SIARAD - Fusser23
Word frequency for speaker AID

Words with language tag: 5 (1)

embarras (embarras) [1],

Words with language tag: cym (2993)

yn (PRT) [167], mae (be.3S.PRES) [102], oedd (be.3S.IMP) [88], o (PRON.3SM) [78], i (PRON.1S) [73], yn (in) [71], a (and) [70], yna (there) [70], de (TAG) [67], yr (DET) [58], y (DET) [46], wedi (PRT.PAST) [45], ddim (NEG) [44], yndy (be.3S.PRES) [43], be (what) [40], na (no) [39], i (to) [37], nhw (PRON.3PL) [37], ydy (be.3S.PRES) [33], bod (be.NONFIN) [32], dw (be.1S.PRES) [31], fo (PRON.3SM) [31], rwan (now) [31], chi (PRON.2PL) [29], i (PRT) [29], ei (POSS.3SM) [26], hi (PRON.3SF) [26], wedyn (after) [25], mynd (go.NONFIN) [23], ond (but) [23], o (of) [22], ni (PRON.1PL) [21], mae (be.3PL.PRES) [18], wchi (know_2PL) [18], dyna (there) [17], o (from) [17], am (about) [16], ryw (some) [16], un (one) [16], ychi (know_2PL) [16], fan (place) [15], ynde (TAG) [15], hen (old) [13], ydach (be.2PL.PRES) [13], deud (say.NONFIN) [12], do (yes) [12], efo (with) [12], fel (like) [12], ar (on) [11], gwybod (know.NONFIN) [11], mi (PRT) [11], oes (be.3S.PRES) [11], wneud (do.NONFIN) [11], dod (come.NONFIN) [10], enw (name) [10], felly (thus) [10], hynny (that) [10], lle (place) [10], yma (here) [10], cofio (remember.NONFIN) [9], da (good) [9], does (be.3S.PRES.NEG) [9], dyma (here) [9], iawn (very) [9], neu (or) [9], sy (be.PRES.REL) [9], argian (blimey) [8], byw (live.NONFIN) [8], o'n (be.1S.IMP) [8], yn_ôl (back) [8], â (with) [7], eu (POSS.3PL) [7], ew (goodness) [7], cael (get.NONFIN) [6], ddiddorol (interesting) [6], ddim_byd (nothing) [6], Duw (God) [6], dydy (be.3S.PRES.NEG) [6], gynno (with.1S) [6], hwnna (that_one) [6], meddwl (think.NONFIN) [6], am (for) [5], arall (other) [5], bobl (people) [5], chwarae (play.NONFIN) [5], dad (father) [5], ddoth (come.3S.PAST) [5], fydd (be.3S.FUT) [5], gynno (with.3SM) [5], iawn (fine) [5], mewn (in) [5], mor (so) [5], os (if) [5], pam (why) [5], pan (when) [5], pwy (who) [5], rywbeth (something) [5], rywun (someone) [5], yndan (be.1PL.PRES) [5], yndyn (be.3PL.PRES) [5], yno (there) [5], cerdded (walk.NONFIN) [4], diddorol (interesting) [4], dim (NEG) [4], edrych (look.NONFIN) [4], fory (tomorrow) [4], fyny (up) [4], gefnder (male_cousin) [4], gwaed (blood) [4], gweithio (work.NONFIN) [4], hefyd (also) [4], na (NEG) [4], nid (NEG) [4], oedden (be.3PL.IMP) [4], rhy (too) [4], Sir_Drefaldwyn (Montgomeryshire) [4], sôn (mention.NONFIN) [4], symud (move.NONFIN) [4], wela (see.1S.NONPAST) [4], ysgol (school) [4], arbennig (special) [3], beth (what) [3], cwrs (course) [3], cyn (before) [3], dallt (understand.NONFIN) [3], dda (good) [3], ddod (come.NONFIN) [3], debyg (similar) [3], diwrnod (day) [3], doedd (be.3S.IMP.NEG) [3], fasai (be.3S.CONDIT) [3], faswn (be.1S.CONDIT) [3], fi (PRON.1S) [3], fynd (go.NONFIN) [3], gael (get.NONFIN) [3], gawn (get.1PL.NONPAST) [3], gofyn (ask.NONFIN) [3], hir (long) [3], hollol (totally) [3], i_fyny (up) [3], Llandrillo_yn_Rhos (Rhos_on_Sea) [3], mawr (big) [3], nabod (recognise.NONFIN) [3], nag (NEG) [3], newydd (new) [3], ofyn (ask.NONFIN) [3], o'n (be.3PL.IMP) [3], pres (money) [3], pryd (when) [3], rai (some) [3], sgrafell (scraper) [3], sgwennu (write.NONFIN) [3], (house) [3], uchel (high) [3], weld (see.NONFIN) [3], Abertawe (Swansea) [2], ac (and) [2], aduniad (reunion) [2], aeson (go.1PL.PAST) [2], aeth (go.3S.PAST) [2], allan (out) [2], amdano (about.3SM) [2], anghofio (forget.NONFIN) [2], Arglwydd (Lord) [2], arian (money) [2], arno (on.3SM) [2], ar_ôl (after) [2], athrawes (female_teacher) [2], Awst (August) [2], bae (bay) [2], basai (be.3S.CONDIT) [2], bell (far) [2], bentre (village) [2], blant (children) [2], bob (every) [2], braidd (rather) [2], bydd (be.3S.FUT) [2], cadw (keep.NONFIN) [2], cario (carry.NONFIN) [2], Castell (Castle) [2], ceffyl (horse) [2], chwarel (quarry) [2], chwareli (quarries) [2], coleg (college) [2], costio (cost.NONFIN) [2], Cymry (Welsh_people) [2], cynta (first) [2], dalu (pay.NONFIN) [2], dan (be.1PL.PRES) [2], dangos (show.NONFIN) [2], ddau (two) [2], ddrwg (bad) [2], ddynes (woman) [2], defnyddio (use.NONFIN) [2], di (PRON.2S) [2], do'n (be.3PL.IMP.NEG) [2], do'n (be.1S.IMP.NEG) [2], dre (town) [2], dwn (know.1S.NONPAST.NEG) [2], dwy (two) [2], dydd (day) [2], dydw (be.1S.PRES.NEG) [2], dysgu (teach.NONFIN) [2], ei (POSS.3SF) [2], ei (POSS.3S) [2], ein (POSS.1PL) [2], faint (amount) [2], fawr (great) [2], feddwl (think.NONFIN) [2], ffindio (find.NONFIN) [2], ffordd (way) [2], Ffrangeg (French) [2], fis (month) [2], fore (morning) [2], fuodd (be.3S.PAST) [2], fwy (more) [2], gaeth (get.3S.PAST) [2], gair (word) [2], gallu (can.NONFIN) [2], ganolfan (centre) [2], gapeli (chapels) [2], ges (get.1S.PAST) [2], gwallt (hair) [2], gweld (see.NONFIN) [2], gwir (truth) [2], hanes (history) [2], heddiw (today) [2], hollol (total) [2], hyn (this) [2], hynna (that) [2], iaith (language) [2], iawn (right) [2], iddo (to.3SM) [2], lanhau (clean.NONFIN) [2], lawr (down) [2], Lerpwl (Liverpool) [2], llall (other) [2], Llanwddyn (Llanwddyn) [2], mi (PRON.1S) [2], mis (month) [2], mwy (more) [2], mynd (go) [2], na (than) [2], Nghaerdydd (Cardiff) [2], nifer (number) [2], o_blaen (before) [2], o'ch (be.2PL.IMP) [2], o_gwmpas (around) [2], ohonon (of.1PL) [2], pa (which) [2], pawb (everyone) [2], plant (children) [2], popeth (everything) [2], practisio (practice.NONFIN) [2], rheiny (those) [2], rywle (somewhere) [2], Saesneg (English) [2], siarad (talk.NONFIN) [2], siopau (shops) [2], stryd (street) [2], synnu (surprise.NONFIN) [2], taith (journey) [2], trwy (through) [2], tu_allan (outside) [2], tymor (term) [2], tywydd (weather) [2], un_ar_ddeg (eleven) [2], 'w (POSS.3PL) [2], wchi (TAG) [2], welais (see.1S.PAST) [2], wir (true) [2], wnawn (do.1PL.NONPAST) [2], wreiddiol (original) [2], Wyddgrug (Mold) [2], ydan (be.1PL.PRES) [2], ym (in) [2], ymyl (edge) [2], yndw (be.1S.PRES) [2], yndy (be.3PL.PRES) [2], a (as) [1], a (and,) [1], achau (lineage) [1], achos (because) [1], actio (or) [1], actol (acting) [1], acw (there) [1], aer (heir) [1], aeson (go.3PL.PAST) [1], alw (call.NONFIN) [1], amdanyn (about.3PL) [1], amddiffyn (defend.NONFIN) [1], amhrisiadwy (priceless) [1], andros (extremely) [1], anodd (difficult) [1], arbennig (spedcial) [1], arfer (use.NONFIN) [1], arna (on.1S) [1], at (to) [1], bach (little) [1], bach (know,) [1], bara_brith (speckled_bread) [1], baratoi (prepare.NONFIN) [1], barnu (judge.NONFIN) [1], basai (be.3PL.CONDIT) [1], bawb (everyone) [1], be (what,) [1], ben (head) [1], blaen (front) [1], blaenau (fronts) [1], bopeth (everything) [1], bosib (possible) [1], braf (nice) [1], bres (money) [1], brifathro (headteacher) [1], bunt (pound) [1], bwrdd (table) [1], bwys (matter) [1], bwys (importance) [1], bwysau (pressure) [1], bwyta (eat.NONFIN) [1], byd (world) [1], bymtheg (fifteen) [1], bynnag (ever) [1], byr (short) [1], bythefnos (fortnight) [1], capel (chapel) [1], capeli (chapels) [1], castell (castle) [1], cau (shut.NONFIN) [1], chan (hundred) [1], chimod (2PL_know) [1], chlywes (hear.1S.PAST) [1], chwech (six) [1], Chymraeg (Welsh) [1], cicio (kick.NONFIN) [1], cinio (lunch) [1], cleddyf (sword) [1], coch (red) [1], crand (ornate) [1], croesawu (welcome.NONFIN) [1], cul (narrow) [1], cwestiynau (questions) [1], cyflog (wage) [1], cyflogi (employ.NONFIN) [1], cyfoeth (wealth) [1], cyfrannu (contribute.NONFIN) [1], cyhoeddi (publish.NONFIN) [1], cyllyll (knives) [1], Cymdeithas (Society) [1], cynradd (primary) [1], cysgu (sleep.NONFIN) [1], dach (be.2PL.PRES) [1], dad (PRON.3SM) [1], dafarn (pub) [1], dafarn (there) [1], daith (journey) [1], dal (still) [1], dau (two) [1], dda (with) [1], ddangos (show.NONFIN) [1], ddarllen (read.NONFIN) [1], ddefnyddio (use.NONFIN) [1], ddeuda (say.1S.NONPAST) [1], ddiweddar (recent) [1], ddiwrnod (day) [1], ddogfennau (documents) [1], ddwyawr (two_hours) [1], ddwytha (last) [1], ddywedodd (say.3S.PAST) [1], de (yeah) [1], de (south) [1], de (Mum) [1], deg (ten) [1], deuddeg (twelve) [1], diddordeb (ineterest) [1], diddordeb (interest) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], di_lun (shapeless) [1], dim_byd (nothing) [1], dim_ond (only) [1], Dinbych (Denbigh) [1], dipyn (little) [1], dir (land) [1], diwedd (end) [1], (roof) [1], dodrefn (furniture) [1], doedden (be.3PL.IMP.NEG) [1], does (be.3S.IMP.NEG) [1], dreflan (townlet) [1], Drenewydd (Newtown) [1], drenydd (day_after_tomorrow) [1], dri (three) [1], du (black) [1], dŵr (water) [1], dwtsiad (touch.NONFIN) [1], dwyrain (east) [1], dwytha (last) [1], dy (POSS.2S) [1], (house) [1], dydach (be.2PL.PRES.NEG) [1], Dyffryn_Nantlle (Dyffryn_Nantlle) [1], dyn (man) [1], dyna (theer) [1], efail (smithy) [1], efo (name) [1], efo (acting) [1], eglwys (church) [1], eglwyswraig (female_church_goer) [1], ei (little) [1], ei_gilydd (each_other) [1], eilradd (secondary) [1], eistedd (sit.NONFIN) [1], eni (bear.NONFIN) [1], ennill (win.NONFIN) [1], enw (Biblical) [1], enwau (names) [1], erioed (ever) [1], ers (since) [1], ew (goodnes) [1], fab (son) [1], fach (little) [1], fachgen (boy) [1], Faldwyn (Montogmeryshire) [1], falle (maybe) [1], fasach (be.2PL.PRES) [1], fasai (be.3PL.CONDIT) [1], fawr (large) [1], fawr (big) [1], fe (PRT) [1], ffenestri (windows) [1], ffordd (road) [1], ffrind (friend) [1], flynyddoedd (years) [1], fod (be.NONFIN) [1], foddi (drown.NONFIN) [1], fraint (honour) [1], frawd (brother) [1], fudiad (organisation) [1], fuoch (be.2PL.PAST) [1], fuon (be.3PL.PAST) [1], fwya (largest) [1], fwynhau (enjoy.NONFIN) [1], fynwent (cemetary) [1], fyth (never) [1], ga (can.1S.NONPAST) [1], gadw (keep.NONFIN) [1], gallu (ability) [1], gan (with) [1], gân (song) [1], ganiatâd (permission) [1], gapel (chapel) [1], Gatholigion (Catholics) [1], geith (get.3S.PRES) [1], gen (with) [1], gennyn (with.3PL) [1], gewch (get.2PL.NONPAST) [1], gladdu (bury.NONFIN) [1], Glan_y_Wêr (Glan_y_Wêr) [1], gleddyf (sword) [1], gloch (clock) [1], glywais (hear.1S.PAST) [1], glywsoch (hear.2PL.PAST) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], gof (blacksmith) [1], gofio (remember.NONFIN) [1], gogledd (north) [1], go_lew (decent) [1], gorffen (finish.NONFIN) [1], gorfod (necessity) [1], gorod (must.NONFIN) [1], greadur (creature) [1], groeso (welcome) [1], gryno_ddisg (compact_disk) [1], gwaelod (bottom) [1], gwanwyn (spring) [1], gwas (servant) [1], gwell (better) [1], gwneud (do.NONFIN) [1], gwraig (wife) [1], gyflog (wage) [1], gymaint (amount) [1], gymharu (compare.NONFIN) [1], gymysg (mixed) [1], gynhesu (heat.NONFIN) [1], gynnal (maintaining) [1], gynnal (support.NONFIN) [1], gynno (with.3PL) [1], Gynradd (Primary) [1], gynta (first) [1], hanner (half) [1], hanner_cant (fifty) [1], hardd (beautiful) [1], heb (without) [1], henw (name) [1], hoffter (cheerfulness) [1], hogyn (boy) [1], hôl (track) [1], holl (whole) [1], holl (all) [1], hun (self) [1], hwn (this) [1], hwn (this_one) [1], hwnnw (that_one) [1], hwyl (fun) [1], hynny (there) [1], i (for) [1], ieir (chickens) [1], i_ffwrdd (away) [1], i_gyd (all) [1], i_mewn (in) [1], isio (want) [1], Iwerddon (Ireland) [1], landio (land.NONFIN) [1], lefydd (places) [1], llai (less) [1], llawn (full) [1], llefydd (places) [1], lleoedd (places) [1], lleol (local) [1], llun (picture) [1], llydan (broad) [1], llyfr (book) [1], lwcus (lucky) [1], lythyr (letter) [1], mab (son) [1], mae (sure) [1], mae (is) [1], maes (field) [1], man (place) [1], marw (die.NONFIN) [1], Mawrth (March) [1], Mehefin (June) [1], merch (daughter) [1], mhob (every) [1], mi (do.3PL.NONPAST) [1], mil (thousand) [1], mlaen (on) [1], mlynedd (year) [1], mwya (most) [1], na (PRT) [1], nach (NEG) [1], nach_ydy (be.3S.PRES.NEG) [1], naddo (no) [1], nage (no) [1], neb (nobody) [1], neu (something,) [1], neuadd (hall) [1], newid (PRT.PAST) [1], nghefnder (male_cousin) [1], nhaid (PRON.1S) [1], nhw (PRON.1PL) [1], Normaniaid (Normans) [1], o (with) [1], o (he) [1], o (PRON.3Sm) [1], ochr (side) [1], oed (age) [1], oedden (be.1PL.IMP) [1], oer (cold) [1], ofnadwy (terrible) [1], o_gwbl (at_all) [1], paned (cuppa) [1], pawb (everybody) [1], pêl_droed (football) [1], penderfynu (decide.NONFIN) [1], pentre (village) [1], perthyn (belong.NONFIN) [1], petawn (be.1S.CONDIT) [1], peth (thing) [1], pethau (things) [1], phwnc (subject) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], pwsio (push.NONFIN) [1], pwysau (pressure) [1], pythefnos (fortnight) [1], rhai (some) [1], rhan (part) [1], Rhuthun (Ruthin) [1], rhyfedd (strange) [1], rieni (parents) [1], roi (give.NONFIN) [1], roid (give.NONFIN) [1], rywbeth (yeah?) [1], Saeson (English_people) [1], saith_deg_un (seventy_one) [1], sanau (socks) [1], sef (namely) [1], sêt (seat) [1], sgrafell (sgrafell) [1], sgwennais (write.1S.PAST) [1], sicr (certain) [1], simnai (chimney) [1], sioe (show) [1], Sir_Ddinbych (Denbighshire) [1], Sir_Fôn (Anglesey) [1], Sir_Gaer (Cheshire) [1], smocio (smoke.NONFIN) [1], sobor (terrible) [1], sodlau (soles) [1], sodro (solder.NONFIN) [1], stopio (stop.NONFIN) [1], stribed (strip) [1], Stryd_y_Ffynnon (Well_Street) [1], Sul (Sunday) [1], sut (how) [1], swllt (shilling) [1], swyddfeydd (offices) [1], syfrdanu (surprise.NONFIN) [1], syniad (idea) [1], syrthio (fall.NONFIN) [1], tal (tall) [1], talwm (while) [1], tatws (potatoes) [1], te (tea) [1], tebyg (similar) [1], teg (fair) [1], teledu (television) [1], teulu (family) [1], thair (three) [1], tir (land) [1], topiau (tops) [1], trefn (order) [1], tri (three) [1], trin (treat.NONFIN) [1], troi (turn.NONFIN) [1], tua (about) [1], tyddyn (croft) [1], ucha (upper) [1], unman (anywhere) [1], unrhyw (any) [1], waith (work) [1], wchi (you) [1], wedd (countenance) [1], wedyn (then) [1], weithio (work.NONFIN) [1], welson (see.1PL.PAST) [1], werthu (sell) [1], werthu (sell.NONFIN) [1], wirion (stupid) [1], wn (know.1S.NONPAST) [1], wna (do.1S.NONPAST) [1], wnân (Silver_Star) [1], wnei (do.3S.NONPAST) [1], wnes (do.1S.PAST) [1], wrth_gwrs (of_course) [1], wrthoch (to.2PL) [1], wsnos (week) [1], wsnosau (weeks) [1], wyddoch (know.2PL.NONPAST) [1], y (pubs) [1], ychydig (few) [1], ychydig (little) [1], ydy (Penbaras) [1], ydyn (be.3PL.PRES) [1], ymddeol (retire.NONFIN) [1], ymlaen (forward) [1], ymyl (side) [1], yn (POSS.1S) [1], yn (a) [1], yn (grandfather) [1], yng (in) [1], ynte (TAG) [1], Ysgol (School) [1], ystyr (meaning) [1],

Words with language tag: cym&eng (782)

yeah (yeah) [138], yeah () [71], oh (IM) [51], um (IM) [39], er (IM) [32], mmm () [21], well (well) [21], well () [16], oh () [15], ah (IM) [13], sure (sure) [12], ah () [11], so (so) [10], Ellis_Wynne (Ellis_Wynne) [8], um () [8], Harlech (Harlech) [6], Bethesda (Bethesda) [5], mmm (IM) [5], right (right) [5], sorry () [5], foy (boy) [4], Sling (Sling) [4], ahh () [3], Bryn (Bryn) [3], coffee (coffee) [3], Glyn_Tywarch (Glyn_Tywarch) [3], Hywel_Wyn_Owen (Hywel_Wyn_Owen) [3], Lasynys (Lasynys) [3], Llanwddyn (Llanwddyn) [3], Natasha (Natasha) [3], office (office) [3], right () [3], round (around) [3], Sebastian (Sebastian) [3], Steddfod (Eisteddfod) [3], broblem (problem) [2], buffet (buffer) [2], Candle (Candle) [2], Coetmor () [2], eh () [2], Eurig (Eurig) [2], farm (farm) [2], futcher (butcher) [2], Gerallt (Gerallt) [2], hmm () [2], Iolo (Iolo) [2], Jones (Jones) [2], Llanfechain (Llanfechain) [2], Llangynog (Llangynog) [2], Llansilyn (Llansilyn) [2], lot (lot) [2], Machynlleth (Machynlleth) [2], odd (odd) [2], Paraguay () [2], Penbaras (Penbaras) [2], post (post) [2], raffle (raffle) [2], rugby (rugby) [2], strike (strike) [2], Tesco (Tesco) [2], Y_Fron (Y_Fron) [2], ahh (IM) [1], America (America) [1], Anthony () [1], Arafa_Don () [1], Bangor (Bangor) [1], bank (bank) [1], baritone (baritone) [1], Barry_Morgan (Barry_Morgan) [1], Bedwyr (Bedwyr) [1], Berea (Berea) [1], bitch (pitch) [1], bound (bound) [1], boy (boy) [1], Bryn_Haul (Bryn_Haul) [1], buffet (buffet) [1], butcher () [1], ceremony (ceremony) [1], Colonel (Colonel) [1], Dad (Dad) [1], ddesk (desk) [1], Deiniol_Evans () [1], Deiniol_Evans (Deiniol_Evans) [1], Dei_Tomos (Dei_Tomos) [1], docks (docks) [1], Douglas (Douglas) [1], drama (drama) [1], Ebeneser (Ebeneser) [1], Edward_Llwyd () [1], eh (IM) [1], Eisteddfod (Eisteddfod) [1], Ellis (Ellis) [1], erm (IM) [1], Eusebius (Erasmus) [1], Eusebius_Hughes (Eusebius_Hughes) [1], family (family) [1], football (football) [1], fortune (fortune) [1], game (game) [1], Gareth_McDonald (Gareth_McDonald) [1], Gerallt () [1], Gweledigaetheu_y_Bardd_Cwsc (Gweledigaetheu_y_Bardd_Cwsc) [1], handy (handy) [1], Heneglwys (Heneglwys) [1], Huw_McDonald () [1], Hywel (Hywel) [1], Iestyn (Iestyn) [1], Kwiks (Kwiks) [1], Lasynys_Fawr (Lasynys_Fawr) [1], Llanddona () [1], Llanelli (Llanelli) [1], Llanfair_Caereinion (Llanfair_Caereinion) [1], Llanfair_P_G (Llanfair_P_G) [1], Llanfairpwll (Llanfairpwll) [1], lobscouse (lobscouse) [1], luck (luck) [1], mam (side) [1], mam (Mum) [1], Meifod (Meifod) [1], Mihangel (Mihangel) [1], Mihangel_Jones (Mihangel_Jones) [1], modern () [1], Natasha_Morgan () [1], nice (nice) [1], Nicholas (Nicholas) [1], ooh (IM) [1], Ormsby_Gore () [1], Oswald (Oswald) [1], Oswald's (Oswald''s) [1], parade (parade) [1], pardon () [1], Penbaras (of) [1], Penrhyn (Penhryn) [1], Penygroes (Penygroes) [1], pint (pint) [1], pony (pony) [1], quite (quite) [1], register (register) [1], Richard (Richard) [1], round (round) [1], R_Williams_Parry (R_Williams_Parry) [1], Saunders (Saunders) [1], Sebastian () [1], shock (shock) [1], Silver_Star (be.3S.PRES) [1], slides (slides) [1], Spar (Spar) [1], sure () [1], sure (do.3PL.NONPAST) [1], surgery (surgery) [1], Tan_y_Sgrafell (Tan_y_Sgrafell) [1], Tan_y_Sgrafell () [1], Tchlokalok () [1], top (top) [1], Tregarth (Tregarth) [1], try (try) [1], um (POSS.1S) [1], um (DET) [1], um (the) [1], Un_Nos_Ola_Leuad () [1], vestry (vestry) [1], warden (warden) [1], Weledigaetheu_y_Bardd_Cwsc (Geledigaetheu_y_Bardd_Cwsc) [1], Williams () [1], wow () [1], ydy (be.3S.PRES) [1],

Words with language tag: eng (80)

Lord (Lord) [2], of (of) [2], Well_Street (Well_Street) [2], Welsh_Street () [2], a (a) [1], Americans (Americans) [1], Baptist (Baptist) [1], boring (boring) [1], Canadian (Canadian) [1], county (county) [1], edition (edition) [1], end (end) [1], entertainer (entertainer) [1], estate (estate) [1], evacuees (evacuees) [1], finger (finger) [1], first (first) [1], fly (fly) [1], forty_five (forty_five) [1], French (French) [1], give (give) [1], home (home) [1], honour (honour) [1], house (house) [1], House (House) [1], Houses (Houses) [1], I'll () [1], in (in) [1], it (it) [1], keen (keen) [1], local (local) [1], lord (lord) [1], main (main) [1], Millennium_Stadium () [1], nickname (nickname) [1], nicknames (nicknames) [1], nineteen (nineeteen) [1], Papua_New_Guinea (Papua_New_Guinea) [1], Russian () [1], Russians (Russians) [1], Ruthin (Ruthin) [1], school (school) [1], seventeen () [1], seventeen_seventy_eight (seventeen_seventy_eight) [1], South (South) [1], speech (speech) [1], spread (spread) [1], stable (stable) [1], tail (tail) [1], trust (trust) [1], turngate (turngate) [1], twenties (twenties) [1], two_thousand_and_three (two_thousand_and_three) [1], we () [1], Welsh_Street (Welsh_Street) [1], with () [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser23: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.