PATAGONIA - Patagonia7
Word frequency

Words with language tag: cym (7594)

yn (PRT) [486], hi (she.PRON.F.3S) [236], yr (the.DET.DEF) [236], ia (yes.ADV) [193], oedd (be.V.3S.IMPERF) [190], i (I.PRON.1S) [188], a (and.CONJ) [187], i (to.PREP) [171], mae (be.V.3S.PRES) [160], wedi (after.PREP) [154], nhw (they.PRON.3P) [145], ddim (not.ADV+SM) [117], y (the.DET.DEF) [116], mynd (go.V.INFIN) [112], o (of.PREP) [100], ond (but.CONJ) [100], bod (be.V.INFIN) [97], yn (in.PREP) [97], yna (there.ADV) [94], uh (er.IM) [86], efo (with.PREP) [82], deud (say.V.INFIN) [77], o (he.PRON.M.3S) [77], na (no.ADV) [76], dw (be.V.1S.PRES) [74], achos (because.CONJ) [58], ti (you.PRON.2S) [54], wedyn (afterwards.ADV) [52], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [47], dod (come.V.INFIN) [45], un (one.NUM) [43], mm (mm.IM) [42], siŵr (sure.ADJ) [42], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [42], fo (he.PRON.M.3S) [41], sy (be.V.3S.PRES.REL) [39], dyna (that_is.ADV) [38], gweld (see.V.INFIN) [37], maen (be.V.3P.PRES) [36], dydd (day.N.M.SG) [35], fan (place.N.MF.SG+SM) [35], gwybod (know.V.INFIN) [35], ni (we.PRON.1P) [35], rŵan (now.ADV) [34], cael (get.V.INFIN) [32], isio (want.N.M.SG) [32], ac (and.CONJ) [30], be (what.INT) [30], fi (I.PRON.1S+SM) [30], wel (well.IM) [30], ie (yes.ADV) [29], am (for.PREP) [28], oedden (be.V.3P.IMPERF) [28], os (if.CONJ) [27], wneud (make.V.INFIN+SM) [27], ar (on.PREP) [25], neu (or.CONJ) [25], yn_ôl (back.ADV) [24], â (with.PREP) [23], fod (be.V.INFIN+SM) [23], pwy (who.PRON) [23], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [23], bach (small.ADJ) [22], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [22], fynd (go.V.INFIN+SM) [22], dim (not.ADV) [20], diwrnod (day.N.M.SG) [19], mi (PRT.AFF) [19], ryw (some.PREQ+SM) [18], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [18], (house.N.M.SG) [18], wrth (by.PREP) [18], capel (chapel.N.M.SG) [17], ddoe (yesterday.ADV) [17], fewn (in.PREP+SM) [17], neis (nice.ADJ) [17], yma (here.ADV) [17], acw (over there.ADV) [16], bydd (be.V.3S.FUT) [16], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [16], efallai (perhaps.CONJ) [16], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [16], fel (like.CONJ) [16], lle (where.INT) [16], lot (lot.QUAN) [16], ydy (be.V.3S.PRES) [16], credu (believe.V.INFIN) [15], pan (when.CONJ) [15], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [15], bore (morning.N.M.SG) [14], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [13], iawn (OK.ADV) [13], blwyddyn (year.N.F.SG) [12], bob (each.PREQ+SM) [12], côr (choir.N.M.SG) [12], do (yes.ADV.PAST) [12], Gwener (Friday.N.F.SG) [12], hefyd (also.ADV) [12], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [12], i_gyd (all.ADJ) [12], meddai (say.V.3S.IMPERF) [12], plant (child.N.M.PL) [12], um (um.IM) [12], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [12], ynde (isn't_it.IM) [12], arall (other.ADJ) [11], cofio (remember.V.INFIN) [11], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [11], gael (get.V.INFIN+SM) [11], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [11], mewn (in.PREP) [11], mis (month.N.M.SG) [11], pam (why?.ADV) [11], reit (quite.ADV) [11], tri (three.NUM.M) [11], bobl (people.N.F.SG+SM) [10], di (you.PRON.2S+SM) [10], fach (small.ADJ+SM) [10], ychydig (a_little.QUAN) [10], bwyd (food.N.M.SG) [9], cyn (before.PREP) [9], dda (good.ADJ+SM) [9], faint (size.N.M.SG+SM) [9], gen (with.PREP) [9], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [9], raid (necessity.N.M.SG+SM) [9], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [9], un_deg (ten.NUM) [9], agor (open.V.INFIN) [8], ar_ôl (after.PREP) [8], aros (wait.V.INFIN) [8], bachgen (boy.N.M.SG) [8], blino (tire.V.INFIN) [8], canu (sing.V.INFIN) [8], car (car.N.M.SG) [8], chi (you.PRON.2P) [8], criw (crew.N.M.SG) [8], dan (be.V.1P.PRES) [8], dechrau (begin.V.INFIN) [8], es (go.V.1S.PAST) [8], ferch (girl.N.F.SG+SM) [8], giât (gate.N.F.SG) [8], gloch (bell.N.F.SG+SM) [8], goriad (key.N.M.SG) [8], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [8], nesaf (next.ADJ.SUP) [8], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [8], pnawn (afternoon.N.M.SG) [8], wraig (wife.N.F.SG+SM) [8], wyt (be.V.2S.PRES) [8], amser (time.N.M.SG) [7], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [7], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [7], ddi (she.PRON.F.3S) [7], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [7], digon (enough.QUAN) [7], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [7], disgwyl (expect.V.INFIN) [7], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [7], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [7], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [7], ffarm (farm.N.F.SG) [7], fyny (up.ADV) [7], gorffen (complete.V.INFIN) [7], gweithio (work.V.INFIN) [7], gŵr (man.N.M.SG) [7], hogan (girl.N.F.SG) [7], hunain (self.PRON.PL) [7], hynny (that.PRON.DEM.SP) [7], llall (other.PRON) [7], llawer (many.QUAN) [7], merch (girl.N.F.SG) [7], mil (thousand.N.F.SG) [7], naw (nine.NUM) [7], newid (change.V.INFIN) [7], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [7], talu (pay.V.INFIN) [7], tan (until.PREP) [7], welais (see.V.1S.PAST+SM) [7], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [7], aeth (go.V.3S.PAST) [6], alw (call.V.INFIN+SM) [6], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [6], awydd (desire.N.M.SG) [6], blant (child.N.M.PL+SM) [6], chwaith (neither.ADV) [6], chwech (six.NUM) [6], cinio (dinner.N.M.SG) [6], cofia (remember.V.2S.IMPER) [6], dau (two.NUM.M) [6], dau_ddeg (twenty.NUM) [6], ddoth (come.V.3S.PAST+SM) [6], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [6], edrych (look.V.INFIN) [6], ein (our.ADJ.POSS.1P) [6], ers (since.PREP) [6], eu (their.ADJ.POSS.3P) [6], fawr (big.ADJ+SM) [6], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [6], gallu (be_able.V.INFIN) [6], gès (clue.N.M.SG) [6], gwerthu (sell.V.INFIN) [6], neithiwr (last_night.ADV) [6], nos (night.N.F.SG) [6], o (from.PREP) [6], oedden (be.V.1P.IMPERF) [6], papurau (papers.N.M.PL) [6], pethau (things.N.M.PL) [6], pobl (people.N.F.SG) [6], weld (see.V.INFIN+SM) [6], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [6], adre (home.ADV) [5], byw (live.V.INFIN) [5], ddeud (say.V.INFIN+SM) [5], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [5], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [5], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [5], dwy (two.NUM.F) [5], faset (be.V.2S.PLUPERF+SM) [5], gadael (leave.V.INFIN) [5], galw (call.V.INFIN) [5], gwraig (wife.N.F.SG) [5], gwynt (wind.N.M.SG) [5], hanner (half.N.M.SG) [5], hen (old.ADJ) [5], hunan (self.PRON.SG) [5], licio (like.V.INFIN) [5], mawr (big.ADJ) [5], na ((n)or.CONJ) [5], peth (thing.N.M.SG) [5], popeth (everything.N.M.SG) [5], rhaid (necessity.N.M.SG) [5], rhoid (give.V.INFIN) [5], roid (give.V.INFIN+SM) [5], rywun (someone.N.M.SG+SM) [5], sych (dry.ADJ) [5], tynnu (draw.V.INFIN) [5], wrthaf (to_me.PREP+PRON.1S) [5], ydyn (be.V.3P.PRES) [5], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [5], yno (there.ADV) [5], yr (that.PRON.REL) [5], aeson (go.V.1P.PAST) [4], afon (river.N.F.SG) [4], allan (out.ADV) [4], andros (exceptionally.ADV) [4], anghofio (forget.V.INFIN) [4], arna (on_me.PREP+PRON.1S) [4], arno (on_him.PREP+PRON.M.3S) [4], at (to.PREP) [4], awr (hour.N.F.SG) [4], beth (what.INT) [4], blaen (front.N.M.SG) [4], bwrdd (table.N.M.SG) [4], bws (bus.N.M.SG) [4], cant (hundred.N.M.SG) [4], cychwyn (start.V.INFIN) [4], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [4], ddau (two.NUM.M+SM) [4], ddiweddar (recent.ADJ+SM) [4], dim_byd (nothing.ADV) [4], diwedd (end.N.M.SG) [4], dyn (man.N.M.SG) [4], ella (maybe.ADV) [4], fasen (be.V.3P.PLUPERF+SM) [4], fath (type.N.F.SG+SM) [4], fe (PRT.AFF) [4], ffordd (way.N.F.SG) [4], fydden (be.V.3P.COND+SM) [4], fyswn (finger.V.1S.IMPERF+SM) [4], gofyn (ask.V.INFIN) [4], golwg (view.N.F.SG) [4], gorfod (have_to.V.INFIN) [4], gormod (too_much.QUANT) [4], gornel (corner.N.F.SG+SM) [4], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [4], heddiw (today.ADV) [4], Iau (Thursday.N.M.SG) [4], ifanc (young.ADJ) [4], i_fewn (in.PREP) [4], intrest (interest.N.M.SG) [4], lawr (down.ADV) [4], lle (place.N.M.SG) [4], llygaid (eyes.N.M.PL) [4], mwy (more.ADJ.COMP) [4], neb (anyone.PRON) [4], neisiach (nice.ADJ.COMP) [4], ochr (side.N.F.SG) [4], pryd (when.INT) [4], pump (five.NUM) [4], ragor (more.QUAN+SM) [4], rai (some.PRON+SM) [4], sut (how.INT) [4], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [4], teulu (family.N.M.SG) [4], unig (only.PREQ) [4], wna (do.V.1S.PRES+SM) [4], arfer (use.V.INFIN) [3], bedwar (four.NUM.M+SM) [3], bues (be.V.1S.PAST) [3], bwyta (eat.V.INFIN) [3], bydden (be.V.3P.COND) [3], chwaer (sister.N.F.SG) [3], chwarae (play.V.INFIN) [3], clywed (hear.V.INFIN) [3], cymryd (take.V.INFIN) [3], dair (three.NUM.F+SM) [3], dangos (show.V.INFIN) [3], darn (piece.N.M.SG) [3], ddod (come.V.INFIN+SM) [3], ddrud (expensive.ADJ+SM) [3], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [3], de (be.IM+SM) [3], deuddeg (twelve.NUM) [3], deudodd (say.V.3S.PAST) [3], diwethaf (last.ADJ) [3], doedd (be.V.3S.IMPERF.NEG) [3], dri (three.NUM.M+SM) [3], drist (sad.ADJ+SM) [3], dyddiau (day.N.M.PL) [3], eich (your.ADJ.POSS.2P) [3], eistedd (sit.V.INFIN) [3], eleni (this year.ADV) [3], erbyn (by.PREP) [3], felly (so.ADV) [3], ffwrdd (way.N.M.SG) [3], fues (be.V.1S.PAST+SM) [3], fwyd (food.N.M.SG+SM) [3], ganu (sing.V.INFIN+SM) [3], gau (close.V.INFIN+SM) [3], gweli (see.V.2S.PRES) [3], gyda (with.PREP) [3], hynna (that.PRON.DEM.SP) [3], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [3], jelys (jealous.ADJ) [3], llosgi (burn.V.INFIN) [3], lluniau (pictures.N.M.PL) [3], mab (son.N.M.SG) [3], mam (mother.N.F.SG) [3], meddwl (think.V.INFIN) [3], mmhm (mmhm.IM) [3], naddo (no.ADV.PAST) [3], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [3], orffen (complete.V.INFIN+SM) [3], organ (organ.N.F.SG) [3], pasio (pass.V.INFIN) [3], pedair (four.NUM.F) [3], penblwydd (birthday.N.M.SG) [3], pres (money.N.M.SG) [3], prynu (buy.V.INFIN) [3], rhoi (give.V.INFIN) [3], siarad (talk.V.INFIN) [3], sylw (comment.N.M.SG) [3], syth (straight.ADJ) [3], tacluso (tidy.V.INFIN) [3], te (tea.N.M.SG) [3], thŷ (house.N.M.SG+AM) [3], top (top.N.M.SG) [3], tywydd (weather.N.M.SG) [3], w (ooh.IM) [3], wahân (separate.ADJ+SM) [3], weddw (widowed.ADJ+SM) [3], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [3], Wener (Friday.N.F.SG+SM) [3], wyth (eight.NUM) [3], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [3], ysgol (school.N.F.SG) [3], adra (homewards.ADV) [2], athrawes (teacher.N.F.SG) [2], babi (baby.N.MF.SG) [2], bag (bag.N.M.SG) [2], bapurau (papers.N.M.PL+SM) [2], basiodd (pass.V.3S.PAST+SM) [2], blaen (plain.ADJ+SM) [2], blynyddoedd (years.N.F.PL) [2], bodd (pleasure.N.M.SG) [2], bòs (boss.N.M.SG) [2], bòsys (boss.N.M.PL) [2], brawd (brother.N.M.SG) [2], buodd (be.V.3S.PAST) [2], bymtheg (fifteen.NUM+SM) [2], bysys (buses.N.M.PL) [2], cadair (chair.N.F.SG) [2], cardiau (cards.N.F.PL) [2], cartref (home.N.M.SG) [2], cau (close.V.INFIN) [2], cwrdd (meet.V.INFIN) [2], cyrraedd (arrive.V.INFIN) [2], dalu (pay.V.INFIN+SM) [2], damwain (befall.V.INFIN) [2], dawel (quiet.ADJ+SM) [2], ddeudais (say.V.1S.PAST+SM) [2], ddiwrnod (day.N.M.SG+SM) [2], ddrwg (bad.ADJ+SM) [2], deall (understand.V.INFIN) [2], dechrau (beginning.N.M.SG) [2], difrifol (serious.ADJ) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], drud (expensive.ADJ) [2], dŵr (water.N.M.SG) [2], dwyn (take.V.INFIN) [2], dychryn (frighten.V.INFIN) [2], dynnu (draw.V.INFIN+SM) [2], e (he.PRON.M.3S) [2], enw (name.N.M.SG) [2], erioed (never.ADV) [2], est (go.V.2S.PAST) [2], ffenest (window.N.F.SG) [2], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [2], fory (tomorrow.ADV) [2], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], fyddech (be.V.2P.COND+SM) [2], gaeson (get.V.1P.PAST+SM) [2], glos (tight.ADJ+SM) [2], go (rather.ADV) [2], gobeithio (hope.V.INFIN) [2], gofio (remember.V.INFIN+SM) [2], golau (light.N.M.SG) [2], go_lew (rather.ADV) [2], Gorffennaf (July.N.M.SG) [2], griw (crew.N.M.SG+SM) [2], gwaith (time.N.F.SG) [2], gweiddi (shout.V.INFIN) [2], gwenyn (bees.N.F.PL) [2], gwneud (make.V.INFIN) [2], gymaint (so much.ADJ+SM) [2], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [2], hapus (happy.ADJ) [2], helpu (help.V.INFIN) [2], hir (long.ADJ) [2], hogyn (lad.N.M.SG) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hwnna (that.PRON.DEM.M.SG) [2], hyn (this.PRON.DEM.SP) [2], iawn (very.ADV) [2], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [2], jyst (just.ADV) [2], lawer (many.QUAN+SM) [2], lifft (lift.N.M.SG) [2], llai (smaller.ADJ.COMP) [2], llawn (full.ADJ) [2], llun (picture.N.M.SG) [2], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [2], Mercher (Wednesday.N.F.SG) [2], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [2], mor (so.ADV) [2], myll (bad_temper.N.M.SG) [2], na (PRT.NEG) [2], nabod (know_someone.V.INFIN) [2], nac (PRT.NEG) [2], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [2], nes (nearer.ADJ.COMP) [2], nôl (fetch.V.INFIN) [2], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [2], oed (age.N.M.SG) [2], oedden (be.V.13P.IMPERF) [2], oer (cold.ADJ) [2], ofnadwy (terrible.ADJ) [2], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [2], olwynion (wheel.N.F.PL) [2], oparesion (operation.N.M.SG) [2], paid (stop.V.2S.IMPER) [2], pensiwn (pension.N.M.SG) [2], posib (possible.ADJ) [2], priodi (marry.V.INFIN) [2], pum (five.NUM) [2], rargian (heavens.E) [2], rhai (some.PRON) [2], rhannu (divide.V.INFIN) [2], rheina (those.PRON) [2], rhyw (some.PREQ) [2], rhywbeth (something.N.M.SG) [2], roi (give.V.INFIN+SM) [2], ry (too.ADJ+SM) [2], Sbaen (name) [2], sgwennu (write.V.INFIN) [2], so (so.CONJ) [2], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [2], stumog (stomach.N.F.SG) [2], Sul (Sunday.N.M.SG) [2], symud (move.V.INFIN) [2], syrthio (fall.V.INFIN) [2], ta (be.IM) [2], torri (break.V.INFIN) [2], tro (turn.N.M.SG) [2], tsians (chance.N.F.SG) [2], tu (side.N.M.SG) [2], tua (towards.PREP) [2], unwaith (once.ADV) [2], wael (poorly.ADJ+SM) [2], waith (time.N.F.SG+SM) [2], welest (see.V.2S.PAST+SM) [2], well (better.ADJ.COMP+SM) [2], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [2], wreigan (little_woman.N.F.SG+SM) [2], wrthyn (to_them.PREP+PRON.3P) [2], y (that.PRON.REL) [2], ymddeol (retire.V.INFIN) [2], adref (homewards.ADV) [1], aethon (go.V.3P.PAST) [1], ai (or.CONJ) [1], allwn (be_able.V.1S.IMPERF+SM) [1], amdanyn (for_them.PREP+PRON.3P) [1], aml (frequent.ADJ) [1], amryw (several.PREQ) [1], anadlu (breathe.V.INFIN) [1], anferth (huge.ADJ) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], arferiad (custom.N.MF.SG) [1], argian (good_lord.IM) [1], ar_gyfer (for.PREP) [1], arnat (on_you.PREP+PRON.2S) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], awn (go.V.1P.PRES) [1], awyren (aeroplane.N.F.SG) [1], bagiau (bags.N.M.PL) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], basai (be.V.3S.PLUPERF) [1], basies (pass.V.1S.PAST) [1], baswn (be.V.1S.PLUPERF) [1], batsys (batch.N.M.PL) [1], bedydd (baptism.N.M.SG) [1], bedyddio (baptise.V.INFIN) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], ben (head.N.M.SG+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], beth_bynnag (anyway.ADV) [1], bildio (build.V.INFIN) [1], blaenau (fronts.N.M.PL) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blodeuo (flower.V.INFIN) [1], bocs (box.N.M.SG) [1], boeth (hot.ADJ+SM) [1], braf (fine.ADJ) [1], brinder (scarcity.N.M.SG+SM) [1], briodas (marriage.N.F.SG+SM) [1], brynu (buy.V.INFIN+SM) [1], bum (five.NUM+SM) [1], bump (five.NUM+SM) [1], busnes (business.N.MF.SG) [1], bwlb (bulb.N.M.SG) [1], bydda (be.V.1S.FUT) [1], byddi (be.V.2S.FUT) [1], byth (never.ADV) [1], cadeiriau (chairs.N.F.PL) [1], cadw (keep.V.INFIN) [1], can (can.N.M.SG) [1], canodd (sing.V.3S.PAST) [1], capeli (chapels.N.M.PL) [1], ceir (cars.N.M.PL) [1], cerdded (walk.V.INFIN) [1], chalon (heart.N.F.SG+AM) [1], chwe (six.NUM) [1], chweched (sixth.ORD) [1], chwilio (search.V.INFIN) [1], clodi (praise.V.INFIN) [1], clos (tight.ADJ) [1], clywed (hear.V.3S.IMPER) [1], codais (lift.V.1S.PAST) [1], codi (lift.V.INFIN) [1], coeden (tree.N.F.SG) [1], cofiais (remember.V.1S.PAST) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], corau (choirs.N.M.PL) [1], costio (cost.V.INFIN) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], cwbl (all.ADJ) [1], cwpwrdd (cupboard.N.M.SG) [1], cwyno (complain.V.INFIN) [1], cyflog (wage.N.MF.SG) [1], cyfrifiadur (computer.N.M.SG) [1], Cymru (Wales.N.F.SG.PLACE) [1], cyntaf (first.ORD) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], daith (journey.N.F.SG+SM) [1], ddamwain (befall.V.INFIN+SM) [1], ddangos (show.V.INFIN+SM) [1], ddau_ddeg (twenty.NUM+SM) [1], ddaw (come.V.3S.PRES+SM) [1], ddechreuasen (begin.V.3P.COND+SM) [1], ddeudaist (say.V.2S.PAST+SM) [1], ddim (nothing.N.M.SG+SM) [1], ddoes (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG+SM) [1], ddwy (two.NUM.F+SM) [1], ddyddiau (day.N.M.PL+SM) [1], dendio (tend.V.INFIN+SM) [1], deuda (say.V.2S.IMPER) [1], deudais (say.V.1S.PAST) [1], dewch (come.V.2P.IMPER) [1], dewis (choose.V.INFIN) [1], dillad (clothes.N.M.PL) [1], disgwyl (expect.V.2S.IMPER) [1], diweddar (recent.ADJ) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dorri (break.V.INFIN+SM) [1], doth (come.V.3S.PAST) [1], drafferth (trouble.N.MF.SG+SM) [1], draw (yonder.ADV) [1], dro (turn.N.M.SG+SM) [1], dros (over.PREP+SM) [1], drosodd (over.ADV+SM) [1], drwy (through.PREP+SM) [1], drysau (doors.N.M.PL) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dy (your.ADJ.POSS.2S) [1], (house.N.M.SG+SM) [1], dybed (I wonder.ADV+SM) [1], dyfrio (water.V.INFIN) [1], dylsen (ought_to.V.3P.PLUPERF) [1], dyma (this_is.ADV) [1], dynes (woman.N.F.SG) [1], dywedaist (say.V.2S.PAST) [1], dywedodd (say.V.3S.PAST) [1], edrych (look.V.2S.IMPER) [1], eglwys (church.N.F.SG) [1], eisio (want.N.M.SG) [1], emyn (hymn.N.M.SG) [1], enillodd (win.V.3S.PAST) [1], ennill (win.V.INFIN) [1], er (er.IM) [1], eraill (others.PRON) [1], ers_talwm (for_some_time.ADV) [1], esgob (bishop.N.M.SG) [1], esgus (excuse.N.M.SG) [1], eto (again.ADV) [1], fabi (baby.N.MF.SG+SM) [1], fag (bag.N.M.SG+SM) [1], falch (proud.ADJ+SM) [1], fasen (be.V.1P.PLUPERF+SM) [1], faswn (be.V.1S.PLUPERF+SM) [1], fedri (be_able.V.2S.PRES+SM) [1], ferched (girl.N.F.PL+SM) [1], ffair (fair.N.F.SG) [1], ffeindio (find.V.INFIN) [1], ffenestri (windows.N.F.PL) [1], ffôn (phone.N.M.SG) [1], ffonio (phone.V.INFIN) [1], ffrindiau (friends.N.M.PL) [1], ffrynt (front.N.M.SG) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fraint (privilege.N.MF.SG+SM) [1], frys (haste.N.M.SG+SM) [1], fu (be.V.3S.PAST+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fyddi (be.V.2S.FUT+SM) [1], fynnodd (insist.V.3S.PAST+SM) [1], fysai (finger.V.3S.IMPERF+SM) [1], gadair (chair.N.F.SG+SM) [1], gaiff (get.V.3S.PRES+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], gallen (be_able.V.3P.IMPER) [1], galw (call.V.2S.IMPER) [1], gan (with.PREP) [1], gar (car.N.M.SG+SM) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], gas (nasty.ADJ+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gawson (get.V.3P.PAST+SM) [1], gegin (kitchen.N.F.SG+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], giatau (gate.N.F.PL) [1], ginio (dinner.N.M.SG+SM) [1], glanhau (clean.V.INFIN) [1], glas (blue.ADJ) [1], glawio (rain.V.INFIN) [1], Glenys (name) [1], godi (lift.V.INFIN+SM) [1], goeden (tree.N.F.SG+SM) [1], gofalu (take_care.V.INFIN) [1], gofyn (ask.V.2S.IMPER.[or].ask.V.3S.PRES.[or].ask.V.INFIN) [1], gofynnais (ask.V.1S.PAST) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], golli (lose.V.INFIN+SM) [1], gorsedd (Gorsedd.N.F.SG) [1], gostio (cost.V.INFIN+SM) [1], gwaelod (bottom.N.M.SG) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwario (spend.V.INFIN) [1], gwasgu (squeeze.V.INFIN) [1], gwastad (flat.ADJ) [1], gwela (see.V.1S.PRES) [1], gwenwyn (poison.N.M.SG) [1], gwir (true.ADJ) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gwrdd (meet.V.INFIN+SM) [1], gwrddais (meet.V.1S.PAST+SM) [1], gwydr (glass.N.M.SG) [1], gŵyl (festival.N.F.SG) [1], gwyn (white.ADJ.M) [1], gyd (joint.ADJ+SM) [1], gymdoges (neighbour.N.F.SG+SM) [1], Gymraeg (Welsh.N.F.SG+SM) [1], gymryd (take.V.INFIN+SM) [1], gynnar (early.ADJ+SM) [1], gynnau (light.V.INFIN+SM) [1], gynnig (offer.V.INFIN+SM) [1], gynt (earlier.ADJ+SM) [1], gynta (first.ORD+SM) [1], gyntaf (first.ORD+SM) [1], haul (sun.N.M.SG) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], heibio (past.PREP) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], holi (ask.V.INFIN) [1], hon (this.PRON.DEM.F.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], hwylus (convenient.ADJ) [1], hynny (that.ADJ.DEM.SP) [1], i_lawr (down.ADV) [1], jiw (heavens.E) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], lawr (floor.N.M.SG+SM) [1], le (place.N.M.SG+SM) [1], lefydd (places.N.M.PL+SM) [1], liw (colour.N.M.SG+SM) [1], llais (voice.N.M.SG) [1], lleia (smallest.ADJ) [1], lleill (others.PRON) [1], llewygu (faint.V.INFIN) [1], llithro (slip.V.INFIN) [1], llong (ship.N.F.SG) [1], lloriau (floors.N.M.PL) [1], Llun (Monday.N.M.SG) [1], llwch (dust.N.M.SG) [1], llyfr (book.N.M.SG) [1], llygad (eye.N.M.SG) [1], llyn (lake.N.M.SG) [1], llywodraeth (government.N.F.SG) [1], Loegr (England.N.F.SG.PLACE+SM) [1], losgi (burn.V.INFIN+SM) [1], lwcus (lucky.ADJ) [1], mag (rear.V.3S.PRES) [1], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [1], medden (own.V.3P.IMPER) [1], meddwl (think.V.2S.IMPER) [1], mentro (venture.V.INFIN) [1], metr (metre.N.M.SG) [1], mohoni (not_her.PREP+PRON.F.3S) [1], mwya (biggest.ADJ.SUP) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], mynydd (mountain.N.M.SG) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], na (than.CONJ) [1], naci (no.ADV) [1], nad (who_not.PRON.REL.NEG) [1], nain (grandmother.N.F.SG) [1], nawfed (ninth.ORD) [1], nawr (now.ADV) [1], neges (message.N.F.SG) [1], neidio (jump.V.INFIN) [1], neidiodd (jump.V.3S.PAST) [1], newydd (new.ADJ) [1], ngŵr (man.N.M.SG+NM) [1], ninnau (we also.PRON.EMPH.1P) [1], oedfa (religious_meeting.N.F.SG) [1], oh (oh.IM) [1], ôl (rear.ADJ) [1], Orffennaf (July.N.M.SG+SM) [1], pafin (pavement.N.M.SG) [1], papur (paper.N.M.SG) [1], para (last.V.INFIN) [1], parc (park.N.M.SG) [1], pedwar (four.NUM.M) [1], pêl_droed (football.N.F.SG) [1], phopeth (everything.N.M.SG+AM) [1], phrynu (buy.V.INFIN+AM) [1], piau (own.V.INFIN) [1], pìls (pill.N.F.PL) [1], pob (each.PREQ) [1], pobi (bake.V.INFIN) [1], poeni (worry.V.INFIN) [1], pwlpit (pulp.V.2S.IMPERF) [1], pydru (rot.V.INFIN) [1], pythefnos (fortnight.N.MF.SG) [1], reina (those.PRON+SM) [1], rhatach (cheap.ADJ.COMP) [1], rhedeg (run.V.INFIN) [1], rhentu (rent.V.INFIN) [1], rhosyn (rose.N.M.SG) [1], rhydd (free.ADJ) [1], roid (give.V.0.IMPERF+SM.