PATAGONIA - Patagonia32
Word frequency

Words with language tag: cym (2982)

yn (PRT) [216], i (to.PREP) [93], yr (the.DET.DEF) [89], mae (be.V.3S.PRES) [87], a (and.CONJ) [74], o (he.PRON.M.3S) [62], ia (yes.ADV) [60], y (the.DET.DEF) [60], ddim (not.ADV+SM) [54], oedd (be.V.3S.IMPERF) [51], i (I.PRON.1S) [49], mynd (go.V.INFIN) [46], yna (there.ADV) [46], nhw (they.PRON.3P) [45], wedi (after.PREP) [43], wneud (make.V.INFIN+SM) [37], ni (we.PRON.1P) [32], bod (be.V.INFIN) [31], fo (he.PRON.M.3S) [31], yn (in.PREP) [31], ond (but.CONJ) [29], o (of.PREP) [27], dw (be.V.1S.PRES) [26], efo (with.PREP) [25], dyna (that_is.ADV) [23], mm (mm.IM) [22], na (no.ADV) [22], yma (here.ADV) [22], ie (yes.ADV) [21], â (with.PREP) [20], be (what.INT) [20], hi (she.PRON.F.3S) [20], uh (er.IM) [19], ti (you.PRON.2S) [18], wel (well.IM) [18], deud (say.V.INFIN) [17], neu (or.CONJ) [17], dod (come.V.INFIN) [15], maen (be.V.3P.PRES) [14], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [14], siŵr (sure.ADJ) [14], wedyn (afterwards.ADV) [14], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [13], os (if.CONJ) [13], ar (on.PREP) [12], pan (when.CONJ) [12], ydy (be.V.3S.PRES) [12], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [11], fod (be.V.INFIN+SM) [11], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [11], gweld (see.V.INFIN) [11], gwybod (know.V.INFIN) [11], wythnos (week.N.F.SG) [11], fan (place.N.MF.SG+SM) [10], fi (I.PRON.1S+SM) [10], iawn (OK.ADV) [10], meddwl (think.V.INFIN) [10], raid (necessity.N.M.SG+SM) [10], sy (be.V.3S.PRES.REL) [10], diwedd (end.N.M.SG) [9], fynd (go.V.INFIN+SM) [9], hwyrach (perhaps.ADV) [9], isio (want.N.M.SG) [9], licio (like.V.INFIN) [9], rywun (someone.N.M.SG+SM) [9], un (one.NUM) [9], weld (see.V.INFIN+SM) [9], ac (and.CONJ) [8], bob (each.PREQ+SM) [8], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [8], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [8], newydd (new.ADJ) [8], arall (other.ADJ) [7], bach (small.ADJ) [7], cael (get.V.INFIN) [7], eto (again.ADV) [7], fel (like.CONJ) [7], mi (PRT.AFF) [7], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [7], ychydig (a_little.QUAN) [7], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [7], awydd (desire.N.M.SG) [6], bydd (be.V.3S.FUT) [6], ddoe (yesterday.ADV) [6], dydd (day.N.M.SG) [6], ffarm (farm.N.F.SG) [6], gallu (be_able.V.INFIN) [6], heddiw (today.ADV) [6], lle (place.N.M.SG) [6], Llun (Monday.N.M.SG) [6], mewn (in.PREP) [6], pethau (things.N.M.PL) [6], achos (because.CONJ) [5], ar_ôl (after.PREP) [5], aros (wait.V.INFIN) [5], brynu (buy.V.INFIN+SM) [5], chi (you.PRON.2P) [5], cymryd (take.V.INFIN) [5], dau_ddeg (twenty.NUM) [5], do (yes.ADV.PAST) [5], draw (yonder.ADV) [5], e (he.PRON.M.3S) [5], gorffen (complete.V.INFIN) [5], lawr (down.ADV) [5], oedden (be.V.3P.IMPERF) [5], peth (thing.N.M.SG) [5], rŵan (now.ADV) [5], ryw (some.PREQ+SM) [5], sŵp (soup.N.M.SG) [5], well (better.ADJ.COMP+SM) [5], wrth_gwrs (of_course.ADV) [5], ynde (isn't_it.IM) [5], yn_ôl (back.ADV) [5], basai (be.V.3S.PLUPERF) [4], bobl (people.N.F.SG+SM) [4], bore (morning.N.M.SG) [4], bwyd (food.N.M.SG) [4], dach (be.V.2P.PRES) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [4], dim_byd (nothing.ADV) [4], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [4], eistedd (sit.V.INFIN) [4], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [4], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], fewn (in.PREP+SM) [4], fwyd (food.N.M.SG+SM) [4], gadael (leave.V.INFIN) [4], gweithio (work.V.INFIN) [4], gwlân (wool.N.M.SG) [4], hefyd (also.ADV) [4], hunan (self.PRON.SG) [4], hym (hmm.IM) [4], iawn (very.ADV) [4], lle (where.INT) [4], mis (month.N.M.SG) [4], nesa (next.ADJ.SUP) [4], pwy (who.PRON) [4], saim (fat.N.M.SG) [4], teimlo (feel.V.INFIN) [4], tro (turn.N.M.SG) [4], (house.N.M.SG) [4], yr (that.PRON.REL) [4], â (as.CONJ) [3], am (for.PREP) [3], bachgen (boy.N.M.SG) [3], baset (be.V.2S.PLUPERF) [3], boi (lad.N.M.SG) [3], bwyta (eat.V.INFIN) [3], byd (world.N.M.SG) [3], cadw (keep.V.INFIN) [3], canu (sing.V.INFIN) [3], cig (meat.N.M.SG) [3], cinio (dinner.N.M.SG) [3], cyn (before.PREP) [3], ddod (come.V.INFIN+SM) [3], ddrwg (bad.ADJ+SM) [3], dechrau (begin.V.INFIN) [3], defaid (sheep.N.F.PL) [3], diar (dear.IM) [3], esgyrn (bones.N.M.PL) [3], felly (so.ADV) [3], ffordd (way.N.F.SG) [3], fydden (be.V.3P.COND+SM) [3], gael (get.V.INFIN+SM) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], gofyn (ask.V.INFIN) [3], heb (without.PREP) [3], hwyliau (mood.N.F.PL) [3], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [3], i_fyny (up.ADV) [3], lot (lot.QUAN) [3], man (place.N.MF.SG) [3], meddai (say.V.3S.IMPERF) [3], mor (so.ADV) [3], mwy (more.ADJ.COMP) [3], nabod (know_someone.V.INFIN) [3], neb (anyone.PRON) [3], neis (nice.ADJ) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], pobl (people.N.F.SG) [3], poen (pain.N.MF.SG) [3], pres (money.N.M.SG) [3], prynu (buy.V.INFIN) [3], slipars (slippers.N.M.PL) [3], stryd (street.N.F.SG) [3], talu (pay.V.INFIN) [3], tarw (bull.N.M.SG) [3], teledu (television.N.M.SG) [3], trio (try.V.INFIN) [3], twrci (turkey.N.M.SG) [3], unig (only.PREQ) [3], unwaith (once.ADV) [3], wyt (be.V.2S.PRES) [3], yfed (drink.V.INFIN) [3], aeson (go.V.1P.PAST) [2], allan (out.ADV) [2], arbennig (special.ADJ) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], at (to.PREP) [2], awn (go.V.1P.PRES) [2], baeddu (soil.V.INFIN) [2], basen (be.V.1P.PLUPERF) [2], bathrwm (bathroom.N.M.SG) [2], beth (what.INT) [2], blodau (flowers.N.M.PL) [2], brifo (hurt.V.INFIN) [2], bris (price.N.M.SG+SM) [2], byw (live.V.INFIN) [2], Caerdydd (Cardiff.NAME.PLACE) [2], ceffylau (horses.N.M.PL) [2], cerdded (walk.V.INFIN) [2], chwech (six.NUM) [2], cŵn (dogs.N.M.PL) [2], cwyno (complain.V.INFIN) [2], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [2], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [2], cyw (chick.N.M.SG) [2], dair (three.NUM.F+SM) [2], daith (journey.N.F.SG+SM) [2], damp (damp.ADJ+SM) [2], ddigon (enough.QUAN+SM) [2], ddiwedd (end.N.M.SG+SM) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], digon (enough.QUAN) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], dre (town.N.F.SG+SM) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [2], ew (oh.IM) [2], fawr (big.ADJ+SM) [2], fedrwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [2], ffitio (fit.V.INFIN) [2], ffrindiau (friends.N.M.PL) [2], fory (tomorrow.ADV) [2], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], fyny (up.ADV) [2], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [2], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [2], gen (with.PREP) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gwella (improve.V.INFIN) [2], Gwilym (name) [2], gwisgo (dress.V.INFIN) [2], gwragedd (wives.N.F.PL) [2], gwynt (wind.N.M.SG) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], hanner (half.N.M.SG) [2], heffrod (heifer.N.F.PL) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [2], hynny (that.PRON.DEM.SP) [2], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], Julia (name) [2], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [2], mawr (big.ADJ) [2], mmhm (mmhm.IM) [2], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [2], neithiwr (last_night.ADV) [2], nes (nearer.ADJ.COMP) [2], nesaf (next.ADJ.SUP) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], oer (cold.ADJ) [2], oerfel (coldness.N.M.SG) [2], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [2], pam (why?.ADV) [2], poeni (worry.V.INFIN) [2], ragor (more.QUAN+SM) [2], ran (part.N.F.SG+SM) [2], rei (some.PRON+SM) [2], reit (quite.ADV) [2], rhoi (give.V.INFIN) [2], rhy (too.ADJ) [2], roedd (be.V.3S.IMPERF) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], roid (give.V.INFIN+SM) [2], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [2], saith (seven.NUM) [2], sut (how.INT) [2], sylw (comment.N.M.SG) [2], torri (break.V.INFIN) [2], tro (turn.V.2S.IMPER) [2], tryc (truck.N.M.SG) [2], tu_ôl (behind.ADV) [2], tynnu (draw.V.INFIN) [2], win (wine.N.M.SG+SM) [2], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], ŵyn (lambs.N.M.PL) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], yn_doedd (be.V.3S.IMPERF.TAG) [2], yng (my.ADJ.POSS.1S) [2], ynglŷn (about.PREP) [2], â (as.PREP) [1], acw (over there.ADV) [1], addo (promise.V.INFIN.[or].promise.V.INFIN+SM) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], afon (river.N.F.SG) [1], ag (with.PREP) [1], agosáu (approach.V.INFIN) [1], ail (second.ORD) [1], allet (be_able.V.2S.IMPERF+SM) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], aml (frequent.ADJ) [1], amser (time.N.M.SG) [1], ân (name) [1], angen (need.N.M.SG) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], arian (money.N.M.SG) [1], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [1], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [1], arth (bear.N.M.SG) [1], arwyddion (signs.N.MF.PL) [1], ast (bitch.N.F.SG+SM) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], bara (bread.N.M.SG) [1], bawb (everyone.PRON+SM) [1], bechgyn (boys.N.M.PL) [1], bedwar (four.NUM.M+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], beryg (danger.N.M.SG+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blas (taste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], braf (fine.ADJ) [1], braidd (rather.ADV) [1], braster (fat.N.F.SG.[or].fat.N.M.SG) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], brynodd (buy.V.3S.PAST+SM) [1], brynwn (buy.V.1P.PRES+SM) [1], buodd (be.V.3S.PAST) [1], bwrdd (table.N.M.SG) [1], bws (bus.N.M.SG) [1], bwytais (eat.V.1S.PAST) [1], bydden (be.V.3P.COND) [1], byth (never.ADV) [1], cadair (chair.N.F.SG) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], cerrig (stones.N.F.PL) [1], cerwch (love.V.2P.IMPER) [1], chwalu (scatter.V.INFIN) [1], ci (dog.N.M.SG) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], cofio (remember.V.INFIN) [1], cwbl (all.ADJ) [1], cwmni (company.N.M.SG) [1], cwtsio (hug.