PATAGONIA - Patagonia42
Word frequency

Words with language tag: cym (6043)

yn (PRT) [403], ie (yes.ADV) [248], yr (the.DET.DEF) [180], a (and.CONJ) [173], mae (be.V.3S.PRES) [171], uh (er.IM) [168], i (I.PRON.1S) [150], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [119], o (he.PRON.M.3S) [110], oedd (be.V.3S.IMPERF) [101], y (the.DET.DEF) [101], i (to.PREP) [97], ddim (not.ADV+SM) [86], dw (be.V.1S.PRES) [84], wedi (after.PREP) [77], ni (we.PRON.1P) [76], yn (in.PREP) [76], nhw (they.PRON.3P) [73], dyna (that_is.ADV) [72], wel (well.IM) [71], na (no.ADV) [69], ti (you.PRON.2S) [69], ond (but.CONJ) [66], yna (there.ADV) [62], ydy (be.V.3S.PRES) [51], fo (he.PRON.M.3S) [50], efo (with.PREP) [48], bod (be.V.INFIN) [45], o (of.PREP) [42], hi (she.PRON.F.3S) [41], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [40], fel (like.CONJ) [39], un (one.NUM) [39], wneud (make.V.INFIN+SM) [39], be (what.INT) [38], fi (I.PRON.1S+SM) [38], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [36], ac (and.CONJ) [32], um (um.IM) [32], wedyn (afterwards.ADV) [32], fan (place.N.MF.SG+SM) [31], ia (yes.ADV) [31], achos (because.CONJ) [30], iawn (OK.ADV) [30], maen (be.V.3P.PRES) [30], mynd (go.V.INFIN) [30], am (for.PREP) [29], cael (get.V.INFIN) [29], cofio (remember.V.INFIN) [27], siarad (talk.V.INFIN) [27], rŵan (now.ADV) [24], dan (be.V.1P.PRES) [23], chi (you.PRON.2P) [22], dydd (day.N.M.SG) [21], yma (here.ADV) [20], dod (come.V.INFIN) [19], sy (be.V.3S.PRES.REL) [19], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [18], mi (PRT.AFF) [18], oedden (be.V.1P.IMPERF) [18], pan (when.CONJ) [18], yn_ôl (back.ADV) [18], deud (say.V.INFIN) [17], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [17], gwybod (know.V.INFIN) [17], hefyd (also.ADV) [17], mm (mm.IM) [17], â (with.PREP) [16], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [16], mmhm (mmhm.IM) [16], peth (thing.N.M.SG) [16], pwy (who.PRON) [16], ryw (some.PREQ+SM) [16], amser (time.N.M.SG) [15], meddwl (think.V.INFIN) [15], lle (where.INT) [14], wir (true.ADJ+SM) [14], ers (since.PREP) [13], wyt (be.V.2S.PRES) [13], ychydig (a_little.QUAN) [13], arall (other.ADJ) [12], dach (be.V.2P.PRES) [12], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [12], nac (PRT.NEG) [12], oedden (be.V.3P.IMPERF) [12], ar (on.PREP) [11], plant (child.N.M.PL) [11], ysgol (school.N.F.SG) [11], beth (what.INT) [10], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [10], debyg (similar.ADJ+SM) [10], gweld (see.V.INFIN) [10], hynny (that.PRON.DEM.SP) [10], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [10], os (if.CONJ) [10], athro (teacher.N.M.SG) [9], blwyddyn (year.N.F.SG) [9], bob (each.PREQ+SM) [9], chwe_deg (sixty.NUM) [9], darllen (read.V.INFIN) [9], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [9], diwrnod (day.N.M.SG) [9], gael (get.V.INFIN+SM) [9], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [9], iawn (very.ADV) [9], na (PRT.NEG) [9], oed (age.N.M.SG) [9], awr (hour.N.F.SG) [8], bach (small.ADJ) [8], dim (not.ADV) [8], felly (so.ADV) [8], gallu (be_able.V.INFIN) [8], naw (nine.NUM) [8], neb (anyone.PRON) [8], teulu (family.N.M.SG) [8], credu (believe.V.INFIN) [7], deall (understand.V.INFIN) [7], do (yes.ADV.PAST) [7], dwy (two.NUM.F) [7], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [7], heddiw (today.ADV) [7], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [7], i_gyd (all.ADJ) [7], llall (other.PRON) [7], o_blaen (before.ADV) [7], o_gwbl (at_all.ADV) [7], raid (necessity.N.M.SG+SM) [7], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [7], Sul (Sunday.N.M.SG) [7], welais (see.V.1S.PAST+SM) [7], wyth (eight.NUM) [7], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [7], ar_ôl (after.PREP) [6], aros (wait.V.INFIN) [6], beth (thing.N.M.SG+SM) [6], byd (world.N.M.SG) [6], cant (hundred.N.M.SG) [6], deg (ten.NUM) [6], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [6], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [6], neu (or.CONJ) [6], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [6], taw (that.CONJ) [6], union (exact.ADJ) [6], ysgrifennu (write.V.INFIN) [6], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [5], cymdeithas (society.N.F.SG) [5], ddod (come.V.INFIN+SM) [5], di (you.PRON.2S+SM) [5], dim_ond (only.ADV) [5], dros (over.PREP+SM) [5], dywyll (dark.ADJ+SM) [5], edrych (look.V.INFIN) [5], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [5], enwau (names.N.M.PL) [5], eraill (others.PRON) [5], feddwl (think.V.INFIN+SM) [5], fewn (in.PREP+SM) [5], ganwyd (be_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM) [5], hanner (half.N.M.SG) [5], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [5], hyn (this.PRON.DEM.SP) [5], hynna (that.PRON.DEM.SP) [5], lle (place.N.M.SG) [5], mor (so.ADV) [5], o (from.PREP) [5], pam (why?.ADV) [5], penblwydd (birthday.N.M.SG) [5], yr (that.PRON.REL) [5], adre (home.ADV) [4], anodd (difficult.ADJ) [4], bachgen (boy.N.M.SG) [4], blant (child.N.M.PL+SM) [4], boeni (worry.V.INFIN+SM) [4], can (can.N.M.SG) [4], cofia (remember.V.2S.IMPER) [4], cynta (first.ORD) [4], dada (Daddy.N.M.SG) [4], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [4], diwetha (last.ADJ) [4], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [4], dysgu (teach.V.INFIN) [4], efallai (perhaps.CONJ) [4], eich (your.ADJ.POSS.2P) [4], erioed (never.ADV) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], fod (be.V.INFIN+SM) [4], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [4], gofyn (ask.V.INFIN) [4], gwely (bed.N.M.SG) [4], heibio (past.PREP) [4], hen (old.ADJ) [4], iaith (language.N.F.SG) [4], isio (want.N.M.SG) [4], le (place.N.M.SG+SM) [4], llun (picture.N.M.SG) [4], lot (lot.QUAN) [4], marw (die.V.INFIN) [4], Nain (name) [4], pwyllgor (committee.N.M.SG) [4], roid (give.V.INFIN+SM) [4], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [4], rywun (someone.N.M.SG+SM) [4], Saesneg (English.N.F.SG) [4], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [4], sgwennu (write.V.INFIN) [4], siŵr (sure.ADJ) [4], tan (until.PREP) [4], un_deg (ten.NUM) [4], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [4], weld (see.V.INFIN+SM) [4], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [4], abiéc (alphabet.N.M.SG) [3], acw (over there.ADV) [3], ail (second.ORD) [3], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [3], astudio (study.V.INFIN) [3], atebiad (reply.N.M.SG) [3], bam (why?.ADV+SM) [3], Beibl (Bible.N.M.SG) [3], bethau (things.N.M.PL+SM) [3], biti (pity.N.M.SG+SM) [3], bore (morning.N.M.SG) [3], braidd (rather.ADV) [3], capel (chapel.N.M.SG) [3], codi (lift.V.INFIN) [3], dad (father.N.M.SG+SM) [3], ddaru (do.V.123SP.PAST) [3], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [3], ddeg (ten.NUM+SM) [3], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [3], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [3], ddyn (man.N.M.SG+SM) [3], digwydd (happen.V.INFIN) [3], dwywaith (twice.ADV) [3], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [3], dyfodol (future.N.M.SG) [3], dyma (this_is.ADV) [3], enw (name.N.M.SG) [3], es (go.V.1S.PAST) [3], eto (again.ADV) [3], ferch (girl.N.F.SG+SM) [3], ffordd (way.N.F.SG) [3], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [3], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [3], fynd (go.V.INFIN+SM) [3], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [3], galla (be_able.V.1S.PRES) [3], gallwn (be_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES) [3], galw (call.V.INFIN) [3], ges (get.V.1S.PAST+SM) [3], glas (blue.ADJ) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], gorffen (complete.V.INFIN) [3], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [3], gweithio (work.V.INFIN) [3], gymaint (so much.ADJ+SM) [3], gymysgu (mix.V.INFIN+SM) [3], hwyl (fun.N.F.SG) [3], hym (hmm.IM) [3], llyfr (book.N.M.SG) [3], llygaid (eyes.N.M.PL) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [3], merched (girl.N.F.PL) [3], mil (thousand.N.F.SG) [3], modryb (aunt.N.F.SG) [3], na (who_not.PRON.REL.NEG) [3], na ((n)or.CONJ) [3], naci (no.ADV) [3], newydd (new.ADJ) [3], nos (night.N.F.SG) [3], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [3], ofnadwy (terrible.ADJ) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], pethau (things.N.M.PL) [3], pob (each.PREQ) [3], poeni (worry.V.INFIN) [3], prifddinas (capital.N.F.SG) [3], priodas (marriage.N.F.SG) [3], rei (some.PREQ+SM) [3], ryfedd (strange.ADJ+SM) [3], saith (seven.NUM) [3], sut (how.INT) [3], swper (supper.N.MF.SG) [3], sylwa (notice.V.1S.PRES) [3], taid (grandfather.N.M.SG) [3], teledu (television.N.M.SG) [3], timod (know.V.2S.PRES) [3], trwy (through.PREP) [3], (house.N.M.SG) [3], ugain (twenty.NUM) [3], unrhyw (any.ADJ) [3], waith (work.N.F.SG+SM) [3], ŵan (now.ADV) [3], wlad (country.N.F.SG+SM) [3], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [3], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [3], wraig (wife.N.F.SG+SM) [3], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [3], wrth_gwrs (of_course.ADV) [3], yli (you_know.IM) [3], ymlaen (forward.ADV) [3], yn_de (isn't_it.IM) [3], adeg (time.N.F.SG) [2], allan (out.ADV) [2], anti (aunt.N.F.SG) [2], ardderchog (excellent.ADJ) [2], arfer (use.V.INFIN) [2], at (to.PREP) [2], ateb (answer.V.INFIN) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [2], biau (own.V.INFIN+SM) [2], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [2], bobl (people.N.F.SG+SM) [2], bocs (box.N.M.SG) [2], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [2], briodas (marriage.N.F.SG+SM) [2], buest (be.V.2S.PAST) [2], bwrdd (table.N.M.SG) [2], byw (live.V.INFIN) [2], Caerdydd (Cardiff.NAME.PLACE) [2], canmlwyddiant (centenary.N.M.SG) [2], ceffylau (horses.N.M.PL) [2], chwaith (neither.ADV) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], cwrdd (meet.V.INFIN) [2], cyfreithiwr (lawyer.N.M.SG) [2], dal (still.ADV) [2], dan (until.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES) [2], darllenais (read.V.1S.PAST) [2], dau (two.NUM.M) [2], dau_ddeg (twenty.NUM) [2], dda (good.ADJ+SM) [2], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [2], ddau (two.NUM.M+SM) [2], ddau_ddeg (twenty.NUM+SM) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddwy (two.NUM.F+SM) [2], defnyddio (use.V.INFIN) [2], dim (nothing.N.M.SG) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], disgynyddion (descendant.N.M.PL) [2], dosbarth (class.N.M.SG) [2], dôth (come.V.3S.PAST) [2], dries (try.V.1S.PAST+SM) [2], drwg (bad.ADJ) [2], dweud (say.V.INFIN) [2], dynes (woman.N.F.SG) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [2], ein (our.ADJ.POSS.1P) [2], eu (their.ADJ.POSS.3P) [2], faint (size.N.M.SG+SM) [2], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [2], fawr (big.ADJ+SM) [2], fe (he.PRON.M.3S) [2], fe (PRT.AFF) [2], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [2], fydden (be.V.3P.COND+SM) [2], fyw (live.V.INFIN+SM) [2], gaea (winter.N.M.SG) [2], gallen (be_able.V.3P.IMPER) [2], gallodd (be_able.V.3S.PAST) [2], gallwch (be_able.V.2P.IMPER) [2], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [2], gefn (back.N.M.SG+SM) [2], gloch (bell.N.F.SG+SM) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gyflog (wage.N.MF.SG+SM) [2], hanrhydeddu (honour.V.INFIN+H) [2], hawdd (easy.ADJ) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], honna (claim.V.2S.IMPER) [2], hwnna (that.ADJ.DEM.M.SG) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hwyr (late.ADJ) [2], hwyrach (perhaps.ADV) [2], hyfryd (delightful.ADJ) [2], ieithiau (language.N.F.PL) [2], ifanc (young.ADJ) [2], i_fewn (in.PREP) [2], inni (to_us.PREP+PRON.1P) [2], lawer (many.QUAN+SM) [2], lladd (kill.V.INFIN) [2], llawn (full.ADJ) [2], lyfr (book.N.M.SG+SM) [2], Mam (name) [2], merch (girl.N.F.SG) [2], mewn (in.PREP) [2], mis (month.N.M.SG) [2], misoedd (months.N.M.PL) [2], mwy (more.ADJ.COMP) [2], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], newid (change.V.INFIN) [2], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [2], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [2], ofn (fear.N.M.SG) [2], ofynna (ask.V.2S.IMPER+SM) [2], ormod (too_much.QUANT+SM) [2], pedwar_deg (forty.NUM) [2], peidiwch (stop.V.2P.IMPER) [2], penillion (verses.N.M.PL) [2], pnawn (afternoon.N.M.SG) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], pwysig (important.ADJ) [2], rhai (some.PRON) [2], rhwng (between.PREP) [2], rhyfel (war.N.MF.SG) [2], rhywbeth (something.N.M.SG) [2], rhywun (someone.N.M.SG) [2], sefyll (stand.V.INFIN) [2], sgwrs (chat.N.F.SG) [2], sôn (mention.V.INFIN) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], synnu (astonish.V.INFIN) [2], tri (three.NUM.M) [2], tria (try.V.2S.IMPER) [2], tri_deg (thirty.NUM) [2], tro (turn.N.M.SG) [2], tua (towards.PREP) [2], tybed (I wonder.ADV) [2], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [2], wahanol (different.ADJ+SM) [2], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [2], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [2], wrth (by.PREP) [2], wythnos (week.N.F.SG) [2], ydyn (be.V.3P.PRES) [2], yng (my.ADJ.POSS.1S) [2], yw (be.V.3S.PRES) [2], â (as.CONJ) [1], achlysur (occasion.N.M.SG) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], afon (river.N.F.SG) [1], agor (open.V.INFIN) [1], allu (be_able.V.INFIN+SM) [1], altro (alter.V.INFIN) [1], ambell (occasional.PREQ) [1], amdanaf (for_me.PREP+PRON.1S) [1], aml (frequent.ADJ) [1], amryw (several.PREQ) [1], andros (exceptionally.ADV) [1], Anti (name) [1], ar_draws (across.PREP) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], arloesi (pioneer.V.INFIN) [1], athrawes (teacher.N.F.SG) [1], aton (to_us.PREP+PRON.1P) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], awyr (sky.N.F.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], balchder (pride.N.M.SG) [1], basech (be.V.2P.PLUPERF) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], bawb (everyone.PRON+SM) [1], bechgyn (boys.N.M.PL) [1], bedair (four.NUM.F+SM) [1], Beiblau (Bibles.N.M.PL) [1], ben_blwydd (birthday.N.M.SG+SM) [1], berthyn (relative.N.M.SG+SM.[or].belong.V.3S.PRES+SM.[or].belong.V.INFIN+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], blynyddoedd (years.N.F.PL) [1], boteli (bottle.V.2S.PRES+SM) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], bresant (present.N.M.SG+SM) [1], brif (principal.PREQ+SM) [1], brifenw (surname.N.M.SG+SM) [1], brifysgol (university.N.F.SG+SM) [1], briod (proper.ADJ+SM) [1], bues (be.V.1S.PAST) [1], buon (be.V.3P.PAST) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwys (weight.N.M.SG+SM) [1], bymtheg (fifteen.NUM+SM) [1], byth (never.ADV) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], cadair (chair.N.F.SG) [1], Camwy (name) [1], ceffyl (horse.N.M.SG) [1], cefn (back.N.M.SG) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], ces (get.V.1S.PAST) [1], cês (case.N.M.SG) [1], chwaer (sister.N.F.SG) [1], chwech (six.NUM) [1], clywes (hear.V.1G.PAST) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cyfri (cover.V.2S.PRES) [1], cylchgrawn (magazine.N.M.SG) [1], cymanfa (assembly.N.F.SG) [1], Cymro (Welsh_person.N.M.SG) [1], Cymru_Plant (name) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cyngor (council.N.M.SG) [1], cyson (constant.ADJ.