PATAGONIA - Patagonia32
Word frequency for speaker LOL

Words with language tag: cym (1935)

yn (PRT) [143], a (and.CONJ) [60], i (to.PREP) [59], mae (be.V.3S.PRES) [50], yr (the.DET.DEF) [50], ia (yes.ADV) [47], o (he.PRON.M.3S) [39], y (the.DET.DEF) [39], oedd (be.V.3S.IMPERF) [34], ddim (not.ADV+SM) [33], i (I.PRON.1S) [32], yna (there.ADV) [32], wedi (after.PREP) [30], mynd (go.V.INFIN) [27], nhw (they.PRON.3P) [27], bod (be.V.INFIN) [26], ni (we.PRON.1P) [25], wneud (make.V.INFIN+SM) [22], hi (she.PRON.F.3S) [19], fo (he.PRON.M.3S) [18], dyna (that_is.ADV) [17], ti (you.PRON.2S) [17], deud (say.V.INFIN) [16], efo (with.PREP) [16], mm (mm.IM) [16], ond (but.CONJ) [16], ie (yes.ADV) [15], wel (well.IM) [15], na (no.ADV) [14], yn (in.PREP) [14], dw (be.V.1S.PRES) [13], neu (or.CONJ) [13], o (of.PREP) [13], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [13], os (if.CONJ) [13], â (with.PREP) [11], dod (come.V.INFIN) [11], wedyn (afterwards.ADV) [11], yma (here.ADV) [11], fan (place.N.MF.SG+SM) [10], fod (be.V.INFIN+SM) [10], uh (er.IM) [10], ydy (be.V.3S.PRES) [10], be (what.INT) [9], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [9], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [9], gweld (see.V.INFIN) [9], meddwl (think.V.INFIN) [9], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [9], weld (see.V.INFIN+SM) [8], ac (and.CONJ) [7], bob (each.PREQ+SM) [7], eto (again.ADV) [7], gwybod (know.V.INFIN) [7], pan (when.CONJ) [7], raid (necessity.N.M.SG+SM) [7], wythnos (week.N.F.SG) [7], awydd (desire.N.M.SG) [6], diwedd (end.N.M.SG) [6], fel (like.CONJ) [6], fynd (go.V.INFIN+SM) [6], iawn (OK.ADV) [6], licio (like.V.INFIN) [6], mewn (in.PREP) [6], achos (because.CONJ) [5], ar (on.PREP) [5], cael (get.V.INFIN) [5], cymryd (take.V.INFIN) [5], dydd (day.N.M.SG) [5], e (he.PRON.M.3S) [5], gallu (be_able.V.INFIN) [5], Llun (Monday.N.M.SG) [5], maen (be.V.3P.PRES) [5], mi (PRT.AFF) [5], pethau (things.N.M.PL) [5], ryw (some.PREQ+SM) [5], rywun (someone.N.M.SG+SM) [5], un (one.NUM) [5], wrth_gwrs (of_course.ADV) [5], ynde (isn't_it.IM) [5], aros (wait.V.INFIN) [4], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [4], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], gweithio (work.V.INFIN) [4], hefyd (also.ADV) [4], hwyrach (perhaps.ADV) [4], isio (want.N.M.SG) [4], lle (place.N.M.SG) [4], oedden (be.V.3P.IMPERF) [4], well (better.ADJ.COMP+SM) [4], yn_ôl (back.ADV) [4], â (as.CONJ) [3], bachgen (boy.N.M.SG) [3], basai (be.V.3S.PLUPERF) [3], baset (be.V.2S.PLUPERF) [3], bobl (people.N.F.SG+SM) [3], bwyta (eat.V.INFIN) [3], bydd (be.V.3S.FUT) [3], cadw (keep.V.INFIN) [3], chi (you.PRON.2P) [3], cinio (dinner.N.M.SG) [3], cyn (before.PREP) [3], dan (be.V.1P.PRES) [3], dau_ddeg (twenty.NUM) [3], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [3], ddoe (yesterday.ADV) [3], ddrwg (bad.ADJ+SM) [3], diar (dear.IM) [3], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [3], draw (yonder.ADV) [3], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [3], ffarm (farm.N.F.SG) [3], ffordd (way.N.F.SG) [3], fi (I.PRON.1S+SM) [3], fwyd (food.N.M.SG+SM) [3], gofyn (ask.V.INFIN) [3], gorffen (complete.V.INFIN) [3], hwyliau (mood.N.F.PL) [3], hym (hmm.IM) [3], lot (lot.QUAN) [3], man (place.N.MF.SG) [3], meddai (say.V.3S.IMPERF) [3], mor (so.ADV) [3], mwy (more.ADJ.COMP) [3], newydd (new.ADJ) [3], prynu (buy.V.INFIN) [3], rŵan (now.ADV) [3], saim (fat.N.M.SG) [3], sŵp (soup.N.M.SG) [3], sy (be.V.3S.PRES.REL) [3], teimlo (feel.V.INFIN) [3], teledu (television.N.M.SG) [3], trio (try.V.INFIN) [3], unig (only.PREQ) [3], yr (that.PRON.REL) [3], aeson (go.V.1P.PAST) [2], allan (out.ADV) [2], arall (other.ADJ) [2], arbennig (special.ADJ) [2], ar_gyfer (for.PREP) [2], awn (go.V.1P.PRES) [2], basen (be.V.1P.PLUPERF) [2], blodau (flowers.N.M.PL) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], brifo (hurt.V.INFIN) [2], brynu (buy.V.INFIN+SM) [2], byd (world.N.M.SG) [2], byw (live.V.INFIN) [2], ceffylau (horses.N.M.PL) [2], cŵn (dogs.N.M.PL) [2], cwyno (complain.V.INFIN) [2], dach (be.V.2P.PRES) [2], dair (three.NUM.F+SM) [2], daith (journey.N.F.SG+SM) [2], damp (damp.ADJ+SM) [2], ddiwedd (end.N.M.SG+SM) [2], ddod (come.V.INFIN+SM) [2], di (you.PRON.2S+SM) [2], diwrnod (day.N.M.SG) [2], do (yes.ADV.PAST) [2], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [2], dre (town.N.F.SG+SM) [2], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [2], eistedd (sit.V.INFIN) [2], esgyrn (bones.N.M.PL) [2], ew (oh.IM) [2], fedrwn (be_able.V.1P.PRES+SM) [2], felly (so.ADV) [2], fydden (be.V.3P.COND+SM) [2], gadael (leave.V.INFIN) [2], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [2], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [2], gen (with.PREP) [2], gobeithio (hope.V.INFIN) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], Gwilym (name) [2], gwisgo (dress.V.INFIN) [2], gwragedd (wives.N.F.PL) [2], heb (without.PREP) [2], heddiw (today.ADV) [2], heffrod (heifer.N.F.PL) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [2], hynny (that.PRON.DEM.SP) [2], iawn (very.ADV) [2], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [2], i_gyd (all.ADJ) [2], Julia (name) [2], lawr (down.ADV) [2], lle (where.INT) [2], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [2], mmhm (mmhm.IM) [2], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], neb (anyone.PRON) [2], neis (nice.ADJ) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], oer (cold.ADJ) [2], pasio (pass.V.INFIN) [2], peth (thing.N.M.SG) [2], pobl (people.N.F.SG) [2], poeni (worry.V.INFIN) [2], pres (money.N.M.SG) [2], ragor (more.QUAN+SM) [2], rei (some.PRON+SM) [2], reit (quite.ADV) [2], roedd (be.V.3S.IMPERF) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], siŵr (sure.ADJ) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], talu (pay.V.INFIN) [2], (house.N.M.SG) [2], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [2], wyt (be.V.2S.PRES) [2], yfed (drink.V.INFIN) [2], yn_doedd (be.V.3S.IMPERF.TAG) [2], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [2], ynglŷn (about.PREP) [2], â (as.PREP) [1], acw (over there.ADV) [1], addo (promise.V.INFIN.