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cyflog (wage.N.MF.SG) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], cymydog (neighbour.N.M.SG) [1], cynta (first.ORD) [1], dal (still.ADV) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], darn (piece.N.M.SG) [1], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [1], dau (two.NUM.M) [1], ddaru (do.V.123SP.PAST) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddechrau (beginning.N.M.SG+SM.[or].begin.V.INFIN+SM) [1], ddeud (say.V.INFIN+SM) [1], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddisgwyl (expect.V.INFIN+SM) [1], ddolur (pain.M.N.SG+SM) [1], ddos (dose.N.F.SG+SM) [1], ddwy (two.NUM.F+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], ddyddiau (day.N.M.PL+SM) [1], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [1], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], debycach (more_likely.ADJ.COMP+SM) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], deisen (cake.N.F.SG+SM) [1], deisennod (cake.N.F.PL+SM) [1], diddordeb (interest.N.M.SG) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], difetha (ruin.V.INFIN) [1], dim (not.ADV) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], doctor (doctor.N.M.SG) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], dratiach (drat.E) [1], dros (over.PREP+SM) [1], dwrci (turkey.N.M.SG+SM) [1], dwymo (heat.V.INFIN+SM) [1], dwyn (take.V.INFIN) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dyddiau (day.N.M.PL) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], eich (your.ADJ.POSS.2P) [1], eith (go.V.ES.PRES) [1], enwau (names.N.M.PL) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], fachgen (boy.N.M.SG+SM) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], faset (be.V.2S.PLUPERF+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], ffilmio (film.V.INFIN) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffrwythau (fruits.N.M.PL) [1], ffyddlon (faithful.ADJ) [1], ffyrnig (fierce.ADJ) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], frifo (hurt.V.INFIN+SM) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fyddan (be.V.3P.FUT+SM) [1], fyddwn (be.V.1P.FUT+SM) [1], gadw (keep.V.INFIN+SM) [1], gaeaf (winter.N.M.SG) [1], ganol (middle.N.M.SG+SM) [1], ganu (sing.V.INFIN+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], gewch (get.V.2P.PRES+SM) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], glaw (rain.N.M.SG) [1], glywais (hear.V.1S.PAST+SM) [1], goesau (leg.N.F.PL+SM) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], griw (crew.N.M.SG+SM) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwahoddedigion (guests.N.M.PL) [1], gwair (hay.N.M.SG) [1], gwaith (time.N.F.SG) [1], gwanwyn (spring.N.M.SG) [1], gwas (servant.N.M.SG) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwesty (hotel.N.M.SG) [1], gwin (wine.N.M.SG) [1], gŵn (dogs.N.M.PL+SM) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwrtaith (manure.N.M.SG) [1], gyfarth (bark.V.INFIN+SM) [1], gyfforddus (comfortable.ADJ+SM) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gymryd (take.V.INFIN+SM) [1], gymylog (cloudy.ADJ+SM) [1], gynnau (just_now.ADV) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], hapus (happy.ADJ) [1], hawdd (easy.ADJ) [1], hawsach (easy.ADJ.COMP) [1], heibio (past.PREP) [1], hen (old.ADJ) [1], heno (tonight.ADV) [1], hogyn (lad.N.M.SG) [1], holl (all.PREQ) [1], huh (huh.IM) [1], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hymyl (edge.N.F.SG+H) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], hynna (that.PRON.DEM.SP) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], iach (healthy.ADJ) [1], ifanc (young.ADJ) [1], jyst (just.ADV) [1], lladd (kill.V.INFIN) [1], llawer (many.QUAN) [1], llenwi (fill.V.INFIN) [1], lles (benefit.N.M.SG) [1], llosgi (burn.V.INFIN) [1], lludw (ashes.N.M.PL) [1], llwyd (grey.ADJ) [1], llynedd (last year.ADV) [1], llysiau (vegetables.N.M.PL) [1], lwytho (load.V.INFIN+SM) [1], marw (die.V.INFIN) [1], masîn (machine.N.F.SG) [1], meddal (soft.ADJ) [1], meddyginiaeth (medicine.N.F.SG) [1], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [1], mwyn (mineral.N.M.SG.[or].sake.N.M.SG) [1], na (PRT.NEG) [1], na (than.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], nac ((n)or.CONJ) [1], nag (than.CONJ) [1], neges (message.N.F.SG) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nghanol (middle.N.M.SG+NM) [1], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [1], nofio (swim.V.INFIN) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], ochr (side.N.F.SG) [1], oed (age.N.M.SG) [1], oeri (grow_cold.V.INFIN) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], o_gwmpas (around.ADV) [1], pa (which.ADJ) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], parti (party.N.M.SG) [1], peiriant (machine.N.M.SG) [1], penblwydd (birthday.N.M.SG) [1], pentre (village.N.M.SG) [1], phlesio (please.V.INFIN+AM) [1], planhigion (plants.N.M.PL) [1], plant (child.N.M.PL) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], popeth (everything.N.M.SG) [1], pris (price.N.M.SG) [1], problem (problem.N.MF.SG) [1], pryd (when.INT) [1], pump (five.NUM) [1], pwll (pool.N.M.SG) [1], rei (some.PREQ+SM) [1], rhaglenni (programmes.N.F.PL.[or].programme.V.2S.PRES) [1], rhagor (more.QUAN) [1], rhai (some.PRON) [1], rhaid (necessity.N.M.SG) [1], rheina (those.PRON) [1], rheiny (those.PRON) [1], rhywfaint (amount.N.M.SG) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], rydd (free.ADJ+SM) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], sawdl (heel.N.F.SG) [1], sbâr (spare.ADJ) [1], sef (namely.CONJ) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], sgwrsio (chat.V.INFIN) [1], sicr (certain.ADJ.[or].sure.ADJ) [1], siomi (disappoint.V.INFIN) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], swper (supper.N.MF.SG) [1], symud (move.V.INFIN) [1], symudiad (movement.N.M.SG) [1], syth (straight.ADJ) [1], taith (journey.N.F.SG) [1], tan (until.PREP) [1], taset (be.V.2S.PLUPERF.HYP) [1], te (be.IM) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], teledu (televise.V.INFIN) [1], tipyn (little_bit.N.M.SG) [1], trefn (order.N.F.SG) [1], tri (three.NUM.M) [1], twristiaid (tourist.N.M.PL) [1], tymor (season.N.M.SG) [1], tywydd (weather.N.M.SG) [1], um (um.IM) [1], un_deg (ten.NUM) [1], w (ooh.IM) [1], waeth (worse.ADJ.COMP+SM) [1], weddol (fairly.ADJ+SM) [1], werthu (sell.V.INFIN+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wlyb (wet.ADJ+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], y (my.ADJ.POSS.1S.[or].the.DET.DEF.[or].that.PRON.REL) [1], y (that.PRON.REL) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [1], yno (there.ADV) [1], yntau (he.PRON.EMPH.M.3S) [1], Ynys_Môn (name) [1], yn_ystod (during.PREP) [1], yrru (drive.V.INFIN+SM) [1], ysgrifennu (write.V.INFIN) [1],

