SIARAD - Davies15
Word frequency for speaker TEG

Words with language tag: cym (2511)

yn (PRT) [137], i (PRON.1S) [105], mae (be.3S.PRES) [89], dw (be.1S.PRES) [86], a (and) [63], ddim (NEG) [41], bod (be.NONFIN) [37], o (PRON.3SM) [37], ond (but) [37], mynd (go.NONFIN) [36], fi (PRON.1S) [35], i (to) [34], yn (in) [34], y (DET) [31], am (for) [30], ni (PRON.1PL) [30], ti (PRON.2S) [30], meddwl (think.NONFIN) [29], nhw (PRON.3PL) [28], yna (there) [28], ia (yes) [26], chdi (PRON.2S) [25], â (with) [24], wedi (PRT.PAST) [24], fath (kind) [22], yr (DET) [22], o (of) [21], achos (because) [18], os (if) [18], isio (want) [17], gwybod (know.NONFIN) [16], ac (and) [15], dan (be.1PL.PRES) [15], de (TAG) [15], hi (PRON.3SF) [15], ie (yes) [15], wedyn (then) [15], dydd (day) [14], efo (with) [14], un (one) [14], wneud (do.NONFIN) [14], baswn (be.1S.CONDIT) [13], deud (say.NONFIN) [13], na (no) [13], oedd (be.3S.IMP) [13], o'n (be.1S.IMP) [13], cael (get.NONFIN) [12], fo (PRON.3SM) [12], yma (here) [11], ar (on) [10], i (for) [10], neu (or) [10], basai (be.3S.CONDIT) [9], fydd (be.3S.FUT) [9], gael (get.NONFIN) [9], mae (be.3PL.PRES) [9], o (from) [9], ydy (be.3S.PRES) [9], dydy (be.3S.PRES.NEG) [8], fel (like) [8], ffonio (phone.NONFIN) [8], hynna (that) [8], ryw (some) [8], tua (approximately) [8], wnes (do.1S.PAST) [8], â (PRT) [7], ffrindiau (friends) [7], hwnna (that) [7], mewn (in) [7], nos (night) [7], sy (be.PRES.REL) [7], tro (turn) [7], ar_ôl (after) [6], aros (stay.NONFIN) [6], be (what) [6], bob (every) [6], di (PRON.2S) [6], dim (NEG) [6], fedri (can.2S.NONPAST) [6], fewn (in) [6], hefyd (also) [6], licio (like.NONFIN) [6], pa (which) [6], rywun (somebody) [6], union (exact) [6], bach (small) [5], braf (fine) [5], dechrau (start.NONFIN) [5], ei (POSS.3S) [5], ella (perhaps) [5], fynd (go.NONFIN) [5], hun (self) [5], hyn (this) [5], lle (where) [5], mor (so) [5], peth (thing) [5], rywle (somewhere) [5], sgwennu (write.NONFIN) [5], Sul (Sunday) [5], weld (see.NONFIN) [5], wna (do.1S.NONPAST) [5], wsnos (week) [5], adre (home) [4], allan (out) [4], blwyddyn (year) [4], bob_dim (everything) [4], bore (morning) [4], chwech (six) [4], clywed (hear.NONFIN) [4], cwmni (company) [4], dda (good) [4], ddim_byd (nothing) [4], dim_byd (nothing) [4], dipyn (a_little) [4], dreifio (drive.NONFIN) [4], dwytha (previous) [4], dy (POSS.2S) [4], ei_gilydd (each_other) [4], Ffrainc (France) [4], fod (be.NONFIN) [4], gweithio (work.NONFIN) [4], gyd (all) [4], iawn (right) [4], lle (place) [4], Manceinion (Manchester) [4], mwy (more) [4], na (PRT) [4], nôl (back) [4], noson (night) [4], oedden (be.1PL.IMP) [4], pan (when) [4], pobl (people) [4], rei (some) [4], rifyrsio (reverse.NONFIN) [4], Sadwrn (Saturday) [4], tan (until) [4], trio (try.NONFIN) [4], trwy (through) [4], wyt (be.2S.PRES) [4], yndy (be.3S.PRES) [4], a (go.1S.NONPAST) [3], bell (far) [3], bryd (time) [3], bydd (be.3S.FUT) [3], chi (PRON.2PL) [3], da (good) [3], ddeud (say.NONFIN) [3], ddistaw (quiet) [3], ddod (come.NONFIN) [3], ddrud (expensive) [3], dod (come.NONFIN) [3], dwy (two) [3], eistedd (sit.NONFIN) [3], eraill (other) [3], fawr (big) [3], ffordd (way) [3], fydda (be.1S.FUT) [3], ga (get.1S.NONPAST) [3], gweld (see.NONFIN) [3], gymaint (so_much) [3], gynno (with.3SM) [3], hapus (happy) [3], Llun (Monday) [3], medru (can.NONFIN) [3], mi (PRT) [3], mis (month) [3], nesa (next) [3], newid (change.NONFIN) [3], pam (why) [3], peidiwch (desist.2PL.IMPER) [3], poeni (worry.NONFIN) [3], pwy (who) [3], siarad (speak.NONFIN) [3], timod (know.2S) [3], wal (wall) [3], wyth (eight) [3], yn_ôl (back) [3], am (about) [2], amdan (about) [2], arall (other) [2], at (to) [2], awr (hour) [2], ballu (such) [2], basa (be.2S.CONDIT) [2], byw (live.NONFIN) [2], cartre (home) [2], ceir (cars) [2], chwaith (either) [2], cleisio (bruise.NONFIN) [2], conffyrmio (confirm.NONFIN) [2], cyfarfod (meet.NONFIN) [2], cysgu (sleep.NONFIN) [2], diolch (thank_you) [2], diwedd (end) [2], diwrnod (day) [2], doedd (be.3S.IMP.NEG) [2], dwyt (be.2S.PRES.NEG) [2], ei (POSS.3SF) [2], erbyn (by) [2], erioed (never) [2], ers (since) [2], eto (yet) [2], faint (how_much) [2], fasai (be.3S.CONDIT) [2], fedra (can.1S.NONPAST) [2], felly (thus) [2], ffeindio (find.NONFIN) [2], flynedd (year) [2], fory (tomorrow) [2], fy (POSS.1S) [2], fyny (up) [2], gegin (kitchen) [2], gennod (girls) [2], ges (get.1S.PAST) [2], gorffen (finish.NONFIN) [2], gynna (with.1S) [2], gynni (with.3SF) [2], gyrru (drive.NONFIN) [2], hanner (half) [2], heblaw (except) [2], holiaduron (questionnaires) [2], hwn (this) [2], iawn (very) [2], i_fewn (in) [2], i_fyny (up) [2], lleol (local) [2], llyfrgell (library) [2], lonydd (roads) [2], meindio (mind.NONFIN) [2], munud (minute) [2], na (NEG) [2], newydd (new) [2], o'ch (be.2S.IMP) [2], oedda (be.2S.IMP) [2], oer (cold) [2], o_gwbl (at_all) [2], penwythnos (weekend) [2], petasai (if_be.3S.CONDIT) [2], phen_blwydd (birthday) [2], pump (five) [2], raid (necessity) [2], rywbeth (something) [2], sti (know.2S) [2], toedd (be.3S.IMP.NEG) [2], tri (three) [2], (house) [2], un_ar_ddeg (eleven) [2], wedyn (after) [2], well (better) [2], wely (bed.POSSD.3SM) [2], Wener (Friday) [2], werth (worth) [2], wnaethon (do.1PL.PAST) [2], wythnos (week) [2], ymlaen (ahead) [2], ymyl (side) [2], yndw (be.1S.PRES) [2], ysgol (school) [2], Abertawe (Swansea) [1], adael (leave.NONFIN) [1], adeg (time) [1], adra (home) [1], aethoch (go.2PL.PAST) [1], ag (PRT) [1], ailadrodd (repeat.NONFIN) [1], Alban (Scotland) [1], amdanyn (about.3PL) [1], amser (time) [1], analeisio (analyse.NONFIN) [1], anferth (enormous) [1], anghofio (forget.NONFIN) [1], annifyr (unpleasant) [1], ar (at) [1], arfer (habit) [1], arna (on.2S) [1], at (for) [1], awê (away) [1], bechod (sin) [1], ben (head) [1], berffaith (perfect) [1], beth (thing) [1], bethau (things) [1], blaen (front) [1], bobl (people) [1], bod (PRON.3SM) [1], boeth (hot) [1], brecio (PRT) [1], brecwast (breakfast) [1], brifysgol (univeristy) [1], briodasau (weddings) [1], brysur (busy) [1], byddan (be.3PL.FUT) [1], bynnag (ever) [1], bythefnos (two_weeks) [1], campio (camp.NONFIN) [1], caniad (call) [1], casglu (collect.NONFIN) [1], cerdded (walk.NONFIN) [1], chant (hundred) [1], chartre (home) [1], chdi (you) [1], chdi (PRON.2PL) [1], chwaer (sister) [1], chwarae (play.NONFIN) [1], chwarter (quarter) [1], chwilio (search.NONFIN) [1], cinio (lunch) [1], codi (rise.NONFIN) [1], cofio (remember.NONFIN) [1], coleg (college) [1], copïo (copy.NONFIN) [1], cropian (crawl.NONFIN) [1], crynu (tremble.NONFIN) [1], cwmnïau (companies) [1], cychwyn (start.NONFIN) [1], cyfa (entire) [1], Cymraeg (Welsh) [1], cyn (before) [1], cynhadledd (conference) [1], cyrraedd (reach.NONFIN) [1], cyrraedd (arrive.NONFIN) [1], cysylltu (contact.NONFIN) [1], dal (still) [1], dallt (understand.NONFIN) [1], dangos (show.NONFIN) [1], datblygu (develop.NONFIN) [1], dau (two) [1], dau (two.M) [1], dau_ddeg (twenty) [1], ddau (two) [1], ddau (two.M) [1], ddigon (enough) [1], ddod (come.nofin) [1], ddrwg (bad) [1], ddu (black) [1], ddwytha (final) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], digon (enough) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], diod (drink) [1], disgwyl (wait.NONFIN) [1], disgyn (fall.NONFIN) [1], diwedd (start) [1], do (yes) [1], does (be.3S.PRES.NEG) [1], drefnus (organised) [1], Duw (God) [1], dw (PRON.1S) [1], dw (be.1S.pers) [1], dŵad (say.2S.IMPER) [1], dwy (two.F) [1], dwytha (final) [1], dwywaith (twice) [1], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dyna (there) [1], Ebrill (April) [1], edrych (look.NONFIN) [1], ei (POSS.3SM) [1], eich (POSS.2PL) [1], enjoio (enjoy.NONFIN) [1], eraill (others) [1], es (go.1S.PAST) [1], eto (again) [1], fan (place) [1], farcio (mark.NONFIN) [1], feddwl (mind) [1], fedrith (can.3PL.NONPAST) [1], fedrith (can.3S.NONPAST) [1], fedru (can.NONFIN) [1], fedrwch (can.2PL.NONPAST) [1], ffansïo (fancy.NONFIN) [1], ffermwyr (farmers) [1], fil (thousand) [1], fusnesau (businesses) [1], fwyd (food) [1], fydd (be.2S.FUT) [1], fydda (be.2S.FUT) [1], fyddan (be.1PL.FUT) [1], fysai (be.3S.CONDIT) [1], gallu (can.NONFIN) [1], gampio (camp.NONFIN) [1], gant (hundred) [1], gartre (home) [1], gawn (get.1PL.NONPAST) [1], gerdded (walk.NONFIN) [1], gesia (guess.2S.IMPER) [1], gilydd (other) [1], gloch (clock) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], gorau (best) [1], Gorffennaf (July) [1], gramadegol (grammatical) [1], grutio (grit.NONFIN) [1], gwaith (work) [1], gwerthu (sell.NONFIN) [1], gwneud (do.NONFIN) [1], gwyliau (holidays) [1], gyfarfod (meet.NONFIN) [1], gyflym (fast) [1], gyn (from) [1], gynno (with.1S) [1], gynno (with.2S) [1], gynnyn (with.3PL) [1], gynta (first) [1], gysidro (consider.NONFIN) [1], hawdd (easy) [1], heddiw (today) [1], heglio (go_on_foot.NONFIN) [1], helpu (help.NONFIN) [1], hen (old) [1], heno (tonight) [1], hwyr (be.1S.PRES) [1], hyd_yn_hyn (so_far) [1], i (fail.NONFIN) [1], i (think.NONFIN) [1], i (porn.1S) [1], i (PRT) [1], iddi (for.3SF) [1], iddyn (to.3PL) [1], ie (yea) [1], i_gyd (all) [1], joban (job) [1], lai (less) [1], lawr (down) [1], Lerpwl (Liverpool) [1], licio (like) [1], lladd (kill.NONFIN) [1], llawer (much) [1], llefydd (places) [1], llenwi (fill.NONFIN) [1], llifo (flow.NONFIN) [1], Llundain (London) [1], lyfrau (books) [1], Mai (May) [1], manejio (manage.NONFIN) [1], manylion (details) [1], Mawrth (Tuesday) [1], Mawrth (March) [1], meddwl (think) [1], Medi (September) [1], methodoleg (methodology) [1], mil (thousand) [1], mond (only) [1], mwydro (moider.NONFIN) [1], naci (no) [1], nag (NEG) [1], naw (nine) [1], neithiwr (last_night) [1], noswaith (night) [1], oed (age) [1], ofnus (scared) [1], ohonan (of.1PL) [1], ohonon (of.1PL) [1], oriau (hours) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], parcio (park.NONFIN) [1], pawb (everybody) [1], pedwar_deg_tri (forty_three) [1], peidio (desist.NONFIN) [1], pellach (further) [1], pen_blwydd (birthday) [1], petasa (if_be.2S.CONDIT) [1], pethau (things) [1], piciad (pop.NONFIN) [1], picio (pop.NONFIN) [1], pigo (pick.NONFIN) [1], planio (plan.NONFIN) [1], pob (every) [1], polyn (pole) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], pum (five) [1], pump (fife) [1], pump_deg_pump (fifty_five) [1], pythefnos (two_weeks) [1], reina (those) [1], reswm (reason) [1], rhad (cheap) [1], rhaid (necessity) [1], rhan (part) [1], rheina (those) [1], rhifau (numbers) [1], rhy (too) [1], roi (give.NONFIN) [1], roid (put.NONFIN) [1], roid (give.NONFIN) [1], rywbeth (somethings) [1], saith (seven) [1], sbïo (look.NONFIN) [1], stafell (room) [1], stondin (stall) [1], swper (supper) [1], sydd (be.PRES.REL) [1], syniad (idea) [1], ta (then) [1], ta (or) [1], talu (pay.NONFIN) [1], teimlo (feel.NONFIN) [1], toeddwn (be.1S.IMP.NEG) [1], toes (be.3S.PRES.NEG) [1], to'n (be.1S.IMP.NEG) [1], trafaelio (travel.NONFIN) [1], tri (three.M) [1], tri_chwarter (three_quarter) [1], tri_deg_chwech (thirty_six) [1], troi (turn.NONFIN) [1], tu (side) [1], tydy (be.3S.PRES.NEG) [1], tyrd (come.2S.IMPER) [1], ugain (twenty) [1], unig (only) [1], unwaith (once) [1], waith (work) [1], wedi (past) [1], weithiau (times) [1], weithio (work.NONFIN) [1], wely (bed) [1], wir (true) [1], wlad (country) [1], wnawn (do.1PL.NONPAST) [1], wnest (do.2S.PAST) [1], wrth (be) [1], wrth (by) [1], wrtha (to.2S) [1], Wyddgrug (Mold) [1], wyliau (holidays) [1], yfed (drink.NONFIN) [1], ymlaen (forward) [1], yn (late) [1], yn (brake.NONFIN) [1], yn (POSS.1S) [1], yn (job) [1], yndyn (be.3PL.PRES) [1],