[or].even.ADJ) [1], cystadleuaeth (competition.N.F.SG) [1], da (be.IM+SM) [1], daeth (come.V.3S.PAST) [1], daid (grandfather.N.M.SG+SM) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], ddeallt (understand.V.INFIN+SM) [1], ddefnyddio (use.V.INFIN+SM) [1], ddeith (come.V.3S.FUT+SM) [1], ddes (come.V.1S.PAST+SM) [1], ddeudith (say.V.3S.FUT+SM) [1], ddi (she.PRON.F.3S) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddoson (come.V.3P.PAST+SM) [1], ddrwg (bad.ADJ+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deallt (understand.V.INFIN) [1], dechrau (begin.V.INFIN) [1], deilwng (worthy.ADJ+SM) [1], derbyn (receive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN) [1], deudaist (say.V.2S.PAST) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], Dewi_Sant (name) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], diflannu (disappear.V.INFIN) [1], digon (enough.QUAN) [1], dillad (clothes.N.M.PL) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [1], doeddet (be.V.2S.IMPERF.NEG) [1], dos (go.V.2S.IMPER) [1], doth (come.V.3S.PAST) [1], draw (yonder.ADV) [1], dre (town.N.F.SG+SM) [1], drefn (order.N.F.SG+SM) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], dueddfed (tendency.N.M.SG+SM) [1], dueddu (tend_to.V.INFIN+SM) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dyddiad (date.N.M.SG) [1], dydych (be.V.2P.PRES.NEG) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], Dyffryn (name) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], dynion (men.N.M.PL) [1], edrych (look.V.2S.IMPER) [1], edrycha (look.V.2S.IMPER) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], ein_gilydd (each_other.PRON.1P) [1], eiriau (words.N.M.PL+SM) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], ennill (win.V.INFIN) [1], esiampl (example.N.F.SG) [1], falch (proud.ADJ+SM) [1], fam (mother.N.F.SG+SM) [1], fasen (be.V.1P.PLUPERF+SM) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], Fawrth (Mars.N.M.SG+SM.[or].March.N.M.SG+SM.[or].Tuesday.N.M.SG+SM) [1], fechgyn (boys.N.M.PL+SM) [1], fenthyg (lend.V.INFIN+SM) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffraeo (quarrel.V.INFIN) [1], Ffrangeg (name) [1], fil (thousand.N.F.SG+SM) [1], fis (month.N.M.SG+SM) [1], flaen (front.N.M.SG+SM) [1], fodryb (aunt.N.F.SG+SM) [1], funud (minute.N.M.SG+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], gaethon (get.V.1P.PAST+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], galli (be_able.V.2S.PRES) [1], gallu (capability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN) [1], Gary (name) [1], geffyl (horse.N.M.SG+SM) [1], geiriadur (dictionary.N.M.SG) [1], geiriau (words.N.M.PL) [1], gen (with.PREP) [1], gerdd (music.N.F.SG+SM) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], gilydd (other.N.M.SG+SM) [1], glywes (hear.V.1G.PAST+SM) [1], gofal (care.N.M.SG) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gorffen (complete.V.2S.IMPER) [1], Gorffennaf (July.N.M.SG) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], gwella (improve.V.INFIN) [1], gweud (say.V.INFIN) [1], gŵr (man.N.M.SG) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gwranda (listen.V.2S.IMPER) [1], gwrdd (meet.V.INFIN+SM) [1], gwrdd (meeting.V.INFIN+SM) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gyda (with.PREP) [1], Gymro (Welsh_person.N.M.SG+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gynnar (early.ADJ+SM) [1], gynt (earlier.ADJ+SM) [1], gynta (first.ORD+SM) [1], gyrraeson (arrive.V.1P.PAST+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], heb (without.PREP) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], helpio (help.V.INFIN) [1], henach (old.ADJ.COMP) [1], hir (long.ADJ) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], holl (all.PREQ) [1], hon (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], hwnnw (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], Hydref (October.N.M.SG) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], ieithoedd (languages.N.F.PL) [1], i_lawr (down.ADV) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], jyst (just.ADV) [1], ladd (kill.V.INFIN+SM) [1], lai (smaller.ADJ.COMP+SM) [1], lân (clean.ADJ+SM) [1], lawr (down.ADV) [1], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [1], le (where.INT+SM) [1], llawer (many.QUAN) [1], lleill (others.PRON) [1], lleol (local.ADJ) [1], llongyfarch (congratulate.V.INFIN) [1], llongyfarchio (congratulate.V.INFIN) [1], llyfrau (books.N.M.PL) [1], llynedd (last year.ADV) [1], lythyr (letter.N.M.SG+SM) [1], maen (stone.N.M.SG.[or].be.V.3P.PRES) [1], meddwl (thought.N.M.SG) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], memo (memo.N.M.SG) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], naddo (no.ADV.PAST) [1], nage (no.ADV) [1], nain (grandmother.N.F.SG) [1], naw_deg (ninety.NUM) [1], neis (nice.ADJ) [1], Nerys (name) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], nid ((it is) not.ADV) [1], nodyn (note.N.M.PL) [1], noson (night.N.F.SG) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], ochr (side.N.F.SG) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], ohoni (from_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ohonon (from_us.PREP+PRON.1P) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], o_hyd (always.ADV) [1], orffen (complete.V.INFIN+SM) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], pawb (everyone.PRON) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], penderfynu (decide.V.INFIN) [1], pennill (verse.N.M.SG) [1], perthyn (belong.V.INFIN) [1], plantod (child.N.M.PL) [1], plismon (policeman.N.M.SG) [1], plwmpwdins (plum_pudding.N.M.PL) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], presant (present.N.M.SG) [1], prif (principal.PREQ) [1], prifysgol (university.N.F.SG) [1], programs (programme.N.M.PL) [1], pryd (time.N.M.SG) [1], pump (five.NUM) [1], rai (some.PRON+SM) [1], ran (part.N.F.SG+SM) [1], rhain (these.PRON) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rheswm (reason.N.M.SG) [1], rhodd (gift.N.F.SG.[or].give.V.3S.PAST) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhuthro (rush.V.INFIN) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhyw (some.PREQ) [1], Ricardo (name) [1], rodd (give.V.3S.PAST+SM) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], rydych (be.V.2P.PRES) [1], rydyn (be.V.3P.PRES) [1], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [1], saith_deg (seventy.NUM) [1], seremoni (ceremony.N.F.SG) [1], seriws (serious.ADJ) [1], sgrechian (scream.V.3P.FUT.[or].scream.V.INFIN) [1], sgrifennu (write.V.INFIN) [1], Sian (name) [1], sicr (certain.ADJ.[or].sure.ADJ) [1], smwddio (iron.V.INFIN) [1], startsio (starch.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], strydoedd (streets.N.F.PL) [1], stwff (stuff.N.M.SG) [1], sylweddoli (realise.V.INFIN) [1], syniadau (ideas.N.M.PL) [1], ta_beth (anyway.ADV) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], tebyg (similar.ADJ) [1], teimlad (feeling.N.M.SG) [1], teledu (television.N.M.SG.