SIARAD - Robert2
Word frequency

Words with language tag: 5 (3)

la (la) [1], le (le) [1], les (les) [1],

Words with language tag: cym (2799)

yn (PRT) [249], i (PRON.1S) [128], mae (be.3S.PRES) [98], a (and) [93], o (PRON.3SM) [90], dw (be.1S.PRES) [88], ddim (NEG) [60], ti (PRON.2S) [51], nhw (PRON.3PL) [50], yna (there) [43], yr (DET) [43], wedi (PRT.PAST) [42], ond (but) [37], i (to) [36], achos (because) [29], mae (be.3PL.PRES) [28], mynd (go.NONFIN) [28], oedd (be.3S.IMP) [26], wneud (do.NONFIN) [26], y (DET) [26], be (what) [24], efo (with) [24], fel (like) [23], de (TAG) [21], meddwl (think.NONFIN) [21], baswn (be.1S.CONDIT) [20], hi (PRON.3SF) [20], ia (yes) [20], yn (in) [20], gwybod (know.NONFIN) [19], fo (PRON.3SM) [18], un (one) [18], wedyn (then) [17], ac (and) [16], bod (be.NONFIN) [16], hyn (this) [16], hynna (that) [16], na (no) [16], o (of) [16], dydy (be.3S.PRES.NEG) [15], os (if) [15], pobl (people) [15], weld (see.NONFIN) [15], ar (on) [14], chdi (PRON.2S) [14], felly (thus) [14], ddeud (say.NONFIN) [13], fi (PRON.1S) [13], fath (kind) [12], gen (with) [12], ydy (be.3S.PRES) [12], â (with) [11], does (be.3S.PRES.NEG) [11], gallu (can.NONFIN) [11], isio (want) [11], dyna (there) [10], sy (be.PRES.REL) [10], o'n (be.1S.IMP) [9], peth (thing) [9], pethau (things) [9], wyt (be.2S.PRES) [9], licio (like.NONFIN) [8], siarad (speak.NONFIN) [8], basai (be.3S.CONDIT) [7], bynnag (ever) [7], gael (get.NONFIN) [7], mewn (in) [7], nac (NEG) [7], neu (or) [7], weithiau (sometimes) [7], yndy (be.3S.PRES) [7], arall (other) [6], ddarllen (read.NONFIN) [6], di (PRON.2S) [6], dim (NEG) [6], dy (POSS.2S) [6], ei (POSS.3SM) [6], ffordd (way) [6], llyfr (book) [6], ni (PRON.1PL) [6], oes (be.3S.PRES) [6], ryw (some) [6], am (about) [5], Cymraeg (Welsh) [5], ddim_byd (nothing) [5], dydd (day) [5], iawn (very) [5], i_fyny (up) [5], mi (PRT) [5], mis (month) [5], rywbeth (something) [5], Sbaeneg (Spanish) [5], talu (pay.NONFIN) [5], allan (out) [4], bach (small) [4], bechod (pity) [4], bob (every) [4], chwaith (either) [4], clywed (hear.NONFIN) [4], deud (say.NONFIN) [4], dim_byd (nothing) [4], do (yes) [4], edrych (look.NONFIN) [4], fawr (big) [4], genna (with.1S) [4], gweithio (work.NONFIN) [4], iddyn (to.3PL) [4], ofnadwy (terrible) [4], prynu (buy.NONFIN) [4], roid (put.NONFIN) [4], torri (break.NONFIN) [4], troi (turn.NONFIN) [4], wan (now) [4], well (better) [4], wnes (do.1S.PAST) [4], yma (here) [4], amdan (about) [3], amser (time) [3], arno (on.3SM) [3], ateb (answer.NONFIN) [3], ballu (such) [3], ben (top) [3], bysai (be.3S.CONDIT) [3], byth (never) [3], cael (get.NONFIN) [3], canol (middle) [3], da (good) [3], dda (good) [3], ddrud (expensive) [3], ddwyn (steal.NONFIN) [3], drist (sad) [3], dros (over) [3], enw (name) [3], ers (since) [3], Ffrangeg (French) [3], fynd (go.NONFIN) [3], hwnnw (that) [3], i (for) [3], iawn (right) [3], iddi (to.3SF) [3], iddo (to.3SM) [3], lladd (kill.NONFIN) [3], llestri (dishes) [3], o (from) [3], oed (age) [3], oedden (be.1PL.IMP) [3], oes (age) [3], poeni (worry.NONFIN) [3], raid (necessity) [3], siarad (talk.NONFIN) [3], teg (fair) [3], teimlo (feel.NONFIN) [3], trio (try.NONFIN) [3], ychydig (a_little) [3], aeth (go.3S.PAST) [2], am (for) [2], amdani (about.3SF) [2], beth (what) [2], beth (thing) [2], boeth (hot) [2], braidd (rather) [2], cadw (keep.NONFIN) [2], chwarae (play.NONFIN) [2], codi (rise.NONFIN) [2], colli (lose.NONFIN) [2], cyfnod (period) [2], cysylltu (contact.NONFIN) [2], dangos (show.NONFIN) [2], darlithoedd (lectures) [2], ddallt (understand.NONFIN) [2], ddechrau (start.NONFIN) [2], ddigon (enough) [2], diwedd (end) [2], dos (go.2S.IMPER) [2], drwyddo (through.3SM) [2], dysgu (learn.NONFIN) [2], ei (POSS.3SF) [2], eistedd (sit.NONFIN) [2], enwedig (particular) [2], es (go.1S.PAST) [2], fan (place) [2], fawd (thumb) [2], feddwl (think.NONFIN) [2], fedri (can.2S.NONPAST) [2], fenthyg (borrow.NONFIN) [2], fewn (in) [2], ffwrdd (away) [2], forwyn (maid) [2], fy (POSS.1S) [2], fyny (up) [2], gawn (get.1PL.NONPAST) [2], geiriadur (dictionary) [2], gorffen (finish.NONFIN) [2], gormod (too_much) [2], gry (strong) [2], gweld (see.NONFIN) [2], gwir (truth) [2], gynna (with.1S) [2], gynna (with.2S) [2], gynnon (with.3PL) [2], hefyd (also) [2], hogan (girl) [2], hwnna (that) [2], i (i) [2], i_ffwrdd (away) [2], i_gyd (all) [2], llaw (hand) [2], llawer (many) [2], lle (where) [2], lle (place) [2], lluchio (throw.NONFIN) [2], lluniau (pictures) [2], mawr (big) [2], naci (no) [2], naddo (no) [2], o_gwbl (at_all) [2], ohono (of.3SM) [2], ohonyn (of.3PL) [2], olwyn (wheel) [2], pan (when) [2], pawb (everyone) [2], pum_deg (fifty) [2], punt (pound) [2], rheina (those) [2], rhoid (put.NONFIN) [2], rhy (too) [2], rŵan (now) [2], rwtsh (rubbish) [2], Sadwrn (Saturday) [2], sgwennu (write.NONFIN) [2], sti (know.2S) [2], Sul (Sunday) [2], swyddfa (office) [2], symud (move.NONFIN) [2], trwy (through) [2], tynnu (take.NONFIN) [2], unig (only) [2], union (exact) [2], waeth (worse) [2], wallt (hair) [2], wir (true) [2], wneith (do.3S.NONPAST) [2], wnes (do.1S.IMP) [2], wnest (do.2S.PAST) [2], y (POSS.1S) [2], yno (in.3SM) [2], yn_ôl (back) [2], a (such) [1], acen (accent) [1], adael (leave.NONFIN) [1], adre (home) [1], adref (home) [1], ail (second) [1], ailnewid (rechange) [1], amdan (for) [1], anadlu (breathe.NONFIN) [1], angen (need) [1], annwyd (cold) [1], ardal (area) [1], arnyn (on.3PL) [1], ar_ôl (after) [1], arweinwyr (leaders) [1], arwydd (sign) [1], astudio (study) [1], bach (little) [1], barod (ready) [1], bedair (four.F) [1], bethau (things) [1], blaen (front) [1], ble (where) [1], bobl (there) [1], bobl (people) [1], boced (pocket) [1], bod (be.3S.PRES) [1], boen (pain) [1], bore (morning) [1], botymau (buttons) [1], brawddeg (sentence) [1], bricsen (brick) [1], bron (almost) [1], bwyd (food) [1], byd (world) [1], bys (finger) [1], bysedd (fingers) [1], can (hundred) [1], canu (sing.NONFIN) [1], cariad (love) [1], casáu (hate.NONFIN) [1], cerdded (walk.NONFIN) [1], chi (PRON.2S) [1], chwarae (play) [1], chwe (six) [1], chwmpas (compass) [1], chwysu (sweat.NONFIN) [1], cloi (lock.NONFIN) [1], cloi (lock) [1], cofio (remember.NONFIN) [1], colli (miss.NONFIN) [1], croesi (cross.NONFIN) [1], crogi (strangle.NONFIN) [1], cuddio (hide.NONFIN) [1], cyfoed (peer) [1], cyfoethog (middle) [1], cyfres (series) [1], cyfrifiadur (computer) [1], cymeriad (character) [1], cymryd (take.NONFIN) [1], cymysgu (mix.NONFIN) [1], cynta (first) [1], cyrraedd (arrive) [1], dal (tall) [1], dalu (pay.NONFIN) [1], dân (fire) [1], dâp (tape) [1], dau_ddeg (twenty) [1], ddaru (happen.PAST) [1], ddau (two.M) [1], ddeud (say) [1], ddiffodd (extinguish.NONFIN) [1], ddiflas (dull) [1], ddigwydd (happen) [1], ddisgwyl (expect.NONFIN) [1], ddisgyn (fall.NONFIN) [1], ddiweddar (recent) [1], ddoniol (funny) [1], ddrwg (bad) [1], ddrwm (heavy) [1], ddwy (two.F) [1], ddychryn (frighten.NONFIN) [1], de (then) [1], deipio (type.NONFIN) [1], del (pretty) [1], dew (fat) [1], di_ben_draw (non_stop) [1], diddorol (interesting) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], dipyn (a_little) [1], dorri (break.NONFIN) [1], droi (turn.NONFIN) [1], drostyn (over.3PL) [1], drwg (bad) [1], drwy (through) [1], drwyddo (through.3PL) [1], dwn (know.1S.NONPAST.NEG) [1], dwyn (steal.NONFIN) [1], dychryn (frighten) [1], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dydyn (be.3S.PRES.NEG) [1], dyfalu (guess.NONFIN) [1], dyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dynnu (take.NONFIN) [1], e_bost (e_mail) [1], efallai (perhaps) [1], ei (POSS.3S) [1], eich (POSS.2PL) [1], ei_gilydd (each_other) [1], eitha (wealthy) [1], es (PRON.1S) [1], esgusodwch (PRON.1S) [1], eto (again) [1], faint (how_many) [1], fawr (large) [1], feddwl (think.NONFIN?) [1], fforddio (afford.NONFIN) [1], Ffrainc (France) [1], Ffrengig (French) [1], flaen (front) [1], flynyddoedd (years) [1], fo (PRON.1S) [1], fod (be.NONFIN) [1], funud (minute) [1], fydda (be.1S.FUT) [1], fysai (be.3S.CONDIT) [1], fyswn (be.1S.CONDIT) [1], gall (sensible) [1], gan (from) [1], ganol (middle) [1], gei (get.2S.NONPAST) [1], geiriau (words) [1], gen (from) [1], ges (get.1S.PAST) [1], gesio (guess.NONFIN) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], goes (leg) [1], gofyn (ask.NONFIN) [1], gorod (must.NONFIN) [1], gradd (degree) [1], gwaelod (bottom) [1], gwaith (type.NONFIN) [1], gwaith (work) [1], gwell (better) [1], gwely (bed) [1], gwisgo (wear.NONFIN) [1], gwrando (listen.NONFIN) [1], gwrtais (polite) [1], gwybod (quite) [1], gyflym (fast) [1], gymeriad (character) [1], Gymraeg (Welsh) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gynno (with.1S) [1], gynnyn (with.3PL) [1], gyrru (drive.NONFIN) [1], gyrru (send.NONFIN) [1], hanes (history) [1], hanner (half) [1], hapus (happy) [1], heb (without) [1], heblaw (except) [1], heddiw (today) [1], helpu (help.NONFIN) [1], hen (old) [1], henw (name) [1], het (hat) [1], hoff (fond) [1], honna (that) [1], hun (self) [1], hunanol (selfish) [1], hwn (this) [1], hyn (here) [1], hyn (that) [1], i (PRON.1S.) [1], i (Penmaenmawr) [1], i (PRON.2S) [1], i (do.NONFIN) [1], iaith (language) [1], iddo (to.1S) [1], iddo (to.2S) [1], ifanc (young) [1], iwsio (use.NONFIN) [1], lân (clean) [1], lawr (down) [1], lefel_A (A_level) [1], leia (least) [1], lenwi (fill.NONFIN) [1], llall (other) [1], llawer (lot) [1], llun (picture) [1], llygadau (eyes) [1], llythrennau (letters) [1], mae (be.1S.PRES) [1], mai (PRT) [1], medri (can.2S.NONPAST) [1], medru (can.NONFIN) [1], methu (fail.NONFIN) [1], mi (PRON.1S) [1], mod (be.NONFIN) [1], mor (so) [1], mynd (go.NINFIN) [1], mynd (go) [1], na (than) [1], na (PRT) [1], na (nor) [1], na (NEG) [1], nag (NEG) [1], neb (nobody) [1], newid (change.NONFIN) [1], newydd (new) [1], Nghaerdydd (Cardiff) [1], nghariad (love) [1], nhw (PRON.3SM) [1], nhw (PRON.3SPL) [1], nôl (back) [1], o (talk.NONFIN) [1], o (PRON.3SSM) [1], o'ch (be.2S.IMP) [1], o_dan (under) [1], ofn (fear) [1], ofyn (ask.NONFIN) [1], o_gwmpas (around) [1], ohono (of.1S) [1], o'n (be.3PL.IMP) [1], orffen (finish.NONFIN) [1], ormod (too_much) [1], ots (matter) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], pam (why) [1], pan (go.1S.PAST) [1], pedwar (four.M) [1], petaswn (if_be.1S.CONDIT) [1], pnawn (afternoon) [1], pob (every) [1], popeth (everything) [1], pres (money) [1], pwyso (press.NONFIN) [1], rei (some) [1], rhag (lest) [1], rhaid (necessity) [1], rhoi (put.NONFIN) [1], rhywbryd (sometime) [1], rhywun (someone) [1], roi (put.NONFIN) [1], rywun (somebody) [1], rywun (someone) [1], saff (safe) [1], sâl (ill) [1], Sbaen (Spain) [1], sefyll (stand.NONFIN) [1], setlo (settle.NONFIN) [1], sgrechian (scream.NONFIN) [1], sgwrsio (chat.NONFIN) [1], siarad (and) [1], sibrwd (whisper.NONFIN) [1], stafell (room) [1], sticio (stick.NONFIN) [1], sylweddoli (realise.NONFIN) [1], ta (then) [1], tair (three.F) [1], tan (until) [1], technegol (technical) [1], teipio (here) [1], teledu (television) [1], T_G_A_U (GCSE) [1], ti (PRON.3S) [1], tibod (know.2S) [1], timod (know.2S) [1], tlawd (poor) [1], trafferth (trouble) [1], tro (turn) [1], tudalen (page) [1], tudalennau (pages) [1], (house) [1], tynnu (pull.NONFIN) [1], uffernol (hellish) [1], wag (empty) [1], wario (spend.NONFIN) [1], wastio (waste.NONFIN) [1], werth (worth) [1], wlyb (wet) [1], wna (do.1S.IMP) [1], wnaeth (do.3S.IMP) [1], wneud (DET) [1], wrtha (to.1S) [1], wrtha (to.3SM) [1], wrtha (to.2S) [1], wrtho (to.1S) [1], wrthyn (to.3PL) [1], wylio (watch.NONFIN) [1], wyllt (wild) [1], xx () [1], y (people) [1], y (work) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], ydw (be.3S.PRES) [1], ymlaen (forwards) [1], ymlaen (on) [1], yn (know.NONFIN) [1], yn (POSS.1S) [1], yn (brilliant) [1], yn (when) [1], yna (in) [1], yn_do (yes) [1], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], yn_dôl (back) [1], yndw (be.1S.PRES) [1], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [1], yn_erbyn (against) [1], yng (in) [1], yn_tydy (be.3S.PRES.NEG) [1], yrru (send.NONFIN) [1],

