnoon_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  Lowri, Lowri Evans says that he looks unwell
325ESMahCS .
  ahah.IM .
  
326VLMxxx .
  .
  
327ESMond yn yr uh xxx .
  ondbut.CONJ ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM .
  but in the [...]
328VLM+< yn yr xxx ia .
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF iayes.ADV .
  in the [...] yes
329VLMyn yr cartref .
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF cartrefhome.N.M.SG .
  in the house
330ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
331ESMia cartref .
  iayes.ADV cartrefhome.N.M.SG .
  yes house
332ESMohCS yn yr asiloS .
  ohoh.IM ynin.PREP yrthe.DET.DEF asiloasylum.N.M.SG .
  oh in the home
333VLMia .
  iayes.ADV .
  
334ESMa sut mae (.) ehCS [/] ehCS (.) NerysCS ?
  aand.CONJ suthow.INT maebe.V.3S.PRES eheh.IM eheh.IM Nerysname ?
  and how is, eh, eh, Nerys?
335VLMreit dda .
  reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM .
  pretty good
336VLMreit dda deud gwir .
  reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM deudsay.V.INFIN gwirtrue.ADJ .
  pretty good to tell the truth
337VLMreit dda .
  reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM .
  pretty good
338ESMxxx (.) amser cinio dybed uh +...
  amsertime.N.M.SG ciniodinner.N.M.SG dybedI wonder.ADV+SM uher.IM .
  [...] lunchtime I wonder, er...
339ESM<yn ga(lw)> [//] isio galw arni ac ati .
  ynPRT galwcall.V.INFIN isiowant.N.M.SG galwcall.V.INFIN arnion_her.PREP+PRON.F.3S acand.CONJ atito_her.PREP+PRON.F.3S .
  calling, wanting to call on her and so on
340VLMdyna be ddeudodd +//.
  dynathat_is.ADV bewhat.INT ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM .
  that's what [...] said...
341VLMwnes i sgwennu talS páginaS .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S sgwennuwrite.V.INFIN talsuch.ADJ.MF.SG páginapage.N.F.SG .
  I wrote that page
342VLMo(eddw)n i uh +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S uher.IM .
  I was er...
343VLMdeudodd MairCS wrtha fi +"/.
  deudoddsay.V.3S.PAST Mairname wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM .
  Mair told me...
344VLM+" galw <arna i> [//] arni .
  galwcall.V.2S.IMPER arnaon_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S arnion_her.PREP+PRON.F.3S .
  call on me, on her
345ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
346VLMond wnes i sgwennu darn bach .
  ondbut.CONJ wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S sgwennuwrite.V.INFIN darnpiece.N.M.SG bachsmall.ADJ .
  but I wrote a little piece
347ESM+< mm mm +...
  mmmm.IM mmmm.IM .
  
348VLMo(eddw)n i (y)n deud wrth MairCS +"/.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthby.PREP Mairname .
  I was telling Mair:
349VLM+" dan ni (y)n deud o i (h)i [?] bod ni (y)n mynd i fynd ryw diwedd yr wythnos .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT deudsay.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ito.PREP hishe.PRON.F.3S bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM rywsome.PREQ+SM diweddend.N.M.SG yrthe.DET.DEF wythnosweek.N.F.SG .
  we're telling her that we're going to go around the end of the week
350ESMond [?] be ddeudodd hi ?
  ondbut.CONJ bewhat.INT ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ?
  but what did she say?
351VLM+" na well galw arni .
  nano.ADV wellbetter.ADJ.COMP+SM galwcall.V.INFIN arnion_her.PREP+PRON.F.3S .
  no, better call her
352ESMahCS .
  ahah.IM .
  
353ESMsiS ia ia ia ia .
  siif.CONJ iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes, yes, yes
354VLMxxx ti (y)n gwybod &=laugh .
  tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  [...] you know
355VLMoedd (h)i yn (h)oli am PedroCS a GlenysCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT holiask.V.INFIN amfor.PREP Pedroname aand.CONJ Glenysname .
  
356ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
357ESMpwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
358ESMNerysCS neu MairCS ?
  Nerysname neuor.CONJ Mairname ?
  Nerys or Mair?
359VLM+< MairCS .
  Mairname .
  
360VLMac o(eddw)n i (y)n deud bod nhw (we)di bod fyny ers ryw bymtheg +...
  acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN fynyup.ADV erssince.PREP rywsome.PREQ+SM bymthegfifteen.NUM+SM .
  and I was saying that they've been up for around fifteen years
361ESMie [/] ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
362ESMbe sy (y)n +//.
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT .
  what is...
363ESMond yn gormod o griw .
  ondbut.CONJ ynPRT gormodtoo_much.QUANT oof.PREP griwcrew.N.M.SG+SM .
  but too big a group
364ESM(ddi)m isio mynd achos bod nhw yn gormod o griw .
  ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT gormodtoo_much.QUANT oof.PREP griwcrew.N.M.SG+SM .
  don't want to go because they were too big a group
365ESMfasen nhw (we)di mynd eu hunain (.) i DrevelinCS o EsquelCS .
  fasenbe.V.3P.PLUPERF+SM nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P hunainself.PRON.PL ito.PREP Drevelinname oof.PREP Esquelname .
  they would have gone themselves, to Trevelin and esquel
366VLM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
367ESMond fasen nhw +/.
  ondbut.CONJ fasenbe.V.3P.PLUPERF+SM nhwthey.PRON.3P .
  but would they...
368VLMwyt ti ddim yn mynd <i (y)r &k> [//] efo (y)r criw i Las_GrintasCS ar un_deg chwech .
  wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF efowith.PREP yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG ito.PREP Las_Grintasname aron.PREP un_degten.NUM chwechsix.NUM .
  aren't you going with the crew to Las_Grintas on the sixteenth?
369ESMun_deg chwech o (.) xxx .
  un_degten.NUM chwechsix.NUM oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  sixteenth of [...]
370VLM+< mis (y)ma .
  mismonth.N.M.SG ymahere.ADV .
  this month
371ESMahCS rŵan ?
  ahah.IM rŵannow.ADV ?
  ah, now?
372VLMun_deg chwech .
  un_degten.NUM chwechsix.NUM .
  sixteenth
373VLMo un_deg chwech i un_deg naw .
  ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S un_degten.NUM chwechsix.NUM ito.PREP un_degten.NUM nawnine.NUM .
  from the sixteenth to the nineteenth
374ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
375ESMahCS ehCS wel mis yma .
  ahah.IM eheh.IM welwell.IM mismonth.N.M.SG ymahere.ADV .
  ah, eh, this month
376VLMos wyt ti isio wna i roi dy &d enw di fewn .
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG wnado.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S roigive.V.INFIN+SM dyyour.ADJ.POSS.2S enwname.N.M.SG diyou.PRON.2S+SM fewnin.PREP+SM .
  if you want I'll put your name down
377ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
378ESMwna i alw arnat ti fory .
  wnado.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S alwcall.V.INFIN+SM arnaton_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S forytomorrow.ADV .
  I'll call on you tomorrow
379VLM(dy)na fo [/] (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it, that's it
380ESMfe es i yna bore (y)ma .
  fePRT.AFF esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S ynathere.ADV boremorning.N.M.SG ymahere.ADV .
  I went there this morning
381VLMahCS .
  ahah.IM .
  
382ESMmynd am +...
  myndgo.V.INFIN amfor.PREP .
  go for...
383VLMbues [/] bues i (y)na bore (y)ma (he)fyd .
  buesbe.V.1S.PAST buesbe.V.1S.PAST iI.PRON.1S ynathere.ADV boremorning.N.M.SG ymahere.ADV hefydalso.ADV .
  I went, I went there this morning too
384ESM[- spa] en la xxx .
  enin.PREP lathe.DET.DEF.F.SG .
  in the [...]
385VLMehCS .
  eheh.IM .
  
386ESMond mae CeciliaCS ella bod hi (y)n gorfod dod yn bore wrth bod nhw (y)n agor <yn bo(re)> [//] dim ond yn y bore .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES Cecilianame ellamaybe.ADV bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN dodcome.V.INFIN ynPRT boremorning.N.M.SG wrthby.PREP bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT agoropen.V.INFIN ynPRT boremorning.N.M.SG dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  but Cecilia, maybe she has to come in the morning since they open in the morning
387VLMie ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
388ESMmae isio rhoi +/.
  maebe.V.3S.PRES isiowant.N.M.SG rhoigive.V.INFIN .
  we need to put...
389VLMrois i un o (y)r goriad yr xxx wneud y penblwydd .
  roisgive.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF goriadkey.N.M.SG yrthe.DET.DEF wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG .
  I gave one of the keys [...] made the birthday
390ESMahCS .
  ahah.IM .
  
391ESMa be sy raid i chi wneud ?
  aand.CONJ bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP chiyou.PRON.2P wneudmake.V.INFIN+SM ?
  and what do you have to do?
392ESMmynd â (ei)ch [///] bob un mynd â pwy ?
  myndgo.V.INFIN âwith.PREP eichyour.ADJ.POSS.2P bobeach.PREQ+SM unone.NUM myndgo.V.INFIN âwith.PREP pwywho.PRON ?
  take your, everyone taking which?
393VLMbob peth .
  bobeach.PREQ+SM peththing.N.M.SG .
  every thing
394VLMbob un yn mynd â pethau .
  bobeach.PREQ+SM unone.NUM ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP pethauthings.N.M.PL .
  every one taking things
395ESMahCS .
  ahah.IM .
  
396VLMpobi <&t peth (y)na xxx> [//] teisen penblwydd &=laugh .
  pobibake.V.INFIN peththing.N.M.SG ynathere.ADV teisencake.N.F.SG penblwyddbirthday.N.M.SG .
  baking a birthday cake
397ESMahCS .
  ahah.IM .
  
398VLMpob un yn dod â rywbeth bach .
  pobeach.PREQ unone.NUM ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ .
  every one bringing something small
399ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
400ESMond (dy)na fo .
  ondbut.CONJ dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  but there you go
401VLMa (y)chydig dan ni +/.
  aand.CONJ ychydiga_little.QUAN danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P .
  and we're a little...
402ESMa be ?
  aand.CONJ bewhat.INT ?
  and what?
403ESMwneud uh te neu xxx .
  wneudmake.V.INFIN+SM uher.IM tetea.N.M.SG neuor.CONJ .
  making tea or [...]
404VLMte .
  tebe.IM .
  tea
405VLMa fues i xxx .
  aand.CONJ fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S .
  and I went [...]
406ESMa (dy)na ti .
  aand.CONJ dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you go
407ESMdyna fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there it is
408VLMxxx .
  .
  
409ESMie [/] ie .
  ieyes.ADV ieyes.ADV .
  yes, yes
410VLMa fydden nhw chwarae cardiau siŵr .
  aand.CONJ fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P chwaraeplay.V.INFIN cardiaucards.N.F.PL siŵrsure.ADJ .
  and they'll be playing cards, sure
411VLMachos mae hi wrth ei bodd yn chwarae cardiau .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wrthby.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S boddpleasure.N.M.SG ynPRT chwaraeplay.V.INFIN cardiaucards.N.F.PL .
  because she loves to play cards
412ESM+< ahCS ohCS .
  ahah.IM ohoh.IM .
  
413ESMuh gwraig uh weddw ydy ddi ?
  uher.IM gwraigwife.N.F.SG uher.IM weddwwidowed.ADJ+SM ydybe.V.3S.PRES ddishe.PRON.F.3S ?
  er, is she a widow?
414ESMneu [/] neu +..?
  neuor.CONJ neuor.CONJ ?
  or, or...
415VLMgwraig weddw .
  gwraigwife.N.F.SG weddwwidowed.ADJ+SM .
  a widow
416ESMgwraig weddw .
  gwraigwife.N.F.SG weddwwidowed.ADJ+SM .
  a widow
417VLMun o (y)r bòsys yr criw .
  unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF bòsysboss.N.M.PL yrthe.DET.DEF criwcrew.N.M.SG .
  one of the crew's bosses
418ESMahCS .
  ahah.IM .
  
419ESMahCS (.) dyna pwy (y)dy hi .
  ahah.IM dynathat_is.ADV pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  ah, that's who she is
420VLMnain hogyn bach yr bòs .
  naingrandmother.N.F.SG hogynlad.N.M.SG bachsmall.ADJ yrthe.DET.DEF bòsboss.N.M.SG .
  the bosses' son's grandmother
421ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
422ESM+< ia y bòs .
  iayes.ADV ythe.DET.DEF bòsboss.N.M.SG .
  yes, the boss
423ESMoedd uh xxx ohCS oedd hi (we)di cael hwyl digon .
  oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM ohoh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN hwylfun.N.F.SG digonenough.QUAN .
  [...] oh, she'd had fun, enough
424ESMoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  she had
425ESMbwyd neis ofnadwy meddai .
  bwydfood.N.M.SG neisnice.ADJ ofnadwyterrible.ADJ meddaisay.V.3S.IMPERF .
  very nice food she said
426ESMy bwyd yn neis iawn .
  ythe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ynPRT neisnice.ADJ iawnvery.ADV .
  the food is very nice
427ESMoedd hi (ddi)m yn deud bod o (y)n neisiach ar <yr ehCS> [//] yr trip <gaeson nhw> [//] na ehCS gaeson ni tro blaen ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT neisiachnice.ADJ.COMP aron.PREP yrthe.DET.DEF eheh.IM yrthe.DET.DEF triptrip.N.M.SG gaesonget.V.1P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P nathan.CONJ eheh.IM gaesonget.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P troturn.N.M.SG blaenfront.N.M.SG ?
  didn't she say that it was nicer on that trip that we had before?
428ESMond y bwyd yn neisiach meddai .
  ondbut.CONJ ythe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ynPRT neisiachnice.ADJ.COMP meddaisay.V.3S.IMPERF .
  but she said the food was nicer
429ESMahCS .
  ahah.IM .
  
430VLM<a mae [?] bwyd acw reit> [///] oedden ni yn gweld o (y)n reit dda .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES bwydfood.N.M.SG acwover there.ADV reitquite.ADV oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT gweldsee.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM .
  and the food over there is, we thought it was pretty good
431VLMa lot o fwyd .
  aand.CONJ lotlot.QUAN oof.PREP fwydfood.N.M.SG+SM .
  and a lot of food
432ESMia ia wel oedd o (y)n lot o fwyd .
  iayes.ADV iayes.ADV welwell.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP fwydfood.N.M.SG+SM .
  yes, yes, well [...] food
433VLMxxx .
  .
  
434ESMo(edde)n nhw (y)n cael digon o fwyd .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN digonenough.QUAN oof.PREP fwydfood.N.M.SG+SM .
  they had enough food
435VLMahCS .
  ahah.IM .
  
436ESMohCS oedden .
  ohoh.IM oeddenbe.V.13P.IMPERF .
  oh, they did
437ESMond uh oedd hi (y)n deud bod y bwyd yn neisiach .
  ondbut.CONJ uher.IM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF bwydfood.N.M.SG ynPRT neisiachnice.ADJ.COMP .
  but, er, she said that the food was nicer
438VLMahCS .
  ahah.IM .
  
439VLMac oedden nhw (y)n deud bod (.) sychder difrifol <(y)na rŵan> [?] .
  acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN sychderdryness.N.M.SG difrifolserious.ADJ ynathere.ADV rŵannow.ADV .
  and they said that there's a terrible drought there now
440VLMbod yr lle oedden ni (y)n mynd efo (y)r llong fach ar y llyn <yn &s> [//] mae o (y)n sych .
  bodbe.V.INFIN yrthe.DET.DEF lleplace.N.M.SG oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF llongship.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM aron.PREP ythe.DET.DEF llynlake.N.M.SG ynPRT maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT sychdry.ADJ .
  that the place where we're going with the little boat on the lake is dry
441ESM+< oedd yr xxx yr [/] yr xxx yn sych .
  oeddbe.V.3S.IMPERF yrthat.PRON.REL yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF ynPRT sychdry.ADJ .
  the [...] is [...] is dry
442VLMoedd o (y)n sych y xxx pan aeson ni (y)na .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT sychdry.ADJ ythe.DET.DEF panwhen.CONJ aesongo.V.1P.PAST niwe.PRON.1P ynathere.ADV .
  it was dry [...] when we went there
443ESMxxx maen nhw chwarae pêl_droed .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P chwaraeplay.V.INFIN pêl_droedfootball.N.F.SG .
  [...] they're playing football
444VLMond <yr &a yr &a> [//] yr afon oedd sych .
  ondbut.CONJ yrthat.PRON.REL yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF sychdry.ADJ .
  but the river was dry
445ESMyn y xxx +/.
  ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  in the [...]...
446ESM&=laugh .
  .
  
447VLMyr afon oedd sych medden nhw .
  yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF sychdry.ADJ meddenown.V.3P.IMPER nhwthey.PRON.3P .
  they said that the river was dry
448ESMyndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes yes, it is
449VLMmm o(eddw)n i (y)n gweld <bod lot o> [//] bod (y)na brinder dŵr (.) difrifol .
  mmmm.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP bodbe.V.INFIN ynathere.ADV brinderscarcity.N.M.SG+SM dŵrwater.N.M.SG difrifolserious.ADJ .
  mm, I saw that there was a terrible water shortage
450ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
451ESMmaen nhw (y)n cael digon rŵan yn yr AndesCS yn_dydyn ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN digonenough.QUAN rŵannow.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF Andesname yn_dydynbe.V.3P.PRES.TAG ?
  they get enough now in the Andes don't they?
452VLMahCS .
  ahah.IM .
  
453ESMdigon o ddŵr .
  digonenough.QUAN oof.PREP ddŵrwater.N.M.SG+SM .
  enough water
454ESMmaen nhw (y)n deud bod hi glawio digon .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S glawiorain.V.INFIN digonenough.QUAN .
  they say it rains enough
455VLMahCS .
  ahah.IM .
  
456ESMmae yr afon xxx yn (.) o ochr i ochr .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF afonriver.N.F.SG ynin.PREP oof.PREP ochrside.N.F.SG ito.PREP ochrside.N.F.SG .
  the river [...] from side to side
457ESMyn llawn llawn .
  ynPRT llawnfull.ADJ llawnfull.ADJ .
  totally full
458VLMond oedd y côr yn mynd (.) pan o(eddw)n i (y)n dod adra .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN panwhen.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN adrahomewards.ADV .
  but the choir was going, when I was coming home
459ESM+< xxx .
  .
  
460VLMxxx ddoe [?] am tua hanner awr wedi tri .
  ddoeyesterday.ADV amfor.PREP tuatowards.PREP hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP trithree.NUM.M .
  [...] yesterday at about half past three
461VLM<wedyn o(eddw)n i (y)n> [?] cychwyn .
  wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cychwynstart.V.INFIN .
  then I was starting
462ESMa pwy enillodd y côr ?
  aand.CONJ pwywho.PRON enilloddwin.V.3S.PAST ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG ?
  and who won the choir?
463VLMwnaeth SeionCS ennill lawer gwaith .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM Seionname ennillwin.V.INFIN lawermany.QUAN+SM gwaithtime.N.F.SG .
  Seion won many times
464ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
465ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
466ESMa GlenysCS gaeth yr +...
  aand.CONJ Glenysname gaethget.V.3S.PAST+SM yrthe.DET.DEF .
  and Glenys got the...
467VLM++ xxx .
  .
  
468ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
469ESMoeddwn i (y)n deud dau (.) ehCS o blentyn ifanc uh blwyddyn diwetha .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN dautwo.NUM.M eheh.IM oof.PREP blentynchild.N.M.SG+SM ifancyoung.ADJ uher.IM blwyddynyear.N.F.SG diwethalast.ADJ .
  I was saying two young children last year
470ESMhogyn bach AmaliaCS a CarlCS .
  hogynlad.N.M.SG bachsmall.ADJ Amalianame aand.CONJ Carlname .
  Amalia and Carl's young son
471ESMGlenysCS &=stammer .
  Glenysname .
  
472ESMplant bach ifanc ynde yn dod fyny yn yr eisteddfod uh .
  plantchild.N.M.PL bachsmall.ADJ ifancyoung.ADJ yndeisn't_it.IM ynPRT dodcome.V.INFIN fynyup.ADV ynin.PREP yrthe.DET.DEF eisteddfodeisteddfod.N.F.SG uher.IM .
  young children, isn't it, coming up in the Eisteddfod, er
473VLMmae Glenys wedi cael e lawer gwaith .
  maebe.V.3S.PRES Glenysname wediafter.PREP caelget.V.INFIN ehe.PRON.M.3S lawermany.QUAN+SM gwaithtime.N.F.SG .
  Glenys has had it many times
474ESMyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  he has
475ESMond dim fan (a)cw .
  ondbut.CONJ dimnot.ADV fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  but not over there
476VLMahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah, yes
477ESMtro cyntaf yn xxx eisteddfod fawr [?] .
  troturn.N.M.SG cyntaffirst.ORD ynPRT eisteddfodeisteddfod.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM .
  first time in [...] the big Eisteddfod
478VLMeisteddfod fawr ia .
  eisteddfodeisteddfod.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM iayes.ADV .
  the big Eisteddfod, yes
479ESMeisteddfod plant yndy .
  eisteddfodeisteddfod.N.F.SG plantchild.N.M.PL yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  the children's Eisteddfod, it is
480VLMyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is
481ESM+< yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  it is
482ESMgaeth hi (e)leni yn y steddfod plant .
  gaethget.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S elenithis year.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF steddfodeisteddfod.N.F.SG plantchild.N.M.PL .
  she got it this year in the children's Eisteddfod
483VLMa merch Jeremy_StuartCS yr gadair .
  aand.CONJ merchgirl.N.F.SG Jeremy_Stuartname yrthe.DET.DEF gadairchair.N.F.SG+SM .
  and Jeremy_Stuart in the chair
484ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
485ESMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
486VLMdo .
  doyes.ADV.PAST .
  
487VLMond oedd côr SiwanCS ar_ôl eleni .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF côrchoir.N.M.SG Siwanname ar_ôlafter.PREP elenithis year.ADV .
  but Siwan's choir was behind this year
488VLMmae [//] oedd o (y)na .
  maebe.V.3S.PRES oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynathere.ADV .
  it was there
489VLMond efo FlorenceCS .
  ondbut.CONJ efowith.PREP Florencename .
  but with Florence
490ESMahCS .
  ahah.IM .
  
491VLMdim SiwanCS .
  dimnot.ADV Siwanname .
  not Siwan
492VLMSiwanCS efo (y)r bobl yn_dydy .
  Siwanname efowith.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  Siwan with the people, isn't she
493ESMefo (y)r xxx .
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF .
  with the [...]
494VLMyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  she is
495VLMond oedd hi (we)di bod ffwrdd efo ei gŵr yn Buenos_AiresCS .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ffwrddway.N.M.SG efowith.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S gŵrman.N.M.SG ynin.PREP Buenos_Airesname .
  but she'd been away with her husband in Buenos Aires
496ESMoedd oedd oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes yes, she had
497VLMa wedyn mi ddoth hi (y)n_ôl .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S yn_ôlback.ADV .
  and then she came back
498VLMmae o draw .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S drawyonder.ADV .
  he is here
499ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
500ESMmae yr (h)ogan wedi mynd yndy ?
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  the daughter has left hasn't she?
501ESMyr ferch xxx yndy ?
  yrthe.DET.DEF ferchgirl.N.F.SG+SM yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  the girl [...] is she?
502VLM(e)fallai [/] (e)fallai .
  efallaiperhaps.CONJ efallaiperhaps.CONJ .
  maybe, maybe
503ESMyn(dy) yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes she has
504ESMferch oedd hi (y)n ehCS aros efo .
  ferchgirl.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT eheh.IM aroswait.V.INFIN efowith.PREP .
  girl she was, eh, staying with
505VLM+< na .
  nano.ADV .
  no
506VLMoedd (.) côr teulu yn andros o dda .
  oeddbe.V.3S.IMPERF côrchoir.N.M.SG teulufamily.N.M.SG ynPRT androsexceptionally.ADV oof.PREP ddagood.ADJ+SM .
  the family choir was very good
507ESMxxx pwy ?
  pwywho.PRON ?
  [...] who?
508ESMun Joan_StanleyCS ?
  unone.NUM Joan_Stanleyname ?
  Joan Stanley's one?
509VLMKellyCS oedd yr unig un oedd yn trio .
  Kellyname oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ unone.NUM oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT triotry.V.INFIN .
  Kelly was the only one who was trying
510ESMahCS yr unig un .
  ahah.IM yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ unone.NUM .
  ah, the only one
511VLMwnaeth nhw ganu dwy waith .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ganusing.V.INFIN+SM dwytwo.NUM.F waithtime.N.F.SG+SM .
  they sang twice
512ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
513VLMac oedd y dyn oedd <yn yn> [/] yn yr (.) juradoS wedi dychryn gweld gymaint ohonyn nhw .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF dynman.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT ynPRT ynin.PREP yrthe.DET.DEF juradojury.N.M.SG wediafter.PREP dychrynfrighten.V.INFIN gweldsee.V.INFIN gymaintso much.ADJ+SM ohonynfrom_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  and the man in the jury was shocked to see so many of them
514ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
515ESMefo (y)r uh (.) juradoS .
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM juradojury.N.M.SG.[or].vow.V.PASTPART .
  with the, eh, jury
516ESMahCS .
  ahah.IM .
  