[or].promise.V.INFIN+SM) [1], ag (with.PREP) [1], allet (be_able.V.2S.IMPERF+SM) [1], am (for.PREP) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], amser (time.N.M.SG) [1], ân (name) [1], angen (need.N.M.SG) [1], arian (money.N.M.SG) [1], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], arwyddion (signs.N.MF.PL) [1], at (to.PREP) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], bach (small.ADJ) [1], baeddu (soil.V.INFIN) [1], bara (bread.N.M.SG) [1], bathrwm (bathroom.N.M.SG) [1], bawb (everyone.PRON+SM) [1], bechgyn (boys.N.M.PL) [1], bedwar (four.NUM.M+SM) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], bell (far.ADJ+SM) [1], beth (what.INT) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], braf (fine.ADJ) [1], braidd (rather.ADV) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], brynwn (buy.V.1P.PRES+SM) [1], buodd (be.V.3S.PAST) [1], bwrdd (table.N.M.SG) [1], bws (bus.N.M.SG) [1], bwyd (food.N.M.SG) [1], bydden (be.V.3P.COND) [1], byth (never.ADV) [1], cadair (chair.N.F.SG) [1], cant (hundred.N.M.SG) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], cerrig (stones.N.F.PL) [1], cerwch (love.V.2P.IMPER) [1], chwalu (scatter.V.INFIN) [1], chwech (six.NUM) [1], cig (meat.N.M.SG) [1], cofio (remember.V.INFIN) [1], cwbl (all.ADJ) [1], cwmni (company.N.M.SG) [1], cwtsio (hug.V.INFIN) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cymydog (neighbour.N.M.SG) [1], dau (two.NUM.M) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddeud (say.V.INFIN+SM) [1], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddigon (enough.QUAN+SM) [1], ddisgwyl (expect.V.INFIN+SM) [1], ddwy (two.NUM.F+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [1], ddywedodd (say.V.3S.PAST+SM) [1], debyg (similar.ADJ+SM) [1], defaid (sheep.N.F.PL) [1], deisen (cake.N.F.SG+SM) [1], diddordeb (interest.N.M.SG) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], digon (enough.QUAN) [1], dim (not.ADV) [1], dim_byd (nothing.ADV) [1], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dlws (pretty.ADJ+SM) [1], doctor (doctor.N.M.SG) [1], dratiach (drat.E) [1], dros (over.PREP+SM) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], eich (your.ADJ.POSS.2P) [1], fach (small.ADJ+SM) [1], fachgen (boy.N.M.SG+SM) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], faset (be.V.2S.PLUPERF+SM) [1], fewn (in.PREP+SM) [1], ffilmio (film.V.INFIN) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffrwythau (fruits.N.M.PL) [1], fory (tomorrow.ADV) [1], frifo (hurt.V.INFIN+SM) [1], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fwyta (eat.V.INFIN+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], fyddan (be.V.3P.FUT+SM) [1], fyddwn (be.V.1P.FUT+SM) [1], fyny (up.ADV) [1], gadw (keep.V.INFIN+SM) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], ganol (middle.N.M.SG+SM) [1], ganu (sing.V.INFIN+SM) [1], gewch (get.V.2P.PRES+SM) [1], glaw (rain.N.M.SG) [1], goesau (leg.N.F.PL+SM) [1], griw (crew.N.M.SG+SM) [1], gwahodd (invite.V.INFIN) [1], gwahoddedigion (guests.N.M.PL) [1], gwaith (time.N.F.SG) [1], gwas (servant.N.M.SG) [1], gwerthu (sell.V.INFIN) [1], gwesty (hotel.N.M.SG) [1], gwlân (wool.N.M.SG) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwrtaith (manure.N.M.SG) [1], gwynt (wind.N.M.SG) [1], gyfarth (bark.V.INFIN+SM) [1], gyfforddus (comfortable.ADJ+SM) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], gymdeithas (society.N.F.SG+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gymryd (take.V.INFIN+SM) [1], gynnau (just_now.ADV) [1], hanner (half.N.M.SG) [1], hapus (happy.ADJ) [1], hawdd (easy.ADJ) [1], heibio (past.PREP) [1], hogyn (lad.N.M.SG) [1], huh (huh.IM) [1], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hymyl (edge.N.F.SG+H) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [1], iach (healthy.ADJ) [1], i_fyny (up.ADV) [1], lladd (kill.V.INFIN) [1], llawer (many.QUAN) [1], llenwi (fill.V.INFIN) [1], lles (benefit.N.M.SG) [1], llosgi (burn.V.INFIN) [1], lludw (ashes.N.M.PL) [1], llynedd (last year.ADV) [1], llysiau (vegetables.N.M.PL) [1], meddal (soft.ADJ) [1], meddyginiaeth (medicine.N.F.SG) [1], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [1], mwyn (mineral.N.M.SG.