[or].give.V.INFIN+SM) [1], rois (give.V.1S.PAST+SM) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], rywfaint (amount.N.M.SG+SM) [1], sandwitshys (sandwich.N.M.SG) [1], Sbanish (Spanish.N.F.SG) [1], seithfed (seventh.ORD) [1], setlan (settle.V.3P.FUT) [1], slo (slow.ADJ) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], sownd (tightly_fixed.ADJ) [1], stêj (stage.N.M.SG) [1], stopio (stop.V.INFIN) [1], sychder (dryness.N.M.SG) [1], synnu (astonish.V.INFIN) [1], tad (father.N.M.SG) [1], taith (journey.N.F.SG) [1], tasai (be.V.3S.PLUPERF.HYP) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], te (be.IM) [1], teimlo (feel.V.INFIN) [1], teisen (cake.N.F.SG) [1], thraed (feet.N.MF.SG+AM) [1], timod (know.V.2S.PRES) [1], toes (unk) [1], trafod (transaction.N.M.SG) [1], trio (try.V.INFIN) [1], trip (trip.N.M.SG) [1], trwsio (mend.V.INFIN) [1], trwy (through.PREP) [1], tybed (I wonder.ADV) [1], tydy (unk) [1], tymor (season.N.M.SG) [1], uchel (high.ADJ) [1], unarddeg (an eleven.N.M.SG) [1], union (exact.ADJ) [1], unrhyw (any.ADJ) [1], waith (work.N.M.SG+SM) [1], wallgof (mad.ADJ+SM) [1], weithio (work.V.INFIN+SM) [1], welsoch (see.V.2P.PAST+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [1], ŵr (man.N.M.SG+SM) [1], wrthat (to_you.PREP+PRON.2S) [1], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], wrthon (to_us.PREP+PRON.1P) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], wythnos (week.N.F.SG) [1], ydach (be.V.2P.PRES) [1], yfed (drink.V.INFIN) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yndw (be.V.1S.PRES.EMPH) [1], yn_dydyn (be.V.3P.PRES.TAG) [1], Ynys_Moel (name) [1], yw (be.V.3S.PRES) [1],

Words with language tag: cym+eng (1)

ceir_s (cars.N.M.PL) [1],

Words with language tag: cym&spa (511)

ah (ah.IM) [149], oh (oh.IM) [56], eh (eh.IM) [49], Trelew (name) [9], Madryn (name) [7], Mair (name) [7], Siwan (name) [7], Catrin (name) [6], Plascoed (name) [6], Alwyn (name) [5], Calafate (name) [4], Carlota (name) [4], Cordoba (name) [4], Glenys (name) [4], Nerys (name) [4], Sylvia (name) [4], Comodoro (name) [3], Dafydd (name) [3], Dolafon (name) [3], Florence (name) [3], Gaiman (name) [3], hospital (hospital.N.M.SG) [3], Isabel (name) [3], Linda (name) [3], Ludmilla (name) [3], Marisol (name) [3], Rawson (name) [3], Trisha (name) [3], Alba (name) [2], Amada (name) [2], Andes (name) [2], Bryncrwn (name) [2], Buenos_Aires (name) [2], Calefate (name) [2], Clementine (name) [2], Consuelo (name) [2], Crescencia (name) [2], doctor (doctor.N.M.SG) [2], Edelmira (name) [2], Esquel (name) [2], Explore_Patagonia (name) [2], Felipa (name) [2], Fortunato (name) [2], Gerallt_Lloyd (name) [2], Gwawr (name) [2], Ieuan (name) [2], Isaura (name) [2], Jemima (name) [2], Lowri_Evans (name) [2], Lucio (name) [2], Mar_del_Plata (name) [2], Maria (name) [2], Moria (name) [2], Owens (name) [2], Pico_Trucado (name) [2], Pico_Truncado (name) [2], Susan (name) [2], Alicia_Bebb (name) [1], Amalia (name) [1], Angharad (name) [1], Belinda (name) [1], Bethel (name) [1], Cadi (name) [1], Camila (name) [1], Camwy (name) [1], Cantata_Navideña (name) [1], Caridad_Jones (name) [1], Carl (name) [1], Carmelo_Williams (name) [1], Carrefour (name) [1], Cecilia (name) [1], Como_Doro (name) [1], Conrado (name) [1], Crescencia_Sanchez (name) [1], Cruzita (name) [1], cuota (quota.N.F.SG) [1], Cynthia (name) [1], David (name) [1], Diane (name) [1], dólar (dollar.N.M.SG) [1], Drevelin (name) [1], Dylan (name) [1], Dylan_Price (name) [1], Edward_Hughes (name) [1], Eira (name) [1], Elizabeth (name) [1], Faustino (name) [1], Ffion (name) [1], Fflur (name) [1], Ford (name) [1], Frank_Jones (name) [1], Gabriela (name) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], Guilford (name) [1], Herbert (name) [1], Hilda (name) [1], hotel (hotel.N.M.SG) [1], Idrys (name) [1], Iliana (name) [1], Jack (name) [1], Jeremy_Stuart (name) [1], Jim (name) [1], Joan_Stanley (name) [1], John_Mostyn (name) [1], Julia (name) [1], Katherine (name) [1], Katherine_Hughes (name) [1], Kelly (name) [1], Las_Grintas (name) [1], Leticia (name) [1], Lleucu (name) [1], Lleucu_Evans (name) [1], Louise (name) [1], Lowri (name) [1], Lowri_Portman (name) [1], Margaret_Williams (name) [1], Maris (name) [1], Martina (name) [1], Martirio (name) [1], Maud (name) [1], Meleri (name) [1], Micaela (name) [1], Michelle (name) [1], Nesta (name) [1], Nigella (name) [1], Paquita (name) [1], Pascuala (name) [1], Patricia_Gordon (name) [1], Pedro (name) [1], pesos (weight.N.M.PL) [1], pizza (pizza.N.F.SG) [1], pizzas (pizza.N.F.PL) [1], Price (name) [1], Robert (name) [1], Rotary_Club (name) [1], Sali (name) [1], Seion (name) [1], Sioned_Owens (name) [1], Sonia (name) [1], steddfod (unk) [1], Telma (name) [1], Thomos (name) [1], Tomasa (name) [1], Ty_Gwyn (name) [1], Ulises (name) [1], Via (name) [1], Via_Blanca (name) [1], Wilfredo (name) [1], Winston_Lewis (name) [1],

Words with language tag: eng (9)

office (office.N.SG) [2], pressure (pressure.N.SG) [2], university (university.N.SG) [2], documents (document.N.PL) [1], keen (keen.ADJ) [1], mention (mention.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (111)

ajá (aha.IM) [7], asado (barbecue.N.M.SG) [5], pero (but.CONJ) [5], claro (of_course.E) [3], la (the.DET.DEF.F.SG) [3], porque (because.CONJ) [3], que (that.CONJ) [3], (yes.ADV) [3], así (thus.ADV) [2], bueno (well.E) [2], colectivo (collective.N.M.SG) [2], distinción (distinction.N.F.SG) [2], hermosas (beautiful.ADJ.F.PL) [2], museo (museum.N.M.SG) [2], no (not.ADV) [2], paseos (walk.N.M.PL) [2], tengo (have.V.1S.PRES) [2], título (title.N.M.SG) [2], turista (tourist.N.M) [2], a (to.PREP) [1], agropecuaria (agricultural.ADJ.F.SG) [1], ambulancias (ambulance.N.F.PL) [1], ancho (wide.N.M.SG) [1], asilo (asylum.N.M.SG) [1], bien (well.ADV) [1], campamentos (camp.N.M.PL) [1], casa (house.N.F.SG) [1], catarata (cataract.N.F.SG) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], cero (zero.N.M.SG) [1], circuito (circuit.N.M.SG) [1], colectivo (collective.ADJ.M.SG.[or].collective.N.M.SG) [1], colectivos (collective.N.M.PL) [1], como (like.CONJ) [1], cooperativa (co-op.N.F.SG) [1], cooperativa (cooperative.ADJ.F.SG.[or].co-op.N.F.SG) [1], de (of.PREP) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], director (manager.N.M.SG) [1], documentos (document.N.M.PL) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], en (in.PREP) [1], enferma (sick.ADJ.F.SG) [1], es (be.V.3S.PRES) [1], especialmente (specially.ADV) [1], estaba (be.V.13S.IMPERF) [1], fecha (date.N.F.SG) [1], hermoso (beautiful.ADJ.M.SG) [1], inaugurar (inaugurate.V.INFIN) [1], independiente (independent.ADJ.M.SG) [1], invitar (invite.V.INFIN) [1], italiano (italian.N.M.SG) [1], jurado (jury.N.M.SG.[or].vow.V.PASTPART) [1], jurado (jury.N.M.SG) [1], los (the.DET.DEF.M.PL) [1], muy (very.ADV) [1], nietos (grandson.N.M.PL) [1], obra (work.N.F.SG) [1], página (page.N.F.SG) [1], paseo (walk.N.M.SG) [1], plaza (square.N.F.SG) [1], pobre (poor.ADJ.M.SG) [1], provincia (province.N.F.SG) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], reposo (rest.N.M.SG) [1], señora (lady.N.F.SG) [1], si (if.CONJ) [1], solista (soloist.N.M) [1], solistas (soloist.N.M) [1], solución (solution.N.F.SG) [1], tal (such.ADJ.MF.SG) [1], tan (so.ADV) [1], turística (tourist.ADJ.F.SG) [1], valle (valley.N.M.SG) [1], viste (see.V.2S.PAST) [1], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia7: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.