Words with language tag: cym&spa (101)

oh (oh.IM) [27], ah (ah.IM) [18], eh (eh.IM) [12], Gaiman (name) [5], Bangor (name) [4], Esquel (name) [4], Comodoro (name) [3], Julia (name) [3], Nerys (name) [3], Buenos_Aires (name) [2], Elwyn_Edwards (name) [2], Trevelin (name) [2], ajá (aha.IM) [1], chile (chilli.N.M.SG) [1], Clive_Simth (name) [1], doctor (doctor.N.M.SG) [1], Enid (name) [1], Génova (name) [1], Geraint (name) [1], Gobernador_Costa (name) [1], Iolo (name) [1], Joseph (name) [1], Karl (name) [1], Mynydd_Llwyd (name) [1], par (pair.N.M.SG) [1], Patagonia (name) [1], Peredur (name) [1], Siarli_Morris (name) [1],

Words with language tag: eng (3)

feast (feast.N.SG) [1], freezer (freezer.N.SG) [1], fridge (fridge.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (374)

no (not.ADV) [30], que (that.CONJ) [15], a (to.PREP) [14], bueno (well.E) [14], la (the.DET.DEF.F.SG) [8], de (of.PREP) [7], más (more.ADV) [7], pero (but.CONJ) [7], y (and.CONJ) [7], ya (already.ADV) [7], el (the.DET.DEF.M.SG) [5], nada (nothing.PRON) [5], puchero (pot.N.M.SG) [5], tiene (have.V.3S.PRES) [5], claro (of_course.E) [4], ellos (they.PRON.SUB.M.3P) [4], es (be.V.3S.PRES) [4], los (the.DET.DEF.M.PL) [4], por (for.PREP) [4], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [4], (yes.ADV) [4], así (thus.ADV) [3], compró (buy.V.3S.PAST) [3], con (with.PREP) [3], hacer (do.V.INFIN) [3], hay (there_is.V.3S.PRES) [3], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [3], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [3], miramos (look.V.1P.PAST.[or].look.V.1P.PRES) [3], o (or.CONJ) [3], para (for.PREP) [3], todavía (yet.ADV) [3], veía (see.V.13S.IMPERF) [3], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [3], ahora (now.ADV) [2], alpargatas (espadrille.N.F.PL) [2], amigos (friend.N.M.PL) [2], asado (barbecue.N.M.SG) [2], ayer (yesterday.ADV) [2], ayudar (help.V.INFIN) [2], cuando (when.CONJ) [2], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [2], días (day.N.M.PL) [2], dos (two.NUM) [2], entonces (then.ADV) [2], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [2], hemos (have.V.1P.PRES) [2], hoy (today.ADV) [2], ir (go.V.INFIN) [2], les (them.PRON.OBL.MF.23P) [2], mañana (morning.N.F.SG) [2], noticioso (news.ADJ.M.SG) [2], novedades (novelty.N.F.PL) [2], nuestros (our.ADJ.POSS.MF.1P.M.PL) [2], qué (what.INT) [2], quince (fifteen.NUM) [2], sea (be.V.13S.SUBJ.PRES) [2], son (be.V.3P.PRES) [2], va (go.V.3S.PRES) [2], valle (valley.N.M.SG) [2], van (go.V.3P.PRES) [2], vas (go.V.2S.PRES) [2], ver (see.V.INFIN) [2], abandonar (abandon.V.INFIN) [1], acá (here.ADV) [1], acordé (remind.V.1S.PAST) [1], además (moreover.ADV) [1], aguanto (stand.V.1S.PRES) [1], ahí (there.ADV) [1], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], algo (something.PRON.M.SG) [1], algodones (cotton.N.M.PL) [1], alguien (someone.PRON.MF.SG) [1], almuerzo (breakfast.N.M.SG) [1], andando (walk.V.PRESPART) [1], animales (animal.ADJ.M.PL.