PATAGONIA - Patagonia7
Word frequency for speaker ESM

Words with language tag: cym (3492)

yn (PRT) [232], ia (yes.ADV) [136], yr (the.DET.DEF) [107], hi (she.PRON.F.3S) [98], mae (be.V.3S.PRES) [90], nhw (they.PRON.3P) [75], wedi (after.PREP) [74], a (and.CONJ) [72], uh (er.IM) [70], i (I.PRON.1S) [65], oedd (be.V.3S.IMPERF) [63], i (to.PREP) [57], y (the.DET.DEF) [57], ddim (not.ADV+SM) [56], bod (be.V.INFIN) [52], o (of.PREP) [50], ond (but.CONJ) [47], yn (in.PREP) [45], mynd (go.V.INFIN) [40], o (he.PRON.M.3S) [40], yna (there.ADV) [39], na (no.ADV) [37], mm (mm.IM) [36], dw (be.V.1S.PRES) [35], ti (you.PRON.2S) [32], yndy (be.V.3S.PRES.EMPH) [32], deud (say.V.INFIN) [31], dyna (that_is.ADV) [30], efo (with.PREP) [30], siŵr (sure.ADJ) [29], fo (he.PRON.M.3S) [26], sy (be.V.3S.PRES.REL) [26], dod (come.V.INFIN) [25], ie (yes.ADV) [24], achos (because.CONJ) [23], be (what.INT) [23], cael (get.V.INFIN) [22], rŵan (now.ADV) [20], wel (well.IM) [20], maen (be.V.3P.PRES) [19], isio (want.N.M.SG) [18], neu (or.CONJ) [18], wedyn (afterwards.ADV) [17], ddim (not.ADV+SM.[or].nothing.N.M.SG+SM) [16], pwy (who.PRON) [16], fod (be.V.INFIN+SM) [15], oeddwn (be.V.1S.IMPERF) [15], os (if.CONJ) [15], efallai (perhaps.CONJ) [13], â (with.PREP) [12], ar (on.PREP) [12], gwybod (know.V.INFIN) [12], neis (nice.ADJ) [12], (house.N.M.SG) [12], un (one.NUM) [12], wneud (make.V.INFIN+SM) [12], blwyddyn (year.N.F.SG) [11], dydd (day.N.M.SG) [11], fan (place.N.MF.SG+SM) [11], fel (like.CONJ) [11], dim (not.ADV) [10], lle (where.INT) [10], ni (we.PRON.1P) [10], ynde (isn't_it.IM) [10], am (for.PREP) [9], bach (small.ADJ) [9], fewn (in.PREP+SM) [9], gweld (see.V.INFIN) [9], iawn (OK.ADV) [9], iddi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [9], plant (child.N.M.PL) [9], yn_ôl (back.ADV) [9], acw (over there.ADV) [8], bydd (be.V.3S.FUT) [8], diwrnod (day.N.M.SG) [8], hefyd (also.ADV) [8], um (um.IM) [8], wnaeth (do.V.3S.PAST+SM) [8], agor (open.V.INFIN) [7], bwyd (food.N.M.SG) [7], credu (believe.V.INFIN) [7], fi (I.PRON.1S+SM) [7], i_gyd (all.ADJ) [7], oedden (be.V.3P.IMPERF) [7], ydy (be.V.3S.PRES) [7], aros (wait.V.INFIN) [6], chi (you.PRON.2P) [6], ddechrau (begin.V.INFIN+SM) [6], ddi (she.PRON.F.3S) [6], digon (enough.QUAN) [6], does (be.V.3S.PRES.INDEF.NEG) [6], dydy (be.V.3S.PRES.NEG) [6], dydyn (be.V.3P.PRES.NEG) [6], faint (size.N.M.SG+SM) [6], fynd (go.V.INFIN+SM) [6], hogan (girl.N.F.SG) [6], rywbeth (something.N.M.SG+SM) [6], talu (pay.V.INFIN) [6], wrth (by.PREP) [6], yma (here.ADV) [6], ac (and.CONJ) [5], arall (other.ADJ) [5], bob (each.PREQ+SM) [5], bobl (people.N.F.SG+SM) [5], bore (morning.N.M.SG) [5], capel (chapel.N.M.SG) [5], eisteddfod (eisteddfod.N.F.SG) [5], fach (small.ADJ+SM) [5], fasai (be.V.3S.PLUPERF+SM) [5], faset (be.V.2S.PLUPERF+SM) [5], gadael (leave.V.INFIN) [5], gorffen (complete.V.INFIN) [5], hunain (self.PRON.PL) [5], mewn (in.PREP) [5], newid (change.V.INFIN) [5], ryw (some.PREQ+SM) [5], tan (until.PREP) [5], wrthi (to_her.PREP+PRON.F.3S) [5], wyt (be.V.2S.PRES) [5], ychydig (a_little.QUAN) [5], ydyn (be.V.3P.PRES) [5], amser (time.N.M.SG) [4], arni (on_her.PREP+PRON.F.3S) [4], ar_ôl (after.PREP) [4], blaen (plain.ADJ+SM.[or].front.N.M.SG) [4], blino (tire.V.INFIN) [4], cinio (dinner.N.M.SG) [4], dan (be.V.1P.PRES) [4], ddoe (yesterday.ADV) [4], di (you.PRON.2S+SM) [4], dipyn (little_bit.N.M.SG+SM) [4], do (yes.ADV.PAST) [4], ei (his.ADJ.POSS.M.3S) [4], ein (our.ADJ.POSS.1P) [4], eu (their.ADJ.POSS.3P) [4], fydd (be.V.3S.FUT+SM) [4], fyny (up.ADV) [4], fyswn (finger.V.1S.IMPERF+SM) [4], gallu (be_able.V.INFIN) [4], galw (call.V.INFIN) [4], gloch (bell.N.F.SG+SM) [4], licio (like.V.INFIN) [4], llawer (many.QUAN) [4], mwy (more.ADJ.COMP) [4], neisiach (nice.ADJ.COMP) [4], nesaf (next.ADJ.SUP) [4], o (from.PREP) [4], ochr (side.N.F.SG) [4], pam (why?.ADV) [4], rhoid (give.V.INFIN) [4], roid (give.V.INFIN+SM) [4], sydd (be.V.3S.PRES.REL) [4], tri (three.NUM.M) [4], wnaeson (do.V.3P.PAST+SM) [4], wraig (wife.N.F.SG+SM) [4], wrtha (to_me.PREP+PRON.1S) [4], awydd (desire.N.M.SG) [3], blant (child.N.M.PL+SM) [3], byw (live.V.INFIN) [3], cant (hundred.N.M.SG) [3], canu (sing.V.INFIN) [3], chwaith (neither.ADV) [3], cofio (remember.V.INFIN) [3], côr (choir.N.M.SG) [3], Cymraeg (Welsh.N.F.SG) [3], cyn (before.PREP) [3], dau (two.NUM.M) [3], dau_ddeg (twenty.NUM) [3], ddau (two.NUM.M+SM) [3], dim (not.ADV.[or].nothing.N.M.SG) [3], ei (her.ADJ.POSS.F.3S) [3], eich (your.ADJ.POSS.2P) [3], fasen (be.V.3P.PLUPERF+SM) [3], fawr (big.ADJ+SM) [3], ferch (girl.N.F.SG+SM) [3], ffarm (farm.N.F.SG) [3], fydden (be.V.3P.COND+SM) [3], goriad (key.N.M.SG) [3], gormod (too_much.QUANT) [3], gornel (corner.N.F.SG+SM) [3], Gwener (Friday.N.F.SG) [3], gwerthu (sell.V.INFIN) [3], gŵr (man.N.M.SG) [3], gwynt (wind.N.M.SG) [3], Gymru (Wales.N.F.SG.PLACE+SM) [3], heddiw (today.ADV) [3], hyn (this.ADJ.DEM.SP) [3], hynny (that.PRON.DEM.SP) [3], ifanc (young.ADJ) [3], i_fewn (in.PREP) [3], llall (other.PRON) [3], meddai (say.V.3S.IMPERF) [3], mil (thousand.N.F.SG) [3], mis (month.N.M.SG) [3], mmhm (mmhm.IM) [3], o (from.PREP.[or].of.