PATAGONIA - Patagonia30
Word frequency for speaker REB

Words with language tag: cym (4217)

yn (PRT) [335], ia (yes.ADV) [142], mae (be.V.3S.PRES) [137], hi (she.PRON.F.3S) [130], a (and.CONJ) [118], i (I.PRON.1S) [99], oedd (be.V.3S.IMPERF) [94], yr (the.DET.DEF) [89], o (he.PRON.M.3S) [87], i (to.PREP) [81], uh (er.IM) [72], y (the.DET.DEF) [64], yn (in.PREP) [61], wedi (after.PREP) [60], ie (yes.ADV) [58], dw (be.V.1S.PRES) [57], mynd (go.V.INFIN) [57], ddim (not.ADV+SM) [56], nhw (they.PRON.3P) [52], ti (you.PRON.2S) [52], yna (there.ADV) [49], bod (be.V.INFIN) [45], ond (but.CONJ) [42], achos (because.CONJ) [41], deud (say.V.INFIN) [36], efo (with.PREP) [35], fo (he.PRON.M.3S) [34], â (with.PREP) [30], wedyn (afterwards.ADV) [30], o (of.PREP) [28], dyna (that_is.ADV) [27], na (no.ADV) [27], wel (well.IM) [27], ni (we.PRON.1P) [25], ryw (some.PREQ+SM) [24], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [24], gweld (see.V.INFIN) [23], maen (be.V.3P.PRES) [23], ar (on.PREP) [22], be (what.INT) [22], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [22], wneud (make.V.INFIN+SM) [21], am (for.PREP) [20], fi (I.PRON.1S+SM) [20], hefyd (also.ADV) [20], ac (and.CONJ) [19], dod (come.V.INFIN) [18], fan (place.N.MF.SG+SM) [18], mi (PRT.AFF) [18], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [18], bach (small.ADJ) [17], rŵan (now.ADV) [17], un (one.NUM) [17], gwybod (know.V.INFIN) [16], um (um.IM) [16], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [15], arall (other.ADJ) [14], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [14], neis (nice.ADJ) [14], cofio (remember.V.INFIN) [13], fel (like.CONJ) [13], isio (want.N.M.SG) [13], neu (or.CONJ) [13], sy (be.V.3S.PRES.REL) [13], yma (here.ADV) [13], meddwl (think.V.INFIN) [12], iawn (OK.ADV) [11], lle (place.N.M.SG) [11], ydy (be.V.3S.PRES) [11], cael (get.V.INFIN) [10], credu (believe.V.INFIN) [10], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [10], gallu (be_able.V.INFIN) [10], hwyrach (perhaps.ADV) [10], lot (lot.QUAN) [10], nabod (know_someone.V.INFIN) [10], siarad (talk.V.INFIN) [10], lle (where.INT) [9], mm (mm.IM) [9], oedden (be.V.1P.IMPERF) [9], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [9], amser (time.N.M.SG) [8], awydd (desire.N.M.SG) [8], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [8], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [8], denau (thin.ADJ+SM) [8], di (you.PRON.2S+SM) [8], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [8], gwraig (wife.N.F.SG) [8], gyda (with.PREP) [8], oedden (be.V.3P.IMPERF) [8], pan (when.CONJ) [8], wyt (be.V.2S.PRES) [8], basai (be.V.3S.PLUPERF) [7], bobl (people.N.F.SG+SM) [7], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [7], dim_ond (only.ADV) [7], gael (get.V.INFIN+SM) [7], iawn (very.ADV) [7], mmhm (mmhm.IM) [7], mor (so.ADV) [7], mwy (more.ADJ.COMP) [7], os (if.CONJ) [7], plant (child.N.M.PL) [7], raid (necessity.N.M.SG+SM) [7], sefyll (stand.V.INFIN) [7], bob (each.PREQ+SM) [6], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [6], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [6], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [6], merch (girl.N.F.SG) [6], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [6], sgwrsio (chat.V.INFIN) [6], (house.N.M.SG) [6], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [6], ymyl (edge.N.F.SG) [6], ynde (isn't_it.IM) [6], beth (thing.N.M.SG+SM) [5], byw (live.V.INFIN) [5], car (car.N.M.SG) [5], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [5], dim (not.ADV) [5], dim_byd (nothing.ADV) [5], diwrnod (day.N.M.SG) [5], dosbarth (class.N.M.SG) [5], edrych (look.V.INFIN) [5], fach (small.ADJ+SM) [5], gadael (leave.V.INFIN) [5], Gogledd (North.N.M.SG) [5], greadures (creature.N.F.SG+SM) [5], hoffi (like.V.INFIN) [5], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [5], ochr (side.N.F.SG) [5], peth (thing.N.M.SG) [5], roi (give.V.INFIN+SM) [5], rywun (someone.N.M.SG+SM) [5], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [5], yn_ôl (back.ADV) [5], ysgol (school.N.F.SG) [5], amdani (for_her.PREP+PRON.F.3S) [4], arian (money.N.M.SG) [4], biti (pity.N.M.SG+SM) [4], bwrdd (table.N.M.SG) [4], byth (never.ADV) [4], chwaith (neither.ADV) [4], côr (choir.N.M.SG) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], ddeud (say.V.INFIN+SM) [4], ddod (come.V.INFIN+SM) [4], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [4], de (be.IM+SM) [4], deall (understand.V.INFIN) [4], diwetha (last.ADJ) [4], do (yes.ADV.PAST) [4], dy (your.ADJ.POSS.2S) [4], felly (so.ADV) [4], ferch (girl.N.F.SG+SM) [4], ffrind (friend.N.M.SG) [4], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [4], gŵr (man.N.M.SG) [4], le (place.N.M.SG+SM) [4], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [4], mawr (big.ADJ) [4], na ((n)or.CONJ) [4], newydd (new.ADJ) [4], popeth (everything.N.M.SG) [4], pwy (who.PRON) [4], roid (give.V.INFIN+SM) [4], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [4], syth (straight.ADJ) [4], ta (be.IM) [4], tro (turn.N.M.SG) [4], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [4], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [3], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], bore (morning.N.M.SG) [3], cerdded (walk.V.INFIN) [3], chwilio (search.V.INFIN) [3], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [3], cynta (first.ORD) [3], dda (good.ADJ+SM) [3], ddoe (yesterday.ADV) [3], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [3], digon (enough.QUAN) [3], diwedd (end.N.M.SG) [3], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [3], dre (town.N.F.SG+SM) [3], dyffryn (valley.N.M.SG) [3], es (go.V.1S.PAST) [3], faint (size.N.M.SG+SM) [3], ffonio (phone.V.INFIN) [3], fod (be.V.INFIN+SM) [3], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [3], fynd (go.V.INFIN+SM) [3], gorffen (complete.V.INFIN) [3], gorfod (have_to.V.INFIN) [3], gymaint (so much.ADJ+SM) [3], hanner (half.N.M.SG) [3], helynt (predicament.N.F.SG) [3], hen (old.ADJ) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], iau (younger.ADJ.COMP) [3], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [3], i_gyd (all.ADJ) [3], jyst (just.ADV) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], man (place.N.MF.SG) [3], mil (thousand.N.F.SG) [3], mis (month.N.M.SG) [3], neb (anyone.PRON) [3], ofn (fear.N.M.SG) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], pedair (four.NUM.F) [3], rhentu (rent.V.INFIN) [3], Saesneg (English.N.F.SG) [3], siŵr (sure.ADJ) [3], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [3], talu (pay.V.INFIN) [3], teisen (cake.N.F.SG) [3], trwy (through.PREP) [3], tu (side.N.M.SG) [3], tynnu (draw.V.INFIN) [3], w (ooh.IM) [3], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [3], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [3], wrth (by.PREP) [3], yfed (drink.V.INFIN) [3], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [3], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [3], agos (near.ADJ) [2], ail (second.ORD) [2], amynedd (patience.N.M.SG) [2], anghofio (forget.V.INFIN) [2], arfer (use.V.INFIN) [2], ar_ôl (after.PREP) [2], at (to.PREP) [2], ato (to_him.PREP+PRON.M.3S) [2], awr (hour.N.F.SG) [2], bachgen (boy.N.M.SG) [2], bedwar (four.NUM.M+SM) [2], beryg (danger.N.M.SG+SM) [2], beth (what.INT) [2], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [2], briod (proper.ADJ+SM) [2], brynu (buy.V.INFIN+SM) [2], bydden (be.V.3P.COND) [2], cadw (keep.V.INFIN) [2], canu (sing.V.INFIN) [2], cas (nasty.ADJ) [2], cau (close.V.INFIN) [2], chi (you.PRON.2P) [2], chwaer (sister.N.F.SG) [2], chwarae (play.V.INFIN) [2], cinio (dinner.N.M.SG) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], cynnig (offer.V.INFIN) [2], dair (three.NUM.F+SM) [2], dal (still.ADV) [2], dalu (pay.V.INFIN+SM) [2], ddi (she.PRON.F.3S) [2], ddigon (enough.QUAN+SM) [2], ddisgwyl (expect.V.INFIN+SM) [2], ddylsai (ought_to.V.3S.PLUPERF+SM) [2], dechrau (beginning.N.M.SG) [2], deisen (cake.N.F.SG+SM) [2], dewis (choose.V.INFIN) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dri (three.NUM.M+SM) [2], drist (sad.ADJ+SM) [2], dro (turn.N.M.SG+SM) [2], (house.N.M.SG+SM) [2], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [2], dyn (man.N.M.SG) [2], dysgu (teach.V.INFIN) [2], efeilliaid (twin.N.M.PL+SM) [2], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [2], enw (name.N.M.SG) [2], esgyrn (bones.N.M.PL) [2], fam (mother.N.F.SG+SM) [2], fewn (in.PREP+SM) [2], ffordd (way.N.F.SG) [2], fis (month.N.M.SG+SM) [2], fues (be.V.1S.PAST+SM) [2], fyddan (be.V.3P.FUT+SM) [2], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [2], galli (be_able.V.2S.PRES) [2], ges (get.V.1S.PAST+SM) [2], gilydd (other.N.M.SG+SM) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [2], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [2], gymryd (take.V.INFIN+SM) [2], hapus (happy.ADJ) [2], hir (long.ADJ) [2], hogan (girl.N.F.SG) [2], hunan (self.PRON.SG) [2], hyfryd (delightful.ADJ) [2], hyn (this.PRON.DEM.SP) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], llall (other.PRON) [2], llawer (many.QUAN) [2], mab (son.N.M.SG) [2], meddwl (think.V.2S.IMPER) [2], mewn (in.PREP) [2], na (PRT.NEG) [2], na (than.CONJ) [2], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [2], oedran (age.N.M.SG) [2], perthyn (belong.V.INFIN) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], phopeth (everything.N.M.SG+AM) [2], pobl (people.N.F.SG) [2], prynu (buy.V.INFIN) [2], rhoi (give.V.INFIN) [2], rhyfedd (strange.ADJ) [2], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [2], sâl (ill.ADJ) [2], setlo (settle.V.INFIN) [2], smart (smart.ADJ) [2], stryd (street.N.F.SG) [2], sut (how.INT) [2], sylweddoli (realise.V.INFIN) [2], teithio (travel.V.INFIN) [2], tra (while.CONJ) [2], tri (three.NUM.M) [2], trio (try.V.INFIN) [2], tyrd (come.V.2S.IMPER) [2], wahanol (different.ADJ+SM) [2], weithiau (times.N.F.PL+SM) [2], welais (see.V.1S.PAST+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], y (that.PRON.REL) [2], yrru (drive.V.INFIN+SM) [2], â (as.CONJ) [1], adael (leave.V.INFIN+SM) [1], adra (homewards.ADV) [1], adrodd (recite.V.INFIN) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], ag (with.PREP) [1], allan (out.ADV) [1], amdanaf (for_me.PREP+PRON.1S) [1], amdanon (for_us.PREP+PRON.1P) [1], annifyr (annoying.ADJ) [1], arna (on_me.PREP+PRON.1S) [1], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [1], asen (ass.N.F.SG) [1], athrawes (teacher.N.F.SG) [1], awn (go.V.1P.PRES) [1], awyren (aeroplane.N.F.SG) [1], bapur (paper.N.M.SG+SM) [1], bapurau (papers.N.M.PL+SM) [1], barc (park.N.M.SG+SM) [1], basen (be.V.3P.PLUPERF) [1], baset (be.V.2S.PLUPERF) [1], bedwerydd (fourth.ORD.M+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], blaen (front.N.M.SG) [1], bnawn (afternoon.N.M.SG+SM) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], brysur (busy.ADJ+SM) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bwys (weight.N.M.SG+SM) [1], bwysau (weights.N.M.PL+SM) [1], bwyta (eat.V.INFIN) [1], bydd (be.V.3S.FUT) [1], byddai (be.V.3S.COND) [1], canser (cancer.N.M.SG) [1], Cati (name) [1], cerdded (walk.V.3S.IMPER) [1], cerddi (songs.N.F.PL.[or].poems.N.F.PL.[or].walk.V.2S.PRES) [1], chefn (back.N.M.SG+AM) [1], chwarae (game.N.M.SG) [1], chwerthin (laugh.V.INFIN) [1], chwith (left.ADJ) [1], coginio (cook.V.INFIN) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], corau (choirs.N.M.PL) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cyfri (cover.V.2S.PRES) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cyn (before.PREP) [1], cynt (earlier.ADJ) [1], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [1], cysgu (sleep.V.INFIN) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [1], dau (two.NUM.M) [1], ddaeth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddawson (come.V.1P.PAST+SM) [1], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [1], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddoi (come.V.2S.PRES+SM) [1], ddôth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddrud (expensive.ADJ+SM) [1], ddyn (man.N.M.SG+SM) [1], deallt (understand.V.INFIN) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], delicet (delicate.ADJ) [1], deudodd (say.V.3S.PAST) [1], dewch (come.V.2P.IMPER) [1], difrifol (serious.ADJ) [1], dioddef (suffer.V.INFIN) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], dorri (break.V.INFIN+SM) [1], draed (feet.N.MF.SG+SM) [1], driais (try.V.1S.PAST+SM) [1], droi (turn.V.INFIN+SM) [1], drwg (bad.ADJ) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], du (black.ADJ) [1], Duw (name) [1], dydd (day.N.M.SG) [1], edrycha (look.V.2S.IMPER) [1], efallai (perhaps.CONJ) [1], ei (her.ADJ.POSS.F.3S.[or].his.ADJ.POSS.M.3S.[or].go.V.2S.PRES) [1], ein (our.ADJ.POSS.1P) [1], eith (go.V.ES.PRES) [1], eraill (others.PRON) [1], ers (since.PREP) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], fachgen (boy.N.M.SG+SM) [1], fawr (big.ADJ+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], fet (bet.N.M.SG+SM) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffeind (agreeable.ADJ) [1], fflat (flat.N.F.SG) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffrynt (front.N.M.SG) [1], ffwrn (oven.N.F.SG) [1], flaen (front.N.M.SG+SM) [1], flin (angry.ADJ+SM) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], frys (haste.N.M.SG+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fyw (live.V.INFIN+SM) [1], gaeaf (winter.N.M.SG) [1], gaeth (captive.ADJ+SM) [1], gafodd (get.V.3S.PAST+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], galla (be_able.V.1S.PRES) [1], gallet (be_able.V.2S.IMPERF) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], geir (cars.N.M.PL+SM) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], gofyn (ask.V.2S.IMPER) [1], golau (light.N.M.SG) [1], golwg (view.N.F.SG) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gorffen (complete.V.2S.IMPER) [1], gwahanol (different.ADJ) [1], gwallt (hair.N.M.SG) [1], gwario (spend.V.INFIN) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwrando (listen.V.2S.IMPER) [1], gyfforddus (comfortable.ADJ+SM) [1], gyfnither (cousin.N.F.SG+SM) [1], gymdoges (neighbour.N.F.SG+SM) [1], gymerodd (take.V.3S.PAST+SM) [1], haul (sun.N.M.SG) [1], heb (without.PREP) [1], heddiw (today.ADV) [1], hefo (with.PREP+H) [1], henaint (old_age.N.M.SG) [1], heneiddio (age.V.INFIN) [1], heno (tonight.ADV) [1], hoff (favourite.ADJ) [1], hogyn (lad.N.M.SG) [1], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], iaith (language.N.F.SG) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_ffwrdd (out.ADV) [1], lapio (wrap.V.INFIN) [1], lawr (down.ADV) [1], lefydd (places.N.M.PL+SM) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], llais (voice.N.M.SG) [1], lles (benefit.N.M.SG) [1], lliw (colour.N.M.SG) [1], marw (die.V.INFIN) [1], Mawrth (March.N.M.SG) [1], meddylia (think.V.2S.IMPER) [1], meddyliais (think.V.1S.PAST) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mi (I.PRON.1S) [1], misoedd (months.N.M.PL) [1], model (model.N.M.SG) [1], môr (sea.N.M.SG) [1], motor (car.N.M.SG) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], nawn (talent.N.MF.SG+NM) [1], nawr (now.ADV) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nymbar (number.N.M.SG) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oed (age.N.M.SG) [1], oer (cold.ADJ) [1], oeri (grow_cold.V.INFIN) [1], pa (which.ADJ) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], paned (cupful.N.M.SG) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], penderfynu (decide.V.INFIN) [1], phenblwydd (birthday.N.M.SG+AM) [1], plentyn (child.N.M.SG) [1], posib (possible.ADJ) [1], pregethwr (preacher.N.M.SG) [1], pryd (when.INT) [1], pwyllgor (committee.N.M.SG) [1], radio (radio.N.M.SG) [1], rag (from.PREP+SM) [1], rent (rent.N.M.SG+SM) [1], rentu (rent.V.INFIN+SM) [1], rhag (from.PREP) [1], rhai (some.PRON) [1], rho (give.V.2S.IMPER) [1], rhy (too.ADJ.[or].give.V.3S.PRES) [1], rhyw (some.PREQ) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], rywfaint (amount.N.M.SG+SM) [1], sbon (completely.ADV) [1], sentar (centre.N.F.SG) [1], sgwennu (write.V.INFIN) [1], sgwrs (chat.N.F.SG) [1], siom (disappointment.N.M.SG) [1], smotyn (spot.N.M.SG) [1], step (step.N.F.SG) [1], stesion (station.N.F.SG) [1], sti (you_know.IM) [1], strôc (stroke.N.F.SG) [1], swper (supper.N.MF.SG) [1], sydyn (sudden.ADJ) [1], sylw (comment.N.M.SG) [1], symud (move.V.INFIN) [1], tair (three.NUM.F) [1], tan (until.PREP) [1], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [1], te (tea.N.M.SG) [1], teg (fair.ADJ) [1], teimlo (feel.V.INFIN) [1], tendio (tend.V.INFIN) [1], teulu (family.N.M.SG) [1], thad (father.N.M.SG+AM) [1], trên (train.N.M.SG) [1], tywydd (weather.N.M.SG) [1], uchel (high.ADJ) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], wal (wall.N.F.SG) [1], weld (see.V.INFIN+SM) [1], wisg (dress.N.F.SG+SM) [1], wlad (country.N.F.SG+SM) [1], wna (do.V.1S.PRES+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnewch (do.V.2P.PRES+SM) [1], wraig (wife.N.F.SG+SM) [1], wrol (manly.ADJ+SM) [1], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [1], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], ydych (be.V.2P.PRES) [1], ylwch (you_know.IM) [1], yn_doedd (be.V.3S.IMPERF.TAG) [1], yn_does (be.V.3S.PRES.INDEF.TAG) [1], yno (there.ADV) [1], ysbyty (hospital.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (287)