[or].sake.N.M.SG) [1], na (than.CONJ) [1], na (PRT.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], neges (message.N.F.SG) [1], neithiwr (last_night.ADV) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], nesaf (next.ADJ.SUP) [1], newid (change.V.INFIN) [1], nofio (swim.V.INFIN) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oed (age.N.M.SG) [1], oerfel (coldness.N.M.SG) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], o_gwmpas (around.ADV) [1], paid (stop.V.2S.IMPER) [1], pam (why?.ADV) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], peiriant (machine.N.M.SG) [1], pentre (village.N.M.SG) [1], phlesio (please.V.INFIN+AM) [1], planhigion (plants.N.M.PL) [1], plant (child.N.M.PL) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], poen (pain.N.MF.SG) [1], problem (problem.N.MF.SG) [1], pryd (when.INT) [1], pump (five.NUM) [1], pwll (pool.N.M.SG) [1], pwy (who.PRON) [1], rei (some.PREQ+SM) [1], rhaglenni (programmes.N.F.PL.[or].programme.V.2S.PRES) [1], rheiny (those.PRON) [1], rhy (too.ADJ) [1], roid (give.V.INFIN+SM) [1], rydd (free.ADJ+SM) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], saith (seven.NUM) [1], sawdl (heel.N.F.SG) [1], sbâr (spare.ADJ) [1], sicr (certain.ADJ.[or].sure.ADJ) [1], siomi (disappoint.V.INFIN) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], sylw (comment.N.M.SG) [1], symud (move.V.INFIN) [1], syth (straight.ADJ) [1], taith (journey.N.F.SG) [1], tan (until.PREP) [1], tarw (bull.N.M.SG) [1], taset (be.V.2S.PLUPERF.HYP) [1], te (be.IM) [1], teithio (travel.V.INFIN) [1], teledu (televise.V.INFIN) [1], tipyn (little_bit.N.M.SG) [1], trefn (order.N.F.SG) [1], tri (three.NUM.M) [1], tro (turn.V.2S.IMPER) [1], tro (turn.N.M.SG) [1], tu_ôl (behind.ADV) [1], twrci (turkey.N.M.SG) [1], tymor (season.N.M.SG) [1], tynnu (draw.V.INFIN) [1], um (um.IM) [1], un_deg (ten.NUM) [1], unwaith (once.ADV) [1], waeth (worse.ADJ.COMP+SM) [1], werthu (sell.V.INFIN+SM) [1], wir (true.ADJ+SM) [1], wlyb (wet.ADJ+SM) [1], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [1], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], y (my.ADJ.POSS.1S.[or].the.DET.DEF.[or].that.PRON.REL) [1], y (that.PRON.REL) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [1], yno (there.ADV) [1], yntau (he.PRON.EMPH.M.3S) [1], Ynys_Môn (name) [1], yn_ystod (during.PREP) [1], ysgrifennu (write.V.INFIN) [1],

Words with language tag: cym&spa (57)

oh (oh.IM) [18], ah (ah.IM) [8], eh (eh.IM) [5], Comodoro (name) [3], Esquel (name) [3], Julia (name) [3], Bangor (name) [2], Elwyn_Edwards (name) [2], Gaiman (name) [2], Nerys (name) [2], Trevelin (name) [2], Clive_Simth (name) [1], doctor (doctor.N.M.SG) [1], Geraint (name) [1], Gobernador_Costa (name) [1], Karl (name) [1], Mynydd_Llwyd (name) [1], par (pair.N.M.SG) [1],

Words with language tag: eng (2)