[or].animal.N.M.PL.[or].warm.V.2S.IMPER+LES[PRON.MF.3P]) [1], años (year.N.M.PL) [1], asegurarse (secure.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S]) [1], aunque (though.CONJ) [1], auto (car.N.M.SG) [1], avena (oats.N.F.SG) [1], ayudarte (help.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], bah (bah.IM) [1], calor (heat.N.M.SG) [1], camioneta (van.N.F.SG) [1], cansa (tire.V.3S.PRES) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], chica (lad.N.F.SG) [1], como (like.CONJ) [1], cómoda (comfortable.ADJ.F.SG) [1], compromisos (engagement.N.M.PL) [1], considero (reckon.V.1S.PRES) [1], continuamente (continuously.ADV) [1], continuas (continuous.ADJ.F.PL) [1], cosa (thing.N.F.SG) [1], cosas (thing.N.F.PL.[or].sew.V.2S.SUBJ.PRES) [1], decir (tell.V.INFIN) [1], diario (everyday.N.M.SG) [1], ellos (they.PRON.OBJ.M.3P) [1], en (in.PREP) [1], éramos (be.V.1P.IMPERF) [1], esta (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], está (be.V.3S.PRES) [1], estamos (be.V.1P.PRES) [1], estar (be.V.INFIN) [1], este (this.PRON.DEM.M.SG) [1], exposición (exposure.N.F.SG) [1], final (final.ADJ.MF.SG) [1], fritas (chips.N.F.PL) [1], haber (have.V.INFIN) [1], hablando (talk.V.PRESPART) [1], hacen (do.V.3P.PRES) [1], hecho (do.V.PASTPART) [1], hermosos (beautiful.ADJ.M.PL) [1], hora (time.N.F.SG) [1], hubo (have.V.3S.PAST) [1], iban (go.V.3P.IMPERF) [1], inseminar (inseminate.V.INFIN) [1], interesa (interest.V.3S.PRES) [1], interese (interest.V.13S.SUBJ.PRES) [1], José (name) [1], jóvenes (young.N.M) [1], lados (side.N.M.PL) [1], lana (wool.N.F.SG) [1], las (them.PRON.OBJ.F.3P) [1], llevan (wear.V.3P.PRES) [1], lotería (lottery.N.F.SG) [1], madrileña (madrilenian.ADJ.F.SG) [1], menos (less.ADV) [1], mimosa (mimosa.N.F.SG) [1], molestias (annoyance.N.F.PL) [1], muchos (many.PRON.M.PL) [1], nadie (no-one.PRON) [1], nuevo (new.ADJ.M.SG) [1], nunca (never.ADV) [1], pagar (pay.V.INFIN) [1], pampa (pampa.N.F.SG) [1], pasaron (pass.V.3P.PAST) [1], perros (dog.N.M.PL) [1], poco (little.ADV) [1], poniéndose (put.V.PRESPART.PRECLITIC+SE[PRON.MF.3S]) [1], porque (because.CONJ) [1], precio (price.N.M.SG) [1], que (that.PRON.REL) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], quiera (want.V.13S.SUBJ.PRES) [1], repuntado (recover.V.PASTPART) [1], sabe (know.V.3S.PRES) [1], señaladas (signal.V.F.PL.PASTPART) [1], si (if.CONJ) [1], siembra (sowing.N.F.SG) [1], siente (sit.V.13S.SUBJ.PRES.[or].feel.V.3S.PRES) [1], solos (only.ADJ.M.PL.[or].only.N.M.PL) [1], televisión (TV.N.F.SG) [1], tener (have.V.INFIN) [1], todo (everything.PRON.M.SG) [1], todos (all.ADJ.M.PL) [1], toreando (bark.V.PRESPART) [1], toros (bull.N.M.PL) [1], tortas (cake.N.F.PL) [1], trabajo (work.N.M.SG) [1], traerá (bring.V.3S.FUT) [1], ubica (situate.V.3S.PRES) [1], una (a.DET.INDEF.F.SG) [1], uno (one.PRON.M.SG) [1], vale (cost.V.2S.IMPER.[or].cost.V.3S.PRES) [1], valles (valley.N.M.PL) [1], vamos (go.V.1P.PRES) [1], veces (time.N.F.PL) [1], vecina (neighbouring.N.F.SG) [1], venta (sale.N.F.SG) [1], viejo (old.ADJ.M.SG) [1], viejos (old.ADJ.M.PL) [1], vienen (come.V.3P.PRES) [1], visto (see.V.PASTPART) [1], Wendy (name) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia32: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.