PATAGONIA - Patagonia42
Word frequency for speaker ANO

Words with language tag: cym (3731)

yn (PRT) [261], ie (yes.ADV) [162], yr (the.DET.DEF) [129], uh (er.IM) [116], a (and.CONJ) [110], mae (be.V.3S.PRES) [95], i (I.PRON.1S) [94], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [88], y (the.DET.DEF) [67], i (to.PREP) [60], oedd (be.V.3S.IMPERF) [60], ddim (not.ADV+SM) [55], o (he.PRON.M.3S) [55], nhw (they.PRON.3P) [50], ni (we.PRON.1P) [49], yn (in.PREP) [48], na (no.ADV) [47], yna (there.ADV) [47], dw (be.V.1S.PRES) [43], ond (but.CONJ) [41], dyna (that_is.ADV) [39], fo (he.PRON.M.3S) [39], wel (well.IM) [39], wedi (after.PREP) [35], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [33], o (of.PREP) [30], be (what.INT) [29], un (one.NUM) [26], hi (she.PRON.F.3S) [25], maen (be.V.3P.PRES) [24], wneud (make.V.INFIN+SM) [23], ydy (be.V.3S.PRES) [23], bod (be.V.INFIN) [22], fan (place.N.MF.SG+SM) [22], mynd (go.V.INFIN) [22], efo (with.PREP) [21], um (um.IM) [21], wedyn (afterwards.ADV) [21], cael (get.V.INFIN) [20], chi (you.PRON.2P) [20], cofio (remember.V.INFIN) [20], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [20], fel (like.CONJ) [20], ac (and.CONJ) [19], dan (be.V.1P.PRES) [19], am (for.PREP) [18], iawn (OK.ADV) [16], pan (when.CONJ) [16], yma (here.ADV) [16], achos (because.CONJ) [15], mi (PRT.AFF) [15], mm (mm.IM) [15], siarad (talk.V.INFIN) [15], dydd (day.N.M.SG) [14], rŵan (now.ADV) [14], ryw (some.PREQ+SM) [14], yn_ôl (back.ADV) [14], amser (time.N.M.SG) [13], fi (I.PRON.1S+SM) [13], mmhm (mmhm.IM) [13], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [12], peth (thing.N.M.SG) [12], ychydig (a_little.QUAN) [12], dach (be.V.2P.PRES) [11], dod (come.V.INFIN) [11], oedden (be.V.1P.IMPERF) [11], sy (be.V.3S.PRES.REL) [11], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [10], ers (since.PREP) [10], wir (true.ADJ+SM) [10], ysgol (school.N.F.SG) [10], athro (teacher.N.M.SG) [9], blwyddyn (year.N.F.SG) [9], gwybod (know.V.INFIN) [9], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [9], bob (each.PREQ+SM) [8], deud (say.V.INFIN) [8], hefyd (also.ADV) [8], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [8], meddwl (think.V.INFIN) [8], naw (nine.NUM) [8], â (with.PREP) [7], ar (on.PREP) [7], arall (other.ADJ) [7], gweld (see.V.INFIN) [7], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [7], hynny (that.PRON.DEM.SP) [7], ia (yes.ADV) [7], lle (where.INT) [7], na (PRT.NEG) [7], o_gwbl (at_all.ADV) [7], welais (see.V.1S.PAST+SM) [7], wyth (eight.NUM) [7], awr (hour.N.F.SG) [6], beth (what.INT) [6], chwe_deg (sixty.NUM) [6], deall (understand.V.INFIN) [6], felly (so.ADV) [6], fuon (be.V.3P.PAST+SM) [6], gael (get.V.INFIN+SM) [6], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [6], oed (age.N.M.SG) [6], os (if.CONJ) [6], pwy (who.PRON) [6], ar_ôl (after.PREP) [5], bach (small.ADJ) [5], beth (thing.N.M.SG+SM) [5], cymdeithas (society.N.F.SG) [5], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [5], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [5], deg (ten.NUM) [5], fewn (in.PREP+SM) [5], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [5], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [5], nac (PRT.NEG) [5], pam (why?.ADV) [5], plant (child.N.M.PL) [5], raid (necessity.N.M.SG+SM) [5], bachgen (boy.N.M.SG) [4], cant (hundred.N.M.SG) [4], darllen (read.V.INFIN) [4], ddod (come.V.INFIN+SM) [4], dim (not.ADV) [4], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [4], eich (your.ADJ.POSS.2P) [4], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], feddwl (think.V.INFIN+SM) [4], gallu (be_able.V.INFIN) [4], heibio (past.PREP) [4], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [4], iaith (language.N.F.SG) [4], le (place.N.M.SG+SM) [4], llun (picture.N.M.SG) [4], o (from.PREP) [4], o_blaen (before.ADV) [4], pwyllgor (committee.N.M.SG) [4], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [4], Sbaeneg (Spanish.N.F.SG) [4], tan (until.PREP) [4], un_deg (ten.NUM) [4], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [4], yr (that.PRON.REL) [4], adre (home.ADV) [3], anodd (difficult.ADJ) [3], aros (wait.V.INFIN) [3], astudio (study.V.INFIN) [3], Beibl (Bible.N.M.SG) [3], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [3], cynta (first.ORD) [3], dada (Daddy.N.M.SG) [3], ddaru (do.V.123SP.PAST) [3], debyg (similar.ADJ+SM) [3], diwetha (last.ADJ) [3], diwrnod (day.N.M.SG) [3], dros (over.PREP+SM) [3], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [3], dyma (this_is.ADV) [3], enw (name.N.M.SG) [3], es (go.V.1S.PAST) [3], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [3], fod (be.V.INFIN+SM) [3], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [3], gallwn (be_able.V.1P.IMPER.[or].be_able.V.1P.PRES) [3], galw (call.V.INFIN) [3], ges (get.V.1S.PAST+SM) [3], gofyn (ask.V.INFIN) [3], gwely (bed.N.M.SG) [3], gymysgu (mix.V.INFIN+SM) [3], hanner (half.N.M.SG) [3], hyn (this.PRON.DEM.SP) [3], hynna (that.PRON.DEM.SP) [3], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [3], i_gyd (all.ADJ) [3], mil (thousand.N.F.SG) [3], mor (so.ADV) [3], Nain (name) [3], neb (anyone.PRON) [3], neu (or.CONJ) [3], newydd (new.ADJ) [3], oedden (be.V.3P.IMPERF) [3], pob (each.PREQ) [3], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [3], rywun (someone.N.M.SG+SM) [3], Saesneg (English.N.F.SG) [3], sut (how.INT) [3], swper (supper.N.MF.SG) [3], sylwa (notice.V.1S.PRES) [3], taid (grandfather.N.M.SG) [3], taw (that.CONJ) [3], teledu (television.N.M.SG) [3], teulu (family.N.M.SG) [3], ti (you.PRON.2S) [3], (house.N.M.SG) [3], weld (see.V.INFIN+SM) [3], yn_de (isn't_it.IM) [3], ysgrifennu (write.V.INFIN) [3], abiéc (alphabet.N.M.SG) [2], acw (over there.ADV) [2], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [2], anti (aunt.N.F.SG) [2], arfer (use.V.INFIN) [2], biau (own.V.INFIN+SM) [2], bobl (people.N.F.SG+SM) [2], bocs (box.N.M.SG) [2], bopeth (everything.N.M.SG+SM) [2], bore (morning.N.M.SG) [2], briodas (marriage.N.F.SG+SM) [2], byd (world.N.M.SG) [2], Caerdydd (Cardiff.NAME.PLACE) [2], can (can.N.M.SG) [2], canmlwyddiant (centenary.N.M.SG) [2], capel (chapel.N.M.SG) [2], clywed (hear.V.INFIN) [2], codi (lift.V.INFIN) [2], credu (believe.V.INFIN) [2], cyfreithiwr (lawyer.N.M.SG) [2], dad (father.N.M.SG+SM) [2], dan (until.PREP+SM.[or].under.PREP.