Words with language tag: cym&eng (353)

just (just) [40], mmm (IM) [33], oh (IM) [27], so (so) [25], um (IM) [22], yeah (yeah) [17], well (well) [13], right (right) [12], sure (sure) [12], er (IM) [11], lot (lot) [6], car (car) [5], champion (champion) [4], Mini (Mini) [4], Abersoch (Abersoch) [3], Bulgaria (Bulgaria) [3], help (help) [3], Newcastle (Newcastle) [3], nice (nice) [3], top (top) [3], change (change) [2], dad (dad) [2], Don (Don) [2], drive (drive) [2], Fiesta (Fiesta) [2], flat (flat) [2], handy (handy) [2], hello (hello) [2], hiya (hiya) [2], lecture (lecture) [2], list (list) [2], Nefyn (Nefyn) [2], students (students) [2], thesis (thesis) [2], Aberystwyth (Aberystwyth) [1], bang (bang) [1], Bangor (Bangor) [1], bars (bars) [1], bit (bit) [1], block (block) [1], bloody (bloody) [1], bound (bound) [1], Brighton (Brighton) [1], buses (buses) [1], business (business) [1], Canada (Canada) [1], Candylion (Candylion) [1], Claire (Claire) [1], crew (crew) [1], data (data) [1], directory (directory) [1], Dundee (Dundee) [1], Excel (Excel) [1], fancy (fancy) [1], Fangor (Bangor) [1], Feeder (Feeder) [1], gover (cover) [1], group (group) [1], Gruff_Rhys (Gruff_Rhys) [1], hotel (hotel) [1], ideal (ideal) [1], insurance (insurance) [1], Iraq (Iraq) [1], job (just) [1], just (be.NONFIN) [1], just (juse) [1], Lesotho (Lesotho) [1], lists (lists) [1], Llanberis (Llanberis) [1], Louise (Louise) [1], luck (luck) [1], methods (methods) [1], minute (minute) [1], moment (moment) [1], Moscow (Moscow) [1], M_S_N (M_S_N) [1], My_Space (My_Space) [1], Niagra_Falls (Niagra_Falls) [1], ooh (IM) [1], passenger (passenger) [1], P_h_D (P_h_D) [1], phone (phone) [1], pilot (pilot) [1], profile (profile) [1], pulpit (pulpit) [1], round (round) [1], Russia (Russia) [1], sesh (sesh) [1], shorts (shorts) [1], sorry (sorry) [1], sort (sort) [1], Stafford (Stafford) [1], stages (stages) [1], sticks (sticks) [1], St_Petersburg (St_Petersburg) [1], stuck (stuck) [1], study (study) [1], Tegai (Tegai) [1], Tesco (Tesco) [1], tickets (tickets) [1], treat (treat) [1], trip (trip) [1], tutor (tutor) [1], vest (vest) [1], Vic (Vic) [1], View (View) [1], Wakestock (Wakestock) [1], workshop (workshop) [1], Wrexham (Wrexham) [1], Zutons (Zutons) [1],