517VLMoedd ElizabethCS (y)n (.) deud +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF Elizabethname ynPRT deudsay.V.INFIN .
  Elizabeth said...
518VLM+" ohCS mae (y)na ragor ar_ôl .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ragormore.QUAN+SM ar_ôlafter.PREP .
  oh, there are more left
519ESMKatherine_HughesCS .
  Katherine_Hughesname .
  
520VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
521ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
522ESMoedd hi (y)na .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynathere.ADV .
  she was there
523VLMoedd hi (y)n canu yn y bore .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT canusing.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  she was singing in the morning
524ESMcanu yn y côr .
  canusing.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  singing in the choir
525ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
526ESMneis yndy ?
  neisnice.ADJ yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  nice isn't it
527VLMoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  it was
528VLMoedd o (y)n andros o neis .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT androsexceptionally.ADV oof.PREP neisnice.ADJ .
  it was terribly nice
529ESMond ehCS beth ryfedd xxx +/.
  ondbut.CONJ eheh.IM beththing.N.M.SG+SM ryfeddstrange.ADJ+SM .
  but, eh, strange thing [...]
530VLMyr un diweddar wnaeson nhw ganu (y)na .
  yrthe.DET.DEF unone.NUM diweddarrecent.ADJ wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ganusing.V.INFIN+SM ynathere.ADV .
  they sang the latest one there
531VLMandros o dda .
  androsexceptionally.ADV oof.PREP ddagood.ADJ+SM .
  terribly good
532VLM<oedd hi> [?] +//.
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  she was...
533VLM(y)na [?] emyn neis .
  ynathere.ADV emynhymn.N.M.SG neisnice.ADJ .
  that's a nice hymn
534ESMwelaist ti SusanCS neu na ?
  welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S Susanname neuor.CONJ nano.ADV ?
  did you see Susan or not?
535VLMoedd hi (ddi)m yna .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynathere.ADV .
  she wasn't there
536ESMoedd hi (ddi)m yna .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynathere.ADV .
  she wasn't there
537ESMna .
  nano.ADV .
  no
538VLMwelais i Crescencia_SanchezCS .
  welaissee.V.1S.PAST+SM ito.PREP Crescencia_Sanchezname .
  I saw Crescencia Sanchez
539ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
540VLMPatricia_GordonCS .
  Patricia_Gordonname .
  
541ESMahCS .
  ahah.IM .
  
542VLMond na SusanCS ddim .
  ondbut.CONJ na(n)or.CONJ Susanname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  but no, not Susan
543ESMddim xxx .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  not [...]
544VLMmae yna lot o xxx sy (y)n arfer mynd .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT arferuse.V.INFIN myndgo.V.INFIN .
  there are a lot of [...] who usually go
545ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
546ESMa maen nhw (y)n blino siŵr .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT blinotire.V.INFIN siŵrsure.ADJ .
  and they get tired, sure
547ESMmae mewn oed yn_dydy .
  maebe.V.3S.PRES mewnin.PREP oedage.N.M.SG yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  she's old isn't she
548ESMwnaeth ehCS CrescenciaCS ffonio diwrnod blaen .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM eheh.IM Crescencianame ffoniophone.V.INFIN diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM .
  eh, Crescencia phoned the other day
549ESMddim llawer xxx .
  ddimnot.ADV+SM llawermany.QUAN .
  not much [...]
550VLMoedd CrescenciaCS fan hyn ddoe hefyd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Crescencianame fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ddoeyesterday.ADV hefydalso.ADV .
  Crescencia was here yesterday too
551ESMahCS .
  ahah.IM .
  
552VLMa EdelmiraCS .
  aand.CONJ Edelmiraname .
  and Edelmira
553ESMa FelipaCS ?
  aand.CONJ Felipaname ?
  and Felipa?
554VLMFelipaCS .
  Felipaname .
  
555VLMond oedden nhw (we)di mynd i eisteddfod .
  ondbut.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP eisteddfodeisteddfod.N.F.SG .
  but they had gone to the Eisteddfod
556ESMahCS .
  ahah.IM .
  
557VLMachos (dy)dy hi ddim yn gweld a ddim yn clywed digon .
  achosbecause.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN aand.CONJ ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN digonenough.QUAN .
  because she doesn't see and doesn't hear enough
558ESMpwy ?
  pwywho.PRON ?
  who?
559ESMEdelmiraCS ?
  Edelmiraname ?
  
560VLMna(c) (y)dy .
  nacPRT.NEG ydybe.V.3S.PRES .
  she doesn't
561ESMdim yn gweld ?
  dimnot.ADV ynPRT gweldsee.V.INFIN ?
  she doesn't see?
562VLMna .
  nano.ADV .
  no
563VLMefo un llygaid (dy)dy hi (ddi)m yn gweld .
  efowith.PREP unone.NUM llygaideyes.N.M.PL dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT gweldsee.V.INFIN .
  she doesn't see in one eye
564ESMbe sy arni ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL arnion_her.PREP+PRON.F.3S ?
  what's wrong with her?
565VLMw mae +/.
  wooh.IM maebe.V.3S.PRES .
  w, [...] ...
566ESMbe sy arni catarataS [?] ?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL arnion_her.PREP+PRON.F.3S cataratacataract.N.F.SG ?
  what's she got, a cataract?
567VLMna amser gaeth hi (y)r +...
  nano.ADV amsertime.N.M.SG gaethget.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S yrthe.DET.DEF .
  no, the time she had the...
568VLMefo (y)r car .
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF carcar.N.M.SG .
  with the car
569VLMti (y)n cofio gaeth hi (.) ddamwain efo car ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN gaethget.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ddamwainbefall.V.INFIN+SM efowith.PREP carcar.N.M.SG ?
  do you remember she had a car accident?
570ESMahCS .
  ahah.IM .
  
571ESMmae ryw [?] wedi colli llygaid xxx .
  maebe.V.3S.PRES rywsome.PREQ+SM wediafter.PREP collilose.V.INFIN llygaideyes.N.M.PL .
  she lost an eye [...]
572ESMa (y)r llall does dim posib wneud rhywbeth ?
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF llallother.PRON doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV posibpossible.ADJ wneudmake.V.INFIN+SM rhywbethsomething.N.M.SG ?
  and there's nothing that can be done for the other?
573VLMna .
  nano.ADV .
  no
574VLMmm +...
  mmmm.IM .
  
575ESMohCS rargian !
  ohoh.IM rargianheavens.E !
  oh heck!
576VLM+< na mae (y)n cael dipyn o drafferth .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT caelget.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP drafferthtrouble.N.MF.SG+SM .
  no she has some difficulty
577VLMwelsoch chi xxx +/.
  welsochsee.V.2P.PAST+SM chiyou.PRON.2P .
  you see [...]
578ESMa ddim yn clywed chwaith ?
  aand.CONJ ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN chwaithneither.ADV ?
  and unable to hear either?
579VLMddim yn clywed meddai hi .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT clywedhear.V.INFIN meddaisay.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  unable to hear, she says
580ESMwel +...
  welwell.IM .
  
581VLM+< wedyn (dy)dy (h)i (ddi)m deall llawer o Gymraeg .
  wedynafterwards.ADV dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM deallunderstand.V.INFIN llawermany.QUAN oof.PREP GymraegWelsh.N.F.SG+SM .
  and then, she doesn't understand much Welsh
582ESM+< xxx .
  .
  
583ESMahCS .
  ahah.IM .
  
584VLMond oedd (y)na lot o Sbanish (e)leni .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP SbanishSpanish.N.F.SG elenithis year.ADV .
  but there was a lot of Spanish this year
585VLMlot fawr .
  lotlot.QUAN fawrbig.ADJ+SM .
  very many
586VLMoedd (we)di newid lot .
  oeddbe.V.3S.IMPERF wediafter.PREP newidchange.V.INFIN lotlot.QUAN .
  it had changed a lot
587ESMond uh aeth hi (y)n go [/] (.) go_lew .
  ondbut.CONJ uher.IM aethgo.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ynPRT gorather.ADV go_lewrather.ADV .
  but, er, it went quite well
588VLMdo .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
589VLMxxx .
  .
  
590VLMdo uh do do do do .
  doyes.ADV.PAST uher.IM doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES doyes.ADV.PAST .
  it did, er, it did
591ESMa faint o (y)r gloch wnaeth hi orffen ?
  aand.CONJ faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S orffencomplete.V.INFIN+SM ?
  and what time did she finish?
592VLMo(eddw)n i (y)n cyrraedd adref nos Wener am un (.) a nos Sadwrn am ddau .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cyrraeddarrive.V.INFIN adrefhomewards.ADV nosnight.N.F.SG WenerFriday.N.F.SG+SM amfor.PREP unone.NUM aand.CONJ nosnight.N.F.SG SadwrnSaturday.N.M.SG amfor.PREP ddautwo.NUM.M+SM .
  I got home on Friday night at one, and on Saturday at two
593ESMffordd <est ti> [//] does di (y)n_ôl dydd [/] dydd Iau dydd Gwener ?
  fforddway.N.F.SG estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG diyou.PRON.2S+SM yn_ôlback.ADV dyddday.N.M.SG dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG ?
  which way did you come home on Thursday, Friday?
594VLMdydd Gwener efo NerysCS PriceCS .
  dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG efowith.PREP Nerysname Pricename .
  Friday with Nerys Price
595ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
596ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
597VLMa mi es lawr dydd Sadwrn efo NerysCS .
  aand.CONJ miPRT.AFF esgo.V.1S.PAST lawrdown.ADV dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG efowith.PREP Nerysname .
  and I went down on Saturday with Nerys
598ESMahCS .
  ahah.IM .
  
599VLMa ddoes i yn_ôl dydd Sadwrn efo FfionCS a DylanCS de .
  aand.CONJ ddoesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG+SM ito.PREP.[or].I.PRON.1S yn_ôlback.ADV dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG efowith.PREP Ffionname aand.CONJ Dylanname debe.IM+SM .
  I came back on Saturday with Ffion and Dylan
600ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
601VLMna popeth yn hwylus .
  nano.ADV popetheverything.N.M.SG ynPRT hwylusconvenient.ADJ .
  no everything was convenient
602VLMa dydd Gwener o(eddw)n i (y)n mynd i fynd efo (y)r bws .
  aand.CONJ dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG .
  and Friday I went on the bus
603ESMahCS ia ?
  ahah.IM iayes.ADV ?
  ah yes?
604VLMac o(eddw)n i wrthi (y)n disgwyl y bws (.) i fynd achos o(eddw)n i (y)n mynd drwy yr ffarm .
  acand.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT disgwylexpect.V.INFIN ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN drwythrough.PREP+SM yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG .
  and I was waiting for the bus to go because I was going through the farm
605ESMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
606VLMa mi basiodd Alicia_BebbCS .
  aand.CONJ miPRT.AFF basioddpass.V.3S.PAST+SM Alicia_Bebbname .
  and Alicia Bebb passed by
607VLMac oedd hi yn gweiddi +"/.
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gweiddishout.V.INFIN .
  and she was shouting:
608VLM+" xxx ti (y)n mynd i TrelewCS ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP Trelewname ?
  [...] are you going to Trelew?
609VLM+" yndw xxx .
  yndwbe.V.1S.PRES.EMPH .
  I am [...]
610ESMahCS .
  ahah.IM .
  
611VLMffwr(dd) â fi .
  ffwrddway.N.M.SG âwith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  away I went
612ESMffwrdd â ti wedyn .
  ffwrddway.N.M.SG âwith.PREP tiyou.PRON.2S wedynafterwards.ADV .
  away you went then
613ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  there you go
614ESMwedi cael lifft .
  wediafter.PREP caelget.V.INFIN lifftlift.N.M.SG .
  had a lift
615VLMdo fues i (y)n lwcus .
  doyes.ADV.PAST fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ynPRT lwcuslucky.ADJ .
  yes I was lucky
616VLM&=cough .
  .
  
617ESMac wyt ti wedi bod yn MadrynCS yn ddiweddar neu na ?
  acand.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP Madrynname ynPRT ddiweddarrecent.ADJ+SM neuor.CONJ nano.ADV ?
  and have you been in Madryn lately or not?
618VLMna dw i (ddi)m (we)di bod yn MadrynCS ers xxx .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP Madrynname erssince.PREP .
  no, I haven't been in Madryn since [...]
619VLMmae CarlotaCS isio mynd i weld yr hen wreigan yma sy (y)n edrych ar ei ôl hi .
  maebe.V.3S.PRES Carlotaname isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF henold.ADJ wreiganlittle_woman.N.F.SG+SM ymahere.ADV sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT edrychlook.V.INFIN aron.PREP eiher.ADJ.POSS.F.3S ôlrear.ADJ hishe.PRON.F.3S .
  Carlota wants to go to see the old lady who looks after her
620ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
621ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
622VLMachos mae hi isio gweld hi (y)n byw meddai hi .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S isiowant.N.M.SG gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN meddaisay.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  she says she wants to see her living
623ESMahCS .
  ahah.IM .
  
624ESMCarlotaCS intrest yn yr uh +..?
  Carlotaname intrestinterest.N.M.SG ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM ?
  is Carlota interested in the er...
625ESMneu yr hen wraig yn CarlotaCS ?
  neuor.CONJ yrthe.DET.DEF henold.ADJ wraigwife.N.F.SG+SM ynin.PREP Carlotaname ?
  or the old lady in Carlota?
626VLMna CarlotaCS intrest isio gweld yr hen wraig .
  nano.ADV Carlotaname intrestinterest.N.M.SG isiowant.N.M.SG gweldsee.V.INFIN yrthe.DET.DEF henold.ADJ wraigwife.N.F.SG+SM .
  no, Carlota wants to go see the old lady
627ESM+< yn yr +//.
  ynin.PREP yrthe.DET.DEF .
  in the...
628ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
629ESM(dy)na ti .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S .
  there you go
630ESMa dw i (y)n cofio pam oedd hi (y)n fach .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  and I remeber when she was young
631ESMoedd [/] oedd hi (y)n fach .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  she was, she was young
632VLMcofio pan oedd hi (y)n dod uh i (y)r tŷ i gweithio i fi pan oedd hi (y)n fach .
  cofioremember.V.INFIN panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN uher.IM ito.PREP yrthe.DET.DEF house.N.M.SG ito.PREP gweithiowork.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM panwhen.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT fachsmall.ADJ+SM .
  I remember when she would come to the house to work for me when she was young
633ESM<ia ia> [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes, yes
634ESMohCS .
  ohoh.IM .
  
635ESM[- spa] bueno .
  buenowell.E .
  good
636ESMbydd raid i ti fynd efo hi .
  byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  you'll have to go with her
637VLMbydd raid i fi fynd â hi .
  byddbe.V.3S.FUT raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM fyndgo.V.INFIN+SM âwith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  I'll have to take her
638ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
639VLMond dim ond dydd Iau sy efo (h)i yn rhydd o (y)r ysgol .
  ondbut.CONJ dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP hishe.PRON.F.3S ynPRT rhyddfree.ADJ oof.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  but she's only got Thursday free from school
640VLMddim_byd .
  ddim_bydnothing.ADV+SM .
  nothing
641ESMxxx .
  .
  
642VLMa mae MichelleCS wedi dechrau gweithio bore (y)ma .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Michellename wediafter.PREP dechraubegin.V.INFIN gweithiowork.V.INFIN boremorning.N.M.SG ymahere.ADV .
  and [...] Michelle has started working this morning
643ESMahCS .
  ahah.IM .
  
644ESMmae [//] oedd hi (y)n falch ?
  maebe.V.3S.PRES oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT falchproud.ADJ+SM ?
  was she happy?
645VLMoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  she was
646VLMond oedd hi (y)n gwybod ffordd oedd hi (y)n mynd i fynd .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gwybodknow.V.INFIN fforddway.N.F.SG oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  but she knew which way she was going to go
647VLMxxx gwybod ffordd mae (we)di mynd &=laugh .
  gwybodknow.V.INFIN fforddway.N.F.SG maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  [...] know which way it's gone
648ESMmi awn nhw (y)n [//] â hi siŵr .
  miPRT.AFF awngo.V.1P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT âwith.PREP hishe.PRON.F.3S siŵrsure.ADJ .
  they'll take her, surely
649VLM<dw i (y)n gwybod> [=! whisper] .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I know
650ESMoedd AlwynCS ddim xxx +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF Alwynname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  Alwyn wasn't [...]...
651VLM+< oedd hi (y)n bod i_lawr erbyn hanner awr wedi wyth .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT bodbe.V.INFIN i_lawrdown.ADV erbynby.PREP hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP wytheight.NUM .
  she was supposed to be down by half past eight
652ESMxxx AlwynCS xxx lifft iddi lawr xxx .
  Alwynname lifftlift.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S lawrdown.ADV .
  [...] Alwyn [...] lift to her down [...]
653VLMTrishaCS (e)fallai .
  Trishaname efallaiperhaps.CONJ .
  maybe Trisha
654ESMxxx buenoS un o (y)r ddau siŵr .
  buenowell.E unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF ddautwo.NUM.M+SM siŵrsure.ADJ .
  [...] of course, one of the too, surely
655VLMsiŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  surely
656VLMnes bydd hi wedi xxx arferiad uh mewn bysys .
  nesnearer.ADJ.COMP byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP arferiadcustom.N.MF.SG uher.IM mewnin.PREP bysysbuses.N.M.PL .
  until she's used to [..] in buses
657ESM<ia ia> [/] ia paid â synnu dim .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP synnuastonish.V.INFIN dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG .
  yes, yes, yes don't be surprised
658VLMbysys yn pasio .
  bysysbuses.N.M.PL ynPRT pasiopass.V.INFIN .
  buses passing
659VLMond uh +...
  ondbut.CONJ uher.IM .
  but er...
660ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
661ESMond nes <bydd hi> [/] bydd hi (we)di arfer bydd hi cael xxx .
  ondbut.CONJ nesnearer.ADJ.COMP byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP arferuse.V.INFIN byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S caelget.V.INFIN .
  but until she has gotten used to it she will get [...]
662VLM+< bydd hi (we)di arfer .
  byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP arferuse.V.INFIN .
  she will get used to it
663VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
664ESM&=groan .
  .
  
665VLMnaw [/] naw awr .
  nawnine.NUM nawnine.NUM awrhour.N.F.SG .
  nine hours
666ESMahCS .
  ahah.IM .
  
667ESMo hanner wedi wyth tan (.) <dau o (y)r gloch y pnawn uh> [//] tri o gloch y pnawn .
  oof.PREP hannerhalf.N.M.SG wediafter.PREP wytheight.NUM tanuntil.PREP dautwo.NUM.M oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF pnawnafternoon.N.M.SG uher.IM trithree.NUM.M oof.PREP glochbell.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF pnawnafternoon.N.M.SG .
  from half past eight until half past three in the afternoon
668VLMtri o gloch y pnawn .
  trithree.NUM.M oof.PREP glochbell.N.F.SG+SM ythe.DET.DEF pnawnafternoon.N.M.SG .
  three in the afternoon
669ESMahCS .
  ahah.IM .
  
670ESMgo_lew mm +...
  go_lewrather.ADV mmmm.IM .
  that's good
671VLM&=laugh .
  .
  
672ESMwel rywbeth i &ð ddechrau .
  welwell.IM rywbethsomething.N.M.SG+SM ito.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM .
  well something to begin with
673VLMia oedd hi (we)di cael dau .
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN dautwo.NUM.M .
  yes, she had got two
674VLMoedd un fan hyn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF unone.NUM fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  one was here
675ESMahCS .
  ahah.IM .
  
676VLMa (y)r llall yn TrelewCS .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF llallother.PRON ynin.PREP Trelewname .
  and the other is in Trelew
677ESM+< xxx .
  .
  
678VLMoedd yn yr cooperativaS agropecuariaS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynin.PREP yrthe.DET.DEF cooperativaco-op.N.F.SG agropecuariaagricultural.ADJ.F.SG .
  it was in the agricultural cooperative
679ESMahCS .
  ahah.IM .
  
680VLMond [?] tri diwrnod yn um pythefnos [?] .
  ondbut.CONJ trithree.NUM.M diwrnodday.N.M.SG ynPRT umum.IM pythefnosfortnight.N.MF.SG .
  but three days in the um two weeks
681ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
682VLMa (.) ia cyflog ddim (y)r un fath .
  aand.CONJ iayes.ADV cyflogwage.N.MF.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM .
  and, yes, not the same wage
683ESM+< ddim +...
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  not...
684ESM+< na .
  nano.ADV .
  no
685VLMxxx .
  .
  
686ESM+< siŵr .
  siŵrsure.ADJ .
  
687VLMond oedd hi (y)n mynd i gynnig xxx .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP gynnigoffer.V.INFIN+SM .
  she was going to recommend [...]
688ESMi ddechrau efo rywbeth .
  ito.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM efowith.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  to start with something
689ESMi ddechrau rywbeth .
  ito.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  to start something
690ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
691VLMond wnaeson nhw alw i fan (a)cw ac oedd yna disgwyl i un o yr bòsys i gael deud yn syth .
  ondbut.CONJ wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P alwcall.V.INFIN+SM ito.PREP fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV disgwylexpect.V.INFIN ito.PREP unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF bòsysboss.N.M.PL ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM deudsay.V.INFIN ynPRT sythstraight.ADJ .
  but they called there and they waited for one of the bosses to get to say immediately
692VLMa wedyn mi aeth hi diwrnod o (y)r blaen efo ei mam i TrelewCS .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF aethgo.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S diwrnodday.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF blaenfront.N.M.SG efowith.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG ito.PREP Trelewname .
  and then she went with her mother to Trelew the other day
693VLMa wedyn mi aeth hi i weld xxx +"/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF aethgo.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM .
  and then she went to see [...]
694VLM+" <mae rhaid> [//] ohCS rhaid [/] rhaid ti dechrau dydd Llun .
  maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG ohoh.IM rhaidnecessity.N.M.SG rhaidnecessity.N.M.SG tiyou.PRON.2S dechraubegin.V.INFIN dyddday.N.M.SG LlunMonday.N.M.SG .
  oh, you need to start on Monday
695ESM<wel na> [?] .
  welwell.IM nano.ADV .
  well, no
696VLMa wedyn mi ddoth yn_ôl yn y bws i nôl papurau .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yn_ôlback.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG ito.PREP nôlfetch.V.INFIN papuraupapers.N.M.PL .
  and then she came back on the bus to get the papers
697VLMa mi aethon nhw (y)n_ôl yn y bws (.) i wneud yr papurau .
  aand.CONJ miPRT.AFF aethongo.V.3P.PAST nhwthey.PRON.3P yn_ôlback.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF bwsbus.N.M.SG ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF papuraupapers.N.M.PL .
  and they went back in the bus to do the papers
698ESMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
699VLMxxx ia .
  iayes.ADV .
  [...] yes
700ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
701ESMpryd mae hi (y)n cael y títuloS ?
  prydwhen.INT maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT caelget.V.INFIN ythe.DET.DEF títulotitle.N.M.SG ?
  when does she get the degree
702VLMdw i ddim yn fod i ddeud .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM .
  I'm not supposed to say
703ESM+< &=cough .
  .
  
704ESMahCS .
  ahah.IM .
  
