PATAGONIA - Patagonia25
Word frequency for speaker LEI

Words with language tag: cym (2194)

yn (PRT) [146], yr (the.DET.DEF) [82], i (to.PREP) [72], mae (be.V.3S.PRES) [63], y (the.DET.DEF) [52], a (and.CONJ) [44], uh (er.IM) [44], oedd (be.V.3S.IMPERF) [43], bod (be.V.INFIN) [40], o (he.PRON.M.3S) [38], ddim (not.ADV+SM) [34], ni (we.PRON.1P) [33], yna (there.ADV) [32], ti (you.PRON.2S) [29], mynd (go.V.INFIN) [28], nhw (they.PRON.3P) [28], deud (say.V.INFIN) [26], hi (she.PRON.F.3S) [25], i (I.PRON.1S) [25], wneud (make.V.INFIN+SM) [25], achos (because.CONJ) [23], wedi (after.PREP) [23], yn (in.PREP) [23], na (no.ADV) [21], o (of.PREP) [20], ia (yes.ADV) [19], fan (place.N.MF.SG+SM) [18], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [18], wel (well.IM) [18], be (what.INT) [17], um (um.IM) [17], felly (so.ADV) [16], ie (yes.ADV) [15], efo (with.PREP) [13], â (with.PREP) [12], wedyn (afterwards.ADV) [12], arall (other.ADJ) [11], dydd (day.N.M.SG) [11], dyna (that_is.ADV) [11], meddwl (think.V.INFIN) [11], ond (but.CONJ) [11], ydy (be.V.3S.PRES) [11], bobl (people.N.F.SG+SM) [10], fo (he.PRON.M.3S) [10], maen (be.V.3P.PRES) [10], rhaid (necessity.N.M.SG) [10], wrth (by.PREP) [10], dod (come.V.INFIN) [9], neu (or.CONJ) [9], yma (here.ADV) [9], am (for.PREP) [8], dw (be.V.1S.PRES) [8], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [8], isio (want.N.M.SG) [8], un (one.NUM) [8], ymarfer (practise.V.INFIN) [8], allan (out.ADV) [7], bach (small.ADJ) [7], beth (what.INT) [7], fod (be.V.INFIN+SM) [7], hefyd (also.ADV) [7], hynna (that.PRON.DEM.SP) [7], peth (thing.N.M.SG) [7], rhywbeth (something.N.M.SG) [7], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [7], smwddio (iron.V.INFIN) [7], bwyd (food.N.M.SG) [6], cael (get.V.INFIN) [6], ddoe (yesterday.ADV) [6], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [6], fynd (go.V.INFIN+SM) [6], llall (other.PRON) [6], os (if.CONJ) [6], pan (when.CONJ) [6], siarad (talk.V.INFIN) [6], siŵr (sure.ADJ) [6], sut (how.INT) [6], ac (and.CONJ) [5], ar (on.PREP) [5], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [5], fath (type.N.F.SG+SM) [5], fory (tomorrow.ADV) [5], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [5], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [5], popeth (everything.N.M.SG) [5], rhyw (some.PREQ) [5], rhywun (someone.N.M.SG) [5], ryw (some.PREQ+SM) [5], ydan (be.V.1P.PRES) [5], aros (wait.V.INFIN) [4], basai (be.V.3S.PLUPERF) [4], beth_bynnag (anyway.ADV) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], dawnsio (dance.V.INFIN) [4], ddeud (say.V.INFIN+SM) [4], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [4], dy (your.ADJ.POSS.2S) [4], efallai (perhaps.CONJ) [4], faint (size.N.M.SG+SM) [4], fydden (be.V.3P.COND+SM) [4], gallu (be_able.V.INFIN) [4], gen (with.PREP) [4], gwerin (folk.N.F.SG) [4], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [4], heddiw (today.ADV) [4], holi (ask.V.INFIN) [4], iawn (OK.ADV) [4], lle (where.INT) [4], lle (place.N.M.SG) [4], oedden (be.V.3P.IMPERF) [4], oedden (be.V.1P.IMPERF) [4], peiriant (machine.N.M.SG) [4], rhoid (give.V.INFIN) [4], well (better.ADJ.COMP+SM) [4], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [4], at (to.PREP) [3], cig (meat.N.M.SG) [3], cymryd (take.V.INFIN) [3], cynhesu (warm.V.INFIN) [3], dau (two.NUM.M) [3], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [3], digon (enough.QUAN) [3], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [3], dim_byd (nothing.ADV) [3], doctor (doctor.N.M.SG) [3], drws (door.N.M.SG) [3], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [3], eto (again.ADV) [3], fi (I.PRON.1S+SM) [3], gant (hundred.N.M.SG+SM) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], golli (lose.V.INFIN+SM) [3], gwaith (work.N.M.SG) [3], gweld (see.V.INFIN) [3], heb (without.PREP) [3], iawn (very.ADV) [3], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [3], lawr (down.ADV) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], mewn (in.PREP) [3], mi (PRT.AFF) [3], mm (mm.IM) [3], mor (so.ADV) [3], nac (PRT.NEG) [3], nage (no.ADV) [3], neis (nice.ADJ) [3], ochr (side.N.F.SG) [3], oer (cold.ADJ) [3], penblwydd (birthday.N.M.SG) [3], reit (quite.ADV) [3], saith_deg (seventy.NUM) [3], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [3], sy (be.V.3S.PRES.REL) [3], ta (be.IM) [3], tafod (tongue.N.M.SG) [3], weld (see.V.INFIN+SM) [3], ychydig (a_little.QUAN) [3], ymarfer (exercise.N.F.SG) [3], acw (over there.ADV) [2], aderyn (bird.N.M.SG) [2], agor (open.V.INFIN) [2], agwedd (aspect.N.F.SG) [2], awgrymu (suggest.V.INFIN) [2], blaen (front.N.M.SG) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], brifo (hurt.V.INFIN) [2], cân (song.N.F.SG) [2], cario (carry.V.INFIN) [2], chdi (you.PRON.2S) [2], chi (you.PRON.2P) [2], chwarae (play.V.INFIN) [2], cofia (remember.V.2S.IMPER) [2], colli (lose.V.INFIN) [2], côr (choir.N.M.SG) [2], dach (be.V.2P.PRES) [2], dalu (pay.V.INFIN+SM) [2], dant (tooth.N.M.SG) [2], dda (good.ADJ+SM) [2], ddangos (show.V.INFIN+SM) [2], ddannedd (tooth.N.M.PL+SM) [2], ddau (two.NUM.M+SM) [2], ddawnsio (dance.V.INFIN+SM) [2], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [2], ddod (come.V.INFIN+SM) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], edrych (look.V.INFIN) [2], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [2], eisio (want.N.M.SG) [2], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [2], fel (like.CONJ) [2], fflat (flat.N.F.SG) [2], fis (month.N.M.SG+SM) [2], gael (get.V.INFIN+SM) [2], ganu (sing.V.INFIN+SM) [2], geith (get.V.3S.PRES+SM) [2], gerdd (music.N.F.SG+SM) [2], gofyn (ask.V.INFIN) [2], gorau (best.ADJ.SUP) [2], gosod (place.V.2S.IMPER) [2], gwcio (cook.V.INFIN+SM) [2], gwranda (listen.V.2S.IMPER) [2], gwybod (know.V.INFIN) [2], gymryd (take.V.INFIN+SM) [2], gynno (with_him.PREP+PRON.M.3S) [2], helo (hunt.V.3S.SUBJ) [2], hen (old.ADJ) [2], heno (tonight.ADV) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], isel (low.ADJ) [2], Llun (Monday.N.M.SG) [2], lluniau (pictures.N.M.PL) [2], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [2], nag (than.CONJ) [2], neb (anyone.PRON) [2], nesa (next.ADJ.SUP) [2], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [2], pawb (everyone.PRON) [2], pedwar_deg (forty.NUM) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], plant (child.N.M.PL) [2], pryd (when.INT) [2], pum_deg (fifty.NUM) [2], pump (five.NUM) [2], recordio (record.V.INFIN) [2], rhy (too.ADJ.