SIARAD - Davies10
Word frequency

Words with language tag: cym (5004)

yn (PRT) [286], oedd (be.3S.IMP) [161], mae (be.3S.PRES) [125], de (TAG) [124], yr (DET) [112], i (PRON.1S) [108], a (and) [107], yndy (be.3S.PRES) [97], o (PRON.3SM) [96], yna (there) [91], hi (PRON.3SF) [80], y (DET) [78], yn (in) [64], ddim (NEG) [63], nhw (PRON.3PL) [59], dw (be.1S.PRES) [58], mynd (go.NONFIN) [56], oes (be.3S.PRES) [52], ydy (be.3S.PRES) [51], wedi (PRT.PAST) [48], fo (PRON.3SM) [47], i (to) [45], i (PRT) [44], felly (thus) [43], o (of) [39], bod (be.NONFIN) [38], yma (here) [38], ar (on) [37], ond (but) [35], nag (NEG) [33], un (one) [33], mae (be.3PL.PRES) [31], dydy (be.3S.PRES.NEG) [27], na (no) [27], ni (PRON.1PL) [26], o (from) [26], am (about) [24], tad (father) [24], dyna (there) [23], sy (be.PRES.REL) [23], efo (with) [22], wedyn (after) [22], dim (NEG) [21], chdi (PRON.2S) [20], cofio (remember.NONFIN) [20], ew (gee) [20], fel (like) [20], ti (PRON.2S) [20], bydd (be.3S.FUT) [19], dod (come.NONFIN) [19], mi (PRT) [19], o'n (be.1S.IMP) [19], â (with) [18], ac (and) [18], do (yes) [18], lle (place) [18], ei (POSS.3SM) [17], ryw (some) [17], yndyn (be.3PL.PRES) [17], be (what) [16], cael (get.NONFIN) [16], wan (now) [16], hyn (this) [15], rŵan (now) [15], argian (blimey) [14], ei (POSS.3S) [14], wir (true) [14], doedd (be.3S.IMP.NEG) [13], iawn (very) [13], nac (NEG) [13], pethau (things) [13], deud (say.NONFIN) [11], dydd (day) [11], fyddai (be.3S.CONDIT) [11], neu (or) [11], pan (when) [11], does (be.3S.PRES.NEG) [10], gwybod (know.NONFIN) [10], mawr (big) [10], wneud (do.NONFIN) [10], yno (there) [10], annwyl (dear) [9], ar_ôl (after) [9], bob (every) [9], enw (name) [9], fan (place) [9], fydd (be.3S.FUT) [9], gen (with) [9], hen (old) [9], meddwl (think.NONFIN) [9], nos (night) [9], ochr (side) [9], sôn (mention.NONFIN) [9], bach (little) [8], chi (PRON.2PL) [8], dal (hold.NONFIN) [8], dda (good) [8], fasai (be.3S.CONDIT) [8], hefyd (also) [8], lawr (down) [8], pwy (who) [8], allan (out) [7], arall (other) [7], ddaru (happen.PAST) [7], dyn (man) [7], ei (POSS.3SF) [7], fawr (great) [7], ffair (fair) [7], gweld (see.NONFIN) [7], nhad (father.POSSD.1S) [7], oedden (be.1PL.IMP) [7], timod (know.2S) [7], tua (about) [7], ysgol (school) [7], am (for) [6], ar_draws (across) [6], bont (bridge) [6], dan (be.1PL.PRES) [6], Duw (God) [6], duwcs (gosh) [6], dyweda (say.2S.IMPER) [6], ers (since) [6], eto (again) [6], faint (amount) [6], farchnad (market) [6], ffordd (way) [6], gael (get.NONFIN) [6], gofio (remember.NONFIN) [6], gwerthu (sell.NONFIN) [6], gynno (with.3SM) [6], hanner (half) [6], isio (want) [6], isio (want.NONFIN) [6], na (than) [6], naci (no) [6], oedden (be.3PL.IMP) [6], pobl (people) [6], Sadwrn (Saturday) [6], te (TAG) [6], wn (know.1S.NONPAST) [6], wneud (make.NONFIN) [6], yndw (be.1S.PRES) [6], achos (because) [5], bobl (people) [5], byw (live.NONFIN) [5], cerdded (walk.NONFIN) [5], chwaer (sister) [5], dau (two.M) [5], ddeud (say.NONFIN) [5], ddyn (man) [5], Dolig (Christmas) [5], dros (over) [5], edrych (look.NONFIN) [5], erioed (ever) [5], eu (POSS.3PL) [5], ffordd (road) [5], fod (be.NONFIN) [5], fynd (go.NONFIN) [5], i_fyny (up) [5], i_gyd (all) [5], le (place) [5], mis (month) [5], ochrau (sides) [5], pa (which) [5], pentwr (pile) [5], peth (thing) [5], plant (children) [5], raid (necessity) [5], roid (put.NONFIN) [5], rywun (someone) [5], sti (know.2S) [5], stryd (street) [5], symud (move.NONFIN) [5], weld (see.NONFIN) [5], wsti (know.2S) [5], yn_de (TAG) [5], anodd (hard) [4], arno (on.3SM) [4], basai (be.3S.CONDIT) [4], beth (what) [4], bron (almost) [4], bynnag (ever) [4], clywed (hear.NONFIN) [4], colli (lose.NONFIN) [4], cyn (before) [4], ddod (come.NONFIN) [4], ddoth (come.3S.PAST) [4], dim_byd (nothing) [4], dipyn (little) [4], dŵad (say.2S.IMPER) [4], ers_talwm (in_the_past) [4], fath (kind) [4], fawr (big) [4], Fawrth (Tuesday) [4], fuodd (be.3S.PAST) [4], gobeithio (hope.NONFIN) [4], heb (without) [4], hollol (total) [4], hwnnw (that_one) [4], hynny (that) [4], i (for) [4], iddo (to.3SM) [4], iesgob (blimey) [4], Iesu (Jesus) [4], llawer (many) [4], lôn (road) [4], mawr (great) [4], medru (can.NONFIN) [4], methu (fail.NONFIN) [4], mlynedd (year) [4], naddo (no) [4], resyn (shame) [4], rhan (part) [4], rywbeth (something) [4], rywle (somewhere) [4], tatws (potatoes) [4], toes (be.3S.PRES.NEG) [4], tydy (be.3S.PRES.NEG) [4], wyt (be.2S.PRES) [4], acen (accent) [3], acw (there) [3], aeth (go.3S.PAST) [3], ar_ôl (left) [3], at (toward) [3], beipen (pipe) [3], bentwr (pile) [3], blynyddoedd (years) [3], Borth (Menai_Bridge) [3], bysai (be.3S.CONDIT) [3], cant (hundred) [3], cau (shut.NONFIN) [3], ddim_byd (nothing) [3], ddiwrnod (day) [3], defnyddio (use.NONFIN) [3], dillad (clothes) [3], dŵad (come.NONFIN) [3], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [3], dyma (here) [3], ei_gilydd (each_other) [3], erioed (never) [3], eryr (herpes) [3], fwy (more) [3], gallu (can.NONFIN) [3], gweithio (work.NONFIN) [3], gwneud (do.NONFIN) [3], heddiw (today) [3], hogiau (boys) [3], honno (that_one) [3], hufen (cream) [3], ia (ice) [3], iawn (fine) [3], melyn (yellow) [3], mewn (in) [3], mi (PRON.1S) [3], nesa (next) [3], ofnadwy (awful) [3], ohono (of.3SM) [3], o_lew (alright) [3], os (if) [3], pentre (village) [3], rhedeg (run.NONFIN) [3], roid (give.NONFIN) [3], rysêt (recipe) [3], stondin (stall) [3], sut (how) [3], ta (or) [3], tai (houses) [3], toedden (be.3PL.IMP.NEG) [3], tu (side) [3], wnaeth (do.3S.PAST) [3], wneith (do.3S.NONPAST) [3], wrth (by) [3], wsnos (week) [3], wylio (watch.NONFIN) [3], wythnos (week) [3], y (POSS.1S) [3], ychydig (few) [3], ydyn (be.3PL.PRES) [3], ymlaen (forward) [3], yn_ôl (back) [3], adael (leave.NONFIN) [2], adar (birds) [2], alla (can.1S.NONPAST) [2], amhosib (impossible) [2], amser (time) [2], ara (slow) [2], ardal (area) [2], argian (crikey) [2], Arglwydd (Lord) [2], arna (on.1S) [2], at (to) [2], awr (hour) [2], bach (small) [2], bachyn (hook) [2], bedd (grave) [2], beth (thing) [2], bore (morning) [2], brysur (busy) [2], bwyta (eat.NONFIN) [2], byd (world) [2], byddai (be.3S.CONDIT) [2], byddai (be.3S.PAST) [2], cefn (back) [2], chwarae (play.NONFIN) [2], cinio (lunch) [2], cofia (remember.2S.IMPER) [2], crafu (scratch.NONFIN) [2], cylch (circle) [2], cynta (first) [2], da (good) [2], dad (father) [2], dafad (wart) [2], daid (grandfather) [2], damwain (accident) [2], dangos (show.NONFIN) [2], ddeuda (say.1S.NONPAST) [2], ddoe (yesterday) [2], ddrws (door) [2], deg (fair) [2], di (PRON.2S) [2], difyr (pleasant) [2], dir (land) [2], diwrnod (day) [2], doniol (funny) [2], dre (town) [2], drosodd (over) [2], drws (door) [2], dwn (know.1S.NONPAST.NEG) [2], dwy (two.F) [2], dy (POSS.2S) [2], dyddiau (days) [2], dynnu (pull.NONFIN) [2], effaith (effect) [2], effeithio (affect.NONFIN) [2], eli (ointment) [2], faset (be.2S.CONDIT) [2], faswn (be.1S.CONDIT) [2], feddwl (think.NONFIN) [2], feithrin (nurture) [2], fi (PRON.1S) [2], finnau (PRON.1S) [2], flynyddoedd (years) [2], fu (be.3S.PAST) [2], gadw (keep.NONFIN) [2], garw (harsh) [2], gaseg (mare) [2], gawn (get.1PL.NONPAST) [2], geg (mouth) [2], glywais (hear.1S.PAST) [2], gobaith (hope) [2], go_iawn (real) [2], gongl (corner) [2], gwahanol (different) [2], gwneud (make.NONFIN) [2], gychwyn (start.NONFIN) [2], gynno (with.3PL) [2], haearnaidd (like_iron) [2], handlio (handle.NONFIN) [2], hir (long) [2], hogyn (boy) [2], hun (self) [2], hwyl (spirits) [2], hylif (liquid) [2], ia (yes) [2], Iau (Thursday) [2], iddi (to.3SF) [2], iddyn (to.3PL) [2], iesgob (crikey) [2], i_lawr (down) [2], llall (other) [2], llawn (full) [2], lleoliad (location) [2], man (place) [2], Mercher (Wednesday) [2], milltir (mile) [2], neb (nobody) [2], neithiwr (last_night) [2], newydd (new) [2], nhad (father) [2], nhw (PRON.3SM) [2], nôl (back) [2], nwyddau (goods) [2], o_dan (beneath) [2], oed (age) [2], oeddech (be.2PL.IMP) [2], ofn (fear) [2], ofnadwy (terrible) [2], o_gwbl (at_all) [2], ohoni (of.3SF) [2], o_hyd (always) [2], oriau (hours) [2], osod (set.NONFIN) [2], pasio (pass.NONFIN) [2], pawb (everyone) [2], Pen_Llŷn (Llŷn_Peninsula) [2], plygain (matins) [2], rai (some) [2], rhaff (rope) [2], rhaid (necessity) [2], rheilffordd (railway) [2], rheiny (those) [2], rhwng (between) [2], rhywun (someone) [2], rywsut (somehow) [2], safle (site) [2], saith_deg_pedwar (seventy_four) [2], saith_gan (seven_hundred) [2], sgwâr (square) [2], Sir_Ddinbych (Denbighshire) [2], Sir_Drefaldwyn (Montgomeryshire) [2], Sir_Fôn (Anglesey) [2], sobor (sober) [2], stitsio (stitch.NONFIN) [2], stondinau (stalls) [2], swyddi (jobs) [2], sydd (be.PRES.REL) [2], syniad (idea) [2], synnu (surprise.NONFIN) [2], teuluoedd (families) [2], thrwyn (nose) [2], toedd (be.3S.IMP.NEG) [2], Traeth_Coch (Red_Wharf_Bay) [2], tramor (overseas) [2], trio (try.NONFIN) [2], (house) [2], tynnu (pull.NONFIN) [2], waith (work) [2], welais (see.1S.PAST) [2], wir (truth) [2], wrth_gwrs (of_course) [2], wyllt (wild) [2], ych_a_fi (yuck) [2], yfo (PRON.3SM) [2], yli (look.2S.IMPER) [2], ym (in) [2], ymyl (side) [2], yn (POSS.1S) [2], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [2], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [2], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [2], yng (in) [2], yntau (PRON.3SM) [2], adre (home) [1], aethon (go.1PL.PAST) [1], afon (river) [1], allt (hill) [1], Aluminium_Môn (Anglesey_Aluminium) [1], alw (call.NONFIN) [1], alwais (call.1S.PAST) [1], amdan (about) [1], amdani (about.3SF) [1], amdano (about.3SM) [1], anferth (huge) [1], anffodus (unfortunate) [1], anghyfreithlon (illegal) [1], anhygoel (amazing) [1], arbed (save.NONFIN) [1], arbenigwr (specialist) [1], arbennig (special) [1], archfarchnadau (supermarkets) [1], ardaloedd (areas) [1], arfer (habit) [1], argol (crikey) [1], argol (blimey) [1], ar_gyfer (for) [1], arlunydd (artist) [1], arni (on.3SF) [1], aros (wait.NONFIN) [1], aros (stay.NONFIN) [1], at (at) [1], awyddus (eager) [1], bachu (hook.NONFIN) [1], ballu (such) [1], bapur (paper) [1], bara (bread) [1], barod (ready) [1], basio (pass.NONFIN) [1], bawb (everyone) [1], bechod (sin) [1], becws (baker''s) [1], bedwar_deg_dau (forty_two) [1], bell (far) [1], bendigedig (wonderful) [1], Ben_Llŷn (Llŷn_Peninsula) [1], bentre (village) [1], beryg (dangerous) [1], beth (some) [1], bibell (pipe) [1], bitio (pity.NONFIN) [1], blant (children) [1], blwyddyn (year) [1], blygu (fold.NONFIN) [1], bosib (possible) [1], brawd (brother) [1], bres (money) [1], Brifysgol (University) [1], brynu (buy.NONFIN) [1], bwrdd (board) [1], bwydydd (foods) [1], bwysig (important) [1], byddwch (be.2PL.FUT) [1], byth (never) [1], bythefnos (fortnight) [1], cael (half) [1], canu (sing.NONFIN) [1], cardiau (cards) [1], cario (carry.NONFIN) [1], cartre (home) [1], ceffylau (horses) [1], cefnau (backs) [1], cenhedlaethau (generations) [1], chenhedlaeth (generation) [1], chlywed (hear.NONFIN) [1], chwaith (either) [1], chwarter (quarter) [1], chwe_deg (sixty) [1], chwe_deg_tri (sixty_three) [1], cledrau (sleepers) [1], cneuen (nut) [1], cnocio (knock.NONFIN) [1], coesau (legs) [1], cofio (PRT) [1], colled (loss) [1], crai (crude) [1], creadur (creature) [1], creaduriaid (creatures) [1], creigiau (rocks) [1], creu (create.NONFIN) [1], croesi (cross.NONFIN) [1], crwn (round) [1], crwydro (wander.NONFIN) [1], cwmni (company) [1], cwmnïau (companies) [1], cwyno (complain.NONFIN) [1], cychod (boats) [1], cyfaddef (confess.NONFIN) [1], cymryd (take.NONFIN) [1], cyn_belled (as_far) [1], Cyngor (Council) [1], cyntaf (first) [1], cyrraedd (arrive.NONFIN) [1], dach (be.2PL.PRES) [1], dai (houses) [1], dail (leaves) [1], dal (catch.NONFIN) [1], dan (under) [1], datblygu (develop.NONFIN) [1], ddau (two.M) [1], ddaw (come.3S.NONPAST) [1], ddawnus (talented) [1], dde (right) [1], ddechrau (start.NONFIN) [1], ddefnydd (use) [1], ddefnyddio (use.NONFIN) [1], ddeg (ten) [1], ddenu (attract.NONFIN) [1], ddes (come.1S.PAST) [1], ddeuddeg (twelve) [1], ddiddorol (interesting) [1], ddim (NEB) [1], ddipyn (little) [1], ddiwrnodiau (days) [1], ddŵad (come.NONFIN) [1], ddwy (two.F) [1], ddwyn (steal.NONFIN) [1], ddwytha (last) [1], ddydd (day) [1], ddylsen (should.3PL.CONDIT) [1], de (south) [1], de (Michael) [1], De (South) [1], defnydd (use) [1], deuddeg (twelve) [1], deugain (forty) [1], deunaw (eighteen) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], diddordeb (interest) [1], digwydd (TAG) [1], dim (only) [1], disgwyl (wait.NONFIN) [1], diweithdra (unemployment) [1], diwrnod (from) [1], doedden (be.3PL.IMP.NEG) [1], do'n (be.3PL.IMP.NEG) [1], dorri (break.NONFIN) [1], dorri (cut.NONFIN) [1], drafferth (trouble) [1], drafod (discuss.NONFIN) [1], dramor (overseas) [1], draw (over) [1], draws (cross) [1], draws (acrosss) [1], drist (sad) [1], dro (period) [1], droi (turn.NONFIN) [1], drost (over) [1], drwy (through) [1], drysu (confuse.NONFIN) [1], dw (be.1S.PRON.1S) [1], dw (PRON.1S) [1], dŵad (come) [1], dweud (say.NONFIN) [1], dwll (hole) [1], dwmbo (dunno) [1], dŵr (water) [1], dwy (two) [1], dwytha (last) [1], dydach (be.2PL.PRES.NEG) [1], dyddyn (cottage) [1], dydw (be.1S.PRES.NEG) [1], dydy (be.3S.PRES) [1], ehangu (expand.NONFIN) [1], ein (POSS.1PL) [1], eistedd (sit.NONFIN) [1], ella (perhaps) [1], enwedig (particular) [1], enwi (name.NONFIN) [1], er (IM) [1], er (though) [1], eraill (other) [1], erbyn (by) [1], erchyll (awful) [1], esgob (crikey) [1], ew (blimey) [1], ew (IM) [1], ewythr (uncle) [1], faint (ammount) [1], fam (mother) [1], fasen (be.3PL.CONDIT) [1], fecws (baker''s) [1], fedd (grave) [1], fedra (can.1S.NONPAST) [1], feithrin (nursery) [1], fel (how) [1], ffarmwrs (farmers) [1], ffeindio (find.NONFIN) [1], ffrindiau (friends) [1], ffwrdd (away) [1], flaen (front) [1], flerwch (mess) [1], fo (TAG) [1], funud (minute) [1], fusnesau (businesses) [1], fwcio (book.NONFIN) [1], fwy (bigger) [1], fwya (biggest) [1], fydda (be.1S.FUT) [1], fyddai (be.3S.PAST) [1], fyddan (be.3PL.CONDIT) [1], fyddwn (be.1S.CONDIT) [1], fyny (up) [1], fyth (never) [1], fyw (live.NONFIN) [1], gadael (leave.NONFIN) [1], gadair (chair) [1], gadeirydd (chairman) [1], gaeth (get.3S.PAST) [1], gafael (hold.NONFIN) [1], gafodd (get.3S.PAST) [1], ganddo (with.3SM) [1], gant (hundred) [1], gardiau (cards) [1], gario (carry.NONFIN) [1], gartre (home) [1], garw (rough) [1], gau (shut.NONFIN) [1], gegin (kitchen) [1], geith (get.3S.NONPAST) [1], genhedlaeth (generation) [1], geni (bear.NONFIN) [1], gerdded (walk.NONFIN) [1], glo (coal) [1], gloyw (shiny) [1], go (quite) [1], godwm (fall) [1], goesau (legs) [1], gollodd (lose.3S.PAST) [1], golwg (look) [1], gorau (best) [1], Gorffennaf (July) [1], graith (scar) [1], greulon (cruel) [1], greulondeb (cruelty) [1], grwpiau (groups) [1], gwbl (whole) [1], gwddw (neck) [1], gweilch_y_pysgod (ospreys) [1], Gwener (Friday) [1], gwir (truth) [1], gwlyb (wet) [1], gwneith (do.3S.NONPAST) [1], gwobrau (prizes) [1], gwraig (wife) [1], gwrando (listen.NONFIN) [1], gwreiddiol (original) [1], gwreiddyn (root) [1], gwrthwynebu (object.NONFIN) [1], gwybod (know.2S) [1], gyfan (complete) [1], gyfraith (law) [1], gyfrifoldeb (responsibility) [1], gymaint (ammount) [1], gymrodd (take.3S.PAST) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gynhyrchu (produce.NONFIN) [1], gynnau (guns) [1], gynno (PRON.3SM) [1], gynt (earlier) [1], gynt (sooner) [1], gynta (first) [1], gyrraedd (arrive.NONFIN) [1], gyrru (drive.NONFIN) [1], gythgam (heck) [1], ha (summer) [1], haearn (iron) [1], haearns (irons) [1], hanner (day) [1], hefo (with) [1], hegr (harsh) [1], heibio (past) [1], hel (gather.NONFIN) [1], hithau (PRON.3SF) [1], hogan (girl) [1], holi (ask.NONFIN) [1], holl (whole) [1], hon (this_one) [1], hongian (hang.NONFIN) [1], honna (that_one) [1], hunanol (selfish) [1], hwn (this_one) [1], hwnna (that) [1], hwnna (that_one) [1], hwnnw (that) [1], hwylus (convenient) [1], hŷn (older) [1], i (in) [1], i (shop) [1], i (sure) [1], iawn (alright) [1], iawn (TAG) [1], i_fewn (in) [1], i_ffwrdd (off) [1], i_mewn (in) [1], india_roc (rock_candy) [1], innau (PRON.1S) [1], is (lower) [1], isa (lowest) [1], law (hand) [1], llawen (merry) [1], llefrith (milk) [1], lleill (rest) [1], lliain (cloth) [1], llwybr (path) [1], llwyr (total) [1], lol (nonsense) [1], losgodd (burn.3S.PAST) [1], lun (picture) [1], Lun (Monday) [1], mai (PRT) [1], maith (vast) [1], mân (small) [1], Manceinion (Manchester) [1], marchnad (market) [1], Mawrth (March) [1], meddai (say.3S.PAST) [1], meddai (say.3PL.PAST) [1], meddai (say.3S.NONPAST) [1], Mehefin (June) [1], mewn (inside) [1], mlaen (front) [1], moch (pigs) [1], moel (bald) [1], Môn (Anglesey) [1], môr (sea) [1], mrawd (brother) [1], mwy (more) [1], myfyrwyr (students) [1], mynydd (mountain) [1], na (that) [1], na (PRT) [1], nabod (know.NONFIN) [1], Nain (Grandmother) [1], naw (nine) [1], nefoedd (heavens) [1], newid (change.NONFIN) [1], newid (change) [1], nghartref (home) [1], nghyfraith (law) [1], ngwaelod (bottom) [1], ni (PRT) [1], Norwy (Norway) [1], nosweithiau (nights) [1], o (Llanfair) [1], o (DET) [1], o'ch (be.2S.IMP) [1], o_dan (under) [1], oddi (from.3SF) [1], oedda (be.2S.IMP) [1], oedden (PRON.1PL) [1], oeddwn (be.1S.IMP) [1], oes (age) [1], offer (equipment) [1], o_flaen (before) [1], ohirio (delay.NONFIN) [1], ohonyn (of.3PL.PRON.3PL) [1], ohonyn (of.1PL) [1], o_hyd (still) [1], ond (to) [1], ond (IM) [1], ormod (excess) [1], os (be.1S.PRES) [1], osgoi (avoid.NONFIN) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], pam (why) [1], para (continue.NONFIN) [1], parcio (park.NONFIN) [1], pedair (four) [1], peidio (desist.NONFIN) [1], pen (head) [1], pig (peak) [1], pob (all) [1], pobi (bake.NONFIN) [1], poblogaidd (popular) [1], polyn (pole) [1], pontydd (bridges) [1], posibilrwydd (possibility) [1], potes (pottage) [1], potyn (pot) [1], pres (money) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], pymtheg (fifteen) [1], ran (part) [1], reolau (rules) [1], rhad (cheap) [1], rhaglen (programme) [1], rhaglenni (programmes) [1], rhai (some) [1], rhei (some) [1], rhieni (parents) [1], rhwymo (bind.NONFIN) [1], rhyfedd (strange) [1], rhyw (some) [1], roi (give.NONFIN) [1], rŵan (if) [1], rysêts (recipes) [1], rywfaint (some) [1], saethu (shoot.NONFIN) [1], sbia (look.2S.IMPER) [1], sef (namely) [1], sefydlu (establish) [1], sefydlu (establish.NONFIN) [1], selog (frequent) [1], sgwrs (conversation) [1], siarad (talk.NONFIN) [1], siaradwr (talker) [1], siopau (shops) [1], siopio (shop.NONFIN) [1], Sir_Ddimbych (from) [1], Sir_Gaernarfon (Caernarvonshire) [1], smala (comical) [1], snapio (snap.NONFIN) [1], sôn (mention) [1], stondins (stalls) [1], Sul (Sunday) [1], swyddfa (office) [1], symudiadau (movements) [1], synnwyr (sense) [1], talu (pay.NONFIN) [1], tân (fire) [1], te (be.1PL.IMP) [1], tebyg (similar) [1], terfynnau (boundaries) [1], teulu (family) [1], thad (father) [1], tithau (PRON.2S) [1], toes (be.3S.IMP.NEG) [1], to'n (be.3PL.IMP.NEG) [1], to'n (be.1S.IMP.NEG) [1], torri (break.NONFIN) [1], torri (cut.NONFIN) [1], trafferth (trouble) [1], tri (three.M) [1], tro (period) [1], troed (foot) [1], troi (turn.NONFIN) [1], trwyddo (through.1S) [1], trydan (electric) [1], twyt (be.2S.PRES.NEG) [1], tydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], tydyn (be.3S.PRES.NEG) [1], tyfu (grow.NONFIN) [1], tymor (term) [1], tyrd (come.2S.IMPER) [1], ucha (highest) [1], ugain (twenty) [1], un_deg_chwech (sixteen) [1], union (exact) [1], w (POSS.3SM) [1], waeth (worse) [1], wag (empty) [1], wahanol (different) [1], waith (time) [1], watsia (watch.2S.IMPER) [1], wchi (know.2PL) [1], wedi (past) [1], wedi (PRT.PRES) [1], wedyn (then) [1], weithgor (committee) [1], well (better) [1], werth (worth) [1], werthu (sell.NONFIN) [1], winllan (vineyard) [1], wlad (country) [1], wnes (do.1S.PAST) [1], wreiddiol (original) [1], wrth (to) [1], wrtha (to.2S) [1], wrtha (to.1S) [1], wyneb (face) [1], ychydig (little) [1], ydach (be.2PL.PRES) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], ydy (be.3PL.PRES) [1], ydyn (be.3S.PRES) [1], ymennydd (brain) [1], ymlaen (on) [1], yn (remember.NONFIN) [1], yn (correct) [1], yn (DET) [1], yn (happen.NONFIN) [1], yn (get.NONFIN) [1], ynddi (in.3SF) [1], yn_do (yes) [1], yndy (be.3S.PRES.) [1], ynhw (PRON.3PL) [1], yni (in.3SF) [1], Ynys_Môn (Anglesey) [1], yr (PRT) [1], yr (school) [1], ysgol (know.2S) [1], ysgwydd (shoulder) [1],

Words with language tag: cym&eng (1168)

yeah () [197], yeah (yeah) [142], oh (IM) [75], er (IM) [56], mmm () [47], oh () [45], um (IM) [31], ah () [23], sure (sure) [19], right (right) [10], well (well) [10], Michael (Michael) [9], um () [7], Langefni (Llangefni) [6], aww () [5], Dylan (Dylan) [5], sale (sale) [5], Talwrn (Talwrn) [5], yeah (yes) [5], ah (IM) [4], broblem (problem) [4], Hilda (Hilda) [4], hmm () [4], honest (honest) [4], job (job) [4], line (line) [4], Llangefni (Llangefni) [4], mam (mother) [4], mmm (IM) [4], round (round) [4], Tyddyn_Drain (Tyddyn_Drain) [4], bus (bus) [3], cafe (cafe) [3], Cwm_Bach (Cwm_Bach) [3], Daniel (Daniel) [3], David (David) [3], dear () [3], Dewi (Dewi) [3], Edgar (Edgar) [3], Edna (Edna) [3], er () [3], Jo (Jo) [3], Llifon (Llifon) [3], lot (lot) [3], monkey (monkey) [3], ooh () [3], ooh (IM) [3], Robens (Robens) [3], tunnel (tunnel) [3], Africa (Africa) [2], Amlwch (Amlwch) [2], Avondale (Avondale) [2], Bala (Bala) [2], Beaumaris (Beaumaris) [2], Bentraeth (Pentraeth) [2], bity (pity) [2], Bob_Parry (Bob_Parry) [2], business (business) [2], cigarette (cigarette) [2], clock (clock) [2], ddrama (drama) [2], Dyffryn_Nantlle (Dyffryn_Nantlle) [2], Dylan () [2], Edwin (Edwin) [2], Eileen (Eileen) [2], frown (brown) [2], Gaerwen (Gaerwen) [2], Graham_Lawson () [2], Iwan () [2], Iwan (Iwan) [2], Jenny (Jenny) [2], just (just) [2], Lanfair (Llanfair) [2], Llanfairtalhaearn () [2], Llanllyfni (Llanllyfni) [2], Malta (Malta) [2], Matthew (Matthew) [2], nice (nice) [2], Pentraeth (Pentraeth) [2], Penygroes (Penygroes) [2], Penygroes () [2], Rhaeadr (Rhaeadr) [2], rubbish (rubbish) [2], shop (shop) [2], site (site) [2], so (so) [2], story (story) [2], Talysarn () [2], Terry_Prys (Terry_Prys) [2], Treborth () [2], uh_huh () [2], Watkin_Jones (Watkin_Jones) [2], Aberfan (Aberfan) [1], acre (acre) [1], Agnes (Agnes) [1], aluminium () [1], Andrew (Andrew) [1], Arwyn (Arwyn) [1], Avondale () [1], aww (IM) [1], aye () [1], Bangor (Bangor) [1], Barclays (Barclays) [1], Benygroes (Penygroes) [1], Bertha (Bertha) [1], Bertha () [1], Bertha_Lee (Bertha_Lee) [1], Beryl (Beryl) [1], border (border) [1], Borth (Menai_Bridge) [1], bost (post) [1], Branwen (Branwen) [1], Bron_Heulog (Bron_Heulog) [1], brown (brown) [1], Bryn_Fôn (Bryn_Fôn) [1], butcher (butcher) [1], Bwthyn_Isa (Bwthyn_Isa) [1], Cantax (Cantax) [1], cap (cap) [1], Cefn_Coediog (Cefn_Coediog) [1], Christies (Chrities) [1], coat (brown) [1], crew (crew) [1], Criccieth (Criccieth) [1], Crugyll (Crugyll) [1], Dad (Dad) [1], D_C_Williams (D_C_Williams) [1], Derek (Derek) [1], Dewi () [1], doctor (doctor) [1], Donald_Arthur (Donald_Arthur) [1], dools (tools) [1], drama (drama) [1], Dulas (Dulas) [1], Dyffryn_Nantlle () [1], Dyfnallt () [1], Dyfnallt (Dyfnallt) [1], eh (IM) [1], eh (eh) [1], Emma (Emma) [1], fank (bank) [1], Fenai (Menai) [1], flat () [1], Four_Crosses (Four_Crosses) [1], frown (with.3SM) [1], fuses (buses) [1], fusiness (business) [1], Gaernarfon (Caernarfon) [1], gafe (cafe) [1], garage (garage) [1], Gary (Gary) [1], gas (gas) [1], Gaynor (Gaynor) [1], George () [1], George (George) [1], Gerwyn (Gerwyn) [1], Glandŵr (Glandŵr) [1], Glan_Dŵr (Glan_Dŵr) [1], goat (coat) [1], gost (cost) [1], Graham (Graham) [1], Graham_Lawson (Graham_Lawson) [1], Graig_Ucha (Graig_Ucha) [1], grew (crew) [1], Griccieth (Criccieth) [1], Gwilym_Owen (Gwilym_Owen) [1], Harry_Pugh (Harry_Pugh) [1], help (help) [1], hey (hey) [1], Heysham (Heysham) [1], humour (humour) [1], Idwal (Idwal) [1], Iolo (Iolo) [1], Iolo_Williams (Iolo_Williams) [1], Iwan (from) [1], Jeff_Evans (Jeff_Evans) [1], Jim_Williams (Jim_Williams) [1], Lanllyfni (Llanllyfni) [1], Llanfair (TAG) [1], Llanfihangel_yng_Ngwynfa () [1], Llanfyllin (Llanfyllin) [1], Llanllechid () [1], Llanllechid (Llanllechid) [1], Llanllyfni () [1], Llannerch () [1], Llannerch (Llannerch) [1], Llannerch_Treborth () [1], Llannerch_y_Borth () [1], Llannerchymedd (Llannerchymedd) [1], Llannerch_y_medd (Llannerch_y_medd) [1], Llifon_Owens () [1], Lloyds () [1], L_M_G (L_M_G) [1], lollypop (lollypop) [1], Look_Around (Look_Around) [1], mam (Mother) [1], mam (Mam) [1], Mari_Prosser (Mari_Prosser) [1], mham (mother) [1], mmhm () [1], Mrs_Tudwal (Mrs_Tudwal) [1], Nebo (Nebo) [1], Octel (Octel) [1], odd (odd) [1], oh (oh) [1], pack (pack) [1], pagan (matins) [1], Parkinsons (Parkinsons) [1], parrots (parrots) [1], Pencraig () [1], Penrhyd (Penrhyd) [1], Pentre_Berw (Pentre_Berw) [1], pony (pony) [1], Pwllheli (Pwllheli) [1], Rhos_Goch () [1], Rhos_Goch (Rhos_Goch) [1], right () [1], rounds (rounds) [1], rugby (rugby) [1], scale (scale) [1], Shell (Shell) [1], sleepers (sleepers) [1], sorry (sorry) [1], stalls (stalls) [1], Stanlow (Stanlow) [1], steps (steps) [1], stop () [1], strip (strip) [1], stump (stump) [1], sure () [1], sure (sure.NONFIN) [1], sure (now) [1], Ti_a_Fi (You_and_Me) [1], Ti_a_Fi (You_and_me) [1], trap (trap) [1], turkey (turkey) [1], Turners () [1], Turners (Turners) [1], Tŷ_Mawr (Tŷ_Mawr) [1], van (van) [1], Watkin_Jones () [1], Wrexham (Wrexham) [1], Wylfa (Wylfa) [1], Wylfa () [1], yeah (Iwan) [1], yeah (coat) [1],

Words with language tag: eng (22)

because (because) [2], dredger (dredger) [2], Lord (Lord) [2], whist (whist) [2], away (away) [1], blob (blob) [1], dredge (dredge) [1], dredger () [1], fridge (fridge) [1], hall (hall) [1], lobe (lobe) [1], non_stop (non_stop) [1], snack () [1], swipe (swipe.NONFIN) [1], town (town) [1], wafers (wafers) [1], yes () [1],

Words with language tag: eng+cym (4)

blob_yn (blob) [1], dredge_io (dredge.NONFIN) [1], flip_ian (flip.NONFIN) [1], graft_io (graft.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

davies10: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.