PATAGONIA - Patagonia32
Word frequency for speaker JOS

Words with language tag: cym (1047)

yn (PRT) [73], yr (the.DET.DEF) [39], mae (be.V.3S.PRES) [37], i (to.PREP) [34], o (he.PRON.M.3S) [23], ddim (not.ADV+SM) [21], y (the.DET.DEF) [21], mynd (go.V.INFIN) [19], nhw (they.PRON.3P) [18], i (I.PRON.1S) [17], oedd (be.V.3S.IMPERF) [17], yn (in.PREP) [17], wneud (make.V.INFIN+SM) [15], a (and.CONJ) [14], o (of.PREP) [14], yna (there.ADV) [14], dw (be.V.1S.PRES) [13], fo (he.PRON.M.3S) [13], ia (yes.ADV) [13], ond (but.CONJ) [13], wedi (after.PREP) [13], siŵr (sure.ADJ) [12], be (what.INT) [11], yma (here.ADV) [11], â (with.PREP) [9], efo (with.PREP) [9], maen (be.V.3P.PRES) [9], uh (er.IM) [9], na (no.ADV) [8], ar (on.PREP) [7], fi (I.PRON.1S+SM) [7], ni (we.PRON.1P) [7], sy (be.V.3S.PRES.REL) [7], ychydig (a_little.QUAN) [7], bach (small.ADJ) [6], dyna (that_is.ADV) [6], ie (yes.ADV) [6], mm (mm.IM) [6], arall (other.ADJ) [5], bod (be.V.INFIN) [5], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [5], hwyrach (perhaps.ADV) [5], isio (want.N.M.SG) [5], newydd (new.ADJ) [5], pan (when.CONJ) [5], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [5], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [5], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [5], ar_ôl (after.PREP) [4], dod (come.V.INFIN) [4], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [4], gwybod (know.V.INFIN) [4], heddiw (today.ADV) [4], hunan (self.PRON.SG) [4], iawn (OK.ADV) [4], mis (month.N.M.SG) [4], neu (or.CONJ) [4], rywun (someone.N.M.SG+SM) [4], un (one.NUM) [4], wythnos (week.N.F.SG) [4], boi (lad.N.M.SG) [3], brynu (buy.V.INFIN+SM) [3], bwyd (food.N.M.SG) [3], bydd (be.V.3S.FUT) [3], canu (sing.V.INFIN) [3], ddoe (yesterday.ADV) [3], dechrau (begin.V.INFIN) [3], dim_byd (nothing.ADV) [3], diwedd (end.N.M.SG) [3], do (yes.ADV.PAST) [3], fewn (in.PREP+SM) [3], ffarm (farm.N.F.SG) [3], fynd (go.V.INFIN+SM) [3], gwlân (wool.N.M.SG) [3], lawr (down.ADV) [3], licio (like.V.INFIN) [3], nesa (next.ADJ.SUP) [3], peth (thing.N.M.SG) [3], pwy (who.PRON) [3], raid (necessity.N.M.SG+SM) [3], slipars (slippers.N.M.PL) [3], stryd (street.N.F.SG) [3], tro (turn.N.M.SG) [3], wedyn (afterwards.ADV) [3], wel (well.IM) [3], am (for.PREP) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], bris (price.N.M.SG+SM) [2], cael (get.V.INFIN) [2], Caerdydd (Cardiff.NAME.PLACE) [2], chi (you.PRON.2P) [2], cig (meat.N.M.SG) [2], cyw (chick.N.M.SG) [2], dach (be.V.2P.PRES) [2], dau_ddeg (twenty.NUM) [2], defaid (sheep.N.F.PL) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], draw (yonder.ADV) [2], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [2], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], fawr (big.ADJ+SM) [2], ffitio (fit.V.INFIN) [2], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], gadael (leave.V.INFIN) [2], gael (get.V.INFIN+SM) [2], gorffen (complete.V.INFIN) [2], gweld (see.V.INFIN) [2], gwella (improve.V.INFIN) [2], iawn (very.ADV) [2], i_fyny (up.ADV) [2], lle (place.N.M.SG) [2], lle (where.INT) [2], mawr (big.ADJ) [2], mi (PRT.AFF) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [2], poen (pain.N.MF.SG) [2], ran (part.N.F.SG+SM) [2], rhoi (give.V.INFIN) [2], rŵan (now.ADV) [2], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [2], sut (how.INT) [2], sŵp (soup.N.M.SG) [2], tarw (bull.N.M.SG) [2], torri (break.V.INFIN) [2], tryc (truck.N.M.SG) [2], twrci (turkey.N.M.SG) [2], (house.N.M.SG) [2], unwaith (once.ADV) [2], win (wine.N.M.SG+SM) [2], ŵyn (lambs.N.M.PL) [2], ydy (be.V.3S.PRES) [2], yng (my.ADJ.POSS.1S) [2], ac (and.CONJ) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], afon (river.N.F.SG) [1], agosáu (approach.V.INFIN) [1], ail (second.ORD) [1], aml (frequent.ADJ) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [1], aros (wait.V.INFIN) [1], arth (bear.N.M.SG) [1], ast (bitch.N.F.SG+SM) [1], at (to.PREP) [1], baeddu (soil.V.INFIN) [1], basai (be.V.3S.PLUPERF) [1], bathrwm (bathroom.N.M.SG) [1], beryg (danger.N.M.SG+SM) [1], beth (what.INT) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blas (taste.N.M.SG.[or].flavour.N.M.SG) [1], blwyddyn (year.N.F.SG) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], bobl (people.N.F.SG+SM) [1], braster (fat.N.F.SG.[or].fat.N.M.SG) [1], brynodd (buy.V.3S.PAST+SM) [1], bwytais (eat.V.1S.PAST) [1], byd (world.N.M.SG) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chwech (six.NUM) [1], ci (dog.N.M.SG) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], cyflog (wage.N.MF.SG) [1], cymdogion (neighbours.N.M.PL) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cynta (first.ORD) [1], dal (still.ADV) [1], dan (be.V.1P.PRES) [1], darllen (read.V.INFIN) [1], darn (piece.N.M.SG) [1], darnau (fragments.N.M.PL.[or].pieces.N.M.PL) [1], ddaru (do.V.123SP.PAST) [1], ddechrau (beginning.N.M.SG+SM.[or].begin.V.INFIN+SM) [1], ddigon (enough.QUAN+SM) [1], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [1], ddod (come.V.INFIN+SM) [1], ddolur (pain.M.N.SG+SM) [1], ddos (dose.N.F.SG+SM) [1], ddyddiau (day.N.M.PL+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], debycach (more_likely.ADJ.COMP+SM) [1], deisennod (cake.N.F.PL+SM) [1], deud (say.V.INFIN) [1], difetha (ruin.V.INFIN) [1], digon (enough.QUAN) [1], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [1], dwrci (turkey.N.M.SG+SM) [1], dwymo (heat.V.INFIN+SM) [1], dwyn (take.V.INFIN) [1], dydd (day.N.M.SG) [1], dyddiau (day.N.M.PL) [1], eith (go.V.ES.PRES) [1], enwau (names.N.M.PL) [1], es (go.V.1S.PAST) [1], esgyrn (bones.N.M.PL) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], fel (like.CONJ) [1], felly (so.ADV) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffyddlon (faithful.ADJ) [1], ffyrnig (fierce.ADJ) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fory (tomorrow.ADV) [1], fuan (soon.ADJ+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fwyd (food.N.M.SG+SM) [1], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [1], fydden (be.V.3P.COND+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], gaeaf (winter.N.M.SG) [1], gallu (be_able.V.INFIN) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], glywais (hear.V.1S.PAST+SM) [1], gobeithio (hope.V.INFIN) [1], gorau (best.ADJ.SUP) [1], gwair (hay.N.M.SG) [1], gwanwyn (spring.N.M.SG) [1], gwin (wine.N.M.SG) [1], gŵn (dogs.N.M.PL+SM) [1], gwynt (wind.N.M.SG) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], gymylog (cloudy.ADJ+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], hanner (half.N.M.SG) [1], hawsach (easy.ADJ.COMP) [1], heb (without.PREP) [1], hen (old.ADJ) [1], heno (tonight.ADV) [1], hi (she.PRON.F.3S) [1], holl (all.PREQ) [1], hym (hmm.IM) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], hynna (that.PRON.DEM.SP) [1], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], ifanc (young.ADJ) [1], jyst (just.ADV) [1], Llun (Monday.N.M.SG) [1], llwyd (grey.ADJ) [1], lwytho (load.V.INFIN+SM) [1], marw (die.V.INFIN) [1], masîn (machine.N.F.SG) [1], meddwl (think.V.INFIN) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nabod (know_someone.V.INFIN) [1], nac ((n)or.CONJ) [1], nag (than.CONJ) [1], neb (anyone.PRON) [1], neis (nice.ADJ) [1], neithiwr (last_night.ADV) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], nghanol (middle.N.M.SG+NM) [1], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], ochr (side.N.F.SG) [1], oedden (be.V.3P.IMPERF) [1], oerfel (coldness.N.M.SG) [1], oeri (grow_cold.V.INFIN) [1], pa (which.ADJ) [1], pam (why?.ADV) [1], parti (party.N.M.SG) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], penblwydd (birthday.N.M.SG) [1], pethau (things.N.M.PL) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], popeth (everything.N.M.SG) [1], pres (money.N.M.SG) [1], pris (price.N.M.SG) [1], rhagor (more.QUAN) [1], rhai (some.PRON) [1], rhaid (necessity.N.M.SG) [1], rheina (those.PRON) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhywfaint (amount.N.M.SG) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], saim (fat.N.M.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], sef (namely.CONJ) [1], sefyll (stand.V.INFIN) [1], sgwrsio (chat.V.INFIN) [1], swper (supper.N.MF.SG) [1], sylw (comment.N.M.SG) [1], symudiad (movement.N.M.SG) [1], talu (pay.V.INFIN) [1], teimlo (feel.V.INFIN) [1], ti (you.PRON.2S) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], tu_ôl (behind.ADV) [1], twristiaid (tourist.N.M.PL) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], tywydd (weather.N.M.SG) [1], w (ooh.IM) [1], weddol (fairly.ADJ+SM) [1], weld (see.V.INFIN+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wyt (be.V.2S.PRES) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], yfed (drink.V.INFIN) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_ôl (back.ADV) [1], yr (that.PRON.REL) [1], yrru (drive.V.INFIN+SM) [1],

Words with language tag: cym&spa (44)

ah (ah.IM) [10], oh (oh.IM) [9], eh (eh.IM) [7], Gaiman (name) [3], Bangor (name) [2], Buenos_Aires (name) [2], ajá (aha.IM) [1], chile (chilli.N.M.SG) [1], Enid (name) [1], Esquel (name) [1], Génova (name) [1], Iolo (name) [1], Joseph (name) [1], Nerys (name) [1], Patagonia (name) [1], Peredur (name) [1], Siarli_Morris (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

fridge (fridge.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (186)