[or].televise.V.INFIN) [1], teliffon (telephone.N.M.SG) [1], thraddodiadau (traditions.N.M.PL+AM) [1], tir (land.N.M.SG) [1], trafferth (trouble.N.MF.SG) [1], tries (try.V.1S.PAST) [1], tsiawns (chance.N.F.SG) [1], tu (side.N.M.SG) [1], tueddu (tend_to.V.INFIN) [1], un_ar_ddeg (eleven.NUM) [1], unig (lonely.ADJ.[or].only.PREQ) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], wallt (hair.N.M.SG+SM) [1], warchod (protect.V.INFIN+SM) [1], wchi (know.V.2P.PRES) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], welsoch (see.V.2P.PAST+SM) [1], welson (see.V.1P.PAST+SM) [1], werthfawr (valuable.ADJ+SM) [1], wisgo (dress.V.INFIN+SM) [1], wna (do.V.1S.PRES+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wrthyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], wyn (white.ADJ.M+SM) [1], y (that.PRON.REL) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], ydych (be.V.2P.PRES) [1], ymddeol (retire.V.INFIN) [1], yn_doedd (be.V.3S.IMPERF.TAG) [1], yn_doedden (be.V.3P.IMPERF.TAG) [1], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [1], yno (there.ADV) [1], ysgwyddo (shoulder.V.INFIN) [1], ystyr (meaning.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (235)

ah (ah.IM) [33], oh (oh.IM) [23], Trelew (name) [9], Gary (name) [8], Louise (name) [6], Mam (name) [6], Nina (name) [6], Alwyn (name) [5], Anwen (name) [5], Coleman (name) [5], eh (eh.IM) [5], Chris (name) [4], Ein_Rhyfel_Ni (name) [4], Iona (name) [4], John_Richards (name) [4], Richards (name) [4], Cymru_Plant (name) [3], Esquel (name) [3], Florence (name) [3], Geraint (name) [3], Ioan_Glyn_Owen (name) [3], Jacob (name) [3], Martino (name) [3], Nerys (name) [3], Paloma (name) [3], Robert (name) [3], Anna (name) [2], Awstralia (name) [2], Bethel (name) [2], Butch_Cassidy (name) [2], Chubut (name) [2], Colemans (name) [2], Drafod (name) [2], Dwynwen (name) [2], Efa (name) [2], Elen (name) [2], Ellis (name) [2], Firas (name) [2], Gaiman (name) [2], Isobel (name) [2], Jamie (name) [2], Joseph (name) [2], Reynardo (name) [2], Romero (name) [2], Alexandra_Jones (name) [1], Alys (name) [1], Annie (name) [1], Beibl (name) [1], Betty (name) [1], Bill (name) [1], Buenos_Aires (name) [1], Carys (name) [1], Comodoro (name) [1], Edward (name) [1], Elin_Mai_Jones (name) [1], Felix (name) [1], Fontana (name) [1], Glyn_Owen (name) [1], Hilda (name) [1], hotel (hotel.N.M.SG) [1], Hughes (name) [1], Huw_Tudur (name) [1], Isolde (name) [1], John_David_Prys (name) [1], Katia (name) [1], Laura_Mai (name) [1], Linda (name) [1], Lloyd (name) [1], Lord_Cavendish (name) [1], Mimosa (name) [1], Oscar (name) [1], Owen (name) [1], Pedra (name) [1], Rawson (name) [1], Rhys_Coleman (name) [1], Ricardo (name) [1], Rita (name) [1], Roca (name) [1], Sian_Richards (name) [1], Tair_Helygen (name) [1], Tres_sauces (name) [1], Tudur (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

home (home.ADV) [1],

Words with language tag: spa (279)

ajá (aha.IM) [34], no (not.ADV) [19], y (and.CONJ) [11], de (of.PREP) [7], en (in.PREP) [7], bretón (Breton.N.M.SG) [5], está (be.V.3S.PRES) [5], (yes.ADV) [5], casilla (box.N.F.SG) [4], setenta (seventy.NUM) [4], un (one.DET.INDEF.M.SG) [4], abogada (solicitor.N.F.SG) [3], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [3], claro (of_course.E) [3], con (with.PREP) [3], el (the.DET.DEF.M.SG) [3], hogar (home.N.M.SG) [3], la (the.DET.DEF.F.SG) [3], llena (full.ADJ.F.SG.[or].fill.V.2S.IMPER.