SIARAD - Stammers9
Word frequency for speaker ENF

Words with language tag: cym (2448)

yn (PRT) [129], ia (yes) [83], y (DET) [73], i (PRON.1S) [68], yr (DET) [61], mae (be.3S.PRES) [60], i (to) [57], o (PRON.3SM) [47], oedd (be.3S.IMP) [45], wedi (PRT.PAST) [45], dw (be.1S.PRES) [44], a (and) [37], ddim (NEG) [34], yna (there) [30], mynd (go.NONFIN) [29], deud (say.NONFIN) [28], ond (but) [28], o (of) [27], gwir (truth) [25], yn (in) [25], yndy (be.3S.PRES) [25], ti (PRON.2S) [24], yn_de (TAG) [23], nhw (PRON.3PL) [22], fydd (be.3S.FUT) [19], bod (be.NONFIN) [17], meddwl (think.NONFIN) [17], a (with) [16], de (TAG) [16], mi (PRT) [15], ni (PRON.1PL) [15], ac (and) [13], hi (PRON.3SF) [13], am (for) [12], ar (on) [12], felly (thus) [12], fynd (go.NONFIN) [12], hoffi (like.NONFIN) [12], hynny (that) [12], ydy (be.3S.PRES) [12], cael (get.NONFIN) [11], ei (POSS.3SM) [11], isio (want) [11], yn_dydy (be.3S.PRES.NEG) [11], do (yes) [9], gobeithio (hope.NONFIN) [9], hen (old) [9], neu (or) [9], oes (be.3S.PRES) [9], wnes (do.1S.PAST) [9], achos (because) [8], be (what) [8], gweld (see.NONFIN) [8], hefyd (also) [8], rŵan (now) [8], weld (see.NONFIN) [8], bydd (be.3S.FUT) [7], darllen (read.NONFIN) [7], dipyn (a_little) [7], fo (PRON.3SM) [7], gwneud (do.NONFIN) [7], rei (some) [7], un (one) [7], wedyn (then) [7], yma (here) [7], dydy (be.3S.PRES.NEG) [6], fwynhau (enjoy.NONFIN) [6], gan (for) [6], ryw (some) [6], yn_doedd (be.3S.IMP.NEG) [6], baswn (be.1S.CONDIT) [5], braf (fine) [5], chwaith (either) [5], cofio (remember.NONFIN) [5], dan (be.1PL.PRES) [5], dda (good) [5], ddarllen (read.NONFIN) [5], doedd (be.3S.IMP.NEG) [5], dŵad (come.NONFIN) [5], dydd (day) [5], er (although) [5], fyswn (be.1S.CONDIT) [5], gynna (with.1S) [5], hanes (history) [5], hwnnw (that) [5], i (for) [5], llyfr (book) [5], mae (be.3PL.PRES) [5], nesa (next) [5], os (if) [5], wyt (be.2S.PRES) [5], wythnos (week) [5], allan (out) [4], am (about) [4], bach (small) [4], bore (morning) [4], ci (dog) [4], diddorol (interesting) [4], does (be.3S.PRES.NEG) [4], efallai (perhaps) [4], faswn (be.1S.CONDIT) [4], feddwl (think.NONFIN) [4], gerdded (walk.NONFIN) [4], gwanwyn (spring) [4], gwybod (know.NONFIN) [4], gymaint (so_much) [4], iawn (very) [4], i_gyd (all) [4], i_lawr (down) [4], llyfrau (books) [4], medru (can.NONFIN) [4], mwy (more) [4], nag (NEG) [4], ohonyn (of.3PL) [4], pumdegau (fifties) [4], raid (necessity) [4], sgwennu (write.NONFIN) [4], Sul (Sunday) [4], wneud (do.NONFIN) [4], yn_bydd (be.3S.FUT.NEG) [4], yno (there) [4], yn_tydy (be.3S.PRES.NEG) [4], â (with) [3], adeg (time) [3], ailddarllen (re_read.NONFIN) [3], ar (at) [3], arall (other) [3], arbennig (special) [3], awydd (desire) [3], beth (what) [3], bobl (people) [3], cant (hundred) [3], cerdded (walk.NONFIN) [3], da (good) [3], ddau (two.M) [3], ddim_byd (nothing) [3], di (PRON.2S) [3], dim (NEG) [3], dynnu (take.NONFIN) [3], edrych (look.NONFIN) [3], efo (with) [3], eitha (quite) [3], enw (name) [3], erbyn (by) [3], fedrwn (can.1S.PAST) [3], glaw (rain) [3], gwrando (listen.NONFIN) [3], gyfeiriad (direction) [3], Gymraeg (Welsh) [3], heddiw (today) [3], hwnna (that) [3], i_fyny (up) [3], lawnt (lawn) [3], llawer (much) [3], llun (picture) [3], lyfr (book) [3], mi (PRON.1S) [3], neithiwr (last_night) [3], nos (night) [3], o'n (be.1S.IMP) [3], pa (what) [3], well (better) [3], yn_does (be.3S.PRES.NEG) [3], amser (time) [2], arno (at.3SM) [2], at (to) [2], blodau (flowers) [2], bron (almost) [2], bryd (time) [2], brynu (buy.NONFIN) [2], bynnag (ever) [2], cadw (keep.NONFIN) [2], canu (sing.NONFIN) [2], chwedegau (sixties) [2], cymreig (welsh) [2], ddarlith (lecture) [2], ddwy (two.F) [2], dechrau (start.NONFIN) [2], diddordeb (interest) [2], dod (come.NONFIN) [2], du (black) [2], dweud (say.NONFIN) [2], dy (POSS.2S) [2], (house) [2], dydw (be.1S.PRES.NEG) [2], dyna (there) [2], eglwys (church) [2], eglwysi (churches) [2], ei (POSS.3SF) [2], ein (POSS.1PL) [2], ers (since) [2], faint (how_much) [2], falle (perhaps) [2], fan (place) [2], fawr (much) [2], fedra (can.1S.NONPAST) [2], fel (like) [2], ffordd (way) [2], ffrind (friend) [2], fod (be.NONFIN) [2], fras (rough) [2], fuan (soon) [2], fwy (more) [2], fwya (biggest) [2], gadael (leave.NONFIN) [2], gaddo (promise.NONFIN) [2], gael (get.NONFIN) [2], gan (hundred) [2], gardotwyr (beggars) [2], gawn (get.1PL.NONPAST) [2], gegin (kitchen) [2], giât (gate) [2], golwg (look) [2], gôr (choir) [2], gorau (best) [2], gwaith (work) [2], Gwener (Friday) [2], gwerthu (sell.NONFIN) [2], gwyn (white) [2], hanner (half) [2], haul (sun) [2], hollol (complete) [2], hunangofiant (autobiography) [2], iawn (right) [2], le (place) [2], licio (like.NONFIN) [2], Llandrillo_yn_Rhos (Rhos_on_Sea) [2], lle (where) [2], Llun (Monday) [2], lluniau (pictures) [2], mai (PRT) [2], mis (month) [2], mlynedd (year) [2], modd (mean) [2], mwynhau (enjoy.NONFIN) [2], na (PRT) [2], nad (NEG) [2], newydd (new) [2], o (from) [2], obeithio (hope.NONFIN) [2], oedden (be.3PL.PRES) [2], oedden (be.3PL.IMP) [2], o_gwmpas (around) [2], perthyn (belong.NONFIN) [2], pobl (people) [2], rhaid (necessity) [2], rhan (part) [2], siopa (shop.NONFIN) [2], sy (be.PRES.REL) [2], sych (dry) [2], sydd (be.PRES.REL) [2], ta (PRT) [2], teledu (television) [2], tibod (know.2S) [2], trist (sad) [2], tro (turn) [2], tydy (be.3S.PRES.NEG) [2], Wener (Friday) [2], wir (true) [2], wrth_gwrs (of_course) [2], wsnos (week) [2], y (PRT) [2], ychydig (a_little) [2], ymarfer (rehearsal) [2], ymlaen (ahead) [2], yn_bydd (be.3S.FUT) [2], yndan (be.3PL.PRES) [2], yn_do (yes) [2], yn_dydyn (be.3PL.PRES.NEG) [2], yndyn (be.3PL.PRES) [2], yng (in) [2], yn_ôl (back) [2], ystod (range) [2], â (PRT) [1], actorion (actors) [1], adre (home) [1], agor (open.NONFIN) [1], ai (PRT.INT) [1], ailagor (reopen.NONFIN) [1], ailolwg (second_look) [1], ailsgwennu (re_write.NONFIN) [1], am (to) [1], amdano (for.3SM) [1], amdanyn (about.3PL) [1], amryw (some) [1], anodd (difficult) [1], ar (to) [1], ar_goll (lost) [1], ar_gyfer (for) [1], ar_hyd (along) [1], arian (money) [1], arni (on.3SF) [1], arno (on.3SM) [1], arno (to.3SM) [1], aros (stay.NONFIN) [1], aros (wait.NONFIN) [1], awr (hour) [1], bardd (poet) [1], barod (ready) [1], basai (be.3S.CONDIT) [1], benderfynu (decide.NONFIN) [1], berfeddion (entrails) [1], bleser (pleasure) [1], blodyn (flower) [1], bnawn (afternoon) [1], bob (every) [1], bod (PRON.3SM) [1], bont (bridge) [1], brysur (DET) [1], brysur (busy) [1], bydda (be.1S.FUT) [1], byset (be.2S.CONDIT) [1], bythefnos (two_weeks) [1], bytiau (bits) [1], byw (live.NONFIN) [1], caethwasiaeth (slavery) [1], caf (get.1S.NONPAST) [1], can (hundred) [1], cario (some) [1], cefn (back) [1], cei (get.2S.NONPAST) [1], cilio (recede.NONFIN) [1], clywed (hear.NONFIN) [1], codi (raise.NONFIN) [1], cofnod (record) [1], cofnodion (minutes) [1], cotwm (cotton) [1], cyfan (whole) [1], cyfnod (period) [1], cyfuno (combine.NONFIN) [1], cymryd (take.NONFIN) [1], cyngerdd (concert) [1], cynharach (earlier) [1], cynulleidfa (audience) [1], cystadleuaeth (competition) [1], dal (still) [1], dant (tooth) [1], darlunio (portray.NONFIN) [1], dau (two.M) [1], ddarlithoedd (lectures) [1], ddel (pretty) [1], ddeud (say.NONFIN) [1], ddigon (enough) [1], ddiwrnod (day) [1], ddweud (say) [1], ddwytha (previous) [1], ddydd (day) [1], ddylai (should.3S.CONDIT) [1], debyg (similar) [1], defaid (sheep) [1], deffro (wake.NONFIN) [1], del (pretty) [1], dew (thick) [1], dewis (choose.NONFIN) [1], diddymu (abolish.NONFIN) [1], difancoll (oblivion) [1], digon (enough) [1], dim (zero) [1], dim_byd (nothing) [1], dim_ond (only) [1], doedd (be.3S.IMP) [1], doedden (be.3PL.IMP.NEG) [1], doeddwn (be.1PL.IMP.NEG) [1], doeddwn (be.1S.IMP.NEG) [1], do'n (be.1S.IMP.NEG) [1], dorri (cut.NONFIN) [1], draw (over) [1], dre (town) [1], drefnu (organise.NONFIN) [1], dro (turn) [1], dŵad (say.2S.IMPER) [1], dŵed (say.2S.IMPER) [1], dwedodd (say.3S.PAST) [1], dwyt (be.2S.PRES.NEG) [1], dwytha (previous) [1], dydan (be.1PL.PRES.NEG) [1], dylai (should.3S.CONDIT) [1], dyn (man) [1], Ebrill (April) [1], ei (POSS.3S) [1], ei_gilydd (each_other) [1], ennill (win.NONFIN) [1], enwedig (particular) [1], eraill (others) [1], eto (again) [1], eu (POSS.3PL) [1], fab (son) [1], falch (glad) [1], fallai (perhaps) [1], fardd (poet) [1], fawr (big) [1], feirniadaeth (criticism) [1], fenthyg (borrow.NONFIN) [1], ffordd (road) [1], ffug (fake) [1], fi (PRON.1S) [1], flino (tire.NONFIN) [1], flodau (flowers) [1], flynedd (year) [1], fo (PRON.3PL) [1], fore (morning) [1], fory (tomorrow) [1], funud (minute) [1], fydda (be.1S.FUT) [1], fyddai (be.3S.CONDIT) [1], fyddan (be.3PL.FUT) [1], fyddet (be.2S.CONDIT) [1], fyddi (be.2S.FUT) [1], fysan (be.1PL.CONDIT) [1], fyset (be.2S.CONDIT) [1], fyw (live.NONFIN) [1], ga (get.1S.NONPAST) [1], galw (call.NONFIN) [1], gan (for.NONFIN) [1], gan (by) [1], gan (with) [1], gan (because) [1], ganddi (by.3SF) [1], ganeuon (songs) [1], ganol (middle) [1], ganrif (century) [1], garbwl (clumsy) [1], gasglu (collect.NONFIN) [1], geni (birth) [1], giatiau (gates) [1], gig (meat) [1], gip (glance) [1], gloyw (bright) [1], go (rather) [1], goedwig (wood) [1], gofnodi (record.NONFIN) [1], gorffen (finish.NONFIN) [1], gorod (must.NONFIN) [1], gryn (considerable) [1], gwadd (TAG) [1], gwaith (time) [1], gwella (improve.NONFIN) [1], gwerth (worth) [1], gwir (true) [1], gwlad (country) [1], gŵr (guest) [1], gwylanod (seagulls) [1], gwylio (watch.NONFIN) [1], gyflym (fast) [1], gyflymach (faster) [1], gyfres (series) [1], gymanfa (assembly) [1], gymreig (welsh) [1], gynharach (earlier) [1], gynhesrwydd (warmth) [1], gynnan (with.1PL) [1], gynnar (early) [1], gynnot (with.2S) [1], gyrru (send.NONFIN) [1], gysgu (sleep.NONFIN) [1], ha (summer) [1], hawsa (easiest) [1], heb (without) [1], hefo (with) [1], hefyd (als) [1], heibio (past) [1], heno (tonight) [1], hir (long) [1], hirach (longer) [1], hun (self) [1], hwyl (fun) [1], hyd_yn_oed (even) [1], hyn (this) [1], i (in) [1], iddyn (to.3PL) [1], ie (yes) [1], i_mewn (in) [1], Ionawr (January) [1], iw (POSS.3SM) [1], lawer (many) [1], le (where) [1], leni (this_year) [1], llawer (many) [1], llawn (full) [1], Lloegr (England) [1], llwyfan (stage) [1], llyfrgell (library) [1], llygad (eye) [1], Llywelyn_Ein_Llyw_Olaf (Llywelyn_Our_Last_Leader) [1], Llywelyn_Fawr (Llywelyn_the_Great) [1], Loegr (England) [1], luniau (picture) [1], lyfrau (books) [1], lyfrau (books.NONFIN) [1], mae (now) [1], mae (be.3S.pers) [1], mawr (big) [1], meddwl (PRT) [1], Mehefin (June) [1], mewn (in) [1], mlwyddiant (anniversary) [1], mor (so) [1], môr (sea) [1], morwynion (maids) [1], mwya (most) [1], na (NEG) [1], na (no) [1], nac (NEG) [1], naddo (no) [1], nag (PRT) [1], nant (tooth) [1], naw (nine) [1], neb (nobody) [1], nghapel (chapel) [1], Nghymru (Wales) [1], nid (NEG) [1], o (TAG) [1], oed (age) [1], oeddet (be.2S.IMP) [1], oeddwn (be.1S.IMP) [1], ohono (of.3PL) [1], ola (last) [1], olaf (last) [1], orffen (finish.NONFIN) [1], o't (be.2S.IMP) [1], plas (palace) [1], pnawn (afternoon) [1], prin (rare) [1], pryd (when) [1], prynu (buy.NONFIN) [1], pwy (who) [1], rhaglen (programme) [1], rhai (some) [1], rhein (these) [1], rheina (those) [1], rheiny (those) [1], rhuthro (rush.NONFIN) [1], rhwng (DET) [1], rhywbeth (something) [1], rhywbryd (sometime) [1], ryw (things) [1], rywbeth (something) [1], rywle (somewhere) [1], rywun (someone) [1], Saesneg (English) [1], safon (standard) [1], saith (seven) [1], sefydlu (established.NONFIN) [1], sefydlu (establish.NONFIN) [1], sefyll (stand.NONFIN) [1], sglerio (squawk.NONFIN) [1], sgwn (if_know.1S.NONPAST) [1], siarad (speak.NONFIN) [1], Sir_Fôn (Anglesey) [1], siwtio (PRON.1PL) [1], sôn (mention.NONFIN) [1], sychu (dry.NONFIN) [1], tan (until) [1], te (TAG) [1], thorri (cut.NONFIN) [1], thraw (over) [1], timbod (know.2S) [1], timod (know.2S) [1], torri (cut.NONFIN) [1], trefnu (organise.NONFIN) [1], tripiau (trips) [1], troi (turn.NONFIN) [1], trwy (though) [1], tua (approximately) [1], (house) [1], tynnu (take.NONFIN) [1], unwaith (once) [1], uwchben (above) [1], w (POSS.3SF) [1], w (POSS.3S) [1], w (POSS.3SM) [1], wahanol (different) [1], waith (work) [1], wan (now) [1], wan (in) [1], wasanaeth (service) [1], weithiau (sometimes) [1], wledig (rural) [1], wnei (do.2S.NONPAST) [1], wnest (do.2S.PAST) [1], wnest (do.2S.NONPAST) [1], wraig (wife) [1], wrando (listen.NONFIN) [1], wrthi (at.3SF) [1], y (POSS.1S) [1], y (town) [1], ydan (be.1PL.PRES) [1], ydw (be.1S.PRES) [1], yfo (PRON.3SM) [1], ymddangos (appear.NONFIN) [1], ymddeol (retire.NONFIN) [1], ymyl (side) [1], yn (between) [1], yn (be.3S.PRES.NEG) [1], yn (carry.NONFIN) [1], yn (right) [1], yn (suit.NONFIN) [1], yn_de (top) [1], yn_doedden (be.3PL.PRES.NEG) [1], yndyn (be.1PL.PRES) [1], yn_te (TAG) [1], yr (to) [1], yrru (send.NONFIN) [1], ysgol (school) [1],

