SIARAD - Roberts1
Word frequency for speaker HEF

Words with language tag: cym (2270)

yn (PRT) [171], yr (DET) [101], mae (be.3S.PRES) [86], o (PRON.3SM) [61], dw (be.1S.PRES) [53], y (DET) [52], o (of) [48], oedd (be.3S.IMP) [48], a (and) [45], nhw (PRON.3PL) [45], bod (be.NONFIN) [40], ond (but) [40], wedi (PRT.PAST) [37], ddim (NEG) [36], i (PRON.1S) [36], yn (in) [32], yna (there) [26], meddwl (think.NONFIN) [25], i (to) [22], ar (on) [20], mae (be.3PL.PRES) [18], un (one) [17], cael (get.NONFIN) [16], eitha (quite) [16], gweld (see.NONFIN) [16], na (no) [16], timod (know.2S) [16], ydy (be.3S.PRES) [16], achos (because) [15], hynny (that) [15], efo (with) [14], o (from) [14], os (if) [13], na (PRT) [12], neu (or) [12], wedyn (then) [12], wneud (do.NONFIN) [12], fo (PRON.3SM) [11], hwnna (that) [11], o'n (be.1S.IMP) [11], ti (PRON.2S) [11], chwarae (play.NONFIN) [10], ei (POSS.3SM) [10], ydyn (be.3PL.PRES) [9], dydy (be.3S.PRES.NEG) [8], dyna (there) [8], ei (POSS.3S) [8], fel (like) [8], felly (thus) [8], gan (for) [8], gosb (punishment) [8], rywbeth (something) [8], sy (be.PRES.REL) [8], â (with) [7], ac (and) [7], allan (out) [7], am (for) [7], gen (with) [7], gwybod (know.NONFIN) [7], iawn (very) [7], ryw (some) [7], timau (teams) [7], trosleisio (dub.NONFIN) [7], bach (small) [6], dipyn (a_little) [6], doedd (be.3S.IMP.NEG) [6], heb (without) [6], llais (voice) [6], mewn (in) [6], mor (so) [6], mynd (go.NONFIN) [6], pobl (people) [6], arall (other) [5], da (good) [5], dda (good) [5], dim (NEG) [5], fersiwn (version) [5], ffordd (way) [5], Ffrainc (France) [5], i_gyd (all) [5], lle (where) [5], mwy (more) [5], rhwng (between) [5], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [5], yw (be.3S.PRES) [5], ai (PRT.INT) [4], be (what) [4], bysai (be.3S.CONDIT) [4], cofio (remember.NONFIN) [4], cymharu (compare.NONFIN) [4], do (yes) [4], drwodd (through) [4], dy (POSS.2S) [4], fath (kind) [4], Ffrangeg (French) [4], fi (PRON.1S) [4], fynd (go.NONFIN) [4], gwahanol (different) [4], gynno (with.3SM) [4], hefyd (also) [4], ia (yes) [4], lleisiau (voices) [4], pan (when) [4], rywun (somebody) [4], Saesneg (English) [4], sydd (be.PRES.REL) [4], weld (see.NONFIN) [4], actorion (actors) [3], ail (second) [3], ar (at) [3], ar_gyfer (for) [3], chwaraewyr (players) [3], clywed (hear.NONFIN) [3], cyfaint (volume) [3], ddal (catch.NONFIN) [3], de (TAG) [3], do'n (be.1S.IMP.NEG) [3], edrych (look.NONFIN) [3], enwedig (particular) [3], enwi (name.NONFIN) [3], eu (POSS.3PL) [3], fod (be.NONFIN) [3], frig (peak) [3], fysai (be.3S.CONDIT) [3], gemau (games) [3], gwahaniaeth (difference) [3], gynnyn (with.3PL) [3], i (for) [3], ie (yes) [3], lle (place) [3], methu (fail.NONFIN) [3], nid (NEG) [3], oedden (be.3PL.IMP) [3], oherwydd (because) [3], rei (some) [3], sâl (ill) [3], siarad (speak.NONFIN) [3], swnio (sound.NONFIN) [3], trio (try.NONFIN) [3], wahanol (different) [3], well (better) [3], wnaeth (do.3S.PAST) [3], ychydig (a_little) [3], ymwybodol (aware) [3], yn_erbyn (against) [3], â (PRT) [2], ag (as) [2], Alban (Scotland) [2], am (about) [2], amser (time) [2], anodd (difficult) [2], ar_ôl (after) [2], bedair (four.F) [2], ben (top) [2], beth (thing) [2], blaen (front) [2], bobl (people) [2], braidd (rather) [2], bynnag (ever) [2], caneuon (songs) [2], chwe (six) [2], colli (lose.NONFIN) [2], cosbi (punish.NONFIN) [2], curo (win.NONFIN) [2], cyfleu (convey.NONFIN) [2], Cymru (Wales) [2], cynghrair (league) [2], dair (three.F) [2], dangos (show.NONFIN) [2], ddeud (say.NONFIN) [2], ddi_glem (clueless) [2], deud (say.NONFIN) [2], deuda (say.2S.IMPER) [2], difyr (interesting) [2], diwedd (end) [2], dod (come.NONFIN) [2], dros (over) [2], drosleisio (dub.NONFIN) [2], drwy (through) [2], dŵr (water) [2], emosiwn (emotion) [2], enwog (famous) [2], fwy (more) [2], fyddan (be.3PL.FUT) [2], gafodd (get.3S.PAST) [2], golygfeydd (scenes) [2], gwirionedd (truth) [2], gwneud (do.NONFIN) [2], gymharu (compare.NONFIN) [2], gyn (with) [2], Gynghrair_Geltaidd (Celtic_League) [2], gynta (first) [2], hi (PRON.3SF) [2], hollol (complete) [2], hyn (this) [2], hynna (that) [2], iawn (right) [2], isdeitlau (subtitles) [2], Iwerddon (Ireland) [2], lais (voice) [2], llestri (dishes) [2], Lloegr (England) [2], mi (PRT) [2], modd (mean) [2], nôl (back) [2], obaith (hope) [2], oes (be.3S.PRES) [2], petasen (if_be.3PL.CONDIT) [2], pwy (who) [2], pwysau (weight) [2], rhei (some) [2], rhoi (put.NONFIN) [2], rhy (too) [2], rŵan (now) [2], rywsut (somehow) [2], saith (seven) [2], sgwn (if_know.1S.NONPAST) [2], siâp (shape) [2], tabl (table) [2], unig (only) [2], unrhyw (any) [2], w_gilydd (each_other) [2], wnaethon (do.3PL.PAST) [2], wnest (do.2S.PAST) [2], wylio (watch.NONFIN) [2], wyt (be.2S.PRES) [2], wythnos (week) [2], ymlaen (ahead) [2], yna (then) [2], yn_de (TAG) [2], yn_do (yes) [2], ysgogi (motivate.NONFIN) [2], aeth (go.3S.PAST) [1], alla (can.1S.NONPAST) [1], Almaen (Germany) [1], Almaeneg (German) [1], amdano (about.3SM) [1], amharu (interfere.NONFIN) [1], amlwg (obvious) [1], andros (devil) [1], anferthol (enormous) [1], anoddach (more_difficult) [1], ar (PRT) [1], araf (slow) [1], ardal (area) [1], ar_goll (lost) [1], arno (on.3SM) [1], at (to) [1], atgoffa (remind.NONFIN) [1], ati (to.3SF) [1], ballu (such) [1], bapur (paper) [1], basai (be.3S.CONDIT) [1], benelin (elbow) [1], benodi (appoint.NONFIN) [1], berfformiad (performance) [1], bersonoliaeth (of) [1], bosib (possible) [1], bron (almost) [1], bryd (time) [1], bydd (be.3S.FUT) [1], byddan (be.3PL.FUT) [1], byswn (be.1S.CONDIT) [1], byw (live) [1], cae (field) [1], cael (PRT) [1], Caerdydd (Cardiff) [1], Caeredin (Edinburgh) [1], Caerfaddon (Bath) [1], Caerfyrddin (Camarthen) [1], caniau (cans) [1], canu (sing.NONFIN) [1], cariwch (carry.2PL.IMPER) [1], cegau (mouths) [1], cerdyn (card) [1], chdi (PRON.2S) [1], chwaith (either) [1], chwaraewr (player) [1], chwe ([...]) [1], chyfanrwydd (entirety) [1], clo (lock) [1], clymu (tie.NONFIN) [1], codi (rise.NONFIN) [1], colli (miss.NONFIN) [1], cyd_fynd (match.NONFIN) [1], cyfateb (correspond.NONFIN) [1], cyfieithu (translate.NONFIN) [1], cyfnod (period) [1], cymhleth (complicated) [1], cymreig (welsh) [1], Cynghrair_Celtaidd (Celtic_League) [1], dal (still) [1], dallt (understand.NONFIN) [1], darllen (read.NONFIN) [1], dau (two.M) [1], ddau (two.M) [1], ddeg (ten) [1], ddifrifol (serious) [1], ddiweddar (recent) [1], ddiweddara (latest) [1], ddyfn (deep) [1], debyg (likely) [1], debyg (similar) [1], dewis (choice) [1], di (PRON.2S) [1], difyr (amusing) [1], dimau (teams) [1], dinasoedd (cities) [1], diniweidrwydd (innocence) [1], dipyn (s_bit) [1], disgyblu (disciplin.NONFIN) [1], diwrnod (day) [1], does (be.3S.PRES.NEG) [1], drais (voilence) [1], drawiadol (striking) [1], drech (dominant) [1], droed (foot) [1], drosedd (offence) [1], drwg (bad) [1], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], dyn (man) [1], dyrnu (floor) [1], ei (get.NONFIN) [1], ei (POSS.3SF) [1], ei_gilydd (each_other) [1], eithaf (extreme) [1], elfen (be.3S.PRES) [1], elfennau (elements) [1], ella (perhaps) [1], enw (name) [1], enwau (names) [1], er (although) [1], eraill (other) [1], eraill (others) [1], erbyn (agains) [1], ers (since) [1], eto (yet) [1], fan (place) [1], fathau (kinds) [1], fawr (big) [1], feirniadol (critical) [1], ffilmiau (films) [1], ffwrdd (off) [1], fin (edge) [1], flaen (front) [1], fodfeddi (inches) [1], frawychus (frightful) [1], fydd (be.3S.FUT) [1], fyny (up) [1], gael (get.NONFIN) [1], Gaerdydd (Cardiff) [1], gallu (can.NONFIN) [1], garfan (squad) [1], gemau (gamese) [1], gicio (cick.NONFIN) [1], gilydd (punch.NONFIN) [1], gluniau (hips) [1], go (rather) [1], godi (raise.NONFIN) [1], golli (loose.NONFIN) [1], gollon (lose.3PL.PAST) [1], gorffen (finish.NONFIN) [1], gosbi (penalise.NONFIN) [1], gosbi (punish.NONFIN) [1], gostwng (reduce.NONFIN) [1], gryf (strong) [1], gryf (element) [1], gwaelod (bottom) [1], gwaelod (or) [1], gwahaniaethu (differentiate.NONFIN) [1], gwaharddiad (ban) [1], Gweilch (Ospreys) [1], gwir (truth) [1], gwlad (six) [1], gwyddelig (irish) [1], gyd (all) [1], gyfieithiad (translation) [1], gyfnod (period) [1], gymaint (so_much) [1], gymeriad (character) [1], gymryd (POSS.3SM) [1], gyn (so) [1], gyn_lleied (so_little) [1], gyson (consistent) [1], hanner (half) [1], hen (old) [1], heneiddio (age.NONFIN) [1], holl (complete) [1], honna (that) [1], hun (self) [1], hyd (by) [1], hytrach (rather) [1], i (PRON.3SM) [1], ifanc (young) [1], i_ffwrdd (away) [1], isdeitlau (subtitle) [1], isel (low) [1], isio (want.NONFIN) [1], iw (POSS.3S) [1], lawer (much) [1], llai (less) [1], llai (smaller) [1], llawn (full) [1], llawr (DET) [1], Llundain (London) [1], llwyth (load) [1], luchio (throw.NONFIN) [1], math (kind) [1], meindio (mind.NONFIN) [1], melyn (yellow) [1], mesur (measure.NONFIN) [1], mis (month) [1], mod (be.NONFIN) [1], munud (minute) [1], nad (NEG) [1], neilltu (DET) [1], neu (something) [1], newid (change.NONFIN) [1], newid (change) [1], newydd (new) [1], ni (PRON.1PL) [1], nifer (number) [1], niweidio (injure.NONFIN) [1], o (take.NONFIN) [1], o (Ulster) [1], o (strong) [1], o_gwbl (at_all) [1], ogystal (as_well) [1], ohonyn (of.3PL) [1], ollwng (drop.NONFIN) [1], o'n (be.3S.IMP) [1], oni_bai (unless) [1], o't (be.2S.IMP) [1], pedair (four.F) [1], pedwar_deg (forty) [1], penelinio (elbow.NONFIN) [1], penodi (appoint.NONFIN) [1], penwythnosau (weekends) [1], perfformiad (performance) [1], perfformio (perform.NONFIN) [1], peryg (dangerous) [1], petai (if_be.3S.CONDIT) [1], petasai (if_be.3S.CONDIT) [1], peth (thing) [1], pethau (things) [1], plentynaidd (childish) [1], pob (every) [1], pob_dim (everything) [1], pryd (time) [1], pwyso (weigh.NONFIN) [1], ran (part) [1], reswm (reason) [1], rhaglenni (programmes) [1], rhai (some) [1], rheolau (rules) [1], rhugl (fluent) [1], rhydd (free) [1], rhyw (some) [1], rhywun (somebody) [1], rowndiau (rounds) [1], rwystro (prevent.NONFIN) [1], rydd (free) [1], rywbeth (thus) [1], safle (positions) [1], siom (disappointment) [1], siwtio (suit.NONFIN) [1], slobrwydd (slobbery) [1], sti (know.2S) [1], stopiwch (stop.2PL.IMPER) [1], sut (how) [1], swyddi (jobs) [1], sydyn (sudden) [1], sylweddoli (realise.NONFIN) [1], symleiddio (simplify.NONFIN) [1], synnwyr (sense) [1], ta (PRT) [1], tan (until) [1], tebyg (similar) [1], teg (fair) [1], teimlo (feel.NONFIN) [1], teledu (television) [1], tri (three.M) [1], tros (over) [1], trosedd (offence) [1], trwm (heavy) [1], tydy (be.3S.PRES.NEG) [1], ucheldir (highland) [1], uwch (higher) [1], uwchben (above) [1], wael (bad) [1], wahardd (ban.NONFIN) [1], waith (work) [1], weithiau (sometimes) [1], welais (see.1S.PAST) [1], wir (true) [1], wneud (do) [1], wyth (eight) [1], y (on) [1], ychwanegol (additional) [1], ymlaen (forward) [1], ymwybodol (aware.NONFIN) [1], yn (actor) [1], yn (country) [1], yn (better) [1], yn (POSS.1S) [1], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [1], yndy (be.3S.PRES) [1], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [1], yr (bottom) [1], yr (from) [1], yrru (send.NONFIN) [1], ysgrifen (writing) [1], ysgrifenedig (written) [1], ysgrifennu (write.NONFIN) [1], ysgwyd (shake.NONFIN) [1],

