SIARAD - Robert9
Word frequency for speaker PEN

Words with language tag: cym (1634)

dw (be.1S.PRES) [61], yn (PRT) [58], ddim (NEG) [44], a (and) [43], i (PRON.1S) [40], yr (DET) [34], de (TAG) [33], mae (be.3S.PRES) [33], o (PRON.3SM) [31], ia (yes) [24], y (DET) [23], nhw (PRON.3PL) [22], ond (but) [22], wedi (PRT.PAST) [22], felly (thus) [21], na (no) [20], wneud (do.NONFIN) [19], yndy (be.3S.PRES) [19], gwybod (know.NONFIN) [18], i (to) [18], ti (PRON.2S) [18], cael (get.NONFIN) [15], ar (on) [14], dydy (be.3S.PRES.NEG) [14], oedd (be.3S.IMP) [14], yna (there) [14], yn (in) [13], o (of) [11], fo (PRON.3SM) [10], hi (PRON.3SF) [10], meddwl (think.NONFIN) [10], mynd (go.NONFIN) [9], un (one) [9], be (what) [8], chdi (PRON.2S) [8], does (be.3S.PRES.NEG) [8], mae (be.3PL.PRES) [8], rywbeth (something) [8], am (for) [7], bod (be.NONFIN) [7], bydd (be.3S.FUT) [7], do (yes) [7], ella (perhaps) [7], fi (PRON.1S) [7], wnaeth (do.3S.PAST) [7], â (with) [6], dim (NEG) [6], mewn (in) [6], nag (NEG) [6], neu (or) [6], oes (be.3S.PRES) [6], o'n (be.1S.IMP) [6], sti (know.2S) [6], sy (be.PRES.REL) [6], wedyn (then) [6], weld (see.NONFIN) [6], ydy (be.3S.PRES) [6], byth (never) [5], di (PRON.2S) [5], dod (come.NONFIN) [5], dy (POSS.2S) [5], fath (kind) [5], fel (like) [5], hefyd (also) [5], i (for) [5], lle (where) [5], na (NEG) [5], ni (PRON.1PL) [5], os (if) [5], pethau (things) [5], yndw (be.1S.PRES) [5], chwaith (either) [4], deud (say.NONFIN) [4], dydd (day) [4], fwy (more) [4], fydd (be.3S.FUT) [4], gorod (must.NONFIN) [4], gweld (see.NONFIN) [4], gyn (with) [4], gyn (from) [4], isio (want) [4], nesa (next) [4], pwy (who) [4], ryw (some) [4], teledu (television) [4], waith (work) [4], wan (now) [4], wnes (do.1S.PAST) [4], arno (on.3SM) [3], bobl (people) [3], cofio (remember.NONFIN) [3], Cynulliad (Assembly) [3], ddeud (say.NONFIN) [3], dyna (there) [3], efo (with) [3], ei (POSS.3S) [3], eraill (other) [3], fawr (big) [3], fod (be.NONFIN) [3], gael (get.NONFIN) [3], gawn (get.1PL.NONPAST) [3], gwir (truth) [3], gynni (with.3SF) [3], heb (without) [3], hwnna (that) [3], hynna (that) [3], iawn (right) [3], ie (yes) [3], i_fyny (up) [3], i_gyd (all) [3], lle (place) [3], mi (PRT) [3], mis (month) [3], mwnci (monkey) [3], neb (nobody) [3], newid (change.NONFIN) [3], pam (why) [3], pan (when) [3], pryd (when) [3], rhaid (necessity) [3], strwythur (structure) [3], timod (know.2S) [3], wneith (do.3S.NONPAST) [3], wyt (be.2S.PRES) [3], wyth (eight) [3], y (POSS.1S) [3], achos (because) [2], angen (need) [2], beth (thing) [2], blaen (front) [2], blwyddyn (year) [2], braf (fine) [2], cacen (cake) [2], carchar (prison) [2], cardyn (card) [2], cefn (back) [2], chlustiau (ears) [2], cyn (before) [2], cynlluniau (plans) [2], cynllunio (plan.NONFIN) [2], dal (still) [2], darfod (finish.NONFIN) [2], ddarllen (read.NONFIN) [2], ddod (come.NONFIN) [2], diolch (thank.NONFIN) [2], diwrnod (day) [2], doedd (be.3S.IMP.NEG) [2], drio (try.NONFIN) [2], dros (over) [2], dwyt (be.2S.PRES.NEG) [2], dwytha (previous) [2], ei (POSS.3SM) [2], ei (POSS.3SF) [2], elli (can.2S.NONPAST) [2], ers (since) [2], eu (POSS.3PL) [2], falch (glad) [2], feddwl (think.NONFIN) [2], fory (tomorrow) [2], ges (get.1S.PAST) [2], Gwener (Friday) [2], hollol (complete) [2], hollol (exact) [2], honna (that) [2], hugain (twenty) [2], hun (self) [2], iddi (for.3SF) [2], i_fewn (in) [2], licio (like.NONFIN) [2], lleol (local) [2], llun (picture) [2], m (POSS.1S) [2], mawr (big) [2], meddwl (think) [2], Medi (September) [2], mwy (more) [2], na (PRT) [2], nach (NEG) [2], o (from) [2], oedda (be.2S.IMP) [2], oes (age) [2], o_gwbl (at_all) [2], pen_blwydd (birthday) [2], pwnc (subject) [2], rheina (those) [2], rhifyn (issue) [2], rhy (too) [2], roi (put.NONFIN) [2], roi (give.NONFIN) [2], rywun (somebody) [2], sut (how) [2], waeth (worse) [2], wir (true) [2], wnest (do.2S.PAST) [2], ydw (be.1S.PRES) [2], yma (here) [2], ymchwil (research) [2], ymlaen (on) [2], yno (there) [2], addasu (adapt.NONFIN) [1], agor (open.NONFIN) [1], alla (can.1S.NONPAST) [1], allan (out) [1], am (about) [1], amdan (about) [1], amdano (about.3SM) [1], amdano (for.3SM) [1], amlwg (obvious) [1], ar (at) [1], arall (other) [1], argraffu (print.NONFIN) [1], at (to) [1], bach (small) [1], ballu (such) [1], bara (last.NONFIN) [1], barn (opinion) [1], barod (ready) [1], baswn (be.1S.CONDIT) [1], bawb (everybody) [1], berthnasol (relevant) [1], bethau (things) [1], blino (tire.NONFIN) [1], bob_dim (everything) [1], bron (almost) [1], brosiectau (projects) [1], Bwrdd_Iaith (Welsh_Language_Board) [1], bwysau (pressure) [1], bwysig (important) [1], bwyso (press.NONFIN) [1], byddaf (be.1S.FUT) [1], byw (live.NONFIN) [1], cadw (DET) [1], cam (mis) [1], camarwain (mislead) [1], carchardai (prisons) [1], cau (close.NONFIN) [1], cefnogaeth (support) [1], celwyddau (lies) [1], chwarae (play.NONFIN) [1], chwe (six) [1], chwech (six) [1], chwythu (blow.NONFIN) [1], clyw (hear.2S.IMPER) [1], cofia (remember.2S.IMPER) [1], cofio (remember) [1], cofrestru (register.NONFIN) [1], crand (grand) [1], cychwyn (start.NONFIN) [1], cyd_daro (coincide.NONFIN) [1], cyd_destun (context) [1], Cymraeg (Welsh) [1], cymryd (take.NONFIN) [1], cynghorau (councils) [1], cynhesu (warm.NONFIN) [1], cynnwys (include.NONFIN) [1], cynta (first) [1], cynulleidfa (audience) [1], cynyhyrchiol (productive) [1], da (good) [1], dallt (understand.NONFIN) [1], dalu (pay.NONFIN) [1], dan (be.3PL.PRES) [1], dan (be.1PL.PRES) [1], dan (until) [1], darllen (read.NONFIN) [1], datblygu (develop.NONFIN) [1], dau (two.M) [1], dda (good) [1], ddallt (understand.NONFIN) [1], ddau (two.M) [1], ddeddf (act) [1], ddefnyddio (use.NONFIN) [1], ddilyn (follow.NONFIN) [1], ddim (NET) [1], ddiolch (thank.NONFIN) [1], ddoth (come.3S.PAST) [1], ddrwg (bad) [1], ddrych (mirror) [1], ddwyn (steal.NONFIN) [1], ddydd (day) [1], de ([...]) [1], del (pretty) [1], digon (enough) [1], dilyniant (progression) [1], dim_byd (nothing) [1], disgwyl (wait.NONFIN) [1], diwedd (end) [1], doedden (be.1PL.IMP.NEG) [1], dorri (break.NONFIN) [1], drwydded (licence) [1], dwy (two.F) [1], dwytha (final) [1], dydan (be.1PL.PRES.NEG) [1], dydw (be.1S.PRES.NEG) [1], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dyfarnu (award.NONFIN) [1], dyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], e_bost (e_mail) [1], enwi (name.NONFIN) [1], erbyn (by) [1], es (go.1S.PAST) [1], eu (PRON.3PL) [1], fach (small) [1], faint (how_much) [1], fan (place) [1], fe (PRON.3SM) [1], fedra (can.1S.NONPAST) [1], fedri (can.2S.NONPAST) [1], fesur (measure.NONFIN) [1], fewn (in) [1], ffeindio (find.NONFIN) [1], ffordd (way) [1], ffurfio (form.NONFIN) [1], fil (thousand) [1], finnau (PRON.1S) [1], fo (also) [1], fuan (soon) [1], fydda (be.1S.FUT) [1], fyddan (be.3PL.CONDIT) [1], fyddi (be.2S.FUT) [1], fynd (go.NONFIN) [1], fyny (up) [1], fyswn (be.1S.CONDIT) [1], gadael (leave.NONFIN) [1], gaddo (promise.NONFIN) [1], gair (word) [1], gallu (ability) [1], galw (call.NONFIN) [1], gei (get.2S.NONPAST) [1], gen (with) [1], glaw (rain) [1], glec (blow) [1], glogyrnaidd (clumsy) [1], glustdlysau (earrings) [1], gobeithio (hope.NONFIN) [1], goch (red) [1], gofyn (ask.NONFIN) [1], gofyn (ask.2S.IMPER) [1], gogwydd (slant) [1], gorau (best) [1], gorgyffwrdd (overlap.NONFIN) [1], gradd (degree) [1], gradd (grade) [1], gwahaniaeth (difference) [1], gwaith (work) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], gwir (true) [1], gyd (all) [1], gyfrolau (volumes) [1], gyhoeddi (publish.NONFIN) [1], gymryd (take.NONFIN) [1], gymuned (community) [1], gynllunio (plan.NONFIN) [1], gynnau (earlier) [1], gynnydd (progress) [1], gynnyn (with.3PL) [1], hamser (time) [1], hapus (happy) [1], hawdd (easy) [1], hawsach (easier) [1], heddiw (today) [1], helpu (help.NONFIN) [1], hir (long) [1], holiadur (questionnaire) [1], holl (whole) [1], hon (this) [1], hunan (self) [1], hwnnw (that) [1], hyn (this) [1], hynny (that) [1], i (porn.1S) [1], i (PRT) [1], i (just) [1], iaith (language) [1], Iau (Thursday) [1], iddi (to) [1], iddo (to.3SM) [1], i_mewn (in) [1], lai (less) [1], lansio (launch.NONFIN) [1], llawer (much) [1], lleill (others) [1], llinell (line) [1], llosgi (burn.NONFIN) [1], lluniau (pictures) [1], llunio (form.NONFIN) [1], llythrennedd (literacy) [1], lol (rubbish) [1], lôn (road) [1], maes (field) [1], marciau (marks) [1], mawr (TAG) [1], Mawrth (Tuesday) [1], Mawrth (March) [1], meddai (say.3S.PAST) [1], meddylfryd (mentality) [1], Mercher (Wednesday) [1], methu (fail.NONFIN) [1], mhen (head) [1], mil (thousand) [1], mlwydd (year) [1], mlynedd (year) [1], monitro (monitor.NONFIN) [1], naddo (no) [1], nag (be.3S.PRES) [1], naw (nine) [1], naw_deg_naw (ninety_nine) [1], naw_deg_pedwar (ninety_four.M) [1], naw_deg_tri (ninety_three.M) [1], nesg (desk) [1], newydd (newly) [1], nghlust (ear) [1], nheledu (television) [1], nhw (PRON.3Spl) [1], ni (PRON.2PL) [1], nofio (swim.NONFIN) [1], o (TAG) [1], o (PRON.sm) [1], o_dan (under) [1], oddi_wrth (from) [1], oed (age) [1], oedden (be.3PL.IMP) [1], ofalus (careful) [1], oglau (smell) [1], ohona (from.2S) [1], ohono (PRON.3SM) [1], o'n (be.3PL.IMP) [1], ostwng (reduce.NONFIN) [1], pa (what) [1], parod (ready) [1], pedwar (four.M) [1], pedwar_deg_pump (forty_five) [1], pedwerydd (fourth) [1], penwythnos (weekend) [1], phedwar (four.M) [1], profi (test.NONFIN) [1], pumed (fifth) [1], pump (five) [1], punt (pound) [1], pymtheg (fifteen) [1], raid (necessity) [1], rei (some) [1], reoli (manage.NONFIN) [1], resymeg (reasoning) [1], rhifyddeg (numeracy) [1], roid (give.NONFIN) [1], ryddhau (release.NONFIN) [1], sbïo (look.NONFIN) [1], sgwennu (write.NONFIN) [1], sicr (of.3SM) [1], sôn (mention.NONFIN) [1], strach (bother) [1], strategaethau (strategy) [1], strwythur (strucure) [1], switsio (switch.NONFIN) [1], Swyddfa_Gartre (Home_Office) [1], sy (know.2S) [1], sylw (attention) [1], symud (move.NONFIN) [1], ta (then) [1], tair (three.F) [1], te (then) [1], themâu (themes) [1], tithau (PRON.2S) [1], tra (while) [1], traethawd (essay) [1], trawsnewid (transmit.NONFIN) [1], tri (three.M) [1], trio (try.NONFIN) [1], trwy (through) [1], tyllau (holes) [1], tynnu (draw.NONFIN) [1], tywydd (weather) [1], union (exact) [1], we (web) [1], well (well) [1], wn (know.1S.NONPAST) [1], wna (do.1S.NONPAST) [1], wnaeth (do.3S.PRES) [1], wnan (do.3PL.NONPAST) [1], wneud (PRON.3SM) [1], wrth (by) [1], wrtha (to.1S) [1], wsnos (week) [1], wyrdd (green) [1], xx (NEG) [1], xx (certain) [1], y (the) [1], ydyn (be.3PL.PRES) [1], yli (see.2S.IMPER) [1], ymlaen (forward) [1], ymyl (side) [1], yn (be.PRES.REL) [1], yn (keep.NONFIN) [1], yn (PRTdo.NONFIN) [1], yna (that) [1], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [1], yn_ôl (after) [1], yr (one) [1], ysgrif (script) [1], ysgrif (scriipt) [1], ystyried (consider.NONFIN) [1],