Words with language tag: cym&eng (287)

um (IM) [76], oh (IM) [39], er (IM) [36], yeah (yeah) [19], well (well) [17], sure (sure) [7], ah (IM) [4], mmm (IM) [4], bus (bus) [3], Cysgod_y_Cryman (Cysgod_y_Cryman) [3], pier (pier) [3], right (right) [3], Daily_Post (Daily_Post) [2], gar (car) [2], Geoff_Charles (Geoff_Charles) [2], Gonwy (Conwy) [2], Merched_y_Wawr (Merched_y_Wawr) [2], oh (oh) [2], round (round) [2], shop (shop) [2], so (so) [2], actor (actor) [1], Angharad_Tomos (Angharad_Tomos) [1], Beddgelert (Beddgelert) [1], Bethesda (Bethesda) [1], breed (breed) [1], brown (brown) [1], Bryn_Euryn (Bryn_Euryn) [1], Bryn_Trallwyn (Bryn_Trallwyn) [1], Conwy (Conwy) [1], daffodils (daffodils) [1], detective (detective) [1], dramps (tramps) [1], Dwynwen (Dwynwen) [1], Dyfed_Alun (Dyfed_Alun) [1], Ednyfed_Fychan (Ednyfed_Fychan) [1], Eryl_Rothwell (Eryl_Rothwell) [1], farm (farm) [1], fus (bus) [1], Goleuad (Goleuad) [1], Herald (Herald) [1], Jessica (Jessica) [1], John_Gruffydd_Jones (John_Gruffydd_Jones) [1], Julie (Julie) [1], Kate_Roberts (Kate_Roberts) [1], Llanelian (Llanelian) [1], Llangelynin (Llangelynin) [1], modern (modern) [1], Mr_Griffiths (Mr_Griffiths) [1], Mr_Samuel (Mr_Samuel) [1], nuisance (nuisance) [1], Owain_Glyndŵr (Owain_Glyndŵr) [1], panel (panel) [1], park (park) [1], Pawb_A'i_Farn (Pawb_A''i_Farn) [1], Penzance (Penzance) [1], Rhianwen (Rhianwen) [1], Rhosgadfan (Rhosgadfan) [1], Rhyl (Rhyl) [1], right (good) [1], Sara (Sara) [1], Steddfod (Eisteddfod) [1], Tesco's (Tescos) [1], Te_yn_y_Grug (Te_yn_y_Grug) [1], Thomas_Telford (Thomas_Telford) [1], top (DET) [1], traffic (traffic) [1], train (train) [1], Tywysogion (Tywysogion) [1], um (um) [1], um (IMP) [1], um (man) [1], um () [1], well (better) [1], Y_Lôn_Wen (Y_Lôn_Wen) [1], Y_Pentan (Y_Pentan) [1],

Words with language tag: eng (3)

W_E_A (W_E_A) [2], Sunray_Gates (Sunray_Gates) [1],

Change language


Contact us

bilingualism@bangor.ac.uk


The corpora

The Siarad corpus
The Patagonia corpus
The Miami corpus

stammers9: menu


Research Team


Collaborators


Publications


Bangor Autoglosser


Acknowledgements

The support of the Arts and Humanities Research Council (AHRC), the Economic and Social Research Council (ESRC), the Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) and the Welsh Government is gratefully acknowledged.