[or].give.V.3S.PRES) [2], rŵan (now.ADV) [2], rywun (someone.N.M.SG+SM) [2], siâp (shape.N.M.SG) [2], siop (shop.N.F.SG) [2], Sul (Sunday.N.M.SG) [2], talu (pay.V.INFIN) [2], teimlo (feel.V.INFIN) [2], trefnu (arrange.V.INFIN) [2], tria (try.V.2S.IMPER) [2], trio (try.V.INFIN) [2], (house.N.M.SG) [2], tywydd (weather.N.M.SG) [2], weiar (wire.N.F.SG) [2], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [2], wir (true.ADJ+SM) [2], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [2], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [2], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [2], ychwaneg (more.ADV) [2], yfory (tomorrow.ADV) [2], ymlaen (forward.ADV) [2], ynglŷn (about.PREP) [2], yn_ôl (back.ADV) [2], yn_ystod (during.PREP) [2], ysgol (school.N.F.SG) [2], â (as.PREP) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], ail (second.ORD) [1], amdana (for_me.PREP+PRON.1S) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], Ariannin (Argentina.N.F.SG.PLACE) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], astudiaeth (study.N.F.SG) [1], ateb (answer.N.M.SG.[or].answer.V.3S.PRES.[or].answer.V.INFIN) [1], ateb (answer.V.INFIN) [1], athrawes (teacher.N.F.SG) [1], awr (hour.N.F.SG) [1], bedwar_deg (forty.NUM+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], ben_blwydd (birthday.N.M.SG+SM) [1], berffaith (perfect.ADJ+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blinedig (tiring.ADJ) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], bosib (possible.ADJ+SM) [1], bost (post.N.M.SG+SM) [1], braf (fine.ADJ) [1], bwdin (pudding.N.M.SG+SM) [1], bwrdd (table.N.M.SG) [1], bwrw (strike.V.INFIN) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], cadarnhau (confirm.V.INFIN) [1], campio (camp.V.INFIN) [1], capel (chapel.N.M.SG) [1], car (car.N.M.SG) [1], cau (close.V.INFIN) [1], ceg (mouth.N.F.SG) [1], cer (go.V.2S.IMPER) [1], cerwch (love.V.2P.IMPER) [1], chant (hundred.N.M.SG+AM) [1], chwaith (neither.ADV) [1], chwilio (search.V.INFIN) [1], cloi (lock.V.INFIN) [1], crys (shirt.N.M.SG) [1], cweit (quite.ADV) [1], cwestiwn (question.N.M.SG.[or].hold_an inquiry.V.1P.IMPER.[or].hold_an inquiry.V.1P.PRES.[or].hold_an inquiry.V.1S.IMPERF) [1], cwmni (company.N.M.SG) [1], cyfarfod (meeting.N.M.SG) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], cyn (before.PREP) [1], cyngerdd (concert.N.MF.SG) [1], cynhadledd (conference.N.F.SG) [1], cyrraedd (arrive.V.2S.IMPER) [1], dada (Daddy.N.M.SG) [1], daith (journey.N.F.SG+SM) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dal (still.ADV) [1], dallt (understand.V.INFIN) [1], dangos (show.V.INFIN) [1], ddal (continue.V.INFIN+SM) [1], ddant (tooth.N.M.SG+SM) [1], ddewis (choose.V.INFIN+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], defnyddio (use.V.INFIN) [1], dim (not.ADV) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], disgwyl (expect.V.2S.IMPER) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], doeddwn (be.V.1S.IMPERF.NEG) [1], dosbarth (class.N.M.SG) [1], drwsio (mend.V.INFIN+SM) [1], dwsin (dozen.N.M.SG) [1], dydan (unk) [1], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [1], dyma (this_is.ADV) [1], e (he.PRON.M.3S) [1], effaith (effect.N.F.SG) [1], effeithio (effect.V.INFIN) [1], eira (snow.N.M.SG) [1], enghraifft (example.N.F.SG) [1], erbyn (by.PREP) [1], er_mwyn (for_the_sake_of.PREP) [1], fam (mother.N.F.SG+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], ffaith (fact.N.F.SG) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffwrdd (way.N.M.SG) [1], ffwrn (oven.N.F.SG) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], fuasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], gadael (leave.V.INFIN) [1], gafodd (get.V.3S.PAST+SM) [1], ganol (middle.N.M.SG+SM) [1], gar (car.N.M.SG+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM.[or].get.V.1S.IMPERF+SM) [1], geiriau (words.N.M.PL) [1], glasiad (glassful.N.M.SG) [1], godi (lift.V.INFIN+SM) [1], gofyn (ask.V.2S.IMPER) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gosod (place.V.INFIN) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwahanol (different.ADJ) [1], gwan (weak.ADJ.[or].pale.ADJ) [1], gweddill (remnant.N.M.SG.[or].remainder.N.M.SG) [1], gweithio (work.V.INFIN) [1], gweli (see.V.2S.PRES) [1], gwell (better.ADJ.COMP) [1], gwên (smile.N.F.SG) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gynni (with_her.PREP+PRON.F.3S) [1], gynnon (with_us.PREP+PRON.1P) [1], gystal (so good.ADJ+SM) [1], halen (salt.N.M.SG) [1], hapus (happy.ADJ) [1], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [1], honna (claim.V.2S.IMPER) [1], hynny (that.PRON.DEM.SP) [1], hynod (remarkable.ADJ) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], Iau (Thursday.N.M.SG) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], job (job.N.F.SG) [1], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [1], llawer (many.QUAN) [1], lot (lot.QUAN) [1], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [1], Mercher (Wednesday.N.F.SG) [1], mwy (more.ADJ.COMP) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], na ((n)or.CONJ) [1], nefi (heavens.IM) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [1], oeri (grow_cold.V.INFIN) [1], ofalus (careful.ADJ+SM) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], olaf (last.ADJ) [1], olwg (view.N.F.SG+SM) [1], oriau (hours.N.F.PL) [1], pa (which.ADJ) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], pam (why?.ADV) [1], parti (party.N.M.SG) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], penderfynu (decide.V.INFIN) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], pwdin (pudding.N.M.SG) [1], pwy (who.PRON) [1], raid (necessity.N.M.SG+SM) [1], ran (part.N.F.SG+SM) [1], Rhagfyr (December.N.M.SG) [1], rhai (some.PREQ) [1], rheina (those.PRON) [1], rheswm (reason.N.M.SG) [1], rhwng (between.PREP) [1], rhywsut (somehow.ADV) [1], roeson (give.V.1P.PAST+SM) [1], rywsut (somehow.ADV+SM) [1], sbia (look.V.2S.IMPER) [1], siwgr (sugar.N.M.SG) [1], so (so.CONJ) [1], soniodd (mention.V.3S.PAST) [1], stop (stop.N.M.SG) [1], swyddfa (office.N.F.SG) [1], symud (move.V.INFIN) [1], synnu (astonish.V.INFIN) [1], te (be.IM) [1], tebot (teapot.N.M.SG) [1], tent (tent.N.M.SG) [1], tri (three.NUM.M) [1], trip (trip.N.M.SG) [1], trwy (through.PREP) [1], tu (side.N.M.SG) [1], tua (towards.PREP) [1], tu_ôl (behind.ADV) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], ugain (twenty.NUM) [1], unig (only.PREQ) [1], union (exact.ADJ) [1], wael (poorly.ADJ+SM) [1], wan (weak.ADJ+SM.[or].pale.ADJ+SM) [1], win (wine.N.M.SG+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wrth_gwrs (of_course.ADV) [1], wrthon (to_us.PREP+PRON.1P) [1], wyt (be.V.2S.PRES) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], y (that.PRON.REL) [1], ych_a_fi (yuck.E) [1], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [1], yno (there.ADV) [1],