705ESMa &m &m mae tan +/.
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES tanuntil.PREP .
  and it's until...
706VLM++ mis Gorffennaf .
  mismonth.N.M.SG GorffennafJuly.N.M.SG .
  July
707ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
708VLMmis Gorffennaf wnaeth hi orffen .
  mismonth.N.M.SG GorffennafJuly.N.M.SG wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S orffencomplete.V.INFIN+SM .
  she finished in July
709ESMmm orffen .
  mmmm.IM orffencomplete.V.INFIN+SM .
  mm, finished
710VLMchweched o Orffennaf .
  chwechedsixth.ORD oof.PREP OrffennafJuly.N.M.SG+SM .
  the sixth of July
711ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
712ESMohCS .
  ohoh.IM .
  oh
713ESMa mae (y)r mis [?] yr un fath .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF mismonth.N.M.SG yrthe.DET.DEF unone.NUM fathtype.N.F.SG+SM .
  and the month is the same
714ESMbydden nhw yn gorffen rŵan .
  byddenbe.V.3P.COND nhwthey.PRON.3P ynPRT gorffencomplete.V.INFIN rŵannow.ADV .
  they'll be finishing now
715ESMbydden nhw ddim yn cael yr títuloS tan blwyddyn wedyn .
  byddenbe.V.3P.COND nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT caelget.V.INFIN yrthe.DET.DEF títulotitle.N.M.SG tanuntil.PREP blwyddynyear.N.F.SG wedynafterwards.ADV .
  they won't get the degree until next year
716VLM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
717ESMddim blwyddyn nesaf chwaith .
  ddimnot.ADV+SM blwyddynyear.N.F.SG nesafnext.ADJ.SUP chwaithneither.ADV .
  nor next year either
718ESMblwyddyn unarddeg .
  blwyddynyear.N.F.SG unarddegan eleven.N.M.SG .
  the year eleven
719VLMohCS .
  ohoh.IM .
  
720ESMia (dy)dyn nhw ddim yn cael nhw xxx (y)n syth .
  iayes.ADV dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT caelget.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT sythstraight.ADJ .
  yes they don't get them [...] immediately
721ESMna .
  nano.ADV .
  no
722VLMmaen nhw (y)n hir ehCS ?
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT hirlong.ADJ eheh.IM ?
  they're long, eh?
723ESMyn hir .
  ynPRT hirlong.ADJ .
  they're long
724ESMyndy (.) yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, they are
725ESM<achos bod nhw ddim> [///] (ta)sen nhw um wedi gorffen yn bach gynt (fa)sen nhw cael o yn dechrau blwyddyn .
  achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM tasenbe.V.3P.PLUPERF.HYP nhwthey.PRON.3P umum.IM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN ynPRT bachsmall.ADJ gyntearlier.ADJ+SM fasenbe.V.3P.PLUPERF+SM nhwthey.PRON.3P caelget.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynPRT dechraubegin.V.INFIN blwyddynyear.N.F.SG .
  If they'd have finished it a little earlier they could have got it at the start of the year
726ESMwrth bod nhw (y)n rhoid nhw (.) ar y dechrau (y)r blwyddyn (dy)dyn nhw (ddi)m yn cael amser i wneud nhw o (y)r diwedd yr [?] tymor rŵan i ddechrau (y)r blwyddyn .
  wrthby.PREP bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT rhoidgive.V.INFIN nhwthey.PRON.3P aron.PREP ythe.DET.DEF dechraubeginning.N.M.SG yrthe.DET.DEF blwyddynyear.N.F.SG dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT caelget.V.INFIN amsertime.N.M.SG ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P oof.PREP yrthe.DET.DEF diweddend.N.M.SG yrthe.DET.DEF tymorseason.N.M.SG rŵannow.ADV ito.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF blwyddynyear.N.F.SG .
  because they put them at the start of the year they don't have time to do them at the end of the season for the start of the year
727ESMfelly maen nhw (we)di disgwyl uh blwyddyn arall .
  fellyso.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP disgwylexpect.V.INFIN uher.IM blwyddynyear.N.F.SG arallother.ADJ .
  so they've waited another year
728ESMwel (.) ia mae (y)r tywydd (di)pyn bach o haul rŵan .
  welwell.IM iayes.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ oof.PREP haulsun.N.M.SG rŵannow.ADV .
  well, the weather has a little bit of sun now
729ESMgawn ni weld .
  gawnget.V.1P.PRES+SM niwe.PRON.1P weldsee.V.INFIN+SM .
  we'll see
730VLMohCS gobeithio ddaw o ynde .
  ohoh.IM gobeithiohope.V.INFIN ddawcome.V.3S.PRES+SM ohe.PRON.M.3S yndeisn't_it.IM .
  oh, I hope it will come, eh
731ESMdan ni wedi blino efo (y)r tywydd oer a tywydd +//.
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP blinotire.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF tywyddweather.N.M.SG oercold.ADJ aand.CONJ tywyddweather.N.M.SG .
  we're tired of the cold weather and the [...] weather...
732VLM+< wnaeth o ddechrau ohCS +/.
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM ohoh.IM .
  it started, oh...
733ESMmae (y)n boeth ac yn oer .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT boethhot.ADJ+SM acand.CONJ ynPRT oercold.ADJ .
  it's hot and cold
734VLMy gwynt o(eddw)n i (we)di blino .
  ythe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP blinotire.V.INFIN .
  it's the wind that I'm fed up with
735ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
736ESMa bod [/] bod gwynt bob dydd .
  aand.CONJ bodbe.V.INFIN bodbe.V.INFIN gwyntwind.N.M.SG bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  and that it's windy every day
737VLMohCS bob dydd gwynt a llwch a +/.
  ohoh.IM bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG gwyntwind.N.M.SG aand.CONJ llwchdust.N.M.SG aand.CONJ .
  oh, every day it's windy and dusty and...
738ESM<(fa)set ti (y)n> [/] (fa)set ti (y)n gweld y dillad yn hedfan yn (w)edi golchi heddiw .
  fasetbe.V.2S.PLUPERF+SM tiyou.PRON.2S ynPRT fasetbe.V.2S.PLUPERF+SM tiyou.PRON.2S ynPRT gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF dilladclothes.N.M.PL ynPRT hedfanfly.V.INFIN ynPRT wediafter.PREP golchiwash.V.INFIN heddiwtoday.ADV .
  if you saw the clothes flying after being washed today
739ESMoedden nhw (y)n <mynd efo (y)r gwynt> [=! laugh] .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG .
  they were going with the wind!
740VLMwnes i alw ddoe i ffarm GuilfordCS (.) i gael gweld sut oedden nhw .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S alwcall.V.INFIN+SM ddoeyesterday.ADV ito.PREP ffarmfarm.N.F.SG Guilfordname ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gweldsee.V.INFIN suthow.INT oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  I called at Guilford Farm yesterday to see how they were
741VLMmeddwl bod LudmillaCS ar +...
  meddwlthink.V.2S.IMPER bodbe.V.INFIN Ludmillaname aron.PREP .
  I think that Ludmilla on...
742VLMoedd LudmillaCS yn CalafateCS (.) efo criw o blant ysgol .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Ludmillaname ynin.PREP Calafatename efowith.PREP criwcrew.N.M.SG oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM ysgolschool.N.F.SG .
  Ludmilla was in Calafate with a group of schoolchildren
743ESMahCS .
  ahah.IM .
  
744ESMohCS (dy)na ti neis .
  ohoh.IM dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S neisnice.ADJ .
  oh, that's nice
745ESM(dy)na ti neis .
  dynathat_is.ADV tiyou.PRON.2S neisnice.ADJ .
  that's nice
746VLMa wedyn wnaeth hi alw arna fi a deud ohCS bod hi (y)n le braf .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S alwcall.V.INFIN+SM arnaon_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ deudsay.V.INFIN ohoh.IM bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT leplace.N.M.SG+SM braffine.ADJ .
  and then she called on me and said, oh, that it's a nice place
747ESMa be xxx +/.
  aand.CONJ bewhat.INT .
  and what [...] ..?
748VLM+< ac <oedd yr hen wraig> [//] oedden nhw (y)n iawn .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF henold.ADJ wraigwife.N.F.SG+SM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT iawnOK.ADV .
  and the old lady, they were okay
749VLMisio fi mynd fyny ddoe .
  isiowant.N.M.SG fiI.PRON.1S+SM myndgo.V.INFIN fynyup.ADV ddoeyesterday.ADV .
  wanting me to come up yesterday
750VLMond o(eddw)n i (y)n deud bod fi (y)n mynd i tŷ MartirioCS .
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP house.N.M.SG Martirioname .
  but I was saying that I had to go to Martirio's house
751ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
752VLMa ddeudais i baswn i (y)n mynd rhai o dyddiau (y)ma i edrych amdanyn nhw .
  aand.CONJ ddeudaissay.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S baswnbe.V.1S.PLUPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN rhaisome.PRON oof.PREP dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV ito.PREP edrychlook.V.INFIN amdanynfor_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P .
  and I said that I would go one of these days to look for them
753ESMehCS <mae (y)n> [/] mae (y)n hapus yna ?
  eheh.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT maebe.V.3S.PRES ynPRT hapushappy.ADJ ynathere.ADV ?
  eh, is she happy there?
754VLMwel mae o (y)n <dod i (y)r> [//] mynd i <fynd i dod i (y)r> [//] dechrau dod i (y)r côr dydd Mercher .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF dechraubeginning.N.M.SG dodcome.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG dyddday.N.M.SG MercherWednesday.N.F.SG .
  well he's going to start coming to the choir on Wednesday
755ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
756ESM(dy)na fo xxx .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it [...]
757VLMoedd o (y)n mynd i ddod dydd Mercher diwethaf .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM dyddday.N.M.SG MercherWednesday.N.F.SG diwethaflast.ADJ .
  he was going to come last wednesday
758VLMond oedd dim car efo fo .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF dimnot.ADV carcar.N.M.SG efowith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  but he didn't have a car
759ESMahCS reit .
  ahah.IM reitquite.ADV .
  ah right
760VLMmaen nhw wedi trwsio (y)r car .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP trwsiomend.V.INFIN yrthe.DET.DEF carcar.N.M.SG .
  they've fixed the car
761ESMahCS .
  ahah.IM .
  
762ESMpwy gar sy efo nhw ?
  pwywho.PRON garcar.N.M.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP nhwthey.PRON.3P ?
  what car do they have?
763VLMxxx .
  .
  
764ESMia pwy liw ?
  iayes.ADV pwywho.PRON liwcolour.N.M.SG+SM ?
  yes, what colour?
765VLMglas â ryw batsys (.) yno fo mae o wedi +...
  glasblue.ADJ âwith.PREP rywsome.PREQ+SM batsysbatch.N.M.PL ynothere.ADV fohe.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP .
  blue with some patches in it, it's...
766ESM+< xxx .
  .
  
767ESMachos (.) na (e)fallai bod fi (ddi)m (we)di gweld o .
  achosbecause.CONJ nano.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN fiI.PRON.1S+SM ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  because, no I might not have seen it
768VLMoedd hi (we)di bod yn (y)r eglwys bore ddoe .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF eglwyschurch.N.F.SG boremorning.N.M.SG ddoeyesterday.ADV .
  she was in church yesterday morning
769ESM+< xxx .
  .
  
770VLMoedd hi ddim (we)di mynd (y)n_ôl xxx mis [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV mismonth.N.M.SG .
  she hadn't gone back [...] month
771ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
772ESMahCS .
  ahah.IM .
  
773ESMxxx .
  .
  
774VLMi gael dechrau nabod pobl xxx .
  ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM dechraubegin.V.INFIN nabodknow_someone.V.INFIN poblpeople.N.F.SG .
  to start getting to know people [...]
775ESM+< pobl ie [/] ie .
  poblpeople.N.F.SG ieyes.ADV ieyes.ADV .
  people, yes
776ESMond (fa)sai rywun yn gallu deu(d) (wr)thyn nhw os (y)dyn nhw isio dod ehCS acw .
  ondbut.CONJ fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM rywunsomeone.N.M.SG+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN deudsay.V.INFIN wrthynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P osif.CONJ ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P isiowant.N.M.SG dodcome.V.INFIN eheh.IM acwover there.ADV .
  but someone could tell them if they want to come there
777ESM&=cough .
  .
  
778VLMS oedd DianeCS wedi deud wrthaf i bod isio i fi fynd efo hi xxx i +...
  yes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF Dianename wediafter.PREP deudsay.V.INFIN wrthafto_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S bodbe.V.INFIN isiowant.N.M.SG ito.PREP fiI.PRON.1S+SM fyndgo.V.INFIN+SM efowith.PREP hishe.PRON.F.3S ito.PREP .
  yes, Diane had told me I needed to go with her [...] to...
779ESMehCS claroS o(eddw)n i (y)n mynd i ddeu(d) (wr)that ti pan (fa)set ti (y)n mynd xxx faset ti (y)n mynd efo fi .
  eheh.IM claroof_course.E oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM wrthatto_you.PREP+PRON.2S tiyou.PRON.2S panwhen.CONJ fasetbe.V.2S.PLUPERF+SM tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN fasetbe.V.2S.PLUPERF+SM tiyou.PRON.2S ynPRT myndgo.V.INFIN efowith.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  eh of course, I was going to tell you, when you went [...] you'd go with me
780ESMdw i (y)n dod allan am chwech o xxx bob dydd Mawrth a dydd [/] dydd &i Iau .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN allanout.ADV amfor.PREP chwechsix.NUM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG MawrthTuesday.N.M.SG aand.CONJ dyddday.N.M.SG dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG .
  I'm coming out for six [...] every Tuesday and Thursday
781ESM(fa)sen ni (y)n mynd fyny .
  fasenbe.V.1P.PLUPERF+SM niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN fynyup.ADV .
  we'd go up
782ESMwedyn faset ti (y)n dod (y)n_ôl (.) efo rywun arall .
  wedynafterwards.ADV fasetbe.V.2S.PLUPERF+SM tiyou.PRON.2S ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV efowith.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM arallother.ADJ .
  then you'd come back with someone else
783VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
784VLMond dw i (y)n mynd fewn am naw <i (y)r> [//] at (y)r (h)en wreigan .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN fewnin.PREP+SM amfor.PREP nawnine.NUM ito.PREP yrthe.DET.DEF atto.PREP yrthe.DET.DEF henold.ADJ wreiganlittle_woman.N.F.SG+SM .
  but I'm going in at nine, to the little old lady
785ESMahCS wyt ti isio mynd mwy o amser .
  ahah.IM wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP oof.PREP amsertime.N.M.SG .
  ah, you want to go for more time
786VLMie .
  ieyes.ADV .
  yes
787ESMie .
  ieyes.ADV .
  yes
788VLMa mynd yn gynnar .
  aand.CONJ myndgo.V.INFIN ynPRT gynnarearly.ADJ+SM .
  and to go early
789ESMahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah, that's it
790ESMmae heddiw xxx efo ti .
  maebe.V.3S.PRES heddiwtoday.ADV efowith.PREP tiyou.PRON.2S .
  today is [...] for you
791VLMmae heddiw xxx ddim tsians .
  maebe.V.3S.PRES heddiwtoday.ADV ddimnot.ADV+SM tsianschance.N.F.SG .
  today [...] no chance
792ESMxxx ddim tsians .
  ddimnot.ADV+SM tsianschance.N.F.SG .
  [...] no chance
793ESMxxx .
  .
  
794VLM+< a dw i (y)n disgwyl byddi di .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT disgwylexpect.V.INFIN byddibe.V.2S.FUT diyou.PRON.2S+SM .
  and I expect you will do
795VLMond bydda i (ddi)m yn mynd yn y bore rŵan i (y)r +...
  ondbut.CONJ byddabe.V.1S.FUT iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG rŵannow.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF .
  but I won't be going in the morning now to the...
796ESMna mae hi xxx +...
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  no, she's...
797VLMachos mae hi (we)di dod (y)n_ôl .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV .
  because she's come back
798ESMyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
799ESMyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
800VLMond uh +/.
  ondbut.CONJ uher.IM .
  but, er...
801ESMo(eddw)n i (y)n mynd bob bore .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN bobeach.PREQ+SM boremorning.N.M.SG .
  I was going every morning
802ESMa dydd Gwener hefyd .
  aand.CONJ dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG hefydalso.ADV .
  and Friday as well
803VLMes i trwy (y)r bore .
  esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S trwythrough.PREP yrthe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  I went all morning
804VLMa pan es i (y)r steddfodCS pwy oedd ar ben stêj yn canu ?
  aand.CONJ panwhen.CONJ esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S yrthe.DET.DEF steddfodunk pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF aron.PREP benhead.N.M.SG+SM stêjstage.N.M.SG ynPRT canusing.V.INFIN ?
  and when I went to the Eisteddfod, who was up on stage singing?
805VLMfu [?] hi .
  fube.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S .
  she was
806ESMahCS .
  ahah.IM .
  
807ESM[- spa] &=laugh no estaba tan enferma &=laugh !
  nonot.ADV estababe.V.13S.IMPERF tanso.ADV enfermasick.ADJ.F.SG !
  she wasn't so sick
808VLM[- spa] no .
  nonot.ADV .
  no
809ESMxxx .
  .
  
810ESMefo pwy oedd hi (y)n canu ?
  efowith.PREP pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT canusing.V.INFIN ?
  who was she singing with?
811VLMefo côr .
  efowith.PREP côrchoir.N.M.SG .
  with choir
812VLMcôr xxx ?
  côrchoir.N.M.SG ?
  the [...] choir?
813ESMmmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
814ESMahCS mae (h)i (y)n mynd i (y)r côr .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  ah, she goes to the choir
815VLMxxx mae (we)di dod lawr xxx .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP dodcome.V.INFIN lawrdown.ADV .
  [...] has come down [...]
816ESM(y)chydig o bobl .
  ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM .
  a few people
817VLM&=gasp .
  .
  
818VLMai MadrynCS <gaeth yr uh> [/] gaeth yr mentionE &=knock ?
  aior.CONJ Madrynname gaethget.V.3S.PAST+SM yrthe.DET.DEF uher.IM gaethget.V.3S.PAST+SM yrthe.DET.DEF mentionmention.N.SG ?
  was it Madryn that got the mention?
819ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
820ESMie .
  ieyes.ADV .
  yes
821VLMa bachgen bach oedd yn canu ei hunan .
  aand.CONJ bachgenboy.N.M.SG bachsmall.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT canusing.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG .
  and a little boy who was singing on his own
822VLMcofio ?
  cofioremember.V.INFIN ?
  remember?
823VLMDafyddCS .
  Dafyddname .
  
824VLMti (y)n cofio ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN ?
  you remember?
825VLMllais neis efo fo .
  llaisvoice.N.M.SG neisnice.ADJ efowith.PREP fohe.PRON.M.3S .
  he had a nice voice
826VLMbachgen bach o DolafonCS ydy o .
  bachgenboy.N.M.SG bachsmall.ADJ oof.PREP Dolafonname ydybe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S .
  he's a little boy from Dolavon
827ESMDolafonCS .
  Dolafonname .
  
828ESMDavidCS neu DafyddCS ?
  Davidname neuor.CONJ Dafyddname ?
  David or Dafydd?
829VLMDafyddCS .
  Dafyddname .
  
830ESMa canu hunain ?
  aand.CONJ canusing.V.INFIN hunainself.PRON.PL ?
  and singing alone?
831ESMxxx .
  .
  
832VLMcanodd ei hunan yn bob [?] +//.
  canoddsing.V.3S.PAST eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG ynin.PREP bobeach.PREQ+SM .
  he sang on his own in each...
833VLMgaeth o (y)r xxx +/.
  gaethget.V.3S.PAST+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF .
  he got the [...]
834ESM+< wobr ?
  wobrprize.N.MF.SG+SM ?
  ...prize?
835ESMna .
  nano.ADV .
  no
836ESM&n ehCS distinciónS neu be ?
  eheh.IM distincióndistinction.N.F.SG neuor.CONJ bewhat.INT ?
  er, distinction, or what?
837VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
838VLMdistinciónS visteS queS maen nhw yn rhoid ar y diwedd .
  distincióndistinction.N.F.SG vistesee.V.2S.PAST quethat.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT rhoidgive.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF diweddend.N.M.SG .
  a distinction, see, that they put in the end
839ESM[- spa] sí .
  yes.ADV .
  yes
840ESMahCS yndyn <o (y)r ehCS> [/] o (y)r ehCS ehCS Rotary_ClubCS ?
  ahah.IM yndynbe.V.3P.PRES.EMPH oof.PREP yrthe.DET.DEF eheh.IM oof.PREP yrthe.DET.DEF eheh.IM eheh.IM Rotary_Clubname ?
  ah yes, from the, er, Rotary Club?
841VLM+< neu yr solistasS .
  neuor.CONJ yrthe.DET.DEF solistassoloist.N.M .
  or the soloists
842VLM+< yr corau .
  yrthe.DET.DEF corauchoirs.N.M.PL .
  the choirs
843VLM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
844ESMneu be oedd o ?
  neuor.CONJ bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ?
  or what was it?
845VLMMadrynCS côr <efo (y)r> [?] solistaS .
  Madrynname côrchoir.N.M.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF solistasoloist.N.M .
  Madryn, a choir with the soloist
846VLMo(eddw)n i (we)di dod cyn hynny .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN cynbefore.PREP hynnythat.PRON.DEM.SP .
  I'd come before that
847ESMahCS .
  ahah.IM .
  
848VLMond y xxx deudodd wrtha fi wedyn .
  ondbut.CONJ ythat.PRON.REL deudoddsay.V.3S.PAST wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM wedynafterwards.ADV .
  but [...] told me afterwards
849ESMahCS .
  ahah.IM .
  
850VLMoedd (y)na bump yn cael eu bedyddio neithiwr .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV bumpfive.NUM+SM ynPRT caelget.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P bedyddiobaptise.V.INFIN neithiwrlast_night.ADV .
  there were five got baptised last night
851ESMahCS o(eddw)n i (y)n mynd i ofyn i ti pwy arall oedd (y)na ?
  ahah.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ofynask.V.INFIN+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S pwywho.PRON arallother.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ?
  ah, I was going to ask you who else there was
852ESMwnaeth CadiCS ac AngharadCS (he)fyd do ?
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM Cadiname acand.CONJ Angharadname hefydalso.ADV doyes.ADV.PAST ?
  Cadi and Angharad did as well, did they?
853VLM<dwy hynny wedi eu wneud> [?] .
  dwytwo.NUM.F hynnythat.PRON.DEM.SP wediafter.PREP eutheir.ADJ.POSS.3P wneudmake.V.INFIN+SM .
  those two were done
854ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
855VLMa llall .
  aand.CONJ llallother.PRON .
  and the other
856ESMa GwawrCS .
  aand.CONJ Gwawrname .
  and Gwawr
857VLMGwawrCS .
  Gwawrname .
  
858VLMa SoniaCS merch TomasaCS .
  aand.CONJ Sonianame merchgirl.N.F.SG Tomasaname .
  and Sonia, Tomasa's daughter
859VLMxxx .
  .
  
860ESMahCS .
  ahah.IM .
  
861VLMxxx .
  .
  
862ESM+< ahCS <ia ia> [/] ia .
  ahah.IM iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  ah yes, yes
863VLMmerch fach o (y)r GaimanCS yw (h)i .
  merchgirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF Gaimanname ywbe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  she's a little girl from Gaiman
864ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
865VLMa Sioned_OwensCS .
  aand.CONJ Sioned_Owensname .
  and Sioned Owens
866ESMahCS hogan OwensCS dywedaist [?] ti hefyd .
  ahah.IM hogangirl.N.F.SG Owensname dywedaistsay.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S hefydalso.ADV .
  ah the Owens girl you said as well
867VLM+< OwensCS .
  Owensname .
  
868ESM<ia ia> [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
869ESM<(we)dyn ddeudodd> [?] NigellaCS xxx cyn cychwyn +"/.
  wedynafterwards.ADV ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM Nigellaname cynbefore.PREP cychwynstart.V.INFIN .
  then Nigella said [...] before starting:
870ESM+" pwy sy (y)n mynd i fynd â fi ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM âwith.PREP fiI.PRON.1S+SM ?
  who's going to take me?
871VLMo(eddw)n i (y)n gweld hi (y)n eistedd xxx +//.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT eisteddsit.V.INFIN .
  I saw her sitting [...]...
872VLMo(eddw)n i (ddi)m (we)di gweld hi .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  I hadn't seen her
873ESMefo SylviaCS siŵr .
  efowith.PREP Sylvianame siŵrsure.ADJ .
  with Sylvia, no doubt
874VLMond wedyn yn y xxx porqueS xxx cwrdd y bedydd yn y gwaelod .
  ondbut.CONJ wedynafterwards.ADV ynin.PREP ythe.DET.DEF porquebecause.CONJ cwrddmeet.V.INFIN ythe.DET.DEF bedyddbaptism.N.M.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF gwaelodbottom.N.M.SG .
  but then in the [...] because [...] the baptism meeting was at the bottom
875VLMa wedyn oedden nhw (y)n mynd fyny i (y)r top achos oedden [/] oedden nhw (y)n wneud ryw (.) obraS [?] bach (.) gan [?] y plant .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN fynyup.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF toptop.N.M.SG achosbecause.CONJ oeddenbe.V.13P.IMPERF oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM rywsome.PREQ+SM obrawork.N.F.SG bachsmall.ADJ ganwith.PREP ythe.DET.DEF plantchild.N.M.PL .
  and then they went up to the top because they were doing some little play with the children
876ESMahCS [/] ahCS .
  ahah.IM ahah.IM .
  
