PATAGONIA - Patagonia42
Word frequency for speaker MSA

Words with language tag: cym (2312)

yn (PRT) [142], ie (yes.ADV) [86], mae (be.V.3S.PRES) [76], ti (you.PRON.2S) [66], a (and.CONJ) [63], i (I.PRON.1S) [56], o (he.PRON.M.3S) [55], uh (er.IM) [52], yr (the.DET.DEF) [51], wedi (after.PREP) [42], dw (be.V.1S.PRES) [41], oedd (be.V.3S.IMPERF) [41], i (to.PREP) [37], y (the.DET.DEF) [34], dyna (that_is.ADV) [33], wel (well.IM) [32], ddim (not.ADV+SM) [31], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [31], ydy (be.V.3S.PRES) [28], yn (in.PREP) [28], efo (with.PREP) [27], ni (we.PRON.1P) [27], fi (I.PRON.1S+SM) [25], ond (but.CONJ) [25], ia (yes.ADV) [24], bod (be.V.INFIN) [23], nhw (they.PRON.3P) [23], na (no.ADV) [22], fel (like.CONJ) [19], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [16], hi (she.PRON.F.3S) [16], wneud (make.V.INFIN+SM) [16], achos (because.CONJ) [15], yna (there.ADV) [15], iawn (OK.ADV) [14], ac (and.CONJ) [13], un (one.NUM) [13], o (of.PREP) [12], siarad (talk.V.INFIN) [12], wyt (be.V.2S.PRES) [12], am (for.PREP) [11], fo (he.PRON.M.3S) [11], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [11], um (um.IM) [11], wedyn (afterwards.ADV) [11], pwy (who.PRON) [10], rŵan (now.ADV) [10], â (with.PREP) [9], be (what.INT) [9], cael (get.V.INFIN) [9], deud (say.V.INFIN) [9], fan (place.N.MF.SG+SM) [9], hefyd (also.ADV) [9], oedden (be.V.3P.IMPERF) [9], dod (come.V.INFIN) [8], gwybod (know.V.INFIN) [8], iawn (very.ADV) [8], mynd (go.V.INFIN) [8], sy (be.V.3S.PRES.REL) [8], cofio (remember.V.INFIN) [7], debyg (similar.ADJ+SM) [7], dydd (day.N.M.SG) [7], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [7], lle (where.INT) [7], meddwl (think.V.INFIN) [7], nac (PRT.NEG) [7], oedden (be.V.1P.IMPERF) [7], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [7], diwrnod (day.N.M.SG) [6], maen (be.V.3P.PRES) [6], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [6], plant (child.N.M.PL) [6], union (exact.ADJ) [6], arall (other.ADJ) [5], credu (believe.V.INFIN) [5], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [5], darllen (read.V.INFIN) [5], do (yes.ADV.PAST) [5], dwy (two.NUM.F) [5], dywyll (dark.ADJ+SM) [5], heddiw (today.ADV) [5], llall (other.PRON) [5], neb (anyone.PRON) [5], Sul (Sunday.N.M.SG) [5], teulu (family.N.M.SG) [5], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [5], ar (on.PREP) [4], beth (what.INT) [4], byd (world.N.M.SG) [4], cofia (remember.V.2S.IMPER) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [4], di (you.PRON.2S+SM) [4], dim (not.ADV) [4], edrych (look.V.INFIN) [4], enwau (names.N.M.PL) [4], eraill (others.PRON) [4], erioed (never.ADV) [4], gallu (be_able.V.INFIN) [4], ganwyd (be_born.V.0.PAST.