SIARAD - Fusser23
Word frequency for speaker HEL

Words with language tag: 5 (1)

embarras () [1],

Words with language tag: cym (3401)

yn (PRT) [216], mae (be.3S.PRES) [126], o (PRON.3SM) [102], yna (there) [97], nhw (PRON.3PL) [86], yndy (be.3S.PRES) [85], i (PRON.1S) [78], ddim (NEG) [73], oedd (be.3S.IMP) [68], yr (DET) [62], te (TAG) [49], mae (be.3PL.PRES) [46], dw (be.1S.PRES) [45], wedi (PRT.PAST) [44], yn (in) [44], chi (PRON.2PL) [43], ydy (be.3S.PRES) [42], i (to) [40], a (and) [39], oes (be.3S.PRES) [37], fo (PRON.3SM) [34], y (DET) [32], mynd (go.NONFIN) [31], na (no) [29], yndyn (be.3PL.PRES) [29], hefyd (also) [28], ni (PRON.1PL) [28], ydach (be.2PL.PRES) [26], o (of) [25], ond (but) [25], tydy (be.3S.PRES.NEG) [23], argian (blimey) [21], i (PRT) [21], nac (NEG) [21], un (one) [21], wedyn (after) [21], bod (be.NONFIN) [20], lle (place) [19], cael (get.NONFIN) [18], fan (place) [17], hwnna (that_one) [17], iawn (very) [17], yma (here) [17], do (yes) [16], fasai (be.3S.CONDIT) [15], rwan (now) [15], wneud (do.NONFIN) [15], meddwl (think.NONFIN) [14], nag (NEG) [14], sy (be.PRES.REL) [14], â (with) [13], enw (name) [13], na (NEG) [13], oedden (be.3PL.IMP) [13], o (from) [12], be (what) [11], hi (PRON.3SF) [11], rywbeth (something) [11], tydyn (be.3PL.PRES.NEG) [11], yno (there) [11], ar (on) [10], dda (good) [10], deud (say.NONFIN) [10], efo (with) [10], felly (thus) [10], fydd (be.3S.FUT) [10], heddiw (today) [10], ryw (some) [10], capel (chapel) [9], cau (shut.NONFIN) [9], chwaith (either) [9], dydy (be.3S.PRES.NEG) [9], gael (get.NONFIN) [9], hwnnw (that_one) [9], naddo (no) [9], does (be.3S.PRES.NEG) [8], fath (kind) [8], fynd (go.NONFIN) [8], gwybod (know.NONFIN) [8], heno (tonight) [8], wchi (know_2PL) [8], weld (see.NONFIN) [8], da (good) [7], ddim_byd (nothing) [7], de (TAG) [7], dim (NEG) [7], dim_byd (nothing) [7], dŵad (come.NONFIN) [7], dyna (there) [7], fawr (great) [7], fel (like) [7], fory (tomorrow) [7], gwneud (do.NONFIN) [7], mi (PRT) [7], pobl (people) [7], stopio (stop.NONFIN) [7], toedd (be.3S.IMP.NEG) [7], ychi (know_2PL) [7], bob (every) [6], bob_dim (everything) [6], dod (come.NONFIN) [6], dydd (day) [6], gweld (see.NONFIN) [6], gynno (with.3SM) [6], isio (want) [6], medru (can.NONFIN) [6], nabod (recognise.NONFIN) [6], naci (no) [6], neu (or) [6], o'n (be.1S.IMP) [6], toes (be.3S.PRES.NEG) [6], wn (know.1S.NONPAST) [6], ydyn (be.3PL.PRES) [6], am (about) [5], am (for) [5], arall (other) [5], chwarae (play.NONFIN) [5], dywedwch (say.2PL.NONPAST) [5], edrych (look.NONFIN) [5], ei (POSS.3SM) [5], fydda (be.1S.FUT) [5], gwaelod (bottom) [5], llawn (full) [5], os (if) [5], pres (money) [5], wyddoch (know.2PL.NONPAST) [5], bechod (shame) [4], beth (thing) [4], byw (live.NONFIN) [4], difyr (entertaining) [4], enwau (names) [4], faswn (be.1S.CONDIT) [4], fedrwch (can.2PL.NONPAST) [4], fuo (be.3S.PAST) [4], gyd (all) [4], hwn (this_one) [4], hwn (this) [4], licio (like.NONFIN) [4], mwy (more) [4], newydd (new) [4], ochr (side) [4], oed (age) [4], olau (light) [4], peth (thing) [4], pethau (things) [4], rai (some) [4], raid (necessity) [4], tri (three) [4], ynte (TAG) [4], ysgol (school) [4], aethon (go.1PL.PAST) [3], amser (time) [3], awr (hour) [3], basai (be.3PL.CONDIT) [3], bore (morning) [3], bunt (pound) [3], bwyd (food) [3], chwarel (quarry) [3], clên (kind) [3], cofio (remember.NONFIN) [3], dach (be.2PL.PRES) [3], dan (be.1PL.PRES) [3], ddigon (enough) [3], drosodd (over) [3], dwn (know.1S.NONPAST.NEG) [3], dwy (two) [3], eich (POSS.2PL) [3], ers (since) [3], esgob (bishop) [3], fasan (be.3PL.CONDIT) [3], feddwl (think.NONFIN) [3], fedran (can.3PL.NONPAST) [3], fflio (fly.NONFIN) [3], fod (be.NONFIN) [3], fyddwch (be.2PL.FUT) [3], gosa (unless) [3], gymaint (amount) [3], gynno (with.1S) [3], hir (long) [3], hon (this_one) [3], honno (that_one) [3], iawn (fine) [3], iawn (right) [3], iddyn (to.3PL) [3], i_gyd (all) [3], i_lawr (down) [3], lawer (many) [3], mab (son) [3], mi (PRON.1S) [3], nunlle (nowhere) [3], oedden (be.1PL.IMP) [3], pan (when) [3], pawb (everyone) [3], plesio (please.NONFIN) [3], rhy (too) [3], rywun (someone) [3], Sadwrn (Saturday) [3], Sir_Fôn (Anglesey) [3], stryd (street) [3], twll (hole) [3], (house) [3], unig (only) [3], wnân (do.3PL.NONPAST) [3], wraig (wife) [3], ydan (be.1PL.PRES) [3], yn (POSS.1S) [3], yn_ôl (back) [3], actio (act.NONFIN) [2], agor (open.NONFIN) [2], agos (close) [2], arnyn (on.3PL) [2], ar_ôl (after) [2], ateb (answer.NONFIN) [2], basai (be.3S.CONDIT) [2], bechod (pity) [2], bildio (build.NONFIN) [2], bobl (people) [2], bydd (be.3S.FUT) [2], Caerdydd (Cardiff) [2], cerdded (walk.NONFIN) [2], coch (red) [2], cofiwch (remember.2PL.NONPAST) [2], cwarfod (meet.NONFIN) [2], cwbl (whole) [2], cymryd (take.NONFIN) [2], dad (father) [2], dai (houses) [2], dal (continue.NONFIN) [2], dal (still) [2], dangos (show.NONFIN) [2], ddeg (ten) [2], ddeud (say.NONFIN) [2], ddwy (two.F) [2], dilyn (follow.NONFIN) [2], dim_ond (only) [2], dipyn (little) [2], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], dysgu (learn.NONFIN) [2], ella (maybe) [2], enwedig (especially) [2], erioed (ever) [2], es (go.1S.PAST) [2], ffenestri (windows) [2], flynyddoedd (years) [2], funud (minute) [2], fyddai (be.3S.FUT) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gorod (must.NONFIN) [2], gwallt (hair) [2], gweithio (work.NONFIN) [2], gwir (truth) [2], gwrs (course) [2], gyngerdd (concert) [2], gynno (with.3PL) [2], hardd (beautiful) [2], heb (without) [2], hel (collect.NONFIN) [2], hogiau (boys) [2], hun (self) [2], hyn (this) [2], hynny (that) [2], innau (PRON.1S) [2], lawr (down) [2], llall (other) [2], lleoedd (places) [2], Llun (Monday) [2], methu (fail.NONFIN) [2], ohono (of.3SM) [2], ohonyn (of.3PL) [2], o_hyd (always) [2], pedair (four) [2], perthyn (belong.NONFIN) [2], plant (children) [2], rês (row) [2], rhai (some) [2], roid (put.NONFIN) [2], rywle (somewhere) [2], siopau (shops) [2], tad (father) [2], talu (pay.NONFIN) [2], talwm (while) [2], teg (fair) [2], teulu (family) [2], tripiau (trips) [2], tydw (be.1S.PRES.NEG) [2], tywyll (dark) [2], un_ar_ddeg (eleven) [2], wrth (by) [2], wrth (of) [2], ydw (be.1S.PRES) [2], yfo (PRON.3SM) [2], a (as) [1], ac (and) [1], achau (lineage) [1], achos (because) [1], adra (home) [1], aduniad (reunion) [1], aeth (go.3S.PAST) [1], aethon (be.1PL.PAST) [1], afon (river) [1], ag (with) [1], ailagor (re_open) [1], ail_agor (re_open) [1], ail_wneud (re_do) [1], amdano (about.3SM) [1], aml (often) [1], amlaf (most_often) [1], anodd (difficult) [1], archesgob (archbishop) [1], ardal (area) [1], arno (on.3SM) [1], ateb (DET) [1], ateb (answer) [1], atoch (to.2PL) [1], aton (to.1PL) [1], bach (small) [1], bach (little) [1], barnu (judge.NONFIN) [1], ben (end) [1], blaen (front) [1], ble (where) [1], blentyn (child) [1], blynedd (year) [1], bod (PRON.3PL) [1], bosib (possible) [1], braf (nice) [1], brawd (brother) [1], bres (money) [1], brysur (busy) [1], bunt (TAG) [1], bwrw (rain.NONFIN) [1], bwyta (eat.NONFIN) [1], byd (world) [1], bynnag (whichever) [1], cael (two) [1], cael (get.NONFIn) [1], cael (PRT.PAST) [1], canol (middle) [1], canu (sing.NONFIN) [1], car (car) [1], Caradog_Prichard (Caradog_Prichard) [1], cau (this) [1], cewch (get.2PL.NONPAST) [1], chaethon (get.1PL.PAST) [1], chi (PRON.1PL) [1], chi (PRES) [1], chwareli (quarries) [1], chwech (six) [1], clywed (hear.NONFIN) [1], codi (raise.NONFIN) [1], croeso (welcome.NONFIN) [1], cwestiynau (be.2PL.FUT) [1], cydweld (agree.NONFIN) [1], cyfforddus (comfortable) [1], cyn (before) [1], cynnes (warm) [1], da (name) [1], dai (house) [1], dal (hold.NONFIN) [1], ddau (two) [1], ddaw (come.3S.NONPAST) [1], ddifyr (entertaining) [1], ddim (PRT) [1], ddim (PRON.1S) [1], ddim (shut.NONFIN) [1], ddipyn (little) [1], ddod (come.NONFIN) [1], ddon (come.3PL.NONPAST) [1], ddynes (woman) [1], dechrau (start.NONFIN) [1], deg (ten) [1], deud (be.NONFIN) [1], dibynnu (depend.NONFIN) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], dipyn (few) [1], diwedd (end) [1], diwrnod (day) [1], (roof) [1], doedden (be.1PL.IMP.NEG) [1], does (be.3S.PRES) [1], doth (come.3S.PAST) [1], drefn (order) [1], dro (time) [1], drwg (bad) [1], drws (door) [1], drysu (confuse.NONFIN) [1], dwy (pounds) [1], Dydd_Gwyl_Dewi (St_David''s_Day) [1], Dyffryn_Nantlle (Nantlle_Valley) [1], dyn (man) [1], dyn (be.3PL.PRES) [1], dynion (men) [1], eglwys (church) [1], eglwyswr (male_church_goer) [1], ei (POSS.3SF) [1], ei (POSS.3S) [1], ei_gilydd (each_other) [1], eisteddfodwraig (female_eisteddfod_goer) [1], ella (perhaps) [1], enw (good) [1], er (IM) [1], er (though) [1], ers (be.3S.IMP.NEG) [1], faint (amount) [1], fam (father) [1], fan (there) [1], fasach (be.2PL.CONDIT) [1], faswn (PRON.1S) [1], fawr (big) [1], fawr (large) [1], fe (PRT) [1], fedra (can.1S.NONPAST) [1], ffenest (window) [1], fflatiau (flats) [1], ffordd (road) [1], ffordd (way) [1], fi (PRON.1S) [1], frawd (brother) [1], fu (be.3S.PAST) [1], fuan (soon) [1], fwy (more) [1], fyddai (be.1S.FUT) [1], fyddan (be.1PL.FUT) [1], fynd (to) [1], fynnon (desire.3PL.NONPAST) [1], gaddo (promise.NONFIN) [1], gaethoch (get.2PL.PAST) [1], gair (word) [1], galw (call.NONFIN) [1], gant (hundred) [1], gapel (chapel) [1], gau (shut.NONFIN) [1], gawn (get.1PL.NONPAST) [1], gewch (get.2PL.NONPAST) [1], gleidio (glide.NONFIN) [1], gloch (clock) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], gofyn (ask.NONFIN) [1], gorau (best) [1], gwario (spend.NONFIN) [1], gwnân (do.3PL.NONPAST) [1], Gwyl_Dewi (St) [1], gwyliau (holidays) [1], gyd (sing.NONFIN) [1], Gymraeg (Welsh) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gyn (as) [1], gynno (with.1PL) [1], gysgod (shadow) [1], gywilydd (shame) [1], hanner (half) [1], hefyd (too) [1], hen (old) [1], hogan (girl) [1], hogyn (boy) [1], hôl (track) [1], holi (interview.NONFIN) [1], hon (this) [1], honna (that_one) [1], hynna (that) [1], i (place) [1], i (go.NONFIN) [1], i (know.1S.NONPAST) [1], i (think.NONFIN) [1], i (in) [1], iddo (to.3SM) [1], i_fyny (up) [1], isio (either) [1], llawn (busy) [1], lle (room) [1], llefydd (places) [1], mae (PRON.3PL) [1], mae (PRON.3SM) [1], man (place) [1], marw (die.NONFIN) [1], math (kind) [1], mawr (big) [1], meddwl (be.3PL.PRES.NEG) [1], merched (women) [1], munud (minute) [1], mynydd (mountain) [1], Mynydd (Mountain) [1], na (than) [1], nad (NEG) [1], na_fasach (be.3S.CONDIT.NEG) [1], naw (nine) [1], neb (nobody) [1], nesa (next) [1], newid (change.NONFIN) [1], nhad (father) [1], nhw (want) [1], nhw (PRT) [1], nhw (NEG) [1], nhwwn (PRON.3PL) [1], ni (PRON.3PL) [1], o (PRON.3S) [1], o (lot) [1], o_dan (under) [1], oedd (be.3S.PRES) [1], oedd () [1], o_gwbl (at_all) [1], ohonoch (of.2PL) [1], ohonoch (of.2PL.PRON.2PL) [1], ôl (track) [1], o'n (be.3PL.IMP) [1], ond_yndyn (be.3PL.PRES) [1], orau (best) [1], osod (set.NONFIN) [1], ots (matter) [1], pa (which) [1], pasio (pass.NONFIN) [1], petasech (be.2PL.CONDIT) [1], platiau (plates) [1], pob (every) [1], pryd (when) [1], pump (five) [1], pwy (who) [1], raid (need) [1], rhad (cheap) [1], rhai (ones) [1], rhaid (necessity) [1], rhain (these) [1], rhan (part) [1], rheiny (those) [1], roi (put.NONFIN) [1], rywsut (somehow) [1], Saesneg (English) [1], safio (save.NONFIN) [1], saith (seven) [1], sêt (seat) [1], siarad (talk.NONFIN) [1], sobor (sober) [1], sôn (mention.NONFIN) [1], Sul (Sunday) [1], sut (how) [1], symud (move.NONFIN) [1], ta (or) [1], ta (then) [1], tafarnau (pubs) [1], talwm (since) [1], tamaid (piece) [1], tan (under) [1], tebyg (similar) [1], timod (know_2PL) [1], to (roof) [1], toddi (melt.NONFIN) [1], toedd (see.NONFIN) [1], toedden (be.1PL.IMP.NEG) [1], toedden (be.3PL.IMP.NEG) [1], toes (be.3S.IMP.NEG) [1], tri () [1], trio (try.NONFIN) [1], tua (about) [1], tydy (be.3S.PRES) [1], tynnu (pull.NONFIN) [1], uno (unite.NONFIN) [1], w (be.1S.PRES) [1], waeth (worse) [1], wasanaeth (service) [1], weithiau (sometimes) [1], weithio (work.NONFIN) [1], weld (PRT) [1], well (better) [1], wir (truth) [1], wmgo (dunno) [1], wnaeth (do.1S.PAST) [1], wnaethon (do.1PL.PAST) [1], wnaethon (do.3PL.PAST) [1], wnawn (do.3PL.NONPAST) [1], wnelo (do.3S.SUBJ) [1], wnewch (do.2PL.NONPAST) [1], wrth (to) [1], wrth_gwrs (of_course) [1], wsnos (week) [1], wyau (eggs) [1], wyddoch (know.2PL.NONFIN) [1], wyth (eight) [1], y (questions) [1], ychi (grants) [1], ychwaneg (more) [1], ydach (know.2PL.NONPAST) [1], ydach (be.2PL) [1], ydan (be.3PL.PRES) [1], yfory (tomorrow) [1], ylwch (know.2PL.NONPAST) [1], ymlaen (forward) [1], yn (get.NONFIN) [1], yn (say.NONFIN) [1], yn (PRON.2PL) [1], yn (answer.NONFIN) [1], yna (be.1S.CONDIT) [1], ynde (TAG) [1], yndw (be.1S.PRES) [1], yno (in.3SM) [1], ysgolion (schools) [1],