877VLMa &we [//] fan yna welais i hi eistedd tu blaen efo SylviaCS a ryw ferch fach arall .
  aand.CONJ fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S hishe.PRON.F.3S eisteddsit.V.INFIN tuside.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG efowith.PREP Sylvianame aand.CONJ rywsome.PREQ+SM ferchgirl.N.F.SG+SM fachsmall.ADJ+SM arallother.ADJ .
  and I saw her there sitting behind with Sylvia and some other little girl
878ESM+< SylviaCS ?
  Sylvianame ?
  
879VLMa <dydy (y)r> [/] dydy (y)r &sa [?] +...
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthat.PRON.REL dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF .
  and not...
880ESMum siŵr bod xxx (we)di galw ar SylviaCS ta .
  umum.IM siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN wediafter.PREP galwcall.V.INFIN aron.PREP Sylvianame tabe.IM .
  um, I'm sure [...] has asked Sylvia, then
881VLMoedd te wedyn a (.) pizzasCS [?] .
  oeddbe.V.3S.IMPERF tetea.N.M.SG wedynafterwards.ADV aand.CONJ pizzaspizza.N.F.PL .
  there was tea afterwards, and pizzas
882ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
883ESMwnaeth hi aros ?
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S aroswait.V.INFIN ?
  did she stay?
884VLMdo xxx .
  doyes.ADV.PAST .
  yes [...]
885ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
886VLM&=murmur .
  .
  
887ESMmae siŵr [/] siŵr bod hi wedyn yn galw i ddod i nôl hi siŵr .
  maebe.V.3S.PRES siŵrsure.ADJ siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wedynafterwards.ADV ynPRT galwcall.V.INFIN ito.PREP ddodcome.V.INFIN+SM ito.PREP nôlfetch.V.INFIN hishe.PRON.F.3S siŵrsure.ADJ .
  I'm sure that after she's calling afterwards to come and fetch her
888VLMfan (y)na welais i hi .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S hishe.PRON.F.3S .
  I saw her there
889ESMxxx .
  .
  
890VLMo(eddw)n i (ddi)m (we)di gweld hi .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  I hadn't seen her
891ESM+< (e)fallai bod xxx .
  efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN .
  maybe [...]
892VLMond oedd (y)na lot o blant (yn)a .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM ynathere.ADV .
  but there were a lot of children there
893VLMoedd (y)na lot o blant o CamwyCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV lotlot.QUAN oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM ofrom.PREP Camwyname .
  there were a lot of children from Chubut
894ESMxxx .
  .
  
895ESMia oedd xxx wedi [///] oedd nhw ddim (we)di &ta uh invitarS [?] nhw (y)na .
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF wediafter.PREP oeddbe.V.3S.IMPERF nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP uher.IM invitarinvite.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynathere.ADV .
  yes, they hadn't invited them there
896ESMfe oedd blwyddyn diwethaf yn [/] yn xxx hefyd .
  fePRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF blwyddynyear.N.F.SG diwethaflast.ADJ ynPRT ynPRT hefydalso.ADV .
  last year was [...] too
897VLMoeddwn i yn deud wrth AlwynCS a UlisesCS neithiwr am yr cadeiriau tu allan o [?] (y)r ysgol .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthby.PREP Alwynname aand.CONJ Ulisesname neithiwrlast_night.ADV amfor.PREP yrthe.DET.DEF cadeiriauchairs.N.F.PL tuside.N.M.SG allanout.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF ysgolschool.N.F.SG .
  I was telling Alwyn and Ulises last night about the chairs outside the school
898ESMie .
  ieyes.ADV .
  yes
899VLM+< <amser nhw mynd> [?] (y)n_ôl i_fewn .
  amsertime.N.M.SG nhwthey.PRON.3P myndgo.V.INFIN yn_ôlback.ADV i_fewnin.PREP .
  time for them to go back in
900VLMond oedd AlwynCS yn deud siŵr na provinciaS [?] piau nhw .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Alwynname ynPRT deudsay.V.INFIN siŵrsure.ADJ na(n)or.CONJ provinciaprovince.N.F.SG piauown.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  but Alwyn was saying the province must own them
901ESMia siŵr .
  iayes.ADV siŵrsure.ADJ .
  yes, sure
902VLMa wedyn (.) xxx especialmenteS mae (y)n lot o waith i +...
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV especialmentespecially.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT lotlot.QUAN oof.PREP waithwork.N.M.SG+SM ito.PREP .
  and then, especially [...] it's a lot of work to...
903ESMpapurau [/] papurau .
  papuraupapers.N.M.PL papuraupapers.N.M.PL .
  papers
904VLMia dyna be oedd o (y)n deud .
  iayes.ADV dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  yes, that's what he was saying
905VLMachos um +/.
  achosbecause.CONJ umum.IM .
  because, um...
906ESMxxx ?
  ?
  
907VLMahCS oedden nhw (y)na diwrnod yna achos o(eddw)n i efo TrishaCS .
  ahah.IM oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynathere.ADV diwrnodday.N.M.SG ynathere.ADV achosbecause.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S efowith.PREP Trishaname .
  ah, they were there that day because I was with Trisha
908ESMahCS xxx .
  ahah.IM .
  
909VLMfan (yn)a o(eddw)n i wedi gweld nhw achos dwy wedi llithro fan (yn)a .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P achosbecause.CONJ dwytwo.NUM.F wediafter.PREP llithroslip.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  that's where I saw them because two had slipped there
910ESM+< xxx .
  .
  
911ESMy gwynt .
  ythe.DET.DEF gwyntwind.N.M.SG .
  the wind
912ESMohCS <fydden nhw (y)n [/] yn> [/] fydden nhw (y)n cael eu mynd o (y)na .
  ohoh.IM fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT ynPRT fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P myndgo.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ynathere.ADV .
  oh they'd get taken from there
913VLM+< xxx un wrth y giât .
  unone.NUM wrthby.PREP ythe.DET.DEF giâtgate.N.F.SG .
  [...] one by the gate
914VLMdyna pam .
  dynathat_is.ADV pamwhy?.ADV .
  that's why
915VLMond oedd [//] achos o(edde)n nhw (y)n deud bod nhw isio +//.
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P isiowant.N.M.SG .
  but... because they were saying they needed...
916VLMfasen nhw isio nhw i (y)r campamentosS [?] .
  fasenbe.V.3P.PLUPERF+SM nhwthey.PRON.3P isiowant.N.M.SG nhwthey.PRON.3P ito.PREP yrthe.DET.DEF campamentoscamp.N.M.PL .
  they'd need them for the camps
917VLMmae rhaid lot o rheina (we)di torri .
  maebe.V.3S.PRES rhaidnecessity.N.M.SG lotlot.QUAN oof.PREP rheinathose.PRON wediafter.PREP torribreak.V.INFIN .
  a lot of those must have broken
918VLMond oedd AlwynCS mynd i siarad efo (y)r (.) directorS i gael gweld pan maen nhw allan .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Alwynname myndgo.V.INFIN ito.PREP siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP yrthe.DET.DEF directormanager.N.M.SG ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gweldsee.V.INFIN panwhen.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P allanout.ADV .
  but Alwyn was going to talk to the headmaster to find out when they're out
919ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
920ESMlle oeddet ti yn deud bod y gwenyn ?
  llewhere.INT oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF gwenynbees.N.F.PL ?
  where were you saying the bees were?
921ESMyn y [/] y giât fawr ?
  ynin.PREP ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF giâtgate.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM ?
  in the big gate?
922VLM+< reit wrth y giât .
  reitquite.ADV wrthby.PREP ythe.DET.DEF giâtgate.N.F.SG .
  right next to the gate
923VLMgiât fawr .
  giâtgate.N.F.SG fawrbig.ADJ+SM .
  big gate
924ESMehCS diwrnod blaen es +/.
  eheh.IM diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG esgo.V.1S.PAST .
  eh, the other day I went...
925VLM+< a mae (.) ehCS WilfredoCS wedi bod yn gweld nhw [?] .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES eheh.IM Wilfredoname wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  and Wilfredo has been seeing them
926ESMahCS .
  ahah.IM .
  
927VLMond oedd o (y)n deud +"/.
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  but he was saying:
928VLM+" does dim posib .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV posibpossible.ADJ .
  it's not possible
929VLM+" raid i fi &sa +//.
  raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  I must...
930VLM+" achos mae (y)r goeden wedi pydru .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goedentree.N.F.SG+SM wediafter.PREP pydrurot.V.INFIN .
  because the tree has rotted
931VLMmeddai fo +".
  meddaisay.V.3S.IMPERF fohe.PRON.M.3S .
  he said
932ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
933VLMun bach .
  unone.NUM bachsmall.ADJ .
  a small one
934ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
935VLMcoeden bach (y)dy hi .
  coedentree.N.F.SG bachsmall.ADJ ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S .
  it's a small tree
936VLM(fa)sai raid torri hi .
  fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM raidnecessity.N.M.SG+SM torribreak.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  it would have to be cut
937ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
938ESMa wedyn mae o mynd i dorri ddi ?
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S myndgo.V.INFIN ito.PREP dorribreak.V.INFIN+SM ddishe.PRON.F.3S ?
  and so he's going to cut it?
939VLMdw i (ddi)m (y)n gwybod os oedd o (y)n mynd i wneud neu ofyn i rywun .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM neuor.CONJ ofynask.V.INFIN+SM ito.PREP rywunsomeone.N.M.SG+SM .
  I don't know whether he was going to do it, or ask someone
940ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
941VLMna dw i (y)n credu wneith o ofyn .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN wneithdo.V.3S.FUT+SM oof.PREP ofynask.V.INFIN+SM .
  no I think he'll ask
942ESMxxx siŵr xxx siŵr .
  siŵrsure.ADJ siŵrsure.ADJ .
  [...] sure
943ESMum .
  umum.IM .
  
944VLMond oedden nhw (y)n dawel pan wnes i agor giât .
  ondbut.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT dawelquiet.ADJ+SM panwhen.CONJ wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S agoropen.V.INFIN giâtgate.N.F.SG .
  but they were quiet when I opened the gate
945VLMwnes i (ddi)m gweld nhw .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gweldsee.V.INFIN nhwthey.PRON.3P .
  I didn't see them
946VLMpan es i (y)n_ôl i gau (y)r giât oedden nhw wallgo(f) .
  panwhen.CONJ esgo.V.1S.PAST iI.PRON.1S yn_ôlback.ADV ito.PREP gauclose.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF giâtgate.N.F.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wallgofmad.ADJ+SM .
  when I went back to shut the gate they were mad
947ESMa [/] a o [/] o (y)r ochr uh +/.
  aand.CONJ aand.CONJ ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S oof.PREP yrthe.DET.DEF ochrside.N.F.SG uher.IM .
  and from the side, er...
948VLMreit [/] reit wrth <llygad RobertCS> [?] .
  reitquite.ADV reitquite.ADV wrthby.PREP llygadeye.N.M.SG Robertname .
  right next to Robert's eye
949ESM&ɬ &ɬ ia mae o yn [/] yn &s +/.
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S ynPRT ynPRT .
  yes, and he's...
950VLMgiât yn sownd yn y +/.
  giâtgate.N.F.SG ynPRT sowndtightly_fixed.ADJ ynin.PREP ythe.DET.DEF .
  gate stuck in the...
951ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
952ESMddim lle wyt ti (y)n roid y goriad ar y [/] &ga y giât .
  ddimnot.ADV+SM llewhere.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT roidgive.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF goriadkey.N.M.SG aron.PREP ythe.DET.DEF ythe.DET.DEF giâtgate.N.F.SG .
  not where you put the key on the gate
953VLMna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no
954ESMum diwrnod blaen aeson nhw wneud y rhedeg [//] uh gweld y capeli .
  umum.IM diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG aesongo.V.1P.PAST nhwthey.PRON.3P wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF rhedegrun.V.INFIN uher.IM gweldsee.V.INFIN ythe.DET.DEF capelichapels.N.M.PL .
  um, the other day they did the running, er... seeing the chapels
955ESMaeson nhw i (y)r capel acw ?
  aesongo.V.1P.PAST nhwthey.PRON.3P ito.PREP yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG acwover there.ADV ?
  did they go to that chapel?
956VLMdw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
957VLMdim dechrau wneud y circuitoS maen nhw ?
  dimnot.ADV dechraubegin.V.INFIN wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF circuitocircuit.N.M.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ?
  haven't they started doing the tour?
958ESM&=cough .
  .
  
959ESMia oedd IsabelCS yn deu(d) (wr)tha fi fod nhw sy fod i ofyn a deud os ydyn nhw mynd mewn .
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF Isabelname ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM fodbe.V.INFIN+SM nhwthey.PRON.3P sybe.V.3S.PRES.REL fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP ofynask.V.INFIN+SM aand.CONJ deudsay.V.INFIN osif.CONJ ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P myndgo.V.INFIN mewnin.PREP .
  yes, Isabel was telling them that it's them who are supposed to ask, and say if they're going in
960VLMia dw i (y)n credu fod <dechrau (y)n> [/] dechrau (y)n MoriaCS wedyn xxx +/.
  iayes.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM dechraubegin.V.INFIN ynPRT dechraubegin.V.INFIN ynin.PREP Morianame wedynafterwards.ADV .
  yes, I think [they were] starting at Moria and then [...]...
961ESM+< oedden nhw wedi bod yn uh BryncrwnCS .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT uher.IM Bryncrwnname .
  they had been into Bryncrwn
962VLM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
963ESM<oedden nhw> [?] wedi bod ?
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ?
  they had been?
964ESMond dw i (y)n <credu ddim yn> [?] BryncrwnCS na MoriaCS .
  ondbut.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT credubelieve.V.INFIN ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynin.PREP Bryncrwnname na(n)or.CONJ Morianame .
  but I think not into Bryncrwn and Moria
965ESMachos mae uh Gerallt_LloydCS isio roid y (.) xxx fewn .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES uher.IM Gerallt_Lloydname isiowant.N.M.SG roidgive.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF fewnin.PREP+SM .
  because Gerallt Lloyd wants to put the [...] in
966VLM+< ddoe oedd uh +//.
  ddoeyesterday.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF uher.IM .
  yesterday...
967VLMbe (y)dy enw ?
  bewhat.INT ydybe.V.3S.PRES enwname.N.M.SG ?
  what's [her] name?
968VLM+, NestaCS gofyn i fi (.) pwy oedd yn gofalu am capel (.) BethelCS .
  Nestaname gofynask.V.2S.IMPER.[or].ask.V.3S.PRES.[or].ask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT gofalutake_care.V.INFIN amfor.PREP capelchapel.N.M.SG Bethelname .
  Nesta was asking me who was looking after Bethel chapel
969VLMum drist achos bod yna lot wedi cwyno yn fan (a)cw bod neb yna .
  umum.IM dristsad.ADJ+SM achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN ynathere.ADV lotlot.QUAN wediafter.PREP cwynocomplain.V.INFIN ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV bodbe.V.INFIN nebanyone.PRON ynathere.ADV .
  um, sad, because a lot have complained there that there's nobody there
970ESM+< xxx .
  .
  
971ESM+< yn drist .
  ynPRT dristsad.ADJ+SM .
  sad
972ESM+< yn drist .
  ynPRT dristsad.ADJ+SM .
  sad
973ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
974VLMo(eddw)n i (y)n deud wrth Carmelo_WilliamsCS .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthby.PREP Carmelo_Williamsname .
  I was telling Carmelo Williams
975VLMo(eddw)n i (y)n deud +"/.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  I was saying:
976VLM+" os gweli di o dangos o i fi .
  osif.CONJ gwelisee.V.2S.PRES diyou.PRON.2S+SM ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S dangosshow.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ito.PREP fiI.PRON.1S+SM .
  if you see him, show him to me
977ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
978VLMond oedd o +//.
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S .
  but he was...
979VLM+< na .
  nano.ADV .
  no
980VLMo(eddw)n i (y)n deud +"/.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  I was saying:
981VLM+" wel gwela ar Gerallt_LloydCS .
  welwell.IM gwelasee.V.1S.PRES aron.PREP Gerallt_Lloydname .
  well, look at Gerallt Lloyd
982ESMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
983VLMfo sy fod (y)r +...
  fohe.PRON.M.3S sybe.V.3S.PRES.REL fodbe.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF .
  he's supposed to be the...
984ESMachos ehCS yr hogan fach yma yn Buenos_AiresCS +/.
  achosbecause.CONJ eheh.IM yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG fachsmall.ADJ+SM ymahere.ADV ynin.PREP Buenos_Airesname .
  because this little girl in Buenos Aires...
985VLMmae (y)r goriad efo hi (he)fyd yndy ?
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF goriadkey.N.M.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S hefydalso.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  she has the key too, has she?
986ESMia yndy [?] (y)r goriad .
  iayes.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH yrthe.DET.DEF goriadkey.N.M.SG .
  yes, the key
987ESMond does gyda hi ddim goriad <i (y)r> [/] i (y)r giatau .
  ondbut.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG gydawith.PREP hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM goriadkey.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF giataugate.N.F.PL .
  but she has no key for the gates
988ESMdw i (ddi)m wedi roid o iddi .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP roidgive.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  I haven't given her it
989VLM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
990VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
991ESMa deuda [?] wrthi +"/.
  aand.CONJ deudasay.V.2S.IMPER wrthito_her.PREP+PRON.F.3S .
  and tell her
992ESM+" os fydd (y)na bobl dw i (y)n mynd .
  osif.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ynathere.ADV boblpeople.N.F.SG+SM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  if there are people, I'll go
993ESMxxx .
  .
  
994ESMos fydd (y)na bobl xxx +...
  osif.CONJ fyddbe.V.3S.FUT+SM ynathere.ADV boblpeople.N.F.SG+SM .
  if there are people...
995VLMond allwn i (ddi)m fynd mewn rŵan achos +/.
  ondbut.CONJ allwnbe_able.V.1S.IMPERF+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM fyndgo.V.INFIN+SM mewnin.PREP rŵannow.ADV achosbecause.CONJ .
  but I can't go in now because...
996ESMna .
  nano.ADV .
  no
997ESMond uh deudais i wel bod gen ti a bod gen i xxx .
  ondbut.CONJ uher.IM deudaissay.V.1S.PAST iI.PRON.1S welwell.IM bodbe.V.INFIN genwith.PREP tiyou.PRON.2S aand.CONJ bodbe.V.INFIN genwith.PREP iI.PRON.1S .
  but I said that you and I both have [...]...
998VLM+< ahCS !
  ahah.IM !
  
999VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
1000VLMia ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
1001ESMso [?] roid un iddi .
  soso.CONJ roidgive.V.0.IMPERF+SM.[or].give.V.INFIN+SM unone.NUM iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  so give one to her
1002VLMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
1003ESMxxx fach iddi fynd mewn ffordd (y)na .
  fachsmall.ADJ+SM iddito_her.PREP+PRON.F.3S fyndgo.V.INFIN+SM mewnin.PREP fforddway.N.F.SG ynathere.ADV .
  a little [...] for her to go in that way
1004VLMreit [?] .
  reitquite.ADV .
  right
1005ESMachos [?] os oes mwy [//] os oes gwenwyn [//] gwenyn +/.
  achosbecause.CONJ osif.CONJ oesbe.V.3S.PRES.INDEF mwymore.ADJ.COMP osif.CONJ oesbe.V.3S.PRES.INDEF gwenwynpoison.N.M.SG gwenynbees.N.F.PL .
  because if there are bees...
1006VLM+< ia oedd JuliaCS yn deu(d) (wr)tha fi bod ei mam ddim yn cofio llawer o ddim_byd .
  iayes.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF Julianame ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM bodbe.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S mammother.N.F.SG ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN llawermany.QUAN oof.PREP ddim_bydnothing.ADV+SM .
  yes, Julia was telling me that her mother doesn't remember much of anything
1007VLMa wedyn oedd hi (y)n mynd i edrych fewn xxx ffeindio ei lluniau neu bapurau neu (.) rywbeth xxx .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP edrychlook.V.INFIN fewnin.PREP+SM ffeindiofind.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S lluniaupictures.N.M.PL neuor.CONJ bapuraupapers.N.M.PL+SM neuor.CONJ rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  and then she was going to look in [...] find her pictures or papers or something [...]
1008ESM+< xxx .
  .
  
1009ESM+< xxx .
  .
  
1010ESM+< ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
1011ESM(h)i [?] (y)r unig un .
  hishe.PRON.F.3S yrthe.DET.DEF unigonly.PREQ unone.NUM .
  she's the only one
1012VLMoes (y)na neb arall ?
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF ynathere.ADV nebanyone.PRON arallother.ADJ ?
  is there nobody else?
1013ESMna na .
  nano.ADV nano.ADV .
  no, no
1014VLMpeth (fa)swn i (y)n licio cael rywbeth +//.
  peththing.N.M.SG faswnbe.V.1S.PLUPERF+SM iI.PRON.1S ynPRT liciolike.V.INFIN caelget.V.INFIN rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  the thing I'd like to get something...
1015VLMpwy sy (we)di roid yr organ ?
  pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP roidgive.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF organorgan.N.F.SG ?
  who put in the organ
1016ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
1017VLMdoes neb ddim gès .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG nebanyone.PRON ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG .
  nobody has a clue
1018ESMos mae wedi prynu ddi neu be wnaeson nhw xxx .
  osif.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN ddishe.PRON.F.3S neuor.CONJ bewhat.INT wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P .
  whether they bought it or what they did
1019VLMachos hon sy efo ni yn capel &o organ Edward_HughesCS oedd (h)i .
  achosbecause.CONJ honthis.PRON.DEM.F.SG sybe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP niwe.PRON.1P ynPRT capelchapel.N.M.SG organorgan.N.F.SG Edward_Hughesname oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  because this one we have in chapel was Edward Hughes's organ
1020ESMia xxx siŵr uh [/] uh siŵr pam wnaeson nhw (y)r capel .
  iayes.ADV siŵrsure.ADJ uher.IM uher.IM siŵrsure.ADJ pamwhy?.ADV wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P yrthe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG .
  yes I'm sure [...], when they made the chapel
1021ESMyr organ fewn siŵr xxx .
  yrthe.DET.DEF organorgan.N.F.SG fewnin.PREP+SM siŵrsure.ADJ .
  the organ in I'm sure [...]
1022ESMtybed wedi cael hi <neu neu> [/] neu wedi phrynu xxx .
  tybedI wonder.ADV wediafter.PREP caelget.V.INFIN hishe.PRON.F.3S neuor.CONJ neuor.CONJ neuor.CONJ wediafter.PREP phrynubuy.V.INFIN+AM .
  I wonder whether they got it or bought [...]
1023VLMdoes gen i xxx .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG genwith.PREP iI.PRON.1S .
  I've no [...]
1024VLMdim gwybod .
  dimnot.ADV gwybodknow.V.INFIN .
  don't know
1025VLMohCS a diwrnod blaen wnes i gynnau (y)r golau (.) a mi neidiodd .
  ohoh.IM aand.CONJ diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S gynnaulight.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF golaulight.N.M.SG aand.CONJ miPRT.AFF neidioddjump.V.3S.PAST .
  oh, the other day I turned on the light, and it popped
1026ESMa wedi llosgi ?
  aand.CONJ wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN ?
  and was blown?
1027VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
1028VLMond fel comoS [?] [//] be ti fod i wneud ?
  ondbut.CONJ fellike.CONJ comolike.CONJ bewhat.INT tiyou.PRON.2S fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ?
  but like... what are you supposed to do?
1029VLMcodais i (y)r gwydr .
  codaislift.V.1S.PAST iI.PRON.1S yrthe.DET.DEF gwydrglass.N.M.SG .
  I picked up the glass
1030ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
1031VLMpam wnes i godi <un goriad uh> [//] goriad y top yr pwlpit +...
  pamwhy?.ADV wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S godilift.V.INFIN+SM unone.NUM goriadkey.N.M.SG uher.IM goriadkey.N.M.SG ythe.DET.DEF toptop.N.M.SG yrthat.PRON.REL pwlpitpulp.V.2S.IMPERF .
  when I picked up the key to the top of the pulpit...
1032ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1033ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1034VLMfan (yn)a .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  there
1035ESMa wnaeth <y ddwy wedi> [?] losgi ?
  aand.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM ythe.DET.DEF ddwytwo.NUM.F+SM wediafter.PREP losgiburn.V.INFIN+SM ?
  and did they both [get] blown?
1036ESMmae (y)na dair (we)di llosgi .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV dairthree.NUM.F+SM wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN .
  there are three blown
1037ESMohCS mae (y)na rywbeth .
  ohoh.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM .
  oh, there's something
1038ESMdylsen nhw wedi newid nhw erbyn ehCS xxx cyn (.) gŵyl [?] xxx .
  dylsenought_to.V.3P.PLUPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP newidchange.V.INFIN nhwthey.PRON.3P erbynby.PREP eheh.IM cynbefore.PREP gŵylfestival.N.F.SG .
  they should have changed them before, er, [...] before the festival [...]
1039VLM+< mm +...
  mmmm.IM .
  