[or].be.V.1P.PRES) [2], darllenais (read.V.1S.PAST) [2], ddau (two.NUM.M+SM) [2], ddau_ddeg (twenty.NUM+SM) [2], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [2], ddeg (ten.NUM+SM) [2], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [2], ddwy (two.NUM.F+SM) [2], defnyddio (use.V.INFIN) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dim (nothing.N.M.SG) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], dim_ond (only.ADV) [2], disgynyddion (descendant.N.M.PL) [2], do (yes.ADV.PAST) [2], dosbarth (class.N.M.SG) [2], drwg (bad.ADJ) [2], dwy (two.NUM.F) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], fawr (big.ADJ+SM) [2], ffordd (way.N.F.SG) [2], fydden (be.V.3P.COND+SM) [2], fynd (go.V.INFIN+SM) [2], fyw (live.V.INFIN+SM) [2], galla (be_able.V.1S.PRES) [2], gallen (be_able.V.3P.IMPER) [2], gallwch (be_able.V.2P.IMPER) [2], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [2], gloch (bell.N.F.SG+SM) [2], gorffen (complete.V.INFIN) [2], gwaith (work.N.M.SG) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], gyflog (wage.N.MF.SG+SM) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], hanrhydeddu (honour.V.INFIN+H) [2], heddiw (today.ADV) [2], hen (old.ADJ) [2], hwnna (that.ADJ.DEM.M.SG) [2], hwyl (fun.N.F.SG) [2], hwyr (late.ADJ) [2], hyfryd (delightful.ADJ) [2], ieithiau (language.N.F.PL) [2], isio (want.N.M.SG) [2], llall (other.PRON) [2], llawn (full.ADJ) [2], mam (mother.N.F.SG) [2], marw (die.V.INFIN) [2], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [2], mewn (in.PREP) [2], misoedd (months.N.M.PL) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], naci (no.ADV) [2], newid (change.V.INFIN) [2], Nghymru (Wales.N.F.SG.PLACE+NM) [2], nos (night.N.F.SG) [2], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [2], oeddech (be.V.2P.IMPERF) [2], ofnadwy (terrible.ADJ) [2], ofynna (ask.V.2S.IMPER+SM) [2], pedwar_deg (forty.NUM) [2], peidiwch (stop.V.2P.IMPER) [2], penblwydd (birthday.N.M.SG) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], poeni (worry.V.INFIN) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], prifddinas (capital.N.F.SG) [2], pwysig (important.ADJ) [2], rei (some.PREQ+SM) [2], rhwng (between.PREP) [2], roid (give.V.INFIN+SM) [2], ryfedd (strange.ADJ+SM) [2], saith (seven.NUM) [2], sefyll (stand.V.INFIN) [2], sgwennu (write.V.INFIN) [2], sgwrs (chat.N.F.SG) [2], Sul (Sunday.N.M.SG) [2], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [2], tri (three.NUM.M) [2], tro (turn.N.M.SG) [2], tua (towards.PREP) [2], tybed (I wonder.ADV) [2], ugain (twenty.NUM) [2], unrhyw (any.ADJ) [2], wahaniaeth (difference.N.M.SG+SM) [2], wahanol (different.ADJ+SM) [2], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [2], wraig (wife.N.F.SG+SM) [2], wythnos (week.N.F.SG) [2], ymlaen (forward.ADV) [2], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [2], yng (my.ADJ.POSS.1S) [2], â (as.CONJ) [1], achlysur (occasion.N.M.SG) [1], adeg (time.N.F.SG) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], agor (open.V.INFIN) [1], ail (second.ORD) [1], allan (out.ADV) [1], ambell (occasional.PREQ) [1], amryw (several.PREQ) [1], andros (exceptionally.ADV) [1], Anti (name) [1], ar_draws (across.PREP) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], arloesi (pioneer.V.INFIN) [1], atebiad (reply.N.M.SG) [1], athrawes (teacher.N.F.SG) [1], awyr (sky.N.F.SG) [1], bag (bag.N.M.SG) [1], balchder (pride.N.M.SG) [1], basen (be.V.1P.PLUPERF) [1], bawb (everyone.PRON+SM) [1], bechgyn (boys.N.M.PL) [1], bedair (four.NUM.F+SM) [1], Beiblau (Bibles.N.M.PL) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], biti (pity.N.M.SG+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blant (child.N.M.PL+SM) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blino (tire.V.INFIN) [1], blynyddoedd (years.N.F.PL) [1], boeni (worry.V.INFIN+SM) [1], boteli (bottle.V.2S.PRES+SM) [1], braidd (rather.ADV) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], brifysgol (university.N.F.SG+SM) [1], bwys (weight.N.M.SG+SM) [1], bymtheg (fifteen.NUM+SM) [1], byw (live.V.INFIN) [1], cadair (chair.N.F.SG) [1], ceffyl (horse.N.M.SG) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], ces (get.V.1S.PAST) [1], cês (case.N.M.SG) [1], chwaer (sister.N.F.SG) [1], chwaith (neither.ADV) [1], chwech (six.NUM) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cylchgrawn (magazine.N.M.SG) [1], cymanfa (assembly.N.F.SG) [1], Cymry (Welsh_people.N.M.PL) [1], cymryd (take.V.INFIN) [1], cyngor (council.N.M.SG) [1], cyson (constant.ADJ.[or].even.ADJ) [1], daeth (come.V.3S.PAST) [1], dal (still.ADV) [1], dal (continue.V.INFIN) [1], dau (two.NUM.M) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddeallt (understand.V.INFIN+SM) [1], ddefnyddio (use.V.INFIN+SM) [1], ddeith (come.V.3S.FUT+SM) [1], ddes (come.V.1S.PAST+SM) [1], ddeud (say.V.INFIN+SM) [1], ddeudith (say.V.3S.FUT+SM) [1], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [1], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [1], ddrwg (bad.ADJ+SM) [1], ddydd (day.N.M.SG+SM) [1], ddyn (man.N.M.SG+SM) [1], ddysgu (teach.V.INFIN+SM) [1], dechrau (begin.V.INFIN) [1], deilwng (worthy.ADJ+SM) [1], derbyn (receive.V.INFIN.[or].accept.V.INFIN) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], Dewi_Sant (name) [1], di (you.PRON.2S+SM) [1], diflannu (disappear.V.INFIN) [1], digon (enough.QUAN) [1], dillad (clothes.N.M.PL) [1], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [1], diolch (thanks.N.M.SG) [1], disgwyl (expect.V.INFIN) [1], draw (yonder.ADV) [1], dre (town.N.F.SG+SM) [1], drefn (order.N.F.SG+SM) [1], dueddfed (tendency.N.M.SG+SM) [1], dueddu (tend_to.V.INFIN+SM) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dydych (be.V.2P.PRES.NEG) [1], dyffryn (valley.N.M.SG) [1], dyfodol (future.N.M.SG) [1], dyn (man.N.M.SG) [1], dysgu (teach.V.INFIN) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], ei_gilydd (each_other.PRON.3SP) [1], ein (our.ADJ.POSS.1P) [1], ein_gilydd (each_other.PRON.1P) [1], eiriau (words.N.M.PL+SM) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], ennill (win.V.INFIN) [1], enwau (names.N.M.PL) [1], eraill (others.PRON) [1], esiampl (example.N.F.SG) [1], eto (again.ADV) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], falch (proud.ADJ+SM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], Fawrth (Mars.N.M.SG+SM.[or].March.N.M.SG+SM.