Words with language tag: cym&eng (762)

yeah (yeah) [106], oh (IM) [104], yeah () [101], oh () [66], sure (sure) [24], mmm () [13], Bethesda (Bethesda) [11], well (well) [10], nice (nice) [9], lot (lot) [8], ah () [7], right (right) [7], coffee (coffee) [5], Tan_y_Sgrafell (Tan_y_Sgrafell) [5], top (top) [5], well () [5], butcher (butcher) [4], er (IM) [4], Steddfod (Eisteddfod) [4], aww () [3], Faenol (Faenol) [3], odd (odd) [3], room (room) [3], so (so) [3], Tan_y_Sgrafell () [3], ah (IM) [2], Arafa_Don (Arafa_Don) [2], bus (bus) [2], Caradog_Prichard (Caradog_Prichard) [2], ceremony (ceremony) [2], club (club) [2], concert (concert) [2], Fangor (Bangor) [2], films (films) [2], Fron (Fron) [2], Ifan (Ifan) [2], Mihangel (Mihangel) [2], mmm (IM) [2], Morrisons (Morrisons) [2], off (off) [2], Osmond's (Osmond''s) [2], Paraguay (Paraguay) [2], programme (programme) [2], round (round) [2], south (south) [2], Tan (Tan) [2], Tan_y () [2], wireless (wireless) [2], ahh (IM) [1], Arafa_Don () [1], bank (bank) [1], Barry_Morgan (Barry_Morgan) [1], Bedwyr () [1], Berea () [1], Berea (Berea) [1], bity (pity) [1], buffet (buffer) [1], buffet () [1], Caernarfon (Caernarfon) [1], cafe (cafe) [1], Catholics (Catholics) [1], change (change) [1], Chapman (Chapman) [1], clock (clock) [1], couple (couple) [1], curtains (curtains) [1], Douglas_Arms (Douglas_Arms) [1], drip (trip) [1], football (football) [1], game (game) [1], Gareth_McDonald (Gareth_McDonald) [1], Glanaethwy (Glanaethwy) [1], glear (clear) [1], grants (grants) [1], grants (of) [1], group (group) [1], Gwyn_Hughes_Jones (Gwyn_Hughes_Jones) [1], handy (handy) [1], Huw (Huw) [1], Huw_McDonald (Huw_McDonald) [1], interest (interest) [1], Iolo_Williams (Iolo_Williams) [1], Jerusalem (Jerusalem) [1], job (job) [1], John_Ogwen (John_Ogwen) [1], just (just) [1], Kwiks (Kwiks) [1], Kwiks (Kiwks) [1], Lidls (Lidls) [1], Llandegai (Llandegai) [1], Llandudno (Llandudno) [1], lot (get.NONFIN) [1], Melanie (Melanie) [1], Mihangel_Jones () [1], Mihangel_Jones (Mihangel_Jones) [1], Mrs (Mrs) [1], office (office) [1], Ogwen (Ogwen) [1], ooh (IM) [1], ooh () [1], organ (organ) [1], Osmond's () [1], Oswald's () [1], Penrhyn (Penrhyn) [1], post (post) [1], poster (poster) [1], professor (professor) [1], raffle (raffle) [1], Rhys_Meirion (Rhys_Meirion) [1], Rhys_Meirion () [1], rooms (rooms) [1], rugby (rugby) [1], Saunders (Saunders) [1], slides (slides) [1], sling () [1], Sling () [1], Sling (Sling) [1], so () [1], Spar (Spar) [1], stage (stage) [1], St_Anne's (St_Anne''s) [1], St_Anne's (St_Anne''s@0) [1], still (still) [1], sure (PRT) [1], surgery (surgery) [1], tenor (tenor) [1], theatre (theatre) [1], Tregarth (Tregarth) [1], trip (trip) [1], trip (trips) [1], Tŵr_Gwyn (Tŵr_Gwyn) [1], Urdd (Urdd) [1], William (William) [1], Y_Fron (Y_Fron) [1],