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [3], oeddet (be.V.2S.IMPERF) [3], oes (be.V.3S.PRES.INDEF) [3], pan (when.CONJ) [3], pobl (people.N.F.SG) [3], pres (money.N.M.SG) [3], pryd (when.INT) [3], raid (necessity.N.M.SG+SM) [3], thŷ (house.N.M.SG+AM) [3], tywydd (weather.N.M.SG) [3], unig (only.PREQ) [3], weld (see.V.INFIN+SM) [3], yndyn (be.V.3P.PRES.EMPH) [3], adre (home.ADV) [2], aeson (go.V.1P.PAST) [2], afon (river.N.F.SG) [2], athrawes (teacher.N.F.SG) [2], bachgen (boy.N.M.SG) [2], beth (what.INT) [2], blaen (front.N.M.SG) [2], buodd (be.V.3S.PAST) [2], bydden (be.V.3P.COND) [2], chwech (six.NUM) [2], dair (three.NUM.F+SM) [2], ddeud (say.V.INFIN+SM) [2], ddeudodd (say.V.3S.PAST+SM) [2], ddim_byd (nothing.ADV+SM) [2], ddrud (expensive.ADJ+SM) [2], ddrwg (bad.ADJ+SM) [2], ddŵr (water.N.M.SG+SM) [2], ddynes (woman.N.F.SG+SM) [2], dechrau (begin.V.INFIN) [2], digwydd (happen.V.INFIN) [2], dim_byd (nothing.ADV) [2], disgwyl (expect.V.INFIN) [2], diwedd (end.N.M.SG) [2], diwethaf (last.ADJ) [2], do (yes.ADV.PAST.[or].roof.N.M.SG+SM.[or].come.V.1S.PRES) [2], drist (sad.ADJ+SM) [2], dyn (man.N.M.SG) [2], ella (maybe.ADV) [2], erioed (never.ADV) [2], es (go.V.1S.PAST) [2], est (go.V.2S.PAST) [2], fath (type.N.F.SG+SM) [2], fe (PRT.AFF) [2], felly (so.ADV) [2], ffenest (window.N.F.SG) [2], ffordd (way.N.F.SG) [2], fuodd (be.V.3S.PAST+SM) [2], fwyd (food.N.M.SG+SM) [2], fydda (be.V.1S.FUT+SM) [2], fyddech (be.V.2P.COND+SM) [2], gaeson (get.V.1P.PAST+SM) [2], gaeth (get.V.3S.PAST+SM) [2], gen (with.PREP) [2], giât (gate.N.F.SG) [2], go_lew (rather.ADV) [2], griw (crew.N.M.SG+SM) [2], gweithio (work.V.INFIN) [2], gwenyn (bees.N.F.PL) [2], gwraig (wife.N.F.SG) [2], gyda (with.PREP) [2], hanner (half.N.M.SG) [2], hapus (happy.ADJ) [2], hwn (this.PRON.DEM.M.SG) [2], hynna (that.PRON.DEM.SP) [2], i (to.PREP.[or].I.PRON.1S) [2], Iau (Thursday.N.M.SG) [2], iawn (very.ADV) [2], intrest (interest.N.M.SG) [2], lifft (lift.N.M.SG) [2], llawn (full.ADJ) [2], llosgi (burn.V.INFIN) [2], llun (picture.N.M.SG) [2], llygaid (eyes.N.M.PL) [2], lot (lot.QUAN) [2], mai (that_it_is.CONJ.FOCUS) [2], mawr (big.ADJ) [2], na (PRT.NEG) [2], na ((n)or.CONJ) [2], naddo (no.ADV.PAST) [2], naw (nine.NUM) [2], oer (cold.ADJ) [2], ofnadwy (terrible.ADJ) [2], ofyn (ask.V.INFIN+SM) [2], orffen (complete.V.INFIN+SM) [2], paid (stop.V.2S.IMPER) [2], papurau (papers.N.M.PL) [2], pethau (things.N.M.PL) [2], pnawn (afternoon.N.M.SG) [2], popeth (everything.N.M.SG) [2], rai (some.PRON+SM) [2], rargian (heavens.E) [2], rhoi (give.V.INFIN) [2], rywun (someone.N.M.SG+SM) [2], sut (how.INT) [2], sylw (comment.N.M.SG) [2], ta (be.IM) [2], tacluso (tidy.V.INFIN) [2], teulu (family.N.M.SG) [2], tro (turn.N.M.SG) [2], tynnu (draw.V.INFIN) [2], un_deg (ten.NUM) [2], wahân (separate.ADJ+SM) [2], weddw (widowed.ADJ+SM) [2], yn_dydy (be.V.3S.PRES.TAG) [2], adra (homewards.ADV) [1], aeth (go.V.3S.PAST) [1], allan (out.ADV) [1], alw (call.V.INFIN+SM) [1], aml (frequent.ADJ) [1], anghofio (forget.V.INFIN) [1], anodd (difficult.ADJ) [1], arfer (habit.N.M.SG) [1], arfer (use.V.INFIN) [1], argian (good_lord.IM) [1], arnat (on_you.PREP+PRON.2S) [1], at (to.PREP) [1], ati (to_her.PREP+PRON.F.3S) [1], awn (go.V.1P.PRES) [1], barod (ready.ADJ+SM) [1], basies (pass.V.1S.PAST) [1], beidio (stop.V.INFIN+SM) [1], beth (thing.N.M.SG+SM) [1], bethau (things.N.M.PL+SM) [1], blaen (plain.ADJ+SM) [1], blaenau (fronts.N.M.PL) [1], blentyn (child.N.M.SG+SM) [1], blodeuo (flower.V.INFIN) [1], boeth (hot.ADJ+SM) [1], bòs (boss.N.M.SG) [1], brawd (brother.N.M.SG) [1], brynu (buy.V.INFIN+SM) [1], bum (five.NUM+SM) [1], bwrdd (table.N.M.SG) [1], bwyta (eat.V.INFIN) [1], capeli (chapels.N.M.PL) [1], car (car.N.M.SG) [1], cartref (home.N.M.SG) [1], cau (close.V.INFIN) [1], chwarae (play.V.INFIN) [1], clywed (hear.V.INFIN) [1], cofia (remember.V.2S.IMPER) [1], colli (lose.V.INFIN) [1], crio (cry.V.INFIN) [1], criw (crew.N.M.SG) [1], cychwyn (start.V.INFIN) [1], cyfrifiadur (computer.N.M.SG) [1], cyntaf (first.ORD) [1], dach (be.V.2P.PRES) [1], daith (journey.N.F.SG+SM) [1], dalu (pay.V.INFIN+SM) [1], damwain (befall.V.INFIN) [1], dangos (show.V.INFIN) [1], dawel (quiet.ADJ+SM) [1], ddau_ddeg (twenty.NUM+SM) [1], ddechreuasen (begin.V.3P.COND+SM) [1], ddiweddar (recent.ADJ+SM) [1], ddod (come.V.INFIN+SM) [1], ddwy (two.NUM.F+SM) [1], deall (understand.V.INFIN) [1], dechrau (beginning.N.M.SG) [1], deuda (say.V.2S.IMPER) [1], deudais (say.V.1S.PAST) [1], deuddeg (twelve.NUM) [1], dillad (clothes.N.M.PL) [1], diwetha (last.ADJ) [1], dorri (break.V.INFIN+SM) [1], dro (turn.N.M.SG+SM) [1], dweud (say.V.INFIN) [1], dŵr (water.N.M.SG) [1], (house.N.M.SG+SM) [1], dybed (I wonder.ADV+SM) [1], dyddiau (day.N.M.PL) [1], dylsen (ought_to.V.3P.PLUPERF) [1], dyma (this_is.ADV) [1], dywedaist (say.V.2S.PAST) [1], dywedodd (say.V.3S.PAST) [1], edrych (look.V.2S.IMPER) [1], edrych (look.V.INFIN) [1], eistedd (sit.V.INFIN) [1], eleni (this year.ADV) [1], enillodd (win.V.3S.PAST) [1], er (er.IM) [1], eraill (others.PRON) [1], erbyn (by.PREP) [1], esgus (excuse.N.M.SG) [1], fag (bag.N.M.SG+SM) [1], falch (proud.ADJ+SM) [1], fasen (be.V.1P.PLUPERF+SM) [1], ffonio (phone.V.INFIN) [1], ffwrdd (way.N.M.SG) [1], flwyddyn (year.N.F.SG+SM) [1], flynyddoedd (years.N.F.PL+SM) [1], fory (tomorrow.ADV) [1], fraint (privilege.N.MF.SG+SM) [1], frys (haste.N.M.SG+SM) [1], fwy (more.ADJ.COMP+SM) [1], fyddi (be.V.2S.FUT+SM) [1], fysai (finger.V.3S.IMPERF+SM) [1], gael (get.V.INFIN+SM) [1], gaiff (get.V.3S.PRES+SM) [1], gair (word.N.M.SG) [1], gar (car.N.M.SG+SM) [1], gas (nasty.ADJ+SM) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], gau (close.V.INFIN+SM) [1], gawn (get.V.1P.PRES+SM) [1], gerdded (walk.V.INFIN+SM) [1], ges (get.V.1S.PAST+SM) [1], giatau (gate.N.F.PL) [1], glawio (rain.V.INFIN) [1], glos (tight.ADJ+SM) [1], go (rather.ADV) [1], gobeithio (hope.V.INFIN) [1], gofyn (ask.V.INFIN) [1], gofynnais (ask.V.1S.PAST) [1], golau (light.N.M.SG) [1], golchi (wash.V.INFIN) [1], golli (lose.V.INFIN+SM) [1], gorfod (have_to.V.INFIN) [1], gorsedd (Gorsedd.N.F.SG) [1], gostio (cost.V.INFIN+SM) [1], gwahaniaeth (difference.N.M.SG) [1], gwasgu (squeeze.V.INFIN) [1], gweiddi (shout.V.INFIN) [1], gwenwyn (poison.N.M.SG) [1], gwneud (make.V.INFIN) [1], gwrando (listen.V.INFIN) [1], gŵyl (festival.N.F.SG) [1], gwyn (white.ADJ.M) [1], gymaint (so much.ADJ+SM) [1], gymanfa (assembly.N.F.SG+SM) [1], gynt (earlier.ADJ+SM) [1], gynta (first.ORD+SM) [1], gyntaf (first.ORD+SM) [1], haul (sun.N.M.SG) [1], hedfan (fly.V.INFIN) [1], helpu (help.V.INFIN) [1], hen (old.ADJ) [1], hir (long.ADJ) [1], hoffi (like.V.INFIN) [1], hogyn (lad.N.M.SG) [1], hun (self.PRON.SG) [1], hunan (self.PRON.SG) [1], hwnnw (that.PRON.DEM.M.SG) [1], hwyl (fun.N.F.SG) [1], hyn (this.PRON.DEM.SP) [1], iddyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], i_w (to_his/her/their.PREP+POSS.3SP) [1], jelys (jealous.ADJ) [1], lan (shore.N.F.SG+SM) [1], lawr (floor.N.M.SG+SM) [1], lawr (down.ADV) [1], lefydd (places.N.M.PL+SM) [1], liw (colour.N.M.SG+SM) [1], llai (smaller.ADJ.COMP) [1], lleill (others.PRON) [1], lloriau (floors.N.M.PL) [1], llywodraeth (government.N.F.SG) [1], Loegr (England.N.F.SG.PLACE+SM) [1], losgi (burn.V.INFIN+SM) [1], mab (son.N.M.SG) [1], mag (rear.V.3S.PRES) [1], Mawrth (Tuesday.N.M.SG) [1], meddwl (think.V.INFIN) [1], mi (PRT.AFF) [1], mlynedd (years.N.F.PL+NM) [1], mor (so.ADV) [1], mwya (biggest.ADJ.SUP) [1], mwynhau (enjoy.V.INFIN) [1], myll (bad_temper.N.M.SG) [1], mynydd (mountain.N.M.SG) [1], na (than.CONJ) [1], na (no.ADV.[or].than.CONJ.[or].(n)or.CONJ.[or].who_not.PRON.REL.NEG.[or].PRT.NEG) [1], nac (PRT.NEG) [1], Nadolig (Christmas.N.M.SG) [1], neb (anyone.PRON) [1], nes (nearer.ADJ.COMP) [1], ngŵr (man.N.M.SG+NM) [1], nôl (fetch.V.INFIN) [1], o (of.PREP.[or].from.PREP.