[or].sing.V.0.PAST+SM) [4], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [4], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [4], i_gyd (all.ADJ) [4], lle (place.N.M.SG) [4], os (if.CONJ) [4], peth (thing.N.M.SG) [4], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [4], wir (true.ADJ+SM) [4], yma (here.ADV) [4], yn_ôl (back.ADV) [4], aros (wait.V.INFIN) [3], bach (small.ADJ) [3], bam (why?.ADV+SM) [3], blant (child.N.M.PL+SM) [3], boeni (worry.V.INFIN+SM) [3], chwe_deg (sixty.NUM) [3], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [3], dim_ond (only.ADV) [3], dwywaith (twice.ADV) [3], dysgu (teach.V.INFIN) [3], ers (since.PREP) [3], gael (get.V.INFIN+SM) [3], gobeithio (hope.V.INFIN) [3], gweld (see.V.INFIN) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [3], lot (lot.QUAN) [3], mi (PRT.AFF) [3], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [3], mmhm (mmhm.IM) [3], modryb (aunt.N.F.SG) [3], na ((n)or.CONJ) [3], neu (or.CONJ) [3], o_blaen (before.ADV) [3], oed (age.N.M.SG) [3], penblwydd (birthday.N.M.SG) [3], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [3], siŵr (sure.ADJ) [3], taw (that.CONJ) [3], timod (know.V.2S.PRES) [3], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [3], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [3], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [3], wrth_gwrs (of_course.ADV) [3], yli (you_know.IM) [3], ysgrifennu (write.V.INFIN) [3], ail (second.ORD) [2], amser (time.N.M.SG) [2], ardderchog (excellent.ADJ) [2], at (to.PREP) [2], ateb (answer.V.INFIN) [2], atebiad (reply.N.M.SG) [2], awr (hour.N.F.SG) [2], basai (be.V.3S.PLUPERF) [2], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [2], beirniad (adjudicator.N.M.SG) [2], bethau (things.N.M.PL+SM) [2], biti (pity.N.M.SG+SM) [2], braidd (rather.ADV) [2], buest (be.V.2S.PAST) [2], bwrdd (table.N.M.SG) [2], can (can.N.M.SG) [2], cant (hundred.N.M.SG) [2], ceffylau (horses.N.M.PL) [2], chi (you.PRON.2P) [2], cwrdd (meet.V.INFIN) [2], ddarllen (read.V.INFIN+SM) [2], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [2], ddyn (man.N.M.SG+SM) [2], dôth (come.V.3S.PAST) [2], dries (try.V.1S.PAST+SM) [2], dros (over.PREP+SM) [2], dyfodol (future.N.M.SG) [2], dynes (woman.N.F.SG) [2], efallai (perhaps.CONJ) [2], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [2], eto (again.ADV) [2], felly (so.ADV) [2], ferch (girl.N.F.SG+SM) [2], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [2], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [2], glas (blue.ADJ) [2], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [2], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [2], hanner (half.N.M.SG) [2], hen (old.ADJ) [2], honna (claim.V.2S.IMPER) [2], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hwyrach (perhaps.ADV) [2], hym (hmm.IM) [2], hyn (this.PRON.DEM.SP) [2], hynna (that.PRON.DEM.SP) [2], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [2], isio (want.N.M.SG) [2], lawer (many.QUAN+SM) [2], lladd (kill.V.INFIN) [2], llyfr (book.N.M.SG) [2], llygaid (eyes.N.M.PL) [2], marw (die.V.INFIN) [2], merch (girl.N.F.SG) [2], merched (girl.N.F.PL) [2], mm (mm.IM) [2], mor (so.ADV) [2], na (who_not.PRON.REL.NEG) [2], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [2], na (PRT.NEG) [2], ofn (fear.N.M.SG) [2], pan (when.CONJ) [2], pasio (pass.V.INFIN) [2], priodas (marriage.N.F.SG) [2], raid (necessity.N.M.SG+SM) [2], rhyfel (war.N.MF.SG) [2], roid (give.V.INFIN+SM) [2], ryw (some.PREQ+SM) [2], sgwennu (write.V.INFIN) [2], tria (try.V.2S.IMPER) [2], tri_deg (thirty.NUM) [2], trwy (through.PREP) [2], waith (work.N.F.SG+SM) [2], ŵan (now.ADV) [2], wlad (country.N.F.SG+SM) [2], wnaethon (do.V.3P.PAST+SM) [2], yw (be.V.3S.PRES) [2], abiéc (alphabet.N.M.SG) [1], acw (over there.ADV) [1], adeg (time.N.F.SG) [1], adre (home.ADV) [1], afon (river.N.F.SG) [1], allan (out.ADV) [1], allu (be_able.V.INFIN+SM) [1], altro (alter.V.INFIN) [1], amdanaf (for_me.PREP+PRON.1S) [1], amdano (for_him.PREP+PRON.M.3S) [1], aml (frequent.ADJ) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], ar_ôl (after.PREP) [1], aton (to_us.PREP+PRON.1P) [1], awydd (desire.N.M.SG) [1], basech (be.V.2P.PLUPERF) [1], basio (pass.V.INFIN+SM) [1], ben_blwydd (birthday.N.M.SG+SM) [1], berthyn (relative.N.M.SG+SM.[or].belong.V.3S.PRES+SM.[or].belong.V.INFIN+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [1], blaen (plain.ADJ+SM) [1], bob (each.PREQ+SM) [1], bore (morning.N.M.SG) [1], bresant (present.N.M.SG+SM) [1], brif (principal.PREQ+SM) [1], brifenw (surname.N.M.SG+SM) [1], briod (proper.ADJ+SM) [1], bues (be.V.1S.PAST) [1], buon (be.V.3P.PAST) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], byth (never.ADV) [1], byw (live.V.INFIN) [1], bywyd (life.N.M.SG) [1], Camwy (name) [1], capel (chapel.N.M.SG) [1], cefn (back.N.M.SG) [1], chwaith (neither.ADV) [1], clywes (hear.V.1G.PAST) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], cyfri (cover.V.2S.PRES) [1], Cymro (Welsh_person.N.M.SG) [1], Cymru_Plant (name) [1], cynta (first.ORD) [1], cystadleuaeth (competition.N.F.SG) [1], da (be.IM+SM) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], dad (father.N.M.SG+SM) [1], dada (Daddy.N.M.SG) [1], daid (grandfather.N.M.SG+SM) [1], dal (still.ADV) [1], dau (two.NUM.M) [1], dau_ddeg (twenty.NUM) [1], dda (good.ADJ+SM) [1], ddeall (understand.V.INFIN+SM) [1], ddeg (ten.NUM+SM) [1], ddeud (say.V.INFIN+SM) [1], ddi (she.PRON.F.3S) [1], ddiddorol (interesting.ADJ+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [1], ddod (come.V.INFIN+SM) [1], ddoe (yesterday.ADV) [1], ddoson (come.V.3P.PAST+SM) [1], de (be.IM+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], deallt (understand.V.INFIN) [1], deg (ten.NUM) [1], deudaist (say.V.2S.PAST) [1], diddorol (interesting.ADJ) [1], digwydd (happen.V.INFIN) [1], diwetha (last.ADJ) [1], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [1], doeddet (be.V.2S.IMPERF.NEG) [1], dos (go.V.2S.IMPER) [1], doth (come.V.3S.PAST) [1], drio (try.V.INFIN+SM) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], dyddiad (date.N.M.SG) [1], Dyffryn (name) [1], dynion (men.N.M.PL) [1], edrych (look.V.2S.IMPER) [1], edrycha (look.V.2S.IMPER) [1], ein (our.ADJ.POSS.1P) [1], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], eu (their.ADJ.POSS.3P) [1], faint (size.N.M.SG+SM) [1], fam (mother.N.F.SG+SM) [1], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [1], fasen (be.V.1P.PLUPERF+SM) [1], fe (PRT.AFF) [1], fe (he.PRON.M.3S) [1], fechgyn (boys.N.M.PL+SM) [1], feddwl (think.V.INFIN+SM) [1], fenthyg (lend.V.INFIN+SM) [1], ffordd (way.N.F.SG) [1], fod (be.V.INFIN+SM) [1], fodryb (aunt.N.F.SG+SM) [1], fwya (biggest.ADJ.SUP+SM) [1], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [1], fynd (go.V.INFIN+SM) [1], gaea (winter.N.M.SG) [1], gaethon (get.V.1P.PAST+SM) [1], galla (be_able.V.1S.PRES) [1], galli (be_able.V.2S.PRES) [1], gallodd (be_able.V.3S.PAST) [1], gallu (capability.N.M.SG.