[or].Tuesday.N.M.SG+SM) [1], fe (he.PRON.M.3S) [1], fe (PRT.AFF) [1], ferch (girl.N.F.SG+SM) [1], ffarm (farm.N.F.SG) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffraeo (quarrel.V.INFIN) [1], Ffrangeg (name) [1], fil (thousand.N.F.SG+SM) [1], fis (month.N.M.SG+SM) [1], flaen (front.N.M.SG+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], funud (minute.N.M.SG+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fyddai (be.V.3S.COND+SM) [1], gaea (winter.N.M.SG) [1], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], gallodd (be_able.V.3S.PAST) [1], ganwyd (be_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM) [1], Gary (name) [1], geffyl (horse.N.M.SG+SM) [1], gefn (back.N.M.SG+SM) [1], geiriadur (dictionary.N.M.SG) [1], geiriau (words.N.M.PL) [1], gen (with.PREP) [1], gerdd (music.N.F.SG+SM) [1], gilydd (other.N.M.SG+SM) [1], glas (blue.ADJ) [1], gofal (care.N.M.SG) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], gorffen (complete.V.2S.IMPER) [1], Gorffennaf (July.N.M.SG) [1], gormod (too_much.QUANT) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwella (improve.V.INFIN) [1], gwraig (wife.N.F.SG) [1], gyda (with.PREP) [1], gynnar (early.ADJ+SM) [1], gynta (first.ORD+SM) [1], gyrraeson (arrive.V.1P.PAST+SM) [1], hawdd (easy.ADJ) [1], heb (without.PREP) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], helpu (help.V.INFIN) [1], henach (old.ADJ.COMP) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], holl (all.PREQ) [1], hon (this.ADJ.DEM.F.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hyd (length.N.M.SG) [1], Hydref (October.N.M.SG) [1], hym (hmm.IM) [1], iawn (very.ADV) [1], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], iddo (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], ieithoedd (languages.N.F.PL) [1], ifanc (young.ADJ) [1], i_fewn (in.PREP) [1], i_lawr (down.ADV) [1], inni (to_us.PREP+PRON.1P) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], jyst (just.ADV) [1], lân (clean.ADJ+SM) [1], lawr (down.ADV) [1], le (where.INT+SM) [1], le (where.INT+SM.[or].place.N.M.SG+SM) [1], llawer (many.QUAN) [1], lle (place.N.M.SG) [1], lleol (local.ADJ) [1], llongyfarch (congratulate.V.INFIN) [1], llongyfarchio (congratulate.V.INFIN) [1], llyfr (book.N.M.SG) [1], llygaid (eyes.N.M.PL) [1], lot (lot.QUAN) [1], lyfr (book.N.M.SG+SM) [1], lythyr (letter.N.M.SG+SM) [1], Mam (name) [1], meddwl (thought.N.M.SG) [1], memo (memo.N.M.SG) [1], merched (girl.N.F.PL) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mwy (more.ADJ.COMP) [1], na (who_not.PRON.REL.NEG) [1], nain (grandmother.N.F.SG) [1], naw_deg (ninety.NUM) [1], nesa (next.ADJ.SUP) [1], nid ((it is) not.ADV) [1], nodyn (note.N.M.PL) [1], noson (night.N.F.SG) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], ohoni (from_her.PREP+PRON.F.3S) [1], ohonon (from_us.PREP+PRON.1P) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], orffen (complete.V.INFIN+SM) [1], ormod (too_much.QUANT+SM) [1], paratoi (prepare.V.INFIN) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], penderfynu (decide.V.INFIN) [1], penillion (verses.N.M.PL) [1], pennill (verse.N.M.SG) [1], plismon (policeman.N.M.SG) [1], plwmpwdins (plum_pudding.N.M.PL) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], pobl (people.N.F.SG) [1], prif (principal.PREQ) [1], prifysgol (university.N.F.SG) [1], priodas (marriage.N.F.SG) [1], programs (programme.N.M.PL) [1], pryd (time.N.M.SG) [1], pump (five.NUM) [1], rhai (some.PRON) [1], rhan (part.N.F.SG) [1], rheswm (reason.N.M.SG) [1], rhoi (give.V.INFIN) [1], rhuthro (rush.V.INFIN) [1], rhy (too.ADJ) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], rhywun (someone.N.M.SG) [1], rodd (give.V.3S.PAST+SM) [1], roi (give.V.INFIN+SM) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], rydych (be.V.2P.PRES) [1], rydyn (be.V.3P.PRES) [1], saith_deg (seventy.NUM) [1], seremoni (ceremony.N.F.SG) [1], seriws (serious.ADJ) [1], sgrechian (scream.V.3P.FUT.