Words with language tag: eng (113)

actually (actually) [5], God (God) [4], weekend (weekend) [4], annoying (annoying) [3], even (even) [3], really (really) [3], second (second) [3], though (though) [3], way (way) [3], anyway (anyway) [2], days (days) [2], few (few) [2], my (my) [2], actual (actual) [1], alone (alone) [1], bad (bad) [1], because (because) [1], by (by) [1], calling (calling) [1], carers (carers) [1], chinese (chinese) [1], c'mon (c''mon) [1], cold (cold) [1], complexes (complexes) [1], control (control) [1], crap (crap) [1], crash (crash) [1], day (day) [1], dead_set (dead_set) [1], details (details) [1], downhill (downhill) [1], e_mail (e_mail) [1], embarrassing (embarrassing) [1], expected (expected) [1], far (far) [1], flight (flight) [1], fussed (fussed) [1], go (go) [1], hell (hell) [1], hen (hen) [1], high (hight) [1], I (I) [1], laugh (laugh) [1], let (let) [1], Mail_Merge (Mail_Merge) [1], Manchester (Manchester) [1], Menai_Bridge (Menai_Bridge) [1], mind (mind) [1], mistakes (mistakes) [1], mobile_library (mobile_library) [1], neighbours (neighbours) [1], next (next) [1], night (night) [1], no (no) [1], not (not) [1], of (of) [1], one (one) [1], only (only) [1], psychologically (psychologically) [1], receptionist (receptionist) [1], remote (remote) [1], research (research) [1], results (results) [1], scary (scary) [1], serious (serious) [1], shaky (shaky) [1], shopping (shopping) [1], six (six) [1], sleeping_bags (sleeping_bags) [1], so (so) [1], straightaway (straightaway) [1], suppose (suppose) [1], ten (ten) [1], Thailand (Thailand) [1], the (the) [1], there's (there''s) [1], to (to) [1], totally (totally) [1], touch (touch) [1], undelivered (undelivered) [1], up_and_coming (up_and_coming) [1], wood (wood) [1], word_count (word_count) [1], writer's (writer''s) [1], year (year) [1], yes (yes) [1], you (you) [1],

Words with language tag: eng+cym (19)

hand_io (hand.NONFIN) [4], e_mail_io (e_mail.NONFIN) [2], aim_io (aim.NONFIN) [1], amalgamate_io (amalgamate.NONFIN) [1], bang_io (bang.NONFIN) [1], bump_io (bump.NONFIN) [1], concentrate_io (concentrate.NONFIN) [1], contact_io (contact.NONFIN) [1], crash_o (crash.NONFIN) [1], hassle_o (hassle.NONFIN) [1], headline_io (headline.NONFIN) [1], log_io (log.NONFIN) [1], motivate_io (motivate.NONFIN) [1], snowboard_io (snowboard.NONFIN) [1], surprise_io (surprise.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

davies15: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.