Words with language tag: cym&spa (64)

ah (ah.IM) [16], oh (oh.IM) [14], eh (eh.IM) [8], Pilar (name) [3], Blodwen (name) [2], Gareth (name) [2], Luís (name) [2], Camwy (name) [1], Carla (name) [1], Carys (name) [1], Cristián_Parry (name) [1], Dolores (name) [1], Elin (name) [1], Esquel (name) [1], Francisca (name) [1], Gwen (name) [1], Linda (name) [1], Madryn (name) [1], Marged (name) [1], Maria (name) [1], Marta (name) [1], Perla (name) [1], Sali (name) [1], Wil (name) [1],

Words with language tag: eng (7)

pressure (pressure.N.SG) [4], brackets (bracket.N.PL) [1], dentist (dentist.N.SG) [1], freezer (freezer.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (152)

(yes.ADV) [11], de (of.PREP) [8], la (the.DET.DEF.F.SG) [7], no (not.ADV) [7], el (the.DET.DEF.M.SG) [6], claro (of_course.E) [5], en (in.PREP) [4], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [4], pero (but.CONJ) [4], ay (oh.IM) [3], o (or.CONJ) [3], a (to.PREP) [2], agua (water.N.F.SG) [2], alambre (wire.N.M.SG) [2], con (with.PREP) [2], congreso (congress.N.M.SG) [2], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [2], deuda (debt.N.F.SG) [2], empanadas (turnover.N.F.PL) [2], los (the.DET.DEF.M.PL) [2], pericón (folk_dance.N.M.SG) [2], Sali (name) [2], un (one.DET.INDEF.M.SG) [2], acá (here.ADV) [1], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], avenida (avenue.N.F.SG) [1], bueno (well.E) [1], calla (shut_up.V.2S.IMPER) [1], capaz (capable.ADJ.M.SG) [1], chuker (sweetener.N.M.SG) [1], como (like.CONJ) [1], cría (child.N.F.SG) [1], cuatro (four.NUM) [1], dado (give.V.PASTPART) [1], dentista (dentist.N.M) [1], día (day.N.M.SG) [1], dice (tell.V.3S.PRES) [1], diente (tooth.N.M.SG) [1], documento (document.N.M.SG) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], esa (that.ADJ.DEM.F.SG) [1], este (East.N.M.SG) [1], forma (shape.N.F.SG) [1], galés (Welsh.N.M.SG) [1], gato (cat.N.M.SG) [1], grabando (record.V.PRESPART) [1], grema (cream.N.F.SG.SM) [1], ha (have.V.3S.PRES) [1], había (have.V.13S.IMPERF) [1], habla (speech.N.F.SG.[or].talk.V.2S.IMPER.[or].talk.V.3S.PRES) [1], hablar (talk.V.INFIN) [1], las (the.DET.DEF.F.PL) [1], le (him.PRON.OBL.MF.23S) [1], más (more.ADV) [1], muestras (sample.N.F.PL) [1], ocho (eight.NUM) [1], pago (payment.N.M.SG) [1], Pagos_Fáciles (name) [1], para (for.PREP) [1], parabrisas (windscreen.N.M) [1], pedacito (bit.N.M.SG.DIM) [1], plaza (square.N.F.SG) [1], por (for.PREP) [1], presión (pressure.N.F.SG) [1], pulso (pulse.N.M.SG) [1], que (than.CONJ) [1], que (that.PRON.REL) [1], que (that.CONJ) [1], quedado (stay.V.PASTPART) [1], quieres (want.V.2S.PRES) [1], resume (sum_up.V.3S.PRES) [1], resumen (summary.N.M.SG) [1], rozo (brush.V.1S.PRES) [1], Santiago (name) [1], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [1], señora (lady.N.F.SG) [1], si (if.CONJ) [1], siempre (always.ADV) [1], sonrisa (smile.N.F.SG) [1], sumar (add.V.INFIN) [1], tarta (cake.N.F.SG) [1], te (you.PRON.OBL.MF.2S) [1], total (total.N.M.SG) [1], tradición (tradition.N.F.SG) [1], trescientos (three_hundred.N.M.PL) [1], ver (see.V.INFIN) [1], visita (visit.N.F.SG) [1], y (and.CONJ) [1], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia25: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.