SIARAD - Stammers2
Word frequency for speaker JAQ

Words with language tag: cym (2340)

yn (PRT) [146], mae (be.3S.PRES) [61], ia (yes) [59], i (to) [58], a (and) [57], wedi (PRT.PAST) [55], i (PRON.1S) [52], chi (PRON.2PL) [50], nhw (PRON.3PL) [49], dw (be.1S.PRES) [48], mynd (go.NONFIN) [47], ti (PRON.2S) [45], ddim (NEG) [43], yr (DET) [38], oedd (be.3S.IMP) [35], na (no) [33], o (PRON.3SM) [33], hi (PRON.3SF) [32], o (of) [32], be (what) [29], yna (there) [26], yn (in) [25], dach (be.2PL.PRES) [24], i (for) [24], mae (be.3PL.PRES) [22], ni (PRON.1PL) [22], gwybod (know.NONFIN) [21], ar (on) [20], wedyn (then) [19], y (DET) [19], bod (be.NONFIN) [18], cael (get.NONFIN) [18], efo (with) [15], ond (but) [15], fo (PRON.3SM) [14], am (for) [13], hoffi (like.NONFIN) [13], braf (fine) [12], meddwl (think.NONFIN) [12], ydy (be.3S.PRES) [12], yma (here) [12], allan (out) [11], fynd (go.NONFIN) [11], wneud (do.NONFIN) [11], dan (be.1PL.PRES) [10], ddeud (say.NONFIN) [10], isio (want) [10], fi (PRON.1S) [9], os (if) [9], plant (children) [9], (house) [9], ysgol (school) [9], do (yes) [8], ella (perhaps) [8], gael (get.NONFIN) [8], oherwydd (because) [8], pam (why) [8], sy (be.PRES.REL) [8], un (one) [8], â (with) [7], chdi (PRON.2S) [7], dim (NEG) [7], edrych (look.NONFIN) [7], faint (how_much) [7], gei (get.2S.NONPAST) [7], gofyn (ask.NONFIN) [7], gweld (see.NONFIN) [7], hwnna (that) [7], pan (when) [7], pres (money) [7], adre (home) [6], ar_ôl (after) [6], dda (good) [6], di (PRON.2S) [6], ei (POSS.3S) [6], fel (like) [6], lle (where) [6], rhei (some) [6], te (tea) [6], yn_tydy (be.3S.PRES.NEG) [6], aros (stay.NONFIN) [5], bore (morning) [5], dod (come.NONFIN) [5], ennill (win.NONFIN) [5], fan (place) [5], gwisgo (wear.NONFIN) [5], heddiw (today) [5], iawn (very) [5], mi (PRT) [5], oeddech (be.2PL.IMP) [5], oedden (be.3PL.IMP) [5], oeddwn (be.1S.IMP) [5], pa (which) [5], pen_blwydd (birthday) [5], pethau (things) [5], ta (then) [5], wna (do.1S.NONPAST) [5], arall (other) [4], bach (small) [4], da (good) [4], ddoe (yesterday) [4], dim_byd (nothing) [4], dipyn (a_little) [4], dydd (day) [4], eu (POSS.3PL) [4], ffrindiau (friends) [4], gen (with) [4], ha (summer) [4], heno (tonight) [4], hynna (that) [4], iawn (right) [4], Lerpwl (Liverpool) [4], oes (be.3S.PRES) [4], ohonyn (of.3PL) [4], raid (necessity) [4], ymlaen (forward) [4], amdan (about) [3], blaen (before) [3], blino (tire.NONFIN) [3], bryd (time) [3], chwarae (play.NONFIN) [3], deg (ten) [3], deud (say.NONFIN) [3], does (be.3S.PRES.NEG) [3], dyna (there) [3], fath (kind) [3], felly (thus) [3], fy (POSS.1S) [3], gloch (clock) [3], gorod (must.NONFIN) [3], gynni (with.3SF) [3], hefo (with) [3], hefyd (also) [3], lle (place) [3], munud (minute) [3], naci (no) [3], neb (nobody) [3], neu (or) [3], nofio (swim.NONFIN) [3], nos (night) [3], o (from) [3], pêl_droed (football) [3], prynu (buy.NONFIN) [3], pwy (who) [3], rheina (those) [3], siarad (speak.NONFIN) [3], ugain (twenty) [3], wythnos (week) [3], yndy (be.3S.PRES) [3], am (about) [2], anifail (animal) [2], arfer (habit) [2], arian (money) [2], blwyddyn (year) [2], brechdanau (sandwiches) [2], cadw (keep.NONFIN) [2], cas (nasty) [2], cathod (cats) [2], chwarter (quarter) [2], ci (dog) [2], cinio (lunch) [2], cuddio (hide.NONFIN) [2], cychwyn (start.NONFIN) [2], cyn (before) [2], defnyddio (use.NONFIN) [2], dillad (clothes) [2], dosbarth (class) [2], dŵad (come.NONFIN) [2], dwy (two.F) [2], dy (POSS.2S) [2], dydy (be.3S.PRES.NEG) [2], dyro (put.2S.IMPER) [2], ers (since) [2], eto (yet) [2], fydd (be.3S.FUT) [2], gawn (get.1PL.NONPAST) [2], gest (get.2S.PAST) [2], gewch (get.2PL.NONPAST) [2], gorffen (finish.NONFIN) [2], gwahanol (different) [2], gwaith (work) [2], gwyliau (holiday) [2], gwylio (watch.NONFIN) [2], gyn (from) [2], gynno (with.3SM) [2], gynnoch (with.2PL) [2], gynnon (with.1PL) [2], hapus (happy) [2], helpu (help.NONFIN) [2], hoff (favourite) [2], hun (self) [2], hunain (selves) [2], hwyl (fun) [2], hyn (this) [2], iddyn (for.3PL) [2], ifanc (young) [2], lawr (down) [2], llyfr (book) [2], mawr (big) [2], medru (can.NONFIN) [2], mwncïod (monkeys) [2], mwy (bigger) [2], nac (NEG) [2], naw (nine) [2], neidio (jump.NONFIN) [2], neithiwr (last_night) [2], nesa (next) [2], newydd (new) [2], nôl (back) [2], oedde (be.3S.IMP) [2], olwyn (wheel) [2], penwythnos (weekend) [2], pump (five) [2], punt (pound) [2], rŵan (now) [2], Sadwrn (Saturday) [2], Sul (Sunday) [2], sydd (be.PRES.REL) [2], ta (PRT) [2], taflen (sheet) [2], te (TAG) [2], tu (side) [2], tydy (be.3S.PRES.NEG) [2], weithiau (times) [2], wnaethoch (do.2PL.PAST) [2], wnawn (do.1PL.NONPAST) [2], wnes (do.1S.PAST) [2], wrth (to) [2], ydach (be.2PL.PRES) [2], ydyn (be.3PL.PRES) [2], yfo (PRON.3SM) [2], yn_tydyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], ac (and) [1], ac (one) [1], ac (eight) [1], adael (leave.NONFIN) [1], adeiladu (build.NONFIN) [1], aethoch (go.2PL.PAST) [1], aethon (go.3PL.PAST) [1], agor (open.NONFIN) [1], amser (time) [1], anifeiliaid (animals) [1], ar (at) [1], ar_hyd (along) [1], at (to) [1], atgoffa (remind.2S.IMPER) [1], atgoffa (remind.NONFIN) [1], athrawon (teachers) [1], awn (go.1PL.NONPAST) [1], babanod (infants) [1], bechod (sin) [1], ben (head) [1], beth (thing) [1], blant (children) [1], bob (every) [1], boeth (hot) [1], boreau (mornings) [1], brawd (brother) [1], brawd (borther) [1], brechdan (sandwich) [1], bron (almost) [1], busnesu (nose.NONFIN) [1], bwrw (hit.NONFIN) [1], bwydo (feed.NONFIN) [1], byth (never) [1], byw (live.NONFIN) [1], cacen (cake) [1], cacennau (cakes) [1], cardiau (cards) [1], cardyn (card) [1], cath (cat) [1], ceg (mouth) [1], cei (get.2S.NONPAST) [1], chwarae (play) [1], chwilio (search.NONFIN) [1], ci (also) [1], clywed (hear.NONFIN) [1], cofio (remember.NONFIN) [1], colli (lose.NONFIN) [1], costio (cost.NONFIN) [1], criwsio (cruise.NONFIN) [1], cwestiynau (questions) [1], Cymru (Wales) [1], darllen (read.NONFIN) [1], dechrau (start.NONFIN) [1], deud (say.2S.IMPER) [1], digwydd (happen.NONFIN) [1], diwrnodau (days) [1], drost (over) [1], drwg (bad) [1], drws (door) [1], dydd (say) [1], dyddiadau (dates) [1], dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [1], ei (POSS.3SM) [1], ei (PRON.3SM) [1], eitha (quite) [1], enw (name) [1], eto (again) [1], fewn (in) [1], ffansïo (fancy.NONFIN) [1], fi (pton.1S) [1], flaen (front) [1], flin (angry) [1], fod (be.NONFIN) [1], fory (tomorrow) [1], fuan (early) [1], fyny (up) [1], gallu (can.NONFIN) [1], geith (get.3S.NONPAST) [1], gemau (games) [1], genno (with) [1], gennyn (with.3PL) [1], gennyn (with.1PL) [1], ges (get.1S.PAST) [1], ginio (lunch) [1], glas (blue) [1], glaw (rain) [1], gloch (last_night) [1], gloch (time) [1], gloch (clok) [1], gwair (grass) [1], gwallt (hair) [1], gwario (spend.NONFIN) [1], gweithio (work.NONFIN) [1], gwell (better) [1], gwella (get_better.NONFIN) [1], gwelsoch (see.2PL.PAST) [1], gwely (bet) [1], gwely (bed) [1], gwir (truth) [1], gwneud (do.NONFIN) [1], gwobr (prize) [1], gwydr (glass) [1], gwyllt (wild) [1], gyda (with) [1], gyn (with) [1], haul (sun) [1], hefo (PRON.3PL) [1], hir (long) [1], hoffi (dog) [1], hogan (girl) [1], hwn (this) [1], hwnna (PRT) [1], hwyr (late) [1], hynach (older) [1], hynny (that) [1], i (like.NONFIN) [1], iddi (to.3SF) [1], iddo (for.3SM) [1], iddo (to.3SM) [1], i_fyny (up) [1], i_gyd (all) [1], i_mewn (in) [1], jobsys (jobs) [1], llenwi (fill.NONFIN) [1], llwybr (path) [1], llyfrau (books) [1], llygod (mice) [1], llygoden (mouse) [1], lôn (road) [1], mae (be.3S.prea) [1], marw (die.NONFIN) [1], medalau (medals) [1], medra (can.1S.NONPAST) [1], Mercher (Wednesday) [1], mewn (in) [1], mhengliniau (knees) [1], mlaen (front) [1], molchi (wash.NONFIN) [1], mwya (most) [1], mwynhau (enjoy.NONFIN) [1], na (NEG) [1], na (PRT) [1], na (na) [1], nag (NEG) [1], naw_deg_naw (ninety_nine) [1], newid (change.NONFIN) [1], newyddion (to) [1], ngŵr (husband) [1], nôl (fetch.NONFIN) [1], noson (night) [1], nunlle (nowhere) [1], o (PRON.3SF) [1], o (DET) [1], oddi_wrth (from) [1], oed (age) [1], oer (cold) [1], ofyn (ask.NONFIN) [1], paid (desist.2S.IMPER) [1], past (paste) [1], pedwar (four.M) [1], peth (thing) [1], pnawn (and) [1], pnawn (afternoon) [1], pobl (people) [1], popio (pop.NONFIN) [1], presantau (presents) [1], rhaid (necessity) [1], rhannu (share.NONFIN) [1], rhieni (parents) [1], rhoid (give.NONFIN) [1], rhoid (put.NONFIN) [1], rhyw (some) [1], rhywbeth (something) [1], rhywle (somewhere) [1], roid (put.NONFIN) [1], rywle (somewhere) [1], Sbaen (Spain) [1], sgwennu (write.NONFIN) [1], shiten (sheet) [1], sôn (mention.NONFIN) [1], stafell (room) [1], stafelloedd (rooms) [1], sti (know.2S) [1], sut (how) [1], syniad (idea) [1], syportio (support.NONFIN) [1], ta (theh) [1], taflenni (sheets) [1], talu (pay.NONFIN) [1], te (supper) [1], teigrod (tigers) [1], teledu (television) [1], teulu (family) [1], timoedd (teams) [1], tri (three.M) [1], trwsio (repair.NONFIN) [1], trwy (through) [1], tsiaen (chain) [1], tua (approximately) [1], tyllau (holes) [1], un (and) [1], unig (only) [1], w (POSS.3PL) [1], wario (spend.NONFIN) [1], wedi (past) [1], wedi (PRT) [1], wedyn (after) [1], weithiau (sometimes) [1], weld (see.NONFIN) [1], wneith (do.3S.NONPAST) [1], wnest (do.2S.PAST) [1], wneud (make.NONFIN) [1], wrtha (to.2S) [1], wrtha (to.1S) [1], wrthi (to.3SF) [1], wrtho (to.3SM) [1], wyliau (holiday) [1], wyt (be.2S.PRES) [1], wyth (of) [1], y (afternoon) [1], ych (IM) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], yn (POSS.1PL) [1], yn (news) [1], yn (DET) [1], yndach (be.2PL.PRES) [1], yndw (be.1S.PRES) [1], yndyn (be.3PL.PRES) [1], yno (in.3SM) [1], yr (clock) [1],