Words with language tag: cym&eng (289)

oh (IM) [38], oh () [20], um (IM) [19], well (well) [12], hmm () [11], phone (phone) [11], right (right) [10], er (IM) [9], contract (contract) [6], Jane_Eyre (Jane_Eyre) [6], mmm () [6], sure (sure) [6], just (just) [4], so (so) [4], yeah () [4], attic (attic) [3], Gareth (Gareth) [3], glear (clear) [3], insurance (insurance) [3], Joanne (Joanne) [3], lot (lot) [3], Manon (Manon) [3], nice (nice) [3], tick (tick) [3], ah () [2], ah (IM) [2], Bryn (Bryn) [2], Cysillt (Cysillt) [2], grand (grand) [2], hmm (IM) [2], hood (hood) [2], J_M_J (JMJ) [2], job (job) [2], jobs (jobs) [2], mag (bag) [2], M_S_N (M_S_N) [2], number (number) [2], o_k (ok) [2], question (question) [2], story (story) [2], Trash (Trash) [2], baragraph (paragraph) [1], Barry (Barry) [1], B_B_C (B_B_C) [1], boxes (boxes) [1], Brontë (Brontë) [1], car (car) [1], class (thus) [1], dad (dad) [1], dâp (tape) [1], Elizabeth () [1], Glantaf (Glantaf) [1], Glenys (Glenys) [1], great (great) [1], holidays (holidays) [1], Jane_Austen (Jane_Austen) [1], Jane_Eyre (Jayne_Eyre) [1], Lisa (Lisa) [1], mag (bag.POSSD.1S) [1], mam (mum) [1], oh (excuse.2PL.IMPER) [1], oil (oil) [1], o_k (o_k) [1], ooh (IM) [1], ow (IM) [1], Patagonia (Patagonia) [1], Penmaenmawr (to) [1], pillow (pillow) [1], pin (pin) [1], pins (pins) [1], plot (plot) [1], Pride_and_Prejudice (Pride_and_Prejudice) [1], Pride_and_Prejudice (Pride_and_Prejudice@0) [1], print (print) [1], punk (punk) [1], Rhisiart (Rhisiart) [1], right (quite) [1], River_Island () [1], round (round) [1], scraps (scraps) [1], sentimental (sentimental) [1], slow (slow) [1], so () [1], Susan (Susan) [1], Tesco's (Tesco''s) [1], ugh () [1], um () [1], Walter (Walter) [1], Walter () [1], We_Need_to_Talk_About_Kevin (We_Need_to_Talk_About_Kevin) [1], yeah (yeah) [1],

Words with language tag: eng (80)

and () [3], computer (computer) [3], no () [3], gosh () [2], pay_as_you_go (pay_as_you_go) [2], safety (safety) [2], actually (actually) [1], Beginners (Beginners) [1], classic (classic) [1], computers (computers) [1], delete (delete) [1], don't () [1], for (for) [1], forty (forty) [1], gosh (gosh) [1], hours (hours) [1], in (in) [1], internet (internet) [1], Junior (Junior) [1], laptop (laptop) [1], mad (mad) [1], middle (class) [1], Mr_Chatterbox (Mr_Chatterbox) [1], no (no) [1], olbas (olbas) [1], predictive (predictive) [1], safety () [1], says (says) [1], space (space) [1], Spanish (Spanish) [1], spellchecker (spellchecker) [1], tangent (tangent) [1], text (text) [1], texts (texts) [1], the (the) [1], though (though) [1], twenty_four (twenty_four) [1], woman (woman) [1], work () [1],

Words with language tag: eng+cym (9)

text_io (text.NONFIN) [7], knock_io (knock.NONFIN) [1], program_io (program.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

robert2: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.