SIARAD - Davies14
Word frequency

Words with language tag: cym (4541)

yn (PRT) [335], i (PRON.1S) [158], mae (be.3S.PRES) [144], yr (DET) [127], o (PRON.3SM) [105], nhw (PRON.3PL) [95], ddim (NEG) [91], a (and) [83], dw (be.1S.PRES) [80], i (PRT) [72], y (DET) [60], yna (there) [56], chi (PRON.2PL) [55], na (no) [52], o (of) [52], ond (but) [51], oedd (be.3S.IMP) [49], yn (in) [47], wedi (PRT.PAST) [43], efo (with) [42], hi (PRON.3SF) [42], mynd (go.NONFIN) [39], i (to) [38], ac (and) [37], am (about) [37], bod (be.NONFIN) [36], ydy (be.3S.PRES) [36], gwybod (know.NONFIN) [34], un (one) [33], ni (PRON.1PL) [31], mae (be.3PL.PRES) [29], os (if) [29], ti (PRON.2S) [29], be (what) [28], wneud (do.NONFIN) [26], ydach (be.2PL.PRES) [26], meddwl (think.NONFIN) [24], ar (on) [22], isio (want) [22], wedyn (after) [22], yma (here) [19], dweud (say.NONFIN) [18], fo (PRON.3SM) [18], â (with) [17], achos (because) [17], fydd (be.3S.FUT) [17], timod (2S_know) [17], cael (get.NONFIN) [16], dyna (there) [16], fel (like) [15], hwnna (that_one) [14], hynny (that) [14], neu (or) [14], rywbeth (something) [14], de (TAG) [13], dydy (be.3S.PRES.NEG) [13], fi (PRON.1S) [13], gen (with) [13], oes (be.3S.PRES) [13], siarad (talk.NONFIN) [13], faswn (be.1S.CONDIT) [12], gael (get.NONFIN) [12], sy (be.PRES.REL) [12], yno (there) [12], canu (sing.NONFIN) [11], dod (come.NONFIN) [11], fynd (go.NONFIN) [11], weld (see.NONFIN) [11], bobl (people) [10], does (be.3S.PRES.NEG) [10], fath (kind) [10], heb (without) [10], hen (old) [10], hynna (that) [10], lle (place) [10], chwarae (play.NONFIN) [9], dda (good) [9], ei (POSS.3SM) [9], eich (POSS.2PL) [9], hefyd (also) [9], iawn (very) [9], o (from) [9], rhaid (necessity) [9], rwan (now) [9], trio (try.NONFIN) [9], ydan (be.1PL.PRES) [9], yndy (be.3S.PRES) [9], bach (little) [8], dim (NEG) [8], dydd (day) [8], ella (maybe) [8], eto (again) [8], licio (like.NONFIN) [8], ryw (some) [8], te (TAG) [8], wnes (do.1S.PAST) [8], yn_ôl (back) [8], am (for) [7], beth (what) [7], brysur (busy) [7], côr (choir) [7], dim_byd (nothing) [7], eglwys (church) [7], hanner (half) [7], hun (self) [7], na (than) [7], o_gwbl (at_all) [7], pam (why) [7], rhy (too) [7], rhyw (some) [7], wna (do.1S.NONPAST) [7], allan (out) [6], aros (stay.NONFIN) [6], cofio (remember.NONFIN) [6], edrych (look.NONFIN) [6], iawn (fine) [6], i_fewn (in) [6], i_gyd (all) [6], mewn (in) [6], mis (month) [6], na (NEG) [6], newydd (new) [6], pwy (who) [6], raid (necessity) [6], sôn (mention.NONFIN) [6], sut (how) [6], tri (three) [6], wal (wall) [6], weithiau (sometimes) [6], wyt (be.2S.PRES) [6], yfory (tomorrow) [6], ynde (TAG) [6], at (to) [5], bethau (things) [5], bob (every) [5], Cymraeg (Welsh) [5], dal (hold.NONFIN) [5], ddweud (say.NONFIN) [5], dechrau (start.NONFIN) [5], di (PRON.2S) [5], digon (enough) [5], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [5], emynau (hymns) [5], fedra (can.1S.NONPAST) [5], fedrwch (can.2PL.NONPAST) [5], felly (so) [5], fod (be.NONFIN) [5], gawn (get.3PL.NONPAST) [5], iddyn (to.3PL) [5], i_fyny (up) [5], methu (fail.NONFIN) [5], mor (so) [5], nos (night) [5], peth (thing) [5], pethau (things) [5], recordio (record.NONFIN) [5], rhywbeth (something) [5], rhywun (someone) [5], roi (put.NONFIN) [5], Sadwrn (Saturday) [5], sgwennu (write.NONFIN) [5], tydy (be.3S.PRES.NEG) [5], wythnos (week) [5], ymlaen (on) [5], a (go.1S.NONPAST) [4], adra (home) [4], ail (second) [4], amser (time) [4], argol (blimey) [4], beth (thing) [4], da (good) [4], diwedd (end) [4], dôn (tone) [4], dwytha (last) [4], dysgu (learn.NONFIN) [4], ei (POSS.3SF) [4], ers (since) [4], eu (POSS.3PL) [4], fan (place) [4], fasai (be.3S.CONDIT) [4], ffonio (phone.NONFIN) [4], ffordd (way) [4], fyddan (be.3PL.FUT) [4], ganu (sing.NONFIN) [4], hapus (happy) [4], hwnnw (that_one) [4], hyn (this) [4], ifanc (young) [4], medru (can.NONFIN) [4], mwy (more) [4], na (PRT) [4], nid (NEG) [4], o'n (be.1S.IMP) [4], pa (which) [4], pan (when) [4], rhaglen (programme) [4], ro'n (be.1S.IMP) [4], siopau (shops) [4], teg (fair) [4], trwy (through) [4], wir (true) [4], ydyn (be.3PL.PRES) [4], ysgol (school) [4], amdanyn (for.3PL) [3], anfon (send.NONFIN) [3], arno (on.3SM) [3], awr (hour) [3], awydd (urge) [3], barod (ready) [3], baswn (be.1S.CONDIT) [3], bres (money) [3], bryd (time) [3], capel (chapel) [3], chwech (six) [3], Chwefror (February) [3], clywed (hear.NONFIN) [3], cwyno (complain.NONFIN) [3], cyn (before) [3], cysgu (sleep.NONFIN) [3], darn (piece) [3], dawel (quiet) [3], ddigon (enough) [3], ddwy (two.F) [3], dibynnu (depend.NONFIN) [3], dipyn (little) [3], diwrnod (day) [3], dros (over) [3], drosodd (over) [3], duwcs (gosh) [3], dyddiad (date) [3], ei (POSS.3S) [3], enw (name) [3], esgob (bishop) [3], faint (amount) [3], fawr (big) [3], fedran (can.3PL.NONPAST) [3], felly (thus) [3], ffôn (phone) [3], fy (POSS.1S) [3], fyny (up) [3], ga (get.1S.NONPAST) [3], gair (word) [3], gan (with) [3], gawn (get.1PL.NONPAST) [3], gobeithio (hope.NONFIN) [3], gofyn (ask.NONFIN) [3], gormod (excess) [3], llyfrau (books) [3], meddai (say.NONFIN) [3], mi (PRT) [3], Nain (Grandmother) [3], o_gwmpas (around) [3], ohonyn (of.3PL) [3], pryd (when) [3], rhwng (between) [3], roid (put.NONFIN) [3], Sul (Sunday) [3], sydd (be.PRES.REL) [3], treth (tax) [3], tro (time) [3], unig (only) [3], wn (know.1S.NONPAST) [3], wnaeth (do.3S.PAST) [3], wyllt (wild) [3], wythfed_ar_hugain (twenty_eighth) [3], yfed (drink.NONFIN) [3], yn (POSS.1S) [3], yndyn (be.3PL.PRES) [3], adael (leave.NONFIN) [2], adeg (time) [2], adeiladu (build.NONFIN) [2], arall (other) [2], arbennig (special) [2], ar_ôl (after) [2], barddoniaeth (poetry) [2], barf (beard) [2], blant (children) [2], bob_dim (everything) [2], bore (morning) [2], bydd (be.3S.FUT) [2], byddai (be.3S.CONDIT) [2], byth (never) [2], byw (live.NONFIN) [2], cadw (keep.NONFIN) [2], call (sensible) [2], chdi (PRON.2S) [2], chwaith (either) [2], coban (nightshirt) [2], cwrw (beer) [2], cyfarfod (meeting) [2], cymryd (take.NONFIN) [2], cyngerdd (concert) [2], cyntaf (first) [2], cysegredig (sacred) [2], dad (father) [2], ddal (hold.NONFIN) [2], ddarllen (read.NONFIN) [2], ddarn (piece) [2], ddaru (happen.NONFIN) [2], ddau (two) [2], ddod (come.NONFIN) [2], deall (understand.NONFIN) [2], defnyddio (use.NONFIN) [2], deg (fair) [2], diddorol (interesting) [2], digwydd (happen.NONFIN) [2], dilyn (follow.NONFIN) [2], dim_ond (only) [2], do (yes) [2], doedd (be.3S.IMP.NEG) [2], does (be.3S.PRES) [2], dri (three) [2], dringo (climb.NONFIN) [2], Duw (God) [2], dwsin (dozen) [2], dwyn (steal.NONFIN) [2], dy (POSS.2S) [2], dyddiadur (diary) [2], dydy (be.3S.PRES) [2], dyma (here) [2], efallai (maybe) [2], eistedd (sit.NONFIN) [2], enwedig (especially) [2], erbyn (by) [2], erioed (never) [2], er_mwyn (for) [2], es (go.1S.PAST) [2], esgob (blimey) [2], fasach (be.2PL.CONDIT) [2], fasnach (trade) [2], fewn (in) [2], ffefryn (favourite) [2], ffurflenni (forms) [2], fwy (more) [2], fydda (be.1S.FUT) [2], gadeiriol (chaired) [2], gall (sensible) [2], ganddi (with.3SF) [2], Gatholig (Catholic) [2], gei (get.2S.NONPAST) [2], gorfod (must.NONFIN) [2], gwaith (work) [2], gwneud (do.NONFIN) [2], gwreiddiol (original) [2], gwrs (course) [2], gyda (with) [2], Gymraeg (Welsh) [2], gynno (with.3SM) [2], gynno (with.1S) [2], hanes (history) [2], heddlu (police) [2], helpu (help.NONFIN) [2], heno (tonight) [2], hwn (this_one) [2], Hwylfan (Fun_Centre) [2], hynaf (eldest) [2], iddi (to.3SF) [2], iesgob (blimey) [2], i_lawr (down) [2], llawr (floor) [2], lleill (others) [2], llenwi (fill.NONFIN) [2], llyfr (book) [2], mawr (big) [2], merched (women) [2], mi (PRON.1S) [2], mlynedd (year) [2], Nadolig (Christmas) [2], nag_oedd (be.3S.IMP.NEG) [2], nag_oes (be.3S.PRES.NEG) [2], nef (heavens) [2], nefoedd (heavens) [2], Niwbwrch (Newborough) [2], oddi_wrth (from) [2], oedden (be.3PL.IMP) [2], oeddwn (be.1S.IMP) [2], oer (cold) [2], ordeinio (ordain.NONFIN) [2], orlawn (overflowing) [2], ormod (excess) [2], ots (odds) [2], plant (children) [2], plentyn (child) [2], pnawn (afternoon) [2], punt (pound) [2], redeg (run.NONFIN) [2], rhad (cheap) [2], rhai (some) [2], rhedeg (run.NONFIN) [2], rheiny (those) [2], rhoi (give.NONFIN) [2], rhoid (give.NONFIN) [2], rhyddhad (relief) [2], rhywle (somewhere) [2], rywle (somewhere) [2], rywun (someone) [2], Saesneg (English) [2], sgwrs (conversation) [2], smwddio (iron.NONFIN) [2], sortio (sort.NONFIN) [2], syniad (idea) [2], talu (pay.NONFIN) [2], toedd (be.3S.IMP.NEG) [2], toes (be.3S.PRES.NEG) [2], tonau (tones) [2], troi (turn.NONFIN) [2], tua (about) [2], tylwyth (tribe) [2], waith (work) [2], wedi (past) [2], wnaethon (do.3PL.PAST) [2], wnei (do.2S.NONPAST) [2], wneith (do.3S.NONPAST) [2], wrth (of) [2], wrtha (to.1S) [2], wrtho (to.3SM) [2], wyth (eight) [2], ychydig (little) [2], yng (POSS.1S) [2], yng (in) [2], ynglŷn (concerning) [2], a (PRT) [1], achlysur (occasion) [1], achub (save.NONFIN) [1], adnabyddus (recognisable) [1], adre (home) [1], adrodd (recite.NONFIN) [1], adroddiad (report) [1], aelod (member) [1], aeth (go.3S.PAST) [1], af (go.1S.NONPAST) [1], agor (open.NONFIN) [1], ailagor (reopen) [1], am (things) [1], am (PRT) [1], ambell (occasional) [1], anadlu (breathe.NONFIN) [1], annwyd (cold) [1], ar (at) [1], ar (call) [1], arall (else) [1], ardal (area) [1], arfer (use.NONFIN) [1], arfer (habit) [1], argol (gosh) [1], arlunio (drawing.NONFIN) [1], atgyfodi (resurrect) [1], awel (breeze) [1], awn (go.1PL.NONPAST) [1], Awst (August) [1], Bae_Colwyn (Colwyn_Bay) [1], basai (be.3S.CONDIT) [1], bechod (shame) [1], beichio (bawl.NONFIN) [1], beidio (desist.NONFIN) [1], beintio (paint.NONFIN) [1], ben (head) [1], benblwydd (birthday) [1], berthynas (relationship) [1], besychu (cough.NONFIN) [1], blaen (front) [1], blino (tire.NONFIN) [1], blynedd (year) [1], blynyddoedd (years) [1], bodd (liking) [1], brofi (prove.NONFIN) [1], brofiad (experience) [1], bron (almost) [1], budr (dirty) [1], bwysau (weight) [1], bwyta (eat.NONFIN) [1], bychain (small) [1], bychan (little) [1], byddan (be.3PL.FUT) [1], byddan (be.3PL.CONDIT) [1], bymtheg (fifteen) [1], bynnag (ever) [1], byw (PRT) [1], bywyd (life) [1], cael (conversation) [1], Caergybi (Holyhead) [1], camgymeriad (mistake) [1], canu (sing.NONFIM) [1], cefndir (background) [1], cerdded (walk.NONFIN) [1], cerddoriaeth (music) [1], chi (PRON.2S) [1], chi (PRES) [1], cinio (lunch) [1], clirio (clear.NONFIN) [1], cofio (remember) [1], coginio (cook.NONFIN) [1], credu (believe.NONFIN) [1], crio (cry.NONFIN) [1], cwbl (whole) [1], cwmni (company) [1], cyfansoddwr (composer) [1], cyfansoddwyr (composers) [1], cyflog (wages) [1], cymeryd (take.NONFIN) [1], cymhleth (complicated) [1], cymorth (aid.NONFIN) [1], dach (be.2PL.PRES) [1], daclo (tackle.NONFIN) [1], dair (three.F) [1], daith (journey) [1], dallt (understand.NONFIN) [1], dalu (pay.NONFIN) [1], darllen (read.NONFIN) [1], daru (happen.NONFIN) [1], datgan (proclaim.NONFIN) [1], dathlu (celebrate.NONFIN) [1], dau (two) [1], dau_ddeg_wyth (twenty_eight) [1], ddal (catch.NONFIN) [1], ddathliad (celebration) [1], ddau (two.M) [1], ddaw (come.3S.NONPAST) [1], ddechrau (start.NONFIN) [1], ddeg (ten) [1], dderbyn (receive.NONFIN) [1], ddeudais (say.1S.PAST) [1], ddiddorol (interesting) [1], ddigwydd (happen.NONFIN) [1], ddim (NEH) [1], ddim (PRT) [1], ddim_byd (nothing) [1], ddim_byd (NEG) [1], ddistaw (quiet) [1], ddiwrnod (day) [1], ddoe (yesterday) [1], ddoith (come.3S.NONPAST) [1], ddydd (day) [1], deffro (wake.NONFIN) [1], deng (ten) [1], dewch (come.NONFIN) [1], dewch (come.2PL.IMPER) [1], dewis (choice) [1], dewr (brave) [1], diawl (devil) [1], diffyg (defect) [1], digwyddodd (happen.3S.PAST) [1], dim_ond (NEG) [1], dim_ond (nothing) [1], diolch (thanks) [1], dir (land) [1], disgyblaeth (discipline) [1], dod (PRT) [1], dod (come) [1], doedd (be.3S.IMP) [1], drafod (discuss.NONFIN) [1], dri_deg (thirty) [1], drio (try.NONFIN) [1], druan (poor) [1], dŵad (come.NONFIN) [1], dyddiau (days) [1], Dyffryn_Nantlle (Dyffryn_Nantlle) [1], dyfodol (future) [1], dylai (should.3S.NONPAST) [1], dylanwad (influence) [1], dynn (tight) [1], efo (father.POSSD.1S) [1], efo (PRON.3PL) [1], Eglwys (Church) [1], eith (go.3S.NONPAST) [1], emynwyr (hymn_writers) [1], enghraifft (example) [1], er (for) [1], erioed (never.NONFIN) [1], Fae_Colwyn (Colwyn_Bay) [1], fasan (be.3PL.CONDIT) [1], fasan (be.3PL.PRES) [1], fath (thing) [1], fawr (great) [1], feddwl (think.NONFIN) [1], fedri (can.2S.NONPAST) [1], fedrwn (can.1PL.NONPAST) [1], fenga (youngest) [1], ferched (women) [1], Fercher (Wednesday) [1], ffigyrau (figures) [1], ffindio (find.NONFIN) [1], fflachio (flash.NONFIN) [1], ffurflen (form) [1], ffydd (faith) [1], finnau (PRON.1S) [1], fis (month) [1], flynyddoedd (years) [1], fwya (mostly) [1], fyddan (be.1PL.FUT) [1], fyddwn (be.1PL.FUT) [1], ga (can.1S.PAST) [1], gaddo (promise.NONFIN) [1], gadeirlan (cathedral) [1], Gadeirlan (Cathedral) [1], galwad (IM) [1], gan (by) [1], geiriau (words) [1], geith (get.3S.NONPAST) [1], gennyf (with.1S) [1], gennyt (with.2S.PRES) [1], ges (get.1S.PAST) [1], gest (get.2S.PAST) [1], gewch (get.2PL.NONPAST) [1], gloch (clock) [1], glywed (hear.NONFIN) [1], gobaith (hope) [1], goll (lost) [1], golwg (appearance) [1], gor (over) [1], gosb (penalty) [1], grafu (scratch.NONFIN) [1], gwarchod (protect.NONFIN) [1], gwariwch (spend.2PL.IMPER) [1], gwasanaeth (service) [1], gweill (needles) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], gweld (see.NONFIN) [1], gwell (better) [1], gwella (improve.NONFIN) [1], Gwener (Friday) [1], gwirion (silly) [1], gwisgo (wear.NONFIN) [1], gwragedd (wives) [1], gwybod (know) [1], gwybod (PRT) [1], gwynt (wind) [1], gwyrdd (green) [1], gyd (all) [1], gyfarfod (meeting) [1], gyfle (opportunity) [1], gynhesu (warm.NONFIN) [1], gynno (with.2PL) [1], gynno (with.3PL) [1], gynulleidfa (audience) [1], gysylltu (connect.NONFIN) [1], hebddo (without) [1], heddiw (today) [1], hefo (with) [1], heno (come.NONFIN) [1], hi (be.3S.IMP) [1], hi (PRT) [1], hir (long) [1], hoff (fond) [1], hogiau (boys) [1], holl (whole) [1], hugain (twenty) [1], hunain (selves) [1], hwyl (fun) [1], hyd (length) [1], hyder (confidence) [1], hyll (ugly) [1], i (call) [1], Iau (Thursday) [1], iddyn (to.3SPL) [1], iechyd (health) [1], Iesu_Grist (Jesus_Christ) [1], i_ffwrdd (away) [1], i_mewn (in) [1], Ionawr (January) [1], isio (want.NONFIN) [1], lawer (lot) [1], lawer (many) [1], leia (least) [1], Lerpwl (Liverpool) [1], llall (other) [1], llawn (full) [1], llnau (clean.NONFIN) [1], Lloegr (England) [1], llygaid (eyes) [1], lythyr (letter) [1], mab (son) [1], Mae_Colwyn (Colwyn_Bay) [1], Mai (May) [1], math (kind) [1], Mawrth (March) [1], Medi (September) [1], medr (metre) [1], meibion (boys) [1], merch (daughter) [1], mil (thousand) [1], milltir (far) [1], nabod (recognise.NONFIN) [1], nac_ydy (be.3S.PRES.NEG) [1], nac_ydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], naddo (no) [1], na_fyddan (be.3PL.PRES.NEG) [1], newid (change.NONFIN) [1], nghael (get.NONFIN) [1], Nghaergybi (Holyhead) [1], nghanol (middle) [1], ngholli (lose.NONFIN) [1], Nglan_Conwy (Conwy_Valley) [1], ngwynt (wind) [1], nhad (father) [1], nhad (about) [1], nhw (PRON.3SF) [1], nhw (PRT) [1], ni (us) [1], noson (night) [1], o (PRON.3S) [1], oddi_ar (off) [1], oedd (be.3SM.IMP) [1], oedd (ones) [1], oedden (be.1PL.IMP) [1], oe'n (be.1S.IMP) [1], ofnadwy (awful) [1], ofnadwy (terrible) [1], ofyn (ask.NONFIN) [1], o_gwmpas (live.NONFIN) [1], ohonoch (of.2PL) [1], ohonon (of.1PL) [1], ond () [1], orau (best) [1], orffen (finish.NONFIN) [1], paned (cuppa) [1], parhau (continue.NONFIN) [1], Pasg (Easter) [1], pawb (everyone) [1], pedair (four.F) [1], peintio (paint.NONFIN) [1], pêl (ball) [1], pêl_droed (football) [1], peli (balls) [1], penderfynu (decide.NONFIN) [1], penwythnos (weekend) [1], Pen_y_Berllan (Pen_y_Berllan) [1], perthyn (belong.NONFIN) [1], pesychu (cough.NONFIN) [1], pigo (pick.NONFIN) [1], pobl (people) [1], poblogaidd (popular) [1], poeni (worry.NONFIN) [1], popty (oven) [1], pregethu (preach.NONFIN) [1], pres (money) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], prysur (busy) [1], pum (five) [1], pwnc (subject) [1], rai (ones) [1], rhai (ones) [1], rhai (DET) [1], rhain (these) [1], rheilffordd (railway) [1], rheina (those) [1], rheswm (reason) [1], rhingyll (sergeant) [1], rhoi (put.NONFIN) [1], rhy (too.NONFIN) [1], rhydd (free) [1], rhyddhau (free.NONFIN) [1], rhywfaint (somewhat) [1], rhywun (some) [1], roi (give.NONFIN) [1], roid (give.NONFIN) [1], rym (power) [1], rywbryd (sometime) [1], safio (save.NONFIN) [1], sâl (ill) [1], seibiant (respite) [1], seintiau (saints) [1], sgwennu (PRT.PAST) [1], sgwrs (with) [1], shafins (shavings) [1], sianeli (channels) [1], siarad (speak.NONFIN) [1], sirioldeb (cheerfulness) [1], S_pedwar_C (S_pedwar_C) [1], S_pedwar_C () [1], sti (2S_know) [1], stopio (stop.NONFIN) [1], swyddfa (office) [1], symud (move.NONFIN) [1], syportio (support.NONFIN) [1], tad (father) [1], Taid (Grandfather) [1], Taid (Taid) [1], tair (three.F) [1], taith (journey) [1], te (tea) [1], teimlo (feel.NONFIN) [1], teithio (travel.NONFIN) [1], teledu (television) [1], teulu (family) [1], ti (be.3S.PRES.NEG) [1], ti (PRON.1S) [1], tir (land) [1], toedd (be.3S.IMP) [1], triwch (try.2PL.IMPER) [1], (around) [1], tydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], tyrd (come.2S.IMPER) [1], uchel (high) [1], unfed_ar_ddeg (eleventh) [1], Unol_Daleithau (United_States) [1], Unol_Daleithiau (United_States) [1], unrhyw (any) [1], unwaith (once) [1], 'w (POSS.3SM) [1], wael (poor) [1], wahanol (different) [1], wasnaeth (service) [1], wedi (after) [1], wedi (PRON.3SF) [1], weithio (work.NONFIN) [1], well (better) [1], wen (white) [1], wirion (silly) [1], wnawn (do.3PL.NONPAST) [1], wnewch (do.2PL.PRES) [1], wraig (wife) [1], wrth (by) [1], wybod (know.NONFIN) [1], wynt (breath) [1], y (know.NONFIN) [1], y (on) [1], y (the) [1], y (boy) [1], ydach (be.2PL) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], ym (in) [1], ymarfer (rehearse) [1], ymarfer (rehearse.NONFIN) [1], ymarfer (rehearsal) [1], ymlaen (forward) [1], ymson (soliloquy) [1], yn (mean.NONFIN) [1], yn (PRY) [1], yn (happy) [1], yn (PRON.2PL) [1], yn (mile) [1], yn (with) [1], ynddo (in.3SM) [1], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [1], ynglŷn (involving) [1], Ysbryd (Spirit) [1], ysglyfaethus (rapacious) [1], ysgrifennu (write.NONFIN) [1], ystod (during) [1], yw (be.3S.PRES) [1],

Words with language tag: cym&eng (711)

well (well) [70], er (IM) [69], oh (IM) [59], um (IM) [58], yeah (yeah) [49], so (so) [30], yeah () [30], mmm () [24], oh () [16], sure (sure) [14], Tesco (Tesco) [9], well () [9], right (right) [8], just (just) [7], group (group) [6], jocolate (chocolate) [6], shop (shop) [6], ah (IM) [5], lot (lot) [5], Andrea (Andrea) [4], Ann_Griffiths (Ann_Griffiths) [4], bananas (bananas) [4], club (club) [4], David (David) [4], Dwyran (Dwyran) [4], Graham (Graham) [4], Katie (Katie) [4], off (off) [4], um () [4], ambulance () [3], Bill (Bill) [3], Caswallon (Caswallon) [3], Doctor (Doctor) [3], Genevieve (Genevieve) [3], great (great) [3], Melissa (Melissa) [3], right () [3], Rupert (Rupert) [3], alright (alright) [2], ambulance (ambulance) [2], Arsenal (Arsenal) [2], Bangor (Bangor) [2], B_B_C_one (B_B_C_one) [2], broblem (problem) [2], d_v_ds (d_v_d) [2], Elizabeth (Elizabeth) [2], er () [2], film (film) [2], help (help.NONFIN) [2], honest (honest) [2], I_T_V (I_T_V) [2], Jake_Took () [2], Joseph (Joseph) [2], o_k (o_k) [2], person (person) [2], pity (pity) [2], Sian (Sian) [2], so () [2], St_John's (St_John''s) [2], velcro (velcro) [2], ah () [1], a_ha (a_ha) [1], a_ha () [1], American_Trilogy (American_Trilogy) [1], Andy (Andy) [1], antiobitic (antibiotic) [1], Arianwen (Arianwen) [1], artistic (artistic) [1], aye () [1], Banbury (Banbury) [1], B_B_C (B_B_C) [1], B_B_C_two (B_B_C_two) [1], Borth (Borth) [1], box (box) [1], boy (off) [1], Bryn_Hyfryd () [1], Bryn_Hyfryd (Bryn_Hyfryd) [1], Bryn_Llifon () [1], Bryn_Llifon (Bryn_Llifon) [1], Capel_Mawr (Capel_Mawr) [1], Chicago (Chicago) [1], chocolate (chocolate) [1], coffee (coffee) [1], Dad (Dad) [1], David () [1], Da_Vinci_Code (Da_Vinci_Code) [1], doctor (doctor) [1], Dyffryn_Nantlle (Dyffryn_Nantlle) [1], Dyffryn_Nantlle () [1], Edith (Edith) [1], er (PRT) [1], er (im) [1], fantastic () [1], fodern (modern) [1], fond (fond) [1], freast (breast) [1], Freeview (Freeview) [1], Gaernarfon (Caernarfon) [1], game (game) [1], games (games) [1], Geo_Bar (Geo_Bar) [1], Gilbert (Gilbert) [1], Glory_Glory_Hallelujah (Glory_Glory_Hallelujiah) [1], glub (club) [1], Goriad (Goriad) [1], handy (handy) [1], help (help) [1], hey (hey) [1], hmm () [1], Hush_little_baby_don't_you_cry (Hush_little_baby_don''t_you_cry) [1], Jake (Jake) [1], Jake_Took (Jake_Took) [1], Jasper (Jasper) [1], job (job) [1], jumper (jumper) [1], just () [1], Love_Could_I_Only_Tell_Thee (Love_Could_I_Only_Tell_Thee) [1], mam (mother) [1], mam (Mother) [1], mm_hm () [1], mmm (IM) [1], Myfanwy () [1], Nanki_Poo (Nanki_Poo) [1], nice (nice) [1], ooh (IM) [1], plastic (plastic) [1], please (please) [1], radio (radio) [1], receipt (receipt) [1], receipts (receipts) [1], Rhys_Williams (Rhys_Williams) [1], rubbish (rubbish) [1], screen (screen) [1], set (set) [1], shambles (shambles) [1], slides (slides) [1], sorry (sorry) [1], Sullivan (Sullivan) [1], tactics (tactics) [1], tenor (tenor) [1], toys (toys) [1], Tragedians (Tragedians) [1], tricks (tricks) [1], Tudor (Tudor) [1], um (PRON.1S) [1], vicar (vicar) [1], videos () [1], v_t_r (v_c_r) [1], Wrexham (Wrexham) [1],

Words with language tag: eng (71)

anyway (anyway) [4], really (really) [4], bonkers (bonkers) [3], boring (boring) [3], and (and) [2], Anglican (Anglican) [2], bonkers () [2], eight (eight) [2], seven (seven) [2], text (text) [2], though (though) [2], actually (actually) [1], admiration (admiration) [1], adverts (adverts) [1], assessment (assessment) [1], away (away) [1], bad (bad) [1], bored (bored) [1], chaplaincy (chaplaincy) [1], chest (chest) [1], crazy (crazy) [1], crazy () [1], dirty (dirty) [1], fairies (fairies) [1], first () [1], God () [1], gosh () [1], headlines (headlines) [1], holy (holy) [1], horrendous () [1], lead (lead) [1], mobile (DET) [1], mutual () [1], mutual (mutual) [1], nineteen (nineteen) [1], ninety_seven (ninety_seven) [1], no (no) [1], on (on) [1], receipts (receipts) [1], Red_Cross (Red_Cross) [1], self (self) [1], society (society) [1], thank () [1], the (the) [1], thirty_three () [1], Twenty_Four (Twenty_Four) [1], week (week) [1], with (with) [1],

Words with language tag: eng+cym (3)

baptise_iad (baptism) [2], regress_io (regress.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

davies14: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.