feast (feast.N.SG) [1], freezer (freezer.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (188)

no (not.ADV) [16], bueno (well.E) [10], que (that.CONJ) [8], a (to.PREP) [6], de (of.PREP) [5], más (more.ADV) [5], ellos (they.PRON.SUB.M.3P) [4], y (and.CONJ) [4], el (the.DET.DEF.M.SG) [3], los (the.DET.DEF.M.PL) [3], o (or.CONJ) [3], para (for.PREP) [3], pero (but.CONJ) [3], (yes.ADV) [3], veía (see.V.13S.IMPERF) [3], ya (already.ADV) [3], amigos (friend.N.M.PL) [2], así (thus.ADV) [2], ayudar (help.V.INFIN) [2], claro (of_course.E) [2], cuando (when.CONJ) [2], les (them.PRON.OBL.MF.23P) [2], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [2], miramos (look.V.1P.PAST.[or].look.V.1P.PRES) [2], nada (nothing.PRON) [2], noticioso (news.ADJ.M.SG) [2], nuestros (our.ADJ.POSS.MF.1P.M.PL) [2], por (for.PREP) [2], puchero (pot.N.M.SG) [2], son (be.V.3P.PRES) [2], van (go.V.3P.PRES) [2], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [2], acá (here.ADV) [1], acordé (remind.V.1S.PAST) [1], además (moreover.ADV) [1], ahí (there.ADV) [1], algo (something.PRON.M.SG) [1], algodones (cotton.N.M.PL) [1], almuerzo (breakfast.N.M.SG) [1], alpargatas (espadrille.N.F.PL) [1], animales (animal.ADJ.M.PL.[or].animal.N.M.PL.[or].warm.V.2S.IMPER+LES[PRON.MF.3P]) [1], asado (barbecue.N.M.SG) [1], asegurarse (secure.V.INFIN+SE[PRON.MF.3S]) [1], ayer (yesterday.ADV) [1], bah (bah.IM) [1], cansa (tire.V.3S.PRES) [1], compró (buy.V.3S.PAST) [1], compromisos (engagement.N.M.PL) [1], con (with.PREP) [1], continuamente (continuously.ADV) [1], continuas (continuous.ADJ.F.PL) [1], cosas (thing.N.F.PL.[or].sew.V.2S.SUBJ.PRES) [1], decir (tell.V.INFIN) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], dos (two.NUM) [1], ellos (they.PRON.OBJ.M.3P) [1], entonces (then.ADV) [1], éramos (be.V.1P.IMPERF) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], eso (that.PRON.DEM.NT.SG) [1], esta (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], está (be.V.3S.PRES) [1], fritas (chips.N.F.PL) [1], hacen (do.V.3P.PRES) [1], hay (there_is.V.3S.PRES) [1], hecho (do.V.PASTPART) [1], hemos (have.V.1P.PRES) [1], hermosos (beautiful.ADJ.M.PL) [1], hora (time.N.F.SG) [1], inseminar (inseminate.V.INFIN) [1], interesa (interest.V.3S.PRES) [1], interese (interest.V.13S.SUBJ.PRES) [1], José (name) [1], jóvenes (young.N.M) [1], la (the.DET.DEF.F.SG) [1], llevan (wear.V.3P.PRES) [1], madrileña (madrilenian.ADJ.F.SG) [1], mañana (morning.N.F.SG) [1], me (me.PRON.OBL.MF.1S) [1], menos (less.ADV) [1], molestias (annoyance.N.F.PL) [1], muchos (many.PRON.M.PL) [1], nadie (no-one.PRON) [1], pagar (pay.V.INFIN) [1], poniéndose (put.V.PRESPART.PRECLITIC+SE[PRON.MF.3S]) [1], porque (because.CONJ) [1], que (that.PRON.REL) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [1], sea (be.V.13S.SUBJ.PRES) [1], señaladas (signal.V.F.PL.PASTPART) [1], si (if.CONJ) [1], tener (have.V.INFIN) [1], tiene (have.V.3S.PRES) [1], toros (bull.N.M.PL) [1], tortas (cake.N.F.PL) [1], trabajo (work.N.M.SG) [1], uno (one.PRON.M.SG) [1], va (go.V.3S.PRES) [1], vale (cost.V.2S.IMPER.[or].cost.V.3S.PRES) [1], valle (valley.N.M.SG) [1], valles (valley.N.M.PL) [1], vas (go.V.2S.PRES) [1], vecina (neighbouring.N.F.SG) [1], ver (see.V.INFIN) [1], Wendy (name) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia32: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.