no (not.ADV) [14], a (to.PREP) [8], la (the.DET.DEF.F.SG) [7], que (that.CONJ) [7], bueno (well.E) [4], pero (but.CONJ) [4], tiene (have.V.3S.PRES) [4], ya (already.ADV) [4], es (be.V.3S.PRES) [3], hacer (do.V.INFIN) [3], nada (nothing.PRON) [3], puchero (pot.N.M.SG) [3], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [3], todavía (yet.ADV) [3], y (and.CONJ) [3], ahora (now.ADV) [2], claro (of_course.E) [2], compró (buy.V.3S.PAST) [2], con (with.PREP) [2], de (of.PREP) [2], días (day.N.M.PL) [2], el (the.DET.DEF.M.SG) [2], hay (there_is.V.3S.PRES) [2], hoy (today.ADV) [2], ir (go.V.INFIN) [2], más (more.ADV) [2], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [2], novedades (novelty.N.F.PL) [2], por (for.PREP) [2], qué (what.INT) [2], quince (fifteen.NUM) [2], abandonar (abandon.V.INFIN) [1], aguanto (stand.V.1S.PRES) [1], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], alguien (someone.PRON.MF.SG) [1], alpargatas (espadrille.N.F.PL) [1], andando (walk.V.PRESPART) [1], años (year.N.M.PL) [1], asado (barbecue.N.M.SG) [1], así (thus.ADV) [1], aunque (though.CONJ) [1], auto (car.N.M.SG) [1], avena (oats.N.F.SG) [1], ayer (yesterday.ADV) [1], ayudarte (help.V.INFIN+TE[PRON.MF.2S]) [1], calor (heat.N.M.SG) [1], camioneta (van.N.F.SG) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], chica (lad.N.F.SG) [1], como (like.CONJ) [1], cómoda (comfortable.ADJ.F.SG) [1], considero (reckon.V.1S.PRES) [1], cosa (thing.N.F.SG) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], diario (everyday.N.M.SG) [1], dos (two.NUM) [1], en (in.PREP) [1], entonces (then.ADV) [1], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [1], estamos (be.V.1P.PRES) [1], estar (be.V.INFIN) [1], este (this.PRON.DEM.M.SG) [1], exposición (exposure.N.F.SG) [1], final (final.ADJ.MF.SG) [1], haber (have.V.INFIN) [1], hablando (talk.V.PRESPART) [1], hemos (have.V.1P.PRES) [1], hubo (have.V.3S.PAST) [1], iban (go.V.3P.IMPERF) [1], lados (side.N.M.PL) [1], lana (wool.N.F.SG) [1], las (them.PRON.OBJ.F.3P) [1], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [1], los (the.DET.DEF.M.PL) [1], lotería (lottery.N.F.SG) [1], mañana (morning.N.F.SG) [1], mimosa (mimosa.N.F.SG) [1], miramos (look.V.1P.PAST.[or].look.V.1P.PRES) [1], nuevo (new.ADJ.M.SG) [1], nunca (never.ADV) [1], pampa (pampa.N.F.SG) [1], pasaron (pass.V.3P.PAST) [1], perros (dog.N.M.PL) [1], poco (little.ADV) [1], precio (price.N.M.SG) [1], quiera (want.V.13S.SUBJ.PRES) [1], repuntado (recover.V.PASTPART) [1], sabe (know.V.3S.PRES) [1], sea (be.V.13S.SUBJ.PRES) [1], (yes.ADV) [1], siembra (sowing.N.F.SG) [1], siente (sit.V.13S.SUBJ.PRES.[or].feel.V.3S.PRES) [1], solos (only.ADJ.M.PL.[or].only.N.M.PL) [1], televisión (TV.N.F.SG) [1], todo (everything.PRON.M.SG) [1], todos (all.ADJ.M.PL) [1], toreando (bark.V.PRESPART) [1], traerá (bring.V.3S.FUT) [1], ubica (situate.V.3S.PRES) [1], una (a.DET.INDEF.F.SG) [1], va (go.V.3S.PRES) [1], valle (valley.N.M.SG) [1], vamos (go.V.1P.PRES) [1], vas (go.V.2S.PRES) [1], veces (time.N.F.PL) [1], venta (sale.N.F.SG) [1], ver (see.V.INFIN) [1], viejo (old.ADJ.M.SG) [1], viejos (old.ADJ.M.PL) [1], vienen (come.V.3P.PRES) [1], visto (see.V.PASTPART) [1], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia32: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.