Words with language tag: cym&eng (304)

yeah (yeah) [40], oh (IM) [29], lot (lot) [21], um (IM) [18], right (right) [11], well (well) [10], ah (IM) [8], nice (nice) [7], er (IM) [5], mmm (IM) [5], ooh (IM) [5], party (party) [5], just (just) [4], Luke (Luke) [4], mmhm (IM) [4], so (so) [4], trophies (trophies) [4], auntie (auntie) [3], dad (dad) [3], mam (mum) [3], pasta (pasta) [3], Pizza_Hut (Pizza_Hut) [3], team (team) [3], Andy (Andy) [2], bus (bus) [2], cinema (cinema) [2], credit (credit) [2], cruise (cruise) [2], doctor (doctor) [2], dolphin (dolphin) [2], game (game) [2], gwig (gwig) [2], Mrs_Swain (Mrs_Swain) [2], Nana (Nana) [2], nuisance (nuisance) [2], o_k (o_k) [2], phones (phones) [2], please (please) [2], pocket (pocket) [2], present (present) [2], shorts (shorts) [2], size (size) [2], sure (sure) [2], trousers (trousers) [2], Adrian (Adrian) [1], America (America) [1], Anna (Anna) [1], Auntie (Auntie) [1], Big_Brother (Big_Brother) [1], bike (bike) [1], Birmingham (Birmingham) [1], Brad (Brad) [1], Brazil (Brazil) [1], caets (cage) [1], chance (chance) [1], change (change) [1], Coronation_Street (Coronation_Street) [1], crackers (crackers) [1], cute (cute) [1], Debora (Debora) [1], Doris (Doris) [1], Eastenders (Eastenders) [1], film (film) [1], flat (flat) [1], free (free) [1], George (George) [1], guard (guard) [1], holiday (holiday) [1], jelly (jelly) [1], Joanne (Joanne) [1], Jose (Jose) [1], K_F_C (K_F_C) [1], labradors (labradors) [1], Laura (Laura) [1], mayonnaise (mayonnaise) [1], monkeys (monkeys) [1], Mrs_Morris (Mrs_Morris) [1], M_S_N (M_S_N) [1], music (music) [1], nuisance (nuisancce) [1], off (off) [1], oh (oh) [1], Palma_Nova (Palma_Nova) [1], phone (phone) [1], pictures (pictures) [1], pools (pools) [1], puncture (puncture) [1], receipt (receipt) [1], Rhyl (Rhyl) [1], Ryan (Ryan) [1], Sebastian (Sebastian) [1], Sharon (Sharon) [1], sheet (sheet) [1], shop (shop) [1], Simon (Simon) [1], special (special) [1], Spongebob (Spongebob) [1], Spongebob_Squarepants (Spongebob_Squarepants) [1], Sun_Centre (Sun_Centre) [1], ulcers (ulcers) [1], windscreen (windscreen) [1], wow (wow) [1], wrong (wrong) [1], zoo (zoo) [1],

Words with language tag: eng (36)

diary (diary) [3], gel (gel) [3], England (England) [2], mobile (mobile) [2], boring (boring) [1], bread (bread) [1], Chester (Chester) [1], day (day) [1], dog (dog) [1], D_six_hundred (D_six_hundred) [1], d_v_d (d_v_d) [1], egg (egg) [1], fobile (mobile) [1], garlic (garlic) [1], hooked (hooked) [1], lunch (lunch) [1], Mediterranean (Mediterranean) [1], minutes (minutes) [1], ninety_nine (ninety_nine) [1], no (no) [1], packed (packed) [1], paddling (paddling) [1], presentation (presentation) [1], savings (savings) [1], texts (texts) [1], twenty (twenty) [1], way (way) [1], weekend (weekend) [1], what (what) [1], wipers (wipers) [1],

Words with language tag: eng+cym (2)

text_io (text.NONFIN) [2],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

stammers2: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.