[or].scream.V.INFIN) [1], Sian (name) [1], sicr (certain.ADJ.[or].sure.ADJ) [1], siŵr (sure.ADJ) [1], smwddio (iron.V.INFIN) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], startsio (starch.V.INFIN) [1], strydoedd (streets.N.F.PL) [1], stwff (stuff.N.M.SG) [1], sylweddoli (realise.V.INFIN) [1], syniadau (ideas.N.M.PL) [1], synnu (astonish.V.INFIN) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], teimlad (feeling.N.M.SG) [1], teledu (television.N.M.SG.[or].televise.V.INFIN) [1], teliffon (telephone.N.M.SG) [1], thraddodiadau (traditions.N.M.PL+AM) [1], tir (land.N.M.SG) [1], trafferth (trouble.N.MF.SG) [1], trwy (through.PREP) [1], tsiawns (chance.N.F.SG) [1], tu (side.N.M.SG) [1], tueddu (tend_to.V.INFIN) [1], un_ar_ddeg (eleven.NUM) [1], unig (lonely.ADJ.[or].only.PREQ) [1], waith (work.N.F.SG+SM) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], ŵan (now.ADV) [1], warchod (protect.V.INFIN+SM) [1], wchi (know.V.2P.PRES) [1], welsoch (see.V.2P.PAST+SM) [1], welson (see.V.1P.PAST+SM) [1], wisgo (dress.V.INFIN+SM) [1], wlad (country.N.F.SG+SM) [1], wnawn (do.V.1P.PRES+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wrthyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], wyn (white.ADJ.M+SM) [1], wyt (be.V.2S.PRES) [1], y (that.PRON.REL) [1], ydych (be.V.2P.PRES) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], ymddeol (retire.V.INFIN) [1], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [1], yno (there.ADV) [1], ysgwyddo (shoulder.V.INFIN) [1], ystyr (meaning.N.M.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (119)

ah (ah.IM) [14], Trelew (name) [7], oh (oh.IM) [6], Nina (name) [4], eh (eh.IM) [3], Gary (name) [3], Ioan_Glyn_Owen (name) [3], John_Richards (name) [3], Louise (name) [3], Mam (name) [3], Richards (name) [3], Anna (name) [2], Awstralia (name) [2], Bethel (name) [2], Butch_Cassidy (name) [2], Chubut (name) [2], Cymru_Plant (name) [2], Ellis (name) [2], Florence (name) [2], Gaiman (name) [2], Iona (name) [2], Isobel (name) [2], Jacob (name) [2], Joseph (name) [2], Martino (name) [2], Paloma (name) [2], Romero (name) [2], Alexandra_Jones (name) [1], Alwyn (name) [1], Annie (name) [1], Buenos_Aires (name) [1], Carys (name) [1], Chris (name) [1], Coleman (name) [1], Comodoro (name) [1], Edward (name) [1], Ein_Rhyfel_Ni (name) [1], Elin_Mai_Jones (name) [1], Felix (name) [1], Firas (name) [1], Fontana (name) [1], Glyn_Owen (name) [1], Hilda (name) [1], hotel (hotel.N.M.SG) [1], Hughes (name) [1], Huw_Tudur (name) [1], John_David_Prys (name) [1], Katia (name) [1], Laura_Mai (name) [1], Linda (name) [1], Lloyd (name) [1], Lord_Cavendish (name) [1], Mimosa (name) [1], Oscar (name) [1], Owen (name) [1], Rawson (name) [1], Reynardo (name) [1], Robert (name) [1], Roca (name) [1], Tair_Helygen (name) [1], Tres_sauces (name) [1], Tudur (name) [1],

Words with language tag: eng (1)