[or].he.PRON.M.3S) [1], oed (age.N.M.SG) [1], oedden (be.V.13P.IMPERF) [1], oh (oh.IM) [1], ohonyn (from_them.PREP+PRON.3P) [1], organ (organ.N.F.SG) [1], pafin (pavement.N.M.SG) [1], pasio (pass.V.INFIN) [1], pêl_droed (football.N.F.SG) [1], penblwydd (birthday.N.M.SG) [1], pensiwn (pension.N.M.SG) [1], phopeth (everything.N.M.SG+AM) [1], phrynu (buy.V.INFIN+AM) [1], poeni (worry.V.INFIN) [1], posib (possible.ADJ) [1], prynu (buy.V.INFIN) [1], pum (five.NUM) [1], pump (five.NUM) [1], ragor (more.QUAN+SM) [1], reina (those.PRON+SM) [1], reit (quite.ADV) [1], rhai (some.PRON) [1], rhedeg (run.V.INFIN) [1], rheina (those.PRON) [1], rhosyn (rose.N.M.SG) [1], rhyw (some.PREQ) [1], rhywbeth (something.N.M.SG) [1], roid (give.V.0.IMPERF+SM.[or].give.V.INFIN+SM) [1], ry (too.ADJ+SM) [1], ryfedd (strange.ADJ+SM) [1], Sadwrn (Saturday.N.M.SG) [1], sandwitshys (sandwich.N.M.SG) [1], Sbaen (name) [1], setlan (settle.V.3P.FUT) [1], so (so.CONJ) [1], sôn (mention.V.INFIN) [1], steddfod (eisteddfod.N.F.SG) [1], stumog (stomach.N.F.SG) [1], Sul (Sunday.N.M.SG) [1], sych (dry.ADJ) [1], symud (move.V.INFIN) [1], synnu (astonish.V.INFIN) [1], syth (straight.ADJ) [1], tad (father.N.M.SG) [1], tasen (be.V.3P.PLUPERF.HYP) [1], te (tea.N.M.SG) [1], teimlo (feel.V.INFIN) [1], trip (trip.N.M.SG) [1], tsians (chance.N.F.SG) [1], tybed (I wonder.ADV) [1], tydy (unk) [1], tymor (season.N.M.SG) [1], unarddeg (an eleven.N.M.SG) [1], unwaith (once.ADV) [1], welaist (see.V.2S.PAST+SM) [1], well (better.ADJ.COMP+SM) [1], wna (do.V.1S.PRES+SM) [1], wnaeson (do.V.1P.PAST+SM) [1], wneith (do.V.3S.FUT+SM) [1], wnes (do.V.1S.PAST+SM) [1], wnest (do.V.2S.PAST+SM) [1], wobr (prize.N.MF.SG+SM) [1], ŵr (man.N.M.SG+SM) [1], wrthat (to_you.PREP+PRON.2S) [1], wrtho (to_him.PREP+PRON.M.3S) [1], wrthyn (to_them.PREP+PRON.3P) [1], wybod (know.V.INFIN+SM) [1], wyth (eight.NUM) [1], ydach (be.V.2P.PRES) [1], ymddeol (retire.V.INFIN) [1], ymlaen (forward.ADV) [1], yn_dydyn (be.V.3P.PRES.TAG) [1], yr (that.PRON.REL) [1],

Words with language tag: cym&spa (278)

ah (ah.IM) [118], eh (eh.IM) [38], oh (oh.IM) [26], Plascoed (name) [4], Catrin (name) [3], Isabel (name) [3], Sylvia (name) [3], Alwyn (name) [2], Amada (name) [2], Bryncrwn (name) [2], Carlota (name) [2], Clementine (name) [2], Consuelo (name) [2], Esquel (name) [2], Glenys (name) [2], Isaura (name) [2], Madryn (name) [2], Mair (name) [2], Maria (name) [2], Marisol (name) [2], Nerys (name) [2], Rawson (name) [2], Amalia (name) [1], Andes (name) [1], Angharad (name) [1], Belinda (name) [1], Buenos_Aires (name) [1], Cadi (name) [1], Camila (name) [1], Carl (name) [1], Cecilia (name) [1], Como_Doro (name) [1], Cordoba (name) [1], Crescencia (name) [1], cuota (quota.N.F.SG) [1], Dafydd (name) [1], David (name) [1], Dolafon (name) [1], dólar (dollar.N.M.SG) [1], Drevelin (name) [1], Edelmira (name) [1], Eira (name) [1], Faustino (name) [1], Felipa (name) [1], Fflur (name) [1], Florence (name) [1], Gaiman (name) [1], gas (gas.N.M.SG) [1], Gerallt_Lloyd (name) [1], Gwawr (name) [1], Herbert (name) [1], Hilda (name) [1], hospital (hospital.N.M.SG) [1], Jack (name) [1], Jemima (name) [1], Jim (name) [1], Joan_Stanley (name) [1], John_Mostyn (name) [1], Katherine_Hughes (name) [1], Linda (name) [1], Mar_del_Plata (name) [1], Maud (name) [1], Micaela (name) [1], Moria (name) [1], Nigella (name) [1], Owens (name) [1], Pascuala (name) [1], pesos (weight.N.M.PL) [1], Pico_Truncado (name) [1], Rotary_Club (name) [1], Sali (name) [1], Susan (name) [1], Ty_Gwyn (name) [1], Via (name) [1], Winston_Lewis (name) [1],

Words with language tag: eng (2)

documents (document.N.PL) [1], pressure (pressure.N.SG) [1],

Words with language tag: spa (71)

ajá (aha.IM) [7], pero (but.CONJ) [4], la (the.DET.DEF.F.SG) [3], asado (barbecue.N.M.SG) [2], bueno (well.E) [2], colectivo (collective.N.M.SG) [2], hermosas (beautiful.ADJ.F.PL) [2], paseos (walk.N.M.PL) [2], tengo (have.V.1S.PRES) [2], título (title.N.M.SG) [2], a (to.PREP) [1], ancho (wide.N.M.SG) [1], asilo (asylum.N.M.SG) [1], bien (well.ADV) [1], casa (house.N.F.SG) [1], catarata (cataract.N.F.SG) [1], centro (centre.N.M.SG) [1], cero (zero.N.M.SG) [1], claro (of_course.E) [1], colectivos (collective.N.M.PL) [1], cooperativa (cooperative.ADJ.F.SG.[or].co-op.N.F.SG) [1], de (of.PREP) [1], del (of_the.PREP+DET.DEF.M.SG) [1], distinción (distinction.N.F.SG) [1], documentos (document.N.M.PL) [1], el (the.DET.DEF.M.SG) [1], en (in.PREP) [1], enferma (sick.ADJ.F.SG) [1], estaba (be.V.13S.IMPERF) [1], fecha (date.N.F.SG) [1], hermoso (beautiful.ADJ.M.SG) [1], inaugurar (inaugurate.V.INFIN) [1], independiente (independent.ADJ.M.SG) [1], invitar (invite.V.INFIN) [1], italiano (italian.N.M.SG) [1], jurado (jury.N.M.SG.[or].vow.V.PASTPART) [1], los (the.DET.DEF.M.PL) [1], museo (museum.N.M.SG) [1], muy (very.ADV) [1], nietos (grandson.N.M.PL) [1], no (not.ADV) [1], paseo (walk.N.M.SG) [1], pobre (poor.ADJ.M.SG) [1], porque (because.CONJ) [1], quién (who.INT.MF.SG) [1], si (if.CONJ) [1], (yes.ADV) [1], solución (solution.N.F.SG) [1], tan (so.ADV) [1], turista (tourist.N.M) [1], turística (tourist.ADJ.F.SG) [1], valle (valley.N.M.SG) [1], yo (I.PRON.SUB.MF.1S) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

patagonia7: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.