[or].fill.V.3S.PRES) [3], ochocientos (eight_hundred.N.M.PL) [3], que (that.CONJ) [3], su (his.ADJ.POSS.MF.3SP.SG) [3], una (a.DET.INDEF.F.SG) [3], a (to.PREP) [2], allí (there.ADV) [2], bisabuelo (great_grandfather.N.M.SG) [2], bueno (well.E) [2], cien (hundred.NUM) [2], cinco (five.NUM) [2], digo (tell.V.1S.PRES) [2], donde (where.REL) [2], hotel (hotel.N.M.SG) [2], matrimonio (marriage.N.M.SG) [2], mil (thousand.NUM) [2], mujer (woman.N.F.SG) [2], octubre (October.N.M.SG) [2], pistolero (gunman.N.M.SG) [2], que (that.PRON.REL) [2], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [2], tribunales (court.N.M.PL) [2], veredicto (verdict.N.M.SG) [2], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [2], abrieron (open.V.3P.PAST) [1], actualmente (presently.ADV) [1], agasajado (entertain.V.PASTPART) [1], ahora (now.ADV) [1], almuerzo (breakfast.N.M.SG) [1], alojaron (billet.V.3P.PAST) [1], asado (barbecue.N.M.SG) [1], atuendo (outfit.N.M.SG) [1], Australia (name) [1], avenida (avenue.N.F.SG) [1], banda (band.N.F.SG) [1], buenos (well.ADJ.M.PL) [1], casa (house.N.F.SG.[or].marry.V.2S.IMPER.[or].marry.V.3S.PRES) [1], casa (house.N.F.SG) [1], casada (marry.V.F.SG.PASTPART) [1], casillas (boxes.N.F.SG) [1], cerca (wall.N.F.SG) [1], chacra (farm.N.F.SG) [1], che (mate.N.M.SG) [1], Chilena (name) [1], como (like.CONJ) [1], cuando (when.CONJ) [1], culinarias (culinary.ADJ.F.PL) [1], dejaron (let.V.3P.PAST) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], día (day.N.M.SG) [1], días (day.N.M.PL) [1], dieciséis (sixteen.NUM) [1], diez (ten.NUM) [1], documento (document.N.M.SG.[or].document.V.1S.PRES) [1], documento (document.N.M.SG) [1], documentos (document.N.M.PL) [1], dos (two.NUM) [1], ejemplo (example.N.M.SG) [1], él (he.PRON.SUB.M.3S) [1], entre (between.PREP) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], escuela (school.N.F.SG) [1], este (East.N.M.SG) [1], experiencia (experience.N.F.SG) [1], familia (family.N.F.SG) [1], familiar (family.ADJ.M.SG) [1], farmacéutica (pharmaceutical.N.F.SG) [1], francés (french.ADJ.M.SG.[or].french.N.M.SG) [1], fue (go.V.3S.PAST.[or].be.V.3S.PAST) [1], funciona (work.V.2S.IMPER.[or].work.V.3S.PRES) [1], había (have.V.13S.IMPERF) [1], hacer (do.V.INFIN) [1], hija (daughter.N.F.SG) [1], hijos (son.N.M.PL) [1], hombres (man.N.M.PL) [1], invitación (invitation.N.F.SG) [1], invitados (invite.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].invite.V.M.PL.PASTPART) [1], jubilación (retirement.N.F.SG) [1], justo (just.ADJ.M.SG) [1], llegaron (get.V.3P.PAST) [1], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [1], manso (meek.ADJ.M.SG) [1], más (more.ADV) [1], menciona (mention.V.3S.PRES) [1], miembros (member.N.M) [1], muchos (many.PRON.M.PL) [1], música (music.N.F.SG) [1], noventa (ninety.NUM) [1], nueve (nine.NUM) [1], o (or.CONJ) [1], opiniones (opinion.N.F.PL) [1], pajaritos (unk) [1], partida (game.N.F.SG) [1], pensión (pension.N.F.SG) [1], pero (but.CONJ) [1], poni (pony.N.M.SG) [1], por (for.PREP) [1], postre (dessert.N.M.SG) [1], presidente (president.N.M.SG) [1], primer (first.ORD.M.SG) [1], primera (first.ORD.F.SG) [1], regalo (gift.N.M.SG) [1], resultaron (result.V.3P.PAST) [1], seis (six.NUM) [1], señor (gentleman.N.M.SG) [1], ser (be.V.INFIN) [1], sombreros (hat.N.M.PL) [1], sur (south.N.M.SG) [1], suyo (of_his.ADJ.POSS.MF.3SP.M.SG) [1], también (too.ADV) [1], tantos (so_much.ADJ.M.PL) [1], tarde (afternoon.N.F.SG) [1], (tea.N.M.SG) [1], tema (topic.N.M.SG.[or].fear.V.13S.SUBJ.PRES) [1], territorio (territory.N.M.SG) [1], tiene (have.V.3S.PRES) [1], tuvieron (have.V.3P.PAST) [1], tuvo (have.V.3S.PAST) [1], uno (one.PRON.M.SG) [1], varicela (chickenpox.N.F.SG) [1], viajeros (traveller.N.M.PL) [1], visitó (visit.V.3S.PAST) [1], vivieron (live.V.3P.PAST) [1], volver (return.V.INFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia42: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.