Words with language tag: eng (77)

really (really) [6], lovely (lovely) [4], anyway (anyway) [3], cathedral (cathedral) [3], entertainment (entertainment) [3], fund (fund) [3], glider (glider) [2], kites (kites) [2], on (on) [2], one (one) [2], opening (opening) [2], Ruthin (Ruthin) [2], Wednesday (Wednesday) [2], with (with) [2], with () [2], address (address) [1], Ash_Wednesday (Ash_Wednesday) [1], because (because) [1], centre (centre) [1], characters (characters) [1], Christmas (Christmas) [1], creche (creche) [1], day (day) [1], Denbigh (Denbigh) [1], dinner (dinner) [1], diocesan (diocesan) [1], English () [1], evacuees (evacuees) [1], finger (finger) [1], frontage (frontage) [1], fund (morning) [1], garacters (characters) [1], gottages (cottages) [1], half (half) [1], interesting (interesting) [1], kitchen (kitchen) [1], morning (morning) [1], mrain (brain) [1], nephew (nephew) [1], popular (popular) [1], road (road) [1], Russian (Russian) [1], sixty (sixty) [1], St_James (St_James@2) [1], University (University) [1], walks (walks) [1], Welsh () [1],

Words with language tag: eng+cym (3)

retire_io (retire.NONFIN) [2], fast_io (fast.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

fusser23: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.