1040ESMwnaeson nhw ddim new(id) +//.
  wnaesondo.V.3P.PAST+SM nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM newidchange.V.INFIN .
  they didn't change...
1041ESMwnaeson ni [?] newid rhai .
  wnaesondo.V.1P.PAST+SM niwe.PRON.1P newidchange.V.INFIN rhaisome.PRON .
  we changed some
1042VLM+< wnaeth rai newid .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM raisome.PRON+SM newidchange.V.INFIN .
  some changed
1043ESMllai [?] do .
  llaismaller.ADJ.COMP doyes.ADV.PAST .
  less, yes
1044VLM+< llai [?] .
  llaismaller.ADJ.COMP .
  yes
1045VLMti (y)n cofio ?
  tiyou.PRON.2S ynPRT cofioremember.V.INFIN ?
  you remember?
1046ESM+< <do do do> [/] do .
  doyes.ADV.PAST doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES doyes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES doyes.ADV.PAST .
  yes, yes
1047VLMunwaith mae (y)r bwlb wedi llosgi siŵr .
  unwaithonce.ADV maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF bwlbbulb.N.M.SG wediafter.PREP llosgiburn.V.INFIN siŵrsure.ADJ .
  once the bulb has blown, sure
1048VLMond mae yna rywbeth siŵr yn +...
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM siŵrsure.ADJ ynPRT .
  
1049VLMachos &n fel tasai fo wedi neidio fan (y)na .
  achosbecause.CONJ fellike.CONJ tasaibe.V.3S.PLUPERF.HYP fohe.PRON.M.3S wediafter.PREP neidiojump.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  because, as though it had popped there
1050ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1051ESMxxx edrych fewn ?
  edrychlook.V.2S.IMPER fewnin.PREP+SM ?
  [...] look in?
1052VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
1053VLMfedri di fynd â (y)r un fi adre .
  fedribe_able.V.2S.PRES+SM diyou.PRON.2S+SM fyndgo.V.INFIN+SM âwith.PREP yrthe.DET.DEF unone.NUM fiI.PRON.1S+SM adrehome.ADV .
  you could take mine home
1054ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
1055VLMy goriad un ydy (y)r un sy (y)n [///] hwnna ydy (y)r top .
  ythe.DET.DEF goriadkey.N.M.SG unone.NUM ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF unone.NUM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT hwnnathat.PRON.DEM.M.SG ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF toptop.N.M.SG .
  key one is the one that... that's the top
1056ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
1057ESMmaen nhw wrthi (y)n gweithio .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT gweithiowork.V.INFIN .
  they're busy working
1058VLMyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  yes
1059VLMohCS maen nhw (y)n reit dda am weithio .
  ohoh.IM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT reitquite.ADV ddagood.ADJ+SM amfor.PREP weithiowork.V.INFIN+SM .
  oh, they're very good at working
1060ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
1061ESMyndyn .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH .
  they are
1062ESMy tad a (y)r mab sydd ?
  ythe.DET.DEF tadfather.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF mabson.N.M.SG syddbe.V.3S.PRES.REL ?
  is it the father and the son?
1063VLMia a bachgen bach arall .
  iayes.ADV aand.CONJ bachgenboy.N.M.SG bachsmall.ADJ arallother.ADJ .
  yes, and another little boy
1064ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1065ESMa (dy)dyn nhw (ddi)m wedi gorffen fan (a)cw (y)n lle SaliCS na(c) (y)dyn ?
  aand.CONJ dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP gorffencomplete.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV ynin.PREP llewhere.INT Saliname nacPRT.NEG ydynbe.V.3P.PRES ?
  and they haven't finished over there at Sali's place, have they?
1066VLMna mae hi (we)di stopio (.) achos <mae gormod o> [//] (.) mae o ry drud xxx .
  nano.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP stopiostop.V.INFIN achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES gormodtoo_much.QUANT ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S rytoo.ADJ+SM drudexpensive.ADJ .
  no, it's stopeed, because there's too much... it's too expensive [...]
1067ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1068ESMry ddrud .
  rytoo.ADJ+SM ddrudexpensive.ADJ+SM .
  too expensive
1069VLMmae (y)n wneud ryw anferth o rywbeth yn fan (y)no .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM rywsome.PREQ+SM anferthhuge.ADJ oof.PREP rywbethsomething.N.M.SG+SM ynPRT fanplace.N.MF.SG+SM ynothere.ADV .
  he's doing something huge there
1070ESM+< yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes, yes
1071ESMyndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
1072VLMchwe metr oedd yna xxx ?
  chwesix.NUM metrmetre.N.M.SG oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ?
  there were six metres [...]?
1073ESMyndy siŵr .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH siŵrsure.ADJ .
  yes, for sure
1074ESMachos mae i weld ehCS fel (fa)sai (y)r tŷ i_gyd <y [//] yr> [//] delS anchoS (.) deS laS casaS .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ito.PREP.[or].I.PRON.1S weldsee.V.INFIN+SM eheh.IM fellike.CONJ fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM yrthe.DET.DEF house.N.M.SG i_gydall.ADJ ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF delof_the.PREP+DET.DEF.M.SG anchowide.N.M.SG deof.PREP lathe.DET.DEF.F.SG casahouse.N.F.SG .
  because it looks as though it would be the whole house, from the width of the house
1075ESMa wedyn dod â xxx (y)mlaen [?] .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dodcome.V.INFIN âwith.PREP ymlaenforward.ADV .
  and then bring [...] on
1076VLMmi oedd o (y)n deud bod hi wedi gwario drysau ffenestri drud .
  miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP gwariospend.V.INFIN drysaudoors.N.M.PL ffenestriwindows.N.F.PL drudexpensive.ADJ .
  he was saying that she'd spent on expensive doors and windows
1077ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1078VLMwel wel +...
  welwell.IM welwell.IM .
  well, well
1079ESMmae (y)r llall uh (y)r un sy yn dod o [/] (.) o Loegr yn deud bod diwedd y flwyddyn maen nhw yn mynd i [/] (.) i wneud y tŷ efo um (.) inaugurarS tŷ [?] .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF llallother.PRON uher.IM yrthe.DET.DEF unone.NUM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT dodcome.V.INFIN oof.PREP oof.PREP LoegrEngland.N.F.SG.PLACE+SM ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN diweddend.N.M.SG ythe.DET.DEF flwyddynyear.N.F.SG+SM maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF house.N.M.SG efowith.PREP umum.IM inaugurarinaugurate.V.INFIN house.N.M.SG .
  the other one who comes from England says that at the end of the year they're going to do the house with, um... officially open the house
1080VLMohCS !
  ohoh.IM !
  
1081ESMmae hi (y)n dod xxx ar y tŷ .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN aron.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG .
  she's coming [...] on the house
1082VLMmm +...
  mmmm.IM .
  
1083ESM(dy)dyn nhw (ddi)m yn gweithio llawer rŵan .
  dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gweithiowork.V.INFIN llawermany.QUAN rŵannow.ADV .
  they're not working much now
1084ESMdw i (ddi)m (gwyb)od be .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gwybodknow.V.INFIN bewhat.INT .
  I don't know what
1085ESMachos mae (y)chydig o bobl xxx wrthi yn gorffen ryw bethau siŵr .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT gorffencomplete.V.INFIN rywsome.PREQ+SM bethauthings.N.M.PL+SM siŵrsure.ADJ .
  because a few people [...] are busy finishing some things, for sure
1086VLMella .
  ellamaybe.ADV .
  maybe
1087ESMond mae [//] (doe)s dim llawer rŵan .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV llawermany.QUAN rŵannow.ADV .
  but there's not much now
1088VLMa (y)dy wedi prynu yr ffarm i_gyd ?
  aand.CONJ ydybe.V.3S.PRES wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG i_gydall.ADJ ?
  and has she bought the whole farm?
1089ESM&=sigh yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  yes
1090ESMond bod yna un sy (y)n byw yn y tŷ efo hi isio iddi cael tŷ sy (y)n gornel ehCS [/] gornel yr ffarm .
  ondbut.CONJ bodbe.V.INFIN ynathere.ADV unone.NUM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT bywlive.V.INFIN ynin.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG efowith.PREP hishe.PRON.F.3S isiowant.N.M.SG iddito_her.PREP+PRON.F.3S caelget.V.INFIN house.N.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT gornelcorner.N.F.SG+SM eheh.IM gornelcorner.N.F.SG+SM yrthe.DET.DEF ffarmfarm.N.F.SG .
  except that one who lives in the house with her wants her to have a house in the corner of the farm
1091ESMwrth uh fynd i fyny i (y)r gornel (.) i lle mae (y)r italianoS .
  wrthby.PREP uher.IM fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP fynyup.ADV ito.PREP yrthe.DET.DEF gornelcorner.N.F.SG+SM ito.PREP llewhere.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF italianoitalian.N.M.SG .
  going up to the corner to where the Italian is
1092VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
1093VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
1094ESMmae hi isio [///] mae hi yn rhoid ei thŷ hi ar ffarm os (y)dy hi yn newid hi am y tŷ yna .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S isiowant.N.M.SG maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT rhoidgive.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S thŷhouse.N.M.SG+AM hishe.PRON.F.3S aron.PREP ffarmfarm.N.F.SG osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT newidchange.V.INFIN hishe.PRON.F.3S amfor.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG ynathere.ADV .
  she's putting her house on the farm if she changes it for that house
1095ESMond mae (y)r plant yr dyn ddim isio gwerthu .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL yrthe.DET.DEF dynman.N.M.SG ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG gwerthusell.V.INFIN .
  but the man's children don't want to sell
1096ESMmae (y)r dyn isio gwerthu .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF dynman.N.M.SG isiowant.N.M.SG gwerthusell.V.INFIN .
  the man wants to sell
1097ESMond (dy)dy (y)r plant o Como_DoroCS ddim isio gwerthu .
  ondbut.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL ofrom.PREP Como_Doroname ddimnot.ADV+SM isiowant.N.M.SG gwerthusell.V.INFIN .
  but the children from Como Doro don't want to sell
1098VLMahCS .
  ahah.IM .
  
1099ESMfelly dw i (ddi)m yn gwybod uh (.) sut setlan .
  fellyso.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN uher.IM suthow.INT setlansettle.V.3P.FUT .
  so I don't know how they'll settle it
1100ESM<mae hi (y)n> [/] mae hi (y)n hoffi (g)wneud hynny .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT hoffilike.V.INFIN gwneudmake.V.INFIN hynnythat.PRON.DEM.SP .
  she likes to do that
1101ESMos gaiff hi (y)r fraint [?] +/.
  osif.CONJ gaiffget.V.3S.PRES+SM hishe.PRON.F.3S yrthe.DET.DEF fraintprivilege.N.MF.SG+SM .
  if she has the privilege...
1102VLMgwraig pwy (y)dy (h)i (.) ddeudaist ti ?
  gwraigwife.N.F.SG pwywho.PRON ydybe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ddeudaistsay.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S ?
  whose wife is she, did you say?
1103ESMehCS lle ehCS ConsueloCS .
  eheh.IM llewhere.INT eheh.IM Consueloname .
  Consuelo's place
1104VLMahCS .
  ahah.IM .
  
1105ESMmae hi (y)n yr [//] uh newid o .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM newidchange.V.INFIN ohe.PRON.M.3S .
  she's changing it
1106ESMos uh os wneith hi brynu (y)r tŷ arall i [//] iddi hi a rhoid hwnnw i ConsueloCS <bydd hi (y)n uh> [/] (.) bydd hi (y)n gadael ei thŷ iddi hi .
  osif.CONJ uher.IM osif.CONJ wneithdo.V.3S.FUT+SM hishe.PRON.F.3S brynubuy.V.INFIN+SM yrthe.DET.DEF house.N.M.SG arallother.ADJ ito.PREP iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S aand.CONJ rhoidgive.V.INFIN hwnnwthat.PRON.DEM.M.SG ito.PREP Consueloname byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S ynPRT uher.IM byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S ynPRT gadaelleave.V.INFIN eiher.ADJ.POSS.F.3S thŷhouse.N.M.SG+AM iddito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S .
  if she buys the other house for herself and gives this one to Consuelo, she'll leave her house to her
1107VLMahCS .
  ahah.IM .
  
1108ESMfasai (y)n neis i ddechrau xxx +//.
  fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM ynPRT neisnice.ADJ ito.PREP ddechraubegin.V.INFIN+SM .
  it would be nice to start [...]...
1109ESMyn lle fan (y)na mae gasCS a popeth efo nhw .
  ynin.PREP llewhere.INT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV maebe.V.3S.PRES gasgas.N.M.SG aand.CONJ popetheverything.N.M.SG efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  over there they have gas and everything
1110VLMoes oes oes .
  oesbe.V.3S.PRES.INDEF oesbe.V.3S.PRES.INDEF oesbe.V.3S.PRES.INDEF .
  
1111ESM&go gas golau dŵr .
  gasgas.N.M.SG golaulight.N.M.SG dŵrwater.N.M.SG .
  gas, lighting, water
1112ESMa mae (y)r uh pafin mynd yn uh myll [?] (.) wrth ochr .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM pafinpavement.N.M.SG myndgo.V.INFIN ynPRT uher.IM myllbad_temper.N.M.SG wrthby.PREP ochrside.N.F.SG .
  and the paving is going mad next to it
1113VLM+< myll [?] .
  myllbad_temper.N.M.SG .
  mad
1114VLMti (we)di gweld CruzitaCS dyddiau yma ?
  tiyou.PRON.2S wediafter.PREP gweldsee.V.INFIN Cruzitaname dyddiauday.N.M.PL ymahere.ADV ?
  have you seen Cruzita these days?
1115ESMnaddo .
  naddono.ADV.PAST .
  no
1116ESMddim ar_ôl y penblwydd .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF penblwyddbirthday.N.M.SG .
  not after the birthday
1117VLM&nu cofia os gweli di hi deud am yr (.) papur yr uh +...
  cofiaremember.V.2S.IMPER osif.CONJ gwelisee.V.2S.PRES diyou.PRON.2S+SM hishe.PRON.F.3S deudsay.V.INFIN amfor.PREP yrthe.DET.DEF papurpaper.N.M.SG yrthe.DET.DEF uher.IM .
  remember if you do see her to say about the paper, the er...
1118VLMmae (y)n siŵr fod hi (we)di anghofio .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT siŵrsure.ADJ fodbe.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN .
  she's sure to have forgotten
1119ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1120ESMwedyn [?] o(eddw)n i (we)di anghofio .
  wedynafterwards.ADV oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN .
  then I had forgotten
1121ESMo(eddw)n i (ddi)m yn cofio o(eddw)n i xxx .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S .
  I hadn't remembered I was [...]
1122ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1123ESMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
1124VLMmae (y)na amryw .
  maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV amrywseveral.PREQ .
  there are several
1125ESMdw i (y)n siŵr bod hi (we)di [//] fod (we)di talu blwyddyn diwethaf ?
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP fodbe.V.INFIN+SM wediafter.PREP talupay.V.INFIN blwyddynyear.N.F.SG diwethaflast.ADJ ?
  I'm sure that she's paid last year?
1126VLMdw i (ddi)m yn cof(io) [///] dw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't remember... I don't know
1127VLMachos oedden nhw wrthi (y)n wneud peth yna diwrnod blaen .
  achosbecause.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wrthito_her.PREP+PRON.F.3S ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM peththing.N.M.SG ynathere.ADV diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM .
  because they were busy doing that the other day
1128VLMa mi wnaeth un o (y)r &te bobl alw arna fi a deud +"/.
  aand.CONJ miPRT.AFF wnaethdo.V.3S.PAST+SM unone.NUM oof.PREP yrthe.DET.DEF boblpeople.N.F.SG+SM alwcall.V.INFIN+SM arnaon_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM aand.CONJ deudsay.V.INFIN .
  and one of the people called to me and said:
1129VLM+" os gweli di hi cofia deud wrthi te achos (dy)dy ddim wedi talu .
  osif.CONJ gwelisee.V.2S.PRES diyou.PRON.2S+SM hishe.PRON.F.3S cofiaremember.V.2S.IMPER deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S tetea.N.M.SG achosbecause.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP talupay.V.INFIN .
  if you see her, remember to tell her, right, because she hasn't paid
1130VLMsiŵr bod hi (we)di anghofio .
  siŵrsure.ADJ bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP anghofioforget.V.INFIN .
  she must have forgotten
1131ESMachos ehCS ryw dro wnaeth uh FlorenceCS (.) yn yr uh cooperativaS [?] ddeu(d) (wr)tha i bod hi wedi deud <mai fi sy> [/] mai fi sy (y)n talu rheina .
  achosbecause.CONJ eheh.IM rywsome.PREQ+SM droturn.N.M.SG+SM wnaethdo.V.3S.PAST+SM uher.IM Florencename ynin.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM cooperativacooperative.ADJ.F.SG.[or].co-op.N.F.SG ddeudsay.V.INFIN+SM wrthato_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN maithat_it_is.CONJ.FOCUS fiI.PRON.1S+SM sybe.V.3S.PRES.REL maithat_it_is.CONJ.FOCUS fiI.PRON.1S+SM sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT talupay.V.INFIN rheinathose.PRON .
  because one time Florence at the co-operative told me that she said that I was paying that
1132ESMxxx yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  [...] isn't it
1133ESMwnes i erioed dalu iddi [?] .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S erioednever.ADV dalupay.V.INFIN+SM iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  I never did pay her
1134ESMohCS xxx .
  ohoh.IM .
  oh [...]
1135ESMoedd hi (y)n <gwybod os oedd> [?] hi (y)n talu xxx +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gwybodknow.V.INFIN osif.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT talupay.V.INFIN .
  she knew if she was paying [...]...
1136VLMmae FlorenceCS mynd i CordobaCS rŵan efo (.) criw bobl (we)di ymddeol .
  maebe.V.3S.PRES Florencename myndgo.V.INFIN ito.PREP Cordobaname rŵannow.ADV efowith.PREP criwcrew.N.M.SG boblpeople.N.F.SG+SM wediafter.PREP ymddeolretire.V.INFIN .
  Florence is going to Cordoba now with a bunch of retired people
1137VLMond wnaeth hi (y)r taith am ddim .
  ondbut.CONJ wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S yrthe.DET.DEF taithjourney.N.F.SG amfor.PREP ddimnothing.N.M.SG+SM .
  but she made the journey for free
1138ESMahCS rŵan mae (y)n mynd .
  ahah.IM rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN .
  ah, now she's going
1139ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1140VLM+< xxx .
  .
  
1141ESMachos oedd MicaelaCS yn deud fod hi wedi mynd .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Micaelaname ynPRT deudsay.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN .
  because Micaela was saying that she had gone
1142VLMna mis yma mae (y)n mynd .
  nano.ADV mismonth.N.M.SG ymahere.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN .
  no, this month she's going
1143ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1144VLMmaen nhw (y)n mynd .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN .
  they're going
1145ESMmm neis .
  mmmm.IM neisnice.ADJ .
  mmm, nice
1146VLMmm oedd yna bedwar xxx o [//] i DolafonCS a tri [?] fan (h)yn .
  mmmm.IM oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV bedwarfour.NUM.M+SM oof.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S ito.PREP Dolafonname aand.CONJ trithree.NUM.M fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP .
  mmm, there were four [...] to Dolafon, and three here
1147ESMa pwy sy (y)n mynd o fan (h)yn ?
  aand.CONJ pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT myndgo.V.INFIN ohe.PRON.M.3S fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP ?
  and who's going from here?
1148VLMTelmaCS a (y)r gŵr .
  Telmaname aand.CONJ yrthe.DET.DEF gŵrman.N.M.SG .
  Telma and her husband
1149ESMuh +...
  uher.IM .
  
1150VLMa mae ryw [?] ddynes arall .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES rywsome.PREQ+SM ddyneswoman.N.F.SG+SM arallother.ADJ .
  and there's some other woman
1151ESMohCS .
  ohoh.IM .
  
1152ESM+< iawn iawn .
  iawnOK.ADV iawnOK.ADV .
  fine, fine
1153VLMond dydd Gwener ddoth hi acw i ddeud bod hi ddim yn gallu mynd .
  ondbut.CONJ dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG ddothcome.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S acwover there.ADV ito.PREP ddeudsay.V.INFIN+SM bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN .
  but on Friday she came there to say that she couldn't go
1154ESMxxx .
  .
  
1155VLMa oedd xxx ddim yn gweithio tan fory .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ddimnot.ADV+SM ynPRT gweithiowork.V.INFIN tanuntil.PREP forytomorrow.ADV .
  and [...] wasn't working until tomorrow
1156ESMna achos oedd hi (ddi)m (y)na rŵan .
  nano.ADV achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynathere.ADV rŵannow.ADV .
  no because she wasn't there now
1157VLMna .
  nano.ADV .
  no
1158ESMna .
  nano.ADV .
  no
1159VLMddim yna .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  not there
1160VLMw (dy)dy o [?] ddim yna dydd Iau na dydd Gwener xxx .
  wooh.IM dydybe.V.3S.PRES.NEG ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM ynathere.ADV dyddday.N.M.SG IauThursday.N.M.SG na(n)or.CONJ dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  w, he's not there on Thursday or Friday [...]
1161ESMahCS ahCS .
  ahah.IM ahah.IM .
  
1162VLMohCS .
  ohoh.IM .
  
1163VLMa wedyn <dw i meddwl> [?] xxx +/.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S meddwlthink.V.INFIN .
  and then I think [...]...
1164ESM+< neis [?] i BelindaCS a (y)r gŵr .
  neisnice.ADJ ito.PREP Belindaname aand.CONJ yrthe.DET.DEF gŵrman.N.M.SG .
  nice for Belinda and her husband
1165VLMia neis ia .
  iayes.ADV neisnice.ADJ iayes.ADV .
  yes, nice, yes
1166VLMa wedyn dw i (ddi)m yn gwybod pam mae (y)n mynd i wneud [///] pwy mae +//.
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN pamwhy?.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM pwywho.PRON maebe.V.3S.PRES .
  and then I don't know why he's going to do... who's...
1167VLMachos os xxx yn disgwyl +//.
  achosbecause.CONJ osif.CONJ ynPRT disgwylexpect.V.INFIN .
  because if [...] is expecting...
1168VLMachos mae (we)di deud yn (.) go ddiweddar .
  achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP deudsay.V.INFIN ynPRT gorather.ADV ddiweddarrecent.ADJ+SM .
  because she has said quite recently
1169ESMia ia ia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
1170ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1171VLMi CordobaCS .
  ito.PREP Cordobaname .
  to Cordoba
1172VLMdw i (ddi)m yn cofio xxx awyren maen nhw (y)n mynd .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT cofioremember.V.INFIN awyrenaeroplane.N.F.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN .
  I don't remember [...] by plane they're going
1173VLMdim i lle dan ni (we)di bod .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ito.PREP llewhere.INT danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN .
  not to where we've been
1174ESM[- spa] el valle hermoso ?
  elthe.DET.DEF.M.SG vallevalley.N.M.SG hermosobeautiful.ADJ.M.SG ?
  the beautiful valley .
1175VLMna .
  nano.ADV .
  no
1176VLMna .
  nano.ADV .
  no
1177ESMxxx .
  .
  
1178ESMmae gymaint o lefydd uh turísticaS yn CordobaCS .
  maebe.V.3S.PRES gymaintso much.ADJ+SM oof.PREP lefyddplaces.N.M.PL+SM uher.IM turísticatourist.ADJ.F.SG ynin.PREP Cordobaname .
  there are so many tourist places in Cordoba
1179VLM+< ohCS .
  ohoh.IM .
  