[or].be_able.V.INFIN) [1], gefn (back.N.M.SG+SM) [1], gest (get.V.2S.PAST+SM) [1], glywes (hear.V.1G.PAST+SM) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], go_lew (rather.ADV) [1], gorffen (complete.V.INFIN) [1], gweithio (work.V.INFIN) [1], gwely (bed.N.M.SG) [1], gweud (say.V.INFIN) [1], gŵr (man.N.M.SG) [1], gwranda (listen.V.2S.IMPER) [1], gwrdd (meeting.V.INFIN+SM) [1], gwrdd (meet.V.INFIN+SM) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], Gymro (Welsh_person.N.M.SG+SM) [1], Gymry (Welsh_people.N.M.PL+SM) [1], gynt (earlier.ADJ+SM) [1], gyrru (drive.V.INFIN) [1], hawdd (easy.ADJ) [1], helpio (help.V.INFIN) [1], helpu (help.V.INFIN) [1], hir (long.ADJ) [1], honna (that.PRON.DEM.F.SG.[or].claim.V.2S.IMPER.[or].claim.V.3S.PRES) [1], honno (that.PRON.DEM.F.SG) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [1], hwnnw (that.ADJ.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], ifanc (young.ADJ) [1], i_fewn (in.PREP) [1], inni (to_us.PREP+PRON.1P) [1], ladd (kill.V.INFIN+SM) [1], lai (smaller.ADJ.COMP+SM) [1], lleill (others.PRON) [1], llyfrau (books.N.M.PL) [1], llynedd (last year.ADV) [1], lyfr (book.N.M.SG+SM) [1], maen (stone.N.M.SG.[or].be.V.3P.PRES) [1], mam (mother.N.F.SG) [1], Mam (name) [1], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], methu (fail.V.INFIN) [1], mis (month.N.M.SG) [1], mwy (more.ADJ.COMP) [1], na (no.ADV.[or].(n)or.CONJ.[or].than.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], naci (no.ADV) [1], naddo (no.ADV.PAST) [1], nage (no.ADV) [1], Nain (name) [1], neis (nice.ADJ) [1], Nerys (name) [1], nos (night.N.F.SG) [1], o (from.PREP) [1], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], ochr (side.N.F.SG) [1], ofnadwy (terrible.ADJ) [1], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [1], o_hyd (always.ADV) [1], ormod (too_much.QUANT+SM) [1], pawb (everyone.PRON) [1], penillion (verses.N.M.PL) [1], perthyn (belong.V.INFIN) [1], pethau (things.N.M.PL) [1], plantod (child.N.M.PL) [1], pnawn (afternoon.N.M.SG) [1], poeni (worry.V.INFIN) [1], presant (present.N.M.SG) [1], prifddinas (capital.N.F.SG) [1], rai (some.PRON+SM) [1], ran (part.N.F.SG+SM) [1], rei (some.PREQ+SM) [1], rhai (some.PRON) [1], rhain (these.PRON) [1], rhodd (gift.N.F.SG.[or].give.V.3S.PAST) [1], rhyw (some.PREQ) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], rhywun (someone.N.M.SG) [1], Ricardo (name) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [1], rywle (somewhere.N.M.SG+SM) [1], rywun (someone.N.M.SG+SM) [1], Saesneg (English.N.F.SG) [1], saith (seven.NUM) [1], sgrifennu (write.V.INFIN) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], synnu (astonish.V.INFIN) [1], ta_beth (anyway.ADV) [1], tebyg (similar.ADJ) [1], tries (try.V.1S.PAST) [1], ugain (twenty.NUM) [1], unrhyw (any.ADJ) [1], wallt (hair.N.M.SG+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], weld (see.V.INFIN+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], werthfawr (valuable.ADJ+SM) [1], wna (do.V.1S.PRES+SM) [1], wnei (do.V.2S.PRES+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wraig (wife.N.F.SG+SM) [1], wrth (by.PREP) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], ychydig (a_little.QUAN) [1], ydw (be.V.1S.PRES) [1], ydyn (be.V.3P.PRES) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_doedd (be.V.3S.IMPERF.TAG) [1], yn_doedden (be.V.3P.IMPERF.TAG) [1], yr (that.PRON.REL) [1], ysgol (school.N.F.SG) [1],

Words with language tag: cym&spa (116)

ah (ah.IM) [19], oh (oh.IM) [17], Anwen (name) [5], Gary (name) [5], Alwyn (name) [4], Coleman (name) [4], Chris (name) [3], Ein_Rhyfel_Ni (name) [3], Esquel (name) [3], Geraint (name) [3], Louise (name) [3], Mam (name) [3], Nerys (name) [3], Colemans (name) [2], Drafod (name) [2], Dwynwen (name) [2], Efa (name) [2], eh (eh.IM) [2], Elen (name) [2], Iona (name) [2], Jamie (name) [2], Nina (name) [2], Robert (name) [2], Trelew (name) [2], Alys (name) [1], Beibl (name) [1], Betty (name) [1], Bill (name) [1], Cymru_Plant (name) [1], Firas (name) [1], Florence (name) [1], Isolde (name) [1], Jacob (name) [1], John_Richards (name) [1], Martino (name) [1], Paloma (name) [1], Pedra (name) [1], Reynardo (name) [1], Rhys_Coleman (name) [1], Ricardo (name) [1], Richards (name) [1], Rita (name) [1], Sian_Richards (name) [1],

Words with language tag: spa (76)

claro (of_course.E) [3], está (be.V.3S.PRES) [3], hogar (home.N.M.SG) [3], que (that.CONJ) [3], abogada (solicitor.N.F.SG) [2], ajá (aha.IM) [2], al (to_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [2], bueno (well.E) [2], casilla (box.N.F.SG) [2], cien (hundred.NUM) [2], digo (tell.V.1S.PRES) [2], llena (full.ADJ.F.SG.[or].fill.V.2S.IMPER.[or].fill.V.3S.PRES) [2], matrimonio (marriage.N.M.SG) [2], no (not.ADV) [2], setenta (seventy.NUM) [2], y (and.CONJ) [2], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [2], atuendo (outfit.N.M.SG) [1], bretón (Breton.N.M.SG) [1], buenos (well.ADJ.M.PL) [1], casillas (boxes.N.F.SG) [1], che (mate.N.M.SG) [1], cinco (five.NUM) [1], como (like.CONJ) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], días (day.N.M.PL) [1], documento (document.N.M.SG.[or].document.V.1S.PRES) [1], documento (document.N.M.SG) [1], documentos (document.N.M.PL) [1], ejemplo (example.N.M.SG) [1], él (he.PRON.SUB.M.3S) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], experiencia (experience.N.F.SG) [1], familia (family.N.F.SG) [1], farmacéutica (pharmaceutical.N.F.SG) [1], hacer (do.V.INFIN) [1], invitación (invitation.N.F.SG) [1], jubilación (retirement.N.F.SG) [1], justo (just.ADJ.M.SG) [1], lo (him.PRON.OBJ.M.3S) [1], ochocientos (eight_hundred.N.M.PL) [1], octubre (October.N.M.SG) [1], pajaritos (unk) [1], pero (but.CONJ) [1], pistolero (gunman.N.M.SG) [1], por (for.PREP) [1], señor (gentleman.N.M.SG) [1], (yes.ADV) [1], sombreros (hat.N.M.PL) [1], sur (south.N.M.SG) [1], tiene (have.V.3S.PRES) [1], un (one.DET.INDEF.M.SG) [1], una (a.DET.INDEF.F.SG) [1], uno (one.PRON.M.SG) [1], volver (return.V.INFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia42: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.