Words with language tag: cym&eng (378)

um (IM) [71], yeah (yeah) [63], er (IM) [43], mmm (IM) [24], right (right) [20], oh (IM) [10], film (film) [6], game (game) [6], ref (ref) [5], sure (sure) [5], Heineken (Heineken) [4], just (just) [4], Llanelli (Llanelli) [4], lot (lot) [4], Connaught (Connaught) [3], Grease (Grease) [3], Henson (Henson) [3], Powergen (Powergen) [3], actor (actor) [2], Blues_Brothers (Blues_Brothers) [2], Bolzano (Bolzano) [2], Disney (Disney) [2], group (group) [2], kick (kick) [2], Leeds (Leeds) [2], odd (odd) [2], ounce (ounce) [2], radio (radio) [2], rugby (rugby) [2], Tom_Cruise (Tom_Cruise) [2], Trimble (Trimble) [2], well (well) [2], actor (personality) [1], America (America) [1], berson (person) [1], Borders (Borders) [1], business (business) [1], Calvisano (Calvisano) [1], Cat (Cat) [1], centilitre (centilitre) [1], Chris_Horseman (Chris_Horseman) [1], Chris_Rock (Chris_Rock) [1], Cleveland_Ohio (Cleveland) [1], Coke (Coke) [1], Crouching (Crouching) [1], curo (beat.NONFIN) [1], dialogue (dialogue) [1], Driscoll (Driscoll) [1], Dwayne_Peel (Dwayne_Peel) [1], Europe (Europe) [1], extras (extras) [1], Fifth_Element (Fifth_Element) [1], f_l (f_l) [1], geriatric (geriatric) [1], Grease_two (Grease_two) [1], Homer (Homer) [1], House_of_Blues (House_of_Blues) [1], job (job) [1], Kevin_Morgan (Kevin_Morgan) [1], Lanelli (Llanelli) [1], Le_Cinquième_Élément (Le_Cinquième_Élément) [1], Lion_King (Lion_King) [1], Meilyr (Meilyr) [1], millilitre (millilitre) [1], Mulder (Mulder) [1], New_Orleans (New_Orleans) [1], Night_on_Earth (Night_on_Earth) [1], O'Connell (O''Connell) [1], odd (strange) [1], Ohio (Ohio) [1], o_k (ok) [1], ounces (ounces) [1], Paisley (Paisley) [1], panel (panel) [1], pathetic (pathetic) [1], Perpignan (Perpignan) [1], pimp (pimp) [1], point (point) [1], process (process) [1], Red_Dwarf (Red_Dwarf) [1], Scully (Scully) [1], Shanklin (Shanklin) [1], Sidoli (Sidoli) [1], so (so) [1], Sound_of_Music (Sound_of_Music) [1], Stade_Francais (Stade_Francais) [1], Stephen_Jones (Stephen_Jones) [1], taxi (taxi) [1], team (team) [1], The_House_of_Blues (The_House_of_Blues) [1], Tiger_Hidden_Dragon (Tiger_Hidden_Dragon) [1], Tom_Jones (Tom_Jones) [1], Toulouse (Toulouse) [1], Tryfan (Tryfan) [1], Ulster (Ulster) [1], um (um) [1], video (video) [1], Wasps (Wasps) [1], X_Files (X_Files) [1], yeah (Ohio) [1],

Words with language tag: eng (15)

fluid (fluid) [3], tasty (tasty) [2], alpine (alpine) [1], beard (beard) [1], box_office (box_office) [1], d_j (d_j) [1], d_v_d (d_v_d) [1], goatee (goatee) [1], jiggles (jiggles) [1], mannerisms (mannerisms) [1], o_z (o_z) [1], Reverend (Reverend) [1],

Words with language tag: eng+cym (1)

dub_io (dub.NONFIN) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

roberts1: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.