1180VLMa ddoe oedd [//] o(eddw)n i yn deud <wrth um> [/] wrth MarisolCS bod ni yn dod (y)n_ôl <o (y)r> [/] o xxx .
  aand.CONJ ddoeyesterday.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthby.PREP umum.IM wrthby.PREP Marisolname bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF ofrom.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S .
  and yesterday I was saying to Marisol that we're coming back from [...]
1181VLMachos <oedd hi> [//] oedd gen hi (ddi)m gès be oedd xxx .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S oeddbe.V.3S.IMPERF genwith.PREP hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM gèsclue.N.M.SG bewhat.INT oeddbe.V.3S.IMPERF .
  because she had no clue what [...] was
1182ESMa MarisolCS .
  aand.CONJ Marisolname .
  and Marisol
1183ESMefo MarisolCS est ti fyny ?
  efowith.PREP Marisolname estgo.V.2S.PAST tiyou.PRON.2S fynyup.ADV ?
  you went up with Marisol?
1184VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
1185ESMfuodd hi (y)n yr asadoS (he)fyd ?
  fuoddbe.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG hefydalso.ADV ?
  was she at the asado (barbecue) too?
1186VLMna .
  nano.ADV .
  no
1187ESMahCS dod wedyn .
  ahah.IM dodcome.V.INFIN wedynafterwards.ADV .
  ah, came after
1188VLM<ond oedd o (y)n> [?] bedwar o gloch .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT bedwarfour.NUM.M+SM oof.PREP glochbell.N.F.SG+SM .
  but it was 4 o clock
1189VLM<a wedyn wnaeth o gorffen cyn fi ddod tua hanner awr (we)di tri> [?] .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM ohe.PRON.M.3S gorffencomplete.V.INFIN cynbefore.PREP fiI.PRON.1S+SM ddodcome.V.INFIN+SM tuatowards.PREP hannerhalf.N.M.SG awrhour.N.F.SG wediafter.PREP trithree.NUM.M .
  and then it finished before I came, around half past three
1190ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1191ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1192VLMso o(eddw)n i (we)di deud bod ni (y)n dod heibio .
  soso.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN heibiopast.PREP .
  so I'd said that we were coming past
1193ESMohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes
1194ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
1195VLMac oedden nhw (we)di deud (wr)thi hi yn TrelewCS +"/.
  acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S hishe.PRON.F.3S ynin.PREP Trelewname .
  and they'd told her in Trelew:
1196VLM+" ohCS am be wyt ti mynd i xxx os does (y)na ddim_byd yn xxx .
  ohoh.IM amfor.PREP bewhat.INT wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S myndgo.V.INFIN ito.PREP osif.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV ddim_bydnothing.ADV+SM ynPRT .
  oh, why are you going to [...], if there's nothing in [...]
1197ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1198VLMa oedd hi wrth ei bodd .
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wrthby.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S boddpleasure.N.M.SG .
  and she loved it
1199VLMmae hi (y)n tynnu lluniau iddyn nhw gael dang(os) [//] gweld <bod yna rywbeth> [/] bod yna rywbeth yna .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT tynnudraw.V.INFIN lluniaupictures.N.M.PL iddynto_them.PREP+PRON.3P nhwthey.PRON.3P gaelget.V.INFIN+SM dangosshow.V.INFIN gweldsee.V.INFIN bodbe.V.INFIN ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM bodbe.V.INFIN ynathere.ADV rywbethsomething.N.M.SG+SM ynathere.ADV .
  she's taking pictures for them to see that there is something there
1200VLMfe aeson ni fewn yn y museoS +/.
  fePRT.AFF aesongo.V.1P.PAST niwe.PRON.1P fewnin.PREP+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF museomuseum.N.M.SG .
  we went into the museum...
1201ESMahCS ia mae (y)na museoS neis .
  ahah.IM iayes.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV museomuseum.N.M.SG neisnice.ADJ .
  ah yes, there's a nice museum
1202VLM&=gasp xxx ia !
  iayes.ADV !
  [...] yes!
1203ESM+< xxx .
  .
  
1204VLMa wedyn oedd yna (.) ffair (.) gwerthu pethau .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV ffairfair.N.F.SG gwerthusell.V.INFIN pethauthings.N.M.PL .
  and then there was a fair, selling things
1205ESM+< xxx .
  .
  
1206ESM+< ahCS oedd .
  ahah.IM oeddbe.V.3S.IMPERF .
  ah yes
1207ESMoedd oedd (.) oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes yes, there was
1208VLM+< mm +...
  mmmm.IM .
  
1209ESMohCS o(eddw)n i (y)n cofio .
  ohoh.IM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT cofioremember.V.INFIN .
  oh I remembered
1210ESMoedd oedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes there was
1211VLMdo [?] .
  doyes.ADV.PAST .
  yes
1212ESMoedd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF .
  yes
1213VLMxxx .
  .
  
1214VLMwedyn pan oedden ni (y)n dod (y)n_ôl oedd hi (y)n deud ohCS bod hi (y)n mynd i ofyn <i (y)r bachgen> [//] i_w mab hi (.) i xxx faint oeddwn nhw yn codi xxx am (.) hotelCS yn CalafateCS (.) i fynd (.) pedair .
  wedynafterwards.ADV panwhen.CONJ oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT dodcome.V.INFIN yn_ôlback.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN ohoh.IM bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP ofynask.V.INFIN+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG i_wto_his/her/their.PREP+POSS.3SP mabson.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ito.PREP faintsize.N.M.SG+SM oeddwnbe.V.1S.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT codilift.V.INFIN amfor.PREP hotelhotel.N.M.SG ynin.PREP Calafatename ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM pedairfour.NUM.F .
  then when we were coming back she was saying that, oh, she was going to ask her son [...] how much they were charging [...] for a hotel in Calafate, to go, four
1215VLMachos oedd ei mam hi a xxx fynd y pedair yn y car i CalafateCS .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF eiher.ADJ.POSS.F.3S mammother.N.F.SG hishe.PRON.F.3S aand.CONJ fyndgo.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF pedairfour.NUM.F ynin.PREP ythe.DET.DEF carcar.N.M.SG ito.PREP Calafatename .
  because her mother and [...] were going as a four in the car, to Calafate
1216ESMa pam &m mae bachgen (h)i be uh ehCS +...
  aand.CONJ pamwhy?.ADV maebe.V.3S.PRES bachgenboy.N.M.SG hishe.PRON.F.3S bewhat.INT uher.IM eheh.IM .
  and why her son, what, er....
1217VLM+< yn gwerthu xxx .
  ynPRT gwerthusell.V.INFIN .
  sells [...]
1218ESM+< ie .
  ieyes.ADV .
  yes
1219ESM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
1220ESMond <ddim bod> [/] ddim bod o wneud dim_byd efo [?] turistaS .
  ondbut.CONJ ddimnot.ADV+SM bodbe.V.INFIN ddimnot.ADV+SM bodbe.V.INFIN oof.PREP wneudmake.V.INFIN+SM dim_bydnothing.ADV efowith.PREP turistatourist.N.M .
  but not that he does anything with tourism
1221VLM+< dim na .
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG nano.ADV .
  nothing, no
1222VLMdim_byd efo turistaS .
  dim_bydnothing.ADV efowith.PREP turistatourist.N.M .
  nothing with tourism
1223VLMdim_byd .
  dim_bydnothing.ADV .
  nothing
1224ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1225VLMond oedd hi (y)n mynd i uh gael gweld faint +...
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP uher.IM gaelget.V.INFIN+SM gweldsee.V.INFIN faintsize.N.M.SG+SM .
  but she was going to find out how much...
1226VLMachos oedd hi eisio xxx am lot rhatach .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S eisiowant.N.M.SG amfor.PREP lotlot.QUAN rhatachcheap.ADJ.COMP .
  because she wanted a [...] for a lot cheaper
1227VLMachos oedd Explore_PatagoniaCS [?] yn gwneud un rŵan .
  achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Explore_Patagonianame ynPRT gwneudmake.V.INFIN unone.NUM rŵannow.ADV .
  because Explore Patagonia were doing one now
1228VLMond oedd o (y)n dod allan ryw dair mil pum cant (.) i fynd .
  ondbut.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT dodcome.V.INFIN allanout.ADV rywsome.PREQ+SM dairthree.NUM.F+SM milthousand.N.F.SG pumfive.NUM canthundred.N.M.SG ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  but it came out at about 3500 to go
1229ESM+< mm +...
  mmmm.IM .
  
1230ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1231ESMond uh +/.
  ondbut.CONJ uher.IM .
  but, er...
1232VLMoedd dim raid i ti fynd â (.) rywfaint efo ti wedyn ?
  oeddbe.V.3S.IMPERF dimnot.ADV raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S fyndgo.V.INFIN+SM âwith.PREP rywfaintamount.N.M.SG+SM efowith.PREP tiyou.PRON.2S wedynafterwards.ADV ?
  you didn't have to take some with you afterwards?
1233ESMyndyn achos mae (y)r uh paseosS fewn fel (y)na yn fwy na cant pesosCS .
  yndynbe.V.3P.PRES.EMPH achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF uher.IM paseoswalk.N.M.PL fewnin.PREP+SM fellike.CONJ ynathere.ADV ynPRT fwymore.ADJ.COMP+SM na(n)or.CONJ canthundred.N.M.SG pesosweight.N.M.PL .
  yes, because the journeys in like that are over 100 pesos
1234ESMbob paseoS .
  bobeach.PREQ+SM paseowalk.N.M.SG .
  every journey
1235ESMachos maen nhw (y)n wneud o efo (y)r dólarCS .
  achosbecause.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S efowith.PREP yrthe.DET.DEF dólardollar.N.M.SG .
  because they do it by the dollar
1236VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
1237ESMohCS wel os dyna (y)r <tri mil> [//] dair mil pum cant os ydy yr paseosS yn dod fewn i_gyd (e)fallai bod o (.) ddim mor ddrud .
  ohoh.IM welwell.IM osif.CONJ dynathat_is.ADV yrthe.DET.DEF trithree.NUM.M milthousand.N.F.SG dairthree.NUM.F+SM milthousand.N.F.SG pumfive.NUM canthundred.N.M.SG osif.CONJ ydybe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF paseoswalk.N.M.PL ynPRT dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM i_gydall.ADJ efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S ddimnot.ADV+SM morso.ADV ddrudexpensive.ADJ+SM .
  oh well, if that's the 3500 if the journeys are all coming in it might not be so expensive
1238VLM+< ddim yn ddrud .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT ddrudexpensive.ADJ+SM .
  not expensive
1239VLMohCS wel mae Explore_PatagoniaCS yn [//] i fynd efo nhw mae (y)n neis .
  ohoh.IM welwell.IM maebe.V.3S.PRES Explore_Patagonianame ynin.PREP ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM efowith.PREP nhwthey.PRON.3P maebe.V.3S.PRES ynPRT neisnice.ADJ .
  oh, well, Explore Patagonia are... it's nice going with them
1240ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1241ESM&=clears_throat .
  .
  
1242ESMond fel hynny (fa)sai (y)n iawn fel (y)na (he)fyd .
  ondbut.CONJ fellike.CONJ hynnythat.PRON.DEM.SP fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM ynPRT iawnOK.ADV fellike.CONJ ynathere.ADV hefydalso.ADV .
  but like that, it would be fine like that too
1243ESMuh xxx +/.
  uher.IM .
  
1244VLM&=exhale oedd hi yn deud +"/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  
1245VLMt(oes) (dd)im raid i fi mynd i &f gael bwyd i (y)r xxx dim yn costio .
  toesunk ddimnot.ADV+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP fiI.PRON.1S+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF dimnot.ADV ynPRT costiocost.V.INFIN .
  I don't have to go and get food for the [...] doesn't cost
1246ESM+< na na na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no, no
1247VLM<a mae hi> [///] achos doth hi yn_ôl o CordobaCS ac <oedd hi> [//] pam wnaeth hi roi [?] neges ar y ffôn bach oedd [/] oedd hi yn CalafateCS .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S achosbecause.CONJ dothcome.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S yn_ôlback.ADV ofrom.PREP Cordobaname acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S pamwhy?.ADV wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S roigive.V.INFIN+SM negesmessage.N.F.SG aron.PREP ythe.DET.DEF ffônphone.N.M.SG bachsmall.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynin.PREP Calafatename .
  and she... because she came back from Cordoba and when she put a message on the little phone she was in Calafate
1248VLMoedd hi (we)di mynd at y [/] yr ferch (y)na adre .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP myndgo.V.INFIN atto.PREP ythe.DET.DEF yrthe.DET.DEF ferchgirl.N.F.SG+SM ynathere.ADV adrehome.ADV .
  she'd gone to that daughter at home
1249VLMwel mynd ei hunan i CalefateCS a +//.
  welwell.IM myndgo.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG ito.PREP Calefatename aand.CONJ .
  well, going on her own to Calafate and...
1250VLMdim Calefate:CS (.) Pico_TruncadoCS .
  dimnot.ADV Calefatename Pico_Truncadoname .
  not Calafate, Pico Truncado
1251ESMmm ia Pico_TruncadoCS .
  mmmm.IM iayes.ADV Pico_Truncadoname .
  mmm, yes, Pico Truncado
1252VLMa rŵan mae (y)n mynd i Via_BlancaCS .
  aand.CONJ rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP Via_Blancaname .
  and now she's going to Via Blanca
1253ESMahCS mae (y)n xxx mynd yn aml i (.) ViaCS yn_dydy .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT amlfrequent.ADJ ito.PREP Vianame yn_dydybe.V.3S.PRES.TAG .
  ah, she [...] goes often to Via doesn't she
1254VLMmynd ei hunan (.) â [=? a] ei chwaer .
  myndgo.V.INFIN eihis.ADJ.POSS.M.3S hunanself.PRON.SG âwith.PREP eihis.ADJ.POSS.M.3S chwaersister.N.F.SG .
  goes on her own, with her sister
1255ESMxxx yndy yndy yndy .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  [...] yes, she does
1256VLMmae ei chwaer hi (.) a (e)i merch y chwaer wedi cael (.) &b &b ehCS beth efo (y)r car .
  maebe.V.3S.PRES eiher.ADJ.POSS.F.3S chwaersister.N.F.SG hishe.PRON.F.3S aand.CONJ eihis.ADJ.POSS.M.3S merchgirl.N.F.SG ythe.DET.DEF chwaersister.N.F.SG wediafter.PREP caelget.V.INFIN eheh.IM bethwhat.INT efowith.PREP yrthe.DET.DEF carcar.N.M.SG .
  her sister, and her sister's daughter have had something with the car
1257VLMmae hi mewn cadair olwynion .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S mewnin.PREP cadairchair.N.F.SG olwynionwheel.N.F.PL .
  she's in a wheelchair
1258ESMo:h .
  ohoh.IM .
  
1259ESMcael damwain .
  caelget.V.INFIN damwainbefall.V.INFIN .
  had an accident
1260VLMwedi cael damwain yn [//] mewn car a mae hi mewn cadair olwynion (r)ŵan yndy .
  wediafter.PREP caelget.V.INFIN damwainbefall.V.INFIN ynPRT mewnin.PREP carcar.N.M.SG aand.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S mewnin.PREP cadairchair.N.F.SG olwynionwheel.N.F.PL rŵannow.ADV yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  had an accident in a car, and she's in a wheelchair now, yes
1261ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
1262ESMna .
  nano.ADV .
  no
1263ESMneis uh mynd fel (y)na .
  neisnice.ADJ uher.IM myndgo.V.INFIN fellike.CONJ ynathere.ADV .
  nice to go like that
1264ESMxxx .
  .
  
1265VLMyndy mae (y)n mentro .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH maebe.V.3S.PRES ynPRT mentroventure.V.INFIN .
  yes, she tries
1266ESM+< mmhm mm +...
  mmhmmmhm.IM mmmm.IM .
  
1267VLMwnaeth hi alw arna fi diwrnod o yr blaen os o(eddw)n i isio mynd efo i MadrynCS .
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S alwcall.V.INFIN+SM arnaon_me.PREP+PRON.1S fiI.PRON.1S+SM diwrnodday.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF blaenfront.N.M.SG osif.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN efowith.PREP ito.PREP Madrynname .
  she called in on me the other day whether I wanted to go with her to Puerto Madryn
1268VLMond o(eddw)n i (y)n gweithio fan (y)no dydd Gwener .
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweithiowork.V.INFIN fanplace.N.MF.SG+SM ynothere.ADV dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  but I was working there on Friday
1269ESM&dental_click .
  .
  
1270ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1271VLMa cyn mynd i MadrynCS oedd hi gorfod dod i xxx .
  aand.CONJ cynbefore.PREP myndgo.V.INFIN ito.PREP Madrynname oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S gorfodhave_to.V.INFIN dodcome.V.INFIN ito.PREP .
  and before Puerto Madryn she had to come to [...]
1272ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1273VLMa wedyn oedd hi (y)n gorfod mynd i TrelewCS [=! whisper] i wneud papurau (y)r ceir_s@s:cym+eng maen nhw (y)n gwerthu .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN myndgo.V.INFIN ito.PREP Trelewname ito.PREP wneudmake.V.INFIN+SM papuraupapers.N.M.PL yrthat.PRON.REL ceir_scars.N.M.PL maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT gwerthusell.V.INFIN .
  and then she had to go to Trelew to do the papers for the cars they're selling
1274ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1275ESM<hi sy (y)n wneud> [///] hi sy (y)n symud pethau fel (y)na .
  hishe.PRON.F.3S sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT wneudmake.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT symudmove.V.INFIN pethauthings.N.M.PL fellike.CONJ ynathere.ADV .
  it's her that moves things like that
1276VLMy papurau ia ?
  ythe.DET.DEF papuraupapers.N.M.PL iayes.ADV ?
  the papers, yes?
1277ESMahCS ia .
  ahah.IM iayes.ADV .
  ah yes
1278ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1279VLMlle bod y bachgen yn gorfod symud o (y)r officeE .
  llewhere.INT bodbe.V.INFIN ythe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG ynPRT gorfodhave_to.V.INFIN symudmove.V.INFIN oof.PREP yrthe.DET.DEF officeoffice.N.SG .
  where the boy has to move out of the office
1280ESM(dy)na fo (y)n iawn .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  that's exactly it
1281ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1282VLMa mae (y)r ferch yn yr officeE yn pnawn achos mae (y)r ferch yn mynd i (y)r universityE yn y bore .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ferchgirl.N.F.SG+SM ynin.PREP yrthe.DET.DEF officeoffice.N.SG ynPRT pnawnafternoon.N.M.SG achosbecause.CONJ maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF ferchgirl.N.F.SG+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF universityuniversity.N.SG ynin.PREP ythe.DET.DEF boremorning.N.M.SG .
  and the daughter is in the office in the afternoon, because the daughter goes to the university in the morning
1283ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1284ESMa faint o blant sy efo hi ?
  aand.CONJ faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM sybe.V.3S.PRES.REL efowith.PREP hishe.PRON.F.3S ?
  and how many children does she have?
1285VLMpump .
  pumpfive.NUM .
  five
1286ESMahCS lle mae (y)r lleill i_gyd ?
  ahah.IM llewhere.INT maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF lleillothers.PRON i_gydall.ADJ ?
  ah, where are all the others?
1287VLMmae un yn gweithio yn &ɬ FordCS (.) ar_gyfer CarrefourCS .
  maebe.V.3S.PRES unone.NUM ynPRT gweithiowork.V.INFIN ynin.PREP Fordname ar_gyferfor.PREP Carrefourname .
  one is working at Ford, for Carrefour
1288ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1289VLMa (y)r llall nawr yn xxx .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF llallother.PRON nawrnow.ADV ynPRT .
  and the other is now in [...]
1290VLMxxx lle ceir sy lawr fan (a)cw .
  llewhere.INT ceircars.N.M.PL sybe.V.3S.PRES.REL lawrdown.ADV fanplace.N.MF.SG+SM acwover there.ADV .
  [...] the car place down there
1291ESMahCS ia <o (y)r> [/] o (y)r xxx .
  ahah.IM iayes.ADV oof.PREP yrthe.DET.DEF oof.PREP yrthe.DET.DEF .
  ah yes, from the [...]
1292VLM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
1293VLMfan (y)no .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynothere.ADV .
  there
1294ESM+< mmhm .
  mmhmmmhm.IM .
  
1295VLMxxx .
  .
  
1296VLMunrhyw ferched +/.
  unrhywany.ADJ ferchedgirl.N.F.PL+SM .
  any daughters...
1297ESMahCS mae (y)r plant i_fewn .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF plantchild.N.M.PL i_fewnin.PREP .
  ah, the children are in
1298ESMmaen nhw i_gyd yn efo (y)r xxx &=laugh +/.
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P i_gydall.ADJ ynPRT efowith.PREP yrthe.DET.DEF .
  they've all got the [...]
1299VLM+< xxx .
  .
  
1300VLM+< xxx .
  .
  
1301VLMwedyn mae (y)na un merch wedi priodi yn (.) Pico_TrucadoCS .
  wedynafterwards.ADV maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV unone.NUM merchgirl.N.F.SG wediafter.PREP priodimarry.V.INFIN ynin.PREP Pico_Trucadoname .
  then there's a daughter who's married in Pico Trucado
1302VLMa (y)r bachgen arall +...
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF bachgenboy.N.M.SG arallother.ADJ .
  and the other boy
1303VLMohCS rhywbeth efo yr ehCS xxx .
  ohoh.IM rhywbethsomething.N.M.SG efowith.PREP yrthe.DET.DEF eheh.IM .
  oh, something with the [...]
1304ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1305ESMxxx .
  .
  
1306VLMa (y)r llall (y)r un lleia mynd i (y)r universityE .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF llallother.PRON yrthe.DET.DEF unone.NUM lleiasmallest.ADJ myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF universityuniversity.N.SG .
  and the other one, the smallest one going to university
1307ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1308ESM<o(eddw)n i (ddi)m> [/] o(eddw)n i (ddi)m yn gwybod .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I didn't know
1309ESMo(eddw)n i (ddi)m erioed (we)di gofyn iddi faint o blant oedd efo (h)i .
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM erioednever.ADV wediafter.PREP gofynask.V.INFIN iddito_her.PREP+PRON.F.3S faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP blantchild.N.M.PL+SM oeddbe.V.3S.IMPERF efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  I'd never asked her how many children she had
1310VLMuh pump .
  uher.IM pumpfive.NUM .
  er, five
1311ESMmm +...
  mmmm.IM .
  
1312VLMa wnes i nabod hi <pam ers [?]> [//] (.) pam oedd hwnna sy (y)n Pico_TrucadoCS yn fabi bach .
  aand.CONJ wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S nabodknow_someone.V.INFIN hishe.PRON.F.3S pamwhy?.ADV erssince.PREP pamwhy?.ADV oeddbe.V.3S.IMPERF hwnnathat.PRON.DEM.M.SG sybe.V.3S.PRES.REL ynin.PREP Pico_Trucadoname ynPRT fabibaby.N.MF.SG+SM bachsmall.ADJ .
  and I knew her when the one who's in Pico Trucado was a little baby
1313VLMamser gaeth FortunatoCS oparesion ar yr (.) &p stumog .
  amsertime.N.M.SG gaethget.V.3S.PAST+SM Fortunatoname oparesionoperation.N.M.SG aron.PREP yrthe.DET.DEF stumogstomach.N.F.SG .
  the time Fortunato had an operation on the stomach
1314ESM+< stumog .
  stumogstomach.N.F.SG .
  stomach
1315VLMoedden nhw yn mynd â FortunatoCS i gael oparesion .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP Fortunatoname ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM oparesionoperation.N.M.SG .
  they were taking Fortunato to have an operation
1316VLMac oedd ei gŵr hi yn wael .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF eiher.ADJ.POSS.F.3S gŵrman.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ynPRT waelpoorly.ADJ+SM .
  and her husband was ill
1317VLMoedden nhw (y)n mynd â fo i (y)r [/] (.) i (y)r uh +...
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN âwith.PREP fohe.PRON.M.3S ito.PREP yrthe.DET.DEF ito.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM .
  they were taking him to the, er...
1318ESM++ ahCS xxx .
  ahah.IM .
  
1319VLMxxx .
  .
  