Words with language tag: cym&eng (240)

um (IM) [34], oh (IM) [26], yeah (yeah) [25], mmm (IM) [23], just (just) [17], well (well) [11], er (IM) [8], right (right) [7], so (so) [5], lot (lot) [4], sample (sample) [3], format (format) [2], Gordon_Brown (Gordon_Brown) [2], hmm (IM) [2], Howard (Howard) [2], Louis (Louis) [2], m_a (M_A) [2], policy (policy) [2], Sandra (Sandra) [2], sort (sort) [2], sure (sure) [2], Tony_Brown (Tony_Brown) [2], top (top) [2], wow (wow) [2], Adam (Adam) [1], addendums (addendums) [1], ambulance (ambulance) [1], berson (person) [1], broblem (problem) [1], Carly (Carly) [1], chocolate (chocolate) [1], cool (cool) [1], didactic (didactic) [1], fantastic (fantastic) [1], figures (figures) [1], Freeview (Freeview) [1], front (front) [1], Gaernarfon (Caernarfon) [1], Garden_Nurseries (Garden_Nurseries) [1], G_D_Electronics (G_D_Electronics) [1], gun (gun) [1], handy (handy) [1], Heidi (Heidi) [1], hieroglyphics (hieroglyphics) [1], Iolo_Madoc_Jones (Iolo_Madoc_Jones) [1], Jenny_Jones (Jenny_Jones) [1], just (PRT) [1], Llanwnda (Llanwnda) [1], Louis (Loui) [1], mam (mum) [1], Manon (Manon) [1], mmhm (IM) [1], och (IM) [1], odd (odd) [1], off (off) [1], o_k (o_k) [1], ouch (IM) [1], Paris_Hilton's (Paris_Hilton''s) [1], person (person) [1], p_h_d (P_h_D) [1], Pilgrims (Prilgrims) [1], piss (piss) [1], point (point) [1], Sky (Sky) [1], Sophie (Sophie) [1], Sophie (Sophie@0) [1], speech (speech) [1], Stephanie (Stephanie) [1], telly (telly) [1], theory (theory) [1], thesis (thesis) [1], Thorntons (Thornton''s) [1], title (title) [1], Tony_Blaire (Tony_Blaire) [1], tube (tube) [1],

Words with language tag: eng (55)

age (age) [2], bubble (bubble) [2], budget (budget) [2], channel (channel) [2], journal (journal) [2], lobes (lobes) [2], of (of) [2], actually (actually) [1], anyway (anyway) [1], appendices (appendices) [1], as (as) [1], basically (basically) [1], Basic_Skills_Agency (Basic_Skills_Agency) [1], before (before) [1], cheese (cheese) [1], committee (committee) [1], component (component) [1], content (content) [1], ddistorted (distorted) [1], deadline (deadline) [1], digital (digital) [1], earrings (earrings) [1], fudget (budget) [1], furniture (furniture) [1], gutted (gutted) [1], I (I) [1], ice (ice) [1], indoors (indoors) [1], ish (ish) [1], Met_Office (Met_Office) [1], nineteenth (nineteenth) [1], randomly (ramdomly) [1], ready (ready) [1], really (really) [1], really (reallt) [1], roughly (roughly) [1], said (said) [1], stand_by (stand_by) [1], stone (stone) [1], Sure_Start (Sure_Start) [1], tempted (tempted) [1], thirtieth (thirtieth) [1], though (though) [1], total (total) [1], tv (tv) [1], twenty_eighth (twenty_eighth) [1], twenty_sixth (twenty_sixth) [1], visual (visual) [1],

Words with language tag: eng+cym (1)

fine_tune_io (fine_tune.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

robert9: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.