ah (ah.IM) [56], oh (oh.IM) [48], Cati (name) [11], eh (eh.IM) [7], Eirian (name) [7], Comodoro (name) [6], Gaiman (name) [5], Isabel (name) [5], Olivia (name) [5], Regina (name) [5], Alicia (name) [4], Anwen (name) [4], Côr_y_Gaiman (name) [4], Frances (name) [4], Linda (name) [4], Sara (name) [4], Buenos_Aires (name) [3], Clara (name) [3], David (name) [3], Raquel (name) [3], Trelew (name) [3], Bariloche (name) [2], Barri (name) [2], Elinor (name) [2], Ema (name) [2], Emily (name) [2], Gwenda (name) [2], Haf (name) [2], Helena (name) [2], Huw_Gruffydd (name) [2], Jaime (name) [2], Jiménez (name) [2], Lina (name) [2], Mathew (name) [2], Myfanwy (name) [2], Puw (name) [2], Rhys (name) [2], Sebastián (name) [2], Aberystwyth (name) [1], Amy (name) [1], Andes (name) [1], Angharad (name) [1], Ann (name) [1], Beca (name) [1], Bolson (name) [1], Bryn_Thomas (name) [1], César (name) [1], Clínica_Modelo (name) [1], Dei (name) [1], Delia (name) [1], Delyth (name) [1], Denis_Roberts (name) [1], Dyfed (name) [1], Dylan (name) [1], Edwards (name) [1], Elena (name) [1], Eleri (name) [1], Ellis (name) [1], Ellis_Johnson (name) [1], Ernest (name) [1], Fabián (name) [1], Garmon (name) [1], González (name) [1], Gwen (name) [1], Hana (name) [1], Heddwen (name) [1], Heledd (name) [1], Heulwen (name) [1], Iolo (name) [1], John (name) [1], José_Miguelez (name) [1], Julio (name) [1], La_Plata (name) [1], Lleucu (name) [1], Llwyd (name) [1], Luca (name) [1], Lucía (name) [1], Magdalena (name) [1], Marcel (name) [1], Marcel_Rodríguez (name) [1], Marcos (name) [1], McDonald (name) [1], Méndez (name) [1], Neuquén (name) [1], Oteca (name) [1], patio (yard.N.M.SG) [1], Paulina_Leonora (name) [1], Paulina_Luís (name) [1], Raimundo (name) [1], Raquel_Sales (name) [1], Rebeca (name) [1], Rodriguez (name) [1], Sabrina (name) [1], Torinesa (name) [1], Veronica (name) [1], Wil (name) [1], Y_Drafod (name) [1],

Words with language tag: eng (2)

hyacinth (hyacinth.N.SG) [1], office (office.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (87)

no (not.ADV) [15], (yes.ADV) [15], bueno (well.E) [5], claro (of_course.E) [3], ajá (aha.IM) [2], asado (barbecue.N.M.SG) [2], beige (beige.ADJ) [2], departamento (department.N.M.SG) [2], este (this.PRON.DEM.M.SG) [2], más (more.ADV) [2], pollo (chicken.N.M.SG) [2], pulmones (lung.N.M.PL) [2], qué (how.ADV) [2], quimio (chemo.N.F.SG) [2], campo (field.N.M.SG) [1], cemento (cement.N.M.SG) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], cierto (certain.ADJ.M.SG) [1], de (of.PREP) [1], dos (two.NUM) [1], dulce (sweet.ADJ.M.SG) [1], ensalada (salad.N.F.SG) [1], entonces (then.ADV) [1], fea (ugly.ADJ.F.SG) [1], fiesta (party.N.F.SG) [1], francés (french.N.M.SG) [1], grado (grade.N.M.SG) [1], hospital (hospital.N.M.SG) [1], lindo (cute.ADJ.M.SG) [1], luz (light.N.F.SG) [1], mate (herbal_tea.N.M.SG) [1], menos (less.ADV) [1], metástasis (metastasis.N.F) [1], momento (momentum.N.M.SG) [1], multa (fine.N.F.SG) [1], o (or.CONJ) [1], patente (patent.N.F.SG.[or].patent.V.13S.SUBJ.PRES) [1], postre (dessert.N.M.SG) [1], rusa (russian.ADJ.F.SG) [1], salado (salty.ADJ.M.SG) [1], secundaria (secondary.ADJ.F.SG) [1], semanas (week.N.F.PL) [1], un (one.DET.INDEF.M.SG) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia30: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.