1320ESM[- spa] pero a quién .
  perobut.CONJ ato.PREP quiénwho.INT.MF.SG .
  but to who ?
1321VLM+< ac oedd hi efo (y)r (.) peth y babi .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S efowith.PREP yrthe.DET.DEF peththing.N.M.SG ythe.DET.DEF babibaby.N.MF.SG .
  and she had the baby's thing
1322VLMa mi ddeudais i <wrthi fi> [//] (.) wrthi +"/.
  aand.CONJ miPRT.AFF ddeudaissay.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S wrthito_her.PREP+PRON.F.3S fiI.PRON.1S+SM wrthito_her.PREP+PRON.F.3S .
  and I said to her:
1323VLM+" w señoraS dewch &r wna i edrych ar_ôl y babi i chi gael mynd .
  wooh.IM señoralady.N.F.SG dewchcome.V.2P.IMPER wnado.V.1S.PRES+SM iI.PRON.1S edrychlook.V.INFIN ar_ôlafter.PREP ythe.DET.DEF babibaby.N.MF.SG ito.PREP chiyou.PRON.2P gaelget.V.INFIN+SM myndgo.V.INFIN .
  oh, madam, come, I'll look after the baby so you can go
1324VLMfan (y)no wnes i gweld hi (y)n mynd .
  fanplace.N.MF.SG+SM ynothere.ADV wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT myndgo.V.INFIN .
  I saw her going there
1325VLMa wedyn mi basiodd blynyddoedd welais i byth mohoni .
  aand.CONJ wedynafterwards.ADV miPRT.AFF basioddpass.V.3S.PAST+SM blynyddoeddyears.N.F.PL welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S bythnever.ADV mohoninot_her.PREP+PRON.F.3S .
  and then years passed where I never saw her
1326VLMa mi gwrddais i ddi wedyn mewn blynyddoedd (.) yn y capel yn TrelewCS .
  aand.CONJ miPRT.AFF gwrddaismeet.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddishe.PRON.F.3S wedynafterwards.ADV mewnin.PREP blynyddoeddyears.N.F.PL ynin.PREP ythe.DET.DEF capelchapel.N.M.SG ynin.PREP Trelewname .
  and I met her then years later in the chapel in Trelew
1327VLMa mae merch hynny [?] yn dau_ddeg pump oed rŵan .
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES merchgirl.N.F.SG hynnythat.ADJ.DEM.SP ynPRT dau_ddegtwenty.NUM pumpfive.NUM oedage.N.M.SG rŵannow.ADV .
  and that daughter is 25 years old now
1328ESMie .
  ieyes.ADV .
  yes
1329ESMdau_ddeg pump yndy .
  dau_ddegtwenty.NUM pumpfive.NUM yndybe.V.3S.PRES.EMPH .
  twenty-five, yes
1330ESMond cofia di fod AmadaCS yn dau_ddeg +/.
  ondbut.CONJ cofiaremember.V.2S.IMPER diyou.PRON.2S+SM fodbe.V.INFIN+SM Amadaname ynPRT dau_ddegtwenty.NUM .
  but remember that Amada is twenty...
1331VLM++ dau_ddeg tri .
  dau_ddegtwenty.NUM trithree.NUM.M .
  ...twenty-three
1332ESMdau_ddeg tri .
  dau_ddegtwenty.NUM trithree.NUM.M .
  twenty-three
1333ESM&=gasp .
  .
  
1334ESM&=exhale .
  .
  
1335ESMmae (y)r amser yn pasio .
  maebe.V.3S.PRES yrthe.DET.DEF amsertime.N.M.SG ynPRT pasiopass.V.INFIN .
  time is passing
1336VLMyndy a ninnau (y)n mynd yn (h)yn .
  yndybe.V.3S.PRES.EMPH aand.CONJ ninnauwe also.PRON.EMPH.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ynPRT hynthis.PRON.DEM.SP .
  yes, and we're getting older
1337VLM&=laugh .
  .
  
1338ESM&=laugh .
  .
  
1339ESMdoes dim (.) soluciónS i ni .
  doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG dimnot.ADV soluciónsolution.N.F.SG ito.PREP niwe.PRON.1P .
  there's no solution for us
1340VLMwelest mae IeuanCS a [/] a (y)r wraig yma rŵan .
  welestsee.V.2S.PAST+SM maebe.V.3S.PRES Ieuanname aand.CONJ aand.CONJ yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM ymahere.ADV rŵannow.ADV .
  you saw, Ieuan and his wife are here now
1341VLMxxx brawd CatrinCS a [/] a LindaCS .
  brawdbrother.N.M.SG Catrinname aand.CONJ aand.CONJ Lindaname .
  [...] Catrin and Linda's brother
1342ESM+< LindaCS .
  Lindaname .
  
1343VLMLindaCS .
  Lindaname .
  
1344VLMoedd yn capel neithiwr .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT capelchapel.N.M.SG neithiwrlast_night.ADV .
  he was in chapel last night
1345ESM<ydyn nhw> [///] be sy (we)di digwydd i (y)r car CatrinCS ehCS (.) yr +/.
  ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP digwyddhappen.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF carcar.N.M.SG Catrinname eheh.IM yrthe.DET.DEF .
  what's happened to Catrin's car, er, the...
1346VLMohCS gaeth e (y)r +...
  ohoh.IM gaethget.V.3S.PAST+SM ehe.PRON.M.3S yrthe.DET.DEF .
  oh, it got...
1347ESMefo pwy ?
  efowith.PREP pwywho.PRON ?
  with who?
1348VLMyn y gornel <lle xxx> [//] lle xxx fan (y)na .
  ynin.PREP ythe.DET.DEF gornelcorner.N.F.SG+SM llewhere.INT llewhere.INT fanplace.N.MF.SG+SM ynathere.ADV .
  in the corner where [...] there
1349ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1350ESMmae hi (y)n dod â ddi (.) fewn ?
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT dodcome.V.INFIN âwith.PREP ddishe.PRON.F.3S fewnin.PREP+SM ?
  is she bringing it in?
1351VLMdw i (ddi)m yn siŵr .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT siŵrsure.ADJ .
  I'm not sure
1352ESM<mae hi (y)n> [?] yn dod efo ni siŵr .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S ynPRT ynPRT dodcome.V.INFIN efowith.PREP niwe.PRON.1P siŵrsure.ADJ .
  she must be coming with us
1353VLM+< dw i (ddi)m yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
1354VLMdw i ddim yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
1355ESMydyn nhw wedi taclu(so) hwn ?
  ydynbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP taclusotidy.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG ?
  have they cleaned [?] it?
1356ESMehCS wnaeth y (.) llall ehCS brawd CatrinCS siŵr ehCS (dy)dyn nhw (ddi)m wedi taclu(so) hwn mae (y)n siŵr .
  eheh.IM wnaethdo.V.3S.PAST+SM ythe.DET.DEF llallother.PRON eheh.IM brawdbrother.N.M.SG Catrinname siŵrsure.ADJ eheh.IM dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP taclusotidy.V.INFIN hwnthis.PRON.DEM.M.SG maebe.V.3S.PRES ynPRT siŵrsure.ADJ .
  er, the other one, Catrin's brother, er, they must not have cleaned this one
1357VLMna dw i (ddi)m yn gwybod .
  nano.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  no I don't know
1358VLMdw i ddim yn gwybod .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  I don't know
1359ESM&=exhale .
  .
  
1360VLMa mae GabrielaCS yn para ar ei thraed hefyd de ?
  aand.CONJ maebe.V.3S.PRES Gabrielaname ynPRT paralast.V.INFIN aron.PREP eiher.ADJ.POSS.F.3S thraedfeet.N.MF.SG+AM hefydalso.ADV debe.IM+SM ?
  and Gabriela's staying on her feet too, eh?
1361VLM<wnaeth hi> [///] wel dwy waith gaeth hi +...
  wnaethdo.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S welwell.IM dwytwo.NUM.F waithtime.N.F.SG+SM gaethget.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S .
  twice she got...
1362ESMoeddet ti (y)n deud (wr)tha i +...
  oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S iI.PRON.1S .
  you were telling me...
1363ESMond mae (y)n iawn .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES ynPRT iawnOK.ADV .
  but she's alright
1364ESM(dy)dy hi (ddi)m (we)di +/.
  dydybe.V.3S.PRES.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM wediafter.PREP .
  she hasn't been...
1365VLMohCS gaeth hi ddim_byd .
  ohoh.IM gaethget.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S ddim_bydnothing.ADV+SM .
  oh, she didn't get anything
1366ESMdim_byd .
  dim_bydnothing.ADV .
  nothing
1367ESMCatrinCS chwaith .
  Catrinname chwaithneither.ADV .
  nor Catrin
1368VLMna CatrinCS chwaith .
  nano.ADV Catrinname chwaithneither.ADV .
  nor Catrin either
1369ESM+< achos pwy sy (y)n +..?
  achosbecause.CONJ pwywho.PRON sybe.V.3S.PRES.REL ynPRT ?
  because who's...?
1370VLMna .
  nano.ADV .
  no
1371VLMna CatrinCS chwaith .
  nano.ADV Catrinname chwaithneither.ADV .
  nor Catrin either
1372ESMwel +...
  welwell.IM .
  well
1373VLMbues i dau ddiwrnod yna (.) yn helpu (.) cyn i IeuanCS dod .
  buesbe.V.1S.PAST iI.PRON.1S dautwo.NUM.M ddiwrnodday.N.M.SG+SM ynathere.ADV ynPRT helpuhelp.V.INFIN cynbefore.PREP ito.PREP Ieuanname dodcome.V.INFIN .
  I was there for two days helping out before Ieuan came
1374ESMwel yr argian !
  welwell.IM yrthe.DET.DEF argiangood_lord.IM !
  well, heck!
1375ESMyn helpu be ?
  ynPRT helpuhelp.V.INFIN bewhat.INT ?
  helping what?
1376VLMi taclu(so) (y)r gegin .
  ito.PREP taclusotidy.V.INFIN yrthe.DET.DEF geginkitchen.N.F.SG+SM .
  to clean the kitchen
1377ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1378ESMa be wnest ti xxx lloriau a phopeth ?
  aand.CONJ bewhat.INT wnestdo.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S lloriaufloors.N.M.PL aand.CONJ phopetheverything.N.M.SG+AM ?
  and what did you do [...] floors and everything?
1379ESMa (dy)dy PascualaCS ddim yna rŵan .
  aand.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG Pascualaname ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM ynathere.ADV rŵannow.ADV .
  and Pascuala isn't there now
1380VLMna dim mynd ragor .
  nano.ADV dimnot.ADV myndgo.V.INFIN ragormore.QUAN+SM .
  no, not going any more
1381ESMdim yn mynd ragor .
  dimnot.ADV ynPRT myndgo.V.INFIN ragormore.QUAN+SM .
  not going any more
1382ESMmae (h)i wedi cael (.) pensiwn <rywbeth siŵr ie> [?] .
  maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN pensiwnpension.N.M.SG rywbethsomething.N.M.SG+SM siŵrsure.ADJ ieyes.ADV .
  she must have had her pension or something, right?
1383VLMohCS wedi cael pensiwn ers_talwm .
  ohoh.IM wediafter.PREP caelget.V.INFIN pensiwnpension.N.M.SG ers_talwmfor_some_time.ADV .
  oh, she had a pension a long time ago
1384ESMahCS [/] ahCS .
  ahah.IM ahah.IM .
  
1385VLMond mae hi (we)di bod ddim yn dda .
  ondbut.CONJ maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ddimnot.ADV+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM .
  but she's been unwell
1386VLMmae wedi bod yn yr hospitalCS .
  maebe.V.3S.PRES wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynin.PREP yrthe.DET.DEF hospitalhospital.N.M.SG .
  she's been in hospital
1387VLMxxx +/.
  .
  
1388ESMEiraCS .
  Eiraname .
  
1389VLMohCS ia .
  ohoh.IM iayes.ADV .
  oh yes
1390ESMfydden nhw (we)di rhoid hi (y)n yr hospitalCS dydd Sadwrn ia ?
  fyddenbe.V.3P.COND+SM nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP rhoidgive.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynin.PREP yrthe.DET.DEF hospitalhospital.N.M.SG dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG iayes.ADV ?
  they'll have put her in hospital on Saturday, right?
1391ESM<ar yr> [//] ar dipyn o frys ia ?
  aron.PREP yrthe.DET.DEF aron.PREP dipynlittle_bit.N.M.SG+SM oof.PREP fryshaste.N.M.SG+SM iayes.ADV ?
  yes, in quite a hurry, right?
1392VLM+< dydd Sadwrn (.) dydd Sadwrn .
  dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG .
  Saturday, Saturday
1393VLMohCS mi oedd hi (y)n wael .
  ohoh.IM miPRT.AFF oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT waelpoorly.ADJ+SM .
  oh, she was ill
1394ESMwel +...
  welwell.IM .
  well
1395ESMond uh <beth sy (we)di cael> [//] <mae hi> [?] (we)di cael (di)pyn bach yn well ddoe .
  ondbut.CONJ uher.IM bethwhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL wediafter.PREP caelget.V.INFIN maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP caelget.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ ynPRT wellbetter.ADJ.COMP+SM ddoeyesterday.ADV .
  but she's got a bit better yesterday
1396VLMahCS wnes i anghofio gofyn i (.) ohCS PaquitaCS yn yr (.) cinio ddoe .
  ahah.IM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S anghofioforget.V.INFIN gofynask.V.INFIN ito.PREP ohoh.IM Paquitaname ynin.PREP yrthe.DET.DEF ciniodinner.N.M.SG ddoeyesterday.ADV .
  ah, I forgot to ask Paquita at the lunch yesterday
1397ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1398ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1399VLM+< wnes i (ddi)m gofyn iddi .
  wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM gofynask.V.INFIN iddito_her.PREP+PRON.F.3S .
  I didn't ask her
1400VLMa wnes i ofyn iddi pnawn dydd Gwe(ner) +//.
  aand.CONJ wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ofynask.V.INFIN+SM iddito_her.PREP+PRON.F.3S pnawnafternoon.N.M.SG dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG .
  and I asked her on Friday afternoon...
1401VLMna pnawn (.) dydd Sadwrn .
  nano.ADV pnawnafternoon.N.M.SG dyddday.N.M.SG SadwrnSaturday.N.M.SG .
  no, Saturday afternoon
1402VLM<nos Sad(wrn)> [//] nos Wener .
  nosnight.N.F.SG SadwrnSaturday.N.M.SG nosnight.N.F.SG WenerFriday.N.F.SG+SM .
  Friday night
1403VLMna dydd Gwener maen nhw (we)di mynd â hi .
  nano.ADV dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  no, Friday they took her
1404ESMahCS ie dydd Gwener maen nhw (we)di mynd â hi .
  ahah.IM ieyes.ADV dyddday.N.M.SG GwenerFriday.N.F.SG maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN âwith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  ah yes, Friday they took her
1405VLMa nos Wener wnes i ofyn i gael gweld sut oedd hi ac oedd hi (y)n xxx ["] ddeudodd hi .
  aand.CONJ nosnight.N.F.SG WenerFriday.N.F.SG+SM wnesdo.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ofynask.V.INFIN+SM ito.PREP gaelget.V.INFIN+SM gweldsee.V.INFIN suthow.INT oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT ddeudoddsay.V.3S.PAST+SM hishe.PRON.F.3S .
  and on Friday night I asked how she was and she was, ..., she said
1406ESMoedd hi ddim yn gallu xxx +/.
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT gallube_able.V.INFIN .
  she couldn' [...]...
1407VLM+< ddim yn anadlu .
  ddimnot.ADV+SM ynPRT anadlubreathe.V.INFIN .
  not breathing
1408ESMna .
  nano.ADV .
  no
1409ESMwel mae FflurCS yn deud diwrnod o yr blaen bod hi efo xxx awydd mynd i gweld hi .
  welwell.IM maebe.V.3S.PRES Fflurname ynPRT deudsay.V.INFIN diwrnodday.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF blaenfront.N.M.SG bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S efowith.PREP awydddesire.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  well Fflur says the other day that she wants to see her
1410ESMond bod uh pobl tŷ nesaf (we)di deud wrthi am beidio xxx achos <bod o> [//] bod hi (y)n ddrwg .
  ondbut.CONJ bodbe.V.INFIN uher.IM poblpeople.N.F.SG house.N.M.SG nesafnext.ADJ.SUP wediafter.PREP deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S amfor.PREP beidiostop.V.INFIN+SM achosbecause.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT ddrwgbad.ADJ+SM .
  but that the people next door had told her not to [...] because she was bad
1411ESMond o(eddw)n i (y)n deu(d) (wr)tha fo +"/.
  ondbut.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthato_me.PREP+PRON.1S fohe.PRON.M.3S .
  but I was telling him:
1412ESM+" os wyt ti (y)n teimlo bod isio mynd i weld hi paid â gwrando ar neb .
  osif.CONJ wytbe.V.2S.PRES tiyou.PRON.2S ynPRT teimlofeel.V.INFIN bodbe.V.INFIN isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN ito.PREP weldsee.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S paidstop.V.2S.IMPER âwith.PREP gwrandolisten.V.INFIN aron.PREP nebanyone.PRON .
  if you feel that you want to see her, don't listen to anyone
1413VLM+< xxx .
  .
  
1414ESM+" ti sy fod i fynd i gweld hi (.) neu fyddi di (y)n poeni wedyn .
  tiyou.PRON.2S sybe.V.3S.PRES.REL fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM ito.PREP gweldsee.V.INFIN hishe.PRON.F.3S neuor.CONJ fyddibe.V.2S.FUT+SM diyou.PRON.2S+SM ynPRT poeniworry.V.INFIN wedynafterwards.ADV .
  it's you that's supposed to go and see her, or else you'll be worrying later on
1415ESMa oedd o (y)n deud +"/.
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  and he was saying:
1416ESM+" ia mae hynna wedi digwydd i fi o blaen efo pobl eraill .
  iayes.ADV maebe.V.3S.PRES hynnathat.PRON.DEM.SP wediafter.PREP digwyddhappen.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM oof.PREP blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG efowith.PREP poblpeople.N.F.SG eraillothers.PRON .
  yes, that has happened to me with other people
1417VLMa Lleucu_EvansCS yn syrthio yn capel xxx ddoe .
  aand.CONJ Lleucu_Evansname ynPRT syrthiofall.V.INFIN ynPRT capelchapel.N.M.SG ddoeyesterday.ADV .
  and Lleucu Evans falling in Chapel [...] yesterday
1418VLMyn syrthio .
  ynPRT syrthiofall.V.INFIN .
  falling
1419VLMyn llewygu .
  ynPRT llewygufaint.V.INFIN .
  fainting
1420VLMxxx .
  .
  
1421ESMyn capel GaimanCS ?
  ynPRT capelchapel.N.M.SG Gaimanname ?
  at Gaiman chapel
1422VLM+< ia .
  iayes.ADV .
  yes
1423ESMa lle mae (h)i rŵan ?
  aand.CONJ llewhere.INT maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S rŵannow.ADV ?
  and where is she now?
1424VLMna [=! whisper] !
  nano.ADV !
  no!
1425ESMna .
  nano.ADV .
  no
1426VLMehCS oedd doctorCS o (y)r AndesCS wnaeth o dendio hi .
  eheh.IM oeddbe.V.3S.IMPERF doctordoctor.N.M.SG oof.PREP yrthe.DET.DEF Andesname wnaethdo.V.3S.PAST+SM oof.PREP dendiotend.V.INFIN+SM hishe.PRON.F.3S .
  er, there was a doctor from the Andes, he tended her
1427ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1428VLMa yn Ynys_Moel [?] oedd yr ambulanciasS yn mynd i (y)r hospitalCS .
  aand.CONJ ynin.PREP Ynys_Moelname oeddbe.V.3S.IMPERF yrthe.DET.DEF ambulanciasambulance.N.F.PL ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF hospitalhospital.N.M.SG .
  and in Ynys Moel the ambulances were going to the hospital
1429VLMa [?] pwy oedd yn dod fewn i (y)r asadoS ConradoCS a AlbaCS .
  aand.CONJ pwywho.PRON oeddbe.V.3S.IMPERF ynPRT dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM ito.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG Conradoname aand.CONJ Albaname .
  and who should come in to the barbecue but Conrado and Alba
1430ESM&dental_click ahCS .
  ahah.IM .
  
1431VLMac oedd y doctorCS yn mynd dros pethau .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF doctordoctor.N.M.SG ynPRT myndgo.V.INFIN drosover.PREP+SM pethauthings.N.M.PL .
  and the doctor was going over things
1432VLMoedden nhw (we)di deu(d) (wr)thi bod rhaid hi wneud reposoS a yfed lot o ddŵr .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP deudsay.V.INFIN wrthito_her.PREP+PRON.F.3S bodbe.V.INFIN rhaidnecessity.N.M.SG hishe.PRON.F.3S wneudmake.V.INFIN+SM reposorest.N.M.SG aand.CONJ yfeddrink.V.INFIN lotlot.QUAN oof.PREP ddŵrwater.N.M.SG+SM .
  they'd told her that she had to get some rest and drink plenty of water
1433VLMond mi fynnodd mynd i yr asadoS meddai AlbaCS .
  ondbut.CONJ miPRT.AFF fynnoddinsist.V.3S.PAST+SM myndgo.V.INFIN ito.PREP yrthe.DET.DEF asadobarbecue.N.M.SG meddaisay.V.3S.IMPERF Albaname .
  but she insisted on going to the barbecue, Alba said
1434ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1435ESMwel +...
  welwell.IM .
  well
1436VLM+< ond bydd hi (y)n iawn .
  ondbut.CONJ byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  but she'll be fine
1437ESMoedd hi (y)n iawn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  she was fine
1438VLM<mi bydd> [?] hi (y)n iawn .
  miPRT.AFF byddbe.V.3S.FUT hishe.PRON.F.3S ynPRT iawnOK.ADV .
  she'll be fine
1439ESMpressureE yn mynd lawr siŵr .
  pressurepressure.N.SG ynPRT myndgo.V.INFIN lawrfloor.N.M.SG+SM siŵrsure.ADJ .
  pressure must be going down
1440VLMti (y)n gwybod <ie siŵr> [?] oedd hi (y)n glos meddai nhw .
  tiyou.PRON.2S ynPRT gwybodknow.V.INFIN ieyes.ADV siŵrsure.ADJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ynPRT glostight.ADJ+SM meddaisay.V.3S.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  you know, yes indeed, it was close, they said
1441VLMlot o bobl ac yn clos meddai nhw .
  lotlot.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM acand.CONJ ynPRT clostight.ADJ meddaisay.V.3S.IMPERF nhwthey.PRON.3P .
  lots of people, and close, they said
1442ESM+< ia yn glos .
  iayes.ADV ynPRT glostight.ADJ+SM .
  yes, close
1443ESMahCS yn yr gymanfa .
  ahah.IM ynin.PREP yrthe.DET.DEF gymanfaassembly.N.F.SG+SM .
  ah, at the singing festival
1444VLM+< gymanfa .
  gymanfaassembly.N.F.SG+SM .
  ...singing festival
1445ESMond er xxx (y)chydig iawn yn xxx &dental_click +...
  ondbut.CONJ erer.IM ychydiga_little.QUAN iawnOK.ADV ynPRT .
  but er, [...] very few [...]
1446ESMfel arfer yr [/] &k yr colectivosS mawr uh +...
  fellike.CONJ arferhabit.N.M.SG yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF colectivoscollective.N.M.PL mawrbig.ADJ uher.IM .
  usually the big minibuses, er...
1447VLM+< na .
  nano.ADV .
  no
1448ESMna .
  nano.ADV .
  no
1449ESMond maen nhw (y)n deud (y)chydig o bobl o Gymru sydd .
  ondbut.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN ychydiga_little.QUAN oof.PREP boblpeople.N.F.SG+SM oof.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM syddbe.V.3S.PRES.REL .
  but they say there are only a few people from Wales
1450VLMmae xxx (y)chydig .
  maebe.V.3S.PRES ychydiga_little.QUAN .
  [...] a few
1451VLMa maen nhw gyd yn y GaimanCS .
  aand.CONJ maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P gydjoint.ADJ+SM ynin.PREP ythe.DET.DEF Gaimanname .
  and they're all in Gaiman
1452ESMum deud rŵan maen nhw (y)n cael eu [/] eu gwasgu ehCS yn Gymru rŵan efo (y)r llywodraeth .
  umum.IM deudsay.V.INFIN rŵannow.ADV maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P ynPRT caelget.V.INFIN eutheir.ADJ.POSS.3P eutheir.ADJ.POSS.3P gwasgusqueeze.V.INFIN eheh.IM ynPRT GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM rŵannow.ADV efowith.PREP yrthe.DET.DEF llywodraethgovernment.N.F.SG .
  um, saying now that they're getting pressed now in Wales, with the government
1453VLMclaroS ia .
  claroof_course.E iayes.ADV .
  right
1454ESM<o(eddw)n i> [//] achos oedd o (y)n deud +"/.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S achosbecause.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ohe.PRON.M.3S ynPRT deudsay.V.INFIN .
  because he was saying:
1455ESM+" dim ond unwaith dach chi wedi bod i Gymru ?
  dimnot.ADV.[or].nothing.N.M.SG ondbut.CONJ unwaithonce.ADV dachbe.V.2P.PRES chiyou.PRON.2P wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ito.PREP GymruWales.N.F.SG.PLACE+SM ?
  have you only been to Wales once?
1456ESM+" ie .
  ieyes.ADV .
  yes
1457ESM<meddai i> [?] +".
  meddaisay.V.3S.IMPERF ito.PREP.[or].I.PRON.1S .
  I said
1458ESMmae (y)n anodd iawn meddwl am fynd xxx .
  maebe.V.3S.PRES ynPRT anodddifficult.ADJ iawnvery.ADV meddwlthink.V.INFIN amfor.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  it's very hard to think of going [...]
1459VLM+< dyna be oedden ni (y)n siarad ddoe wrth y bwrdd (.) efo y gŵr a (y)r gwraig .
  dynathat_is.ADV bewhat.INT oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT siaradtalk.V.INFIN ddoeyesterday.ADV wrthby.PREP ythe.DET.DEF bwrddtable.N.M.SG efowith.PREP ythe.DET.DEF gŵrman.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF gwraigwife.N.F.SG .
  that's what I was saying yesterday at the table with the husband and wife
1460VLMac oedd SiwanCS efo nhw .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Siwanname efowith.PREP nhwthey.PRON.3P .
  and Siwan was with them
1461VLMa oedden nhw yn gofyn i fi os o(eddw)n i (we)di bod +"/.
  aand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gofynask.V.INFIN ito.PREP fiI.PRON.1S+SM osif.CONJ oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN .
  and they were asking me if I'd been:
1462VLM+" do yn bob un .
  doyes.ADV.PAST ynin.PREP bobeach.PREQ+SM unone.NUM .
  yes, in every one
1463VLMmeddai SiwanCS +"/.
  meddaisay.V.3S.IMPERF Siwanname .
  said Siwan
1464VLM+" efo (y)r côr .
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  with the choir
1465ESMmm [/] mm +...
  mmmm.IM mmmm.IM .
  