home (home.ADV) [1],

Words with language tag: spa (203)

ajá (aha.IM) [32], no (not.ADV) [17], y (and.CONJ) [9], de (of.PREP) [7], en (in.PREP) [7], bretón (Breton.N.M.SG) [4], (yes.ADV) [4], con (with.PREP) [3], el (the.DET.DEF.M.SG) [3], la (the.DET.DEF.F.SG) [3], su (his.ADJ.POSS.MF.3SP.SG) [3], un (one.DET.INDEF.M.SG) [3], a (to.PREP) [2], allí (there.ADV) [2], bisabuelo (great_grandfather.N.M.SG) [2], casilla (box.N.F.SG) [2], donde (where.REL) [2], está (be.V.3S.PRES) [2], hotel (hotel.N.M.SG) [2], mil (thousand.NUM) [2], mujer (woman.N.F.SG) [2], ochocientos (eight_hundred.N.M.PL) [2], que (that.PRON.REL) [2], se (self.PRON.REFL.MF.3SP) [2], setenta (seventy.NUM) [2], tribunales (court.N.M.PL) [2], una (a.DET.INDEF.F.SG) [2], veredicto (verdict.N.M.SG) [2], abogada (solicitor.N.F.SG) [1], abrieron (open.V.3P.PAST) [1], actualmente (presently.ADV) [1], agasajado (entertain.V.PASTPART) [1], ahora (now.ADV) [1], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], almuerzo (breakfast.N.M.SG) [1], alojaron (billet.V.3P.PAST) [1], asado (barbecue.N.M.SG) [1], Australia (name) [1], avenida (avenue.N.F.SG) [1], banda (band.N.F.SG) [1], casa (house.N.F.SG.[or].marry.V.2S.IMPER.[or].marry.V.3S.PRES) [1], casa (house.N.F.SG) [1], casada (marry.V.F.SG.PASTPART) [1], cerca (wall.N.F.SG) [1], chacra (farm.N.F.SG) [1], Chilena (name) [1], cinco (five.NUM) [1], cuando (when.CONJ) [1], culinarias (culinary.ADJ.F.PL) [1], dejaron (let.V.3P.PAST) [1], día (day.N.M.SG) [1], dieciséis (sixteen.NUM) [1], diez (ten.NUM) [1], dos (two.NUM) [1], entre (between.PREP) [1], escuela (school.N.F.SG) [1], este (East.N.M.SG) [1], familiar (family.ADJ.M.SG) [1], francés (french.ADJ.M.SG.[or].french.N.M.SG) [1], fue (go.V.3S.PAST.[or].be.V.3S.PAST) [1], funciona (work.V.2S.IMPER.[or].work.V.3S.PRES) [1], había (have.V.13S.IMPERF) [1], hija (daughter.N.F.SG) [1], hijos (son.N.M.PL) [1], hombres (man.N.M.PL) [1], invitados (invite.V.2P.IMPER+OS[PRON.MF.2P].[or].invite.V.M.PL.PASTPART) [1], llegaron (get.V.3P.PAST) [1], llena (full.ADJ.F.SG.[or].fill.V.2S.IMPER.[or].fill.V.3S.PRES) [1], manso (meek.ADJ.M.SG) [1], más (more.ADV) [1], menciona (mention.V.3S.PRES) [1], miembros (member.N.M) [1], muchos (many.PRON.M.PL) [1], música (music.N.F.SG) [1], noventa (ninety.NUM) [1], nueve (nine.NUM) [1], o (or.CONJ) [1], octubre (October.N.M.SG) [1], opiniones (opinion.N.F.PL) [1], partida (game.N.F.SG) [1], pensión (pension.N.F.SG) [1], pistolero (gunman.N.M.SG) [1], poni (pony.N.M.SG) [1], postre (dessert.N.M.SG) [1], presidente (president.N.M.SG) [1], primer (first.ORD.M.SG) [1], primera (first.ORD.F.SG) [1], regalo (gift.N.M.SG) [1], resultaron (result.V.3P.PAST) [1], seis (six.NUM) [1], ser (be.V.INFIN) [1], suyo (of_his.ADJ.POSS.MF.3SP.M.SG) [1], también (too.ADV) [1], tantos (so_much.ADJ.M.PL) [1], tarde (afternoon.N.F.SG) [1], (tea.N.M.SG) [1], tema (topic.N.M.SG.[or].fear.V.13S.SUBJ.PRES) [1], territorio (territory.N.M.SG) [1], tuvieron (have.V.3P.PAST) [1], tuvo (have.V.3S.PAST) [1], varicela (chickenpox.N.F.SG) [1], viajeros (traveller.N.M.PL) [1], visitó (visit.V.3S.PAST) [1], vivieron (live.V.3P.PAST) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia42: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.