1466VLMac SiwanCS (y)n deud bod ni (y)n mynd .
  acand.CONJ Siwanname ynPRT deudsay.V.INFIN bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN .
  and Siwan says we're going
1467ESM+< mm +...
  mmmm.IM .
  
1468VLMSiwanCS (y)n deud [//] meddwl bod ni (we)di mynd mor (y)chydig ynde .
  Siwanname ynPRT deudsay.V.INFIN meddwlthink.V.INFIN bodbe.V.INFIN niwe.PRON.1P wediafter.PREP myndgo.V.INFIN morso.ADV ychydiga_little.QUAN yndeisn't_it.IM .
  Siwan thinks that we've been so little
1469VLMrŵan faint <sy raid ni> [?] dalu ?
  rŵannow.ADV faintsize.N.M.SG+SM sybe.V.3S.PRES.REL raidnecessity.N.M.SG+SM niwe.PRON.1P dalupay.V.INFIN+SM ?
  now how much do we have to pay?
1470ESM+< xxx .
  .
  
1471VLM(dy)dyn nhw ddim yn gwybod eto os bydden nhw (y)n gallu mynd .
  dydynbe.V.3P.PRES.NEG nhwthey.PRON.3P ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN etoagain.ADV osif.CONJ byddenbe.V.3P.COND nhwthey.PRON.3P ynPRT gallube_able.V.INFIN myndgo.V.INFIN .
  they don't know yet whether they'll be able to go
1472ESMna .
  nano.ADV .
  no
1473ESMachos (dy)dy (y)r pres dw i (ddi)m yn credu ddim wedi dod .
  achosbecause.CONJ dydybe.V.3S.PRES.NEG yrthe.DET.DEF presmoney.N.M.SG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM wediafter.PREP dodcome.V.INFIN .
  because I don't think the money has come
1474VLMxxx gwybod .
  gwybodknow.V.INFIN .
  [...] know
1475ESMmaen nhw (we)di dangos yr [/] yr xxx .
  maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P wediafter.PREP dangosshow.V.INFIN yrthe.DET.DEF yrthe.DET.DEF .
  they've shown the [...]
1476VLM+< xxx .
  .
  
1477ESMa dw i (ddi)m credu fod y pres wedi dod fewn .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM ythe.DET.DEF presmoney.N.M.SG wediafter.PREP dodcome.V.INFIN fewnin.PREP+SM .
  and I don't think the money has come in
1478ESMdw i (ddi)m credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM credubelieve.V.INFIN .
  I don't think so
1479VLMdeudodd LleucuCS diwrnod blaen wrthon ni .
  deudoddsay.V.3S.PAST Lleucuname diwrnodday.N.M.SG blaenplain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG wrthonto_us.PREP+PRON.1P niwe.PRON.1P .
  Lleucu told us the other day
1480VLM<nhw (y)n> [?] disgwyl .
  nhwthey.PRON.3P ynPRT disgwylexpect.V.INFIN .
  they're expecting
1481ESMyn disgwyl y pres ?
  ynPRT disgwylexpect.V.INFIN ythe.DET.DEF presmoney.N.M.SG ?
  expecting the money?
1482VLMna disgwyl gallen nhw fynd blwyddyn nesaf .
  nano.ADV disgwylexpect.V.2S.IMPER gallenbe_able.V.3P.IMPER nhwthey.PRON.3P fyndgo.V.INFIN+SM blwyddynyear.N.F.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  no, expecting they'll be able to go next year
1483ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1484ESMohCS (e)fallai bod o wedi [/] wedi dod mewn (e)fallai ta .
  ohoh.IM efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP wediafter.PREP dodcome.V.INFIN mewnin.PREP efallaiperhaps.CONJ tabe.IM .
  oh, it might have come in then, maybe
1485ESM(e)fallai .
  efallaiperhaps.CONJ .
  maybe
1486VLMdan ni (y)n canu dau_ddeg dau yn y plazaS [?] .
  danbe.V.1P.PRES niwe.PRON.1P ynPRT canusing.V.INFIN dau_ddegtwenty.NUM dautwo.NUM.M ynin.PREP ythe.DET.DEF plazasquare.N.F.SG .
  we're singing 22 in the square
1487ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1488ESM&m fan hyn maen nhw +/.
  fanplace.N.MF.SG+SM hynthis.ADJ.DEM.SP maenbe.V.3P.PRES nhwthey.PRON.3P .
  here they are...
1489VLM&kanteta [//] Cantata_NavideñaCS .
  Cantata_Navideñaname .
  
1490ESM+< be sy [/] be sy +..?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL ?
  what is..?
1491ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1492ESMo (y)r ddau_ddeg dau o (y)r mis nesaf .
  oof.PREP yrthe.DET.DEF ddau_ddegtwenty.NUM+SM dautwo.NUM.M oof.PREP yrthe.DET.DEF mismonth.N.M.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  from the 22 of next week
1493VLM+< mis nesaf .
  mismonth.N.M.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  next week
1494ESMahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah that's it
1495ESMia [/] ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes yes
1496ESMond cyn Nadolig ?
  ondbut.CONJ cynbefore.PREP NadoligChristmas.N.M.SG ?
  but before Christmas?
1497VLMcyn Nadolig .
  cynbefore.PREP NadoligChristmas.N.M.SG .
  before Christmas
1498ESMxxx +/.
  .
  
1499VLMoedden ni fod i ganu yn TrelewCS yr [?] un_deg wyth .
  oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP ganusing.V.INFIN+SM ynin.PREP Trelewname yrthe.DET.DEF un_degten.NUM wytheight.NUM .
  we were supposed to sing in Trelew on th 18th
1500ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1501VLMond uh (.) mi ddoth yr busnes xxx achos mis nesaf oedden ni (y)n mynd i fynd .
  ondbut.CONJ uher.IM miPRT.AFF ddothcome.V.3S.PAST+SM yrthe.DET.DEF busnesbusiness.N.MF.SG achosbecause.CONJ mismonth.N.M.SG nesafnext.ADJ.SUP oeddenbe.V.1P.IMPERF niwe.PRON.1P ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP fyndgo.V.INFIN+SM .
  but er, the [...] business came up because next month we were going to go
1502ESMie xxx +/.
  ieyes.ADV .
  yes [...]...
1503VLM+< ond does (y)na (ddi)m lle .
  ondbut.CONJ doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM lleplace.N.M.SG .
  but there was no room
1504ESM+< ahCS .
  ahah.IM .
  
1505VLMwel does (y)na (ddi)m lle yn mis nesaf xxx .
  welwell.IM doesbe.V.3S.PRES.INDEF.NEG ynathere.ADV ddimnot.ADV+SM lleplace.N.M.SG ynPRT mismonth.N.M.SG nesafnext.ADJ.SUP .
  well, there's no room next month [...]
1506ESMa pwy diwrnod o(edde)t ti (y)n deud wedyn [?] ?
  aand.CONJ pwywho.PRON diwrnodday.N.M.SG oeddetbe.V.2S.IMPERF tiyou.PRON.2S ynPRT deudsay.V.INFIN wedynafterwards.ADV ?
  and which day were you saying then?
1507VLMun_deg chwech tan un_deg naw .
  un_degten.NUM chwechsix.NUM tanuntil.PREP un_degten.NUM nawnine.NUM .
  16th to 19th
1508ESM+< tan un_deg naw .
  tanuntil.PREP un_degten.NUM nawnine.NUM .
  to nineteenth
1509ESMtri diwrnod .
  trithree.NUM.M diwrnodday.N.M.SG .
  three days
1510VLMtri diwrnod .
  trithree.NUM.M diwrnodday.N.M.SG .
  three days
1511ESMa faint mae o gostio (y)na ?
  aand.CONJ faintsize.N.M.SG+SM maebe.V.3S.PRES oof.PREP gostiocost.V.INFIN+SM ynathere.ADV ?
  and how much does it cost there?
1512VLMi pobl xxx ddim .
  ito.PREP poblpeople.N.F.SG ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM .
  for [...] people, nothing
1513ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1514VLMpobl xxx .
  poblpeople.N.F.SG .
  [...] people
1515ESMia peroS yoS tengoS xxx .
  iayes.ADV perobut.CONJ yoI.PRON.SUB.MF.1S tengohave.V.1S.PRES .
  yes but I have [...]
1516VLM[- spa] así que +...
  asíthus.ADV quethat.CONJ .
  so [...]
1517ESM[- spa] tengo cero pero .
  tengohave.V.1S.PRES cerozero.N.M.SG perobut.CONJ .
  I have zero
1518ESMperoS dw i_fewn .
  perobut.CONJ dwbe.V.1S.PRES i_fewnin.PREP .
  but I'm in
1519ESMdw i (y)n talu +/.
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT talupay.V.INFIN .
  I'm paying...
1520VLMxxx .
  .
  
1521ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1522ESMond na <dw i yn ta(lu)> [/] dw i yn talu cuotaCS ar wahân xxx .
  ondbut.CONJ naPRT.NEG dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT talupay.V.INFIN dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT talupay.V.INFIN cuotaquota.N.F.SG aron.PREP wahânseparate.ADJ+SM .
  but no, I'm paying a quota separately from [...]
1523VLMahCS claroS .
  ahah.IM claroof_course.E .
  ah sure
1524ESMehCS gŵr a (y)r wraig .
  eheh.IM gŵrman.N.M.SG aand.CONJ yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM .
  er, husband and wife
1525ESMwedyn [?] dw i (y)n iawn fel (y)na .
  wedynafterwards.ADV dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT iawnOK.ADV fellike.CONJ ynathere.ADV .
  then I'm ok like that
1526VLMia ia .
  iayes.ADV iayes.ADV .
  yes, yes
1527ESMxxx [=! whisper] .
  .
  
1528ESMfasai raid i ti wneud bwyd i (y)r hogan bach (y)ma heddiw ?
  fasaibe.V.3S.PLUPERF+SM raidnecessity.N.M.SG+SM ito.PREP tiyou.PRON.2S wneudmake.V.INFIN+SM bwydfood.N.M.SG ito.PREP yrthe.DET.DEF hogangirl.N.F.SG bachsmall.ADJ ymahere.ADV heddiwtoday.ADV ?
  would you have to make food for this girl today?
1529ESMxxx ?
  ?
  
1530VLMdw i (we)di prynu pizzaCS .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP prynubuy.V.INFIN pizzapizza.N.F.SG .
  I've bought some pizza
1531ESMahCS (dy)na fo .
  ahah.IM dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  ah that's it
1532ESMdw i (we)di dod â &ŋ sandwitshys bach hefyd [?] .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP dodcome.V.INFIN âwith.PREP sandwitshyssandwich.N.M.SG bachsmall.ADJ hefydalso.ADV .
  I've brought some little sandwiches too
1533VLMo(eddw)n i yn gweld ti (y)n (.) rhoi +/.
  oeddwnbe.V.1S.IMPERF iI.PRON.1S ynPRT gweldsee.V.INFIN tiyou.PRON.2S ynPRT rhoigive.V.INFIN .
  I saw you putting...
1534ESMachos um (.) dw i (we)di gadael bwyd yn barod i ngŵr i adre .
  achosbecause.CONJ umum.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S wediafter.PREP gadaelleave.V.INFIN bwydfood.N.M.SG ynPRT barodready.ADJ+SM ito.PREP ngŵrman.N.M.SG+NM ito.PREP adrehome.ADV .
  because um, I've already left some food for my husband at home
1535ESMa dw i yn deu(d) (wr)tho fo +"/.
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ynPRT deudsay.V.INFIN wrthoto_him.PREP+PRON.M.3S fohe.PRON.M.3S .
  and I tell him:
1536ESM+" bwyta di (y)n dawel .
  bwytaeat.V.INFIN diyou.PRON.2S+SM ynPRT dawelquiet.ADJ+SM .
  you eat quietly
1537ESMdw i (ddi)m yn gwybod faint o (y)r gloch fydda i (y)n dod adra .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN faintsize.N.M.SG+SM oof.PREP yrthe.DET.DEF glochbell.N.F.SG+SM fyddabe.V.1S.FUT+SM iI.PRON.1S ynPRT dodcome.V.INFIN adrahomewards.ADV .
  I don't know what time I'll be coming home
1538ESMa dw i isio mynd at y tŷ wedyn .
  aand.CONJ dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN atto.PREP ythe.DET.DEF house.N.M.SG wedynafterwards.ADV .
  and I want to go to the house afterwards
1539ESMfan [//] basies i rŵan .
  fanplace.N.MF.SG+SM basiespass.V.1S.PAST iI.PRON.1S rŵannow.ADV .
  there... I passed now
1540ESMond uh (.) dw i isio mynd mwy fewn wedyn (.) <i agor y ffenest> [/] i agor y ffenest .
  ondbut.CONJ uher.IM dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S isiowant.N.M.SG myndgo.V.INFIN mwymore.ADJ.COMP fewnin.PREP+SM wedynafterwards.ADV ito.PREP agoropen.V.INFIN ythe.DET.DEF ffenestwindow.N.F.SG ito.PREP agoropen.V.INFIN ythe.DET.DEF ffenestwindow.N.F.SG .
  but I want to go more inside afterwards, to open the window
1541ESMa oedd y wraig yn dweud +"/.
  aand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF ythe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM ynPRT dweudsay.V.INFIN .
  and the woman was saying:
1542ESM+" mae o wedi bod yn hapus ofnadwy yn eich tŷ chi .
  maebe.V.3S.PRES ohe.PRON.M.3S wediafter.PREP bodbe.V.INFIN ynPRT hapushappy.ADJ ofnadwyterrible.ADJ ynPRT eichyour.ADJ.POSS.2P house.N.M.SG chiyou.PRON.2P .
  he's been really happy in your house
1543ESM<(dy)wedodd hi> [?] +"/.
  dywedoddsay.V.3S.PAST hishe.PRON.F.3S .
  she said:
1544ESM+" wel gobeithio fod o .
  welwell.IM gobeithiohope.V.INFIN fodbe.V.INFIN+SM ohe.PRON.M.3S .
  well, hopefully he is
1545ESM&=clears_throat .
  .
  
1546ESMdim wybod .
  dimnot.ADV wybodknow.V.INFIN+SM .
  don't know
1547VLMMeleriCS sy ddim yn dda welaist ti .
  Meleriname sybe.V.3S.PRES.REL ddimnot.ADV+SM ynPRT ddagood.ADJ+SM welaistsee.V.2S.PAST+SM tiyou.PRON.2S .
  Meleri's unwell you see
1548ESMwel +...
  welwell.IM .
  well
1549ESMoedd IsauraCS yna ddoe .
  oeddbe.V.3S.IMPERF Isauraname ynathere.ADV ddoeyesterday.ADV .
  Isaura was there yesterday
1550ESMuh xxx IsauraCS yna ddoe .
  uher.IM Isauraname ynathere.ADV ddoeyesterday.ADV .
  er, [...] Isaura there yesterday
1551VLMahCS .
  ahah.IM .
  
1552ESMbe sy arni rŵan uh +/?
  bewhat.INT sybe.V.3S.PRES.REL arnion_her.PREP+PRON.F.3S rŵannow.ADV uher.IM ?
  what's wrong with her now, er..?
1553VLMei chalon (h)i .
  eiher.ADJ.POSS.F.3S chalonheart.N.F.SG+AM hishe.PRON.F.3S .
  her heart
1554ESM&=groan .
  .
  
1555VLMa (y)r pressureE wedi mynd yn andros o uchel .
  aand.CONJ yrthe.DET.DEF pressurepressure.N.SG wediafter.PREP myndgo.V.INFIN ynPRT androsexceptionally.ADV oof.PREP uchelhigh.ADJ .
  and the pressure's gone extrememly high
1556ESMie .
  ieyes.ADV .
  yes
1557ESMxxx +/.
  .
  
1558VLMond doedd hi (ddi)m yn cymryd y pìls .
  ondbut.CONJ doeddbe.V.3S.IMPERF.NEG hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT cymrydtake.V.INFIN ythe.DET.DEF pìlspill.N.F.PL .
  but she wasn't taking the pills
1559ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1560VLMoedd hi fod i gym(r)yd dwy bob dydd .
  oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S fodbe.V.INFIN+SM ito.PREP gymrydtake.V.INFIN+SM dwytwo.NUM.F bobeach.PREQ+SM dyddday.N.M.SG .
  she was supposed to take two a day
1561VLMac oedd hi (ddi)m yn mynd i cym(r)yd hi .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S ddimnot.ADV+SM ynPRT myndgo.V.INFIN ito.PREP cymrydtake.V.INFIN hishe.PRON.F.3S .
  and she wasn't going to take it
1562ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1563VLMa rŵan mae hi (we)di dychryn dipyn bach meddai IlianaCS ddoe .
  aand.CONJ rŵannow.ADV maebe.V.3S.PRES hishe.PRON.F.3S wediafter.PREP dychrynfrighten.V.INFIN dipynlittle_bit.N.M.SG+SM bachsmall.ADJ meddaisay.V.3S.IMPERF Iliananame ddoeyesterday.ADV .
  and now she's had a bit of a scare, Iliana was saying yesterday
1564ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1565VLMmae (y)n cym(r)yd +/.
  maebe.V.3S.PRES ynPRT cymrydtake.V.INFIN .
  she's taking...
1566ESMella bod hi (y)n (.) ddim awydd &k &p +...
  ellamaybe.ADV bodbe.V.INFIN hishe.PRON.F.3S ynPRT ddimnot.ADV+SM awydddesire.N.M.SG .
  maybe she doesn't want to...
1567ESM(e)fallai bod nhw (y)n deud xxx .
  efallaiperhaps.CONJ bodbe.V.INFIN nhwthey.PRON.3P ynPRT deudsay.V.INFIN .
  maybe they said [...]...
1568VLMia .
  iayes.ADV .
  yes
1569ESMti (ddi)m yn gwybod .
  tiyou.PRON.2S ddimnot.ADV+SM ynPRT gwybodknow.V.INFIN .
  you don't know
1570VLMMargaret_WilliamsCS welais i ddoe .
  Margaret_Williamsname welaissee.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ddoeyesterday.ADV .
  It was Margaret Williams I saw yesterday
1571ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1572VLMfues i (y)n siarad efo (h)i .
  fuesbe.V.1S.PAST+SM iI.PRON.1S ynPRT siaradtalk.V.INFIN efowith.PREP hishe.PRON.F.3S .
  I spoke to her
1573VLMoedden nhw (y)n bwyta ac yn cychwyn i ComodoroCS .
  oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT bwytaeat.V.INFIN acand.CONJ ynPRT cychwynstart.V.INFIN ito.PREP Comodoroname .
  they were eating and starting out for Comodoro
1574ESMmae (e)i gŵr hi (y)n byw yndy ?
  maebe.V.3S.PRES eiher.ADJ.POSS.F.3S gŵrman.N.M.SG hishe.PRON.F.3S ynPRT bywlive.V.INFIN yndybe.V.3S.PRES.EMPH ?
  her husband's alive, isn't he?
1575VLMdw i (ddi)m yn credu .
  dwbe.V.1S.PRES iI.PRON.1S ddimnot.ADV+SM ynPRT credubelieve.V.INFIN .
  I don't think so
1576ESM+< na na (.) na .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no no
1577VLM+< na .
  nano.ADV .
  no
1578VLMefo MarisCS a (y)r ferch oedd hi .
  efowith.PREP Marisname aand.CONJ yrthe.DET.DEF ferchgirl.N.F.SG+SM oeddbe.V.3S.IMPERF hishe.PRON.F.3S .
  she was with Maris and the daughter
1579ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1580VLM+< ac oedd CynthiaCS efo (y)r wraig (.) xxx ComodoroCS .
  acand.CONJ oeddbe.V.3S.IMPERF Cynthianame efowith.PREP yrthe.DET.DEF wraigwife.N.F.SG+SM Comodoroname .
  and Cynthia was with the wife, [...] Comodoro
1581ESM+< (dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it
1582ESMia .
  iayes.ADV .
  yes
1583ESMna .
  nano.ADV .
  no
1584VLM+< ac oedden nhw (y)n &bi [//] gorffen bwyta ac oedden nhw (y)n cychwyn am [?] ComodoroCS .
  acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT gorffencomplete.V.INFIN bwytaeat.V.INFIN acand.CONJ oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT cychwynstart.V.INFIN amfor.PREP Comodoroname .
  and they were finishing eating and they were starting out for Comodoro
1585ESMohCS .
  ohoh.IM .
  
1586VLMKatherineCS yn deud xxx .
  Katherinename ynPRT deudsay.V.INFIN .
  Katherine saying [...]
1587ESMahCS ?
  ahah.IM ?
  
1588ESMoedd yna daith ynde .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV daithjourney.N.F.SG+SM yndeisn't_it.IM .
  there was a journey, wasn't it?
1589ESMar_ôl bwyd mynd <a(r) (ei)n blaenau> [?] .
  ar_ôlafter.PREP bwydfood.N.M.SG myndgo.V.INFIN aron.PREP einour.ADJ.POSS.1P blaenaufronts.N.M.PL .
  after food, going on their way
1590VLMa MairCS .
  aand.CONJ Mairname .
  and Mair
1591ESMefo (y)r colectivoS MairCS ?
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF colectivocollective.N.M.SG Mairname ?
  with Mair's minibus?
1592VLMddim efo (y)r côr .
  ddimnot.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM efowith.PREP yrthe.DET.DEF côrchoir.N.M.SG .
  not with the choir
1593ESMahCS .
  ahah.IM .
  
1594VLMefo (y)r uh colectivoS (.) oedden nhw (y)n mynd neithiwr felly xxx +/.
  efowith.PREP yrthe.DET.DEF uher.IM colectivocollective.ADJ.M.SG.[or].collective.N.M.SG oeddenbe.V.3P.IMPERF nhwthey.PRON.3P ynPRT myndgo.V.INFIN neithiwrlast_night.ADV fellyso.ADV .
  with the minibus they were going last night so [...]...
1595ESM+< ahCS mae (y)na ddau colectivoS .
  ahah.IM maebe.V.3S.PRES ynathere.ADV ddautwo.NUM.M+SM colectivocollective.N.M.SG .
  ah there are two minibuses
1596VLMna na na xxx .
  nano.ADV nano.ADV nano.ADV .
  no no [...]
1597ESMahCS xxx .
  ahah.IM .
  
1598ESMmm ia .
  mmmm.IM iayes.ADV .
  mmm, yes
1599VLMehCS hi a Lowri_EvansCS a MartinaCS .
  eheh.IM hishe.PRON.F.3S aand.CONJ Lowri_Evansname aand.CONJ Martinaname .
  her and Lowri Evans and Martina
1600ESMajáS .
  ajáaha.IM .
  
1601VLMa ryw ddynes arall .
  aand.CONJ rywsome.PREQ+SM ddyneswoman.N.F.SG+SM arallother.ADJ .
  and some other woman
1602VLMoedd (y)na bedwar wedyn .
  oeddbe.V.3S.IMPERF ynathere.ADV bedwarfour.NUM.M+SM wedynafterwards.ADV .
  there were four then
1603ESMmm [/] mm +...
  mmmm.IM mmmm.IM .
  
1604VLMoedd pedair yn aros yn TrelewCS .
  oeddbe.V.3S.IMPERF pedairfour.NUM.F ynPRT aroswait.V.INFIN ynin.PREP Trelewname .
  four were staying at Trelew
1605ESM(dy)na fo .
  dynathat_is.ADV fohe.PRON.M.3S .
  that's it

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia7: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.